Byla 1-369-530/2013

1Kauno apylinkės teismo teisėja Danutė Giačaitė, sekretoriaujant Aidai Gaučienei, Loretai Dosinienei, dalyvaujant prokurorei Živilei Muliuolytei, nukentėjusiajai L. S., jos atstovui advokatui Vaclovui Kaminskiui, kaltinamajam A. Č., gynėjai advokatei A. J., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2A. Č., a. k. ( - ) gim. 1948-02-14 Kauno r., Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, našlys, turintis vidurinį išsilavinimą, nedirbantis, pensininkas, gyv. ( - ), neteistas,

3kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 182 str. 1 d. padarymu.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5A. Č. 2010-12-03, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pateikdamas Kauno rajono 4-ojo notaro biuro notarei J. V., biuro adresas Kaune, Savanorių pr. 363, vykdomojo įrašo padarymui ir 2010-12-09, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pateikdamas antstoliui R. B., kontoros adresas Kaune, Gedimino g. 22-3, žinomai suklastotą 2010-08-15 paprastąjį vekselį, kuriuo skolininkė L. S. privalo iki 2010-11-30 sumokėti A. Č. 13000 Lt, tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo turtinę teisę į svetimą turtą - 13000 Lt.

6Kaltinamasis A. Č. kaltu neprisipažino ir parodė, kad jis L. S. nepažinojo. Jis perskaitęs laikraštyje „Noriu“ L. S. skelbimą dėl jos noro gauti paskolą, nusprendė kreiptis į ją, žinodamas jog gali tuo klausimu padėti. Susitikę kavinėje aptarė verslo perspektyvas. Po kiek laiko įvyko pradinis piniginis sandoris, paskolino 5000 Lt. Domėjosi kaip jai sekasi verslas, atsakydavo viskas gerai. Jis pasitikėjo. L. S. skolos savo valia nemokėjo, tik priverstinai. Vėliau 2008 m. buvo paskolinęs 10000 Lt, 2400 Lt, 400 Lt pagal paskolos sutartis. Iškilo problema dėl 13000 Lt. Dėl pastarosios sumos vekselis buvo pasirašytas 2010-08-15 prekybos centre „Mole“, tikriausiai blankus turėjo jis, negali tiksliai pasakyti. Paaiškino, kad skolininkas rašo vekselį, ji blogai parašė, ne į tą eilutę, nes vekselyje reikalaujama tiksliai. Jis apie tai domėjosi internete, jei ne į tą eilutę įrašoma, vekselis sugadintas. Blankai turbūt paimti iš interneto, tiksliai neprisimena. Jis paėmė sugadintą vekselį, parašė savo ranka kaip turi būti ir pasakė nurašyti, tuomet nesuklys. Iš pradžių matė, kad vekselį rašė L. S., supratęs, kad užtruks, nuėjo į draudimą, į banką. Jam grįžus ji pateikė ruošinį atsineštą iš namų, taip įtaria, nes nei jos raštas, nei jo. Vekselis buvo pasirašytas L. S. ir L. S.. Sprendžia, kad skolino pinigus solidariai. Vekselį jam atidavė, nuorašo nematė, kad sau pasiliko. Antras egzempliorius nebuvo rašomas. Vekseliai 10000 Lt, 18000 Lt, 13000 Lt buvo pasirašyti pagal ankstesnes sutartis prekybos centre „Mole“. Gavę pasirašytus vekselius, sutartis abu suplėšydavo prie akių. Paskolos sutartys nesuplėšytos dėl 2400 Lt, 10000 Lt, 400 Lt sumų. Šiuo metu šios sumos yra 13000 Lt vekselyje. Vekselyje mokėjimo vieta nurodyta – Chemijos g. 9A-78, Kaunas. Jis laukė termino, ar L. S. mokės, pagal vekselį turėjo sumokėti iki 2010-11-30. Jai skambino priminti, atsakė neturinti pinigų, jis suprato, kad skolos nemokės. Tuomet vekselį nunešė pas notarą, kuri padarė įrašą. išsiuntė du įspėjimus. Tuomet notaras padarė vykdomąjį įrašą dėl negrąžintos skolos, kurį nunešė antstoliui R. B.. Po kiek laiko gavo antstolio pranešimą, kad atsisako vykdyti, kadangi prieštarauja skolininkas, prasidėjo tyrimas. Jo žmona žinojo apie jo teikiamas paskolas, bet ji tuo metu sirgo ir sakė nesivels į tuos reikalus, tyrėjui sakys nieko nežinanti. Dukra taip pat žinojo apie šiuos reikalus, nes L. S. žadėjo ją įdarbinti per atostogas. Nuo 2006 m. jis deklaruotas Dujotiekio g. 21-2, Kaune. Bute Chemijos g. 9A-78, Kaune gyveno apie 6 metus. Vekselyje nurodė šį adresą iš seno įpratimo. Ar su kitais asmenimis turėjo piniginių reikalų, paskolos sutarčių, neprisimena. Apie suklastotą vekselį sužinojo iš tyrėjos. L. S. civilinių ieškinių nepripažįsta, nes žala padaryta jam.

7Nors kaltinamasis A. Č. kaltu neprisipažino, teigia jog jis buvo apgautas nukentėjusios, tačiau jo kaltė įrodyta teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtais šiais įrodymais:

8Nukentėjusioji L. S. parodė, kad jai vykdant verslą ir pritrūkus pinigų, ji pagal skelbimą paskambino kaltinamajam dėl paskolos. Ji pati skelbimų dėl paskolos nedėjo. Pas ją kavinėje pasirašė 5000 Lt paskolos raštelį. Atsiradus 1000 Lt skolos, ji paprašė dar paskolinti pinigų. Ji kaltinamajam buvo skolinga 6000 Lt. Paskolos sutartyje nenurodė, kad skolina su procentais. Po to jis suplėšė sutartį ir parašė kitą 10000 Lt, nes buvo priskaičiuotos palūkanos ir procentai, ji nieko blogo nepagalvojusi pasirašė. Buvo pasirašyti keturi paskolos rašteliai. Dar pasiskolino 2200 Lt, viso 12800 Lt su paskaičiuotais procentais. Po to jai pasakė, kad reikės mokėti 640 Lt procentus, ji nieko nesuprasdama patikėjo, galvojo skolinga, išsimokės. Ji jam atidavė 640 Lt, raštelio negavo. Kai kavinės patalpas savininkas uždarė remontui, jai neapsimokėjo dirbti. Pigiau kitas patalpas išsinuomoti nerado. Skolos neturėjo iš ko mokėti. Užsiregistravo darbo biržoje, išmokų negavo, nes turėjo verslą. Apie tai informavo A. Č.. Kaltinamasis jai skambindavo, rėkė mokėti palūkanas, procentus, grasino berniukais, kad ji turi pasirašyti raštą, reikia susitikti. Susitiko prekybos centre „Molas“, jis pagal keturis paskolos raštelius buvo parašęs vekselį 10000 Lt sumai. Po to jam pasakius, kad reikia parašyti gražiai, nes nepriims notaras, ji perrašė 2010-07-16 vekselį 10000 Lt sumai. Dar pasakė, kad pagal paskolos raštelį skolinga 18000 Lt, kurį būtina keisti nurodant kada suma bus grąžinta, ji parašė dar vieną vekselį 2011 m. 18000 Lt sumai. Vekselius turėjo jis. Paskolos sutartis suplėšė. Ji vekselius rašė viena, jai liepė įrašyti ir vyrą kaip laiduotoją ir už jį pasirašyti, ji parašydavo ir pasirašydavo. Ji buvo išsigandus, todėl pasirašė. Teigia, kad kaltinamasis ją apgavo, nes liepė pasirašyti du vekselius. 2011 m. ji gavo iš antstolio raštą dėl 10000 Lt skolos. Jai skolą atskaičiuodavo iš pensijos, neišmokėta 5000 Lt. 2011 m. žiemos metu gavo 13000 Lt vekselį, kuris buvo pasirašytas jos ir jos vyro. Ji susitikdavo visada viena, vyras niekur nevaikščiojo. Tuomet ji kreipėsi į antstolį ir pranešė, kad ne jos rašytas vekselis ir ne jos vyro. Pranešė policijai. Buvo atliekama ekspertizė. Ekspertizės išvada patvirtino, kad ant vekselio ne jos ir ne jos vyro raštas. Kas užpildė 13000 Lt vekselį, nematė, nežino. Dėl šio vekselio pildymo su kaltinamuoju susitikus nebuvo. Prašo panaikinti 18000 Lt vekselį. Turtinė žala, kiek antstolis R. B. atskaičiavo už 13000 Lt vekselį. Civilinį ieškinį reiškia dėl 400 lt sumos, kurią išieškojo antstolis pagal suklastotą vekselį.

9Liudytojas antstolis R. B. parodė, kad 2010-12-09 kreipėsi A. Č., pateikdamas vykdomąjį išrašą Nr. JV-8894, išduotą 2010-12-08 Kauno r. 4-ojo notaro biuro ir paprastąjį vekselį, prašydamas išieškoti 13075,70 Lt skolą iš solidaraus skolininko L. S.. 2010-12-10 priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti, išsiuntė tą pačią dieną raginimą susimokėti nurodytą sumą ir 275,76 Lt vykdymo išlaidas. Nesumokėjus skolos geruoju, buvo pradėti priverstinio vykdymo veiksmai. Išsiuntė registruotą laišką L. S., taip pat patvarkymą Centro pensijų poskyriui išskaičiuoti iš gaunamos pensijos skolai dengti. Vėliau gavo prašymą dėl išieškojimo sustabdymo iš L. S., nes keliama baudžiamoji byla dėl A. Č. veiksmų. Sustabdė vykdomąją bylą, kol išsispręs. Buvo išieškota 407,74 Lt. Paaiškino, kad pradėdami vykdymą, jie vadovaujasi notaro išduotu vykdomuoju išrašu, ne vekseliu. Pagal vykdomosios bylos duomenis, L. S. ir L. S. turėjo 14 įvairių vykdomųjų bylų, tame tarpe ir dėl bankų, nuo 2004 m., kurios įvykdytos.

10Vadovaujantis BPK 276 str. 1 d. 1 p. teisme pagarsinti liudytojo L. S. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, kad žmona L. S. nuo 2000 m. turėjo įmonę. 2007 m. prireikė skolintis pinigų. Pagal skelbimą laikraštyje „Noriu“ susirado žmogų, skolinantį pinigus už procentus. Susitikę jie buvo jų bare, kur pasirašė paprastas sutartis. Kiek tada pasiskolino, neatsimena, pasirašė jo žmona, o jis kaip laiduotojas. Daugiau jokių sutarčių ir vekselių nepasirašinėjo. Jo žiniomis, žmona A. Č. buvo pasirašiusi vėliau du vekselius, tačiau jo parašų ant jų nebuvo. 2008 m. pabaigoje nutraukus įmonės veiklą žmona neturėjo iš ko mokėti, apie tai informavo A. Č.. 2009 m. vasarą A. Č. pradėjo žmonai skambinti, raginti kuo greičiau grąžinti pinigus. 2010 m. paskambinęs pareikalavo susitikti. Jie buvo susitikę, tada L. pasirašė vekselį 10000 Lt sumai ir tai, kad per 2011 m. turi juos sumokėti. Taip pat pasirašė vekselį 18000 Lt sumai, kuriuos turi išmokėti iki 2012 m. pabaigos. Žmona sakė, kad vekselius pasirašė vienu egzemplioriumi, kuriuos turi tik A. Č.. Jis tame nedalyvavo, žino tai iš žmonos. 2010 m. gruodį gavo Kauno r. 4-ojo notarų biuro laišką, kuriame buvo vykdomasis raštas apie tai, kad iš L. S. ir L. S. išieškomi 13075,70 Lt su 6 procentais metinių palūkanų. K. L. neturi pajamų, išskaičiuoja iš jo pensijos. L., nuėjusi pas antstolį R. B., gavo atšviestą vekselį, kuriuo ji iš A. Č. pasiskolino 13000 Lt, tačiau jos žodžiais ji apie šį vekselį nieko nežino, nieko nepasirašinėjo. Jis taip pat nebuvo jo matęs, jo parašas suklastotas (1 t., b. l. 33-34).

11Rašytine medžiaga: L. S. 2011-02-08 pareiškimu dėl suklastoto paprastojo vekselio (1 t., b. l. 8). 2010-08-15 paprastasis neprotestuotinas vekselis 13000 Lt, kurio davėjas L. S. (1 t. b. l. 9). Kauno rajono 4-ojo notaro biuro notarės J. V. 2010-12-08 vykdomuoju įrašu išieškoti iš L. S. ir L. S., vekselio turėtojo A. Č. naudai pagal 2010-08-15 išrašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį per vekselio mokėjimo terminą (2010-11-30) nesumokėtą vekselio sumą – 13000 Lt ir 6 procentus metinių palūkanų už laikotarpį nuo vekselio apmokėjimo termino pabaigos ir visiško atsiskaitymo su A. Č. (1 t., b. l. 10). A. Č. 2010-12-09 prašymu antstoliui dėl vykdomojo dokumento pateikimo (1 t., b. l. 11). 2010-07-16 paprastasis neprotestuotinas vekselis 10000 Lt, kurio davėjas L. S. (1 t. b. l. 27). 2011-03-02 pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokolu paimti nukentėjusiosios L. S. rašysenos eksperimentiniai pavyzdžiai (1 t., b. l. 31). 2011-03-02 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nukentėjusioji L. S. savo iniciatyva pateikė tarifinius kasos pajamų orderius Nr. 2980011, 551102, 551088, 447825, 492477, 492481, 369065, 369069, 169792, 249959, 169797, 249954, 447821; A4 formato lapą su pareiškimo juodraščiu; metinę gyventojo turto deklaraciją, patvirtintą 2010-09-23 vyr. specialistės K. U., kurie pateikti rašysenos ekspertizei (1 t., b. l. 32). 2011-03-02 pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokolu paimti L. S. rašysenos eksperimentiniai pavyzdžiai (1 t., b. l. 36). 2011-03-02 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu L. S. savo iniciatyva pateikė banko „Snoras“ išlaidų orderius Nr. 855207, 584497, 655585, 675122, 756438, 50468, 167774, 561651, 298549, 944678; paraišką – anketą; DnB Nord banko sutartį, kurie pateikti rašysenos ekspertizei (1 t., b. l. 37). 2011-02-17 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu antstolis R. B. savo iniciatyva pateikė 2010-12-08 vykdomąjį įrašą bei paprastąjį vekselį (1 t., b. l. 49). 2012-03-20 pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokolu paimti liudytojos A. Č. eksperimentiniai rašysenos ir parašo pavyzdžiai (1 t. b. l. 44). 2012-03-27 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu A. Č. savo iniciatyva pateikė IĮ „Elnera“ knygą „Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras“, pradėtą 2009-02-19 (1 t., b. l. 45). 2011-07-05 ir 2011-08-09 pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokolais paimti A. Č. rašysenos eksperimentiniai ir laisvieji pavyzdžiai (1 t., b. l. 59). 2012-03-09 akistatos tarp L. S. ir A. Č. protokolu (1 t., b. l. 62-63). Antstolio R. B. 2012-10-22 raštu apie išieškotas sumas iš L. S., nustatyta, kad išieškota 407,74 Lt A. Č. naudai (1 t., b. l. 134). Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus 2011-11-02 specialisto išvada Nr. 11K-351 konstatuota, kad tirti pateiktame 2010-08-15 paprastajame vekselyje 13000 Lt sumai L. S. vardu rankraštinius įrašus parašė ir parašus L. S. ir L. S. vardu pasirašė ne L. S., ne L. S., ne A. Č. (1 t., b. l. 138-141). Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus 2012-08-24 specialisto išvada Nr. 11K-107 konstatuota, kad tirti pateiktame 2010-08-15 paprastajame vekselyje 13000 Lt sumai L. S. vardu rankraštinius įrašus parašė ne A. Č.. Nustatyti, ar tiriamuosius parašus L. S. ir L. S. vardu pasirašė A. Č., negalima nustatyti (1 t., b. l. 145-148).

12Kaltinamojo A. Č. veiksmai ikiteisminio tyrimo metu buvo kvalifikuoti pagal LR BK 22 str. 1 d. 182 str. 1 d., vėliau bylą nagrinėjant teisme prokurorė vadovaudamasi LR BPK 256str. pakeitė kaltinimą į BK 182str.1d. , teismas prašymą priėmė ir bylą išnagrinėjo pagal naujai pateiktą kaltinimą.

13Pagal BK 182 straipsnį atsakomybė kyla tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino. A. Č. yra kaltinamas turtinės teisės į 13000 Lt įgijimą, apgaulės būdu.

14Bylos duomenimis nustatyta, jog A. Č. 2010-12-03 suklastotą 2010-08-15 paprastąjį vekselį pateikė Kauno rajono 4-ojo notaro biuro notarei J. V. vykdomojo įrašo padarymui ir 2010-12-09 notarės išduotą vykdomąjį dokumentą pateikė antstoliui R. B. vykdyti. Šios aplinkybės įrodytos rašytine medžiaga( t.1. b.l. 9-11, liudytojo R. B. parodymai teisme). Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus 2011-11-02 specialisto išvada Nr. 11K-351 konstatuota, kad tirti pateiktame 2010-08-15 paprastajame vekselyje 13000 Lt sumai L. S. vardu rankraštinius įrašus parašė ir parašus L. S. ir L. S. vardu pasirašė ne L. S., ne L. S., ne A. Č. (1 t., b. l. 138-141). Lietuvos teismo ekspertizės centro Klaipėdos skyriaus 2012-08-24 specialisto išvada Nr. 11K-107 konstatuota, kad tirti pateiktame 2010-08-15 paprastajame vekselyje 13000 Lt sumai L. S. vardu rankraštinius įrašus parašė ne A. Č.. Nustatyti, ar tiriamuosius parašus L. S. ir L. S. vardu pasirašė A. Č., negalima nustatyti (1 t., b. l. 145-148). Vekselis – vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam (LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas 1999 m. kovo 16 d. Nr. VIII-1087 2str. 1d.1p.). Šioje byloje nustatyta jog vekselį surašė ir jį pasirašė ne nukentėjusioji ar jos sutuoktinis, kuris vekselyje įvardijamas kaip laiduotojas, todėl akivaizdu, jog vekselio davėju bei laiduotoju nėra ir nebuvo L.ir L. S.. A. Č. žinodamas jog vekselis 13000 Lt yra surašytas ne L. S., ir ne L. S., šį vekselį pateikė notarei kaip tikrą, kurio pagrindu gavo vykdomąjį įrašą ir pagal jį kreipėsi į antstolį dėl išieškojimo. Teismų praktikoje pripažįstama, kad veika kvalifikuojama kaip sukčiavimas ir tais atvejais, kai kaltininkas apgaulę naudoja siekdamas suklaidinti ne tik turto savininką, valdytoją ar asmenį, kurio žinioje yra turtas, bet ir asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusio asmens turto (pvz., teismą, antstolį, notarą), o pastarasis priima sprendimą dėl nukentėjusiojo turto, turtinės teisės perleidimo kaltininkui ar kaltininko turtinės prievolės panaikinimo (kasacinės bylos Nr. 2K-7-259/2011, Nr. 2K-7-301/2011). Akivaizdu, jog A. Č. pateikdamas notarei suklastotą vekselį, pastarąją apgavo ir gavęs vykdomąjį įrašą, apgaulės būdu įgijo turtinę teisę į L. S. priklausantį 13000 Lt, tai yra įgijo turtinę teisę į svetimą turtą. Nusikaltimas laikomas baigtu nuo svetimos turtinės teisės įgijimo momento, ir tos aplinkybės ar kaltininkas bent dalį turto gavo ar ne, įtakos nusikaltimo kvalifikavimui neturi. Kaltinamasis teismo posėdžio metu teigė, jog jį apgavo L. S., nes ji neva atėjo pasiruošusi, atsinešė užpildytą kažkieno vekselį ir jam atidavė, iš anksto žinodama (būnant kitoje vietoje vekselio perrašymo metu), kad pagal suklastotą vekselį jai nereikės grąžinti pasiskolintų sumų. Tokie kaltinamojo teiginiai, niekuo nepagrįsti , vertintini kritiškai, kaip siekis išvengti baudžiamosios atsakomybės. Nagrinėjant bylą buvo nustatyta, kad L. S. buvo surašiusi vekselį 10 000 Lt sumai, pagal kurį vyksta išieškojimas. Vekselis buvo surašytas 2010m. liepos 16 d., pagal kurį iš jos yra išieškota apie 5000 Lt. Tą pačią dieną ji pasirašė ir vekselį 18 000 Lt sumai, kaip ji teigia ji tuo metu buvo apgauta A. Č.. Tačiau jos tvirtinimu, ji niekada nebuvo surašiusi vekselio 13 000 Lt sumai ir kai tik sužinojo jog antstolis R. B. išieško dėl 13 000 Lt, ji iš karto kreipėsi į policiją. Nukentėjusios parodymus patvirtina ir pagarsinti L. S. parodymai, kad jis niekada nedalyvavo pasirašant 13000 Lt vekselį ir nebuvo išreiškęs valią būti laiduotoju. Tokiais nukentėjusios ir liudytojo L.ir L. S. parodymais teismas neturi pagrindo netikėti. Sukčiavimas padaromas tik esant tiesioginei tyčiai, t. y. kai kaltininkas suvokia, kad apgaule esmingai suklaidinęs turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas, arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusio asmens turto, neteisėtai ir neatlygintinai, savo ar kitų naudai įgyja svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengia ar panaikina turtinę prievolę, numato, kad dėl jo veiksmų nukentėjusysis patirs turtinę žalą, ir to nori bei siekia. Tai, kad tarp kaltinamojo ir nukentėjusios buvo susiklostę paskoliniai santykiai, pripažįsta ir nukentėjusioji teigdama, jog ji realiai iš kaltinamojo buvo pasiskolinusi tik 6000 Lt, vėliau A. Č. skaičiuodavo palūkanas, jas pridėdavo ir taip perrašydavo sutartis. Ji yra surašiusi tik du vekselius. Nukentėjusios parodymai nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios nuoseklūs, todėl teismas netikėti jais neturi pagrindo. Teismo vertinimu, A. Č. turėjo išankstinę tyčią siekdamas įgyti turtinę teisę į jam nepriklausančią turtinę teisę- 13000 Lt, šią turtinę teisę buvo pradėjęs vykdyti, perdavė išieškojimą antstolių kontorai ir jau buvo išieškota jo naudai 407,74 Lt. Informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, A. Č. turėjo patirtį skolinant pinigus ir po to reikalaujant pasirašyti vekselius ( 2013-04-09 teismo patvirtinta taikos sutartis civilinėje byloje Nr. 2-1294-886/2013, kurioje beje būdamas atsakovu pripažino laiduotojos parašą vekselyje, kaip negaliojantį), jis žinojo vekselio surašymo reikalavimus, jo galiojimą ir pateikimo vykdyti tvarką, todėl nėra jokio pagrindo tikėti jo versija, neva nukentėjusioji S. pati suklastojo vekselį, siekdama išvengti turtinės prievolės. Kaltinamojo veiksmai pagal LR BK 182str.1d. kvalifikuoti teisingai, jo kaltė padarius šią nusikalstamą veiką įrodyta, todėl jis privalo atsakyti baudžiamąja tvarka.

15Nukentėjusioji L. S. pareiškė civilinį ieškinį dėl 407,74 Lt turtinės žalos ir 18080 Lt neturtinės žalos atlyginimo (1 t. b. l. 29). Nukentėjusioji posėdžio metu nurodė, jog neturtinė žala atsirado dėl to, kad ją kaltinamasis apgavo reikalaudamas nepagrįstai pasirašyti 18000 Lt vekselį. Dėl šios bylos ji neturtinės žalos neprašo, tik prašo priteisti tuos pinigus, kuriuos nepagrįstai išieškojo antstolis, tai yra 407 Lt. LR BPK 115 str. 1 d. nustato, kad teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą ieškinį arba jį atmeta. Byloje nustatyta, kad vykdant vykdomąjį dokumentą iš skolininko L. S. buvo išieškota 407,74 Lt A. Č. naudai (1 t., b. l. 134). Šią aplinkybę patvirtino teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytoju antstolis R. B.. Atsižvelgiant į tai, jog teisiamojo posėdžio metu ištyrus įrodymus nustatyta, jog nukentėjusiajai L. S. ( L. S. turto paveldėtoja) kaltinamojo A. Č. nusikalstamais veiksmais padaryta 407,74 Lt turtinė žala, žalos dydis pagrįstas baudžiamojoje byloje esančiais įrodymais, civilinis ieškinys tenkintinas visiškai ir nukentėjusiajai L. S. iš kaltinamojo A. Č. priteistina 407,74 Lt turtinės žalos atlyginimui. Kadangi ieškovė ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo šioje byloje nereiškia, ji tik siekia vekselio dėl 18 000 Lt sumos panaikinimo, o tai nėra ir negali būti šios bylos dalykas, todėl teismas tenkina ieškovės ieškinio atsiėmimą dėl neturtinės žalos priteisimo.

16Nuosavybės teisių apribojimas šioje byloje netaikytas. Proceso išlaidų nėra.

17Daiktinių įrodymų byloje nėra.

18Kaltinamajam A. Č. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti (1 t., b. l. 157) nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti. A. Č. laikinai sulaikytas ar suimtas nebuvo.

19Kaltinamojo A. Č. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

20Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes (BK 54 str. 2 d.).

21Kaltinamasis A. Č. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą, kuris nutrūko pasikėsinimo stadijoje, neteistas (1 t., b. l. 162), galiojančių administracinių nuobaudų neturi (1 t., b. l. 161), VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Psichiatrijos ligoninės stacionare nesigydė, konsultacijų kabinete nesilankė (1 t., b. l. 165), priklausomybės centre neužregistruotas (1 t., b. l. 167), nedirba (1 t., b. l. 163), ( - ), charakterizuojamas teigiamai (1 t., b. l. 45). Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis teisiamas pirmą kartą, našlys, pensininkas, rūpinasi su juo gyvenančia studente dukra, todėl darytina pagrįsta išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskiriant bausmę – baudą (BK 55 str.).

22Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str., 298 str., 303 str. 304-308 str., 313 str.,

Nutarė

23A. Č. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. ir skirti bausmę – 15 (penkiolikos) MGL dydžio 1950 Lt (vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimties litų) baudą.

24Įpareigoti nuteistąjį baudą per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6801, nurodant, kad laiku nesumokėjus baudos, ji bus išieškota priverstinai. Išaiškinti nuteistajam, kad sumokėjus baudą nuteistasis privalo pateikti teismo raštinės (kabinetas Nr. 120) tarnautojui banko kvitą (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 str., 23 str.).

25Nukentėjusiosios L. S. civilinį ieškinį tenkinti visiškai dėl turtinės žalos atlyginimo ir priteisti iš A. Č. 407,74 Lt (keturis šimtus septynis litus, 74 ct) nukentėjusiosios L. S. naudai. Priimti ieškovės civilinio ieškinio atsiėmimą dėl 18080 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

26Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, įsiteisėjus – panaikinti.

27Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Danutė Giačaitė,... 2. A. Č., a. k. ( - ) gim. 1948-02-14... 3. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 182 str. 1 d. padarymu.... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą, ... 5. A. Č. 2010-12-03, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu... 6. Kaltinamasis A. Č. kaltu neprisipažino ir parodė, kad... 7. Nors kaltinamasis A. Č. kaltu neprisipažino, teigia jog... 8. Nukentėjusioji L. S. parodė, kad... 9. Liudytojas antstolis R. B. parodė, kad 2010-12-09... 10. Vadovaujantis BPK 276 str. 1 d. 1 p. teisme pagarsinti liudytojo 11. Rašytine medžiaga: L. S. 2011-02-08 pareiškimu dėl... 12. Kaltinamojo A. Č. veiksmai ikiteisminio tyrimo metu buvo... 13. Pagal BK 182 straipsnį atsakomybė kyla tam, kas apgaule savo ar kitų naudai... 14. Bylos duomenimis nustatyta, jog A. Č. 2010-12-03... 15. Nukentėjusioji L. S. pareiškė civilinį ieškinį dėl... 16. Nuosavybės teisių apribojimas šioje byloje netaikytas. Proceso išlaidų... 17. Daiktinių įrodymų byloje nėra.... 18. Kaltinamajam A. Č. paskirtą kardomąją priemonę –... 19. Kaltinamojo A. Č. atsakomybę lengvinančių ir... 20. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 21. Kaltinamasis A. Č. padarė nesunkų tyčinį... 22. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str., 298 str., 303 str. 304-308 str., 313... 23. A. Č. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą... 24. Įpareigoti nuteistąjį baudą per du mėnesius nuo nuosprendžio... 25. Nukentėjusiosios L. S. civilinį... 26. Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 27. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...