Byla 2-6702-291/2015
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei, dalyvaujant ieškovo UAB „Šiaulių vandenys“ atstovei A. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šiaulių vandenys“ ieškinį atsakovui P. P. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 58,99 Eur skolą, 11,49 Eur delspinigius, 0,87 Eur mokestį už Nekilnojamojo turto registro išrašą, 0,84 Eur mokestį už Gyventojų registro tarnybos išrašą apie asmenį, 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kadangi atsakovas nesumokėjo už tiekiamą vandenį ir pašalintų nuotekų tvarkymo paslaugas už laikotarpį nuo 2012-04-30 iki 2015-04-30. Ieškovo atstovė teismo posėdyje ieškinio reikalavimus palaikė, prašė ieškinį tenkinti, papildomai nurodė, kad sutinka su atsakovo atsiliepime išdėstytu prašymu leisti atsakovui priteistą skolą sumokėti per 24 mėnesių laikotarpį.

4Atsiliepime atsakovas į ieškinį nurodė, kad sutinka su ieškovo reikalavimais, tačiau neturi galimybės sumokėti iš karto viso įsiskolinimo, kadangi yra skolingas AB „Šiaulių energija“ 881,09 Eur bei AB „Lesto“ – 289,58 Eur. Atsakovas nuo 2015-06-11 gyvena Lavėnų socialinės globos namuose, gauna 206,72 Eur pensiją, iš kurių jam yra atskaitoma 80 procentų, tai yra 165,37 Eur, už gyvenimą Lavėnų socialinės globos namuose, pragyvenimui lieka 41,35 Eur, iš kurių jis dengia likusius įsiskolinimus. Prašo, atsižvelgiant į jo sunkią padėtį, teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti dvejų metų laikotarpiui. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, nors šaukimas jam įteiktas tinkamai (asmeniškai), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, neatvykimo priežastys nežinomos. Byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant.

5Ieškinys tenkintinas.

6Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ieškinį pripažįsta, surašomi sutrumpinti sprendimo motyvai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 268 str. 5 d.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ieškovo atstovės paaiškinimų, nustatyta, kad ieškovas centralizuotai tiekia vandenį į gyvenamąjį namą, esantį ( - ), ir į atsakovui priklausantį 19 butą. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenys patvirtina, kad atsakovo vardu registruota nuosavybės teisė į butą, adresu ( - ). Ieškovas ieškinyje nurodo, kad tokiu atveju tarp šalių prisijungimo būdu buvo sudaryta sutartis. Ieškovas centralizuotai tiekė vandenį į atsakovo butą, o atsakovas juo naudojosi, tačiau atsakovas už vandenį, tiektą laikotarpiu nuo 2012-04-30 iki 2015-04-30 neatsiskaitė. Ieškovas ieškiniui pagrįsti pateikė atsakovo skolos skaičiuotę, kurioje nurodoma, kad atsakovo skola ieškovui sudaro 58,99 Eur.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.1 str., prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis privalo atlikti kitos šalies naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą. Ieškovas vykdė savo pareigas tinkamai t.y. užtikrino paslaugų teikimą, tuo tarpu atsakovas savo pareigų neįvykdė - nesumokėjo už suteiktas paslaugas. Atsakovas pažeidė sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str.), todėl iš atsakovo priteistina 58,99 Eur skola.

9Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str. 2 d.), todėl ieškovui iš atsakovo priteistini 11,49 Eur delspinigiai (po 0,04 proc. nuo 2012-05-31 iki 2013-10-18, po 0,02 proc. nuo 2013-10-19 iki 2015-04-30).

10Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui 5 (penkių) procentų įstatymines palūkanas nuo teismo priteistos 70,48 Eur sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2015-07-09, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

11Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos 21,71 Eur bylinėjimosi išlaidos: 20,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur mokestis už Nekilnojamojo turto registro tarnybos išrašą, 0,84 Eur mokestis už Gyventojų registro tarnybos išrašą (CPK 80 str., 82 str., 93 str. 1 d.).

12Dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo.

13CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo įvykdymo tvarką. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006).

14Atsakovas prašė išdėstyti priteistą įsiskolinimą dvejų metų laikotarpiui, atsiliepime nurodydamas, jog nuo 2015-06-11 jis gyvena Lavėnų socialinės globos namuose, gauna 206,72 Eur pensiją, iš kurių jam yra atskaitoma 80 procentų (165,37 Eur) už gyvenimą Lavėnų socialinės globos namuose, pragyvenimui lieka 41,35 Eur, iš kurių jis dengia likusius įsiskolinimus. Ieškovo atstovė teismo posėdyje patvirtino, kad ieškovas sutinka su tokiu atsakovo prašymu, kad priteistą skolą atsakovas išmokėtų per dvejus metus. Esant nustatytoms aplinkybėms, vadovaujantis teisiniu reglamentavimu, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, darytina išvada, kad atsakovo finansinė padėtis sunki, todėl, siekiant dar labiau nepabloginti atsakovo padėties ir sudaryti sąlygas realiai įvykdyti teismo sprendimą, t. y. tuo pačiu užtikrinti ieškovo teises ir teisėtus interesus, teismas pripažįsta, kad yra pagrindas išdėstyti priteistinos 70,48 Eur (skolos ir delspinigių sumos) skolos, 21,71 Eur bylinėjimosi išlaidų bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų (nuo priteistos 70,48 Eur skolos sumos) išieškojimą 24 mėnesių laikotarpiui, pradedant išieškojimą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (CPK 284 str. 1 d.).

15Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-267 straipsniais, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovo P. P., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Šiaulių vandenys“, į.k. 144133366, 58,99 Eur (penkiasdešimt aštuonių eurų 99 centų) skolą, 11,49 Eur (vienuolikos eurų 49 centų) delspinigius, 5 procentų metines palūkanas nuo teismo priteistos 70,48 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-07-09) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir 21,71 Eur (dvidešimt vieno euro 71 cento) bylinėjimosi išlaidas.

19Išdėstyti priteistos 92,19 Eur sumos, kurią sudaro 58,99 Eur skola, 11,49 Eur delspinigiai ir 21,71 Eur bylinėjimosi išlaidos, bei 5 procentų metinių palūkanų nuo teismo priteistos 70,48 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-07-09) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos, išieškojimą 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui, pradedant išieškojimą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį Šiaulių apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai