Byla e2S-1613-343/2016
Dėl žemės sklypo nuomininko teisių perkėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama atsakovų M. V. ir D. K. atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 9 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr.e2-1477-188/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Aristavos ūkis“ ieškinį atsakovams M. V., D. K. dėl žemės sklypo nuomininko teisių perkėlimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovė pirmosios instancijos teismui pateikė ieškinį, kuriame prašo perkelti jai nuomininko teises ir pareigas pagal 2016 01 21 žemės ūkio paskirties 9,4200 ha žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), nuomos sutartį. Ieškinio reikalavimo įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovams imtis bet kokių veiksmų, susijusių su 2016 01 21 žemės sklypo nuomos sutartimi dėl žemės sklypo nuomos, modifikavimu ir išregistravimu iš VĮ „Registrų centras“. Prašymą grindė argumentu, jog atsakovams pakeitus sutarties sąlygas, nutraukus sutartį ar kitaip ją modifikavus, išregistravus iš VĮ „Registrų centras“, išnyktų pareikšto ieškinio pagrindas ir ieškovės pažeistos teisės nebūtų apgintos.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Kėdainių rajono apylinkės teismas, tenkindamas ieškovės prašymą, 2016 m. gegužės 9 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovams imtis bet kokių veiksmų, susijusių su 2016 01 21 žemės sklypo nuomos sutartimi dėl 9,4200 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio (duomenys neskelbtini., nuomos, modifikavimu ir išregistravimu iš VĮ „Registrų centras“.

5Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti nukreiptos ne tik į būsimu teismo sprendimu suformuluotų nurodymų įgyvendinimo užtikrinimą, bet ir į laikiną ginčo situacijos teisinį sureguliavimą, kas taip pat užtikrina būsimo teismo sprendimo įvykdymą, nes, laikinai nesureguliavus situacijos, bylos nagrinėjimo metu šalies teisių pažeidimai gali visiškai eliminuoti ginčo objektą ir bylos nagrinėjimą padaryti beprasmį, taikė ieškovės parašomas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas vertino, kad ginčo objektui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ir pasidarytų nebeįmanomas.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

6Atskirajame skunde atsakovai prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą atmesti. Nurodo šiuos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo argumentus:

  1. 7Ieškovė, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėjo pagrįsti jomis siekiamų atsakovų teisių ir teisėtų interesų suvaržymo priežastis bei reikalingumą, tačiau šios pareigos neįvykdė.

  2. Ieškinyje nurodytas faktinis pagrindas ir nurodyti įrodymai nesudaro pagrindo pripažinti, kad pareikštas reikalavimas, susijęs su pirmenybės teisės įgyvendinimu, yra bent preliminariai pagrįstas, kadangi yra pasibaigęs CK 6.482 straipsnio 4 dalyje nustatytas pirmenybės teisės įgyvendinimo terminas. Be to, ieškovė netinkamai vykdė nuomos sutartį, todėl apskritai neįgijo pirmenybės teisės sudaryti naują nuomos sutartį, dėl ko pareikštas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas ir pagal jo įrodymus negalėtų būti tenkinamas.
  3. Teismui nebuvo pagrindo konstatuoti grėsmės teismo sprendimo tinkamam įvykdymui. Ieškovė grėsmę teismo sprendimo tinkamam vykdymui grindžia deklaratyviais teiginiais, samprotavimais, nurodydama hipotetines situacijas, tačiau nepateikdama jokių konkrečių įrodymų, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai imsis veiksmų, kuriais sieks apsunkinti galimo teismo sprendimo vykdymą.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovai prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, kadangi ji pagrįsta ir teisėta. Įstatymas suteikia galimybę laikinai suvaržyti vienos šalies teises, kad būtų tinkamai apgintos besikreipiančios į teismą šalies teisės. Skundžiama teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamam tikslui ir užtikrina asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei asmens, kuriam taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtų interesų pusiausvyrą.

9IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

10Skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

12Byloje ieškovė reiškia reikalavimą perkelti jai nuomininko teises ir pareigas pagal atsakovų sudarytą 2016 01 21 žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio adresu ( - ), nuomos sutartį. Ieškinį grindžia tuo, kad, pasibaigus šio žemės sklypo nuomos sutarties terminui, atsakovė M. V. apie ketinimą nuomoti jai priklausantį žemės sklypą ieškovei nepranešė ir tuo pažeidė CK 6.566 straipsnyje įtvirtintą ieškovės pirmumo teisę atnaujinti žemės nuomos sutartį. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžiamas argumentais, jog atsakovai, sužinoję apie pateiktą ieškinį, gali imtis nesąžiningų veiksmų – nuomos sutartį nutraukti, pakeisti jos sąlygas, subnuomoti žemės sklypus tretiesiems asmenims, išregistruoti sutartį iš viešojo registro ir pan., todėl, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai gali išvengti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo ir dėl to gali ieškovei kilti papildomi sunkumai įgyvendinant galimai palankų teismo sprendimą.

13CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Konkreti laikinoji apsaugos priemonė gali būti pritaikyta tik tada, jei ji gali padėti užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Tuo tarpu laikinoji apsaugos priemonė, neatitinkanti pareikšto reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo konkrečioje byloje apsauga, negali būti taikoma. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apeliantų skundo argumentus, kad ieškinys preliminariai turėtų būti vertinamas nepagrįstu. Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl ieškinio reikalavimų prima facie nepagrįstumo teismas gali tik tuo atveju, jei reikalavimo tenkinimo negalimumas yra akivaizdus jau pradinio jo pateikimo momentu, t. y., kai reiškiamas reikalavimas yra absurdiškas, tokio reikalavimo įgyvendinimas negalimas pagal teisės normų reikalavimus ir pan. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nėra vertinamas pareikšto materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumas, o tik sprendžiama, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Ar pareikštas materialinis teisinis reikalavimas pagrįstas, bus atsakyta tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės. Apeliantų skunde nurodomos aplinkybės dėl ieškinio nepagrįstumo sudaro atsikirtimų į pareikštą reikalavimą pagrindą ir yra bylos nagrinėjimo dalykas, todėl tik išnagrinėjus bylą iš esmės bus sprendžiama dėl ieškovės reikalavimo pagrindo ir įrodymų, kuriais jis grindžiamas, pagrįstumo.

14Atmestini kaip nepagrįsti skundo argumentai, kad nėra grėsmės, jog nesiėmus pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagal savo tikslą laikinosios apsaugos priemonės gali būti kelių rūšių: 1) konservacinės paskirties laikinosios apsaugos priemonės, užtikrinančios padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 1–10 punktai); 2) teisinius santykius laikinai sureguliuojančios laikinosios apsaugos priemonės, sudarančios sąlygas užtikrinti asmenų teisių apsaugą, ginčo teisinių santykių normalų funkcionavimą, kol nėra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 11 punktas); 3) prevencinės priemonės, užkertančios kelią žalai ar kitiems neigiamiems padariniams atsirasti (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 6, 12 punktai). Iš ieškinio pagrindo ir jame išdėstytų aplinkybių matyti, kad ieškovė siekia, jog jai būtų perkeltos nuomininkės teisės ir pareigos pagal žemės sklypų nuomos sutartį, kuri sudaryta tarp atsakovių, pažeidžiant ieškovės pirmenybės teisę sudaryti nuomos sutartį, t. y. ieškovė siekia, kad ji ir toliau būtų žemės sklypų nuomininke. Todėl šiuo atveju yra aktualios konservacinės paskirties laikinosios apsaugos priemonės, užtikrinančios padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą. Ieškovė ieškinyje prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones jų taikymo būtinybę grindžia siekiu, kad atsakovai neturėtų galimybės nutraukti ginčo objektu esančią nuomos sutartį, pakeisti jos sąlygas, jos pagrindu subnuomoti sklypą tretiesiems asmenims, išregistruoti sutartį iš registro. Šiuos ieškovės argumentus pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino kaip sudarančius pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes atsakovams nutraukus 2016 01 21 sudarytą nuomos sutartį, ar perleidus nuomos teisę kitiems asmenims, ar kitu būdu modifikavus sutartį ir pakeitus įrašus viešajame registre, iš esmės pasikeistų ta padėtis, kuri buvo iki ieškovės kreipimosi į teismą dienos ir teismui priėmus sprendimą, tai galimai apsunkintų ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą arba sprendimo įvykdymas pasidarytų nebeįmanomu.

15Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p. ).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

17Atskirojo skundo netenkinti.

18Kėdainių rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai