Byla 2S-1529-392/2011
Dėl atsisakymo išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Vilniaus miesto 31 – ojo notarų biuro notaras S. S., G. J., M. K. ir R. P

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. R. skundą dėl atsisakymo išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Vilniaus miesto 31 – ojo notarų biuro notaras S. S., G. J., M. K. ir R. P.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas V. R. kreipėsi į teismą su skundu dėl notaro atsisakymo išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, kuriuo prašė panaikinti 2010-11-05 notaro atsisakymą atlikti notarinius veiksmus ir įpareigoti notarą S. S. išduoti pareiškėjui paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą į ¼ dalį buto, esančio ( - ), į kurią dar nėra išduotas paveldėjimo teisės liudijimas. Nurodė, kad pareiškėjas yra P. R., kuris mirė 2008-09-11, sūnus. Mirties dieną pareiškėjo tėvui asmeninės nuosavybės teise priklausė minėtas butas. Pareiškėjui priėmus palikimą, notaras S. S. 2009-01-15 išdavė pareiškėjui paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, kuriuo patvirtino, kad pareiškėjas paveldėjo ¾ dalis buto. Kadangi pareiškėjo tėvas mirė santuokoje su S. R., paveldėjimo teisės liudijimas į likusią ¼ dalį nebuvo išduotas, kadangi nebuvo žinių apie tai, ar palikėjo sutuoktinė priėmė palikimą. S. R. mirė 2010-08-12, nepriėmusi palikėjo palikimo. 2010-11-05 notaras atsisakė išduoti pareiškėjui paveldėjimo teisės liudijimą į likusią buto dalį, nurodydamas, kad iki šiol nėra duomenų, ar S. R., ar jos įpėdiniai priėmė P. R. palikimą. Tėvo sutuoktinė nepriėmė vyro palikimo nei paduodama pareiškimą notarui, nei pateikdama prašymą teismui dėl palikimo apyrašo sudarymo. S. R. taip pat nepriėmė vyro palikimo faktiniu valdymu, nes neatliko jokių savininkui būdingų veiksmų: neišlaikė ir neprižiūrėjo palikto turto. Pareiškėjas sudarė visas sąlygas S. R. palikimui priimti, kelis kartus organizavo jos atvykimą pas notarą, tačiau tėvo sutuoktinė per dvejus metus prašymo dėl palikimo priėmimo taip ir nepateikė. Palikimo neleidžiama priimti iš dalies, todėl priėmus dalį palikimo yra laikoma, kad yra paveldėtas visas pareiškėjui paliktas turtas.

4Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija atsiliepimu su pareiškėjo skundu nesutiko. Nurodė, kad S. R. galėjo faktiškai priimti palikimą, nes ji gyveno savo sutuoktinio nuosavybės teise valdomame bute. Nebuvo paneigta prezumpcija, jog sutuoktinė išreiškė valią priimti P. R. palikimą, tik formaliai neįformino tos valios pas notarą. S. R. įpėdiniai gali įgyvendinti jos teisę paveldėti sutuoktinio turtą.

5Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto 31 – ojo notarų biuro notaras S. S. atsiliepimu su pareiškėjo skundu nesutiko. Nurodė, kad P. R. mirė būdamas santuokoje su S. R.. Minėtas butas palikėjui priklausė asmeninės nuosavybės teise. Mirusiojo sutuoktinė S. R. pagal įstatymą galėjo pretenduoti į ¼ dalį buto, o pareiškėjas – į ¾ dalis buto, į kurias jam 2009-01-15 buvo išduotas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas, pastaboje nurodant kodėl neišduotas liudijimas į ¼ dalį buto. Pažymėjo, kad nustatant faktą, jog S. R. nepriėmė palikimo faktiniu valdymu, turi būti paneigti paveldėjimo byloje esantys duomenys ir tik nustačius neginčijamą faktą dėl palikimo nepriėmimo galima pareiškėjo prašomu paveldėjimo teisės liudijimu įtvirtinti pareiškėjo subjektines teises į dalį buto. Pareiškėjas kaip palikimą nustatytu terminu priėmęs įpėdinis,

62009-01-15 notariškai patvirtintu sutikimu, sutiko, kad S. R. priimtų palikimą pagal įstatymą, praleidus įstatymų nustatytą terminą palikimui priimti ir neginčijo S. R. teisės į dalį buto bei ne kartą mėgino organizuoti S. R. atvykimą pas notarą. Pareiškėjo 2010-10-15 prašymas dėl paveldėjimo teisės liudijimo į dalį buto išdavimo buvo pateiktas dar net nesuėjus 3 mėnesiams nuo S. R. mirties, t. y. S. R. mirus, jos teisę paveldėti dalį buto gali įgyvendinti jos įpėdiniai. Prašė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą atmesti.

7Suinteresuotas asmuo G. J. atsiliepimu su pareiškėjo skundu nesutiko. Nurodė, kad iki mirties sesuo S. R. gyveno minėtame bute, priklausančiame jos sutuoktiniui P. R., mirusiam 2008-09-11. Apie tai, kad S. R. palikimo priėmimo po sutuoktinio mirties neįformino pagal įstatymą, sužinojo tik gavusi procesinius dokumentus. S. R. palikimą, likusį po jos sutuoktinio priėmė, pradėdama faktiškai jį valdyti. Daugiau paveldėtojų po S. R. mirties nėra, todėl G. J. kreipsis į notarų biurą dėl palikimo, likusio po P. R. ir S. R. mirties. Prašė pareiškėjo skundo netenkinti.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 14 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Teismas nurodė, kad įstatyme įtvirtinta notaro pareiga juridiškai tvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus. Byloje nagrinėjamu atveju notaras turėjo duomenų apie tai, kad S. R. galėjo priimti palikimą po P. R. mirties faktiniu valdymu. Tokiais duomenimis laikytina tai, kad S. R. gyveno bute, esančiame ( - ), o pareiškėjas ne kartą mėgino organizuoti S. R. atvykimą pas notarą pareiškimo dėl palikimo padavimui. Šias aplinkybes teismo posėdžio metu patvirtino ir pareiškėjas V. R. Notaras, turėdamas duomenų apie tai, kad S. R., kuri kaip pergyvenusi sutuoktinė galėjo paveldėti ¼ dalį sutuoktinio palikimo, faktiškai valdė dalį buto, t. y. turėdamas duomenų apie palikimo priėmimą, pagrįstai atsisakė išduoti paveldėjimo teisės liudijimą pareiškėjui. Tokie duomenys laikytini pakankamais notarui padaryti išvadą, kad subjektinės teisės ir juridiniai faktai nėra neginčytini. Teismas taip pat pažymėjo, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal pareiškėjos G. J. pareiškimą suinteresuotam asmeniui V. R. dėl juridinio fakto nustatymo, kad S. R., mirusi 2010-08-12, po savo vyro P. R. mirties palikimą priėmė ir valdė.

9Pareiškėjas V. R. atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo skundą dėl notaro veiksmų patenkinti. Nurodė, kad apeliantas neginčija, jog S. R. iki ir po sutuoktinio mirties gyveno palikėjui nuosavybės teise priklausiusiame bute. Pažymėjo, kad S. R. veiksmai niekaip nepasikeitė po palikėjo P. R. mirties, t. y. atsiradus palikimui, ji neatliko jokių veiksmų, patvirtinančių jos norą įgyti paliktą turtą nuosavybės teise ir priimti palikimą. Galima įpėdinė nemokėjo už butui teikiamas komunalines paslaugas, jo neprižiūrėjo. Vien tai, kad ji deklaravo gyvenamąją vietą minėtame bute, nesudaro pagrindo teigti, kad S. R. priėmė palikimą. Taigi, S. R. nepriėmė palikimo nė vienu iš numatytų būdų palikimui priimti ir neįgijo nuosavybės teisės į paliktą turtą. Tuo tarpu, notaras remdamasis vien gyvenamosios vietos deklaravimo duomenimis, neturėjo teisės nustatyti, kad S. R. priėmė palikimą. Be to, duomenų, kad S. R. priėmė palikimą nebuvo nei skundžiamo notaro veiksmo atlikimo metu, nei nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, nei šiuo metu. Skundžiamo veiksmo atlikimo metu nebuvo paduotas pareiškimas nustatyti faktą, kad S. R. priėmė sutuoktinio palikimą, nors nuo jo atsiradimo (2008-09-11) iki skundžiamo veiksmo atlikimo (2010-11-05) praėjo daugiau kaip du metai. Pažymėjo, kad suteikiant įstatymo nenumatytas privilegijas nepriėmusiam palikimo asmeniui, yra pažeidžiamos priėmusio palikimą įpėdinio teisės.

10Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto 31 – ojo notarų biuro notaras S. S. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė jį kaip nepagrįstą atmesti. Nurodė, kad negalima konstatuoti, jog vien gyvendama bei naudodamasi butu S. R. nepriėmė palikimo. Pažymėjo, kad po jos mirties įpėdiniai kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, jog S. R. po savo vyro P. R. mirties palikimą priėmė ir valdė. Atsižvelgiant į tai, paveldėjimo teisės liudijimas dėl ginčijamos teisės paveldėti negali būti išduodamas, o naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nėra teisinio pagrindo.

11Suinteresuotas asmuo G. J. atsiliepimu į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė jį kaip nepagrįstą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad notaras, turėdamas duomenų apie ginčytinas fizinio asmens subjektines teises ir juridinį faktą, neturėjo teisės bei pareigos išduoti pareiškėjui paveldėjimo teisės liudijimą į visą butą. Be to, pirmosios instancijos teismui priimant skundžiamą nutartį buvo žinoma ir apie tai, kad suinteresuotas asmuo yra padavęs prašymą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad jos sesuo S. R. po savo vyro mirties priėmė ir valdė jo palikimą.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad 2008-09-11 mirė palikėjas P. R. (b. l. 10). Palikėjas P. R. mirė, būdamas susituokęs su sutuoktine S. R. (b.l. 13, 16). Po jo mirties palikėjo sūnus V. R. paveldėjo ¾ dalis buto, esančio ( - ) (b. l. 11, 14). Palikėjo sutuoktinė S. R. mirė 2010-08-12 (b. l. 17). P. R. turėjo vienintelį sūnų pareiškėją V. R. (b. l. 13).

14Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria pareiškėjo skundas dėl notaro atsisakymo išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, atmestas.

15Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad palikėjo sutuoktinė neatliko jokių veiksmų, patvirtinančių jos norą įgyti paliktą turtą nuosavybės teise ir priimti palikimą. Tvirtino, kad palikėjo sutuoktinė nepriėmė palikimo nė vienu iš numatytų būdų palikimui priimti ir neįgijo nuosavybės teisės į paliktą turtą. Tuo tarpu, notaras remdamasis vien gyvenamosios vietos deklaravimo duomenimis, neturėjo teisės nustatyti, kad S. R. priėmė palikimą. Skundžiamo veiksmo atlikimo metu nebuvo paduotas pareiškimas nustatyti faktą, kad S. R. priėmė sutuoktinio palikimą. Su tokiais apelianto atskirajame skunde išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir juos vertina kritiškai.

16Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 1 ir 2 straipsnių nuostatas notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis įstatymu nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose santykiuose nebūtų neteisėtų dokumentų. Notarui suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus bei užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notaro veiklos ypatybes, nustatytas minėtame įstatyme, lemia jam taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai ir įpareigoja jį griežtai laikytis įstatymų reikalavimų bei atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų. Tokia notaro funkcijos samprata apsprendžia, jog notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus. Notaras gali tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tokiu atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjas V. R. prašė išduoti jam paveldėjimo teisės liudijimą į ¼ dalį buto, esančio ( - ), tačiau notaras 2010-11-05 atsisakė išduoti paveldėjimo teisės liudijimą tuo pagrindu, jog turėjo duomenų apie tai, kad S. R. galėjo priimti palikimą po P. R. mirties faktiniu valdymu (b. l. 18 – 19). Savo atsisakymą atlikti notarinį veiksmą grindė tuo, jog S. R. gyveno bute, esančiame ( - ), o pareiškėjas V. R. ne kartą mėgino organizuoti S. R. atvykimą pas notarą pareiškimo dėl palikimo padavimui. Minėtų aplinkybių neginčijo bei jas pirmosios instancijos teismo posėdžio metu patvirtino ir pats pareiškėjas V. R. (b. l. 66). Be to, 2010-11-05 notaro atsisakyme atlikti notarinį veiksmą buvo nurodyta ir tai, kad pareiškėjas 2009-01-15 sutikimu sutiko, jog S. R. priimtų palikimą pagal įstatymą, praleidusi įstatymų nustatytą terminą palikimui priimti (b. l. 15, 18). Notaras, kaip minėta auksčiau, neturi įgaliojimų atlikti teisinius tyrimus nustatinėjant neaiškias, neakivaizdžias faktines aplinkybes bei spręsti dėl ginčijamų aplinkybių. Tais atvejais, kai asmens teisės yra ginčijamos ar faktinės aplinkybės nėra aiškios, įstatymas nesuteikia teisės notarui tvirtinti tokias teises ar juridinius faktus. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad notaras turėjo pagrindą atsisakyti atlikti apelianto prašomą veiksmą – išduoti jam paveldėjimo teisės liudijimą į ¼ dalį minėto buto, todėl ginčijamą 2010-11-05 notaro atsisakymą atlikti notarinį veiksmą naikinti nėra jokio pagrindo.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. spalio 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 pažymėjo, kad faktinis palikimo priėmimas reiškia, jog įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo siekį įgyti palikėjo turtą nuosavybės teise. Šiuo atveju nereikalaujama, kad faktinio palikimo priėmimo veiksmai būtų teisiškai įforminti, t. y. įpėdiniui nebūtina kreiptis į notarą su pareiškimu dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, į teismą dėl palikimo priėmimo juridinio fakto nustatymo arba į kitas valstybės institucijas. Svarbu, kad iš įpėdinio aktyvių veiksmų būtų matyti, jog jis perimtą turtą valdo kaip savo ir laiko save turto savininku: tvarko turtą, juo naudojasi, moka už jį mokesčius, palaiko jį tinkamos būklės ir pan. Gyvenimas paveldėtame bute po palikėjo mirties, gyvenamosios patalpos remontas ir kitokia jos priežiūra paprastai yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad įpėdinis faktiškai pradėjo valdyti palikimą, taigi ir priėmė jį. Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų matyti, kad palikėjo sutuoktinė S. R. iki palikėjo mirties ir po jos iki savo mirties gyveno bute, esančiame ( - ). Be to, iš teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų matyti, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. spalio 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3986-821/2011 G. J. pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo tenkintas iš dalies ir nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad S. R., mirusi 2010-08-12, po savo sutuoktinio P. R., mirties 2008-09-11, priėmė atsiradusį palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti. Minėtas teismo sprendimas yra įsiteisėjęs. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau yra nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kurį šiuo atskiruoju skundu bando paneigti apeliantas.

18Esant įsiteisėjusiam sprendimui civilinėje byloje Nr. 2-3986-821/2011 kiti pareiškėjo atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

19Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taikė notarinių veiksmų atlikimo bei paveldėjimo klausimus reglamentuojančias materialinės bei procesinės teisės normas, apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį, todėl atskirasis skundas atmestinas, o nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

21V. R. atskirąjį skundą atmesti.

22Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Pareiškėjas V. R. kreipėsi į teismą su skundu dėl notaro atsisakymo... 4. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija... 5. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto 31 – ojo notarų biuro notaras S. S.... 6. 2009-01-15 notariškai patvirtintu sutikimu, sutiko, kad S. R. priimtų... 7. Suinteresuotas asmuo G. J. atsiliepimu su pareiškėjo skundu nesutiko.... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 14 d. nutartimi... 9. Pareiškėjas V. R. atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės... 10. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto 31 – ojo notarų biuro notaras S. S.... 11. Suinteresuotas asmuo G. J. atsiliepimu į atskirąjį skundą su atskiruoju... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2008-09-11 mirė palikėjas P. R. (b. l. 10).... 14. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas ginčija pirmosios instancijos teismo... 15. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad palikėjo sutuoktinė... 16. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. spalio 5 d. nutartyje, priimtoje... 18. Esant įsiteisėjusiam sprendimui civilinėje byloje Nr. 2-3986-821/2011 kiti... 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas... 21. V. R. atskirąjį skundą atmesti.... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. nutartį palikti...