Byla 2-81-464/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens (skolininkės) uždarosios akcinės bendrovės „Pietų terminalas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 4 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti suinteresuoto asmens (skolininkės) uždarosios akcinės bendrovės „Pietų terminalas“ atskirąjį skundą civilinėje byloje Nr. 2VP-2078-658/2017 pagal išieškotojos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RVN“ (išregistruota) prašymą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 24 d. vykdomojo rašto civilinėje byloje Nr. 2-140-91/2014 pavedimo vykdyti išieškotojos pasirinktam Kauno apygardos teismo teritorijoje veiklą vykdančiam antstoliui,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Išieškotoja BUAB „RVN“ kreipėsi į Kauno apygardos teismo pirmininką, prašydama pavesti vykdyti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-09-24 vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-140-91/2014 išieškotojos pasirinktam Kauno apygardos teismo teritorijoje veiklą vykdančiam antstoliui (b. l. 3–5).
 2. Kauno apygardos teismo pirmininkas 2017-04-21 nutartimi (b. l. 28–30) išieškotojos BUAB „RVN“ prašymą patenkino ir išieškojimą pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-09-24 vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-140-91/2014 pavedė vykdyti antstoliui R. S.
 3. Kauno apygardos teisme 2017-08-30 buvo gautas suinteresuoto asmens UAB „Pietų terminalas“ atskirasis skundas (b. l. 36–38) dėl Kauno apygardos teismo pirmininko 2017-04-21 nutarties. Atskirajame skunde nurodoma, kad vien išieškotojos prašymas pakeisti teismo sprendimo vykdymą tuo pagrindu, jog visi antstoliai pagal sprendimo vykdymo vietą atsisakė vykdyti išieškojimą, nenustačius svarbių išimtinio pobūdžio aplinkybių, objektyviai pagrindžiančių tokio pavedimo būtinumą, yra nepakankamas pagrindas išieškotojos prašomam procesiniam sprendimui priimti. Išieškotojos BUAB „RVN“ atstovą UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ bankroto administratorių G. A. ir antstolį R. S. sieja ilgametė patirtis, todėl nėra pagrindo pavesti teismo sprendimo vykdymą šiam antstoliui. Be to, į procesą pirmosios instancijos teisme pagal BUAB „RVN“ prašymą skolininkė UAB „Pietų terminalas“ nebuvo įtraukta, apie jį nežinojo, todėl negalėjo pateikti savo atsikirtimų.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2017-09-04 nutartimi (b. l. 61–62) atsisakė priimti UAB „Pietų terminalas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo pirmininko 2017-04-21 nutarties; nutarčiai įsiteisėjus, nutarė atskirąjį skundą grąžinti jį padavusiam asmeniui.
 2. Nurodė, jog CPK 590 straipsnio 5 dalies nuostatos, kad apygardos teismo pirmininkas išieškotojo prašymu gali bet kurį sprendimą pavesti vykdyti kuriam nors kitam apygardos teritorijoje veiklą vykdančiam antstoliui, nenumato, jog tokia nutartis gali būti skundžiama.
 3. CPK 612 straipsnyje nurodyta, kad vykdymo procese numatyti klausimai sprendžiami teismo nutartimi arba CPK nustatytais atvejais – teisėjo rezoliucija, o tokia teismo nutartis neskundžiama, jeigu CPK nenumato kitaip. Pagal CPK 593 straipsnio 5 dalį dėl teismo nutarties, kuria išspręsti klausimai dėl leidimo įeiti į skolininko būstą, dėl vykdomosios bylos nutraukimo, dėl atsakomybės už perduoto saugoti turto praradimą, dėl baudų skyrimo ir kitais CPK numatytais atvejais, gali būti duodamas atskirasis skundas.
 4. Taigi nei CPK 593 straipsnis, nei kitos CPK normos taip pat nenustato galimybės apeliacine tvarka apskųsti nutartį, kuria sprendimo vykdymas perduotas kitam apygardos teritorijoje veiklą vykdančiam antstoliui. Be to, tokia nutartis neužkerta kelio vykdymo proceso eigai bei skundų šiame procese padavimui.
 5. Atsižvelgiant į tai, teismas darė išvadą, jog skundžiama nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 301 str. 1 d.), todėl UAB „Pietų terminalas“ atskirąjį skundą atsisakė priimti (CPK 315 str. 2 d. 3 p.).
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Suinteresuotas asmuo UAB „Pietų terminalas“ atskirajame skunde (b. l. 65–67) prašo Kauno apygardos teismo 2017-09-04 nutartį panaikinti, priimti nagrinėti UAB „Pietų terminalas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo pirmininko 2017-04-21 nutarties ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Suinteresuotas asmuo UAB „Pietų terminalas“ nebuvo įtrauktas į procesą, kuriame nagrinėtas bankroto administratoriaus prašymas dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-09-24 vykdomojo rašto civilinėje byloje Nr. 2-140-91/2014 pavedimo vykdyti kitam antstoliui. Antstolis G. S. grąžino vykdomąjį dokumentą išieškotojai, vadovaujantis CPK 765 straipsnio 3 dalimi, tačiau išieškotoja dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo į teismą nesikreipė, antstolių procesinių veiksmų neskundė, todėl nėra pagrindo pavesti vykdymą specialiam antstoliui R. S.
  2. Daiktai yra natūra, išsaugoti, atitinka antstolio G. S. sprendimo įvykdymo negalimumo akto turinį, todėl nėra pagrindo reikalauti išieškoti turto vertę pinigais.

4Teisėja

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Nagrinėjamu atveju apeliantė nesutinka su teismo nutartimi, kuria buvo atsisakyta priimti jos atskirąjį skundą dėl teismo nutarties perduoti sprendimo vykdymą kitam antstoliui, konstatavus, kad yra skundžiama nutartis, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija sutinka.
 2. Sprendimo vykdymo pavedimo kitam antstoliui tvarką reglamentuoja 590 straipsnis, kurio 5 dalyje nurodyta, kad apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, pirmininkas išieškotojo prašymu gali bet kurį sprendimą pavesti vykdyti kuriam nors kitam apygardos teismo veiklos teritorijoje veiklą vykdančiam antstoliui. Šį išieškotojo prašymą teismas nagrinėja CPK 593 straipsnyje nustatyta tvarka. CPK 593 straipsnio 4 dalis nustato, kad šį klausimą teismas išsprendžia nutartimi. CPK 612 straipsnyje taip pat nurodyta, kad vykdymo procese numatyti klausimai sprendžiami teismo nutartimi arba CPK nustatytais atvejais – teisėjo rezoliucija, o tokia teismo nutartis neskundžiama, jeigu CPK nenumato kitaip.
 3. Civilinio proceso įstatyme nustatyta, dėl kokių pirmosios instancijos teismo priimtų nutarčių vykdymo procese gali būti paduodami atskirieji skundai: dėl teismo nutarties, kuria išspręsti klausimai dėl vykdomosios bylos nutraukimo, dėl sprendimo vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko, dėl atsakomybės už perduoto saugoti turto praradimą, dėl baudų skyrimo, dėl skolininko dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo ir kitais šiame kodekse numatytais atvejais (CPK 593 str. 6 d.). Nei minėtas CPK 593 straipsnis, nei kitos CPK normos nenustato galimybės apeliacine tvarka apskųsti nutartį dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, pavedant sprendimo vykdymą kitam antstoliui.
 4. Kita vertus, tokio pobūdžio nutartis, kurią siekia apskųsti apeliantė, negali būti skundžiama atskiruoju skundu ir pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, nes ji neužkerta kelio tolesnei bylos proceso eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.). Perdavus sprendimo vykdymą kitam antstoliui, sprendimo vykdymo / išieškojimo veiksmai nenutrūksta, taigi civilinis priverstinio sprendimo vykdymo procesas tęsiasi toliau, o šio proceso dalyviai (išieškotojas, skolininkas ir kiti suinteresuoti asmenys) naudojasi CPK nustatytomis jiems teisėmis bei turi vykdyti kiekvienam jų tenkančias šiame procese pareigas. Todėl apie tokios nutarties neskundžiamumą pagrįstai buvo nurodyta ir pirmosios instancijos teismo 2017-04-21 nutarties (t. y. nutarties, kurią siekia apskųsti apeliantė) rezoliucinėje dalyje (b. l. 28–30).
 5. Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą, jeigu skundžiama nutartis, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas, teismas turi atsisakyti priimti atskirąjį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, ką šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir padarė.
 6. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas išsamiai aptarė aplinkybes, dėl kurių apeliantės atskirasis skundas negali būti priimtas. Pažymėtina, kad atskirajame skunde apeliantė teismo argumentų bei išvadų iš esmės ir nekritikuoja bei neįvardija jokių motyvų, kurie pagrįstų jos nesutikimą su tokiu teisiniu vertinimu, kvestionuodama išimtinai tos teismo nutarties, kuria sprendimo vykdymas pavestas kitam antstoliui, pagrįstumą ir teisėtumą. Kadangi šiuo konkrečiu atveju atskirojo skundo objektą sudaro būtent 2017-09-04 teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo pirmininko 2017-04-21 nutarties, apeliacinis teismas neturi pagrindo pasisakyti dėl apeliantės argumentų, sietinų su 2017-04-21 šio teismo priimta nutartimi.
 7. Tokiu atveju konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas atskirojo skundo priėmimo klausimą išsprendė teisingai, o apeliantės atskirojo skundo argumentai pagrindo kitokiam šio klausimo išsprendimui nesudaro. Teisiškai nereikšminga ir visiškai nesusijusi su apeliacine tvarka nagrinėjamo procesinio klausimo dėl atskirojo skundo (ne)priėmimo išsprendimu yra apeliantės per EPP 2017-01-17 pateikta informacija dėl BUAB „RVN“ pabaigos, todėl su šia informacija pridėti nauji duomenys nepriimtini ir nevertintini, juolab kad nėra suformuotas ir toks prašymas (CPK 314 str.).

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

6Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai