Byla eB2-362-544/2019
Dėl kreditorių susirinkimo protokolo nutarimų pripažinimo neteisėtais

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė Čeknienė viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr.eB2-362-544/2019 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kulpės slėnis“ skundą atsakovei bankrutuojančiai individualiai įmonei (toliau – BIĮ) „Lex Baltica“, esant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų J. G. (J. G.), BIĮ „Max trade“, dėl kreditorių susirinkimo protokolo nutarimų pripažinimo neteisėtais ir

Nustatė

2pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalimi, prašo atnaujinti terminą pateikti skundui dėl 2019 m. sausio 31 d. atsakovės BIĮ „Lex Baltica“ kreditorių susirinkimo protokolo nutarimų panaikinimo, panaikinti šio susirinkimo nutarimus, pripažinti bankroto procesą ne teismo tvarka neteisėtu ir nutraukti bankroto procedūras.

3Pareiškėja nurodė, kad tik 2019 m. vasario 5 d. iš Valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro duomenų sužinojo, kad 2019 m. sausio 31 d. atsakovės BIĮ „Lex Baltica" kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka. Nepraleisdama ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatyto termino 2019 m. vasario 19 d. pateikė skundą dėl šio nutarimo panaikinimo. Tačiau dėl Lietuvos elektroninių paslaugų portalo ,,E.teismas.lt" sistemos trukdžių skundas pateko į Kauno apygardos teisme nagrinėjamą BUAB „Golden capital“ bankroto bylą ir buvo atsisakytas priimti. Kadangi nebuvo informuota apie minėtą kreditorių susirinkimą ir jo priimtus sprendimus, terminą skundui paduoti praleido nežymiai ir dėl svarbių priežasčių, prašo jį atnaujinti.

4Pareiškėjos nuomone, atsakovės IĮ „Lex Baltica” bankroto proceso ne teismo tvarka inicijavimas prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ 12 straipsnio 1, 4 dalių nuostatoms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams, todėl ginčijamas nutarimas turi būti panaikintas.

5Paaiškino, kad atsakovė IĮ „Lex Baltica" yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kuri asmeninės nuosavybės teise priklauso savininkui J. G.. 2011 m. liepos 18 d. Panevėžio apygardos teismas išdavė vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1000-425/2010 dėl 145565,52 Eur (502608,62 Lt) skolos išieškojimo išieškotojos UAB „Kulpės slėnis“ naudai iš solidaraus skolininko J. G.. Kai bankroto byla iškeliama individualiai įmonei, tai visi kreditoriai savo finansinius reikalavimus turi pareikšti ĮBĮ nustatyta tvarka nepriklausomai nuo to, su įmone ar jos savininku sudarytas sandoris, o už individualios įmonės skolas subsidiariai savo turtu atsakingas jos savininkas. Taigi turi būti laikoma, jog pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-1000-425-2010 vykdomas dėl 145565,52 Eur išieškojimas iš solidaraus skolininko bei IĮ „Lex Baltica” savininko J. G. kartu yra ir išieškojimas iš J. G. IĮ „Lex Baltica“. Atsižvelgdama į tai, pareiškėja tvirtina, kad yra atsakovės IĮ „Lex Baltica” kreditorė, kuriai, vadovaujantis ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalimi, įmonės savininkas privalėjo raštu pranešti, bet nepranešė, apie šaukiamą kreditorių susirinkimą dėl sutikimo įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, todėl buvo nesilaikyta ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatų.

6Pareiškėjos nuomone, buvo pažeista ir ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalis, nes ji nebuvo įtraukta į IĮ „Lex Baltica” kreditorių sąrašą su 145565,52 Eur kreditoriniu reikalavimu, jai nebuvo pranešta apie šaukiamą susirinkimą, todėl atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas neturint kreditorių, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, sutikimo.

7Atsakovė BIĮ „Lex Baltica“ atsiliepime prašo taikyti skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo padavimui ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų senaties terminą, skundą dėl kreditorių susirinkimo protokolo panaikinimo atmesti, nes jis neteisėtas ir nepagrįstas. Atsakovės nuomone, pareiškėja neįrodė faktinio skundo pagrindo, ji neturi teisės skųsti ginčijamų nutarimų, o atsakovė neturėjo pareigos pareiškėjos informuoti apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, be to, terminas skundui paduoti praleistas be svarbių priežasčių.

8Paaiškino, kad ginčijamų nutarimų priėmimo metu ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies reikalavimai pažeisti nebuvo, nes atsakovei nebuvo iškelta bylų, kuriose jai būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, iš įmonės nebuvo išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Todėl atsakovė atitiko įstatymo nustatytas sąlygas ir jai galėjo būti bankroto procedūra vykdoma ne teismo tvarka. Atsakovė IĮ „Lex Baltica“ buvo skolinga tik kreditorei BIĮ „Max trade“, kuriai 2019 m. sausio 24 d. pranešė, jog 2019 m. sausio 31 d. yra šaukiamas IĮ „Lex Baltica“ kreditorių susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl bankroto proceso atsakovei ne teismo tvarka pradėjimo. Kadangi „už“ ginčijamus 2019 m. sausio 31d. kreditorių susirinkimo nutarimus balsavo 100 procentų atsakovės kreditorių, nebuvo pažeista 2019 m. sausio 31d. kreditorių susirinkimo sušaukimo ir balsavimo jame procedūra.

9Atsižvelgdama į atsiliepime nurodytų teisinių aktų turinį ir nagrinėjamu klausimu formuojamą teismų praktiką, atsakovė tvirtina, kad pareiškėja pagal Panevėžio apygardos teismo 2011 m. liepos 18 d. vykdomąjį raštą dėl 145565,52 Eur skolos išieškojimo yra ne atsakovės IĮ „Lex Baltica“, o šios įmonės savininko J. G. kreditorė ir ši skola iš jo išieškoma priverstinai antstolio A. B. kontoroje. Pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ negali vykdyti minėtos skolos išieškojimo iš atsakovės BIĮ „Lex Baltica“, nes atsakovė minėtame vykdomajame rašte nenurodyta skolininke ir skola pareiškėjai iš atsakovės nėra priteista jokiu procesiniu sprendimu. Todėl pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-1000-425/2010 vykdomas 145565,52 Eur išieškojimas iš solidaraus skolininko J. G. kartu nėra išieškojimas ir iš jam priklausančios IĮ „Lex Baltica“, o pareiškėja nėra atsakovės kreditorė, kuriai reikėjo pranešti apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, kuriame ji būtų galėjusi balsuoti iškeltais klausimais.

10Atsakovės nuomone, kadangi bankrutuojančios individualios įmonės likvidavimo procese tuo atveju, jeigu kreditorių reikalavimams patenkinti neužtektų įmonės turto, įmonės savininko turtas būtų pardavinėjamas ĮBĮ nustatyta tvarka ir tokiu būdu būtų tenkinami tiek įmonės, tiek jos savininko kreditorių reikalavimai, pareiškėja galbūt ir yra atsakovės savininko kreditore ir turi teisę būti įtraukta į atsakovės bankroto procesą ne teismo tvarka. Tačiau ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo metu pareiškėja nebuvo atsakovės kreditore, pagal ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 2 dalies nuostatas ji negalėjo inicijuoti individualios įmonės bankroto bylos, negalėjo dalyvauti priimant nutarimą individualios įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka. Todėl pareiškėja neturi teisės skųsti teismui atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimų. Taigi skunde minimos ĮBĮ nuostatos nebuvo pažeistos.

11Atsakovės nuomone, nėra pagrindo atnaujinti ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų apskundimo teismui terminą, skaičiuojamą nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą, nes pareiškėjos nurodoma svarbi termino praleidimo priežastis (skundo pateikimas į Kauno apygardos teisme nagrinėjamą UAB „Golden capital“ bankroto bylą) nėra svarbi priežastis atstatyti praleistą terminą skundui paduoti. Termino praleidimas be svarbių priežasčių sudaro savarankišką pagrindą skundą atmesti.

12Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, J. G. prašo skundą atmesti.

13Nurodo, kad, priešingai nei skunde nurodė pareiškėja, IĮ „Lex Baltica“ atžvilgiu nėra pradėta jokia vykdomoji byla nei vienoje antstolio kontoroje ir joks teismas nėra išdavęs vykdomojo dokumento išieškoti skolą iš atsakovės. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu, vykdant vykdomąjį dokumentą, paaiškėja, jog išieškojimas turi būti vykdomas ne tik iš vykdomajame dokumente nurodyto skolininko, bet ir trečiųjų asmenų (pvz., sutuoktinio), kurie nenurodyti vykdomajame dokumente ir dėl kurių nebuvo priimta teismo sprendimo, turto, tai antstolis neturi teisės priimti patvarkymo dėl išieškojimo iš šių asmenų. Prievolės pobūdžio nustatymas yra teismo, bet ne antstolio prerogatyva. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad iš individualios įmonės veiklos atsiradusių prievolių pobūdžio, asmenų, atsakingų pagal šias prievoles, bei jų atsakomybės atsiradimo pagrindų nustatymas nepatenka į vykdymo proceso apimtį, nes šie klausimai yra tiesiogiai susiję su teisių ir pareigų nustatymu ir gali būti išspręsti tik nagrinėjant konkrečią bylą teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-273/2012).

14Paaiškino, kad iš byloje pateikto vykdomojo rašto matyti, jog pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ solidariais skolininkais yra ne BIĮ „Lex Baltica“, bet UAB „Golden capital“, J. G. ir S. G., ką patvirtina prie atsiliepimo pridėti rašytiniai įrodymai.

15Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BIĮ „Max trade“ prašo skundą atmesti arba palikti nenagrinėtu.

16Nurodo, kad 2019 m. sausio 31 d. BIĮ „Lex Baltica“ kreditorių susirinkimas iškėlė įmonei bankroto bylą laikydamasis ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalies, 13 straipsnio 1 dalies reikalavimų. BIĮ „Max trade“ yra vienintelė atsakovės BIĮ „Lex Baltica“ kreditorė, nes atsakovė negrąžino suteiktos paskolos. Paaiškino, jog kreditorių susirinkime kreditorė balsavo už bankroto bylos iškėlimą ne teismo tvarka. Mano, kad pareiškėjos teisių ir teisėtų interesų ginčijamas nutarimas nepažeidžia, ir tai yra konstatavęs kasacinis teismas 2017 m. gruodžio 15 d. nutartyje Nr. e3K-3-484-219/2017 bei kitose nutartyse. Tvirtina, kad pareiškėja neturėjo teisės pateikti skundo teismui dėl ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, nes nebuvo atsakovės kreditorė ir nėra pateikusi savo finansinio reikalavimo BIĮ „Lex Baltica“ bankroto byloje. Todėl pareiškėjos skundas turėtų būti paliktas nenagrinėtu.

17Skundas atmetamas.

18Teismo nuomone, pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ skunde nepagrįstai tvirtina ir byloje neįrodė, kad ginčijamas 2019 m. sausio 31 d. BIĮ „Lex Baltica“ kreditorių nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ 12 straipsnio 1, 2, 4 dalių nuostatoms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams, todėl nėra faktinio ir teisinio pagrindo skundą tenkinti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178 straipsnis). Ši išvada daroma vadovaujantis šiais motyvais.

19ĮBĮ 12, 13 straipsniuose numatyta ir teismų praktikoje pripažįstama, kad nemokios įmonės bankroto procedūras galima vykdyti ir užbaigti ne teismo tvarka – bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu laikantis ĮBĮ reikalavimų tenkinti kreditorių reikalavimus, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo ir neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195-219/2017).

20ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Nesant šių sąlygų, įmonės vadovas, savininkas turi teisę tokį procesą inicijuoti (ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalis). Nurodytų sąlygų visuma leidžia daryti išvadą, jog bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, pagrindinis kriterijus yra ginčo tarp įmonės ir jos kreditorių nebuvimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316-686/2016). Byloje nėra duomenų ir niekas neįrodinėja, kad skundžiamų 2019 m. sausio 31 d. BIĮ „Lex Baltica“ kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo metu teismuose kreditoriai buvo iškėlę bylų, kuriose atsakovei BIĮ „Lex Baltica“ būtų pareikšti turtiniai reikalavimai.

21Nors pareiškėja tvirtina, kad buvo pažeistas ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies draudimas vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka, nes iš atsakovės buvo išieškoma skola pareiškėjai pagal teismo išduotą vykdomąjį raštą, tačiau su tuo sutikti nėra pagrindo.

22Byloje iš teismų ir antstolių informacinių sistemų duomenų bei dalyvaujančių byloje asmenų pateiktų įrodymų nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2011 m. liepos 18 d. išdavė vykdomuosius raštus civilinėje byloje Nr. 2-1000-425/2010, pagal kuriuos iš savo įsipareigojimų nustatytais terminais neįvykdžiusių solidarių skolininkų UAB „Golden capital“, J. G. ir S. G. buvo priteista išieškoti 145565,52 Eur (502608,62 Lt) skola išieškotojos AB „Invetex“ naudai. Iš VĮ Registrų centro juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad AB „Invetex“ 2014 m. kovo 31 d. buvo pertvarkyta į AB „Kulpės slėnis“, o 2014 m. liepos 31 d. AB „Kulpės slėnis“ buvo pertvarkyta į UAB „Kulpės slėnis“. Taigi UAB „Kulpės slėnis“ yra AB „Invetex“ teisių ir pareigų perėmėja. Vykdomais raštas dėl 145565,52 Eur skolos išieškojimo išieškotojai iš solidaraus skolininko J. G. 2011 m. rugsėjo 2 d. buvo pateiktas vykdyti antstolio A. B. kontorai, užvesta vykdomoji byla Nr. 0025/11/02677. Analogiškas išieškojimas buvo pradėtas ir iš kitų dviejų solidarių skolininkų. Iš VĮ Registrų centro juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad atsakovė IĮ „Lex Baltica“ yra individuali įmonė, kurios savininkas nuo 2017 m. kovo 29 d. yra J. G., įgijęs įmonę pagal 2017 m. kovo 23 d. dovanojimo sutartį. Taigi, pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ pagal minėtą vykdomąjį raštą Nr. 2-1000-425/2010 yra suinteresuoto asmens J. G., o ne pastarajam priklausančios IĮ „Lex Baltica“ kreditorė.

23IĮ „Lex Baltica“ yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo (Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Individualiai įmonei taikomos visos ĮBĮ normos, reglamentuojančios bankroto bylos įmonei iškėlimą, bankroto bylos procesą, įskaitant bankroto procesą ne teismo tvarka, ir įmonės likvidavimą dėl bankroto (ĮBĮ 1 straipsnio 2 dalis), tačiau tokios įmonės bankroto proceso eigos ypatumą nulemia jos teisinė padėtis, kad ji yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo (nustatyta savininko subsidiari atsakomybė įmonės kreditoriams). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.50 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Todėl už BIĮ „Lex Baltica“ prievoles, jei neužteks individualios įmonės turto, atsakys įmonės savininkas J. G. savo turtu, jo turtas pateks į bankrutuojančios įmonės turto balansą ir bus pardavinėjamas ĮBĮ 33 straipsnyje nustatyta tvarka, o iš gautų lėšų bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai, nepriklausomai nuo to, ar jie kilę iš sandorių, sudarytų su įmone ar su jos savininku. Todėl pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“, kaip BIĮ „Lex Baltica“ savininko J. G. kreditorė, siekdama apsaugoti savo interesus turi (turės) teisę įstoti į BIĮ „Lex Baltica“ bankroto bylą pareikšdama savo finansinį reikalavimą. Bankroto procese gali būti parduotas visas įmonės savininko turtas, tokiu atveju pareiškėja nebetektų galimybės nukreipti į jį išieškojimą. Tačiau šios nustatytos aplinkybės nepatvirtina, kad bankroto ne teismo tvarka inicijavimo ir jo proceso pradėjimo metu pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ buvo atsakovės IĮ „Lex Baltica“ kreditorė ir kad iš atsakovės pareiškėjai buvo išieškoma skola pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-1000-425/2010. Vadinasi, nėra pagrindo vertinti, kad buvo pažeisti ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje numatyti draudimai ir šios teisės normos reikalavimai.

24ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną.

25Byloje nustatyta, kad bankroto proceso ne teismo tvarka pradėjimo metu vienintele atsakovės IĮ „Lex Baltica“ kreditore 10000 Eur buvo BIĮ „Max trade“. 2019 m. sausio 24 d. atsakovė IĮ „Lex Baltica“, atstovaujama savininko J. G., šiai kreditorei pranešė, kad 2019 m. sausio 31 d. šaukiamas IĮ „Lex Baltica“ kreditorių susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka pradėjimo atsakovei bei nurodė susirinkimo vietą. 2019 m. sausio 31 d. įvyko atsakovės IĮ „Lex Baltica“ kreditorių susirinkimas, kuriame 100 procentų balsų dauguma (vienintelės kreditorės BIĮ „Max trade“ balsais) nutarta pradėti IĮ „Lex Baltica“ bankroto procesą ne teismo tvarka ir išspręsti kiti su tuo susiję klausimai.

26Teismo nuomone, nepasitvirtino pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ skundo argumentai, kad inicijuojant atsakovei bankroto bylą ne teismo tvarka buvo pažeisti ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalies reikalavimai, nes jai nebuvo pranešta apie šaukiamo kreditorių susirinkimo laiką ir vietą, ji jame nedalyvavo, nors turėti balsai būtų nulėmę kitokių (priešingų) sprendimų priėmimą.

27Šiame sprendime jau konstatuota, kad pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ pagal Panevėžio apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1000-425/2010 yra suinteresuoto asmens, IĮ „Lex Baltica“ savininko J. G., o ne juridinio asmens IĮ „Lex Baltica“, kreditorė. Teismo nuomone, IĮ „Lex Baltica“ savininko J. G. kreditoriai, įskaitant ir pareiškėją, neturėjo dalyvauti priimant nutarimą individualios įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ir, priešingai nei pačios įmonės kreditoriai, neturėjo teisės balsuoti dėl bankroto proceso, kuris vyks ne teismo tvarka. Todėl nei įmonei, nei jos savininkui nekilo pareiga pranešti įmonės savininko kreditoriams apie ketinimą spręsti dėl individualios įmonės bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka.

28Šios išvados daromos įvertinus ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies nuostatas apie tai, kad pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei turi teisę (privalo): kreditorius (kreditoriai); įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys) pagal suteiktą kompetenciją; likvidatorius. Pagal ĮBĮ 3 straipsnio 1 dalį, kreditoriais pagal ĮBĮ nuostatas laikomi įmonės kreditoriai, turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus fiziniai ir juridiniai asmenys. Individualios įmonės savininko kreditoriams tokia teisė nenustatyta. Pagal šias nuostatas ir teismų praktiką, įmonės savininko, kaip fizinio asmens, kreditoriai įstoja į bankroto bylą (įskaitant procesą ne teismo tvarka) pareikšdami savo finansinius reikalavimus, tačiau inicijuoti individualios įmonės bankroto bylą gali tik šios įmonės, bet ne jos savininko kreditoriai (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.e3K-3-484-219/2017).

29Kreditoriai, nesutikdami su kreditorių susirinkimo nutarimu, manydami, kad kreditorių nutarimai dėl nemokios įmonės bankroto ne teismo tvarkos neatitinka ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies reikalavimų ar kitaip pažeidžia jų teisėtus interesus, turi teisę tokį kreditorių susirinkimo nutarimą skųsti teismui. Kasacinio teismo išaiškinta, kad teisė skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus kildinama iš ĮBĮ 13 straipsnio bendrosios nuostatos, kad ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos vadovaujantis ĮBĮ normomis, ir iš 12 straipsnio 5 dalies nuostatos. Taigi įstatymo reglamentavimas vykdant bankroto procesą ne teismo tvarka užtikrina suinteresuotiems asmenims teisę kreiptis į teismą, jeigu jų netenkina kreditorių susirinkimo priimami nutarimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316-686/2016).

30Kaip minėta, pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-1000-425/2010 yra atsakovės BIĮ „Lex Baltica“, kuri yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo, savininko J. G. kreditorė 145565,52 Eur. Todėl ji turi teisę pareikšti savo finansinį reikalavimą BIĮ „Lex Baltica“ bankroto procese, vykdomame ne teismo tvarka, ir turi materialinį suinteresuotumą šio proceso baigtimi. Tai sudaro pagrindą išvadai, jog pareiškėja yra suinteresuotas asmuo, turintis teisę apskųsti tik tuos BIĮ „Lex Baltica“ kreditorių susirinkimo nutarimus, kurie bus priimti po to, kai kreditorių susirinkimas patvirtins pareiškėjos finansinį reikalavimą bankroto procese, vykdomame ne teismo tvarka, bet ne 2019 m. sausio 31 d. IĮ „Lex Baltica“ kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą pradėti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka, nes pareiškėja, būdama individualios įmonės savininko kreditore, neturi teisės inicijuoti IĮ „Lex Baltica“ bankroto proceso ne teismo tvarka ir ginčyti kreditorių priimtus nutarimus.

31Teismas vertina pagrįstais pareiškėjos argumentus apie tai, kad terminą pateikti skundą dėl 2019 m. sausio 31 d. atsakovės BIĮ „Lex Baltica“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ji praleido dėl svarbių priežasčių ir kad yra faktinis ir teisinis pagrindas jį atnaujinti, nors, nagrinėjamu atveju padarius virš teismo sprendime nurodytas išvadas dėl skundo nepagrįstumo, tai bylos išsprendimui esminės reikšmės nebeturi.

32Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjai UAB „Kulpės slėnis“ apie rengiamą 2019 m. sausio 31 d. IĮ „Lex Baltica“ kreditorių susirinkimą pranešta nebuvo. Taip pat nepaneigtas pareiškėjos tvirtinimas, kad ji apie 2019 m. sausio 31 d. IĮ „Lex Baltica“ kreditorių susirinkimą ir jame priimtus nutarimus sužinojo iš 2019 m. vasario 5 d. įrašo VĮ Registrų centre. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Taigi pareiškėja skundą teismui dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo turėjo teisę pateikti iki 2019 m. vasario 19 d.. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenys patvirtina, kad pareiškėja skundą dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo pateikė 2019 m. vasario 19 d. (DOK-5530) nepraleidusi įstatyme numatyto termino skundui paduoti. Nors skundas buvo adresuotas Panevėžio apygardos teismui, tačiau jis dėl klaidos buvo pateiktas ne Panevėžio apygardos, bet Kauno apygardos teismui į BUAB „Golden capital“ (byloje dalyvauja ir šioje byloje dalyvaujantys asmenys) bankroto bylą Nr. eB2-203-260/2019, kurį Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 25 d. nutartimi atsisakė priimti kaip neteismingą ir adresuotą Panevėžio apygardos teismui. Sekančią dieną (2019 m. vasario 26 d.) pareiškėja tą patį pateikė skundą Panevėžio apygardos teismui ir buvo iškelta ši byla. Terminas skundui pateikti buvo praleistas nežymiai. Tokios aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, jog pareiškėja terminą paduoti skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo praleido dėl svarbių priežasčių, sudarančių pagrindą atnaujinti praleistą terminą.

33Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės pajamas (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsakovė BIĮ „Lex Baltica“ turėjo 300,00 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai pamokėti už atsiliepimo į skundą surašymą, kurias prašė priteisti ir pateikė šių išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Prašomų priteisti išlaidų dydis atitinka CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.2 punkte nurodyto dydžio).

34Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi

Nutarė

35pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ skundą atsakovei BĮĮ „Lex Baltica“ dėl 2019 m. sausio 31 d. kreditorių susirinkimo protokolo nutarimų pripažinimo neteisėtais atmesti.

36Priteisti iš ieškovės UAB „Kulpės slėnis“ (juridinio asmens kodas 133190113) atsakovei BIĮ „Lex Baltica“ (juridinio asmens kodas 148332045) 300 (tris šimtus) eurų išlaidų advokato teisinei pagalbai pamokėti.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė... 2. pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 3. Pareiškėja nurodė, kad tik 2019 m. vasario 5 d. iš Valstybės įmonės... 4. Pareiškėjos nuomone, atsakovės IĮ „Lex Baltica” bankroto proceso ne... 5. Paaiškino, kad atsakovė IĮ „Lex Baltica" yra neribotos civilinės... 6. Pareiškėjos nuomone, buvo pažeista ir ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalis, nes ji... 7. Atsakovė BIĮ „Lex Baltica“ atsiliepime prašo taikyti skundo dėl... 8. Paaiškino, kad ginčijamų nutarimų priėmimo metu ĮBĮ 12 straipsnio 1... 9. Atsižvelgdama į atsiliepime nurodytų teisinių aktų turinį ir nagrinėjamu... 10. Atsakovės nuomone, kadangi bankrutuojančios individualios įmonės... 11. Atsakovės nuomone, nėra pagrindo atnaujinti ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje... 12. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, J. G. prašo... 13. Nurodo, kad, priešingai nei skunde nurodė pareiškėja, IĮ „Lex Baltica“... 14. Paaiškino, kad iš byloje pateikto vykdomojo rašto matyti, jog pareiškėjos... 15. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BIĮ „Max... 16. Nurodo, kad 2019 m. sausio 31 d. BIĮ „Lex Baltica“ kreditorių... 17. Skundas atmetamas.... 18. Teismo nuomone, pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ skunde nepagrįstai... 19. ĮBĮ 12, 13 straipsniuose numatyta ir teismų praktikoje pripažįstama, kad... 20. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne... 21. Nors pareiškėja tvirtina, kad buvo pažeistas ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies... 22. Byloje iš teismų ir antstolių informacinių sistemų duomenų bei... 23. IĮ „Lex Baltica“ yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis... 24. ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, jei įmonė negali ir negalės... 25. Byloje nustatyta, kad bankroto proceso ne teismo tvarka pradėjimo metu... 26. Teismo nuomone, nepasitvirtino pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ skundo... 27. Šiame sprendime jau konstatuota, kad pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“... 28. Šios išvados daromos įvertinus ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies nuostatas apie... 29. Kreditoriai, nesutikdami su kreditorių susirinkimo nutarimu, manydami, kad... 30. Kaip minėta, pareiškėja UAB „Kulpės slėnis“ pagal vykdomąjį raštą... 31. Teismas vertina pagrįstais pareiškėjos argumentus apie tai, kad terminą... 32. Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjai UAB „Kulpės slėnis“ apie rengiamą... 33. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 34. Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 35. pareiškėjos UAB „Kulpės slėnis“ skundą atsakovei BĮĮ „Lex... 36. Priteisti iš ieškovės UAB „Kulpės slėnis“ (juridinio asmens kodas... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...