Byla e2A-2013-392/2016
Dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Virginijaus Kairevičius (pirmininko ir pranešėjo) ir Rūtos Petkuvienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo (apelianto) M. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Švyturys-Utenos alus“ ieškinį atsakovams UAB „Naktis Vilniuje“ ir M. M. dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ priešieškinį ieškovui dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Švyturys-Utenos alus“ kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ priteisti 57 197,16 Eur skolos, 1 874,65 Eur palūkanų, 267,21 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 236,65 Eur bylinėjimosi išlaidų, subsidiariai iš atsakovo M. M. priteisti 54 750,22 Eur skolos, 1 874,65 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

41 236,65 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, jog ieškovas ir UAB „Naktis Vilniuje“ 2013-08-09 sudarė reklamos paslaugų sutartį Nr. RS13-323 ir reklamos paslaugų sutartį Nr. RSF13-324, o 2013-08-16 tiekimo sutartį Nr. 1-3807. Tiekimo sutarties pagrindu ieškovas tiekė UAB „Naktis Vilniuje“ produkciją, už kurią atsakovas turėjo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Reklamos sutartimis atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojo ieškovui teikti pardavimų skatinimo bei reklamos paslaugas. Atsakovas M. M. 2014-12-17 garantija užtikrino UAB „Naktis Vilniuje“ prievolių pagal reklamos sutartis ieškovui įvykdymą. Atsakovas pagal tiekimo sutartį prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, neapmokėjo PVM sąskaitų-faktūrų Nr. AA901677887, Nr. AA901690535, AA901702980, Nr. AA901702981 ir liko skolingas ieškovui už pateiktas prekes 2083,94 Eur. Atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ ne vėliau kaip per 21 kalendorinę dieną privalėjo grąžinti ieškovui apyvartinę tarą, tačiau šio įsipareigojimo neįvykdė. Sutartimi šalys susitarė, jog atsakovui taros negrąžinus, ieškovas turi teisę ją parduoti atsakovui, išrašydamas PVM sąskaitą-faktūrą, atsakovui negrąžinus dviejų 30 l talpos statinių bei vienos 20 l talpos statinės, atsakovas šią tarą valdė neteisėtai iki 2015-03-24, kai ieškovas išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. AA901724905 atsakovui UAB „Naktis Vilniuje“ negrąžintą apyvartinę tarą pardavė, atsakovas minėtos sąskaitos neapmokėjo ir liko skolingas 363 Eur. Dėl minėtų įsipareigojimų nevykdymo, atsakovas privalo mokėti sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, kurie sudaro 267,21 Eur. Atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ reklamos paslaugų sutartimi įsipareigojo suteikti ieškovui paslaugų už 71 765,41 Eur, ieškovas, vykdydamas reklamos paslaugų sutarčių nuostatas, 2013-08-27 atliko avansinius mokėjimus, kuriais pervedė visą reklamos sutartyse nurodytą sumą – 71 765,41 Eur. Atsakovas dalinai vykdė reklamos sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, tačiau ieškovui buvo nepriimtina atsakovo teikiamų paslaugų kokybė, todėl ieškovas 2015-02-10 pateikė atsakovui pranešimą dėl sutarčių nutraukimo ir nutraukė šalių sudarytas reklamos sutartis. Atsakovas privalėjo iki 2015-03-02 ieškovui grąžinti avansu sumokėtos pinigų sumos dalį už neįvykdytas reklamos paslaugas, tačiau šios pareigos neįvykdė ir už nesuteiktas reklamos paslaugas liko ieškovui skolingas 54 750,22 Eur. Už laiku neįvykdytą prievolę atsakovas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, kurios sudaro 1874,65 Eur. UAB „Naktis Vilniuje“ neįvykdžius reklamos sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas atsakovui M. M. pateikė 2015-06-10 reikalavimą įvykdyti prievolę pagal garantiją, tačiau atsakovas prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, mokėjimų neatliko.

5Atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ atsiliepimu ir priešieškiniu prašė ieškinį iš dalies atmesti, pripažinti 2013-08-09 reklamos paslaugų sutarties Nr. RS13-323 ir 2013-08-09 reklamos paslaugų sutarties Nr. RSF13-324 nutraukimą neteisėtu. Nurodė, jog UAB „Naktis Vilniuje“ įsteigta siekiant išnuomotose patalpose teikti viešojo maitinimo ir laikino apgyvendinimo paslaugas, todėl 2013-08-16 ieškovas ir atsakovas sudarė tiekimo sutartį Nr. 1-3807, kuria susitarė dėl ieškovo produkcijos tiekimo į numatomą atidaryti barą. Kadangi atsakovo išnuomotas patalpas reikėjo iš esmės pertvarkyti, atsakovas su ieškovu sudarė dvi reklamos paslaugų sutartis Nr. RS13-323 ir Nr. RSF13-324, kurių pagrindu atsakovas įsipareigojo teikti ieškovui pardavimų skatinimo bei reklamos paslaugas, o ieškovas pagal abi reklamos sutartis pervedė atsakovui 71 764,41 Eur. Visos šios lėšos buvo skirtos atidaromo baro įrengimui. Reklamos paslaugų pagrindu gautos piniginės lėšos turėjo būti grąžinamos kas mėnesį UAB „Naktis Vilniuje“ išrašant ieškovui 579,24 Eur sumai sąskaitą ir kas mėnesį išrašant ieškovui skirtingo dydžio sąskaitą, priklausančią nuo per tą mėnesį parduoto ieškovo produkcijos kiekio. UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojimus pagal abi reklamos paslaugų sutartis vykdė tinkamai, ieškovas dėl paslaugų kokybės ar netinkamo įvykdymo atsakovui pretenzijų nereiškė, todėl atsakovui nėra žinomos sutarties nutraukimo priežastys. Ieškovas UAB „Naktis Vilniuje“ atsiųstame 2015-02-10 pranešime dėl sutarčių nutraukimo nurodė, jog nuo 2015-02-20 nutraukia su UAB „Naktis Vilniuje“ pasirašytas reklamos paslaugų sutartis vadovaudamasis nuostatomis, numatančiomis, kad sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai reklamos pirkėjo (ieškovo) iniciatyva, neidentifikuojant aplinkybių, kurioms esant reklamos pirkėjas nesant reklamos davėjo kaltės turi teisę pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo teise. Nurodė, jog šalių sudarytose sutartyse nebuvo nurodyta visiškai jokių aplinkybių, suteikiančių ieškovui teisę vienašališkai jas nutraukti nesant atsakovo

6UAB „Naktis Vilniuje“ kaltės, taigi, šia vienašališko sutarčių nutraukimo teise ieškovas galėjo pasinaudoti tik atsakovui UAB „Naktis Vilniuje“ iš esmės pažeidus sutartį, o priešingas sutarčių aiškinimas reikštų esminį nesąžiningumą ir nelygiateisiškumą atsakovo atžvilgiu. Toks sutarčių aiškinimas prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei sutarčių aiškinimo taisyklėms, todėl reklamos paslaugų nuostatos turėtų būti pripažintos prieštaraujančiomis esminiams protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, o ieškovo 2015-02-10 pranešimu inicijuotas reklamos paslaugų sutarčių nutraukimas pripažintinas kaip nepagrįstas ir neteisėtas. Atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ pripažįsta ir neginčija tiekimo sutarties pagrindu ieškovo prašomą priteisti 2 446,94 Eur dydžio skolą ir 267,21 Eur delspinigius, tačiau neturi pareigos atlyginti visos reklamos paslaugų sutarčių pagrindu prašomos priteisti sumos. Reklamos paslaugų sutartis ieškovas nutraukė vienašališkai, o jeigu šios sutartys nebūtų nutrauktos, suma, kurią atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ turėtų grąžinti ieškovui, būtų mažesnė, todėl ieškovo reikalavimas mažintinas tokia suma, kurią atsakovas būtų padengęs, jeigu sutartis nebūtų nutraukta.

7Atsakovas M. M. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog garantas įsipareigojo užtikrinti prievolių, atsiradusių neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius reklamos paslaugų bei pardavimų skatinimo sutarčių sąlygas, t. y. neatlikus reklamos ar pardavimo skatinimo paslaugų per sutartyje nustatytą terminą ieškovo avansu sumokėtai 200 081,59 Lt sumai. M. M. įsipareigojo atsakyti už UAB „Naktis Vilniuje“ tik tuo atveju, jeigu reklamos ar pardavimo skatinimo paslaugos nebus suteiktos sutartyje nustatytais terminais. Atsakovas, išduodamas garantiją negarantavo už UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojimų, susijusių su ieškovo sumokėto avanso negrąžinimu, įvykdymą, o tai reiškia, jog ieškovas privalo įrodyti, kad UAB „Naktis Vilniuje“ nesuteikė ieškovui reklamos paslaugų sutartyje nustatytais terminais. Reklamos sutartimis nenustatyta, kokiais terminais UAB „Naktis Vilniuje“ turėjo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sutartyse nurodyta, jog jos galioja iki 2017-02-28, todėl atsakovas paslaugas ieškovui turėjo teikti iki nurodytos datos. UAB „Naktis Vilniuje“ visą sutarties galiojimą sutartį vykdė tinkamai, ieškovas jokių pretenzijų dėl sutarties netinkamo vykdymo nereiškė, ieškovas nenurodo priežasčių, kodėl reklamos paslaugų sutartys buvo nutrauktos ar kokius įsipareigojimus UAB „Naktis Vilniuje“ pažeidė, todėl negalima teigti, jog yra visos atsakovo M. M. išduotos garantijos sąlygos, o tai reiškia, kad atsakovas neprivalo atsakyti ieškovui už UAB „Naktis Vilniuje“ neįvykdytas prievoles. Atsakovas garantavo pagal 2013-08-09 reklamos paslaugų sutartį Nr. RS13-323 bei 2013-08-09 pardavimų skatinimo sutartį Nr. RSF13-324, tuo tarpu ieškovas savo reikalavimą grindžia reklamos paslaugų sutartimis Nr. RS13-323 ir Nr. RSF13-324, todėl ieškovo reikalavimas turėtų būti mažinamas 13 322,52 Eur pagrindinės skolos suma ir 456,16 Eur palūkanų suma. Reklamos paslaugų sutartyje nustatyta, kad už suteiktas reklamos paslaugas reklamuotojas kas mėnesį išrašo PVM sąskaitą-faktūrą 2 000 Lt sumai be PVM bei reklamuotojas už kiekvieną praėjusį sutarties galiojimo mėnesį reklamos pirkėjui pateikia sąskaitą-faktūrą už faktiškai bei tinkamai atliktas paslaugas, todėl ieškovas turėjo pateikti visas UAB „Naktis Vilniuje“ ieškovui išrašytas sąskaitas, tam, kad būtų nustatyta, už kokią sumą UAB „Naktis Vilniuje“ suteikė ieškovui reklamos paslaugų. Ieškovas nepagrindė ieškinio, ypač subsidiaraus atsakovo atžvilgiu, kuriam pareiga atsakyti ieškovui kiltų tik tuo atveju, jeigu UAB „Naktis Vilniuje“ nebūtų įvykdžiusi savo prievolių ieškovui. Nagrinėjamu atveju reklamos sutartys buvo terminuotos, ieškovas neturėjo teisės be jokios priežasties jas nutraukti, todėl ieškovas piktnaudžiavo savo teisėmis bei pažeidė teisėtumo bei sąžiningumo principus. Ieškovas per visą sutarčių galiojimo laikotarpį nereiškė jokių pretenzijų ar nusiskundimų dėl teikiamų paslaugų kokybės, ieškovas nei pranešime dėl sutarčių nutraukimo, nei pranešime dėl garantijos įvykdymo nenurodė jokių motyvuotų ar objektyvių aplinkybių, kodėl sutartys buvo nutrauktos. Ieškovo nesąžiningumą parodo ir tai, kad reklamos sutartys buvo nutrauktos praėjus 2 mėnesiams po garantijos išdavimo, nes ieškovas tikėjosi, kad mokėtinos sumos bus išieškotos iš atsakovo M. M.. Situacija, kad UAB „Naktis Vilniuje“ yra skolingas ieškovui pagal reklamos sutartis, susiklostė dėl paties ieškovo vienašališkų veiksmų, t. y. sutarčių nutraukimo, todėl ieškovas pats turi prisiimti visas neigiamas su tuo susijusias pasekmes.

8Atsakovas M. M. atsiliepimu į priešieškinį prašė jį tenkinti pilna apimtimi. Nurodė, jog sutinka su atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ pateiktu priešieškiniu jame nurodytomis aplinkybėmis, motyvais bei reikalavimais.

9Ieškovas UAB „Švyturys-Utenos alus“ atsiliepimu į priešieškinį prašė priešieškinį atmesti, o ieškinį tenkinti visa apimtimi. Nurodė, jog ieškovas su UAB „Naktis Vilniuje“ sudarė atlygintinių paslaugų teikimo sutartis, kuriomis atsakovas įsipareigojo teikti paslaugas, o ieškovas už tinkamai suteiktas paslaugas atsiskaityti. Ieškovas atliko avansinį mokėjimą už atsakovo suteiktas paslaugas, tačiau atsakovai šias avansu gautas lėšas pradėjo vertinti kaip savo nuosavybę. Pažymėjo, jog reklamos sutartys nutrauktos ieškovo iniciatyva laikantis sutarties nuostatų, to neginčija ir atsakovas. Įstatyme aiškiai įtvirtinta kliento teisė vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį, nepaisant to, kad paslaugų tiekėjas jau yra pradėjęs vykdyti tokią sutartį. Ieškovas pasinaudojo tiek sutarčių, tiek įstatymo jam suteikta teise nutraukti sutartis, todėl reklamos sutartys nutrauktos teisėtai. Nurodė, jog ieškovui negali būti adresuojami kaltinimai dėl to, kad atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ iš ieškovo gavęs pinigus juos nedelsiant išleido ir susiduria su sunkumais, kai juos reikia grąžinti. Atsakovas veikė savo rizika, todėl ieškovas negali būti atsakingas už atsakovo verslo sprendimus. Pažymėjo, jog pranešimas dėl sutarčių nutraukimo buvo pateiktas dar 2015-02-10, atsakovas žadėjo grąžinti susidariusį įsiskolinimą, tačiau pažado nevykdė, todėl 2015-05-14 ieškovas kreipėsi į

10UAB „Creditreform Lietuva“ dėl tarpininkavimo išieškant susidariusį įsiskolinimą. 2015-06-10 atsakovui M. M. ieškovas pateikė reikalavimą įvykdyti prievolę pagal garantiją, tačiau atsakovai įsiskolinimo neatlygino. Taigi, atsakovas žinojo apie reklamos sutarčių nutraukimą, jo neginčijo, priešingai, žadėjo grąžinti ieškovui nepanaudotą avansą bei prašė ilgesnių skolos grąžinimo terminų. Ieškovas yra visiškai atsiskaitęs su atsakovu UAB „Naktis Vilniuje“ už iki reklamos sutarčių nutraukimo suteiktas paslaugas, atsakovas jokių pretenzijų ar reikalavimų ieškovui, iki pateikiant priešieškinį, nereiškė. Pažymėjo, jog avansas neatlieka užtikrinamosios funkcijos, todėl visais sutartinių įsipareigojimų nevykdymo atvejais turi būti grąžinamas jį sumokėjusiai šaliai.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-03-14 sprendimu ieškinį tenkino, o priešieškinį paliko nenagrinėtą. Priteisė ieškovui UAB „Švyturys-Utenos alus“ iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ 57 197,16 Eur skolos, 1 874,65 Eur palūkanų, 267,21 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (59 339,02 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 236,35 Eur bylinėjimosi išlaidų. Taip pat priteisė ieškovo UAB „Švyturys-Utenos alus“ naudai subsidiariai iš atsakovo M. M. 54 750,22 Eur skolos, 1 874,65 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (56 624,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1236,35 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2013-08-09 buvo sudaryta reklamos paslaugų sutartis Nr. RS13-323, kuria ieškovas įsipareigojo pirkti reklamos paslaugas iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“, o atsakovas teikti reklamos paslaugas apie ieškovo platinamus produktus bare „V“, adresu Vilniaus g. 16, Vilniuje, bei „Šampanerija“, adresu Gedimino pr. 9, Vilniuje, bei kituose naujai atidaromuose taškuose bei tose prekybos vietose, kurios bus atidarytos ir kuriose reklamuotojas turės teisę (esant reklamos pirkėjo sutikimui) teikti reklamos paslaugas sutarties galiojimo terminui. 2013-08-09 reklamos paslaugų sutartis Nr. RSF13-324, kuria atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojo teikti ieškovui reklamos paslaugas sutartyje nustatyta tvarka, o atsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovas ir atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ 2013-08-16 sudarė tiekimo sutartį Nr. 1-3807, kuria ieškovas įsipareigojo tiekti atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo šias prekes priimti bei sutartyje nustatytais terminais ir tvarka už jas atsiskaityti. Iš byloje esančių 2013-08-27 mokėjimo nurodymų matyti, jog ieškovas atliko avansinį mokėjimą ir pervedė atsakovui 247 791,60 Lt sumą. Atsakovas M. M. 2014-12-17 išdavė neatšaukiamą garantiją ieškovui atsakyti pagal atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ prievoles kylančias iš 2013-08-09 sudarytų reklamos paslaugų sutarties Nr. RS13-323 ir pardavimo skatinimo sutarties Nr. RSF13-324. Ieškovas 2014-12-29 išrašė atsakovui UAB „Naktis Vilniuje“ PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA901677887 868,94 Eur sumai, 2015-01-23 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA901690535 794,22 Eur sumai, 2015-02-13 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA901702980 817,38 Eur sumai bei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA901702981 29,50 Eur sumai, 2015-03-24 PVM sąskaitą-faktūra Nr. AA901724905 dėl dviejų 30 litrų statinių bei vienos 20 litų statinės bendrai 363 Eur sumai. Ieškovas 2015-02-10 pranešimu informavo atsakovą apie 2013-08-09 sudarytų sutarčių Nr. RS13-323 ir RSF13-324 nutraukimą, taip pat pareikalavimo per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo grąžinti avansu sumokėtos sumos dalis už nesuteiktas paslaugas. Ieškovas reikalavimu įvykdyti prievolę pagal garantiją kreipėsi į atsakovą M. M.. Iš pateiktos į bylą PVM sąskaitų-faktūrų suvestinės matyti, jog atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ išrašė ieškovui PVM sąskaitų-faktūrų bendrai 17 015,17 Eur sumai.

12Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 2 446,94 Eur skolos bei 267,21 Eur delspinigių pagal ieškovo ir atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ 2016-08-16 sudarytą tiekimo sutartį Nr. 1-3807. Atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ neginčijo tiekimo sutarties pagrindu ieškovo reikalaujamos priteisti sumos. Tiekimo sutartimi ieškovas įsipareigojo pagal pateiktas paraiškas sutartais terminais ir sąlygomis pateikti alų, alaus kokteilius, gazuotą/negazuotą geriamą vandenį, gaivinančius, energinius gėrimus, sidrą, alkoholinius kokteilius, o atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojo šias prekes priimti, sumokėti už jas terminais bei tvarka, nustatyta šioje sutartyje. Teikimo sutarties 3.3. punktas įtvirtina, kad prekės laikomos parduotomis pirkėjui pasirašius prekių gabenimo dokumentuose, o šios sutarties 4.2. punktas numato, jog atsakovas už jam pateiktas prekes privalo sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo prekių gavimo momento. Ieškovas pateikė į bylą 2014-12-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA901677887 2 371,86 Lt (868,94 Eur) sumai, 2015-01-23 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA901690535 794,22 Eur sumai, 2015-02-13 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA901702980 – 817,38 Eur sumai bei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AA901702981 – 29,50 Eur sumai. Atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ pagal minėtas sąskaitas-faktūras su ieškovu pilnai neatsiskaitė ir liko skolinga 2 083,94 Eur. Tiekimo sutarties 6.4. punktas nustato pirkėjui, šiuo atveju atsakovui UAB „Naktis Vilniuje“ pareigą grąžinti metalines statinaites alui sekančiu prekių vežimu, tačiau ne vėliau kaip per 21 kalendorinę dieną, o pirkėjui negrąžinus metalinių statinaičių per 14 kalendorinių dienų nuo nustatyto statinaičių grąžinimo termino, tiekėjas, nagrinėjamu atveju ieškovas, parduoda šias statinaites pirkėjui užstatine kaina, kuri yra nurodyta prekių gabenimo ir/ar pardavimo dokumentuose arba tiekėjo kainoraščiuose, plius 21 proc. PVM, pateikdamas PVM sąskaitą-faktūrą. Pirkėjas šią sąskaitą-faktūrą apmoka per 2 darbo dienas nuo sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. Ieškovas nurodė, jog atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ negrąžino ieškovui dviejų 30 litrų talpos statinių bei vienos 20 litrų talpos statinės, todėl ieškovas, vadovaudamasis minėta sutarties nuostata, 2015-03-24 išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūra Nr. AA901724905 bendrai 363 Eur sumai. Taigi, atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ pagal tiekimo sutartį liko skolingas ieškovui 2 446,94 Eur. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ 2 446,94 Eur dydžio skolą pagal tiekimo sutartį yra pagrįstas ir tenkintinas. Teismas taip pat sprendė, jog ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ 2 446,94 Eur dydžio skolą bei 267,21 Eur delspinigių pagal tiekimo sutartį pagrįstas ir tenkintinas.

13Ieškovas 2013-08-27 atliko avansinį mokėjimą ir pervedė atsakovui 247 791,60 Lt (71 465,41 Eur) sumą, kurios dalį nutraukus sutartį prašė priteisti iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“. Teismas, iš byloje pateiktos PVM sąskaitos-faktūros suvestinės nustatė, kad laikotarpiu nuo 2013-10-11 iki 2015-03-12 atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ suteikė ieškovui paslaugų už 17 015,17 Eur. Atsakovas nurodė, jog ieškovui nenutraukus minėtų sutarčių, suma, kurią atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ turėtų grąžinti ieškovui, būtų mažesnė, tačiau atsakovas nepateikė įrodymų, jog atsakovo suteiktų paslaugų kaina yra didesnė nei nurodo ieškovas, taip pat įrodymų, patvirtinančių, jog nenutraukus sutarties, galėjo ir toliau ją tinkamai vykdyti (CPK 178 str.). Todėl teismas sprendė, jog ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 54 750,22 Eur avansu sumokėtų lėšų pagrįstas.

14Atsakovas M. M. 2014-12-17 išdavė neatšaukiamą garantiją, kuria užtikrino

15UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojimų vykdymą ieškovui UAB „Švyturys-Utenos alus“ 200 081,59 Lt sumai pagal 2013-08-09 sudarytas reklamos paslaugų sutartį Nr. RS13-323 ir pardavimo skatinimo sutartį Nr. RSF13-324, skolininkui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius prievoles. Ieškovas pateiktu pranešimu dėl sutarties nutraukimo pareikalavo iš atsakovo UAB „Naktis Vilniuje“ prievolės įvykdymo, tačiau atsakovas ieškovo reikalaujamos avansu sumokėtos sumos negrąžino. 2015-06-10 reikalavimu ieškovas kreipėsi į M. M., reikalaudamas iki 2015-07-10 įvykdyti garantija prisiimtą įsipareigojimą, tačiau M. M. šio reikalavimo neįvykdė. Nurodė, jog garantas įsipareigojo atsakyti už UAB „Naktis Vilniuje“ prievoles tik tuo atveju, jeigu reklamos ir pardavimų skatinimo paslaugos nebus suteiktos sutartyje nustatytais terminais, tačiau ieškovas reklamos paslaugų sutartis nutraukė vienašališkai. Kadangi 2015-11-02 UAB „Naktis Vilniuje“ baro veikla buvo nutraukta dėl sudėtingos finansinės situacijos, teismas sprendė, jog nėra pagrindo teigti, kad atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ būtų toliau vykdęs ginčo sutartis bei jog šios sutartys nutrauktos ne dėl jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

16Atsakovas (apeliantas) M. M. apeliaciniu skundu prašo teismo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-14 sprendimą toje dalyje, kurioje subsidiariai iš atsakovo M. M. yra priteista 54 750,22 Eur skolos, 1 874,65 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (56 624,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 236,35 Eur bylinėjimosi išlaidų ir priimti naują sprendimą – ieškinį šioje dalyje atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą netinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias garantiją. Atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ iš pradžių dalinai vykdė reiklamos sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, tačiau ieškovui UAB „Naktis Vilniuje“ teiktų paslaugų kokybė netiko, todėl ieškovo iniciatyva 2015-02-20 sutartys buvo nutrauktos ir UAB „Naktis Vilniuje“ privalėjo ieškovui grąžinti avansu sumokėtos pinigų sumos dalį už neįvykdytas reiklamos paslaugas. Tuo tarpu, apeliantas garantija buvo užtikrinęs UAB „Naktis Vilniuje“ prievoles ieškovui. Apeliantas privalėjo įvykdyti savo prievoles pagal garantiją – sumokėti ieškovui 56 624,87 Eur sumą. Apeliantas atkreipia dėmesį, jog minėta skola yra avanso grąžinimas, kurio apeliantas negarantavo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog yra visos sąlygos apelianto atsakomybei kilti ir priteisė iš apelianto ieškovo naudai 56 624,87 Eur sumą. Su tuo apeliantas nesutinka. Nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad apelianto garantijos preambulėje yra nurodyta, kad garantas įsipareigoja užtikrinti prievolių, atsiradusių skolininkui neįvykdžiu/netinkamai įvykdžius tarp garanto gavėjo ir skolininko sudarytų 2013-08-09 reklamos paslaugųs sutarties Nr. RS13-323 bei 2013-08-09 pardavimų skatinimo sutarties Nr. RSF13-324 sąlygas, t. y. neatlikus paslaugų per sutartyje nustatytą terminą, o ne tuo atveju, jei ieškovas nutrauktų reklamų sutartis. Taip pat pirmosios instancijos teismas, apelianto nuomone, neįvertino to, kad nei vienoje iš ieškovo pateiktų reklamos sutarčių nėra nurodyta, kokiais terminais UAB „Naktis Vilniuje“ turėjo įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, taip pat neatsižvelgė į tai, kad abiejų ieškovo pateiktų reiklamos sutarčių 6.1. punktuose numatyta, kad reklamos sutartis galioja iki 2017-02-28, vadinasi, UAB „Naktis Vilniuje“ turėjo teikti paslaugas iki nurodytos datos. Apelianto nuomone, jei ieškovas vienašališkai nebūtų nutraukęs sutarties, tai UAB „Naktis Vilniuje“ būtų įvykdžiusi sutartis iki nurodytos datos.

17Ieškovas UAB „Švyturys-Utenos alus“ atsiliepimu prašo teismo atmesti apeliacinį skundą ir palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-14 sprendimą nepakeistą. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad reklamos sutartys pasibaigė 2015-02-20, todėl apelianto teiginiai, jog UAB „Naktis Vilniuje“ galėjo ir toliau teikti reiklamos paslaugas, ieškovo nuomone, yra nepagrįsti. Pažymi, jog UAB „Naktis Vilniuje“ reklamos paslaugas galėjo teikti tik sutarčių galiojimo laikotarpiu, t. y. nuo 2013-08-09 iki 2015-02-20, o po reklamos sutarčių nutraukimo UAB „Naktis Vilniuje“ privalėjo vykdyti reklamos sutartyse įtvirtintą prievolę ir iki 2015-03-02 ieškovui grąžinti avansu sumokėtos pinigų sumos dalį už neįvykdytas reklamos paslaugas, tačiau savo prievolės neįvykdė. Apelianto argumentai, jog UAB „Naktis Vilniuje“ reklamos paslaugas būtų suteikęs iki 2017-02-28 yra absurdiški. Akivaizdu, jog pastarasis daugiau paslaugų suteikti negalėjo.

18Apelianto teiginiai, jog pastarasis garantija garantavo ne už reklamos paslaugų sutarties Nr. RSF13-324, o už pardavimo skatinimo sutarties Nr. RSF13-324 įvykdymą, nepagrįsti. Garantija buvo pasirašyta 2014-12-17, kai tuo tarpu reklamos sutartys buvo pasirašytos 2013-08-09, taigi apeliantas, išduodamas garantiją, žinojo už kokias prievoles prisiima garantiją. Tarp ieškovo ir apelianto nebuvo sudaryta jokių sutarčių, todėl akivaizdu, kad apeliantas užtikrino UAB „Naktis Vilniuje“ prievolių pagal reklamos sutartis įvykdymą.

19Apeliacinis skundas netenkintinas.

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 ir 2 d., bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas konstatuoja, kad nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

21Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ 2013-08-09 sudarė reklamos paslaugų sutartį Nr. RS13-323, 2013-08-09 reklamos paslaugų sutartį Nr. RSF13-324, 2013-08-16 tiekimo sutartį Nr. 1-3807. Tiekimo sutarties pagrindu ieškovas tiekė atsakovui UAB ,,Naktis Vilniuje” savo produkciją (alų, alaus kokteilius, gazuotą/negazuotą geriamą vandenį, gaivinančius, energinius gėrimus, sidrą, alkoholinius kokteilius), už kurią pastarasis privalėjo atsiskaityti tiekimo sutartyje nustatyta tvarka. Vadovaujantis šalių tiekimo sutartimi sulygtomis sąlygomis, atsakovas UAB ,,Naktis Vilniuje” su ieškovu už pateiktą produkciją turėjo atsiskaityti per 7 kalendorines dienas nuo prekių pateikimo, tačiau, bylos duomenimis, pastarasis su ieškovu neatsiskaitė ir nesumokėjo už suteiktą produkciją. Tuo tarpu, reklamos paslaugų sutartimis atsakovas UAB ,,Naktis Vilniuje” įsipareigojo teikti pardavimų skatinimų bei reklamos paslaugas. UAB ,,Naktis Vilniuje” reklamos sutartimis įsipareigojo reklamos sutartyse nustatyta tvarka ieškovui suteikti paslaugų už 71 765,41 Eur, atitinkamai pagal reklamos sutartį Nr. RS13-323 - 47 437,33 Eur, o pagal reklamos sutartį

22Nr. RSF13-324 - 24 328,08 Eur. Ieškovas, vykdydamas reklamos sutarčių 4.1. punkto nuostatas, 2013-08-27 atliko avansinius mokėjimus, kuriais pervedė visą reklamos sutartyse nurodytą sumą –

2371 765,41 Eur. Bylos duomenimis, ieškovas, esant UAB ,,Naktis Vilniuje” netinkamam sutarčių vykdymui, 2015-02-10 informavo pastarąjį apie reklamos sutarčių nutraukimą ir pareikalavo atsakovą sumokėti 56 145,17 Eur už neįvykdytus įsipreigojimus, tačiau atsakovas per numatytą 10 kalendorinių dienų terminą minėtos sumos ieškovui nesumokėjo. Atkreiptinas dėmesys, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, jog reklamos paslaugų sutarties Nr. RS13-323 6.2.4. punktas numato, jog šalių sudaryta sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai reklamos pirkėjo iniciatyva, o pagal minėtos sutarties 6.3. punktą, apie sutarties nutraukimą šalis, sutarties nutraukimo iniciatorė, raštu įspėja kitą šalį prieš 10 kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo dienos. CK 6.721 str. 1 d. nustatyta kliento teisė vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisant to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Siekiant sutartį nutraukti šiuo pagrindu klientui nebūtina remtis paslaugų teikėjo kalte šiam netinkamai ar nevykdant sutarties, toks nutraukimas galimas ir nesant paslaugų teikėjo kaltės. Pagal CK 6.721 str. 1 d. klientas gali pats nuspręsti, kada atsisakyti jam teikiamų paslaugų ir nutraukti sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2005). Ši paslaugų gavėjo teisė yra besąlyginė, ji negali būti siejama su tam tikrų aplinkybių nustatymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2007; 2013-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2013). Taigi, kliento teisė sutarties vykdymo metu ir nesant paslaugų teikėjo kaltės vienašališkai nutraukti sutartį pripažįstama pagal įstatymą, ši teisė gali būti siejama su kliento interesų pasikeitimu po paslaugų sutarties sudarymo, kai klientui neišlieka intereso tęsti sutartį ir gauti paslaugas, tuo remdamasis jis pagrįstai turi teisę pasitraukti iš sutarties. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog ieškovas turėjo teisę vienašališkai nutraukti su atsakovu UAB „Naktis Vilniuje“ sudarytas sutartis, nepaisant to, kad UAB „Naktis Vilniuje“ jau buvo pradėjęs jas vykdyti. Todėl reklamos sutartys nutrauktos teisėtai. Kaip jau minėta, ieškovas reklamos sutarčių pagrindu atsakovui UAB „Naktis Vilniuje“ sumokėjo sutartyje numatytą avansą, kurį atsakovas, esant sutarties neįvykdymui, privalo grąžinti.

24Bylos duomenimis, apeliantas 2014-12-17 garantija užtikrino atsakovo UAB ,,Naktis Vilniuje” prievolių pagal reklamos sutartis įvykdymą ieškovui. Garantija yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų. Prievolių įvykdymo užtikrinimas turi tikslą garantuoti pagrindinės prievolės įvykdymą, skatinti jos tinkamą įvykdymą, taip pat garantuoti kreditoriaus teisę į patirtų nuostolių dėl prievolės pažeidimo atlyginimo. Pagal CK 6.90 str. garantija kaip vienu iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų laikomas vienašalis garanto įsipareigojimas garanto nurodyta suma atsakyti kreditoriui, jeigu to kreditoriaus skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti nuostolius tam tikromis sąlygomis. Nagrinėjamu atveju, apeliantas M. M. 2014-12-17 garantija įsipareigojo užtikrinti UAB ,,Naktis Vilniuje” prievolių atsiradusių neįvykdžius/netinkamai įvykdžius reklamos paslaugų sutarties Nr. RS13-323 ir 2013-08-09 pardavimo skatinimo sutarties Nr. RSF13-324 sąlygas, t. y. neatlikus reklamos pardavimo/skatinimo paslaugų per sutartyje numatytą terminą, garantijos gavėjo avansu skolininkui sumokėtai 57 947,63 Eur sumai, įvykdymą. Apeliantas įsipareigojo suteikti neatšaukiamą garantiją ne tik avansu sumokėtai 57 947,63 Eur sumai, bet ir palūkanoms, netesyboms, teismo išlaidoms. Apelianto argumentai, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą netinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias garantiją, atmestini kaip nepagrįsti. Apeliantas, kaip jau minėta, įsipareigojo užtikrinti UAB „Naktis Vilniuje“ prievolių, atsiradusių skolininkui neįvykdžius/netinkamai įvykdžius tarp garanto gavėjo ir skolininko sudarytų reklamos paslaugų sutarčių, įvykdymą, todėl nėra pagrindo apelianto atleisti nuo minėtos pareigos įgyvendinimo. Be to, nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais, jog jis neturi pareigos užtikrinti atsakovo UAB ,,Naktis Vilniuje“ prievolės įvykdymo, esant ieškovo vienašališkam sutarties nutraukimui. Paminėtina, kad, bylos duomenimis, UAB „Naktis Vilniuje“ savo įsipareigojimų pagal šalių sudarytas sutartis neįvykdė. Be to, kaip nurodė ieškovas, atsakovo teikiamų paslaugų kokybė ieškovui buvo nepriimtina.

25Apeliantas taip pat nurodė, kad garantija garantavo ne už reklamos paslaugų sutarties Nr. RSF13-324, o už pardavimo skatinimo sutarties Nr. RS13-324 įvykdymą. Minėti apelianto argumentai yra nepagrįsti. Garantija buvo pasirašyta 2014-12-17, o tuo tarpu, reklamos sutartys buvo pasirašytos dar 2013-08-09. Be to, kaip jau minėta, 2014-12-17 garantija apeliantas įsipareigojo užtikrinti,

26UAB ,,Naktis Vilniuje” prievolių atsiradusių neįvykdžius/netinkamai įvykdžius reklamos paslaugų sutarties Nr. RS13-323 ir 2013-08-09 pardavimo skatinimo sutarties Nr. RSF13-324 sąlygas, įvykdymą. Bylos duomenimis, tarp atsakovo ir ieškovo jokių sutarčių sudarytų nebuvo, todėl akivaizdu, kad apeliantas garantija užtikrino atsakovo prievolių pagal reklamos sutartis įvykdymą. Apeliantas įrodymų, patvirtinančių pastarojo teiginius, jog jis garantavo būtent pardavimo sutarties vykdymą, t. y. kitą sutartį, nepateikė (CPK 178 str.). Taip pat nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu, jog atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ pagal reklamos sutartis galėjo ir toliau teikti reklamos paslaugas. Paminėtina, jog pastarasis paslaugas pagal reklamos sutartis ieškovui galėjo teikti tik šių sutarčių galiojimo laikotarpiu, t. y. nuo 2013-08-09 iki 2015-02-20, o po reklamos sutarčių nutraukimo atsakovas privalėjo vykdyti reklamos sutartyse įtvirtintą prievolę iki 2015-03-02 ieškovui grąžinti avansu sumokėtos pinigų sumos dalį už neįvykdytas reklamos paslaugas (54 750,22 Eur), tačiau atsakovas minėtos prievolės neįvykdė. Be to pagal M. M. ieškinį atsakovui UAB „Naktis Vilniuje“ Vilniaus apygardos teismas 2016 06 16 nutartimi iškėlė bankroto bylą, UAB „Naktis Vilniuje“ jokios veiklos nebykdo, todėl nėra jokių abejonių, jog su ieškovu sudarytos sutartys niekaip negali būti įvykdomos.

27Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes ir visapusiškai bei objektyviai įvertino pateiktus šalių įrodymus. Be to, pirmosios instancijos teismas tinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigas ir išaiškino bei taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl apelianto apeliacinio skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti apeliacine tvarka skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Taigi, apelianto apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1p.).

28Apeliacinį skundą atmetus, apelianto patirtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo nėra priteisiamos (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1d.). Ieškovas prašė iš apelianto priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 7 str. įtvirtintu proceso ekonomiškumo principu, suponuojančiu pareigą dalyvaujantiems byloje asmenims rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus, kuriais grindžiami jų reikalavimai, daro išvadą, kad byloje dalyvaujantis asmuo įrodymus apie bet kokios rūšies realiai patirtas bylinėjimosi išlaidas turi pateikti teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Nagrinėjamu atveju ieškovas įrodymų apie apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jos nepriteisiamos.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., 331 str.,

Nutarė

30M. M. apeliacinį skundą atmesti.

31Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą,... 3. ieškovas UAB „Švyturys-Utenos alus“ kreipėsi į teismą, prašydamas iš... 4. 1 236,65 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, jog ieškovas ir UAB „Naktis... 5. Atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“ atsiliepimu ir priešieškiniu prašė... 6. UAB „Naktis Vilniuje“ kaltės, taigi, šia vienašališko sutarčių... 7. Atsakovas M. M. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti bei priteisti... 8. Atsakovas M. M. atsiliepimu į priešieškinį prašė jį tenkinti pilna... 9. Ieškovas UAB „Švyturys-Utenos alus“ atsiliepimu į priešieškinį... 10. UAB „Creditreform Lietuva“ dėl tarpininkavimo išieškant susidariusį... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-03-14 sprendimu ieškinį tenkino, o... 12. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 2 446,94 Eur skolos bei 267,21 Eur... 13. Ieškovas 2013-08-27 atliko avansinį mokėjimą ir pervedė atsakovui 247... 14. Atsakovas M. M. 2014-12-17 išdavė neatšaukiamą garantiją, kuria užtikrino... 15. UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojimų vykdymą ieškovui UAB... 16. Atsakovas (apeliantas) M. M. apeliaciniu skundu prašo teismo panaikinti... 17. Ieškovas UAB „Švyturys-Utenos alus“ atsiliepimu prašo teismo atmesti... 18. Apelianto teiginiai, jog pastarasis garantija garantavo ne už reklamos... 19. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 21. Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas UAB „Naktis Vilniuje“... 22. Nr. RSF13-324 - 24 328,08 Eur. Ieškovas, vykdydamas reklamos sutarčių 4.1.... 23. 71 765,41 Eur. Bylos duomenimis, ieškovas, esant UAB ,,Naktis Vilniuje”... 24. Bylos duomenimis, apeliantas 2014-12-17 garantija užtikrino atsakovo UAB... 25. Apeliantas taip pat nurodė, kad garantija garantavo ne už reklamos paslaugų... 26. UAB ,,Naktis Vilniuje” prievolių atsiradusių neįvykdžius/netinkamai... 27. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 28. Apeliacinį skundą atmetus, apelianto patirtos bylinėjimosi išlaidos iš... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str.... 30. M. M. apeliacinį skundą atmesti.... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 14 d. sprendimą palikti...