Byla 2-740-759/2011
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų r. skyriui, dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

Nustatė

2pareiškėjas A. R. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis įgijo nuosavybėn garažą, unikalus numeris ( - ), bendras plotas 36,51 kv.m., pažymėtą indeksu ( - ), adresu ( - )., pagal įgyjamąją senatį.

3Pareiškėjas nurodė, kad Ukmergės rajono LDT vykdomojo komiteto 1986-11-25 sprendimu Nr. 292 buvo įkurtas autogaražų statybos kooperatyvas „Statybininkas“, G. G. gatvėje (dabar ( - ).) ir patvirtintas Autogaražo statybos kooperatyvo „Statybininkas“ narių sąrašas. Pareiškėjo eilės numeris buvo ketvirtas. Pareiškėjas turėjo lengvąjį automobilį VAZ-21011. Tuo metu būtina sąlyga tapti kooperatyvo nariu buvo - turėti automobilį. Autogaražų statybos kooperatyvas „ Statybininkas“ buvo autogaražų statybos kooperatyvo „Ratas“ padalinys. 1986 m. pareiškėjui buvo išduotas Ukmergės m. autogaražų kooperatyvo „Ratas“ nario bilietas, kurį laiką buvo renkami mokesčiai už elektrą, žemę. Pareiškėjo garažo unikalus Nr. ( - ), garažo žymėjimo indeksas ( - ), esantis ( - ) Ukmergės rajono savivaldybėje, bendras garažo plotas 36,51 kv. m, iš jų 18,08 k. v. m. rūsio plotas ir 18,43 k. m. garažo plotas. Garažą pareiškėjas pasistatė 1987 m. ir nuo to laiko jį valdo sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai, kaip savą. Valstybės įmonė Registrų centras 2011-03-01 sprendimu Nr. RS-386 atsisakė įregistruoti daiktines teises į garažą, esantį ( - ). (unikalus Nr. ( - )) nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjas nurodo, kad Civiliniame kodekse numatytų apribojimų nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą nėra.

4Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo į garažą pažymėjo, jog neprieštarauja dėl šio fakto nustatymo, jei bylos nagrinėjimo metu bus įrodyta, kad pareiškėjas nuosavybės teise valdė garažą, esantį ( - )., kaip savą, sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ne mažiau kaip 10 metų.

5Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras Vilniaus filialas Ukmergės ir Širvintų r. skyrius atsiliepimo į pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo į garažą teismui nepateikė, pranešimas įteiktas 2011-04-11 tinkamai, pasirašytinai. Prieštaravimų dėl pareiškimo patenkinimo taip pat negauta.

6Iš suinteresuotų asmenų nėra gauta prieštaravimų dėl pareiškimo tenkinimo, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 533 str. 1 d.).

7Pareiškimas tenkintinas.

8Pateiktas Ukmergės r. Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1986-11-25 sprendimas Nr. 292 (b.l. 6,7) bei potvarkio priedėlis patvirtina, kad pareiškėjas A. R. tapo autogaražų kooperatyvo „Statybininkas“ nariu. 1986 m. pareiškėjui buvo išduotas Ukmergės m. autogaražų kooperatyvo „Ratas“, kuris buvo autogaražų statybos kooperatyvo „Statybininkas“ padalinys, nario bilietas (b.l. 8). Iš pateiktų rašytinių įrodymų (b.l. 9-16) matyti, kad buvo atlikti garažo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - )., kadastriniai matavimai. VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų r. skyriaus sprendime nurodoma, kad pareiškėjo A. R. prašymas įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą – garažą, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ). - nebuvo patenkintas (b.l. 4). Byloje nustatyta, kad pareiškėjas A. R. garažą, esantį ( - )., unikalus numeris ( - ), įgijo sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdė daugiau nei dešimt metų, todėl teismas mano, kad pareiškėjas A. R. įgijo nuosavybės teisę į šį daiktą.

9Apie bylos nagrinėjimą buvo skelbiamas pranešimas pareiškėjo gyvenamosios vietos bei viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių. Per nustatytą terminą į teismą suinteresuoti asmenys dėl jų įtraukimo dalyvauti procese nesikreipė.

10Esant tokioms aplinkybėms, kurios nėra paneigtos jokiais kitais byloje esančiais įrodymais, pareiškimas tenkintinas Lietuvos Respublikos CK 4.68 - 4.71 straipsnių pagrindu.

11Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 4,00 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, priteistinos iš pareiškėjo valstybei Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 88 str., 96 str. pagrindu.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str., 530 – 533 str. teismas,

Nutarė

13pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti pareiškėjui A. R., a.k. ( - ) gyv. ( - ), nuosavybės teisės į garažą, kadastrinių matavimų byloje pažymėtą Nr. ( - ), unikalus numeris ( - ), esantį ( - )., įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą.

15Priteisti iš pareiškėjo A. R. 4,00 Lt (keturis litus 00 centų) pašto išlaidų valstybei.

16Informuoti pareiškėją, jog bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į išieškotojo - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

17Faktas nustatytas daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistravimui.

18Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai