Byla 2A-987-623/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Marijono Greičiaus, teisėjų Danutės Kutrienės, Neringos Švedienės, sekretoriaujant Julijai Štreimikienei, dalyvaujant apelianto atstovei Ingai Morkvėnienei, ieškovo atstovei adv. Ingai Kučinskaitei, trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės atstovui Donatui Lapinskui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB ,,Vilniaus energija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo ,,If P&C Insurance AS” ieškinį atsakovui UAB ,,Vilniaus energija“, tretieji asmenys UAB ,,Lietuva Statoil“, UAB ,,Havi Logistics“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas „IF P&C Insurance AS“ filialas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus energija“ 7912 Lt 50 ct žalos atlyginimą, 6 ? metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas (1 t., b.l. 1-5, 48-53, 2 t., b.l. 77-80) ir nurodė, kad 2005-12-28 d. ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Havi Logistics“ sudarė Transporto priemonių draudimo sutartį TP Nr. 021641, kuria ieškovas apdraudė trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančias transporto priemones nuo nelaimingų atsitikimų. 2006-04-30 ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Lietuva Statoil“ sudarė Įmonių ir organizacijų turto draudimo sutartį IT Nr. 014949, kuria ieškovas apdraudė trečiojo asmens turtą nuo gaisro ar gamtinių jėgų bei kitų žalų. 2006-12-18 trečiojo asmens UAB „Havi Logistics“ darbuotojas, vairuodamas automobilį IVECO AT440S43, v. n. ( - ), užvažiavo ant kanalizacijos šulinio, esančio apie 200 metrų nuo trečiojo asmens UAB „Lietuva Statoil“ degalinės Eišiškių pl., Vilniuje, dėl ko kanalizacijos šulinio dangtis atsidarė, buvo pakeltas ir atsitrenkė į automobilio kuro baką, taip jį sugadindamas. Automobilis IVECO AT440S43, v.n. ( - ) su pramuštu kuro baku įvažiavo į trečiojo asmens UAB „Lietuva Statoil“ degalinę, kurioje išsiliejo dyzelinas. Apie šį įvykį abu tretieji asmenys informavo ieškovą ir ieškovas atlygino tretiesiems asmenims jų patirtą žalą. Ieškovas, siekdamas nustatyti už šį įvykį atsakingą asmenį, kreipėsi į tretįjį asmenį Vilniaus miesto savivaldybę dėl duomenų apie kanalizacijos šulinius prižiūrinčią įmonę pateikimo, tačiau tokių duomenų negavo. Ieškovas nurodė, jog iš Vilniaus miesto požeminių inžinierinių tinklų toponuotraukos nustatyta, kad netoliese yra šilumos tinklų vamzdynas, kurį eksploatuoja atsakovas UAB „Vilniaus energija“.

4Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į ieškinį prašė teismo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (1 t., b.l. 91-95,144-147) ir nurodė, kad ieškovui tiriant draudiminį įvykį, nebuvo tiriama aplinkybė apie tai, kam priklausė šulinys, todėl padarė išvadą, kad ši aplinkybė nebuvo ieškovui reikšminga, be to, ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad jau gerokai po 2006-12-18 eismo įvykio apžiūrėtas ir 2007-09-25 apžiūros akte užfiksuotas kanalizacijos šulinys dalyvavo minėtame eismo įvykyje, nes pačiame apžiūros akte yra nurodyta, jog nėra įrodymų pagal kuriuos būtų galima nustatyti ant kurio šulinio dangčio užvažiavus vilkikui buvo prakirstas kuro bakas.

5Tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį, prašė jį spręsti teismo nuožiūra (1 t., b.l. 75-78, 139-142) ir nurodė, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkai (valdytojai). Tretysis asmuo nuomos sutartimi išnuomojo šilumos tinklus atsakovui UAB „Vilniaus energija“, kuris įsipareigojo išnuomotus įrenginius prižiūrėti, todėl visos pretenzijos dėl žalos atlyginimo turi būti reikštinos tik atsakovui UAB „Vilniaus energija“, be to, ieškovas nenurodė, kokie visgi trečiojo asmens neteisėti veiksmai ar neveikimas sukėlė eismo įvykį, dėl kurio ieškovas patyrė žalą ar kaip tretysis asmuo yra susijęs su šulinio nepriežiūra.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. sausio 21 d. sprendimu (2 t., b.l. 81-84) ieškinį tenkino. Išieškojo iš atsakovo UAB „Vilniaus energija“ ieškovo „IF P&C Insurance AS“ filialo naudai 7912 Lt 50 ct žalos atlyginimą, 6 ? metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-01-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 237 Lt žyminį mokestį bei 2500 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Išieškojo iš atsakovo UAB „Vilniaus energija“ valstybės naudai 73 Lt 34 ct išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas padarė išvadą, jog ieškovo ieškinys yra pagrįstas, kadangi eismo įvykis ir jo pasekmės atsirado dėl atsakovui UAB „Vilniaus energija“ priklausančio šulinio dangčio atsidarymo ir atsitrenkimo į automobilio kuro baką, nes tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai, t. y. kelių eismo taisyklių pažeidimo administracinės bylos medžiaga, Vilniaus miesto savivaldybės 2007-08-02 raštas, 2007-07-23 UAB „Grinda“ raštas, 2007-07-24 UAB „Vilniaus vandenys“ raštas, 2007-09-25 Apžiūros aktas, liudytojo A. O. parodymai bei byloje esančios toponuotraukos. Teismas pažymėjo ir tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės 2007-08-02 d. rašte Nr. A51-14755 (1.7-EUD-2) nurodytos aplinkybės apie tai, jog avarijos vietoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų ir patikslinus požeminių inžinierinių tinklų toponuotrauką matyti, kad netoliese nuo degalinės eina šilumos tinklų vamzdynas, kurį eksploatuoja UAB „Vilniaus energija“, todėl tikėtina, jog tai galėjo būti jų šulinys, laikytinos visiškai įrodytomis, kadangi jos atsakovo nebuvo paneigtos kitais byloje esančiais įrodymais ir šį Vilniaus miesto savivaldybės raštą teismas laikė oficialiu rašytiniu įrodymu šioje civilinėje byloje bei jis turi didesnę įrodomąją galią. Teismas taip pat nurodė, kad iš kelių eismo taisyklių pažeidimo administracinės bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad K. J. KET taisyklių nepažeidė ir dėl šio eismo įvykio ATPB teisena nepradėta, todėl padarė išvadą, jog dėl šulinio dangčio netinkamos eksploatacijos bei priežiūros yra atsakingas būtent atsakovas. Teismas taip pat laikė ieškovo įrodyta aplinkybe dėl žalos dydžio, nes tai patvirtino byloje esantys rašytiniai įrodymai, t. y. PVM sąskaitos-faktūros, mokėjimo nurodymai bei žalos skaičiavimo išvados. Be to, iš minėtų rašytinių įrodymų bei ieškovės atstovės paaiškinimų teismas nustatė, kad UAB „Fegda“ atliko pirminius avarinio iškvietimo darbus, o UAB „Ūrus“ ir Ko – atliko valymo įrenginio naftos gaudyklės aptarnavimo darbus ir minėtų bendrovių atlikti darbai nesidubliuoja.

7Apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 158-161) atsakovas UAB ,,Vilniaus energija“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-01-21 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti žyminį mokestį. Atsakovas nurodo, kad žala buvo nepagrįstai padidinta ir ieškovas nepagrįstai išmokėjo per didelę draudimo išmoką. Ieškovo reikalaujamų atlyginti nuostolių dydis turi būti mažinamas ir dėl to, kad nebuvo būtina atlikti darbus, tuos pačius darbus atliko dvi įmonės, dėl įrengimų eksploatacijos tvarkos įrengimus ir taip būtų reikėję valyti. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad darbai nesidubliavo, neįvertino byloje esančių įrodymų ir atsakovo UAB ,,Vilniaus energija“ argumentų. Be to, teismui apeliantas nurodė eilę aplinkybių ir argumentų bei juos pagrindžiančių įrodymų, turinčių reikšmės nuostolio dydžio klausimui, tačiau teismas pasisakė tik dėl darbų dubliavimosi, o dėl kitų įrodymų nepasisakė. Teigia, kad palyginus UAB ,,Fegda“ ir UAB ,,Ūrus ir Ko“ detalizuotas sąskaitas, akivaizdu, kad jų atlikti darbai dubliavosi. Naftos gaudyklė ir naftos produktų separatorius yra tas pats įrengimas. Abi įmonės atliko to paties įrengimo valymo ir utilizavimo darbus, abi įmonės teikė hidrodinaminės mašinos darbus, transporto paslaugas. Už įvykio metu padarytą žalą, jeigu tokia patiriama, atsakingas asmuo privalo atlyginti tik tą nuostolių dalį, kuri susidarė dėl to, kad įrengimus reikėjo valyti anksčiau, negu numatyta pagal eksploatacijos sąlygas.

8Apelianto nuomone, nuostolio dydis turėjo būti sumažintas ir dėl 520 Lt atlyginimo už sugadintą vilkiko kuro baką, kadangi taikoma 500 Lt franšizė.

9Apelianto teigimu, ieškovas neįrodė sąlygų UAB ,,Vilniaus energija“ civilinei atsakomybei kilti, neįrodė, jog žala atsirado ieškovo draudėjui važiuojant per apelianto valdomą šiluminę kamerą.

10Teismas ieškovo fotonuotraukas ir 2007-09-25 apžiūros aktą turėjo vertinti kritiškai, kaip neturinčių įrodomosios galios, kadangi pagal policijos pažymą įvykis įvyko 2006-12-18 15:02 val., o nuotraukose užfiksuota, kad tarnybos atvykę, jau šalinami avarijos padariniai 15:04 val. 2007-09-25 apžiūros aktas surašytas praėjus beveik metams po įvykio, taip pat neturi jokios įrodomosios galios, be to, jis buvo surašytas nesant eismo įvykio schemos. 2006-12-18 įvykio metu UAB ,,Vilniaus energija“ atstovai nebuvo kviesti į įvykio vietą. Apeliantas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog važiuojant per jų bendrovės valdomą šiluminę kamerą buvo prakirstas vilkiko kuro bakas. 2006-12-11 apelianto bendrovės valdomos šiluminės kameros buvo patikrintos, jokių defektų nerasta, taigi apeliantas neatliko neteisėtų veiksmų. Teismas visiškai nepasisakė dėl civilinės atsakomybės netaikymo ar atleidimo atsakovui. Vilkiko vairuotojas nesilaikė keliamų reikalavimų kelyje elgtis rūpestingai, atidžiai ir atsargiai, nesilaikė KET 53, 269. 1 p. reikalavimų, taigi pats ieškovo draudėjas padidino nuostolius, todėl teismas turėjo taikyti CK 6.248 str. 4 d.

11Apeliantas nurodo, kad tiek vilkiko vairuotojas, tiek policija pažymi, jog dangtis, ant kurio užvažiuojant buvo prakirstas vilkiko kuro bakas, buvo uždarytas. Vilniaus miesto VPK VP EPT nutarime Nr. 3-32425 nurodoma, kad ,,nuo automobilio svorio šulinio dangtis atsidarė, buvo pakeltas ir atsitrenkė į automobilio kuro baką“, todėl sprendžia, kad 2006-12-18 įvykis atitinka nenugalimas jėgos apibrėžimą.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., b.l. 104-106) tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Energetikos ir statinių skyrius 2007-09-26 raštu nurodė ieškovui, kad šilumos tinklų vamzdyną eksploatuoja UAB ,,Vilniaus energija“, todėl visos pretenzijos dėl žalos yra reikštinos šiai įmonei.

13Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą ( 2 t., b.l. 110-113) prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas sutinka, jog abi įmonės atliko valymo darbus, tačiau valymo darbų pobūdis, apimtis ir mastas yra visiškai skirtingi. UAB ,,Fegda“ atliko pirminius avarinio iškvietimo darbus, o UAB ,,Ūrus ir Ko“ atliko valymo įrenginio naftos gaudyklės aptarnavimo darbus.

14Ieškovo teigimu tai, kad atsakovo pateiktos byloje nuotraukos užfiksavo susijusius su ginčo objektu šulinius, įrodymų nepateikta. Argumentas, jog vairuotojas nesilaikė jam keliamų reikalavimų paneigtas kitais byloje surinktais įrodymais. Atsakovas neįrodė, jog žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo.

15

16Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

17Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

18Antra vertus, pagal CPK 328 str., iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas negali būti panaikintas vien formaliais pagrindais.

19Dėl UAB „Vilniaus energija“ civilinės atsakomybės sąlygų

20Iš Vilniaus miesto savivaldybės 2007-08-02 rašto Nr. A51-14755 (1.7-EUD-2) turinio nustatyta, jog avarijos vietoje nėra lietaus kanalizacijos tinklų ir patikslinus požeminių inžinierinių tinklų toponuotrauką matyti, kad netoliese nuo degalinės eina šilumos tinklų vamzdynas, kurį eksploatuoja UAB „Vilniaus energija“, todėl tikėtina, jog tai galėjo būti jų šulinys (1 t., b.l. 27). Iš 2007-07-23 UAB „Grinda“ rašto Nr. 262 turinio nustatyta, jog Eišiškių plente šulinių liukai nepriklauso minėtai įmonei (1 t., b.l. 28). Iš 2007-07-24 UAB „Vilniaus vandenys“ rašto Nr. 6.219191.21-040 turinio nustatyta, kad minėta įmonė neturi informacijos apie buvusį netvarkingą nuotekų šulinį ir 2006-12-18 eismo įvykį Eišiškių plente (1 t., b.l. 29). Iš 2007-09-25 Apžiūros akto turinio nustatyta, kad vizualiai apžiūrėjus įvykio vietą matyti, jog šulinys yra šiluminės kameros ir minėtą aktą pasirašė UAB „Vilniaus energija“ meistras A. O. (1 t., b.l. 30). Liudytojas A. O. parodė, jog 2006-12-18 dieną jo niekas nekvietė į įvykio vietą, tačiau į minėtą įvykio vietą jis buvo kviestas vėliau, kad parodyti šulinį ir visa komisija apžiūrinėjo UAB „Vilniaus energija“ priklausantį šulinį, be to, kelyje buvo tik vienas šulinys (2 t., b.l. 77-80).

21Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad dėl šulinio dangčio netinkamos priežiūros ir ekploatacijos yra atsakingas būtent atsakovas UAB „Vilniaus energija“. Šią aplinkybę neginčijamai patvirtina 2007-09-25 apžiūros aktas ir UAB „Vilniaus energija“ darbuotojo A. O. parodymai, kurie patvirtina, kad įvykio vietoje, važiuojamojoje kelio dalyje kitiems asmenims priklausančių šulinių dangčių nėra. Šias aplinkybes iš dalies patvirtina įvykio vietoje, tuojau po įvykio darytos fotonuottraukos (1 t. b.l. 34-40). 2006-12-11 atsakovo pateiktas Naujininkų ir Kirtimų šilumos trasų apėjimo ir patikros žurnalo išrašas nepaneigia aplinkybės, kad atsakovo ekslpoatuojamas šulinys buvo tvarkingas autoįvykio metu, nes žurnale nėra nurodyta kokie patikrinimo darbai atlikti. Pirmos instancijos teismas tinkamai vertino į bylą pateiktų įrodymų sąsajumą, visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes ir padarė pagrįstas išvadas dėl atsakingo už žalą asmens.

22Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio taip pat nustatyta, kad 2006-12-18 trečiojo asmens UAB „Havi Logistics“ darbuotojas, vairuodamas automobilį IVECO AT440S43, v.n. ( - ), užvažiavo ant kanalizacijos šulinio, esančio apie 200 metrų nuo trečiojo asmens UAB „Lietuva Statoil“ degalinės Eišiškių pl., Vilniuje, ko pasėkoje kanalizacijos šulinio dangtis atsidarė, buvo pakeltas ir atsitrenkė į automobilio kuro baką, jį sugadindamas (1 t., b.l. 14, 16, 34-44).

23Iš Kelių eismo taisyklių pažeidimo administracinės bylos Nr. 3-32425 medžiagos nustatyta, kad 2006-12-18 apie 14.00 val. K. J. vairavo automobilį IVECO AT440S43, v. n. ( - ) ir važiavo Eišiškių plentu į „Statoil“ degalinę užsipilti kuro, tačiau gatvės ruože šalia 11 numeriu pažymėto pastato – degalinės „Statoil“ automobilio ratai užvažiavo ant kanalizacijos šulinio dangčio, ko pasėkoje kanalizacijos šulinio dangtis atsidarė, buvo pakeltas ir atsitrenkė į automobilio kuro baką. K. J., išgirdęs smūgį į automobilio dugną, nieko blogo neįtarė ir judėjo toliau numatyta kryptimi, tačiau degalinėje sustojęs ir išlipęs iš automobilio, jis pastebėjo, kad kuro bakas yra prakirstas ir iš jo bėga dyzelinis kuras. K. J. pagal kuro nutekėjimo pėdsakus grįžo prie kanalizacijos šulinio, kurio dangtis buvo pakeltas ir šalia mėtėsi nuo kuro bako atskilusios detalės. K. J., važiuodamas per šulinį KET taisyklių nepažeidė, nes negalėjo numatyti, jog šulinio dangtis yra uždarytas nesandariai, todėl jo veiksmuose nėra ATPK 9 str. nuostatose numatytų požymių ir dėl šio eismo įvykio ATPB teisena nepradėta (adm.b. Nr. 3-32425 medž.l. 5-8).

24Taigi, administracijės teisės pažeidimo bylos medžiaga yra įrodyta, kad žala, automobiliui IVECO AT440S43, v. n. ( - ) važiavusiam 2006-12-18 apie 14.00 val. Eišiškių plentu prakertant kuro baką, buvo padryta dėl nesandariai uždaryto, UAB „Vilniaus energija“ eksploatuojamo šulinio dangčio. Kolegijos nuomone, pirmos instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad Eišiškių plente buvusio šulinio valdytojas – UAB „Vilniaus energija“ yra atsakingas už padarytą žalą (CK 6.266 str. 1 d.). Apeliantas neįrodė, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo (CK 6.270 str. 1 d.). Keliuose, kuriais važiuoja automobiliai paprastai yra daug šulinių, kurie uždengti dangčiais. Tikamai pritvirtinti šulinių dangčiai paprastai neatsidaro per juos važiuojant kad ir sunkiasvoriams automobiliams, todėl vairuotojai net ir būdami maksimaliai apdairūs ir atidūs šių dangčių neapvažiuoja, o juda tiesiai per juos. Apelianto atsakomybės nešalina ir ta aplinkybė, kad automobilio IVECO vairuotojas, išgirdęs smūgį į automobilio dugną sustojo ne įvykio vietoje, o už 200 m. esančioje UAB „Lietuva Statoil“ degalinėje, nes neįrodyta, kad išsiliejus dyzelinui ant kelio važiuojamosios dalies ir patekus į šalikelės gruntą, išvegtoji žala būtų mažesnė nei padarytoji. Kolegija taip pat sprendžia, kad tretysis asmuo UAB ,,Havi Logistics“ ar jos vairuotojas K. J. negali būti bet iš dalies atsakingi dėl atsakovo netinkamai pritvirtinto šulinio dangčio padarytos žalos, todėl ieškinys pagrįstai tenkintas žalą priteisiant iš atsakovo UAB „Vilniaus energija“.

25Dėl atlygintinos žalos dydžio

26Byloje nustatyta, kad 2005-12-28 ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Havi Logistics“ sudarė Transporto priemonių draudimo sutartį TP Nr. 021641, kuria apdraudė trečiajam asmeniui UAB „Havi Logistics“ nuosavybės teise priklausančias transporto priemones nuo nelaimingų atsitikimų (1 t., b.l. 12-13). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, jog 2006-04-30 ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Lietuva Statoil“ sudarė Įmonių ir organizacijų turto draudimo sutartį IT Nr. 014949, kuria ieškovas apdraudė trečiojo asmens UAB „Lietuva Statoil“ turtą nuo gaisro ar gamtinių jėgų bei kitų žalų (1 t., b.l. 25-26).

27Ieškovas trečiajam asmeniui UAB „Havi Logistics“ už kuro bako remontą išmokėjo 520 Lt išmoką (1 t., b.l. 17, 21-22). Ieškovas trečiajam asmeniui UAB „Lietuva Statoil“ už avarinės tarnybos kvietimą bei įvykio pasekmių likvidavimą išmokėjo 7392 Lt 50 ct išmoką (1 t., b.l. 18-20, 23).

28Apeliantas nepateikė teismui įrodymų, kad atsiradusią žalą galima būtų pašalinti mažesnėmis sąnaudomis, nei patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai.

29Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis apie tai, kad UAB „Fegda“ atliko pirminius avarinio iškvietimo darbus, o UAB „Ūrus ir Ko“ atliko valymo įrenginio naftos gaudyklės aptarnavimo darbus ir šie darbai nesidubliavo. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: UAB „Fegda“ 2009-05-16 rašto 01-02-0130 „Dėl informacijos“ matyti, kad likviduojant 2006-12-18 įvykusio avarinio kuro išsiliejimo pasekmes degalinės „Lietuva Statoil“, esančios Eišiškių pl.11, Vilniuje, teritorijoje buvo išsiurbtas naftos produktų separatoriaus naftuotas vanduo ir išvežtas į Medžiukų kaime įsikūrusią įmonę „Grunto valymo technologijos“ utilizavimui. Pagal UAB „Ūrus ir Ko“ pateiktą priedą Nr. 1 prie s/f URU Nr. 855 pateiktas atliktų darbų aktas paneigia apelianto teigimus apie darbų dubliavimąsi, kadangi UAB „Ūrus ir Ko“ atliko šiuos darbus: išsiurbtas užterštas vanduo ir išvalyta, išplauta, pakeisti filtruojantys elementai su serbento užpildu, išsiurbtas užterštas serbentas, utilizuotas, išsiurbtas ir utilizuotas užterštas dumblas, hidrodinaminės mašinos ir siurblio laikas apmokestintas siurbiant dumblą ir sorbentą, o ne užterštą vandenį, vamzdyno išplovimas, transporto paslaugos, nuplauta aikštelė. Kolegija sprendžia, kad abi šio įmonės atliko valymo darbus, tačiau valymo darbų pobūdis, apimtis ir mastas yra skirtingi, todėl išmokėtos žalos atlyginimas yra pagristas.

30Kolegija taip pat laiko niekuo nepagrįstais apelianto samprotavimus apie tai, kad UAB „Lietuva Statoil“ įrengimai (filtrai, naftos gaudyklės ir kt.) turi būti periodiškai valomi ar keičiami naujais eksploatacijos laikotarpiu, todėl dalį nuostolių turėtų prisiimti UAB „Lietuva Statoil“. Kolegijos nuomone, šioje byloje aptariamas atvejis, kai degalinėje išliejamas didelis kiekis dyzelino negali būti tapatinamas su įprastiniais degalinės eksploatacijos kaštais, todėl tokie apelianto argumentai atmestini.

31Apeliantas taip pat nepaneigė UAB ,,Havi Logistics“ padarytos žalos dydžio - 520 Lt kuro bako remonto išlaidų. CK 6.280 str. 1 d. numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į žalą padariusį asmenį regreso teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Apelianto argumentas, kad ieškovas ,,If P&C Insurance AS” nepagrįstai sumokėjo UAB ,,Havi Logistics“ 520 Lt draudimo išmoką, neatskaitęs draudimo liudijime TP Nr. 021641 numatytą 500 Lt franšizę, yra teisiškai nereikšmingas, nes draudimo teisiniai santykiai sieja tik ieškovą ,,If P&C Insurance AS” ir tretįjį asmenį UAB ,,Havi Logistics“. Todėl apeliantas, nepaneigęs 520 Lt dėl sugadinto kuro bako atsiradusios žalos dydžio, negali grįsti savo atsikirtimų atlyginusiojo žalą asmens ir patyrusios žalą asmens sutarčių nuostatomis, nes realiai atsakovo padaryta ir UAB ,,Havi Logistics“ patirta žala sutampa.

32Dėl aukščiau nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas tinkamai taikė įrodymų vertinimo taisyklės (CPK 185 straipsnis), todėl išnagrinėjusi bylą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir nesudaro pagrindo teismo sprendimui panaikinti. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

33Netenkinus apeliacinio skundo iš atsakovo priteistina 15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Priteisti iš apelianto UAB ,,Vilniaus energija“ ieškovui ,,If P&C Insurance AS” 1500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

37Priteisti apelianto UAB ,,Vilniaus energija“ 15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės pajamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas „IF P&C Insurance AS“ filialas kreipėsi į teismą... 4. Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į ieškinį prašė teismo... 5. Tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. sausio 21 d. sprendimu (2 t., b.l.... 7. Apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 158-161) atsakovas UAB ,,Vilniaus energija“... 8. Apelianto nuomone, nuostolio dydis turėjo būti sumažintas ir dėl 520 Lt... 9. Apelianto teigimu, ieškovas neįrodė sąlygų UAB ,,Vilniaus energija“... 10. Teismas ieškovo fotonuotraukas ir 2007-09-25 apžiūros aktą turėjo vertinti... 11. Apeliantas nurodo, kad tiek vilkiko vairuotojas, tiek policija pažymi, jog... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., b.l. 104-106) tretysis asmuo Vilniaus... 13. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą ( 2 t., b.l. 110-113) prašo... 14. Ieškovo teigimu tai, kad atsakovo pateiktos byloje nuotraukos užfiksavo... 15. ... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 17. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 18. Antra vertus, pagal CPK 328 str., iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo... 19. Dėl UAB „Vilniaus energija“ civilinės atsakomybės sąlygų... 20. Iš Vilniaus miesto savivaldybės 2007-08-02 rašto Nr. A51-14755 (1.7-EUD-2)... 21. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos... 22. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio taip pat... 23. Iš Kelių eismo taisyklių pažeidimo administracinės bylos Nr. 3-32425... 24. Taigi, administracijės teisės pažeidimo bylos medžiaga yra įrodyta, kad... 25. Dėl atlygintinos žalos dydžio... 26. Byloje nustatyta, kad 2005-12-28 ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Havi... 27. Ieškovas trečiajam asmeniui UAB „Havi Logistics“ už kuro bako remontą... 28. Apeliantas nepateikė teismui įrodymų, kad atsiradusią žalą galima būtų... 29. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos... 30. Kolegija taip pat laiko niekuo nepagrįstais apelianto samprotavimus apie tai,... 31. Apeliantas taip pat nepaneigė UAB ,,Havi Logistics“ padarytos žalos dydžio... 32. Dėl aukščiau nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 33. Netenkinus apeliacinio skundo iš atsakovo priteistina 15 Lt išlaidų,... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 35. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 21 d. sprendimą palikti... 36. Priteisti iš apelianto UAB ,,Vilniaus energija“ ieškovui ,,If P&C... 37. Priteisti apelianto UAB ,,Vilniaus energija“ 15 Lt išlaidų, susijusių su...