Byla 2A-460/2013
Dėl skolos priteisimo, treciasis asmuo BUAB „Intertek-Servis“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Kazio Kailiuno, Gintaro Peciulio ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešejo), teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo CNA Insurance Company Ltd apeliacini skunda del Šiauliu apygardos teismo 2011 m. lapkricio 23 d. sprendimo civilineje byloje Nr. 2-648-368/2011 pagal ieškovo CNA Insurance Company Ltd ieškini atsakovams TT Club Insurance Limited, uždarajai akcinei bendrovei UAB „Transdovis“ del skolos priteisimo, treciasis asmuo BUAB „Intertek-Servis“.

2Teiseju kolegija

3n u s t a t e :

4I. Ginco esme

5Ieškovas CNA Insurance Company Ltd praše priteisti iš atsakovo TT Club Insurance Limited solidariai su atsakovu UAB „Transdovis“ 250 000 JAV doleriu, o likusia reikalavimo suma – 200 000 JAV doleriu – priteisti iš atsakovo UAB „Transdovis“, taip pat priteisti iš atsakovu 6 proc. metines palukanas nuo bylos iškelimo iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad Vokietijos imone Golden Interstar GmbH per bendrove M&TM Freight UK Ltd užsake satelitiniu siustuvu krovinio pervežimo paslauga iš Vokietijos miesto Ruderbergo (Ruderberg) i Maskva gavejui OOO „Ogttorgservice“. Pervežamo krovinio verte buvo 513 697,80 JAV doleriu. M&TM Freight UK Ltd ši užsakyma perdave UAB „Mitransa“, kuri šiai paslaugai atlikti persamde UAB „Transdovis“. Atsakovas UAB „Transdovis“ pagal CMR krovinio važtarašcius Nr. TA0021050 ir Nr. TA0021051 isipareigojo krovini pervežti prieš tai nurodytu maršrutu. Laikotarpiu nuo 2008 m. spalio 31 d. – lapkricio 5 d. atsakovo UAB „Transdovis“ puspriekabe-šaldytuvas (valst. Nr. BN423) su kroviniu buvo pavogta iš D. K. individualios imones teritorijos aikšteles, esancios ( - ). Ieškovas yra apdraudes M&TM Freight UK Ltd civiline atsakomybe ir pagal 2009 m. lapkricio men. taikos sutarti tarp CNA Insurance Company Ltd, M&TM Freight UK Ltd, OOO M&TM Freight, Golden Interstar GmbH ir OOO Golden Interstar GmbH atlygino krovinio savininkui padaryta žala, sumokedamas Golden Interstar GmbH, veikianciam per advokatu kontora SKW Schwartz Rechtsamvalte, 450 000 JAV doleriu.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

7Šiauliu apygardos teismas 2011 m. lapkricio 23 d. sprendimu ieškini atmete. Nurode, kad ieškovas savo ieškinio reikalavimus grindžia rašytiniais irodymais, jog atlygino krovinio siuntejui Golden Interstar GmbH 450 000 JAV doleriu žala del krovinio praradimo. Taciau teismas sprende, kad pateikta teismui skubiu mokejimu išrašo kopija ir elektroninio susirašinejimo (el. laiško) ištraukos kopija su priedu bei vertimais i lietuviu kalba nepatvirtina, kad ieškovas pagal taikos sutarties salygas iš tikruju atlygino žala, padaryta del krovinio praradimo, kadangi irodymai yra nepakankami tokioms išvadoms padaryti, o dokumentas (skubiu mokejimu išrašo kopija) neatspindi atliktos ukines operacijos (atsiskaitymo su krovinio siunteju Vokietijos imone Golden Interstar GmbH), nes neturi visu rekvizitu, pagal kuriuos butu imanoma nustatyti galbut atliktos ukines operacijos tapatuma. Todel konstatavo, jog ieškovo pateikti irodymai neatitinka pakankamumo ir leistinumo kriteriju (CPK 177, 178, 185 str.). Taip pat teismas nurode, kad reikalavimui pareikšti ieškovas yra praleides vieneriu metu ieškinio senaties termina (CMR konvencijos 32 straipsnio 1 punktas), o CMR 39 straipsnio 4 punktas del ilgesnio ieškinio senaties termino negali buti taikomas, nes ieškovas nepateike teismui pakankamu ir neabejotinu irodymu, pagrindžianciu žalos atlyginima krovinio siuntejui – Vokietijos imonei Golden Interstar GmbH. Be to, teismas konstatavo, jog atsakovas UAB „Transdovis“ krovinio gabenima organizavimo tinkamai: nenukrypo nuo maršruto ir vykde ekspedicinio užsakymo salygas, atvyko i D. K. II aikšteles teritorija, esancia ( - ), pateike UAB „Intertek-Servis“ darbuotojams krovinio dokumentus, negalejo išvengti užsitesusio krovinio dokumento tvarkymo, kuris nepriklause nuo vežejo valios, vadovavosi krovinio išsaugojimo prioritetu, ji palikdamas saugomoje aikšteleje, atsiimti krovinio dokumentus atvyko laiku. Todel sprende, jog bylos duomenys paneigia atsakovo kalte – dideli neatsarguma ir patvirtina, jog atsakovas UAB „Transdovis“ emesi saugumo priemoniu, kad butu galima išvengti krovinio praradimo žalos.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

9Ieškovas (toliau - apeliantas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti priimta sprendima ir perduoti byla nagrineti pirmosios instancijos teismui, taciau apeliacines instancijos teismui tokio prašymo netenkinus – priimti nauja sprendima tenkinant ieškini visiškai. Nurodo tokius argumentus.

101. Byla turi buti nagrinejama iš naujo pirmosios instancijos teisme del absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo, numatyto CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte, egzistavimo.

112011 m. lapkricio 16 d. teismo posedžio metu teismas pakeite TT Club Insurance Limited – UAB „Transdovis“ draudiko procesine padeti iš treciojo asmens, nepareiškiancio savarankišku reikalavimu, i atsakova. Nei tada, kai ši bendrove buvo treciojo asmens statusu, nei jai tapus atsakovu teismas niekada nesiunte jai nei procesiniu dokumentu, nei šaukimu, nors to praše tiek ieškovas, tiek atsakovas UAB „Transdovis“, ir jai procesiniai dokumentai turejo buti iteikiami pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2007 m. lapkricio 13 d. reglamente (EB) Nr. 1393/2007 „Del teisminiu ir neteisminiu dokumentu civilinese arba komercinese bylose iteikimo valstybese narese (dokumentu iteikimas) ir panaikinantis Tarybos reglamenta (EB) Nr. 1348/2000“ (toliau- Reglamentas). Nors atsakovas UAB „Transdovis“ teige siuntes draudikui procesinius dokumentus, nera jokiu irodymu, kad šis juos gavo. Teismas mineto posedžio metu atmete ieškovo ir atsakovo prašyma iteikti procesinius dokumentus draudimo bendrovei. Tokiu budu teismas pažeide procesines normas, nesuteike teises draudimo bendrovei pateikti atsiliepima ir sprendimu nusprende del šio neitraukto i byla asmens materialiuju teisiu ir pareigu (CPK 266, 329 str. 2 d. 2 p.).

122. Teismas padare nepagrista išvada, jog apelianto pateikti irodymai, kad jis yra faktiškai atlygines žala, nera pakankami. Tai patvirtina ne tik duomenys skubiu mokejimu išraše, bet ir lešas gavusio asmens atstovo elektroninis laiškas, taip pat ieškovo laiškas šiam atstovui.

133. Nepagristos teismo išvados del ieškinio senaties taikymo, nes net taikant vieneriu metu ieškinio senaties termina (CMR 32 straipsnio 1 dalis), jis nuo ieškovo faktinio sumokejimo dienos krovinio savininkui (CMR 39 straipsnio 4 dalis) yra nepraleistas.

144. Nepagrista teismo išvada del UAB „Transdovis“ didelio neatsargumo nebuvimo, nes apelianto pateikti irodymai patvirtina priešinga išvada.

15Atsakovas atsiliepimu prašo apeliacini skunda atmesti. Nurodo tokius argumentus.

161. Atsakovo draudikas TT Club Insurance Limited buvo itrauktas i byla, tai draudikui pranešti buvo pavesta UAB „Transdovis“. Reglamento nuostatu taikymas butu susijes su ilga procedura, del ko butu užvilkintas procesas. Be to, Reglamento nuostatos (14 straipsnis) nedraudžia teisminius dokumentus kitoje valstybeje gyvenantiems asmenims pristatyti tiesiogiai paštu. Atsakovas 2011 m. spalio 7 d. išsiunte draudikui skirtus procesinius dokumentus, ka patvirtina pašto kvitas, be to, informavo draudika elektroniniu laišku. Pašto siunta nera sugrižusi, draudikas nepateike ir atsiliepimo i elektronini laiška. Todel yra pagrindas manyti, jog jis buvo tinkamai informuotas apie proceso eiga ir jo pobudi. Atsakovas taip pat nurodo, kad sistemiškai aiškinant CPK normas (266, 329 str. 2 d. 2 p., 3 d. 1 p.) itraukus draudika i bylos nagrinejima, tik jis ir galetu kelti klausima (teikti apeliacini skunda) del absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo egzistavimo.

172. Teismas padare pagrista išvada, kad neirodytas ieškovo žalos krovinio savininkui Golden Interstar GmbH atlyginimo faktas apskritai, be to, nera irodymu, jog krovinio savininkui jo atstovas SKW Schwartz Rechtsamvalte butu pervedes pinigus, nera pateikta irodymu ir del šio atstovo igalinimu pasirašant 2009 m. lapkricio men. taikos sutarti.

183. Nesant atsakovo veiksmuose nei tycios, nei didelio neatsargumo del krovinio praradimo, teismas teisingai skaiciavo vieneriu metu ieškinio senaties termina nuo 2008 m. lapkricio 3 d. – CMR 32 straipsnio 1 dalis.

194. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustate visas reikšmingas faktines aplinkybes ir ju pagrindu padare tinkamas išvadas, kad atsakovas emesi visu butinu atsargumo ir rupestingumo priemoniu krovinio išsaugojimui, be to, ir veike pagal ekspeditoriaus UAB „Mitransa“ nurodytas salygas.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

21CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas. Apeliacines instancijos teismas nagrineja byla neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytu ribu, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribu butu pažeistos asmens, visuomenes ar valstybes teises ir teiseti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacines instancijos teismas ex officio patikrina, ar nera CPK 329 straipsnyje nurodytu absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu.

22Apeliacinis skundas tenkintinas.

23Šioje byloje sprendžiamas gincas del vežejo, kuris vežimo metu prarado krovini, ir jo draudiko atsakomybes. Pirmosios instancijos teismas apelianto ieškini šiems asmenims atmete. Apeliantas kvestionuoja teismo sprendima tiek iš esmes, tiek procesines teises normu esminiu pažeidimu pagrindu. Todel pirmiausia sprestina, ar pagristi apelianto argumentai, susije su jo nurodomu absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu (ne)egzistavimu.

24Pradinis ieškinys buvo pareikštas atsakovui UAB „Transdovis“. Išaiškejus, kad šis atsakovas yra apdraudes savo civiline atsakomybe, i byla 2011 m. birželio 2 d. teismo posedyje buvo itrauktas treciuoju asmeniu draudikas TT Club Insurance Limited (toliau- draudikas), kurio buveine yra Didžiojoje Britanijoje. Teismas šiam draudikui jokiu procesiniu dokumentu nesiunte ir pasiule tai padaryti paciam atsakovui (t. 2, b.l. 81-82). 2011 m. rugpjucio 4 d. atsakovas pateike teismui procesinius dokumentus su atitinkamais vertimais ir praše juos iteikti draudikui CPK 803-805 straipsniuose nustatyta tvarka (t. 2, b.l. 90). 2011 m. rugsejo 6 d. teismo posedyje atsakovo atstovas nurode, kad procesiniu dokumentu iteikti draudikui nepavyko, praše atideti bylos nagrinejima ir teige bandysiantis iteikti dokumentus (t. 2, b.l. 117-118). 2011 m. spalio 19 d. atsakovas nurode išsiuntes dokumentus, bet informacijos apie ju iteikima neturi, sekancia diena teismas dar karta atidejo bylos nagrinejima tuo paciu tikslu, o dar sekancia diena paskyre teismo posedi 2011 m. lapkricio 16 d. (t. 2, b.l. 121, 122). Šiame posedyje apeliantas pateike ieškini, kuriame papildomai atsakovu praše itraukti draudika, teismas ši prašyma tenkino, taciau atmete abieju šaliu prašymus atideti bylos nagrinejima ir suteikti galimybe draudikui pateikti atsiliepima, nes „istatymas nenumato papildomu atsiliepimu“ ir išnagrinejo byla iš esmes, ieškini atmete (t. 2, b.l. 128-135). Taigi, byloje iki jos išsprendimo iš esmes pats teismas jokiu priemoniu informuoti draudika (nei kaip treciaji asmeni, nei kaip atsakova) apie teismo posedžius ir net apie pati prasidejusi procesa apskritai nesieme, byloje nebuvo jokiu duomenu ir apie tai, kad draudika butu informaves bent atsakovas UAB „Transdovis“. Šiame kontekste pastebetina, kad atsakovas (tik) prie atsiliepimo i apeliacini skunda pateike pašto kvita, kad 2011 m. spalio 7 d. draudikui buvo išsiusta pašto siunta ir elektroninis laiškas, kuriame nurodyta, kad atsakovo atstovas siuncia reikalavimo pareiškima ir pareiškima del gynybos, prašo draudika parengti gynybos pareiškima arba paskirti savo atstova Lietuvoje (t. 2, b.l. 164-167). Taciau tai, ar bent ši pašto siunta bei elektroninis laiškas buvo draudiko gauti, ir šiuo atveju lieka neaišku, nes jokios reakcijos iš jo nebuvo.

25Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neturejo teises nuspresti, bet nusprende del neitrauktu dalyvauti byloje asmenu materialiuju teisu ir pareigu (CPK 266 straipsnis, 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Teiseju kolegija neturi pagrindo nesutikti su šiais argumentais.

26Kaip mineta, draudikas yra Didžiojoje Britanijoje. Taigi, apeliantas pagristai nurodo, kad jam procesiniai dokumentai turejo buti iteikti pagal Reglamento nuostatas, be to, jam išaiškintos CPK aktualios nuostatos inter alia atstovo paskyrimo pareiga ir išaiškintos tokios pareigos neivykdymo, atsiliepimo nepateikimo pasekmes (CPK 805 straipsnis), kas juo labiau tapo aktualu draudika patraukus atsakovo statusu. Kita vertus, teiseju kolegijos vertinimu, iš dalies sutinkant su atsakovo atsiliepimo argumentais, jei procesinius dokumentus draudikui iteiktu pats atsakovas, draudikui butu paaiškintos jo teises ir pareigos, tai per se nereikštu esminio proceso normu pažeidimo, nes svarbiausia yra tai, kad dalyvaujantis asmuo butu informuotas apie prasidejusi teismo procesa ir savo teises bei pareigas, o ne tai kokiu budu jis apie tai informuotas. Šiuo atveju, kaip mineta, tokiu duomenu byloje nebuvo, o iš esmes nera ju ir apeliacines instancijos teisme – netgi tuo atveju jei butu galima pripažinti, kad atsakovas siunte draudikui procesinius dokumentus ir elektronini laiška ir šis juos gavo (mineta, tokiu duomenu taip pat nera), iš ju nesimato, kad draudikui butu išaiškintos atstovo nepaskyrimo, atsiliepimo nepateikimo pasekmes.

27CPK 266 straipsnis draudžia teismui nuspresti del neitrauktu dalyvauti byloje asmenu teisiu ir pareigu, o nusprendimas del tokiu asmenu materialiuju teisiu ir pareigu yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Taigi, nagrinejamoje byloje aukšciau paminetu normu ir faktiniu aplinkybiu kontekste aktualu ar draudikas laikytinas (ne)itrauktu dalyvauti byloje asmeniu ir ar nuspresta del jo materialiuju teisiu ir pareigu.

28Draudikas iš tikruju i byla formaliai itrauktas – iš pradžiu treciuoju asmeniu, paskutiniame teismo posedyje atsakovu. Taciau negalima sutikti su atsakovo argumentais, kad faktiniu aplinkybiu kontekste draudikas buvo itrauktas dalyvauti byloje, ir, be kita ko, kad butu itrauktas dalyvauti byloje tinkamai – išaiškinant jam atstovo nepaskyrimo, atsiliepimo nepateikimo pasekmes. Teiseju kolegijos vertinimu, vien tai, kad bylos dokumentuose asmuo yra ivardijamas dalyvaujanciu asmeniu, savaime nereiškia, kad jis yra ir realiai itrauktas dalyvauti byloje, jei iki pat bylos nagrinejimo pabaigos jam iš esmes net nepranešama apie prasidejusi procesa, jo procesini statusa bei su tuo susijusias teises ir pareigas, nes tokiu atveju nesudaromos salygos ir nevyksta realus itraukimas dalyvauti byloje.

29Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad istatymo draudžiama teismui nagrinejant byla spresti klausimus del neitrauktu dalyvauti byloje asmenu teisiu ar pareigu (CPK 266 straipsnis), šis istatymo imperatyvas sukuria byla nagrinejanciam teismui pareiga, nustacius tiketina teisine sprendimo itaka ne tik bylos dalyviams, bet ir kitiems asmenims, imtis priemoniu itraukti juos i prasidejusi procesa. Sisteminis CPK 266 straipsnio ir 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto normu vertinimas leidžia daryti išvada, kad absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra ne visais atvejais, kai teismas neitraukia i procesa visu teisini suinteresuotuma turinciu asmenu, o tik tais, kai tai susije su istatymo nurodytomis pasekmemis – sprendimu turi buti nuspresta ir del tokiu asmenu teisiu ir pareigu. Nusprendimas suprantamas kaip teisiu ir pareigu asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi itakos neitraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padeciai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007 m. sausio 9 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-159/2007; kt.). Nagrinejamoje byloje yra pagrindas manyti, kad draudikas, esant pagrindui ieškini iš esmes tenkinti UAB „Transdovis“ atžvilgiu, taip pat galetu buti ipareigotas atsakyti draudimo išmokos ribose. Nors šiuo atveju ieškinys atmestas, tai nereiškia, kad toks procesinis sprendimas niekaip nepaveike draudiko – atmetus ieškini abiems atsakovams tuo paciu buvo konstatuota, kad draudikui išnyksta pareiga išmoketi draudimo išmoka del ivykio. Ta aplinkybe, kad pirmosios instancijos teismas prieme palanku atsakovams sprendima, nešalina CPK 266 straipsnio nuostatu pažeidimo, nes nei šis straipsnis, nei CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas nesieja ju reikalavimu laikymosi bylos nagrinejimo eigoje su galimo/priimto procesinio sprendimo (ne)palankumu neitrauktam dalyvauti i byla asmeniui. Tokia išvada iš esmes patvirtina ir kasacinio teismo praktika, kai absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu buvo pripažintas atsakovo draudiko neitraukimas i byla, nors ieškinys atsakovui ir buvo atmestas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-79/2010). Šiame kontekste atmestini atsakovo argumentai, kad apeliacini skunda, esant aptariamai situacijai nagrinejamoje byloje, galetu paduoti tik draudikas egzistuojant CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytoms salygoms – šis straipsnis reglamentuoja tuos atvejus, kai asmuo buvo tinkamai itrauktas dalyvauti i byla, taciau nebuvo informuotas apie teismo posedi.

30Remiantis aukšciau išdestytu teiseju kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padare esminius procesiniu normu pažeidimus, lemianciais absoliutu sprendimo negaliojimo pagrinda (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas), del ko sprendimas turi buti panaikintas ir byla perduota nagrineti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Padarius tokia išvada, kiti apeliacinio skundo argumentai nebera reikšmingi, todel teiseju kolegija del ju, taip pat ir del bylinejimosi išlaidu nepasisako.

31Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

32Šiauliu apygardos teismo 2011m. lapkricio 23 d. sprendima panaikinti ir byla perduoti pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. Teiseju kolegija... 3. n u s t a t e :... 4. I. Ginco esme... 5. Ieškovas CNA Insurance Company Ltd praše priteisti iš atsakovo TT Club... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme... 7. Šiauliu apygardos teismas 2011 m. lapkricio 23 d. sprendimu ieškini atmete.... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai... 9. Ieškovas (toliau - apeliantas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti priimta... 10. 1. Byla turi buti nagrinejama iš naujo pirmosios instancijos teisme del... 11. 2011 m. lapkricio 16 d. teismo posedžio metu teismas pakeite TT Club Insurance... 12. 2. Teismas padare nepagrista išvada, jog apelianto pateikti irodymai, kad jis... 13. 3. Nepagristos teismo išvados del ieškinio senaties taikymo, nes net taikant... 14. 4. Nepagrista teismo išvada del UAB „Transdovis“ didelio neatsargumo... 15. Atsakovas atsiliepimu prašo apeliacini skunda atmesti. Nurodo tokius... 16. 1. Atsakovo draudikas TT Club Insurance Limited buvo itrauktas i byla, tai... 17. 2. Teismas padare pagrista išvada, kad neirodytas ieškovo žalos krovinio... 18. 3. Nesant atsakovo veiksmuose nei tycios, nei didelio neatsargumo del krovinio... 19. 4. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustate visas reikšmingas faktines... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir... 21. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinejimo apeliacine tvarka... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 23. Šioje byloje sprendžiamas gincas del vežejo, kuris vežimo metu prarado... 24. Pradinis ieškinys buvo pareikštas atsakovui UAB „Transdovis“.... 25. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neturejo teises nuspresti,... 26. Kaip mineta, draudikas yra Didžiojoje Britanijoje. Taigi, apeliantas pagristai... 27. CPK 266 straipsnis draudžia teismui nuspresti del neitrauktu dalyvauti byloje... 28. Draudikas iš tikruju i byla formaliai itrauktas – iš pradžiu treciuoju... 29. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad 30. Remiantis aukšciau išdestytu teiseju kolegija sprendžia, kad pirmosios... 31. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 2... 32. Šiauliu apygardos teismo 2011m. lapkricio 23 d. sprendima panaikinti ir byla...