Byla 2S-1160-56/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Petro Jaržemskio

2kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės Dalios Kačinskienės

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvraka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Mūsų knyga“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-06-16 nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuotas atsakovei priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, 10 778,44 Lt sumai, o nesant turto ar esant jo nepakankamai areštuotos piniginės lėšos ieškinio reikalavimui užtikrinti. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovė R. M. įmonė „MAGILĖ“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti jos naudai iš atsakovės UAB „Mūsų knyga“ 10 778,44 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad ieškovė atsakovei pateikė įvairių prekių (knygų) už bendrą 11 167,57 Lt sumą. Prekės buvo tiekiamos PVM sąskaitų-faktūrų pagrindu. 2009 m. balandžio 23 d. šalys sudarė tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriame buvo užfiksuotas atsakovės 11 167,57 Lt įsiskolinimas ieškovei. 2009 m. gegužės 7 d. atsakovė ieškovei sumokėjo tik 389,13 Lt ir ieškinio pareiškimo dienai liko skolinga 10 778,44 Lt, į ieškovės siunčiamas pretenzijas sumokėti susidariusį įsiskolinimą - nereaguoja.

7Ieškovė pareiškė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir prašė areštuoti UAB „Mūsų knyga“ nekilnojamus ir kilnojamus daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises priklausiančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio sumos.

8Nurodė, kad atsakovė už pateiktas prekes neatsiskaito jau ilgą laiką, todėl akivaizdu, kad jos finansinė padėtis yra sunki, jai trūksta apyvartinių lėšų, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-06-16 nutartimi ieškovės prašymas buvo patenkintas ir areštuotas atsakovei UAB „Mūsų knyga“ priklausantis nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas 10 778,44 Lt sumai, uždraudžiant juo disponuoti, nedraudžiant valdyti ir naudotis. Nesant pakankamai nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, areštuotos piniginės lėšos ar turtinės teisės, priklausančios atsakovei ir esančios pas ją ar trečiuosius asmenis 10 778,44 Lt sumai, leidžiant piniginių lėšų, esančių areštuotoje sąskaitoje, išmokėjimą atsiskaitymams su ieškove, taip pat privalomiesiems mokesčiams į valstybės biudžetą bei darbo užmokesčiui sumokėti ieškovės R. M. įmonės „MAGILĖ“ reikalavimui užtikrinti.

11Teismas pažymėjo, kad prašoma priteisti suma yra didelė UAB „Mūsų knyga“ turtinė padėtis nėra žinoma, todėl teismas padarė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 148 str.).

12Teismas sprendė, kad siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, tikslinga ieškinio sumai 10 778,44 Lt areštuoti UAB „Mūsų knyga“ kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant juo disponuoti, nedraudžiant valdyti ir naudotis. Nesant pakankamai nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, areštuoti pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas ją ar trečiuosius asmenis 10 778,44 Lt sumai, leidžiant piniginių lėšų, esančių areštuotoje sąskaitoje, išmokėjimą atsiskaitymams su ieškove, taip pat privalomiesiems mokesčiams į valstybės biudžetą bei darbo užmokesčiui sumokėti (CPK 145 str. 1 d. 1, 3 p.).

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

14Atsakovas UAB „Mūsų knyga“ atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti. Nurodo, kad teismo nutartis nepagrįsta.Taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra teisinio pagrindo, nes pagrindų nustatytų Civilinio proceso kodekso 144 straipsnyje sudarančių pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra. Teismas nenurodė jokių objektyvių duomenų leidžiančių daryti išvadą, kad atsakovas neįvykdys teismo sprendimo. Atsakovas ieškovui yra skolingas 10 778,44 Lt sumą, kuri pagal atsakovo finansines galimybes nėra didelė ir negali būti grėsme teismo sprendimo įvykdymui. Atsakovas nuo 1993 metų yra pelningai ir stabiliai dirbanti įmonė, todėl netrikdant jos veiklos, atsakovas netrukdomai gaus pajamas ir atsiskaitys su trečiaisiais asmenimis. Atsakovo įstatinis kapitalas 392 028 Lt, jo pelnas 2006-12-31 siekė 609 849 Lt, 2007-12-31-760 093 Lt, o 2008-12-31-406 046 Lt. Minėti duomenys įrodo, kad reikalavimo suma lyginant su įmonės pelnu yra nedidelė ir negali kelti grėsmės teismo sprendimo įvykdymui.

15Ieškovė R. M. įmonė ,,Magilė“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo teismo nutartį palikti nepakeistą.

16Nurodo, kad į bylą pateiktas 2009-04-23 skolų suderinimo aktas patvirtina aplinkybę apie skolos buvimą. Atsakovas pagal minėtą skolos suderinimo aktą sumokėjo 389,13 Lt suma. Kiti mokėjimai neatlikti, atsakovas vengia atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškovas pagrįstai prašo taikyti ieškinio užtikrinimo priemones, nes teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu. Atsakovo pateikti duomenys jog veikla 2006, 2007, 2008 vykdyta pelningai negali būti pripažįstami reikšmingais, nes minėti laikotarpiai yra pasibaigę ir objektyvūs atsakovo veiklos rezultatai gali atsispindėti tik 2009 metų pelno (nuostolio) ataskaitose. Pažymėjo, kad iš atsakovo pateiktų 2007 ir 2008 metų pelno (nuostolių) ataskaitų, matyti tik tai, kad atsakovo pelnas per metus nukrito 50 procentų iš 760093 Lt 2007 metais į 406046 Lt 2008 metais. Be to atsakovas 2009-04-20 ieškovei pranešė, kad jis nutraukia mažmeninę prekybą ir knygynus perduoda UAB ,,Vagos prekyba“, dėl ko ieškovė negaus dalies pajamų, todėl pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra ir pirmos instancijos teismas priėmė pagrįstą nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

17Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

18Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jei jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu. Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio normos pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo įpatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesus bei jų pusiausvyrą, sprendžia ar yra poreikis užtikrinti ieškinį ir ar ieškinį patenkinus teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis proceso normuose numatytų priemonių. Taikomos ieškinio užtikrinimo priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams tai yra įstatymas reikalauja užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą. Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu realizuojamas teismo sprendimas, kuriuo patenkinamas ieškinys. Teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtintas ieškovo reikalavimų pagrįstumas, neužtikrintų tinkamos pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybos teismine tvarka. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos gali būti taikomos kai yra grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįvykdomu. Šiuo atveju teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas bylos aplinkybes vertina tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymui ir daro išvadas ar laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas neturės įtakos būsimo teismo sprendimo tinkamo įvykdymo užtikrinimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2002-01-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2002; Lietuvos apeliacinio teismo 2008-04-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-228/2008; 2008-04-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-276/2008; 2008-04-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-254/2008, 2008-04-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-284/2008, 2008-04-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-285/2008).

19Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas UAB ,,Mūsų knyga“ ieškovui yra skolingas 10 778,44 Lt. Ginčo šalys 2009 m. balandžio 23 d. sudarė tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriame buvo užfiksuotas atsakovo 11 167,57 Lt įsiskolinimas ieškovei. 2009 m. gegužės 7 d. atsakovė ieškovei sumokėjo tik 389,13 Lt. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas prievolę įvykdė nėra.

20Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje kilus ginčui dėl piniginių atsiskaitymų ir atsakovui tinkamai nevykdant prievolės atsiskaityti su ieškove, pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą, jog netaikant laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįvykdomas. Pirmos instancijos teismas įvertino, kad skolininkas yra ūkinę-komercinę veiklą vykdantis subjektas ir areštavus jo pinigines lėšas gali ne tik sutrikti atsiskaitymas su kitais tiekėjais, bet ir su darbuotojais bei valstybės biudžetu, todėl pagrįstai sprendė, kad iš pradžių turi būti areštuotas skolininkui priklausantis turtas, o tik jo nesant ar esant nepakankamai areštuojamos skolininko piniginės lėšos.

21Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad ieškinio suma 10788,44 Lt yra nedidelė, nes atsakovo pateiktos pelno (nuostolio) ataskaitos rodo, kad atsakovas yra mokus, o ieškinio suma nėra pakankamai didelė, kad kiltų grėsmė teismo sprendimo įvykdymui.

22Su atsakovo argumentu teisėjų kolegija nesutinka. Iš į bylą atsakovo pateikų 2006, 2007 ir 2008 metų pelno (nuostolių) ataskaitų matyti, kad atsakovo pelnas mažėjo. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovės atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytu argumentu, jog 2007 ir 2008 metų pelno (nuostolių) ataskaitos įrodo, kad atsakovo pelnas sumažėjo iš 760093 Lt 2007 metais į 406046 Lt 2008 metais, todėl yra pagrindas abejoti, kad kad teismo sprendimas bus realiai įvykdymas ir jo vykdymas nepasunkės ar taps neįmanomu. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas įtvirtindamas įstatyme nuostatas dėl galimybės apriboti atsakovo teisę naudotis jam priklausančiu turtu bei piniginėmis lėšomis Civilinio proceso kodekso 146 bei 150 straipsniuose įtvirtino galimybę atsakovui ne tik prašyti pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemone kita, bet ir prašyti teismo jas panaikinti. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 146 straipsniu, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų pasinaudojęs įstatymo leidėjo teikiamomis galimybėmis.

23Nurodytais argumentais atskirasis skundas atmestinas.

24Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 93 straipsniu iš atsakovo valsybės naudai priteistinos 7,05 Lt bylinėjimosi išlaidų.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

26Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-06-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-11045-574/2009 palikti nepakeistą, o atsakovo UAB ,,Mūsų knyga“ į.k. 221998180, atskirąjį skundą atmesti.

27Iš atsakovo UAB ,,Mūsų knyga“ į.k. 221998180 į valstybės biudžetą priteisti 7,05 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės Dalios Kačinskienės... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvraka išnagrinėjo civilinę... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovė R. M. įmonė „MAGILĖ“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 6. Nurodė, kad ieškovė atsakovei pateikė įvairių prekių (knygų) už... 7. Ieškovė pareiškė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir... 8. Nurodė, kad atsakovė už pateiktas prekes neatsiskaito jau ilgą laiką,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-06-16 nutartimi ieškovės prašymas... 11. Teismas pažymėjo, kad prašoma priteisti suma yra didelė UAB „Mūsų... 12. Teismas sprendė, kad siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą,... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 14. Atsakovas UAB „Mūsų knyga“ atskiruoju skundu prašo teismo nutartį... 15. Ieškovė R. M. įmonė ,,Magilė“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 16. Nurodo, kad į bylą pateiktas 2009-04-23 skolų suderinimo aktas patvirtina... 17. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 18. Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas... 19. Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas UAB ,,Mūsų knyga“ ieškovui yra... 20. Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje kilus ginčui dėl piniginių... 21. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad ieškinio suma 10788,44 Lt yra... 22. Su atsakovo argumentu teisėjų kolegija nesutinka. Iš į bylą atsakovo... 23. Nurodytais argumentais atskirasis skundas atmestinas.... 24. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 93... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 26. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-06-16 nutartį civilinėje byloje Nr.... 27. Iš atsakovo UAB ,,Mūsų knyga“ į.k. 221998180 į valstybės biudžetą...