Byla 2-104-675/2015
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja R. Nenortienė.,

2sekretoriaujant J. M.,

3dalyvaujant ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei J. B.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams A. V. ir M. V., tretysis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, ir

Nustatė

5I. U. rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą prašydamas neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams A. V. ir M. V. jų nepilnametės dukros A. V., gim ( - ), atžvilgiu, bei apribojus tėvų valdžią, atsakovams sustabdyti jų asmenines ir turtines teises į vaikus, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų, priteisti iš atsakovų išlaikymą nepilnametei po 1 MGL nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki jos pilnametystės, bei nustatyti A. V. nuolatinę gyvenamąją vietą Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. 2009-09-28 Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimu atsakovams A. V. ir M. V. neterminuotai apribota tėvų valdžia nepilnamečių vaikų atžvilgiu, nepilnamečiams vaikams S. V., L. V., D. V., V. V., V. V. nustatyta nuolatinė institucinė globa.

6Ieškovas nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymu 2006-07-28 Nr. Al-212 „Dėl socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo" 13 ir 14 punktų nuostatomis, nelikus šeimoje nepilnamečių vaikų, nuo 2010 metų iki 2014 metų atsakovų šeima buvo išbraukta iš Ukmergės rajono savivaldybės socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitos. Todėl šeimai nebuvo teikiamos socialinio darbuotojo paslaugos bei nebuvo stebima situacija šeimoje. 2013 metais gruodžio 23 d. buvo gautas pranešimas iš Želvos seniūnijos, t.y. atsakovų gyvenamosios vietos, apie tai, kad A. V. yra nėščia ir laukiasi dar vieno vaiko. Ukmergės rajono Želvos seniūnijos informaciniame rašte nurodyta, kad tuo metu atsakovų namuose buvo ekstremalios gyvenimo ir buities sąlygos: atjungta elektra, nebuvo dujų, tinkamų baldų, nepasirūpinta malkomis, o gyvenamoji vieta apleista, skurdi ir nešvari. Nurodyta, kad nėščia moteris piktnaudžiauja alkoholiu, ne kartą Želvos miestelyje buvo matoma neblaivi. Todėl konstatuota, kad kūdikio gimimui A. ir M. V. šeima nėra pasiruošusi. 2014-01-11 A. V., santuokoje su M. V., pagimdė dukterį A., tačiau dėl minėtų priežasčių atsakovams laikinai nebuvo leista auginti naujagimės namuose. M. U. rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-21 įsakymu Nr. 13-81, buvo nustatyta vaiko laikinoji globa, apgyvendinant ją Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, adresu - Žolyno g. 47, Vilniaus m., kur ji gyvena iki šiol (įsakymo kopija pridedama). Atsižvelgiant į atsakovų pageidavimą leisti jiems patiems auginti gimusią dukrą Aleksandrą šeimoje, buvo priimtas sprendimas įrašyti A. ir M. V. šeimą į socialinės rizikos šeimų apskaitą, nustatyti šeimai socialinių paslaugų poreikį, teikti socialines paslaugas, įtakojant pokyčius joje. Nuo 2014-01-16 atsakovų A. ir M. V. šeima Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-63 yra įrašyta į Ukmergės rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (įsakymo kopija pridedama). Nustačius vaiko laikinąją globą, A. ir M. V. įsipareigojo periodiškai lankyti dukrą jos globos vietoje, gydytis nuo priklausomybės alkoholiui, įsivesti namuose elektrą, įsigyti kūdikio auginimui būtinų buities priemonių, rūbelių, vežimėlį ir kt. daiktų, palaikyti namuose švarą. 2014 m. balandžio mėn. buvo atliekama pirmoji mažametės A. V. vaiko laikinosios globos plano peržiūra, kurioje buvo užfiksuoti tokie pokyčiai vaiko tėvų šeimoje: nustatyta, kad A. V. dėjo pastangas keisti esamą situaciją - ji skambino į kūdikių namus, buvo nuvykusi pas savo motiną tikslu apsigyventi jos šeimoje ir taip pagerinti buities ir gyvenimo sąlygas, užsiregistravo Ukmergės darbo biržoje. Tuo tarpu M. V. iš esmės nei savo elgesio, nei situacijos namuose nekeitė. Konstatuota, kad vienos atsakovės A. V. pastangos nesudaro reikšmingos įtakos abiejų sutuoktinių gyvenimo būdo ir esamos situacijos pokyčiams. Šeimoje ir toliau išliko sunki materialinė padėtis, kuri labiausiai įtakojo ir kitų prisimintų įsipareigojimų įgyvendinimą. 2014 m. rugsėjo mėnesį dar kartą buvo atlikta, vaiko globos plano peržiūra. Jos metu buvo nustatyta, kad atsakovai per papildomą laikotarpį jokių prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė: t.y. gyvena galvodami ką pavalgyti ir už ką parūkyti, nuolat keičia darbo vietas, jų šeimos pajamos siekia tik 315 litų, socialinio darbuotojo raginami atidirba visuomenei naudingus darbus. A. ir M. V. namuose buities sąlygos išlikusios nepakitusios (skurdu ir nešvaru), nepasirūpinta malkomis žiemai. Be to, atsakovai dažnai pastebimi piktnaudžiaujantys alkoholiu ir iš esmės tik šiaip ne taip įstengia pasirūpinti vien savo poreikiais. Be to, pašlijo atsakovės, A. V., sveikata. Vaiko globėjo teigimu, globos įstaigoje augančią dukrą Aleksandrą nuo pat vaiko globos nustatymo dienos, neaplankė nei karto, o pastaruoju metu vis rečiau skambina telefonu. Be to, per šį laikotarpį dukros finansiškai neparėmė, visiškai neteikė jokio išlaikymo. Ukmergės rajono savivaldybės Želvos seniūnijoje nuo 2014 metų sausio mėn. A. ir M. V. buvo teikiamos bendrosios socialinės paslaugos. Teikiant paslaugas išryškėjo, kad atsakovų socialiniai įgūdžiai yra silpnai susiformavę, sutuoktiniai turi priklausomybę alkoholiui, neturi savitvarkos ir savidrausmės įgūdžių, neturi susiformavusių reikiamų tėvystės įgūdžių. Siekiant pakeisti esamą situaciją namuose bei suformuoti ir išugdyti tėvystės įgūdžius, atsakovams A. ir M. V. ne vieną kartą buvo suteiktos informavimo, tarpininkavimo, konsultavimo, maitinimo organizavimo socialinės paslaugos. Dažną kartą atsakovai buvo raginami vykdyti savo įsipareigojimus, palaikyti švarą ir tvarką namuose, planingai disponuoti šeimos pajamomis, bendrauti su dukros globos įstaiga. Ne kartą sutuoktiniai žodžiu buvo įspėti dėl alkoholio vartojimo. Tokiu būdu atsakovai yra savanoriškai ir sąmoningai atsisakę vykdyti tėvų pareigą savo mažametės dukros A. V. atžvilgiu, sąmoningai nesiekia pokyčių pagerinti socialinę situaciją namuose, vaiko laikinosios globos laikotarpiu nedėjo jokių pastangų susigrąžinti ir auginti dukrą šeimoje, o atvirkščiai, vis labiau nusišalina nuo vaiko auginimo, išlaikymo ir jo priežiūros. Tokie neatsakingi atsakovų veiksmai laikytini kaip subjektyvūs ir piktybiški mažametės A. V. atžvilgiu. Todėl šiuo metu mažametės A. V. sugrąžinimas į tėvų šeimą nėra tikslingas ar įmanomas, nes tiesiogiai prieštarautų jos interesams.

7I. U. rajono savivaldybės administracijos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad situacija nepasikeitė, atsakovai gyvenimo būdo nekeičia, todėl prašo ieškinį patenkinti visiškai.

8Atsakovai A. V., M. V. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems pranešta tinkamai, iš jų negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Atsakovai atsiliepimo nepateikė, todėl jų tiesioginė nuomonė dėl šio ieškinio nėra žinoma.

9Tretysis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį, kuriame prašo nagrinėti bylą jų atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti. Nurodė, kad A. V. kūdikių namuose auga nuo 2014-01-22. T. M. savo dukters Aleksandros kūdikių namuose nėra aplankęs nė karto, o mama A. V. yra apie dukterį 7 kartus teiravosi telefonu ir 1 kartą buvo atvykusi aplankyti. Kūdikių namų administracijos manymu, toks tėvų elgesys neatitinka vaiko interesų, kadangi tėvai dukters gyvenime nedalyvauja.

10Ieškinys tenkintinas.

11Teisme iš ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės J. B. paaiškinimų ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-09-28 Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimu atsakovams A. V. ir M. V. neterminuotai apribota tėvų valdžia nepilnamečių vaikų atžvilgiu, nepilnamečiams vaikams S. V., L. V., D. V., V. V., V. V. nustatyta nuolatinė institucinė globa (b.l.6,7).Iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Želvos sen., pažymos (b.l.8) dėl informacijos apie A. ir M. V. šeimą matyti, kad šeima nepasiruošusi kūdikio gimimui, sąlygų vaikui augti ir vystytis šeimos namuose, nėra, tėvai piktnaudžiauja alkoholiu. Iš gimimo liudijimo AA Nr. 923073 matyti, kad A. V. gim. ( - ) tėvai –M. V. ir A. V. (b.l.10) 2014-01-21 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 13-81 likusiai be tėvų globos nepilnametei A. V., gim. ( - ), buvo nustatyta laikinoji institucinė globa, paskiriant vaiko globėju Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus. (b.l.12). Iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą 2014 m. sausio 16 d. Nr. 13-63, atsakovų M. V. ir A. V. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b.l.14). Atsakovai A. V. ir M. V. savo dukros nelanko, ja nesidomi, girtauja, yra linkę tarpusavyje konfliktuoti, o konfliktai baigiasi smurtavimu šeimoje, namuose netinkamos ir antisanitarinės gyvenimo sąlygos (civilinė byla Nr. 2-370-759/2009). Byloje nustatyta, kad atsakovai įpročių nekeičia, girtauja, pajamų neturi, buities sąlygos netinkamos vaikams gyventi.

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, neišlaiko materialiai, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, kas laikytina pakankamu pagrindu taikyti tokiems tėvams įstatymo nustatytą sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Už netinkamą tėvų pareigos vykdymą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180str. 1d. gali būti taikomas laikinas arba neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Pagal Lietuvos Respublikos CK 3.180 str. 2d. neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai visiškai vaikais nesirūpina, daro ypatingą žalą vaikų vystymuisi ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Atsakovų A. V., M. V. nuomonė dėl tėvų valdžios apribojimo dukros A. V. atžvilgiu nėra žinoma, jie nepateikė atsiliepimo, į teismo posėdį neatvyko. Iš ieškovo paaiškinimų, trečiojo asmens atsiliepimo, teismas daro išvadą, kad šeimoje padėtis nepasikeitė. Siekiant užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje nepilnametė dukra galėtų saugiai, tinkamai augti, vystytis ir tobulėti bei atsižvelgiant išimtinai į pačios nepilnametės dukros A. interesus, darytina išvada, kad atsakovai nevykdo savo kaip tėvų pareigų vaikui ir nėra jokių duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti, todėl atsakovams yra neterminuotai apribotina tėvų valdžia LR CK 3.180 str., 3.182 str. 2 d., 3.183 str. pagrindu.

13Nustatyti, kad apribojus tėvų valdžią, atsakovams sustabdomos jų asmeninės ir turtinės teisės į vaiką, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymo.

14Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių LR CPK 93 str. pagrindu.

15Bylinėjimosi išlaidos iš atsakovų valstybei priteistinos LR CPK 96 str. pagrindu.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str., 406 str.,

Nutarė

17Ieškinį patenkinti.

18Neterminuotai apriboti atsakovų A. V., a.k. ( - ) gyv. ( - )., ir M. V., a.k. ( - ) gyv. ( - )., tėvų valdžią jų nepilnametės dukros A. V., a.k. ( - ) gim. ( - ), atžvilgiu.

19Nustatyti, kad apribojus tėvų valdžią, atsakovams sustabdomos jų asmeninės ir turtinės teisės į A. V. a.k. ( - ) pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymo.

20Nustatyti nepilnametei A. V., ( - ), gim. ( - ) nuolatinę institucinę globą, globos funkcijų vykdymą pavedant Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams, Žolyno g. 47, Vilniaus m.

21Nustatyti nepilnametės A. V., ( - ) gim. ( - ) gyvenamąją vietą Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, Žolyno g. 47, Vilniaus m.

22Priteisti iš A. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir M. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ) išlaikymą jų nepilnametei dukrai A. V., a.k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymą periodinėmis išmokomis po 1 MGL kas mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nepilnametės A. V. priteistų lėšų tvarkytoja skiriant jos globėją Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų administraciją.

23Priteisti solidariai iš atsakovų A. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir M. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 68,10 eurų (šešiasdešimt aštuonis eurus 10 centų) žyminio mokesčio išlaidų ir 6,96 eurai (šešis eurus 96 centus) pašto išlaidų valstybės naudai.

24Informuoti atsakovus, jog bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į išieškotojo - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

25Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui paduodant skundą per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja R. Nenortienė.,... 2. sekretoriaujant J. M.,... 3. dalyvaujant ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 5. I. U. rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 6. Ieškovas nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir... 7. I. U. rajono savivaldybės administracijos atstovė teismo posėdžio metu... 8. Atsakovai A. V., M. V. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jiems... 9. Tretysis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Teisme iš ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtinta tėvų pareiga... 13. Nustatyti, kad apribojus tėvų valdžią, atsakovams sustabdomos jų... 14. Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių LR CPK 93 str. pagrindu.... 15. Bylinėjimosi išlaidos iš atsakovų valstybei priteistinos LR CPK 96 str.... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str.,... 17. Ieškinį patenkinti.... 18. Neterminuotai apriboti atsakovų A. V., a.k. ( - ) gyv. ( - )., ir M. V., a.k.... 19. Nustatyti, kad apribojus tėvų valdžią, atsakovams sustabdomos jų... 20. Nustatyti nepilnametei A. V., ( - ), gim. ( - ) nuolatinę institucinę globą,... 21. Nustatyti nepilnametės A. V., ( - ) gim. ( - ) gyvenamąją vietą Vilniaus... 22. Priteisti iš A. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir M. V., a.k. ( - ) gyv. ( - )... 23. Priteisti solidariai iš atsakovų A. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir M. V., a.k.... 24. Informuoti atsakovus, jog bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į... 25. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...