Byla 2S-716-302/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Petras Jaržemskis ir Tatjana Žukauskienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinėje byloje pagal ieškovų D.P. ir V.P. atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 15 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį dėl savavališkai pastatyto garažo nugriovimo, žalos atlyginimo, atsakovas R.G., tretieji asmenys Druskininkų savivaldybės administracija, Druskininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,

Nustatė

6Ieškovai D.P. ir V.P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami įpareigoti atsakovą R.G. per vieno mėnesio laikotarpį savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai ant sklypų, esančių ( - ), ribos pastatytą priestatą, priteisti ieškovams ir R.G. žalą, kurią jie patiria negaudami Druskininkų savivaldybės administracijos pritarimo supaprastintam ieškovų planuojamam statyti namų ūkio pastato projektui, negalėdami pagal šį projektą vykdyti savo sklype statybos darbų – po 1 MGL dydžio kompensaciją už kiekvieną dieną nuo 2010-09-21 iki atsakovo savavališkos statybos padarinių likvidavimo dienos.

7Druskininkų miesto apylinkės teismas 2010-10-15 nutartimi ieškinį atsisakė priimti vadovaudamasis CPK 137 str. 2 d. 5 p., numatančiu, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo Alytaus apskrities viršininko administracijos, kurios teisių perėmėja byloje - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, ieškinį atsakovui R.G., tretieji asmenys Druskininkų savivaldybės administracija, Druskininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, D.P. ir V.P., dėl savavališkai pastatyto priblokuoto prie gyvenamojo namo garažo nugriovimo, o ieškovų pareikštame ieškinyje šioje civilinėje byloje nurodant faktinį pagrindą remiamasi tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, be to, reiškiamo ieškinio dalykas sutampa, t.y. reikalaujama nugriauti tą patį savavališkai pastatytą priblokuotą prie gyvenamojo namo garažą.

8Ieškovai .P. ir V.P.atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, priimta neteisingai aiškinant procesinės teisės normas, reglamentuojančias ieškinio priėmimo klausimą.

9Pasak apeliantų, teismas neatsižvelgė į tai, kad nebuvo visų sąlygų atsisakyti priimti ieškinį CPK 137 str. 2 d. 5 p., kadangi kitoje teismo nurodytoje byloje ieškovai nėra bylos šalimi, jie yra kito pobūdžio proceso dalyviais – trečiaisiais asmenimis, be to, kitoje byloje ieškovas savo reikalavimą grindžia Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ pažeidimu, o ieškovai – kad Druskininkų savivaldybės administracija atsisako pritarti jų planuojamo statyti ūkio pastato supaprastintam projektui dėl to, kad nelikviduoti savavališkos statybos padariniai kaimyniniame R.G. sklype. Be reikalavimo įpareigoti atsakovą R.G. likviduoti savavališkos statybos padarinius ieškovai taip pat prašo atlyginti jiems padarytą žalą, tokio reikalavimo ieškovas kitoje byloje nereiškia. Tokiu būdu teismas pažeidė ieškovų teises, užkirto kelią jų kaip statytojų teisės realizavimui namų valdoje.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovų pareikštą ieškinį atsisakė priimti tuo pagrindu, kad teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (CPK 137 str. 2 d. 5 p.), todėl tokią teismo nutartį yra pagrindas panaikinti.

12Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, turi patikrinti ne tik tai, ar pareikštas ieškinys atitinka jo formai ir turiniui keliamus reikalavimus, numatytus Civilinio proceso kodekso 135 straipsnyje, bet ir privalo ex officio aiškintis, ar yra asmens teisės kreiptis į teismą prielaidų ir tinkamo įgyvendinimo sąlygos, t.y. ar jis apskritai turi teisę kreiptis į teismą dėl teisminės gynybos. Civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 5 p. nustato, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Tapačiais ieškiniai gali būti pripažįstami tik kai visiškai sutampa visi ieškinio elementai – šalys, ieškinio dalykas ir faktinis ieškinio pagrindas. Ieškinio dalykas – tai atsakovui pareikštas materialusis teisinis reikalavimas (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Šiame reikalavime ieškovas turi nurodyti konkretų asmenį, kuris galimai pažeidė jo subjektines teises ar įstatymų saugomus interesus, taip pat aiškiai suformuluoti patį reikalavimą, t. y. ko jis prašo teismo. Vertinant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek lingvistinės reikalavimų formuluotės, kiek ginčo materialinis santykis, t. y. teisinio nagrinėjimo objektas ir gynybos būdas. Ieškinio pagrindas – faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia materialųjį teisinį reikalavimą (CPK 135 str. 1 d. 2 p.). Ieškovas turi įvardyti įrodymus, kurie patvirtina ieškovo išdėstytas faktines aplinkybes (CPK 135 str. 1 d. 3 p.). Pripažįstant bylas tapačiomis, turi būti nustatyti visi bylų tapatumo požymiai, o nesant bent vieno aukščiau nurodyto požymio, nėra pagrindo konstatuoti, jog bylos tapačios, bei atsisakyti priimti ieškinį minėtu pagrindu (2009 m. vasario 19 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civ. byloje Nr. 2-147/2009). Nustačius ieškinių tapatumą pripažįstama, kad ieškovas jau įgyvendino savo teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, o tai reiškia, kad ieškovas prarado teisę pakartotinai kreiptis į teismą su tapačiu ieškiniu ir negali prašyti to paties ar kito teismo iškelti dėl to paties ginčo dviejų ar daugiau bylų.

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovai .P. ir V.P.ieškiniu reiškia reikalavimą dėl atsakovo R.G. įpareigojimo likviduoti savavališkos statybos padarinius įstatymo nustatyta tvarka (negatorinis ieškinys), taip pat prašo atlyginti jiems padarytą žalą tuo pagrindu, jog dėl atsakovo atliktos savavališkos statybos yra pažeidžiamos jų turimos daiktinės (nuosavybės) teisės, jie negali įgyvendinti savo kaip statytojų teisių jiems priklausančiame žemės sklype, tuo tarpu kitoje teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas Alytaus apskrities viršininko administracija, kurios teisių perėmėja byloje - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, reiškia reikalavimą atsakovui R.G., kuriuo prašo įpareigoti likviduoti savavališkos statybos padarinius tuo pagrindu, kad atsakovas kaip statytojas pažeidė specialius statybą reglamentuojančius teisės aktus, o ieškovo kompetencijai priskirta prižiūrėti vykdomas statybas, tikrinti jų teisėtumą, tokiu būdu esant tik vienam tapačiam požymiui – pareikštam reikalavimui dėl atsakovo įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, tačiau esant skirtingoms bylų šalims, taip pat ieškinio faktiniam pagrindui, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovų pareikštas ieškinys yra tapatus teisme nagrinėjamai kitai civilinei bylai, todėl tokia teismo nutartis naikintina.

14Kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad teismui išsprendus ieškinio priėmimo klausimą, svarstytinas klausimas dėl minėtų civilinių bylų sujungimo, jeigu bylų nagrinėjimo stadija yra ta pati, atsižvelgiant į tai, kad ieškiniai reiškiami tam pačiam atsakovui, reikalavimai susiję, todėl bylų sujungimas leistų greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčus (CPK 136 str. 4 d.).

15Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis yra naikintina, o ieškinio priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo tam pačiam apylinkės teismui, kadangi pirmosios instancijos teismas atsisakydamas priimti ieškinį CPK 137 str. 2 d. 5 p. pagrindu, nepatikrino kitų ieškinio formai ir turiniui keliamų reikalavimų atitiko įstatymui (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 p.).

16Apeliacinės instancijos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi šios išlaidos bus paskaičiuotos pirmosios instancijos teismui išnagrinėjus bylą ir joje priėmus galutinį sprendimą (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., kolegija

Nutarė

18Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartį panaikinti ir ieškovų .P. ir V.P. ieškinio atsakovui R.G. dėl savavališkai pastatyto garažo nugriovimo, žalos atlyginimo, tretieji asmenys Druskininkų savivaldybės administracija, Druskininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai