Byla 2S-1379-125/2013
Dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, suinteresuotiems asmenims AB Swedbank, VĮ Registrų centrui, V. P., L. P. ir D. G

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Bronius Valius, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų A. K. ir S. P. skundus dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, suinteresuotiems asmenims AB Swedbank, VĮ Registrų centrui, V. P., L. P. ir D. G.,

Nustatė

2pareiškėjas A. K. kreipėsi į antstolį su skundu ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti antstoliui Aleksandrui Selezniovui surašyti varžytinių Nr. 00301, kuriose parduodamas areštuotas 0,02 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ) su gyvenamuoju namu (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - )., aktą; taip pat prašė nesurašyti turto pardavimo iš varžytinių Nr. 00301 akto iki įsiteisės teismo nutartis šioje byloje bei panaikinti žemės sklypo su gyvenamuoju namu varžytinių Nr. 00301 rezultatus ir atšaukti varžytines. Nurodė, kad jam dalyvaujant varžytinėse nustojo veikti elektroninė turto pardavimo iš varžytinių sistema, ko pasekoje paskutinis jo pateiktas pasiūlymas, viršijęs iki tol buvusį – 252727,00 Lt nebuvo priimtas.

3Pareiškėja S. P. skundu taip pat prašė pripažinti varžytines neįvykusiomis ir skelbti jas iš naujo. Skundą grindė tais pačiais motyvais.

4Antstolis 2013-03-14 patvarkymu dėl pareiškėjų skundo pareiškėjų skundą atmetė ir skundą perdavė nagrinėjimui Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Patvarkyme antstolis nurodė, kad jo žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/12/01081, pradėta vykdyti pagal 2011-08-04 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 2-4398-144/2011 dėl įkeisto daikto, t.y. žemės sklypo, sklypo plotas 0,0202, unikalus numeris ( - ); gyvenamojo namo, plotas bruto 17700 kv.m., užstatytas plotas 88,00 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esančių ( - )., nuosavybės teise priklausančių skolininkams V. P. ir L. P., pardavimo iš varžytinių, išieškotojo AB Swedbank naudai. 2013-03-07 iš antrųjų varžytinių pardavė V. P. ir L. P. priklausantį įkeistą turtą pirkėjui D. G. už 252727,00 Lt. 2013-03-12 D. G. į antstolio Aleksandro Selezniovo depozitinę sąskaitą įmokėjo sumą už nupirktą turtą. Pareiškėjai ginčija varžytinių vykdymo procesą. Varžytines organizuoja antstolis, tačiau jas vykdo elektroninė sistema, kuri pagal paskutinius turimus duomenis nustato varžytinių laimėtoją. Nei antstolis, nei kitas asmuo nežino kiek asmenų dalyvavo varžytinėse, kaip buvo keliama kaina ir pan. Antstolis iš elektroninės sistemos gauna pranešimą apie tai, kad varžytines laimėjo asmuo, kurio vardas ir pavardė yra D. G.. Nei antstolis, nei VĮ Registrų centras negali įtakoti varžytinių eigos, kainos kėlimo ir pan.

5Suinteresuotas asmuo D. G. pateikė atsiliepimą į skundus. Nurodė, kad su pareiškėjų skundais nesutinka ir prašė jų netenkinti. Reikalavimas CPK 602 str. pagrindu pripažinti varžytinių Nr. 00301 rezultatus negaliojančiais, šiuo atveju yra nepagrįstas, nes minėta norma taikoma varžytinių aktų pripažinimui negaliojančiais ir pareiškėjų reikalavimas atšaukti jau įvykusias varžytines prieštarauja logikai ir įstatymui.

6Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras pateikė atsiliepimą į pareiškėjų skundą. Nurodė, kad su pareiškėjų skundu nesutinka ir prašė jo netenkinti. Teigė, kad VĮ Registrų centras, būdamas Antstolių informacinės sistemos tvarkytoju informuoja, kad kiekvienos kainos kėlimas yra fiksuojamas Antstolių informacinėje sistemoje. Registrų centras patikrino ir nustatė, jog varžytinėse Nr. 00301, vykusiose nuo 2013-02-28 10.00.00 val. iki 2013-03-07, sistemos techninių sutrikimų neužfiksuota. Varžytinių dalyviai kėlė kainą iki 2013-03-07, 14:59:53:53 val. Nurodo, kad kainos kėlimai, atlikti, suėjus varžytinių pabaigos laikui, nepriimami.

7Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-26 nutartimi pareiškėjo A. K. prašymo skundus nagrinėti žodinio proceso tvarka, netenkino; pareiškėjų A. K. ir S. P. skundus dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, atmetė; nusprendė nutarčiai įsiteisėjus, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones (Civ. byla Nr. 2-4416-897/2013) panaikinti. Pareiškėjas K. nurodė, jog 2013-03-07 14:59:48 val. nustojo veikti elektroninė turto pardavimo iš varžytinių sistema ir jo paskutinis pasiūlymas, viršijęs didžiausią pasiūlytą kainą, nebuvo priimtas. VĮ „Registrų centras“ patvirtino, kad kiekvienas kainos kėlimas yra fiksuojamas Antstolių informacinėje sistemoje, jog varžytinėse Nr. 00301, vykusiose nuo 2013-02-28 10.00 val. iki 2013-03-07 15.00 val., sistemos techninių sutrikimų neužfiksuota. Varžytinių dalyviai kėlė kainą iki 2013-03-07 14:59:53:53 val. (b. l. 29-30). Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, įvertinęs byloje esančius duomenis bei vykdomosios bylos medžiagą, neturėjo pagrindo teigti, jog Antstolių informacinė sistema buvo sutrikusi (CPK 185 str.) ir turto pardavimo iš varžytinių Nr. 00301 aktas negali būti pripažintas negaliojančiu, nes nėra pagrindų, nurodytų Civilinio proceso kodekso 602 straipsnyje. Elektroninės varžytinės vyko laikantis Civilinio proceso kodekso 713 straipsnyje nustatytos tvarkos ir 2005-10-27 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatų bei 2013-01-09 VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymu Nr. v-7 patvirtinto Naudojimosi elektroninių varžytinių sistemos tvarkos aprašo reikalavimų. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo A. K. reikalavimas atšaukti varžytines taip pat yra nepagrįstas. Pažymėjo, kad varžytinių atšaukimą reglamentuoja Civilinio proceso kodekso 703 straipsnis, kuriame nurodyta, kad varžytinės gali būti atšaukiamos iki jų pradžios, todėl reikalavimas atšaukti jau įvykusias varžytines prieštarauja įstatymui. Teismas, išnagrinėjęs bylą, neturi pagrindo teigti, kad CPK 713 straipsnyje reglamentuota varžytynių vykdymo tvarka buvo pažeista, o antstolis A.Selezniovas ir Antstolių informacinės sistemos tvarkytojas VĮ Registrų centras, vykdydami savo pareigas, pažeidė vykdomosios bylos šalių bei suinteresuotų asmenų interesus. Pareiškėjas A. K. prašė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir apklausti kaip liudytoja VĮ „Registrų centras“ darbuotoją P. M.. Teismas prašymą atmetė, kadangi nėra jokios tikimybės, kad VĮ „Registrų centras“ darbuotojas P. M. apklaustas teisme suteiktų priešingą informaciją negu pateikta VĮ „Registrų centras“ informacija.

8Pareiškėjas A. K. pateikė atskirąjį skundą ir prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą su prašymu ištirti ar LR CPK 703 str. 1 d. normos, nustatančios antstolio teisę atšaukti varžytines, neprieštarauja LR Konstitucijos 23 straipsniui, tais atvejais, kai CPK 602 str. 1 d. nurodyti pažeidimai paaiškėjo jau pasibaigus varžytinėms ir dėl to yra žeidžiamos suinteresuotų asmenų ir įkeisto turto savininkų teisės; panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-26 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti pareiškėjo skundą: įpareigoti antstolį A. Selezniovą panaikinti žemės sklypo su gyvenamuoju namu varžytinių Nr. 00301 rezultatus ir atšaukti varžytines Nr. 00301. Dėl CPK 602 str. normų aiškinimo ir taikymo pareiškėjas nurodo, jog dėl elektroninės varžytinių sistemos gedimo turto iš varžytinių Nr. 00301 rezultatai galėjo ir turėjo būti panaikinti, o varžytinės atšauktos, nes pareiškėjas, pirmiausia, neteisėtai buvo pašalintas iš varžytinių (CPK 602 str. 1 d. 3 p.), antra, buvo neteisėtai atmesta pareiškėjo pasiūlyta aukštesnė kaina (CPK 602 str. 1 d. 4 p.), trečia, turtas buvo parduotas anksčiau, negu skelbimuose nurodytas pardavimo laikas (CPK 602 str. 1 d. 3 p.), ketvirta, turto pardavimas iš varžytinių iš esmės pažeidė ne tik pareiškėjo teisę iki galo sudalyvauti varžytinėse, bet ir įkeisto turto savininkų teisę – parduoti turtą už aukščiausią kainą (CPK 602 str. 1 d. 7 p.). Dėl skolininko teisių apsaugos vykdymo proceso metu principo pažeidimo pareiškėjas nurodė, kad atsižvelgiant į LR Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtiną turto savininko teisių apsaugą, LR Konstitucijos 29 str. įtvirtintą asmenų lygybės įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams principą, lygiateisiškumo principą bei sistemiškai aiškinant CPK 713 str., akivaizdu, jog elektorinių varžytinių sistemos gedimas pažeidė tiek įkeisto turo savininko, tiek pareiškėjo teises, o CPK 703 str. normos galimai prieštarauja LR Konstitucijoje įtvirtintiems teisės į nuosavybę ir lygiateisiškumo principams.

9Suinteresuotas asmuo antstolis Aleksandras Selezniovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą ir prašė pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog antstolis organizuoja varžytines, tačiau jas vykdo elektroninė sistema, kuri pagal paskutinius turimus duomenis nustato varžytinių laimėtoją.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

12Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdomojoje byloje Nr.0010/12/01081 vykdo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-08-04 nutartį Nr. 2-4398-144/2011, kuria teismas nutarė už skolą parduoti iš varžytinių žemės sklypą, sklypo plotas 0,0202, unikalus numeris ( - ); gyvenamąjį namą, plotas bruto 17700 kv.m., užstatytas plotas 88,00 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), nuosavybės teise priklausančių skolininkams V. P. ir L. P., išieškotojo AB Swedbank naudai. Kaip matyti iš vykdomosios bylos duomenų, išieškotojas per antstolio nustatytą terminą atsisakė perimti iš pirmųjų varžytinių metu neparduotą skolininkams priklausantį turtą, esantį ( - )., už 321300,00 Lt (vykd.b.II t., b.l. 37). Antstolis 2013-01-09 patvarkymu Nr. S1-179768 dėl turto pardavimo iš varžytynių paskelbė, jog 2013-02-28 10.00 val. elektroniniu būdu specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt vyks antrosios skolininkams V. P. ir L. P. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto – žemės sklypo, sklypo plotas 0,0202, unikalus numeris ( - ); gyvenamojo namo, plotas bruto 17700 kv.m., užstatytas plotas 88,00 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esančių ( - )., varžytynės. Varžytynių pabaiga: 2013 m. kovo 7 d. 15.00 val. (vykd.b.II t., b.l. 87-88). Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog 2013-03-07 15.00 val. antstolis A.Selezniovas elektroniniu paštu gavo elektroninį pranešimą iš VĮ Registrų centro, jog elektroninės varžytynės Nr. 00301 dėl žemės sklypo su gyvenamuoju namu baigėsi ir yra paskelbtas laimėtojas, pasiūlęs didžiausią kainą – 252 727,00 Lt (vykd.b. II t., b.l.97). Antstolis A.Selezniovas 2013-03-12 priėmė aktą Nr.S1-191834 dėl turto pardavimo iš varžytynių, kuriuo paskelbė, jog 2013-03-07 15.00 val. pasibaigusios antrosios varžytynės Nr. 0301 įvyko, žemės sklypą su gyvenamuoju namu nupirko D. G. (vykd.b. II t., b.l.149). VĮ Registrų centras pateiktame varžytinių protokole nurodyta, kad varžytinėse Nr. 00301, vykusiose nuo 2013-02-28 10.00 val. iki 2013-03-07 15.00 val., sistemos techninių sutrikimų neužfiksuota. Varžytinių dalyviai kėlė kainą iki 2013-03-07 14:59:53:53 val. (b. l. 29-30).

13Elektroninės varžytinės vykdomos laikantis Civilinio proceso kodekso 713 straipsnyje nustatytos tvarkos ir 2005-10-27 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatų bei 2013-01-09 VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymu Nr. v-7 patvirtinto Naudojimosi elektroninių varžytinių sistemos tvarkos aprašo reikalavimų. Elektronines varžytynės vyksta Antstolių informacinėje sistemoje specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt (CPK 713 str. 1 d., SVI 95 p.). Elektronines varžytines organizuoja antstolis (CPK 713 str. 1 d.). Antstolių informacinę sistemą administruoja ir tvarko VĮ Registrų centras (Antstolių informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1R-161). Registruojantis į varžytynes nurodyti asmens duomenys varžytynes organizavusiam antstoliui nėra atskleidžiami (CPK 713 str. 6 d., SVI 99 p.). Apie varžytynių baigtį varžytynes organizavusiam antstoliui pranešama per vieną darbo dieną išsiunčiant pranešimą, kuriame nurodomi varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio duomenys ir į antstolio depozitinę sąskaitą pervedamas varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis (CPK 713 str. 8 d., SVI 104 p.).

14Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas A. K. skundžia įvykusias elektronines varžytines Nr. 00301, nurodydamas, jog dėl elektroninės varžytinių sistemos gedimų nebuvo priimtas jo laiku pateiktas pasiūlymas, kuris viršijo iki tol pasiūlytą varžytinių kainą (b. l. 4-6). Tačiau pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad jis nurodytu laiku bandė pasiūlyti didesnę kainą, kuri jo teigimu nebuvo priimta. Atsižvelgiant į elektronines varžytines reguliuojančias normas, yra nustatyta, jog Antstolių informacinę sistemą, kurioje vyksta elektroninės varžytinės, administruoja ir tvarko VĮ Registrų centras. VĮ Registrų centras patvirtino, kad kiekvienas kainos kėlimas yra fiksuojamas Antstolių informacinėje sistemoje, jog varžytinėse Nr. 00301, vykusiose nuo 2013-02-28 10.00 val. iki 2013-03-07 15.00 val., sistemos techninių sutrikimų neužfiksuota. Varžytinių dalyviai kėlė kainą iki 2013-03-07 14:59:53:53 val. (b. l. 29-30). Kainos kėlimai, atlikti, suėjus varžytinių pabaigos laikui, nepriimami (CPK 713 str. 3 d.). SVI 103 punktas numato, jog varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas varžytynių dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Elektroninėse varžytynėse Nr. 00301 buvo nustatyta didžiausia pasiūlyta kaina ir paskelbtas laimėtojas. Esant oficialiai VĮ Registrų centro informacijai, kad elektroninių varžytinių sistemoje gedimų nebuvo, įrodinėti gedimų buvimą liudytojų parodymais nebūtų galima, o kitų objektyvių įrodymų (ekspertizės) pareiškėjas nereikalavo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos padarytomis išvadomis, jog Antstolių informacinė sistema sutrikusi nebuvo (CPK 185 str.). Turto pardavimo iš varžytinių Nr. 00301 aktas negali būti pripažintas negaliojančiu, nes pareiškėjo atskirajame skunde nurodomų CPK 602 straipsnio pagrindų nenustatyta. Atsižvelgiant į tai, kad jokių pažeidimų elektroninėse varžytinėse nenustatyta, negalėjo būti pažeistos ir pareiškėjo, ar įkeisto turto savininkės teisės.

15Pareiškėjo prašymas kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą nepagrįstas. Antstolio veiksmai (neveikimas), vykdant CPK 703 str. 1 d., kai ir kiti antstolio veiksmai gali būti apskųsti CPK 510 str. nustatyta tvarka (kuria pareiškėjas A. K. ir pasinaudojo). Apeliacinės instancijos teismo nuomone CPK 703 str. nuostatos netrukdo vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims ginti savo teises ir interesus. Todėl kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl šios procesinės normos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintam turto savininko teisių apsaugos principui nėra pagrindo (apeliacinės instancijos teismas svarsto tik atskirojo skundo rezoliucinėje dalyje nurodyto Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio atžvilgiu). Be to, pareiškėjas A. K. nėra įgaliotas ginti iš varžytinių parduodamo turto savininkų (skolininkų) interesus.

16Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, byloje pateiktus įrodymus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nustatė visas reikšmės bylai turinčias aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai ištyrė visus įrodymus ir juos tinkamai įvertino, tinkamai aiškino ir taikė proceso ir materialinės teisės normas. Kadangi pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti ar keisti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo, atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai