Byla e2-89-286/2018
Dėl teisės pripažinimo be bendraturčio sutikimo pakeisti patalpų paskirtį, tretieji asmenys Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir A. V

1Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų teisėjas Kęstutis Rimkus, sekretoriaujant Valei Zabulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui D. Š., ieškovo atstovei advokatei Linai Zubovienei, atsakovei M. V., atsakovės atstovui advokatui Eugenijui Markevičiui, trečiajam asmeniui A. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal individualios įmonės DANVALDA ieškinį M. V. dėl teisės pripažinimo be bendraturčio sutikimo pakeisti patalpų paskirtį, tretieji asmenys Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir A. V..

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė prašo ieškinį tenkinti ir pripažinti IĮ DANVALDA teisę pakeisti patalpų, pažymėtų plane nuo 2-4 iki 2-5, adresu ( - ), 2-ame aukšte, kurių unikalus numeris ( - ), paskirtį iš administracinės paskirties į paslaugų paskirtį patalpoms 2-4a, 2-4, 2-5 pagal UAB „Brailita“ parengtą paskirties keitimo į paslaugų paskirties patalpas projektą PKP 2017/05 be atsakovės bendraturtės M. V. sutikimo ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje ir dublike nurodė, kad dėl leidimo šių patalpų paskirties pakeitimui gauti 2017-04-06 sudarė projektavimo darbų sutartį su projektavimo darbų vykdytoju UAB „Brailita“, kuri atliko projektavimo darbus, parengė patalpų paskirties pakeitimo projektą ir 2017-05-08 perdavė jį elektroninėje versijoje ieškovui. Projektavimo darbų vykdytojo aiškinamajame rašte nurodyta, kad rengiamas projektas dėl dalies IĮ DANVALDA priklausančių patalpų, esančių administraciniame pastate 1B1/p, adresu ( - ), paskirties keitimo į paslaugų paskirties patalpas, ir kad, keičiant paskirtį, bus atliekami paprastojo remonto darbai. Šiame administraciniame pastate patalpas nuosavybės teise turi ir kiti subjektai – N. S., A. S., Ignalinos kredito unija bei atsakovė, kuriai nuosavybės teise priklauso kirpyklos patalpos. Dalis administracinio pastato patalpų savininkų – Ignalinos kredito unijos atstovas, N. S. ir A. S. 2017-05-12 pasirašė sutikimą dėl 2-ame aukšte esančių administracinių patalpų paskirties keitimo į paslaugų paskirtį, tačiau iš atsakovės sutikimas negautas. 2017-05-26 jai išsiųstas pranešimas dėl sutikimo patalpų paskirties pakeitimui išdavimo. Atsakovės atstovai 2017-06-01 atsakyme į pranešimą paprašė pateikti visą projektinę dokumentaciją dėl patalpų paskirties pakeitimo. 2017-06-19 elektroniniu laišku atsakovės atstovui skaitmeniniu formatu buvo išsiųstas patalpų paskirties pakeitimo projektas „Projektas dėl paskirties keitimo DANVALDA.pdf“. Atsakovės atstovas 2017-06-23 atsakyme į pranešimą dėl sutikimo patalpų paskirties pakeitimui išdavimo nurodė, kad projekte aptartas nuogrindos įrengimas, tačiau neišspręstas automobilių stovėjimo vietų įrengimas ir naudojimasis jomis. Atsakovės atstovui 2017-07-19 pateiktas patikslintas projektas, kurio aiškinamajame rašte nurodyta, kad papildomų automobilių stovėjimo vietų neprojektuojama, kadangi automobilių stovėjimo vietų skaičius nepadidės, ir tai patvirtinantis Ignalinos rajono savivaldybės administracijos teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo J. P. 2017-07-07 raštas Nr. A3-131 „Dėl automobilių stovėjimo aikštelių“. Pakeitus patalpų paskirtį ir atlikus paprastojo remonto darbus, ieškovui priklausančių patalpų bendras plotas pastate nepadidėtų, todėl neatsirastų teisė į didesnį automobilių stovėjimo vietų skaičių žemės sklype, o atsakovei nuosavybės teise priklausančios patalpos išliks nepakitusios, todėl nepasikeis ir atsakovės turima automobilių parkavimo vieta, aptarta 2016-03-25 akte dėl automobilių stovėjimo aikštelės pasiskirstymo. 2017-08-21 elektroniniu laišku buvo kreiptasi į atsakovės atstovus, prašant pateikti atsakovės poziciją dėl sutikimo išdavimo po patikslinto projekto pateikimo, tačiau jokio atsakymo nebuvo. Papildomai pasiteiravus, atsakovės atstovas paaiškino, kad atsakovė sutikimo dėl patalpų paskirties pakeitimo neišduos. Pridėtoje pastato, esančio Ignalinoje Vasario 16-osios g. 10, patalpų išorinėje vizualizacijoje iš kiemo pusės matoma, kad ieškovui priklausančios patalpos, kuriose būtų keičiama paskirtis, yra 2-ame aukšte ir į jas galima patekti per vadinamą „Nuomininkų įėjimą“, o atsakovei priklausančios kirpyklos patalpos yra administracinio pastato priešingoje pastato pusėje 1-ame aukšte, visiškai nesiriboja su ieškovo patalpomis ir turi atskirą įėjimą. Mano, kad planuojamos patalpų paskirties pakeitimo aplinkybės atsakovei buvo atskleistos tinkamai ir išsamiai. Pateiktuose projektuose detaliai aprašyti atliktini paprastojo remonto darbai pertvarkant patalpas, t. y. aiškiai įvardinta, kad statybos rūšis – paskirties keitimas, atliekant paprastojo remonto darbus. Atsakovė turėjo aiškiai įvardinti kuo pateiktas projektinis pasiūlymas pažeidžia jos kaip bendraturčio teises ir teisėtus interesus, tačiau to nepadarė ir neinicijavo projekto aptarimo su ieškovu. Patalpų paskirties pakeitimo statybos darbų atitiktį viešosios teisės normų reikalavimams vertina kompetentingos institucijos, kurios, nustačiusios atsiradusias neatitiktis, įpareigoja jas pašalinti, o to nepadarius – neišduoda statybą leidžiančio dokumento, tačiau šiuos veiksmus kompetentinga institucija gali atlikti tik tada, kai bus gautas atsakovės sutikimas dėl patalpų paskirties pakeitimo arba tai leidžiantis teismo sprendimas. Tokiu būdu, atsakovės atsisakymas duoti sutikimą patalpų paskirties pakeitimui pažeidžia įstatymo leidėjo nustatytus savininko teisių gynimo bei bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo teisinius principus ir trukdo ieškovui, kaip bendraturčiui, įgyvendinti teisę į statybą. Nesutinka su atsakovės argumentu, kad statybą leidžiančiam dokumentui (leidimui pakeisti patalpų paskirtį) gauti, vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 7 punktu, būtina pateikti ne visų pastato bendrasavininkių sutikimus, o tik pastate esančių patalpų savininkų protokolinį sprendimą, priimtą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, nes ieškovas atlieka jam nuosavybės teise priklausančių administracinių patalpų paskirties pakeitimo procedūrą, nesusijusią su bendrojo naudojimo patalpomis, todėl atsakovės nurodytas CK 4.85 straipsnio 1 dalies reglamentavimas netaikomas, kadangi ši teisės norma nustato tik bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo bei naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų reguliavimą. Mano, kad atsakovė netinkamai aiškina ir Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 7 punkto normą, nes aiškinant šią normą lingvistiniu teisės aiškinimu akivaizdu, kad normos formuluotė „<...> pateikiami statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas“ reiškia reikalavimą pateikti ne daugumos, o visų statinio bendraturčių rašytinį sutikimą, todėl būtent dėl to ir kreipėsi į teismą.

6Ieškovės atstovė advokatė Lina Zubovienė prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad ieškovė patalpų paskirtį siekia pakeisti administraciniame pastate, todėl mano, kad turi būti taikomas Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 7 punktas, pagal kurį statybą leidžiančiam dokumentui gauti turi būti pateiktas visų statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas, o ne CK 4.85 straipsnio 1 dalies reglamentavimas, pagal kurį reikalingas tik daugumos statinio bendraturčių sutikimas, nes pastatas yra ne gyvenamosios paskirties. Savivaldybės administracija dėl to ir nepriėmė ieškovės prašymo pakeisti statinio dalies paskirtį, kad nebuvo visų statinio bendraturčių rašytinio sutikimo. Atsakovės nesutikimas dėl statinio dalies paskirties keitimo visiškai nemotyvuotas, pagrįstas tik kažkokiais šalių nesutarimais ir ginču dėl automobilių stovėjimo aikštelės, nors dalies pastato paskirties pakeitimas neturėtų jokios įtakos stovėjimo aikštelių skaičiui. Pagal CK 4.85 straipsnio 1 dalį kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą, todėl ieškovė dėl sutikimo kreipėsi tik į atsakovę, kadangi pagal CK 3.92 straipsnį turtu, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, sutuoktiniai naudojasi, jį valdo ir juo disponuoja bendru sutarimu.

7Ieškovės atstovas D. Š. prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad 2017 metų gegužės mėnesį kreipėsi į Ignalinos rajono savivaldybės administraciją dėl dalies patalpų paskirties keitimo. Tada turėjo beveik visų pastato bendraturčių sutikimus, išskyrus atsakovę. Dokumentų į savivaldybės administraciją nenešė, nes 2017-05-16 iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos konsultavimo skyriaus vyriausiosios specialistės gavo atsakymą, kad, keičiant patalpos paskirtį, statinio bendraturčių sutikimas yra privalomas. Į atsakovę dėl sutikimo iš pradžių kreipėsi žodžiu, o po to raštu. Žinojo, kad ji yra kirpyklos savininkė, todėl kreipėsi būtent į ją, o ne į jos sutuoktinį. Prašymą dėl sutikimo ir projektinius dokumentus atsakovei siuntė du kartus, tačiau sutikimo taip ir negavo. Dėl automobilių stovėjimo aikštelės su atsakove seniai nesutaria.

8Atsakovė prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime į ieškinį ir triplike nurodė, kad ieškovė jai atskleidė ketinimus dėl patalpų, pažymėtų plane nuo 2-4 iki 2-5, esančių ( - ), 2-ame aukšte, kurių unikalus Nr. ( - ), paskirties keitimo. Ji galutinio atsakymo dėl sutikimo pakeisti patalpų paskirtį nepateikė, kadangi tarp jos ir ieškovo nuolat kyla konfliktai dėl parkavimo vietų prie pastato, todėl ji nėra tikra, jog, pakeitus patalpų paskirtį, jos teisės nebus pažeistos. Be to, mano, kad ieškovė statybą leidžiančiam dokumentui (leidimui pakeisti patalpų paskirtį) gauti, vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 7 punktu, turi pateikti ne visų atitinkamas patalpas pastate turinčių savininkų sutikimus, bet visų pastate esančių patalpų savininkų protokolinį sprendimą, priimtą CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, pagal kurią sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Patalpos administraciniame pastate, unikalus Nr. 4597-4001-0012, esančiame Ignalinoje, Vasario 16-osios g. 10, nuosavybės teise priklauso ieškovei, atsakovei, N. S., A. S. ir Ignalinos kredito unijai. Visi savininkai turi po vieną balsą. Iš ieškovės pateikto 2017-05-12 bendrasavininkų sutikimo matyti, kad N. S., A. S. ir Ignalinos kredito unija pateikė ieškovui savo sutikimus dėl patalpų paskirties keitimo, t. y. ieškovės planuojamam patalpų paskirties keitimui pritarė savininkų dauguma. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių mano, kad jos, kaip vienos iš patalpų savininkės, sutikimas ieškovei ketinant keisti patalpų paskirtį nėra būtinas, todėl akivaizdu, kad ieškinys pareikštas be pagrindo ir dėl to pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnio 1 dalį atmestinas, kaip pareikštas asmens, kuris neįrodė, kad jo teisė yra pažeista. Pažymėtina, kad su ieškove iki šiol neišspręstas ginčas dėl automobilių parkavimo vietų naudojimo tvarkos. Patalpose, kurių paskirtį planuojama pakeisti, įrengus kirpyklą su soliariumu pasikeistų dirbančių asmenų skaičius ir padidėtų lankytojų skaičius, o ieškovė automobilių parkavimo vietų klausimo geranoriškai spręsti nesutinka, todėl laikytina, kad ji pagrįstai neduoda sutikimo dėl patalpų paskirties keitimo. Be to, mano, kad bylos šalys ir N. S., A. S. bei Ignalinos kredito unija nėra pastato bendrasavininkiais, kadangi jiems nuosavybės teise priklausančios atskiros patalpos įregistruotos kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai bei bendro naudojimo patalpos, todėl ieškovės argumentai, kad ji pagrįstai siekia gauti visų pastato, kuris nepriklauso bendrosios nuosavybės teise, bendrasavininkų rašytinius sutikimus yra visiškai nepagrįsti. Šiuo atveju ieškovė statybą leidžiančiam dokumentui gauti (leidimui pakeisti patalpų paskirtį) turi pateikti visų pastate esančių patalpų savininkų protokolinį sprendimą, priimtą CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka. Norėdama gauti statybą leidžiantį dokumentą, ieškovė turėjo kreiptis į Ignalinos rajono savivaldybės administraciją, tačiau ieškovė to nepadarė ir nepateikė įrodymų, kad vienintele kliūtimi statybą leidžiančiam dokumentui gauti yra atsakovės sutikimo patalpų paskirties pakeitimui neišdavimas, todėl mano, kad ieškovė neįgijo teisės kreiptis į teismą su ieškiniu.

9Atsakovė paaiškino, kad net nežinojo, jog ieškovės atstovas D. Š. pas visus savininkus vaikšto ir nori pakeisti patalpų paskirtį. Jei būtų jos paprašęs, ji tikrai būtų pasirašiusi sutikimą, bet apie tai sužinojo tik tada, kai gavo jo advokato raštą. D. Š. sakė, kad „tom mergom“ reikia pasirašyti, į ką ji atsakė, kad pagalvos. Būtų pasirašiusi, jei ne per advokatą būtų kreipęsis, nes ieškinyje nurodytų patalpų paskirties pakeitimas jos interesų niekaip nepažeidžia. Iš V. Č. sužinojo, kad jis surinko kitų savininkų parašus, tame tarpe ir sutuoktinių S., o jai nieko nesakė, todėl nesupranta, kodėl ją padavė į teismą. Su D. Š. jau seniai vyksta konfliktai dėl tvoros ir automobilių stovėjimo aikštelės, į kurią D. Š. net neleidžia jai įvažiuoti. Tai yra vienintelis jos interesas, kurį pažeidžia D. Š., bet ieškinio ji dėl to nereiškė. Jos sutuoktinis apie D. Š. prašymą dėl sutikimo pakeisti patalpų paskirtį irgi sužinojo tik iš ieškovės advokato rašto. Gavę šį raštą, jie pagalvojo, kad tai eilinis D. Š. pasikarščiavimas, kad tai praeis, nori tik pagąsdinti, todėl nekreipė į tai dėmesio, bet kreipėsi į savo advokatą. Advokatas jiems paaiškino, kad turi būti realios atsisakymo duoti sutikimą priežastys.

10Atsakovės atstovas advokatas Eugenijus Markevičius prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ieškinys nepagrįstas, nes keičiant patalpų paskirtį teisiniai aktai nenumato visų statinio bendraturčių rašytinio sutikimo privalomumo. Šiuo atveju užteko tik daugumos statinio bendraturčių sutikimo. Be to, ieškovės atstovas atsakovei netinkamai paaiškino ko nori, nes rašytiniame sutikime, kurį pasirašė kiti bendraturčiai, atsakovė net neįrašyta. Mano, kad ieškovė, tinkamai laikydamasi procedūros, dėl sutikimo pakeisti patalpų paskirtį turėjo kreiptis ir į atsakovės sutuoktinį, nes jiems abiem patalpos priklauso bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Be to, tarp šalių dar neišspręstas klausimas dėl parkavimo ir neaišku, ar ieškovė gavo leidimą iš Kultūros vertybių apsaugos departamento, nes pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje. Mano, kad ieškinys nepagrįstas, nes ieškovės teisės nebuvo pažeistos.

11Trečiasis asmuo A. V. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atsakovė yra jo sutuoktinė. Paslaugų paskirties patalpos, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtos nuo 1-9 iki 1-12, esančios pastate, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), jam ir atsakovei priklauso bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Ieškovė tai žinojo, tačiau niekada nei raštu, nei žodžiu nesikreipė į jį dėl sutikimo davimo keisti jai priklausančių patalpų, plane pažymėtų 2-4 ir 2-5, paskirtį. Ieškovės ir atsakovės santykiai yra konfliktiški, ieškovės vadovas D. Š. atsakovės atžvilgiu nusiteikęs priešiškai. Iš trečiojo asmens Ignalinos savivaldybės administracijos atsiliepimo neaišku, kieno pusėje jis yra ir ar statybą leidžiantį dokumentą ieškovei išduotų be atsakovės sutikimo, todėl mano, kad šio trečiojo asmens dalyvavimas byloje pripažintinas būtinu. Pagal CPK 2, 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, kad jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami, o jei neįrodo, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, tai ieškinys gali būti atmetamas, taikant CPK 5 straipsnį, kaip pareikštas netinkamo ieškovo – asmens, kuris neįrodė, kad jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko. Tokių įrodymų ieškovė nepateikė, todėl mano, kad ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalie 7 punktas ir CK 4.85 straipsnis aiškiai apibrėžia patalpų savininkų santykius, sprendžiant bendrojo naudojimo objektų valdymą ir disponavimą, t. y. sprendimai priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, todėl atsakovės sutikimas dėl patalpų paskirties keitimo nėra būtinas. Ieškovė, teigdama, kad jos teisių dėl patalpų paskirties keitimo įgyvenimui būtini visų patalpų savininkų sutikimai, prieštarauja pati sau, nes dėl sutikimo gavimo į jį, kaip atsakovės patalpų bendraturtį, net nesikreipė. Šiuo atveju net ir atsakovės sutikimas nesuteiktų ieškovei teisės pakeisti jos patalpų paskirtį, nes jis nėra įgaliojęs atsakovę tokius veiksmus atlikti, todėl ieškovės reikalavimai yra visiškai nepagrįsti ir atmestini, nes akivaizdu, kad ji prieštarauja pati sau ir šį ginčą iniciavo ne gindama savo teises, o tik siekdama pakenkti atsakovei.

12Trečiasis asmuo Ignalinos rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad neprieštarauja, jog būtų pakeista patalpų, pažymėtų plane nuo 2-4 iki 2-5, esančių pastato adresu ( - ), antrame aukšte, kurių unikalus Nr. ( - ), paskirtis iš administracinės paskirties į paslaugų paskirtį patalpas 2-4a, 2-4, 2-5 pagal UAB „Brailita“ parengtą paskirties keitimo į paslaugų paskirties patalpas projektą PKP 2017/05 be atsakovės sutikimo.

13Byla nutraukiama.

14Byloje esantis pastato, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), valstybės įmonės Registrų centras 2017-05-18 butų (patalpų) sąrašas patvirtina, kad šiame pastate esančios negyvenamosios patalpos priklauso penkiems savininkas – ieškovei, atsakovei, Ignalinos kredito unijai, N. S. ir A. S..

15Ieškovė nutarė pakeisti dalies jai priklausančių patalpų paskirtį, todėl 2017-04-06 sudarė projektavimo darbų sutartį su projektavimo darbų vykdytoju UAB „Brailita“, kuri atliko projektavimo darbus, parengė patalpų paskirties pakeitimo projektą ir 2017-05-08 perdavė jį ieškovei. Projektavimo darbų vykdytojo aiškinamajame rašte nurodyta, kad rengiamas projektas dėl dalies IĮ DANVALDA priklausančių patalpų, esančių administraciniame pastate 1B1/p, adresu ( - ), paskirties keitimo į paslaugų paskirties patalpas, ir kad, keičiant patalpų paskirtį, bus atliekami paprastojo remonto darbai. Gavusi projektinius dokumentus, ieškovė kreipėsi į kitus bendraturčius dėl sutikimo administracinių patalpų paskirtį pakeisti į paslaugų paskirtį. Trys patalpų savininkai – Ignalinos kredito unija, N. S. ir A. S. – 2017-05-12 tokį sutikimą pasirašė. Šalys jo neginčija. Atsakovė tokio sutikimo nedavė, todėl ieškovės atstovas 2017-05-26 išsiuntė atsakovei pranešimą dėl sutikimo patalpų paskirties pakeitimui išdavimo. 2017-06-01 ir 2017-06-23 atsakymuose į šį pranešimą atsakovės atstovas nurodė, kad atsakovė negali išduoti sutikimo, nes nėra tikra, kad pakeitus prašyme nurodytų patalpų paskirtį nebus pažeisti jos interesai ir turtinės teisės. Negavusi atsakovės sutikimo, ieškovė kreipėsi į teismą.

16P. S. įstatymo 27 straipsnio 1 dalį vienu iš statybą leidžiančių dokumentų yra leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį – keičiant ypatingojo ar neypatingojo pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį, kai atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai. Tokį statybą leidžiantį dokumentą išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (Statybos įstatymo 27 straipsnio 2 dalis). Leidimui pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį gauti kartu su kitais dokumentais turi būti pateiktas statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas (Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 7 punktas).

17Ieškovės nuomone, Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 7 punktas turi būti aiškinamas taip, kad, siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą, turi būti pateikiamas visų statinio bendraturčių sutikimas. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą tokio pobūdžio nagrinėjamų bylų praktiką, sprendžia, kad nėra pagrindo sutikti su tokia ieškovės nuomone.

18Statybos įstatymo normos, reguliuojančios rašytinio pritarimo, kaip statybą leidžiančio dokumento, išdavimą, yra viešosios teisės normos, kuriomis užtikrinamas viešasis interesas, įskaitant ir patikrinimą, ar buvo gauti reikiami statinio bendraturčių sutikimai. Teisiniai santykiai tarp bendraturčių reguliuojami privatinės teisės normomis, konkrečiai – CK ketvirtosios knygos normomis. Būtent CK normos nulemia bendraturčių teisių ir teisėtų interesų apsaugos būdus ir apimtį, todėl Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 7 punktas turi būti aiškinamas taip, kad rašytiniam pritarimui gauti statinio projektą pateikiamas toks statinio bendraturčių sutikimas, kaip jį reglamentuoja CK ketvirtosios knygos normos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, kaip daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų bendraturčiai, disponavimo teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis), tuo tarpu kitos savininko teisių turinį sudarančios teisės (valdymo, naudojimo) įgyvendinamos bendraturčių balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip (CK 4.85 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007, 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009, 2017-12-28 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-482-1075/2017). Ieškovė siekia pakeisti dalies jai nuosavybės teise priklausančių patalpų paskirtį, t. y. atlikti veiksmus, kurie nekvalifikuotini kaip apimantys disponavimo teisę, todėl šioje situacijoje pagal CK 4.85 straipsnio 1 dalį statybą leidžiančio dokumento gavimui užtenka statinio patalpų savininkų daugumos sutikimo.

19Iš 2017-05-12 sutikimo seka, kad trys patalpų savininkai iš keturių, t. y. dauguma statinio patalpų savininkų, davė sutikimą ieškovei pakeisti paskirtį jai priklausančių patalpų, pažymėtų plane 2-4, 2-5, esančių pastato antrame aukšte, iš administracinės paskirties į paslaugų paskirtį. Turėdama šį sutikimą ir kitus Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje išvardintus dokumentus, ieškovė galėjo pateikti prašymą Ignalinos rajono savivaldybės administracijai dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, tačiau to nepadarė. Vietoj to ieškovė be jokio poreikio kreipėsi į teismą su prašymu pripažinti IĮ DANVALDA teisę pakeisti patalpų, pažymėtų plane nuo 2-4 iki 2-5, adresu ( - ), paskirtį iš administracinės paskirties į paslaugų paskirtį patalpoms 2-4a, 2-4, 2-5 pagal UAB „Brailita“ parengtą paskirties keitimo į paslaugų paskirties patalpas projektą PKP 2017/05 be atsakovės sutikimo, t. y. pareikštu ieškiniu ieškovė iš esmės kelia reikalavimą dėl teisinių santykių pripažinimo, kuris neturi jokios teisinės reikšmės, nes ir be atsakovės sutikimo turėjo teisę savivaldybės administracijai pateikti prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, o savivaldybės administracijai atsisakius tai padaryti, ieškovė turėjo savo teises ginti skųsdama tokį atsisakymą teismui įstatymo nustatyta tvarka.

20Teismas nagrinėja tik tokius reikalavimus dėl pripažinimo, kurie turi teisinę reikšmę, t. y. jeigu patenkinus pareikštą reikalavimą atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų atitinkami teisiniai santykiai (CPK 2 straipsnis, 5 straipsnio 1 dalis, 444 straipsnio 1 dalis). Šioje byloje teismas priėmė ieškovės reikalavimą, kurio patenkinimas nesukeltų jokių teisinių pasekmių, todėl bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, kad toks reikalavimas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), byla nutraukiama (CPK 293 straipsnio 1 dalis).

21Dėl atsakovės atstovo paaiškinimų, kad, neva, neaišku, ar ieškovė gavo leidimą iš Kultūros vertybių apsaugos departamento, teismas pažymi, kad šis klausimas niekaip nesusijęs su sutikimo pakeisti patalpų paskirtį davimu ir galėtų būti sprendžiamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje, kai būtų svarstomas klausimas dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo.

22Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Kasacinio teismo išaiškinta, kad, civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos remiantis priežasties teorija, lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, įvertinus bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumą, šalių apdairumą, rūpestingumą atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir ieškinio padavimą, ir kt. Pagal CK 1.1, 6.263 straipsnius kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu ar neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-11-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2014).

23Iš ieškovės atstovo D. Š. ir atsakovės paaiškinimų bei jų bendravimo teismo posėdyje akivaizdu, kad tarp jų susiklostė blogi santykiai, grindžiami abipusiais priekaištais. Iš byloje esančio 2017-06-26 – 2017-07-19 susirašinėjimo matyti, kad šalys, kurias atstovavo profesionalūs teisininkai, ignoravo bendradarbiavimo principą ir nesiekė ginčą išspręsti taikiai. Be to, į paskutinį 2017-07-19 ieškovės raštą atsakovė iš viso nebeatsakė. Toks šalių elgesys leidžia manyti, kad jos siekė ne susitarti, o tik dar labiau paaštrinti santykius ir ginčo sprendimą perkelti į teismą. Teisme gi, skirtingai nei susirašinėjimo dokumentuose, atsakovė pareiškė, kad ieškovės patalpų paskirties pakeitimas jos interesų niekaip nepažeidžia ir ji būtų sutikimą pasirašiusi, jei ieškovė į ją būtų kreipusis ne per advokatą. Iš procesinių dokumentų taip pat matyti, kad ir polemika dėl atsakovės sutikimo reikalingumo atsirado jau tik teisme. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė tinkamai atskleidė atsakovei savo siekį dėl patalpų paskirties keitimo, tačiau atsakovė sutikimo, kuris, pasak pačios atsakovės, jos interesams neturėjo jokios reikšmės, nedavė tik dėl blogų santykių su ieškovės atstovu D. Š.. Dėl šių aplinkybių teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus ir šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad teismo procesas nagrinėjamoje civilinėje byloje buvo inicijuotas dėl abiejų šalių kaltės ir nepakankamo bendradarbiavimo – atsakovė be pagrindo nedavė sutikimo patalpų paskirties keitimui, o ieškovė be pagrindo dėl to kreipėsi į teismą. Teismas sprendžia, kad šalių patirtos bylinėjimosi neatlygintinos, kadangi susidariusias bylinėjimosi išlaidas sąlygojo abiejų šalių aukščiau aptartas elgesys.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 185, 290, 293 straipsniais,

Nutarė

25Nutraukti civilinę bylą pagal individualios įmonės DANVALDA ieškinį M. V. dėl teisės pripažinimo be bendraturčio sutikimo pakeisti patalpų paskirtį.

26Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų teisėjas Kęstutis... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal individualios... 3. Teismas... 4. Ieškovė prašo ieškinį tenkinti ir pripažinti IĮ DANVALDA teisę pakeisti... 5. Ieškinyje ir dublike nurodė, kad dėl leidimo šių patalpų paskirties... 6. Ieškovės atstovė advokatė Lina Zubovienė prašė ieškinį tenkinti.... 7. Ieškovės atstovas D. Š. prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad 2017... 8. Atsakovė prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime į ieškinį ir triplike... 9. Atsakovė paaiškino, kad net nežinojo, jog ieškovės atstovas D. Š. pas... 10. Atsakovės atstovas advokatas Eugenijus Markevičius prašė ieškinį atmesti.... 11. Trečiasis asmuo A. V. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atsakovė yra jo... 12. Trečiasis asmuo Ignalinos rajono savivaldybės administracija atsiliepime į... 13. Byla nutraukiama.... 14. Byloje esantis pastato, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), valstybės... 15. Ieškovė nutarė pakeisti dalies jai priklausančių patalpų paskirtį,... 16. P. S. įstatymo 27 straipsnio 1 dalį vienu iš statybą leidžiančių... 17. Ieškovės nuomone, Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 7 punktas turi... 18. Statybos įstatymo normos, reguliuojančios rašytinio pritarimo, kaip statybą... 19. Iš 2017-05-12 sutikimo seka, kad trys patalpų savininkai iš keturių, t. y.... 20. Teismas nagrinėja tik tokius reikalavimus dėl pripažinimo, kurie turi... 21. Dėl atsakovės atstovo paaiškinimų, kad, neva, neaišku, ar ieškovė gavo... 22. Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo... 23. Iš ieškovės atstovo D. Š. ir atsakovės paaiškinimų bei jų bendravimo... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 185, 290, 293 straipsniais,... 25. Nutraukti civilinę bylą pagal individualios įmonės DANVALDA ieškinį M. V.... 26. Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama...