Byla e2-3664-432/2016
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, šalių grąžinimo į iki sutarties nutraukimo buvusią padėtį ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui- Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą (į. k. 301694694), Saltoniškių g. 2, Vilnius, trečiasis asmuo- UAB „Būsto paskolų draudimas“ (į. k. 110076079), Ulonų g. 5, Vilnius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Visvaldas Kazakiūnas, sekretoriaujant Gintarei Čižiūtei, nedalyvaujant ieškovei D. V., dalyvaujant jos advokatui Vytautui Šulijai, dalyvaujant atsakovo- Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą advokatui Mariui Urbeliui, nedalyvaujant trečiojo asmens- UAB „Būsto paskolų draudimas“ atstovui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. V. (a. k. ( - ) gyv. ( - ), Kaune ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, šalių grąžinimo į iki sutarties nutraukimo buvusią padėtį ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui- Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą (į. k. 301694694), Saltoniškių g. 2, Vilnius, trečiasis asmuo- UAB „Būsto paskolų draudimas“ (į. k. 110076079), Ulonų g. 5, Vilnius ir

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti neteisėtais atsakovo veiksmus, nutraukiant ieškovės ir atsakovo 2007 03 02 sudarytą kredito sutartį Nr. ( - ), grąžinti sutarties šalis į padėtį, buvusią iki sutarties nutraukimo ir priteisti ieškovei iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2015 12 01, ši diena laikoma bylos iškėlimo diena (CPK 137 str. 1 d.).

3Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas nesutinka su ieškiniu, mano, kad su ieškove sudarytą kredito sutartį nutraukė pagrįstai ir teisėtai, ieškovei padarius esminį sutarties pažeidimą.

4Trečiasis asmuo taip pat pateikė atsiliepimą į ieškinį. Trečiasis asmuo prašo patenkinti ieškinį. Taip pat trečiasis asmuo prašo išspręsti atsakovui sumokėtos draudimo išmokos grąžinimo klausimą.

5Teismo posėdžio metu šalių atstovai palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytas pozicijas. Trečiojo asmens atstovas neatvyko į teismo posėdį. Teismo šaukimas jam įteiktas per EPP sistemą (II t., e. b. l. 183, 184). Byla išnagrinėta, trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str. 2 d.).

6Ieškinys visiškai tenkintinas.

7Ieškovė (ankstesnė pavardė P.) ir atsakovas (ankstesnis pavadinimas- AB SAMPO bankas) 2007 03 02 sudarė kredito sutartį Nr. ( - ), kuria atsakovas suteikė ieškovei 153 000 Lt (44 311,86 €) kreditą butui su rūsiu, esančiam ( - ), Kaune pirkti (I t., e. b. l. 6- 14). Užtikrindama prievolių iš paminėtos sutarties vykdymą, ieškovė su trečiuoju asmeniu- UAB „Būsto paskolų draudimas“ sudarė 2007 03 05 būsto kredito draudimo sutartį (I t., e. b. l. 106- polisas serija ( - )). Ieškovė tinkamai nevykdė iš kredito sutarties kylančių prievolių, todėl atsakovas 2015 08 14 nutraukė kredito sutartį. 2015 09 01 raštu informavo ieškovę apie sutarties nutraukimą (I t., e. b. l. 18) ir 2015 09 10 pateikė paraišką draudimo išmokai gauti. Trečiasis asmuo 2015 10 05 priėmė sprendimą dėl draudimo išmokos išmokėjimo pagal 2015 10 06 draudimo išmokos mokėjimo grafiką dalimis ((I t., e. b. l. 107- 110).

8Atsakovas sutartį nutraukė, pasinaudodamas CK 6.217 str. 3 d. nuostatomis (Kai sutarties įvykdymo terminas praleistas, nukentėjusi šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis neįvykdo sutarties per papildomai nustatytą terminą (I t., e. b. l. 23,- atsakovo raštas ieškovės advokatui). Pagrindas atsakovui nutraukti sutartį- joje numatytų įmokų nesumokėjimas nuo 2015 03 16 iki 2016 09 02 (II t., e. b. l. 3,- atsakovo pateikta skolos detali ataskaita). Per nurodytą laikotarpį iki sutarties nutraukimo dienos ieškovės neįvykdytų prievolių (skolos ir palūkanų įmokų) suma- 612,93 €, delspinigių suma- 44,95 €.

9Šioje byloje nagrinėjamu atveju ieškovė- fizinis asmuo sudarė sutartį ne su verslu ar profesija susijusiu tikslu, o vieninteliam gyvenamajam būstui, kuriame iki šiol gyvena, įsigyti (Sutarties specialiosios dalies 3 p.), todėl sutartis laikytina vartojimo sutartimi (CK 6.2281 str. 1 ir 2 d.). Sutartis yra ilgalaikė- sudaryta 33 metams, sutarties šalys ekonominiu požiūriu yra nelygios. Aplinkybė, kad CK 6.874 str. 2 d. numato kreditoriaus teisę skolininkui nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su kitais priklausančiais mokėjimais, nereiškia, kad ši teisė yra absoliuti ir jos neriboja bendra pareiga elgtis sąžiningai, protingai, teisingai bei kitos sutartinius ir prievolinius teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos (CK 1.5, 6.4, 6.158 str.). Uždelsimo atsiskaityti terminas kaip sutarties nutraukimo prieš terminą sąlyga gali būti visiškai skirtingai vertinamas, kai sutarties terminas yra 35 metai, ir kai, pavyzdžiui, 1 metai. Ieškovė neginčijo aplinkybės, kad ji sutarties sąlygas pažeidė, tačiau tvirtino, kad dėl svarbių priežasčių- dukters gydymo ligoninėje ir antrosios santuokos iširimo (I t., e. b. l. 28- 31) neteko galimybės tinkamai vykdyti sutartį. Ieškovė aktyviai rūpinosi sutartinių santykių tęsimu (I t., e. b. l. 20, 21,- ieškovės advokato reikalavimas atsakovui), atkūrė savo mokumą (I t., e. b. l. 189, 190: AB „Achema“ 2016 11 07 tarnybinis raštas, išrašas iš ieškovės sąskaitos, įmoka, paminėta atsakovo 2015 11 05 rašte, I t., e. b. l. 23). Atsakovas su ieškove sudarytą sutartį nutraukė, tokius veiksmus pagrįsdamas ne sutartiniais pagrindais, o įstatyme įtvirtinta esminio sutarties pažeidimo samprata (CK 6.217 str. 2 d., žr. atsiliepimą į ieškinį, It., e. b. l. 63- 65). Esant analogiškoms aplinkybėms, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė kolegija, kasacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą Nr. 3K-7-297/2012, pritarė Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos (civ. byla Nr. 2A-1335-370/2011) argumentams, kad tokio pobūdžio kredito sutarties nuostatų pažeidimas nelaikytinas esminiu sutarties pažeidimu.

10Šioje byloje taip pat negalima daryti išvados, kad atsakovas dėl laikino pažeidimo pobūdžio iš esmės negavo to, ko tikėjosi iš ilgalaikės sutarties ir negalėjo to numatyti; pagal sutarties esmę, griežtas atsiskaitymo uždelsimo terminų laikymasis neturi esminės reikšmės sutarties galiojimui; prievolių pažeidimas yra ne tyčinis ir ne dėl didelio neatsargumo, o dėl objektyvių priežasčių; laikinas prievolės neįvykdymas nedavė atsakovui pakankamo pagrindo nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; ieškovė dėl sutarties nutraukimo patirtų didelių nuostolių, kadangi kredito sutarties tikslas buvo panaudotas gyvenamajam būstui įsigyti (CK 6.217 str. 2 d). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes akivaizdu, kad atsakovas sutartį nutraukė nesant tam pakankamo pagrindo, todėl atsakovo veiksmai vertintini kaip neteisėti, pažeidžiantys prievolių ir sutarties vykdymo principus (CK 6.4 str., 6.158 str., 6.200 str.). Šios aplinkybės ir teisiniai argumentai yra pagrindas visiškai patenkinti ieškinį.

11Tenkinant ieškinį, atsakovo veiksmai, nutraukiant ieškovės ir atsakovo 2007 03 02 sudarytą kredito sutartį Nr. ( - ), pripažintini neteisėtais, sutarties šalys grąžintinos į padėtį, buvusią iki sutarties nutraukimo, atitinkamai pratęsiant kredito sutartį. Įmokas, kurias ieškovė privalėjo sumokėti iki sutarties nutraukimo ir iki to laiko priskaičiuotus delspinigius (žr. II t., e. b. l. 3,- skolos detalią ataskaitą), ieškovė privalės sumokėti iškart po sprendimo įsiteisėjimo, o tolesnes įmokas- pagal grafiką, kuriame eilinių įmokų mokėjimo laikas pratęstas laikotarpiu nuo sutarties nutraukimo dienos iki šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (šį laikotarpį dėl atsakovo valios ieškovė negalėjo mokėti įmokų).

12Trečiojo asmens- UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymas grąžinti atsakovui sumokėtą draudimo išmoką šiame sprendime nedali būti išspręstas. CPK 47 str. 1 d. nustato, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Tad dėl trečiųjų asmenų teisių ar pareigų teismas sprendimo nepriima, t. y. sprendimu tiesiogiai nesprendžiamas trečiųjų asmenų teisių ir pareigų klausimas. Todėl šio sprendimo rezoliucinėje dalyje dėl trečiojo asmens sumokėtos draudimo išmokos grąžinimo nepasisakoma. Šiuos klausimus atsakovas ir trečiasis asmuo išspręs atskirai nuo šios bylos.

13Ieškovė pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 1 p.) atleista nuo žyminio mokesčio už šį ieškinį sumokėjimo. Jei ieškovė nebūtų atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, turėtų mokėti 105 € žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 3 p., 7 d.). Bylą išsprendus ieškovės naudai, šios išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovo (CPK 96 str. 1 d.).

14Ieškovė turėjo išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti- 705 € (I t., e. b. l. 177- 180). Šios išlaidos neperžengia CPK 98 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 bei Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų ribų. Patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos 705 € iš atsakovo priteistinos ieškovei (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

15Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje nėra.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93, 96, 98, 259- 270 str.,

Nutarė

17Visiškai patenkinti ieškovės D. V. (a. k. ( - ) ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, šalių grąžinimo į iki sutarties nutraukimo buvusią padėtį ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui- Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą (į. k. 301694694), trečiasis asmuo- UAB „Būsto paskolų draudimas“ (į. k. 110076079).

18Pripažinti neteisėtais atsakovo- Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą (į. k. 301694694) veiksmus, nutraukiant ieškovės D. V. (a. k. ( - ) ir atsakovo 2007 03 02 sudarytą kredito sutartį Nr. ( - ).

19Grąžinti sutarties šalis: ieškovę D. V. (a. k. ( - ) ir atsakovą- Danske Bank A/S, veikiantį per Danske Bank A/S Lietuvos filialą (į. k. 301694694) į padėtį, buvusią iki 2007 03 02 sudarytos kredito sutarties Nr. ( - ) nutraukimo, atitinkamai pratęsiant kredito sutartį, priteisinat ieškovei įvykdyti prievolę- sumokėti atsakovui įmokas iki sutarties nutraukimo- 612,93 € ir delspinigius- 44,95 €, bei nurodant, kad tolesnes įmokas ieškovė privalės mokėti atsakovui nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal 2007 03 02 kredito sutarties Nr. ( - ) grafiką, kuriame eilinių įmokų mokėjimo laikas pratęstas laikotarpiu nuo sutarties nutraukimo dienos iki šio sprendimo įsiteisėjimo dienos.

20Priteisti ieškovei D. V. (a. k. ( - ) iš atsakovo- Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą (į. k. 301694694) bylinėjimosi išlaidas- 705 € (septynis šimtus penkis eurus).

21Priteisti valstybei iš atsakovo- - Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą (į. k. 301694694) bylinėjimosi išlaidas- 105 € (vieną šimtą penkis eurus).

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Visvaldas Kazakiūnas,... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti neteisėtais atsakovo... 3. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas nesutinka su ieškiniu,... 4. Trečiasis asmuo taip pat pateikė atsiliepimą į ieškinį. Trečiasis asmuo... 5. Teismo posėdžio metu šalių atstovai palaikė procesiniuose dokumentuose... 6. Ieškinys visiškai tenkintinas.... 7. Ieškovė (ankstesnė pavardė P.) ir atsakovas (ankstesnis pavadinimas- AB... 8. Atsakovas sutartį nutraukė, pasinaudodamas CK 6.217 str. 3 d. nuostatomis... 9. Šioje byloje nagrinėjamu atveju ieškovė- fizinis asmuo sudarė sutartį ne... 10. Šioje byloje taip pat negalima daryti išvados, kad atsakovas dėl laikino... 11. Tenkinant ieškinį, atsakovo veiksmai, nutraukiant ieškovės ir atsakovo 2007... 12. Trečiojo asmens- UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymas grąžinti... 13. Ieškovė pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 1 p.) atleista nuo žyminio... 14. Ieškovė turėjo išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti- 705 € (I... 15. Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje nėra.... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93, 96, 98, 259- 270 str.,... 17. Visiškai patenkinti ieškovės D. V. (a. k. ( - ) ieškinį dėl sutarties... 18. Pripažinti neteisėtais atsakovo- Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank... 19. Grąžinti sutarties šalis: ieškovę D. V. (a. k. ( - ) ir atsakovą- Danske... 20. Priteisti ieškovei D. V. (a. k. ( - ) iš atsakovo- Danske Bank A/S,... 21. Priteisti valstybei iš atsakovo- - Danske Bank A/S, veikiančio per Danske... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...