Byla e2-41980-960/2017
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui R. K. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo.

3Teismas,

Nustatė

4ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 434,43 Eur negrąžintą paskolos sumą, 423,51 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už akių.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas su pradiniu kreditoriumi UAB „4finance“ 2014 m. balandžio 1 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 9823896001 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu atsakovui buvo suteikta 434,43 Eur (1500 Lt) paskola, o atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą paskolą ir sumokėti palūkanas laikydamasis nustatyto kredito grąžinimo grafiko. Sutarties specialiosiose sąlygose buvo numatyta, kad vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 87,67 proc., bendra kredito kainos metinė norma – 133,10 proc., nustatytas 12 mėn. kredito grąžinimo terminas (e.b.l. 24-25). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė vartojimo kredito teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnis).

9CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Ieškovas ieškinyje nurodo, jog atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinis kreditorius 2014 m. rugpjūčio 22 d. vienašališkai nutraukė Sutartį. 2015 m. gruodžio 21 d. pradinis kreditorius UAB „4finance“ perleido reikalavimą International Risk Management OÜ (e.b.l. 8-11, 23), kuri 2016 m. kovo 10 d. reikalavimą perleido ieškovui (e.b.l. 13-17, 19) (CK 6.101 straipsnis – 6.110 straipsnis). 2016 m. gegužės 4 d. raštu pradinis kreditorius informavo atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovui (e.b.l. 21-22). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas įsiskolinimą būtų padengęs (CPK 178, 185 straipsniai). Atsakovui nevykdant pareigos grąžinti jam suteiktą paskolą ir sumokėti Sutartyje nustatytas palūkanas, iš jo priteisiama 434,43 Eur negrąžinta paskolos suma ir 89,86 Eur fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais), ieškovo apskaičiuota už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 22 d. (CK 6.886 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1, 2 dalys, 6.200 straipsnis, CK 6.205 straipsnis, CK 6.872 straipsnio 1 dalis).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 333,65 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. iki 2014 m. lapkričio 27 d. (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 133,10 proc.). Nurodo, kad pagal CK 6.874 str. 1 d. ir Sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir prašoma priteisti palūkanų suma iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos, ši suma yra laikytina ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų.

11Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2016 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Palūkanos, kuriomis siekiama kompensuoti kreditoriaus nuostolius paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, kurios tikslas kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šio įstatymo nuostatos taip pat taikomos sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo. Pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi (Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis, redakcija nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2016 m. vasario 1 d.). Dėl to darytina išvada, kad tokios ieškovo prašomos priteisti palūkanos (133,10 proc.) nepagrįstai didelės, be to pažeidžia Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatas, taikomas mokėjimams, kurie skirti nuostoliams, atsiradusiems dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, kompensuoti, todėl atsižvelgiant į Vartojimo kredito įstatymo nuostatas palūkanos mažintinos iki 0,05 proc. per dieną arba iki 18,25 proc. metinių palūkanų (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteisiama 25,43 Eur (524,29 Eur x 0,05 proc. x 97 d.) šių palūkanų suma, apskaičiuota nuo nesumokėtos paskolos ir palūkanų sumos už ieškovo nurodomą laikotarpį nuo 2014-08-23 iki 2014-11-27. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Taigi laikytina, jog tokia palūkanų suma laikytina pagrįsta atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl palūkanų, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius, priteisimo atmestina (CK 1.5 straipsnis, 6.37 straipsnio 1, 3 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis).

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 549,72 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. rugsėjo 20 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (64,07 proc.), ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 12,17 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

14Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) 434,43 Eur (keturių šimtų trisdešimt keturių eurų 43 ct) negrąžintos paskolos sumą, 89,86 Eur (aštuoniasdešimt devynių eurų 86 ct) palūkanas, kaip mokestį už naudojimąsi pinigais, 25,43 Eur (dvidešimt penkių eurų 43 ct) kompensuojamąsias palūkanas, 5 (penkių) proc. metines palūkanas už priteistą sumą (549,72 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugsėjo 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 12,17 Eur (dvylikos eurų 17 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Finansų administravimas“, juridinio asmens kodas 304179870, naudai.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

20Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas,... 4. ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 434,43 Eur... 5. Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 130... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas su pradiniu... 9. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai... 10. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo palūkanas, kurios kompensuoja... 11. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito... 12. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 13. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 14. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 15. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) 434,43 Eur (keturių šimtų... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 20. Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti... 21. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...