Byla e2A-353-967/2020
Dėl kredito sutarties sąlygos pripažinimo nesąžininga ir negaliojančia, palūkanų pakeitimo (sumažinimo), trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, – antstolė V. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijaus Kairevičiaus, Sigitos Zubavičiūtės-Montvilienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Tatjanos Žukauskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 19 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės D. V. ieškinį atsakovei sabiedriba ar ierobežotu atbildibu „B2Kapital“ dėl kredito sutarties sąlygos pripažinimo nesąžininga ir negaliojančia, palūkanų pakeitimo (sumažinimo), trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, – antstolė V. M..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė D. V. (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti nesąžiningomis ir negaliojančiomis (ab initio) 2007 m. birželio 30 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G 8.2 punkto sąlygas, pakeisti 2007 m. birželio 30 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G 8.2 punkte nustatytas palūkanas į 3,6 procentų metinių palūkanų normą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad 2007 m. birželio 20 d. tarp ieškovės ir pradinio kreditoriaus Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriaus sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. BK 07/06/118G, pagal kurią ieškovei suteiktas 211 340,00 Eur kreditas, kredito grąžinimo diena – 2037 m. birželio 15 d. Ieškovei nesilaikius kredito grąžinimo grafiko ir vėlavus sumokėti 5 407,70 Eur už laikotarpį nuo 2012 m. lapkričio 15 d. iki 2013 m. gegužės 15 d., 2007 m. birželio 20 d. kreditavimo sutartis Nr. BK 07/06/118G pradinio kreditoriaus Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriaus vienašališkai nutraukta. Ieškovės teigimu, kreditavimo sutarties 8.2 punkte numatytos 16,00 procentų dydžio įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, atliekančios mokėjimo funkciją už suteiktą paskolą, yra pernelyg didelės ir neproporcingos vartotojo civilinei atsakomybei.

93.

10Atsakovė SIA ,,B2Kapital“ (toliau – atsakovė) su ieškiniu nesutiko, prašė taikyti ieškinio senatį, ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė, sudarydama kreditavimo sutartį neišanalizavusi visų jos sąlygų iki pasirašymo momento, galėjo tai padaryti po jos pasirašymo ir reikšti reikalavimus dėl jų pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis (ab initio) per protingą terminą nuo kreditavimo sutarties pasirašymo dienos. Pažymėjo, jog ieškovė niekada neprašė pakeisti ar modifikuoti kreditavimo sutarties bendrųjų sąlygų 8.2 punkto nuostatos, nors apie ją ieškovei buvo žinoma daugiau nei 10 metų.

114.

12Ieškovė pateikė dubliką, kuriame nurodė, jog ieškinio senaties termino reikšti reikalavimą dėl kreditavimo sutarties sąlygos pripažinimo nesąžininga ir negaliojančia (ab initio) nepraleido, nes apie nesąžiningą palūkanų skaičiavimą jai tapo žinoma tik gavus trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, antstolės V. M. 2018 m. spalio 4 d. pažymą Nr. B-32854.

135.

14Atsakovė pateikė tripliką, nurodydama, jog palaiko savo argumentus, išdėstytus atsiliepime į ieškinį, ir atsižvelgdama į proceso ekonomiškumo principą, triplike jų nekartoja. Prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

166.

17Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 19 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-4452-432/2019 ieškinį atmetė, priteisdamas atsakovei iš ieškovės 2 927,23 Eur bylinėjimosi išlaidų.

187.

19Teismas nustatė, kad ieškinys pareikštas 2018 m. gruodžio 21 d., t. y. praėjus beveik pusei metų po ieškinio senaties termino pabaigos.

208.

21Teismas sprendė, kad ieškovė nenurodė, jog ieškinio senaties terminą praleido dėl svarbios priežasties ir neprašė šio termino atnaujinti. Teismo vertinimu, ieškovės procesiniuose dokumentuose nurodytos aplinkybės ir paaiškinimai apie jos, kaip vartotojos, teisinį statusą nėra reikšmingos, vartotojams taikant tokius pačius ieškinio senaties terminus.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

239.

24Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 19 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-4452-432/2019 ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

259.1.

26Nagrinėjamojoje byloje ieškinio senaties termino pradžia turėjo būti skaičiuojama ne nuo sandorio sudarymo dienos, o nuo ieškovės sužinojimo apie jos pažeistas teises dėl kredito sutarties nesąžiningų sąlygų momento, t. y. nuo gautos antstolės V. M. 2018 m. spalio 4 d. pažymos, kada ieškovei tapo žinoma, jog pardavus jai priklausantį nekilnojamąjį turtą iš varžytinių ir grąžinus daugiau nei pusę skolos, t. y. 1 576 652,84 Eur, likusi mokėtina suma – 113 593,87 Eur.

279.2.

282007 m. birželio 30 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G sąlygos dėl palūkanų pažeidžia ieškovės teises.

299.3.

30Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė ieškovę turint aukštąjį universitetinį išsilavinimą, tačiau šis neužkerta jai kelio ginti savo teisių ir interesų nuo to momento, kai ji apie savo pažeistą teisę sužinojo. Ieškovės išsilavinimas, apdairumas ir rūpestingumas, turėjimas žinoti apie sutarties esmę nesudaro teisinio pagrindo spręsti dėl senaties termino, teisei į ieškinį atsiradus nuo tos dienos, kurią ji sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą.

319.4.

32Kadangi ieškovė apie savo teisės pažeidimą sužinojo tik gavusi anstolės V. M. 2018 m. spalio 4 d. pažymą apie lėšų paskirstymą, nebuvo poreikio teikti prašymo dėl termino atnaujinimo. Ieškovė objektyviai negalėjo iš anksto žinoti, kad painiai įvardytos palūkanos pažeis jos teises, todėl, kaip ir bet kuris normaliai atidus asmuo šioje situacijoje, apie šių palūkanų sukeltą pažeidimą sužinojo tik tuomet, kai jos buvo pradėtos išieškoti.

339.5.

34Konstatavus, kad ieškovės teisės pažeistos, būtų pagrindas perskaičiuoti tiek pradinio kreditoriaus, tiek ir atsakovės taikomų palūkanų dydį, priklausomai nuo prievolės pažeidimo momento ir tikrojo paskolos dydžio, bei taikyti minimalias neįvykdymo palūkanas arba jų iš vis netaikyti.

359.6.

36Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad byla nebuvo sudėtinga, išnagrinėta per vieną teismo posėdį (teismo posėdžio trukmė apie 1 val.), atsakovė laimėjo iš esmės vien remdamasi ieškinio senaties institutu, ieškovei buvo iškelta bankroto byla (pirmosios instancijos teismas apie tai žinojo prieš priimdamas sprendimą), o priteistų atstovavimo išlaidų dydis neatitinka protingumo, teisingumo principų bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, todėl šioje dalyje skundžiamas sprendimas turi būti panaikinti nepriklausomai nuo pagrindinio ieškovės reikalavimo išsprendimo.

3710.

38Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė prašė jį atmesti, Vilniaus miesto apylinke?s teismo 2019 m. birželio 19 d. sprendima? civiline?je byloje Nr. e2-4452-432/2019 palikti nepakeista? ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3910.1.

40Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai nurode?, kad vartotojams taikomos tokios pat ieškinio senaties terminu? skaic?iavimo taisykle?s, todėl viešojo intereso pagrindu neatnaujino praleisto ieškinio senaties termino. Atsakovės teigimu, šioje byloje apskritai nėra viešojo intereso, ieškinį pareiškus ne Valstybinei vartotoju? teisiu? apsaugos tarnybai, o privačiam asmeniui, ginančiam savo asmeninius (privac?ius) interesus.

4110.2.

42Ieškove? nenurodė jokiu? svarbiu? aplinkybiu?, sudaranc?iu? pagrinda? atnaujinti praleista? ieškinio senaties termina?, ir jo atnaujinti neprašė.

4310.3.

44Ieškove?, elgdamasi protingai, ru?pestingai ir atidžiai, apie jos netenkinanc?ia? 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G sa?lyga? ture?jo sužinoti jos pasirašymo momentu, t. y. 2007 m. birželio 20 d. Netgi darant prielaida?, kad ieškove? neišanalizavo visu? 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G sa?lygu? iki jos pasirašymo, tai padaryti galėjo po jos pasirašymo ir reikšti reikalavimus de?l tariamai nesa?žiningu? sa?lygu? per protinga? termina? nuo 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G pasirašymo dienos. Nuo 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G sudarymo yra prae?je? beveik 12 metu?, tode?l, ieškove? akivaizdžiai yra praleidusi ieškinio senati? reikšti reikalavima? de?l 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G sa?lygos pripažinimo nesa?žininga ir negaliojanc?ia bei jos pakeitimo. Pažyme?jo, kad ieškove? niekada nepraše? pakeisti ar modifikuoti 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G bendrosios dalies 8.2 punkto nuostatos.

4510.4.

46Vertinant ieškove?s išsilavinima? ir darbine? / verslo patirti?, kredito suteikimo metu ture?tus kitus i?sipareigojimus kredito i?staigoms, ji ture?jo suprasti 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G sąlygas ir tinkamai jas i?vertinti pasirašydama.

4710.5.

48Tai, kad ieškove? elge?si neru?pestingai ir neatidžiai – nesidome?jo nei 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G turiniu, nei vykdoma?ja byla, nesudaro pagrindo tvirtinti, kad jai apie 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G sa?lyga?, numatanc?ia? i?sipareigojimu? nevykdymo palu?kanas, ture?jo tapti žinoma tik 2018 metais, kuomet antstole? V. M. pateike? informacija?, vykdydama ieškove?s atstovo prašyma?. Priešingai nei tvirtino ieškove?, jai apie neaiškia? ir / ar nepriimtina? 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G sa?lyga? ture?jo tapti žinoma su ja susipažinus, o ne po 5 metu? priverstinio skolos pagal 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutartį Nr. BK 07/06/118G išieškojimo.

4910.6.

502007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutartis Nr. BK 07/06/118G nelaikytina vartojimo sutartimi vien de?l to, kad jos šalys yra fizinis asmuo ir bankas, t. y. juridinis asmuo. Ieškove? byla? nagrine?jant pirmosios instancijos teisme nepateike? jokiu? i?rodymu?, patvirtinanc?iu?, kad 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutartis Nr. BK 07/06/118G buvo sudaryta jos asmeniniams ar šeimos poreikiams tenkinti.

5110.7.

52Iš byloje esanc?iu? duomenu? matyti, kad ieškove? ture?jo nemažai nekilnojamojo turto – žeme?s sklypus adresu (duomenys neskelbtini) k., (duomenys neskelbtini) sen., Klaipe?dos r. sav., butą adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini) / (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilnius, butą adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilnius ir butą, esantį (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilniuje. Taigi, be buto (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini) / (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilniuje ieškove? ture?jo ir kitu? gyvenamosios paskirties patalpu?. Akivaizdu, kad ieškove?s asmeniniams poreikiams tenkinti nebuvo reikalingas toks nekilnojamojo turto kiekis, tode?l butas (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini) / (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilniuje i?sigytas su tikslu gauti iš jo pajamas. Pati ieškove? yra nurodžiusi, kad vienas iš pagrindiniu? pajamu? šaltiniu? 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G sudarymo metu buvo pajamos iš turto nuomos.

5310.8.

54Ieškove? nepateike? jokiu? pagri?stu? argumentu?, leidžianc?iu? spręsti, kad 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G bendrosios dalies 8.2 punkto sa?lyga – nesa?žininga.

5510.9.

56Ne?ra pagrindo keisti 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G bendrosios dalies 8.2 punktą ir mažinti jame nustatytas palu?kanas. Be kita ko, toks palu?kanu? mažinimas būtų negalimas, daliai jų esant išieškotai.

5710.10.

58Ieškove?s nurodytos aplinkybe?s de?l bylos nesude?tingumo ir teismo pose?džio trukme?s nesudaro pagrindo sumažinti priteistinu? byline?jimosi išlaidu? dydžio, nes priteistos byline?jimosi išlaidos ir taip yra ženkliai mažesne?s negu Rekomendacijose nustatytas maksimalus ju? dydis. Be to, byloje kilęs ginc?as de?l 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G sa?lygu? vertinimo, ju? sa?žiningumo, rengiant procesinius dokumentus buvo analizuojama teismu? praktika, ja vadovautasi procesiniuose dokumentuose, atsakovės procesiniai dokumentai yra nemažos apimties, o tai turi tiesiogine?s i?takos sugaištam laikui juos rengiant.

59IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6011.

61Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar nustatytoms faktinėms aplinkybėms teisingai taikė materialiosios teisės normas, ar nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

6212.

63Teisėjų kolegija, nenustačiusi absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, taip pat būtinybės peržengti apeliacinio skundo ribas, pasisako dėl ieškovės paduoto apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį faktinių bei teisinių argumentų.

6413.

65Remiantis bylos medžiaga, 2007 m. birželio 20 d. ieškovė ir pradinis kreditorius Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrius sudarė bu?sto kreditavimo sutarti? Nr. BK 07/06/118G (toliau – kreditavimo sutartis), kuria ies?kovei buvo suteiktas 211 304,00 Eur kreditas buto, esanc?io (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini) / (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilniuje (toliau – butas), pirkimui (kreditavimo sutarties 2.1, 2.7 punktai). Ieškovei nesilaikius kredito grąžinimo grafiko ir vėlavus sumokėti 5 407,70 Eur už laikotarpį nuo 2012 m. lapkričio 15 d. iki 2013 m. gegužės 15 d., kreditavimo sutartis pradinio kreditoriaus Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriaus vienašališkai nutraukta. Vilniaus m. (duomenys neskelbtini)-ojo notarų biuro notaras R. K., remdamasis 2013 m. liepos 1 d. prašymu Nr. OUT-12652, 2013 m. rugsėjo 6 d. išdavė vykdomąjį įrašą Nr. 1-5306 (toliau – vykdomasis įrašas) priverstinai išieškoti iš ieškovės hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriaus naudai pagal Vilniaus m. (duomenys neskelbtini)-ojo notarų biuro notarės D. J. patvirtintą hipotekos (įkeitimo) lakštą Nr. (duomenys neskelbtini), hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodas Hipotekos registre (duomenys neskelbtini): 194 913,33 Eur skolos (kredito) dalies, 2 005,59 Eur palūkanų, paskaičiuotų iki 2013 m. birželio 25 d., 2 238,09 Eur netesybų, paskaičiuotų iki 2013 m. birželio 25 d., 128,00 Eur nuostolių (nesumokėtų mokesčių už turto draudimą), 16,00 procentų dydz?io metines sutartines i?sipareigojimu? nevykdymo palu?kanas nuo negra?z?intos skolos (kredito) sumos bei nesumoke?tu? palu?kanu?, skaic?iuojamas nuo s?io vykdomojo i?ras?o atlikimo dienos iki visis?ko skolos (kredito) is?ies?kojimo. Pradinis kreditorius Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrius 2013 m. rugsėjo 18 d. prašymu Nr. OUT-17623 „Dėl turto realizavimo priverstine tvarka“ pateikęs vykdomąjį įrašą antstolei V. M. vykdyti. 2014 m. gegužės 6 d. butas, i?keistas pradinio kreditoriaus Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrius naudai, parduotas ies?kove?s pasiu?lytam pirke?jui T. T. uz? 156 394,81 Eur (540 000,00 Lt), visa suma už nupirktą turtą sumokėta 2014 m. balandžio 10 d. Išieškota 156 394,81 Eur (540 000,00 Lt) suma paskirstyta taip: išieškotojui Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriui – 399,97 Eur (1 381,00 Lt) vykdymo išlaidų, 149 706,29 Eur (516 905,88 Lt) skolos, iš viso – 150 106,26 Eur (518 286,88 Lt); antstolei V. M. – 300,30 Eur (1 036,89 Lt) papildomų vykdymo išlaidų, patiriamų atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje, 5 988,25 Eur (20 676,23 Lt) atlygio, iš viso – 6 288,55 Eur (21 713,12 Lt).

6614.

672017 m. rugsėjo 25 d. pradinis kreditorius Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrius ir atsakovė sudare? reikalavimo perleidimo sutarti? (toliau – sutartis), kuria pradinis kreditorius Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrius perleido ir perdavė, o naujoji kreditorė (atsakovė) perėmė visas teises, reikalavimus, nuosavybės teisę į reikalavimus ir su jais susijusią naudą (palūkanas, delspinigius, baudas, teisines ir kitas vykdymo išlaidas) pagal paskolų sutartis, galiojančius įstatymus ir kitus skolininko prisiimtus įsipareigojimus, (sutarties 2.1.3, 4.1.1 papunkčiai), įskaitant iš kylančius iš kreditavimo sutarties, sudarytos su ieškove.

6815.

69Ieškovė, reikšdama ieškinį, teigusi, kad kreditavimo sutarties 8.2 punkte numatytos 16,00 procentų dydžio įsipareigojimų nevykdymo palūkanos yra nesąžiningos, apie kurių skaičiavimą jai tapo žinoma tik gavus antstolės V. M. 2018 m. spalio 4 d. pažymą Nr. B-32854. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, nurodydama, kad ieškovė kreditavimo sutarties sąlygas galėjusi išanalizuoti tiek ir iki jos pasirašymo, tiek ir tai padaryti po to, tačiau niekada neprašė jų modifikuoti, reikalavimų anksčiau taip pat nereikšdama, todėl prašė taikyti ieškinio senatį.

7016.

71Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ieškinio senaties terminas suėjo 2017 m. birželio 30 d., ieškovei jo atnaujinti neprašius, ieškinį atmetė.

7217.

73Taigi, įvertinus išdėstytas aplinkybes, galima daryti išvadą, jog šiuo atveju ginčas tarp šalių yra kilęs dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo pagrįstumo. Dėl naujų įrodymų prijungimo

7418.

75Ieškovė kartu su apeliaciniu skundu pateikė naują rašytinį įrodymą – Nemokumo valdymo departamento Arbitrų biuro 2019 m. birželio 10 d. potvarkį dėl bankroto byloje Nr. BKT5079366 ir jo vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, jos teigimu, patvirtinantį, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, žinojo apie ieškovei iškeltą fizinio asmens bankroto bylą Nr. BKT5079366, tačiau priteisė visą atsakovės reikalautą 2 927,23 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą, jos nemažindamas.

7619.

77Bylos proceso eigai optimizuoti yra nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, jeigu jie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išskyrus dvi išimtis: 1) jeigu pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) jeigu tokių įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau (CPK 314 straipsnis). Toks įstatymo leidėjo įtvirtintas naujų įrodymų priėmimo aukštesnės instancijos teisme reglamentavimas yra nustatytas atsižvelgiant į CPK įtvirtintą ribotą apeliaciją, kuriai būdinga tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas apeliacine tvarka tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos teismo ištirtus bei įvertintus duomenis, patikrinant, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų teismo padarytoms išvadoms pagrįsti, ar teismas juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių ir pan.

7820.

79Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos teismų informacinės informacinės sistemos ,,LITEKO“ duomenimis, nustačiusi, kad Nemokumo valdymo departamento Arbitrų biuro 2019 m. birželio 10 d. potvarkis dėl bankroto byloje Nr. BKT5079366 ir jo vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą buvo pateikti į bylą kartu su ieškovės 2019 m. birželio 12 d. prašymu, todėl sprendžia esant netikslingą jų pakartotinį priėmimą. Dėl ieškinio senaties termino

8021.

81Pirmosios instancijos teismas nurodęs, kad ieškovei kreditavimo sutarties sąlygos buvo žinomos iki jos pasirašymo dienos, t. y. 2007 m. birželio 30 d., kurių ji, būdama aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčia ekonomiste, negalėjo nesuprasti, todėl nenustačius svarbių priežasčių, sudarančių pagrindą ieškinio senaties terminą atnaujinti, sprendė, kad šis pasibaigė 2017 m. birželio 30 d., iki ieškinio pareiškimo 2018 m. gruodžio 21 d.

8222.

83Ieškovė, teikdama apeliacinį skundą, iš esmės nesutikusi su pirmosios instancijos nustatytu ieškinio senaties termino skaičiavimo momentu, siejamu su kreditavimo sutarties sudarymu, pabrėždama, kad šis turėjęs būti skaičiuojamas nuo sužinojimo apie pažeistas teises momento gavus antstolės V. M. 2018 m. spalio 4 d. pažymą Nr. B-32854. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ieškovės apeliacinio skundo argumentus, susijusius su ieškinio termino skaičiavimo pradžia, neturi pagrindo su jais sutikti.

8423.

85Sprendžiant ieškinio senaties termino pradžios klausimą, taikytinos CK 1.127 straipsnio nuostatos. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją ieškinio senaties termino pradžios nustatymo taisyklę ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą; ši taisyklė taikoma tada, kai kitos CK normos arba kiti įstatymai nenustato kitokios ieškinio senaties terminų pradžios nustatymo tvarkos. Taigi, pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino eiga prasideda tik po to, kai asmuo subjektyviai suvokia ar turi suvokti apie savo teisės pažeidimą, ieškinio senaties termino pradžia įstatymo siejama ne su teisės pažeidimu (objektyviuoju momentu), bet su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyviuoju momentu), nes asmuo gali ginti savo pažeistą teisę tik žinodamas, kad ši pažeista. Asmuo gali sužinoti apie savo teisės pažeidimą tą pačią dieną, kai ši buvo pažeista, tačiau gali sužinoti ir vėliau, t. y. teisės pažeidimo momentas ir sužinojimo apie jos pažeidimą diena gali nesutapti. Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė ar įstatymo saugomas interesas yra pažeisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2013).

8624.

87Antstolės V. M. 2018 m. spalio 4 d. pažymoje Nr. B-32854 nurodyta, kad 2018 m. rugsėjo 17 d. gautas ieškovės atstovo advokato D. S. prašymas pateikti informaciją iš vykdomųjų bylų Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini). Atsakant į pateiktą prašymą, išaiškinta, kad su popierinėmis vykdomosiomis bylomis Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) galima susipažinti atvykus į antstolių kontorą adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilnius, o nuo 2018 m. kovo 6 d. jas tvarkant ir elektronine forma, jų medžiagą ieškovė galinti matyti prisijungusi prie Antstolių informacinės sistemos; iki 2018 m. kovo 6 d., kada buvo pakeistas išieškotojas, Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriui pervesta 156 652,84 Eur pagal vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini) ir 55 841,92 Eur pagal vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini), o nuo 2018 m. kovo 7 d. atsakovei pervesta 184,21 Eur pagal vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini) ir 84,98 Eur pagal vykdomąją bylą Nr. (duomenys neskelbtini); likusi išieškotina suma – 113 593,87 Eur.

8825.

89Taigi, antstolės V. M. 2018 m. spalio 4 d. pažymos Nr. B-32854 duomenys visų pirma, patvirtina aplinkybę, kad ieškovė jau nuo 2013 metų rugsėjo mėnesio, kada pradinis kreditorius Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrius prašymu Nr. OUT-17623 „Dėl turto realizavimo priverstine tvarka“ pateikė vykdomąjį įrašą antstolei V. M. vykdyti, pagal kurį buvusios užvestos vykdomosios bylos Nr. 0015/13/08078 ir Nr. 0015/15/18752, galėjusi susipažinti tiek su jų popierine, tiek ir nuo 2018 m. kovo 6 d. – elektronine medžiaga, sužinodama apie turimą skolą ir jos sandarą. Kad ieškovei tiek apie skolą, tiek ir apie jos sudedamąsias dalis vykdymo procese vis tik buvo žinoma dar iki 2018 m. spalio 4 d., rodo antstolę V. M. pavadavusio antstolio Irmanto Gaidelio surašyti 2014 m. gegužės 6 d. patvarkymas Nr. 50 15 2014 05 06 8078/13-1, 2014 m. gegužės 6 d. turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas Nr. 11 15 2014 05 06 8078/14, 2014 m. gegužės 6 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas Nr. 15 15 2014 05 06 8078, 2014 m. gegužės 6 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. 4 15 2014 05 06 8078, išsiųsti ieškovei gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilnius, kuriuose buvę aiškiai nurodyta, kad vykdant išduotą vykdomąjį įrašą dėl 199 505,33 Eur (688 852,02 Lt) skolos bei 16,00 procentų metinių palūkanų nuo negrąžintos skolos (kredito 194 913,33 Eur (672 996,75 Lt)), skaičiuojant nuo 2013 m. rugsėjo 6 d. iki visiško įvykdymo, parduotas įkeistas turtas – butas, atkreiptinas dėmesys, pačios ieškovės pasiūlytam pirkėjui T. T. už 156 394,81 Eur (540 000,00 Lt), visa suma už nupirktą turtą sumokėta 2014 m. balandžio 10 d. Akivaizdu, jog ieškovė tiek ir apie savo turimus skolinius įsipareigojimus, tiek ir apie savo atžvilgiu vykdytą skolos išieškojimą žinojusi, pati surasdama įkeistam turtui pirkėją, kurį pardavus, iš nurodytos informacijos, be kita ko, turėjusi suvokti, kad gautos 156 394,81 Eur (540 000,00 Lt) sumos neužtenkant skolai padengti, ir toliau nuo negrąžintos skolos sumos bus skaičiuojamos 16,00 procentų dydz?io metinės sutartinės i?sipareigojimu? nevykdymo palu?kanos iki visiško skolos išieškojimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija ieškovės argumentą dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo būtent nuo antstolės V. M. 2018 m. spalio 4 d. pažymos Nr. B-32854 gavimo momento sprendžia esant nepagrįstą.

9026.

91Kaip jau minėta, nustačius, kad ieškinio senaties termino pradžia be pagrindo ieškovės sieta su antstolės V. M. 2018 m. spalio 4 d. pažyma Nr. B-32854, apie išieškotiną skolą vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) akivaizdžiai žinojus iki nurodyto dokumento parengimo, teisėjų kolegija toliau pasisako dėl pirmosios instancijos teismo padarytos išvados, jog ieškovei ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl kreditavimo sutarties sąlygų modifikavimo pareikšti prasidėjo sandorio sudarymo dieną, be kita ko, turėjus galimybę su tekstu susipažinti iki jo pasirašymo momento. Iš kreditavimo sutarties 5 punkto matyti, jog ieškovė, dėdama parašą, patvirtinusi, kad: 1) visi šios sutarties punktai su ja aptarti individualiai, su visomis sutarties sąlygomis ji susipažino iki sutarties sudarymo, visos sutarties sąlygos jai yra suprantamos ir aiškios, ji su jomis sutinka; 2) sutartis sudaroma šeimos poreikiams tenkinti ir neprieštarauja šeimos interesams (jei kredito gavėja turi šeimą), ir jai buvo įteiktas vienas šios sutarties egzempliorius. Taigi, nurodyta kreditavimo sutarties 5 punkto nuostata patvirtina pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime išdėstytus motyvus, kad ieškovė iki kreditavimo sutarties sudarymo dienos iš tiesų turėjusi galimybę susipažinti su visomis jos sąlygomis, jas taip pat aptarusi individualiai. Duomenų, patvirtinančių aplinkybę, kad ieškovė nebuvo iš anksto susipažinusi su kreditavimo sutarties sąlygomis, ar kad tiek prieš kreditavimo sutartį pasirašant, tiek ir jai galiojant, 8.2 punkto nuostata, numatanti, jog kredito, palūkanų ar bet kokio kito mokėjimo pagal sutartį, nesumokamo nustatytu laiku į kredito sąskaitą ar kitą banko sąskaitą, kurią bankas nurodo kredito gavėjui, yra skaičiuojamos metinės įsipareigojimo nevykdymo palūkanos, lygios 16,00 procentų nuo visos laiku nesumokėtos sumos, pradedant skaičiuoti nuo kitos dienos, einančios po mokėjimo dienos, iki įsiskolinimo padengimo, jai būtų kėlusi tam tikrų neaiškumų, dėl kurių ji būtų kreipusis į pradinį kreditorių Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių, nėra. Kaip teisingai atsiliepime į apeliacinį skundą buvo pažymėjusi atsakovė, net ir tuo atveju, jeigu visos kreditavimo sutarties sąlygos iki jos pasirašymo ieškovės nebūtų buvusios išanalizuotos, ji tą būtų galėjusi padaryti ir po kreditavimo sutarties pasirašymo, per protingą terminą, nelaukdama 12 metų, kreipdamasi į pradinį kreditorių Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrių siekiant geranoriškai susitarti dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo arba to nepavykus padaryti, į teismą su ieškiniu dėl kreditavimo sutarties 8.2 punkto sąlygų panaikinimo ir 16,00 procentų dydžio kompensuojamųjų palūkanų sumažinimo.

9227.

93Ieškovės teigimu, ji objektyviai iš anksto negalėjo žinoti, kad painiai įvardytos palūkanos pažeis jos teises, todėl, kaip ir bet kuris kitas atidus asmuo, apie šių palūkanų sukeltą pažeidimą sužinojo tik pradėjus jų išieškojimą. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiu ieškovės apeliacinio skundo argumentu, pabrėždama, kad kreditavimo sutarties vykdymo sąlygos, su kuriomis ji buvo susipažinusi iki kreditavimo sutarties sudarymo, priešingai negu ji nurodo, jai buvusios aiškios, todėl ji ne tik, kad galėjo, tačiau ir žinojo apie jų galimą taikymą jos atžvilgiu. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovė į bylą kartu su 2019 m. kovo 26 d. tripliku pateikusi pradinio kreditoriaus Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriaus ieškovei kreditavimo sutartyje nurodytais adresais (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilnius ir (duomenys neskelbtini) g. (duomenys neskelbtini), Vilnius siųstą 2013 m. gegužės 20 d. pranešimą apie vienašalį sutarties nutraukimą Nr. OUT-9972, kuriame pažymėta, kad ieškovė pakartotinai informuojama, jog šiai sistemingai pažeidinėjus mokėjimo prievolių vykdymo terminus (mokėjimo grafiką) ir iki šio pranešimo dienos nesumokėjus: nuo 2012 m. lapkričio 15 d. 297,17 Eur kredito dalies, priskaičiuotos 5,42 Eur įsipareigojimo nevykdymo palūkanos; nuo 2012 m. gruodžio 15 d. 295,82 Eur kredito palūkanų ir 525,76 Eur kredito dalies, priskaičiuotos 56,96 Eur įsipareigojimo nevykdymo palūkanos; nuo 2013 m. sausio 15 d. 304,85 Eur kredito palūkanų ir 516,73 Eur kredito dalies, priskaičiuotos 45,64 Eur įsipareigojimo nevykdymo palūkanos; nuo 2013 m. vasario 15 d. 304,04 Eur kredito palūkanų ir 517,54 Eur kredito dalies, priskaičiuotos 34,32 Eur įsipareigojimo nevykdymo palūkanos; nuo 2013 m. kovo 15 d. 273,88 Eur kredito palūkanų ir 547,70 Eur kredito dalies, priskaičiuotos 24,10 Eur įsipareigojimo nevykdymo palūkanos; nuo 2013 m. balandžio 15 d. 302,37 Eur kredito palūkanų ir 519,21 Eur kredito dalies, priskaičiuotos 12,78 Eur nevykdymo palūkanos; nuo 2013 m. gegužės 15 d. 291,82 Eur kredito palūkanų ir 529,76 Eur kredito dalies, priskaičiuotos 1,83 Eur įsipareigojimo nevykdymo palūkanos. Minėtas pranešimas patvirtina aplinkybę, jog ieškovei iki priverstinio skolos išieškojimo pradžios buvo žinoma, kad mokėjimų pagal grafiką neatlikus nustatytu laiku, yra taikomos 16,00 procentų metinės įsipareigojimo nevykdymo palūkanos nuo kiekvienos laiku nesumokėtos sumos, kurios, kreditavimo sutartį vienašališkai nutraukus, ir toliau bus skaičiuojamos išieškant visą negrąžintą kredito sumą bei kitas mokėtinas sumas. Nėra pagrindo daryti priešingos išvados, kad kaip ir bet kuris kitas apdairus, rūpestingas ir atidus asmuo, be kita, dar ir turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ekonomikos srityje, ieškovė, tiek ir sudarydama kreditavimo sutartį, kurios vienas egzempliorius jai buvęs perduotas, tiek ir ją vykdydama, negalėjusi iš anksto žinoti apie, kaip ji pati įvardija, savo teises pažeidžiančias 16,00 procentų dydžio įsipareigojimo nevykdymo palūkanas.

9428.

95Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad byloje pateiktų įrodymų visuma, kurią pagal CPK nustatytus įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo reikalavimus ištyrė pirmosios instancijos teismas, leidžia daryti išvadą, jog ieškinio senaties terminas turėjęs būti pradėtas skaičiuoti nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos, nenustačius aplinkybių visumos, leidžiančios praleistą ieškinio senaties terminą atnaujinti (CPK 185 straipsnis).

9629.

97Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi esminės reikšmės, vertinant pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

9830.

99Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir įvertino visas bylos aplinkybes, nepažeisdamas materialinės teisės normų, reglamentuojančių bendrojo ieškinio senaties termino pradžios skaičiavimo taisykles (CK 1.127 straipsnio 1 dalis), proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą (CPK 185 straipsnis), priimdamas iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 straipsnis), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų, priteistų atsakovės naudai iš ieškovės, dydžio nustatymo

10031.

101Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsniu, 98 straipsnio 2 dalimi nusprendė priteisti atsakovei iš ieškovės 2 927,23 Eur bylinėjimosi išlaidų advokatų E. L. ir P. M. pagalbai apmokėti. Ieškovė tokį pirmosios instancijos teismo sprendimą skundžia, pareikšdama, kad 2 927,23 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos neatitinka protingumo, teisingumo principų bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos), nes nagrinėjama byla nebuvo sudėtinga, ką įrodo aplinkybė, jog ji išnagrinėta per 1 val. trukmės teismo posėdį, atsakovė bylą laimėjo iš esmės vien remdamasi ieškinio senaties institutu, ieškovei buvo iškelta bankroto byla, o pirmosios instancijos teismas, prieš priimdamas skundžiamą sprendimą, apie tai žinojo.

10232.

103Atsakovė, teikdama atsiliepimą į apeliacinio skundo argumentus, susijusius su bylinėjimosi išlaidų dydžio pagrįstumu, nurodė, kad aplinkybe?s de?l bylos nesude?tingumo ir teismo pose?džio trukme?s nesudaro pagrindo sumažinti priteistinu? byline?jimosi išlaidu? dydžio; priteistos byline?jimosi išlaidos yra ženkliai mažesne?s negu Rekomendacijose nustatytas maksimalus ju? dydis; rengiant procesinius dokumentus analizuota teismu? praktika, kuria vadovautasi procesiniuose dokumentuose; atsakovės procesiniai dokumentai – nemažos apimties, o tai turėjo tiesiogine?s i?takos darbo laiko sąnaudoms juos rengiant.

10433.

105Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Teismas gali nukrypti nuo šios taisyklės, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

10634.

107Bylinėjimosi išlaidoms, be kitų, priskiriamos ir išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimą reglamentuoja CPK 98 straipsnis. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-190-611/2019).

10835.

109Taigi, sprendžiant dėl išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimo priteisimo šaliai, turi būti atsižvelgiama tiek į bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles, tiek ir į konkrečios jų rūšies – išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai atlyginti – dydžio nustatymo kriterijus.

11036.

111Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad pagal 2017 m. birželio 9 d. atstovavimo sutartį ir 2018 m. lapkričio 13 d. perįgaliojimą advokatams E. L. ir P. M. suteikti įgaliojimai atstovauti atsakovę visų instancijų bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose.

11237.

113Už suteiktas teisines paslaugas atsakovei išrašyta: 2019 m. vasario 1 d. PVM sąskaita-faktūra Serija N Nr. 9539 1 240,00 Eur sumai, kurioje, pagal atliktų darbų išklotinę, už atsiliepimo į ieškinį rengimą, ieškinio dokumentų analizę advokatei E. L. nustatytas 1 040,00 Eur užmokestis (8 val.), o advokatui P. M. – 200,00 Eur (1 val.); 2019 m. balandžio 1 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija N Nr. 9802 1 687,23 Eur sumai, kurioje už tripliko rengimą advokatei E. L. nustatytas 1 560,00 Eur užmokestis (12 val.), o advokatui P. M. – 100,00 Eur (0,5 val.), bendrai patyrus 27,23 Eur informacijos rinkimo išlaidas. 2019 m. vasario 14 d. mokėjimo nurodymas Nr. 1257 ir 2019 m. gegužės 31 d. mokėjimo nurodymas Nr. 1607 patvirtina aplinkybę, kad atsakovė 2019 m. vasario 1 d. PVM sąskaita-faktūra Serija N Nr. 9539 ir 2019 m. balandžio 1 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija N Nr. 9802 apmokėjo.

11438.

115Vertindama bylinėjimosi išlaidų, patirtų už advokatų E. L. ir P. M. teisinę pagalbą, dydžio pagrįstumą, teisėjų kolegija nustatė, kad: už ieškinio dokumentų analizę ir 2019 m. sausio 31 d. atsiliepimo į ieškinį parengimą pagal Rekomendacijų 8.2 punktą maksimalus užmokesčio dydis galėjo būti 2 339,25 Eur (2,5 x 935,70 Eur), o už 2019 m. kovo 26 d. tripliko rengimą pagal Rekomendacijų 8.3 punktą maksimalus užmokesčio dydis – 1 590,69 Eur (1,5 x 935,70 Eur), kuriems apskaičiuoti naudotas 2018 m. trečio ketvirčio Lietuvos statistikos departamento skelbiamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) – 935,70 Eur. Akivaizdu, jog šiuo atveju ne visos priteistos atstovavimo išlaidos, kaip teigė ieškovė, o būtent priskaičiuotos 1 660,00 Eur bylinėjimosi išlaidos už tripliko rengimą neatitinka maksimaliojo advokato užmokesčio dydžio pagal Rekomendacijų 8.3 punktą, jas viršydamos.

11639.

117Negalima būtų nepaminėti, jog atsakovei suteiktos paslaugos dubliuojasi, atskirai paskaičiavus už kiekvieno iš advokatų E. L. ir P. M. suteiktas tapačias teisines paslaugas parengiant atsiliepimą į ieškinį ir tripliką. Analogišku atveju, Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-261-730/2019 buvę pasisakyta, jog sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, tokių lėšų priteisimas iš esmės prilygtų dvigubam darbo užmokesčiui, todėl 300,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, patirtos už advokato P. M. teisinę pagalbą, kuri, įvertinus jo darbo laiko sąnaudas, neatmestina tikimybė, apsiribojusi parengtų procesinių dokumentų peržiūrėjimu, iš ieškovės priteistos nepagrįstai, pirmosios instancijos teismui neanalizavus, už kokius procesinius veiksmus jos yra patirtos.

11840.

119Pagal Rekomendacijų 2 punktą įvertinus toliau nurodytas aplinkybes, kad: 1) byla nebuvusi sudėtinga, ją išnagrinėjus per vieną teismo posėdį; 2) atsakovei suteiktos kompleksinės teisinės paslaugos, pritaikius specialias žinias; 3) nevykta į kitą vietovę, negu registruota advokatų darbo vieta; 4) patirtos darbo laiko sąnaudos rengiant procesinius dokumentus; 5) bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme proceso metu išlaikytas paslaugų teikimo pastovumas; 6) imtasi veiksmų informacijai, pagrindžiančiai pasirinktą poziciją, surasti, į bylą kartu su 2019 m. kovo 26 d. tripliku pateikus VĮ ,,Registrų centrų“ Nekilnojamojo turto registro išrašus; 7) dalis bylinėjimosi išlaidų, priskaičiuotų už atsakovės atstovavimą pirmosios instancijos teisme, jai teikiant teisines paslaugas, viršijo Rekomendacijose nurodytus maksimalius užmokesčio dydžius ir dubliavosi, advokatams E. L. ir P. M. apmokestinus tapačias paslaugas, teisėjų kolegija, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, taiko CPK 93 straipsnio 4 dalies ir 98 straipsnio 2 dalies nuostatas bendrą bylinėjimosi išlaidų sumą, priteistą iš ieškovės, mažindama iki 1 200,00 Eur, o pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinę dalį pakeisdama. Atkreiptinas dėmesys, jog pati savaime aplinkybė dėl ieškovei iškelto fizinio asmens bankroto nelaikytina turinčia įtakos nustatant bylinėjimosi išlaidų dydį, ieškovės apeliacinio skundo argumentus, susijusius su pirmosios instancijos teismo pareiga vertinti iškeltą fizinio asmens bankroto bylą sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, atmetant kaip nepagrįstus. Dėl bylinėjimosi išlaidų

12041.

121Teisme gautas atsakovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovė patyrė 1 120,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių atsiliepimo į ieškovės apeliacinį skundą parengimu.

12242.

123Kaip jau teisėjų kolegija buvo išaiškinusi nutarties 33 punkte, remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalimi, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Kadangi šiuo atveju 1 120,00 Eur išlaidos už advokatės E. L. suteiktą teisinę pagalbą parengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą neviršija Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyto maksimalaus dydžio – 1 641,51 Eur (1,3 x 1 262,70 Eur), tačiau iš atsiliepimo į apeliacinį skundą turinio galima spręsti, jog iš esmės remiamasi tapačiais argumentais, išdėstytais pirmosios instancijos teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose, tokiu būdu objektyviai patiriant mažesnius darbo laiko kaštus, jos yra mažintinos, priteisiant iš ieškovės atsakovės naudai 600,00 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą.

12443.

125Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, nepatyrus, jų priteisimo klausimas nespręstinas (CPK 92 straipsnis).

126Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

127atmesti apeliacinį skundą.

128Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 19 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-4452-432/2019 palikti nepakeistą, patikslinant rezoliucinę dalį ir priteisiant atsakovei sabiedriba ar ierobežotu atbildibu „B2Kapital“, juridinio asmens kodas 40103645131, iš ieškovės D. V., asmens kodas (duomenys neskelbtini), 1 200,00 Eur (vieną tūkstantį du šimtus eurų ir nulį euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

129Priteisti atsakovei sabiedriba ar ierobežotu atbildibu „B2Kapital“, juridinio asmens kodas 40103645131, iš ieškovės D. V., asmens kodas (duomenys neskelbtini), 600,00 Eur (šešis šimtus eurų ir nulį euro centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė D. V. (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. 2.... 8. Nurodė, kad 2007 m. birželio 20 d. tarp ieškovės ir pradinio kreditoriaus... 9. 3.... 10. Atsakovė SIA ,,B2Kapital“ (toliau – atsakovė) su ieškiniu nesutiko,... 11. 4.... 12. Ieškovė pateikė dubliką, kuriame nurodė, jog ieškinio senaties termino... 13. 5.... 14. Atsakovė pateikė tripliką, nurodydama, jog palaiko savo argumentus,... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 6.... 17. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 19 d. sprendimu... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, kad ieškinys pareikštas 2018 m. gruodžio 21 d., t. y.... 20. 8.... 21. Teismas sprendė, kad ieškovė nenurodė, jog ieškinio senaties terminą... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 23. 9.... 24. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 25. 9.1.... 26. Nagrinėjamojoje byloje ieškinio senaties termino pradžia turėjo būti... 27. 9.2.... 28. 2007 m. birželio 30 d. būsto kreditavimo sutarties Nr. BK 07/06/118G sąlygos... 29. 9.3.... 30. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė ieškovę turint aukštąjį... 31. 9.4.... 32. Kadangi ieškovė apie savo teisės pažeidimą sužinojo tik gavusi anstolės... 33. 9.5.... 34. Konstatavus, kad ieškovės teisės pažeistos, būtų pagrindas perskaičiuoti... 35. 9.6.... 36. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad byla nebuvo... 37. 10.... 38. Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė prašė jį atmesti,... 39. 10.1.... 40. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai nurode?, kad... 41. 10.2.... 42. Ieškove? nenurodė jokiu? svarbiu? aplinkybiu?, sudaranc?iu? pagrinda?... 43. 10.3.... 44. Ieškove?, elgdamasi protingai, ru?pestingai ir atidžiai, apie jos... 45. 10.4.... 46. Vertinant ieškove?s išsilavinima? ir darbine? / verslo patirti?, kredito... 47. 10.5.... 48. Tai, kad ieškove? elge?si neru?pestingai ir neatidžiai – nesidome?jo nei... 49. 10.6.... 50. 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutartis Nr. BK 07/06/118G... 51. 10.7.... 52. Iš byloje esanc?iu? duomenu? matyti, kad ieškove? ture?jo nemažai... 53. 10.8.... 54. Ieškove? nepateike? jokiu? pagri?stu? argumentu?, leidžianc?iu? spręsti, kad... 55. 10.9.... 56. Ne?ra pagrindo keisti 2007 m. birželio 20 d. būsto kreditavimo sutarties Nr.... 57. 10.10.... 58. Ieškove?s nurodytos aplinkybe?s de?l bylos nesude?tingumo ir teismo pose?džio... 59. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 60. 11.... 61. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 62. 12.... 63. Teisėjų kolegija, nenustačiusi absoliučių pirmosios instancijos teismo... 64. 13.... 65. Remiantis bylos medžiaga, 2007 m. birželio 20 d. ieškovė ir pradinis... 66. 14.... 67. 2017 m. rugsėjo 25 d. pradinis kreditorius Nordea Bank Finland PLC Lietuvos... 68. 15.... 69. Ieškovė, reikšdama ieškinį, teigusi, kad kreditavimo sutarties 8.2 punkte... 70. 16.... 71. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ieškinio senaties terminas... 72. 17.... 73. Taigi, įvertinus išdėstytas aplinkybes, galima daryti išvadą, jog šiuo... 74. 18.... 75. Ieškovė kartu su apeliaciniu skundu pateikė naują rašytinį įrodymą –... 76. 19.... 77. Bylos proceso eigai optimizuoti yra nustatyta, kad apeliacinės instancijos... 78. 20.... 79. Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos teismų informacinės informacinės... 80. 21.... 81. Pirmosios instancijos teismas nurodęs, kad ieškovei kreditavimo sutarties... 82. 22.... 83. Ieškovė, teikdama apeliacinį skundą, iš esmės nesutikusi su pirmosios... 84. 23.... 85. Sprendžiant ieškinio senaties termino pradžios klausimą, taikytinos CK... 86. 24.... 87. Antstolės V. M. 2018 m. spalio 4 d. pažymoje Nr. B-32854 nurodyta, kad 2018... 88. 25.... 89. Taigi, antstolės V. M. 2018 m. spalio 4 d. pažymos Nr. B-32854 duomenys visų... 90. 26.... 91. Kaip jau minėta, nustačius, kad ieškinio senaties termino pradžia be... 92. 27.... 93. Ieškovės teigimu, ji objektyviai iš anksto negalėjo žinoti, kad painiai... 94. 28.... 95. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad... 96. 29.... 97. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 98. 30.... 99. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 100. 31.... 101. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsniu, 98 straipsnio... 102. 32.... 103. Atsakovė, teikdama atsiliepimą į apeliacinio skundo argumentus, susijusius... 104. 33.... 105. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 106. 34.... 107. Bylinėjimosi išlaidoms, be kitų, priskiriamos ir išlaidos advokato ar... 108. 35.... 109. Taigi, sprendžiant dėl išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai... 110. 36.... 111. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad pagal 2017 m. birželio 9 d.... 112. 37.... 113. Už suteiktas teisines paslaugas atsakovei išrašyta: 2019 m. vasario 1 d. PVM... 114. 38.... 115. Vertindama bylinėjimosi išlaidų, patirtų už advokatų E. L. ir P. M.... 116. 39.... 117. Negalima būtų nepaminėti, jog atsakovei suteiktos paslaugos dubliuojasi,... 118. 40.... 119. Pagal Rekomendacijų 2 punktą įvertinus toliau nurodytas aplinkybes, kad: 1)... 120. 41.... 121. Teisme gautas atsakovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 122. 42.... 123. Kaip jau teisėjų kolegija buvo išaiškinusi nutarties 33 punkte, remiantis... 124. 43.... 125. Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, nepatyrus, jų... 126. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 127. atmesti apeliacinį skundą.... 128. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 19 d. sprendimu... 129. Priteisti atsakovei sabiedriba ar ierobežotu atbildibu „B2Kapital“,...