Byla N-438-1316-12
Dėl proceso atnaujinimo administracinio teisės pažeidimo byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens S. Ž. įgaliotos atstovės advokatės Laimos Razvickienės prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, pateiktą S. Ž. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N438-1316/2012.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. PR-225 AM038160 S. Ž. paskirta administracinė nuobauda – 4000 Lt. bauda už administracinio pažeidimo, numatyto Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau ir ATPK) 621 straipsnio 2 dalyje, padarymą. Administracinė nuobauda paskirta už tai, kad S. Ž. vadovaujama UAB ,,Drūtas medis“, vykdydama miško kirtimo darbus S. Š. nuosavybės teise priklausančiame miške, savavališkai iškirto 15,501 kub. m. medienos, pažeisdama miško savininkui išduotą leidimą kirsti mišką.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas S. Ž. 2010 m. lapkričio 2 d. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros vyriausiojo specialisto R. G. 2010 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. PR-225 AM 038160.

6Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartimi Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. PR-225 AM038160, kuriuo S. Ž. pagal ATPK 621 str. 2 d. paskirta administracinė nuobauda – 4000 Lt paliktas nepakeistas.

72011 m. balandžio 1 d. administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo S. Ž. kreipėsi su prašymu į Alytaus RAAD Prienų agentūrą dėl proceso atnaujinimo administracinio teisės pažeidimo byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

82011 m. birželio 28 d. Alytaus RAAD Prienų agentūra sprendimu Nr. PER-S-1 atsisakė procesą atnaujinti.

92011 m. rugpjūčio 26 d. Alytaus RAAD sprendimu Nr. ARS-2 administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundo netenkino, Prienų agentūros sprendimo nepanaikino.

10Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo S. Ž., nesutikdamas su 2011 m. rugpjūčio 26 d. Alytaus RAAD sprendimu Nr. ARS-2, vadovaudamasis ATPK 30220 straipsnio 3 ir 5 dalimis (po 2011 m. sausio 1 d. galiojusi redakcija) šį sprendimą apskundė Alytaus rajono apylinkės teismui ir skundu prašė jį panaikinti bei atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių 2010 m. spalio 20 d. Alytaus RAAD Prienų agentūros išnagrinėtoje administracinio teisės pažeidimo byloje ir bylą išnagrinėti iš esmės.

11II.

12Alytaus rajono apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartimi administracinėn atsakomybėn patraukto asmens S. Ž. skundą ir prašymus dėl proceso atnaujinimo administracinio teisės pažeidimo byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių persiuntė nagrinėti į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, motyvuodamas tuo, jog prašymas dėl proceso atnaujinimo Alytaus rajono apylinkės teismui yra neteismingas, todėl negali būti jame nagrinėjamas.

13Lietuvos vyriausias administracinis teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi S. Ž. prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. II-7-423/2011 tenkino, administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. II-7-423/2011 procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių (ABTĮ 159 straipsnio 2 dalis) atnaujino ir bylą perdavė iš naujo nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui.

14Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 9 d. nutarimu panaikino Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartį, kuria Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. PR-225 AM038160, kuriuo S. Ž. pagal ATPK 621 straipsnio 2 dalį paskirta administracinė nuobauda – 4000 Lt – paliktas nepakeistas. Teismas taip pat panaikino Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros 2010 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. PR-225 AM 038160, kuriuo S. Ž. paskirta 4000 Lt bauda ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukė.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. lapkričio 28 d. nutartimi nukentėjusiojo S. Š. apeliacinį skundą atmetė, o Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 9 d. nutarimą S. Ž. administracinio teisės pažeidimo byloje paliko galioti nepakeistą.

16III.

17Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens S. Ž. įgaliota atstovė advokatė Laima Razvickienė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas S. Ž. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N438-1316/2012. Prašyme nurodė, jog prašo priteisti iš apelianto S. Š. patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje – 700 Lt.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Iš bylos medžiagos matyti, jog administracinėn atsakomybėn patraukto asmens S. Ž. įgaliota atstovė advokatė Laima Razvickienė 2012 m. lapkričio 28 d. prašymu prašo priteisti iš nukentėjusiojo S. Š., kuris buvo pateikęs apeliacinį skundą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N438-1316/2012 patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje – 700 Lt (nukentėjusiojo S. Š. apeliacinis skundas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 28 d. nutartimi buvo atmestas kaip nepagrįstas).

21Pažymėtina, jog 2003 m. gruodžio 15 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-689-2003, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad administracinių teisės pažeidimų bylose bylinėjimosi išlaidos šalims nepriteisiamos, nes ATPK 297 straipsnis numato išlaidų priteisimą tik nukentėjusiesiems, liudytojams, vertėjams, ekspertams (Administracinių teismų praktika Nr. 4, psl. 270).

22Vadovaujantis šia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, darytina išvada, jog S. Ž. įgaliotos atstovės advokatės Laimos Razvickienės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo yra atmestinas kaip nepagrįstas. Teisėjų kolegija kartu pažymi, jog tai neatima administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisės prašyti atlyginti jo patirtas išlaidas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N438-1316/2012 kito proceso tvarka (inicijuojant bylą dėl žalos atlyginimo).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 bei 45 straipsniu,

Nutarė

24administracinėn atsakomybėn patraukto asmens S. Ž. įgaliotos atstovės advokatės Laimos Razvickienės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų S. Ž. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N438-1316/2012 atlyginimo atmesti kaip nepagrįstą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros 2010 m.... 5. Administracinėn atsakomybėn traukiamas S. Ž. 2010 m. lapkričio 2 d. skundu... 6. Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartimi Alytaus... 7. 2011 m. balandžio 1 d. administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo S. Ž.... 8. 2011 m. birželio 28 d. Alytaus RAAD Prienų agentūra sprendimu Nr. PER-S-1... 9. 2011 m. rugpjūčio 26 d. Alytaus RAAD sprendimu Nr. ARS-2 administracinėn... 10. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo S. Ž., nesutikdamas su 2011 m.... 11. II.... 12. Alytaus rajono apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartimi... 13. Lietuvos vyriausias administracinis teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi S. Ž.... 14. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 9 d. nutarimu panaikino... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. lapkričio 28 d.... 16. III.... 17. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens S. Ž. įgaliota atstovė... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Iš bylos medžiagos matyti, jog administracinėn atsakomybėn patraukto asmens... 21. Pažymėtina, jog 2003 m. gruodžio 15 d. nutartyje, priimtoje... 22. Vadovaujantis šia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44... 24. administracinėn atsakomybėn patraukto asmens S. Ž. įgaliotos atstovės... 25. Nutartis neskundžiama....