Byla eB2-203-260/2019
Dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ bankroto bylą,

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 26 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Golden capital“ iškėlė bankroto bylą. 2016 m. rugsėjo 21 d. nutartimi bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Golden capital“ (juridinio asmens kodas 301729825) pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3Kauno apygardos teisme 2019 m. vasario 5 d. buvo gautas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ administratorės prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (t. 13, b. l. 92-96). Nagrinėdamas šį prašymą 2019 m. kovo 4 d. posėdyje teismas nutarė sprendimo dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ pabaigos priėmimą atidėti iki bus baigti nagrinėti kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ skundai dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ir dėl prašymo pripažinti UAB „Golden capital“ bankrotą tyčiniu Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamose civilinėse bylose Nr.e2-414/2019 ir Nr. e2-546/2019.

42019 m. rugsėjo 23 d. BUAB „Golden capital“ administratorė pateikė prašymą atnaujinti prašymo dėl įmonės pabaigos nagrinėjimą. Ji nurodė, kad Lietuvos apeliaciniame teisme bylos, dėl kurių nagrinėjimo Kauno apygardos teismas atidėjo sprendimo dėl UAB „Golden capital“ pabaigos priėmimą, išnagrinėtos. Civilinėje byloje Nr. e2-414-407/2019 Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi nusprendė Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą, o civilinėje byloje Nr. e2-546-450/2019 Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartimi nusprendė Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl bankrutavusios UAB „Golden capital“ bankroto pripažinimo tyčiniu grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Šiuo metu Kauno apygardos teisme nagrinėjamas klausimas dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, tačiau UAB „Golden capital“ bankroto pripažinimas tyčiniu neturėtų tyčiniam bankrotui būdingų pasekmių, nes administratorė peržiūrėjo 5 metų laikotarpiu iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius ir priešingų įmonės veikos tikslams, ginčytinų sandorių nenustatė, Vilniaus apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje jau vyksta ikiteisminis tyrimas pradėtas dar 2017 metais pagal UAB „Kulpės slėnis“ pareiškimą dėl BUAB „Golden capital“ likvidatoriaus J. G. ir kitų asmenų galimai neteisėtų veiksmų, kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ finansinis reikalavimas yra užtikrintas J. G. ir S. G. laidavimu, pagal šį laidavimą teismo priimtu sprendimu ir pagal vykdomąjį raštą vykdomu išieškojimu, todėl net pripažinus BUAB „Golden capital“ bankrotą tyčiniu ir likvidavus įmonę dėl bankroto, kreditorė UAB „Kulpės slėnis“ antrą kartą negalėtų kreiptis dėl žalos dėl BUAB „Golden capital“ neįvykdytos prievolės priteisimo iš J. G.. Taip pat administratorė nurodė, kad UAB „Golden capital“ Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartimi buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 33 str. 7 d nuostatomis, įmonės bankroto procesas turi būti užbaigiamas per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos, kreditorių susirinkimo prašymu nurodytą 24 mėnesių terminą teismas gali pratęsti. 2019 m. rugsėjo 16 d. vykusiame BUAB „Golden capital“ kreditorių susirinkime kreditoriai nepritarė siūlomam sprendimui kreiptis į teismą su prašymu pratęsti BUAB „Golden capital“ likvidavimo procedūros terminą.

5Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartimi nutarė sprendimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ pabaigos priėmimo klausimą nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2019 m. spalio 4 d. 10 val. 30 min.

6Byloje dalyvaujantys asmenys prašymų bylą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nepareiškė. Kreditorė UAB „Kulpės slėnis“ 2019 m. rugsėjo 26 d. pateikė teismui prašymą, kuriame nurodė, kad prašo atidėti sprendimo dėl BUAB „Golden capital“ pabaigos priėmimą iki tol, kol bus išnagrinėtas klausimas dėl BUAB „Golden capital“ bankroto pripažinimo tyčiniu ir realizuotas visas bankrutuojančios įmonės turtas. Kreditoriai J. M. ir D. P. pateikė atsiliepimą į kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ prašymą atidėti sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimą, nurodė, kad jie prieštarauja tokiam kreditorės prašymui.

7Administratorės prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis nustato, kad po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto nurašymo ar perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

9Kaip teisingai pastebėjo administratorė, Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014 konstatavo, kad „bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimti, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus.“

10BUAB „Golden capital“ bankroto administratorė pateikė teismui dokumentus, kuriuos gavęs teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, t. y. turto nurašymo aktus ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2019-01-17 pažymą Nr. (12.4) – AD5- 738 (13 t., b. l. 97, 166 ir 169).

11Administratorė nurodo, kad įmonė turto neturi ir nebus galimybės patenkinti kreditorių reikalavimus didesne apimtimi.

12Pagrindas priimti sprendimą dėl UAB „Golden capital“ pabaigos, teismo vertinimu, yra ir tai, kad po įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, praėjo daugiau kaip 24 mėnesiai, per kuriuos turi būti baigtos likvidavimo procedūros (parduodamas turtas), ir bankrutavusios įmonės kreditoriai nesiūlo kreiptis į teismą dėl šio termino pratęsimo (ĮBĮ 33 str. 7 d. ).

13Dėl nurodytų priežasčių teismas priima sprendimą dėl UAB „Golden capital“ veiklos pabaigos.

14Teismas netenkina kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ prašymo atidėti sprendimo dėl įmonės UAB „Golden capital“ pabaigos priėmimą, kadangi klausimas dėl UAB „Golden capital“ bankroto pripažinimo tyčiniu nagrinėjamas Kauno apygardos teisme atskiroje civilinėje byloje Nr. eB2-1780-924, šioje byloje priimtas sprendimas dėl bankroto pripažinimo ar nepripažinimo tyčiniu neturės reikšmės pačiai įmonei, gali sukurti teisines pasekmes tik buvusiam įmonės vadovui.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, teismas

Nutarė

16pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ (juridinio asmens kodas 301729825) veiklą pasibaigusia, ją likvidavus dėl bankroto.

17Konstatuoti, kad uždarajai akcinei bendrovei „Golden capital“ baigus veiklą liko nepatenkinti šie jos kreditorių finansiniai reikalavimai: 1) UAB „Kulpės slėnis“ – 145565 Eur; 2) J. M. – 168648,33 Eur; 3) D. P. – 110200,63 Eur; 4) J. G. – 554,38 Eur.

18Įpareigoti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

19Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, rašytinio proceso tvarka... 2. Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 26 d. nutartimi uždarajai akcinei... 3. Kauno apygardos teisme 2019 m. vasario 5 d. buvo gautas bankrutavusios... 4. 2019 m. rugsėjo 23 d. BUAB „Golden capital“ administratorė pateikė... 5. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 25 d. nutartimi nutarė sprendimo dėl... 6. Byloje dalyvaujantys asmenys prašymų bylą nagrinėti teismo posėdyje... 7. Administratorės prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos... 8. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis nustato,... 9. Kaip teisingai pastebėjo administratorė, Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m.... 10. BUAB „Golden capital“ bankroto administratorė pateikė teismui dokumentus,... 11. Administratorė nurodo, kad įmonė turto neturi ir nebus galimybės patenkinti... 12. Pagrindas priimti sprendimą dėl UAB „Golden capital“ pabaigos, teismo... 13. Dėl nurodytų priežasčių teismas priima sprendimą dėl UAB „Golden... 14. Teismas netenkina kreditorės UAB „Kulpės slėnis“ prašymo atidėti... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu ir... 16. pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ (juridinio... 17. Konstatuoti, kad uždarajai akcinei bendrovei „Golden capital“ baigus... 18. Įpareigoti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“... 19. Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...