Byla 2K-7-259/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinė septynių teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Alvydo Pikelio, Vytauto Piesliako, Armano Abramavičiaus, Olego Fedosiuko, Viktoro Aiduko, Vytauto Masioko ir pranešėjo Josifo Tomaševičiaus, sekretoriaujant Ritai Bartulienei, dalyvaujant prokurorei Rimai Krisčiūnaitei, dalyvaujant nuteistosios S. G., gynėjui L.Belevičiui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios V. P. ir nuteistosios S. G. gynėjo kasacinius skundus dėl Vilniaus miesto 2- ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. nuosprendžio, kuriuo V. P. nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį vieneriems metams laisvės atėmimo. S. G. nuteista pagal BK 182 straipsnio 2 dalį vieneriems metams laisvės atėmimo.

2Baudžiamasis procesas pagal BK 235 straipsnio 1 dalį prieš V. P. ir S. G. nutrauktas, suėjus senaties terminui (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

3Skundžiama ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis, kuria nuteistųjų V. P. ir S. G. bei jų gynėjų apeliaciniai skundai atmesti.

4Išplėstinė septynių teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokurorės, prašiusios kasacinius skundus atmesti, nuteistosios S. G. gynėjo, prašiusio skundą patenkinti, paaiškininimus,

Nustatė

5V. P. ir S. G. nuteistos už tai, kad :

6V. P., turėdama tikslą apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą turtinę teisę, iš anksto susitarusi ir veikdama bendrininkų grupe su S. G., 2003 m. lapkričio 24 d. Vilniuje, ( - ), Generalinės prokuratūros patalpose nuo 9.45 val. iki 13.25 val., apklausiama kaip liudytoja ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 02-1-0028-03 ir būdama įspėta pagal BK 235 straipsnį dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, siekdama apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą turtinę teisę, apklausos metu davė melagingus parodymus, teigdama, kad kratos, atliktos 2003 m. birželio 10 d. A. G. ir S. G. gyvenamojoje vietoje – bute, esančiame Kaune, Kalniečių g. 251-30, metu rasti ir paimti pinigai - 21 680 litų bei 9150 eurų priklauso ne A. G., o jai, t.y. V. P., kad litus ji gavo 1999 ir 2002 metais pardavusi butus, o eurus įsigijo 1999 ir 2000 metais iš jai nepažįstamų asmenų, mokėdama po 3 litus už 1 eurą, ir kad 2000 metų sausio mėnesį perdavė 9150 eurų, o 2002 m. sausio 10 d. perdavė 21 680 litų saugoti A. G. žmonai S. G..

7Tęsdama savo nusikalstamą veiką ir veikdama bendrininkų grupe su S. G., V. P., siekdama apgaule savo naudai įgyti svetimą didelės vertės turtinę teisę – 21 680 litų ir 9 150 eurų, į kuriuos 2003 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro nutarimu buvo laikinai apribota nuosavybės teisė, V. P. 2003 m. spalio 28 d. su skundu kreipėsi į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą, prašydama panaikinti 2003 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro nutarimą laikinai apriboti nuosavybės teisę į pinigus 21 680 litų ir 9 150 eurų, teigdama, kad šie pinigai priklauso jai, t.y. V. P., ir prašė teismo šiuos pinigus grąžinti jai.

8Be to, ji, veikdama bendrininkų grupe su S. G., siekdama sukčiavimo būdu užvaldyti šią didelės vertės svetimą turtinę teisę, teismo posėdžiuose, vykusiuose 2003 m. lapkričio 21 d. ir 2003 m. gruodžio 23 d., davė melagingus parodymus apie pinigų 21 680 litų ir 9 150 eurų, paimtų 2003 m. birželio 10 d. kratos, atliktos įtariamojo A. G. ir S. G. minėtoje gyvenamojoje vietoje, metu, priklausomybę, teigdama, kad šie pinigai priklauso jai, o ne A. G.. Remiantis melagingais jos ir bendrininkės S. G. parodymais, Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2003 m. gruodžio 29 d. nutartimi patenkino V. P. skundą – panaikino 2003 m. birželio 13 d. prokuroro nutarimą laikinai apriboti nuosavybės teisę į pinigus, taip ji apgaule savo naudai įgijo svetimą didelės vertės (daugiau negu 250 MGL) turtinę teisę - 21 680 litų ir 9 150 eurų, tokiais savo veiksmais padarydama nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje ir 235 straipsnyje.

9S. G., turėdama tikslą apgaule kito asmens naudai įgyti didelės vertės svetimą turtinę teisę, iš anksto susitarusi ir veikdama bendrininkų grupe su V. P., 2003 m. gruodžio 2 d. Generalinės prokuratūros patalpose Vilniuje, nuo 9.50 vai. iki 12.45 val., apklausiama liudytoja minėtoje ikiteisminio tyrimo byloje ir būdama įspėta pagal BK 235 straipsnį dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, siekdama, kad kitas asmuo – V. P. įgytų didelės vertės svetimą turtinę teisę, apklausos metu davė melagingus parodymus apie tai, kad kratos, atliktos 2003 m. birželio 10 d. S. G. ir A. G. gyvenamojoje vietoje, metu rasti ir paimti pinigai - 21 680 litų bei 9 150 eurų priklauso ne A. G., o V. P. ir kad šiuos visus pinigus V. P. jai perdavė saugoti 2000 metais.

10Tęsdama savo nusikalstamą veiką ir veikdama bendrininkų grupe su V. P., siekdama, kad V. P. apgaule įgytų svetimą didelės vertės turtinę teisę – 21 680 litų ir 9 150 eurų, į kuriuos prokuratūros nutarimu buvo laikinai apribota nuosavybės teisė, po to, kai V. P. 2003 m. spalio 28 d. su skundu kreipėsi į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą, prašydama panaikinti minėtą prokuroro nutarimą laikinai apriboti nuosavybės teisę į pinigus, nagrinėjant V. P. skundą, Vilniaus miesto 2-ajame apylinkės teisme, S. G. teismo posėdžio, vykusio 2003 m. gruodžio 23 d. nuo 9.30 val. iki 13.10 val. metu, apklausiama kaip liudytoja ir būdama įspėta dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą pagal BK 235 straipsnį, davė melagingus parodymus teigdama, kad 2003 m. birželio 10 d. kratos metu rasti ir paimti pinigai – 21 680 litų bei 9 150 eurų priklauso ne A. G., o V. P., todėl, remiantis šiais melagingais S. G. parodymais, 2003 m. gruodžio 29 d. apylinkės teismas nutartimi patenkino V. P. skundą, panaikino 2003 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro nutarimą laikinai apriboti nuosavybės teisę į pinigus, taip ji apgaule kito asmens - V. P. naudai įgijo svetimą didelės vertės (daugiau negu 250 MGL) turtinę teisę - 21 680 litų ir 9150 eurų, tokiais savo veiksmais padarydama nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje ir 235 straipsnyje.

11Kasaciniu skundu V. P. prašo panaikinti apylinkės teismo nuosprendžio dalį, kurioje nuteista pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, bei apeliacinės instancijos teismo nutartį ir baudžiamąją bylą nutraukti. Ji tvirtina, kad inkriminuotos veikos neįvykdė, teismai neteisingai aiškino sukčiavimo sudėties požymius, netinkamai pritaikė baudžiamojo įstatymo specialiosios dalies normą, padarė esminius baudžiamojo proceso pažeidimus, nes neišsamiai išnagrinėjo apeliacinio skundo argumentus dėl būtinųjų sukčiavimo sudėties požymių, akivaizdžiai nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teismų praktikos.

12Kasatorė teigia, kad teismų praktikoje ir baudžiamosios teisės doktrinoje pripažįstama, jog sukčiavimo dalykas yra svetimas turtas arba teisė į svetimą turtą. Šiuo atveju kratos metu paimti pinigai bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausė ir S. G., todėl jai tai nebuvo svetimas turtas. Kadangi kiekvienas savininkas gali savo nuožiūra valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti, turi teisę perduoti kitam asmeniui visą nuosavybės teisių objektą ar jo dalis, tai S. G. galėjo bet kuriuo momentu savo valia perleisti nuosavybės teisę į kratos metu paimtus pinigus ir V. P., taigi nėra būtinojo sukčiavimo sudėties požymio – dalyko.

13Kasatorė skunde nurodo, kad apylinkės teismas dėl suklydimo nutartimi patenkinęs skundą ir panaikinęs prokuroro nutarimą laikinai apriboti nuosavybės teisę, nebuvo nei kratos metu paimtų piniginių lėšų valdytojas, nei asmuo, kurio žinioje buvo tas turtas; teisėjas šiuo tik vykdė įstatymais numatytą ikiteisminio tyrimo teisėjo funkciją – nagrinėjo proceso dalyvio skundą dėl procesinės prievartos priemonės - laikinojo nuosavybės teisių apribojimo taikymo ir neturėjo jokių įgalinimų dėl turto, kuriam buvo taikomas nuosavybės teisių apribojimas; kaip tik todėl nėra būtinojo sukčiavimo sudėties požymio (nusikaltimo padarymo būdo) – apgaulės panaudojimo turto savininko, teisėto valdytojo ar asmens, kurio žinioje yra turtas, atžvilgiu ir šio asmens suklaidinimo. Kasatorė pažymi, kad BPK 151 straipsnyje numatytas laikinasis nuosavybės teisių apribojimas nėra pagrindas nuosavybės teisės ar kitos turtinės teisės įgijimui ar praradimui, teisėjo atlikti veiksmai bei priimti sprendimai neturėjo įtakos turto ar turtinės teisės perėjimui iš vieno asmens kitam, todėl nukentėjusiajam jokia žala nepadaryta ir nėra būtinojo sukčiavimo sudėties požymio – nusikalstamų pasekmių.

14Kasatorė nurodo, kad ji su S. G. nesiekė apgauti turto savininką A. G. ir, jį suklaidinus, perimti nuosavybės teisę, neturėjo tyčios padėti apgaule įgyti turtinę teisę į svetimą turtą, nes turtas priklausė giminaitei S. G., visi veiksmai atlikti su jos žinia, taigi neturėjo tyčios apgaule įgyti turtinę teisę į svetimą turtą.

15Nuteistosios S. G. gynėjas prašo panaikinti apylinkės teismo nuosprendžio dalį, kurioje S. G. nuteista pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, bei apeliacinės instancijos teismo nutartį ir baudžiamąją bylą nutraukti, nes netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, padaryta esminių baudžiamojo proceso pažeidimų, baudžiamoji byla turi būti nutraukta, nes nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

16Šio kasacinio skundo argumentai yra identiški nuteistosios V. P. skunde išdėstytiesiems. Kasatorius nurodo, kad teismai neišanalizavo tinkamai faktinių bylos aplinkybių, nepateikė nuteistųjų veikų kvalifikavimo motyvų, nelygino nustatytų faktinių duomenų su BK 182 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties požymiais, pasisakė formaliai, kad veika inkriminuota teisingai, o tai ir lėmė teisinės klaidos padarymą kvalifikuojant veikas.

17Nuteistųjų V. P. ir S. G. gynėjo kasaciniai skundai tenkintini iš dalies

18Dėl BK 182 straipsnio 2 dalies taikymo

19Pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija) sukčiavimas – tai apgaule didelės vertės svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas savo ar kitų naudai, didelės vertės turtinės prievolės išvengimas ar jos panaikinimas.

20Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. nuosprendžiu V. P. nuteista už tai, kad apgaule įgijo didelės vertės turtinę teisę savo naudai, o S. G. – kitų naudai, t.y. V. P. naudai.

21Kasatoriai teigia, kad nuteistųjų veikose nėra sukčiavimo nusikaltimo objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių. Išplėstine septynių teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nustatytas veikos aplinkybes V. P. ir S. G. veikose yra visi sukčiavimo nusikaltimo sudėties būtinieji požymiai. Pagal baudžiamosios teisės teoriją ir teismų praktiką turtinės teisės įgijimas sukčiavimo būdu yra tada, kai naudojant apgaulę teisiškai įtvirtinama kaltininko galimybė gauti svetimą turtą, juo naudotis ir disponuoti arba gauti kitokią turtinę naudą. Apgaulė sukčiaujant panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją ar asmenį, kurio žinioje yra turtas, arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą.

22Nagrinėjamoje baudžiamoje byloje nuteistųjų V. P. ir S. G. apgaulės esmė – melagingų parodymų davimas teismui, siekiant gauti joms palankų teismo sprendimą. V. P. apskundė Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui prokuroro 2003 m. birželio 13 d. nutarimą dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo nurodydama, kad kratos metu Gudinų bute rasti pinigai priklausė jai. Kaip nustatyta Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. nuosprendžiu, V. P. ir S. G. davė melagingus parodymus teismui ir jų parodymų pagrindu Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2003 m. gruodžio 29 d. nutartimi buvo panaikintas prokuroro nutarimas laikinai apriboti nuosavybės teisę į pinigus, tačiau Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjos 2004 m. vasario 11 d. nutartimi Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2003 m. gruodžio 29 d. nutartis panaikinta.

23Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. nuosprendžiu ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi pripažinta, kad kratos metu Gudinų bute rasti pinigai V. P. nepriklauso. Tai yra fakto klausimai ir pagal BPK 376 straipsnio 1 dalį kasacinės instancijos teismas nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas kasacinis skundas, tikrina tik teisės taikymo aspektu, todėl pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų išvados apie V. P. ir S. G. melagingus parodymus dėl pinigų nuosavybės nekvestionuojamos.

24Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 10 d. nuosprendžiu, kuriuo nuteistas A. G. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, pinigai, paimti jo bute kratos metu, pripažinti nusikalstamos veikos rezultatu ir konfiskuoti. Vadinasi pinigai, į kuriuos reiškė pretenzijas V. P., jai nepriklausė, jai tie pinigai buvo svetimas turtas.

25V. P. ir S. G. turėjo tikslą suklaidinti ikiteisminio tyrimo teisėją ir apgaule įgyti turtinę teisę. Jų tikslas buvo teismo sprendimu įtvirtinti galimybę gauti svetimą turtą. Nuteistųjų apgaulė pasireiškė melagingų duomenų pateikimu raštu ir žodžiu teismams. Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad kasacinių skundų argumentai dėl sukčiavimo dalyko ir nusikaltimo objektyviojo požymio nebuvimo yra nepagrįsti.

26Pagal BPK 376 straipsnio 3 dalį nagrinėdamas kasacinę bylą teismas gali pritaikyti lengvesnį nusikalstamą veiką numatantį įstatymą. Tai reiškia, kad kasacinės instancijos teismas nėra saistomas vien tik kasacinio skundo motyvais.

27Išplėstinė septynių teisėjų kolegija, patikrinusi visus BK 182 straipsnio 2 dalies taikymo atvejus, taip pat BK bendrosios dalies normų taikymo atvejus, konstatuoja, kad V. P. ir S. G. nusikalstama veika netinkamai kvalifikuota kaip baigtas nusikaltimas, numatytas BK 182 straipsnio 2 dalyje.

28Sukčiavimas, įgyjant teisę į svetimą turtą, laikomas baigtu, kai kaltininkas įsigyja dokumentus, suteikiančius teisę į turtą. Šioje byloje kaltininkas tokio dokumento neįsigijo. Nors Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2003 m. gruodžio 29 d. nutartimi buvo panaikintas 2003 m. birželio 13 d. prokuroro nutarimas laikinai apriboti įtariamojo A. G. nuosavybės teises ir nutarta 21 680 litų bei 9 150 eurų grąžinti V. P., tačiau ši nutartis neįsiteisėjo, nes buvo panaikinta Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo pirmininko 2004 m. sausio 19 d. nutartimi. Taigi nusikalstama veika nebuvo baigta dėl nuo kaltininkų valios nepriklausančių aplinkybių, todėl šią nusikalstamą veiką būtina kvalifikuoti su nuoroda į BK 22 straipsnio 1 dalį.

29BK 54 straipsnio 3 dalies taikymas

30Pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teismingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę (BK 54 straipsnio 3 dalis).

31Taigi aiškus prieštaravimas teismingumo principui, skiriant bausmes, yra pagrindas taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatą. Baudžiamasis kodeksas neapibrėžia teisingumo principo sąvokos. Teismų praktikoje teisingumo principas suprantamas visų pirma kaip teisingos bausmės paskyrimas. Teisinga bausmė yra tokia bausmė, kuri atitinka BK 41 straipsnio 2 dalyje nubrėžtą bausmės paskirtį ir BK 54 straipsnio 2 dalyje pateiktus bendruosius bausmių skyrimo pradmenis .

32V. P. ir S. G. nuteistos už sunkaus nusikaltimo padarymą laisvės atėmimo bausmėmis. BK 182 straipsnio 2 dalies sankcija numato tik laisvės atėmimo bausmę. Pagal pirmosios instancijos teismo nuosprendį jos nuteistos vienerių metų laisvės atėmimo bausmėmis kiekviena už baigtą nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, tačiau jų nusikalstama veika atitinka BK 22 straipsnio 1 dalies ir 182 straipsnio 2 dalies požymius. Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką yra nebaigtas nusikaltimas ir toks nusikaltimas nesukelia pasekmių, nurodytų atitinkamoje normoje. Tai reiškia, kad tokia veika yra mažiau pavojinga, todėl skiriant bausmę būtina į tai atsižvelgti. Pagal BK 22 straipsnio 3 dalį bausmė asmeniui už pasikėsinimą įvykdyti nusikaltimą gali būti švelninama remiantis BK 62 straipsniu, tačiau kasatorių atveju nėra pagrindų, nurodytų šiame straipsnyje, jį taikyti, vis dėlto teisėjų kolegija pripažino tikslinga šiam atvejui taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir paskirti švelnesnę bausmę negu numatyta BK 182 straipsnio 2 dalies sankcijoje. Nuteistosios nei iki šio nusikaltimo padarymo, nei po nuteisimo už jį jokių kitų nusikaltimų bei administracinės teisės pažeidimų nepadarė, nuo nusikaltimo padarymo praėjo aštuoneri metai, jų padarytas nusikaltimas atsitiktinis, turtinės žalos nepadaryta.

33Dėl BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimų

34BPK 320 straipsnio 3 dalyje apeliacinės instancijos teismas įpareigojamas patikrinti bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Kasatoriai teisingai nurodo, kad nesant apeliacinės instancijos teismo sprendime motyvuotų išvadų bent dėl dalies apeliacinio skundo esminių argumentų, laikoma, jog apeliacinis skundas neišnagrinėtas, ir tai yra pagrindas panaikinti kasacine tvarka apeliacinės instancijos teismo sprendimą. Nors kasaciniuose skunduose ir nurodoma, kad Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutartyje nėra atsakymų į visus apeliacinių skundų argumentus, tačiau ši nuoroda nekonkreti. Kasatoriai kelia teorijnius klausimus ir reikalauja išsamių atsakymų, tuo tarpu teismų sprendimai negali būti teorinių diskusijų priemonėmis. Pagal BPK 332 straipsnio 3 dalies reikalavimą aprašomojoje apeliacinės instancijos teismo nutaries dalyje išdėstomos motyvuotos išvados dėl apeliacinio skundo. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutartyje atsakyta į esminius V. P. ir S. G. bei jų gynėjų apeliacinių skundų argumentus ir nėra pagrindo pripažinti, kad apeliacinės instancijos teismas esmingai pažeidė BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Kasatorių nesutikimas su apeliacinės instancijos teismo išvadomis yra jų vidinio įsitikinimo problema ir negali būti besąlygiškas pagrindas naikinti ar keisti teismo sprendimą.

35Išplėstinė septynių teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

36Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. nuosprendį bei Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį pakeisti.

37V. P. ir S. G. nusikalstamas veikas perkvalifikuoti iš BK 182 straipsnio 2 dalies į BK 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį, ir pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, kiekvienai paskirti vienerių metų laisvės apribojimo bausmę.

38Likusią Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinė... 2. Baudžiamasis procesas pagal BK 235 straipsnio 1 dalį prieš V. P. ir S. G.... 3. Skundžiama ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 4. Išplėstinė septynių teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,... 5. V. P. ir S. G. nuteistos už tai, kad :... 6. V. P., turėdama tikslą apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą... 7. Tęsdama savo nusikalstamą veiką ir veikdama bendrininkų grupe su S. G., V.... 8. Be to, ji, veikdama bendrininkų grupe su S. G., siekdama sukčiavimo būdu... 9. S. G., turėdama tikslą apgaule kito asmens naudai įgyti didelės vertės... 10. Tęsdama savo nusikalstamą veiką ir veikdama bendrininkų grupe su V. P.,... 11. Kasaciniu skundu V. P. prašo panaikinti apylinkės teismo nuosprendžio dalį,... 12. Kasatorė teigia, kad teismų praktikoje ir baudžiamosios teisės doktrinoje... 13. Kasatorė skunde nurodo, kad apylinkės teismas dėl suklydimo nutartimi... 14. Kasatorė nurodo, kad ji su S. G. nesiekė apgauti turto savininką A. G. ir,... 15. Nuteistosios S. G. gynėjas prašo panaikinti apylinkės teismo nuosprendžio... 16. Šio kasacinio skundo argumentai yra identiški nuteistosios V. P. skunde... 17. Nuteistųjų V. P. ir S. G. gynėjo kasaciniai skundai tenkintini iš dalies... 18. Dėl BK 182 straipsnio 2 dalies taikymo... 19. Pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968... 20. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. nuosprendžiu V. P.... 21. Kasatoriai teigia, kad nuteistųjų veikose nėra sukčiavimo nusikaltimo... 22. Nagrinėjamoje baudžiamoje byloje nuteistųjų V. P. ir S. G. apgaulės esmė... 23. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. nuosprendžiu ir... 24. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005... 25. V. P. ir S. G. turėjo tikslą suklaidinti ikiteisminio tyrimo teisėją ir... 26. Pagal BPK 376 straipsnio 3 dalį nagrinėdamas kasacinę bylą teismas gali... 27. Išplėstinė septynių teisėjų kolegija, patikrinusi visus BK 182 straipsnio... 28. Sukčiavimas, įgyjant teisę į svetimą turtą, laikomas baigtu, kai... 29. BK 54 straipsnio 3 dalies taikymas... 30. Pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės... 31. Taigi aiškus prieštaravimas teismingumo principui, skiriant bausmes, yra... 32. V. P. ir S. G. nuteistos už sunkaus nusikaltimo padarymą laisvės atėmimo... 33. Dėl BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimų... 34. BPK 320 straipsnio 3 dalyje apeliacinės instancijos teismas įpareigojamas... 35. Išplėstinė septynių teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 36. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d. nuosprendį bei... 37. V. P. ir S. G. nusikalstamas veikas perkvalifikuoti iš BK 182 straipsnio 2... 38. Likusią Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 5 d....