Byla e2-7276-647/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas Juknevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „BH Domus PRO“ ieškinį atsakovui MB „Emaras“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

31. Ieškovas UAB „BH Domus PRO“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo MB „Emaras“ 6 177,78 Eur skolos, 4 800,00 Eur sutarties nutraukimo mokestį, 201,32 Eur palūkanų, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Sutinka, kad būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

42. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, toliau – CPK, 123 straipsnio 4 dalis). Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

63. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

74. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „BH Domus PRO“ ir atsakovas MB „Emaras“ 2017-07-19 sudarė prekybos centre, adresų Bieliūnų g. 1, Vilnius, esančių prekybos patalpų nuomos sutartį Nr. DPRO2017/07/19 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo Sutartyje nustatytomis sąlygomis išnuomoti atsakovui patalpas, o atsakovas įsipareigojo už jas mokėti Sutartyje nurodytą mokestį bei kitus mokėjimus (Sutarties Bendrųjų sąlygų 1, 7 punktai). Ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui sąskaitas-faktūras: 2018-03-13 Serija PRO Nr. 4477 – 290,25 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-03-20), 2018-04-04 Serija PRO Nr. 4517 – 320,00 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-04-09), 2018-04-11 Serija PRO Nr. 4554 – 299,41 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-04-18), 2018-05-02 Serija PRO Nr. 4596 – 320,00 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-05-09), 2018-05-11 Serija PRO Nr. 4633 – 323,14 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-05-18), 2018-06-01 Serija PRO Nr. 4674 – 320,00 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-06-08), 2018-06-08 Serija PRO Nr. 4713 – 286,54 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-06-15), 2018-07-12 Serija PRO Nr. 4789 – 229,07 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-07-19), 2018-08-09 Serija PRO Nr. 4863 – 200,46 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-08-14), 2018-09-13 Serija PRO Nr. 4981 – 152,29 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-09-19), 2018-10-12 Serija PRO Nr. 5057 – 229,04 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-10-18), 2018-11-05 Serija Nr. 5104 – 400,00 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-11-12), 2018-11-12 Serija PRO Nr. 5290 – 311,14 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-11-19), 2018-12-03 Serija PRO Nr. 5139 – 400,00 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-12-10), 2018-12-10 Serija PRO Nr. 5176 – 297,25 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018-12-15), 2019-01-04 Serija PRO Nr. 5215 – 400,00 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2019-01-11), 2019-01-14 Serija PRO Nr. 5305 – 281,73 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2019-01-21), 2019-02-04 Serija PRO Nr. 5325 – 400,00 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2019-02-11), 2019-02-11 Serija PRO Nr. 5368 – 240,26 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2019-02-18), 2019-03-04 Serija PRO Nr. 5423 – 400,00 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2019-03-12), 2019-03-12 Serija PRO Nr. 5464 – 137,62 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2019-03-18), 2019-04-10 Serija PRO Nr. 5542 – 143,22 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2019-04-18) bei 2019-05-10 Serija PRO Nr. 5614 – 70,73 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2019-05-17), bendrai 6 452,15 Eur sumai. Pasak ieškovą, atsakovas iki ieškinio pateikimo teismui dienos savo įsiskolinimo apmokėjo tik iš dalies, susitarti gražiuoju nesiėmė jokių veiksmų ir liko skolingas ieškovui 6 177,78 Eur skolos.

85. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalimi, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis).

96. Duomenų apie tai, kad atsakovas savo įsipareigojimus ieškovui būtų įvykdęs ir apmokėjęs ieškovo išrašytas sąskaitas-faktūras, visiškai atsiskaitydamas už išnuomotas patalpas ir bendro naudojimo teritorijas adresu Bieliūnų g. 1, Vilnius, nėra (CPK 178 straipsnis). Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovas prievolę tinkamai ir laiku sumokėti už naudojimąsi patalpomis ir bendro naudojimo teritorijomis pažeidė, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 6 177,78 Eur skola (CK 6. 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 2 dalis).

107. Šalys Sutarties Bendrųjų sąlygų 19.1. punktu ir 19.2.3. punktu susitarė, kad esminiu Sutarties pažeidimu laikoma nuomos mokesčio ir (arba) kitų Sutartyje numatytų mokėjimų (jų dalies) apmokėjimo uždelsimas ilgiau kaip 1 mėnesį, arba jeigu atsakovas daugiau kaip 2 kartus per metus atitinkamus mokėjimus sumoka ne laiku, o Sutarties bendrųjų sąlygų 19.3 punktu susitarė, kad jei atsakovas nutraukia Sutartį neteisėtai arba bet kuri iš šalių nutraukia Sutartį dėl atsakovo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsako atsakovas (įskaitant, bet neapsiribojant aplinkybes nurodytas Bendrųjų sąlygų 19.2.6. papunktyje), atsakovas ieškovo pareikalavimu sumoka jam baudą, lygią 12 mėnesių minimalaus nuomos mokesčio dydžiui, ir kompensuoja visus dėl to atsiradusius ieškovo nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant visas būsimas negautas ar sumažėjusias pajamas bei nuomininko pakeitimo kaštus).

11Iš Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.2. punkto matyti, kad antrais nuomos termino metais atsakovas moka ieškovui po 400,00 Eur per mėnesį nuomos mokestį. Atsižvelgiant į Sutartimi sulygtas sąlygas, ieškovo paskaičiuota 4 800,00 Eur bauda už Sutarties pažeidimą yra pagrįsta, todėl reikalavimą dėl 4 800,00 Eur baudos yra pagrindas tenkinti.

128. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 201,32 Eur palūkanų. Nurodo, kad Sutarties Specialiųjų sąlygų 8 punkte šalys susitarė dėl 0,02 proc. palūkanų nuo visos uždelstos mokėjimo sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

13Kaip matyti, palūkanos paskaičiuotos nuo atsakovo uždelstos mokėjimo sumos. Tarp šalių sudarytos sutarties Specialiųjų sąlygų 8 punkte numatyta, kad 0,02 proc. palūkanos skaičiuojamos nuo uždelstos sumokėti sumos per dieną iki visiškos prievolės įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, kad palūkanos pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, tai reiškia, kad atlieka kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (baudos) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Praktikoje kompensuojamoji palūkanų ir netesybų paskirtis pasireiškia tuo, kad kreditoriui iš skolininko reikalaujant atlyginti ir netesybas, ir palūkanas, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo apžvalgą Nr. AC-37-1), šiuo atveju – į netesybų (baudos) dydį. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašoma priteisti bauda už Sutarties pažeidimą yra didesnė, todėl ieškovo apskaičiuotos vėlavimo palūkanos įskaitytinos į baudos dydį. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 201,32 Eur palūkanų pritesimo atmestinas.

149. Ieškovas prašo priteisti procesines palūkanas už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą, numatytas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – MAPKSVPĮ). CK 6.210 straipsnio nuostatos suteikia ieškovui teisę prašyti įstatymuose numatyto dydžio palūkanų. Pagal MAPKSVPĮ 2 straipsnio 5 dalį, pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. MAPKSVPĮ 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant MAPKSVPĮ 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas; pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Atsižvelgiant į tai, taikytina 0,00 procentų dydžio fiksuotoji palūkanų norma. Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškovui iš atsakovo priteisiamos 8,00 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 10 977,78 Eur sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2019-06-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

1510. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, jei ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Pagal ieškovo ieškinį yra patenkinti 98,20 procentai reikalavimų, todėl bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteisiamos vadovaujantis šia proporcija. Iš atsakovo ieškovui priteistina 841,60 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis) ((252,00 Eur žyminio mokesčio + 605,00 Eur už advokato teisinę pagalbą) x 98,20 / 100 proc.).

1611. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 - 286 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį patenkinti visiškai.

19Priteisti ieškovui UAB „BH Domus PRO“ (į. k. 225439110) iš atsakovo MB „Emaras“ (į. k. 303033567) 6 177,78 Eur skolą, 4 800,00 Eur netesybas, viso – 10 977,78 Eur (dešimt tūkstančių devynis šimtus septyniasdešimt septynis eurus 78 ct), 8 (aštuonių) procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (10 977,78 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-06-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 841,60 Eur (aštuonis šimtus keturiasdešimt vieną eurą 60 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

21Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

22Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas... 2. Teismas... 3. 1. Ieškovas UAB „BH Domus PRO“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. 2. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. 3. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. 4. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB... 8. 5. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256... 9. 6. Duomenų apie tai, kad atsakovas savo įsipareigojimus ieškovui būtų... 10. 7. Šalys Sutarties Bendrųjų sąlygų 19.1. punktu ir 19.2.3. punktu... 11. Iš Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.2. punkto matyti, kad antrais nuomos... 12. 8. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 201,32 Eur palūkanų.... 13. Kaip matyti, palūkanos paskaičiuotos nuo atsakovo uždelstos mokėjimo sumos.... 14. 9. Ieškovas prašo priteisti procesines palūkanas už termino įvykdyti... 15. 10. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, jei ieškinys patenkintas iš... 16. 11. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto)... 17. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4... 18. ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Priteisti ieškovui UAB „BH Domus PRO“ (į. k. 225439110) iš atsakovo MB... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 22. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...