Byla 2-648-368/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovo CNA Insurance Company Ltd atstovui advokatui A. K., atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Transdovis“ atstovui advokatui E. R.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo CNA Insurance Company Ltd ieškinį atsakovams TT Club Insurance Limited ir UAB „Transdovis“, trečiajam asmeniui BUAB „Intertek-Servis“ dėl skolos priteisimo ir,

Nustatė

3Ieškovas CNA Insurance Company Ltd prašo priteisti iš atsakovo TT Club Insurance Limited solidariai su atsakovu UAB „Transdovis“ 250 000 JAV dolerių, o likusią reikalavimo sumą – 200 000 JAV dolerių – priteisti iš atsakovo UAB „Transdovis“, taip pat priteisti iš atsakovų 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Vokietijos įmonė Golden Interstar GmbH per bendrovę M&TM Freight UK Ltd užsakė satelitinių siųstuvų krovinio pervežimo paslaugą iš Vokietijos miesto Ruderbergo (Ruderberg) į Maskvą gavėjui OOO „Ogttorgservice“. Pervežamo krovinio vertė buvo 513 697,80 JAV dolerių. Pažymėjo, kad M&TM Freight UK Ltd šį užsakymą perdavė UAB „Mitransa“, kuri šiai paslaugai atlikti persamdė UAB „Transdovis“. Teigia, kad atsakovas UAB „Transdovis“ pagal CMR krovinio važtaraščius Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) įsipareigojo krovinį pervežti prieš tai nurodytu maršrutu. Atkreipė dėmesį, kad laikotarpiu nuo 2008-10-31 iki 2008-11-05 atsakovo UAB „Transdovis“ puspriekabė-šaldytuvas (valst. Nr. ( - )) su kroviniu buvo pavogta iš D.Kudarauskienės individualios įmonės (toliau IĮ) teritorijos aikštelės, esančios ( - ). Tvirtina, kad yra apdraudęs M&TM Freight UK Ltd civiline atsakomybe ir pagal susitarimą tarp CNA Insurance Company Ltd, M&TM Freight UK Ltd, OOO M&TM Freight, Golden Interstar GmbH ir OOO Golden Interstar GmbH atlygino krovinio savininkui padarytą žalą, sumokėdamas Golden Interstar GmbH, veikiančiam per advokatų kontorą SKW Schwartz Rechtsamvalte, 450 000 JAV dolerių.

4Atsakovas UAB „Transdovis“ prašo ieškinį atmesti, nes dėl krovinio praradimo neįrodyta jo kaltė. Nurodo, kad ieškovas praleido CMR konvencijos 32 straipsnio 1 punkte nustatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą kreiptis į teismą, nes krovinio pristatymo diena ekspediciniame užsakyme Nr. ( - ) nurodyta 2008-11-03, o ieškinys teismui pateiktas praėjus daugiau kaip dvejiems metams, t. y. 2011-01-17. Be to, ieškovas teismui nepateikė jokių įrodymų dėl 450 000 JAV dolerių sumokėjimo siuntėjui Golden Interstar GmbH. Teigia, kad pagal CMR konvencijos 23 straipsnio 3 punkto nuostatas ribojančias kompensacijų dydį, ieškovo reikalaujama kompensacija šioje byloje negali viršyti 622 241,22 Lt. Tvirtina, kad, 2011-06-02 posėdžio metu, teismui leidus (2 tomas, 81–82 b. l.), raštu pranešė atsakovui TT Club Insurance Limited apie teismo posėdžio laiką ir vietą (2 tomas, 121 b. l.).

5Ieškinys atmestinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad Vokietijos įmonė Golden Interstar GmbH (siuntėjas) per bendrovę M&TM Freight UK Ltd užsakė satelitinių siųstuvų krovinio, kurio vertė – 513 697,80 JAV dolerių, pervežimo paslaugą iš Vokietijos miesto Ruderbergo į Maskvą gavėjui OOO „Ogttorgservice“ (1 tomas, 43–46 b. l.).

7M&TM Freight UK Ltd šį užsakymą perdavė UAB „Mitransa“, kuri šiai paslaugai atlikti persamdė atsakovą UAB „Transdovis“ (1 tomas, 40, 42 b. l.).

8UAB „Transdovis“ pagal CMR krovinio važtaraščius Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) įsipareigojo krovinį pervežti nurodytu maršrutu (1 tomas, 81–88 b. l.).

9Laikotarpiu nuo 2008-10-31 iki 2008-11-05 atsakovo UAB „Transdovis“ puspriekabė-šaldytuvas (valst. Nr. ( - )) su kroviniu buvo pavogta iš D. Kudarauskienės IĮ teritorijos aikštelės, esančios ( - ) (1 tomas, 11, 12 b. l.).

10Ieškovas CNA Insurance Company Ltd apdraudė M&TM Freight UK Ltd civiline atsakomybe (1 tomas, 63–66, 71–74 b. l.).

11Pagal taikos sutartį, sudarytą tarp CNA Insurance Company Ltd, M&TM Freight UK Ltd, OOO M&TM Freight, Golden Interstar GmbH ir OOO Golden Interstar GmbH, ieškovas CNA Insurance Company Ltd įsipareigojo atlyginti krovinio savininkui padarytą 450 000 JAV dolerių žalą (1 tomas, 51–52, 57–58 b. l.).

12Pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktą ieškinyje turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas). CPK 178 straipsnyje įtvirtinta šalių procesinė pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. CPK 177 straipsnyje nurodytos įrodinėjimo priemonės, kuriomis nustatomi faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str. 1 d.).

13Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovas savo ieškinio reikalavimus, be kita ko, grindžia rašytiniais įrodymais, kurie, jo teigimu, įrodo, jog jis atlygino krovinio siuntėjui Golden Interstar GmbH 450 000 JAV dolerių žalą dėl krovinio praradimo (2 tomas, 69–77 b. l.). Nors ieškovas pateikė teismui skubių mokėjimų išrašo kopiją ir elektroninio susirašinėjimo (el. laiško) ištraukos kopiją su priedu bei vertimais į lietuvių kalbą (2 tomas, 69–77 b. l.), teismo vertinimu, minėti įrodymai nepatvirtina, kad ieškovas pagal taikos sutarties sąlygas (1 tomas, 51–52 b. l.) atlygino žalą, padarytą dėl krovinio praradimo, kadangi įrodymai yra nepakankami tokioms išvadoms padaryti, o dokumentas (skubių mokėjimų išrašo kopija) neatspindi atliktos ūkinės operacijos (atsiskaitymo su krovinio siuntėju Vokietijos įmone Golden Interstar GmbH), nes neturi visų rekvizitų, pagal kuriuos būtų įmanoma nustatyti galbūt atliktos ūkinės operacijos tapatumą.

14Pažymėtina, kad byloje nagrinėjamas ginčas tarp verslo subjektų. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovo buveinė yra Anglijoje (2 tomas, 128 b. l.), kuri sudaro Didžiosios Britanijos (Jungtinės Karalystės) dalį, o pastaroji nuo 1973 m. yra Europos Sąjungos narė. Europos Sąjungos nariams yra privalomi ir tiesiogiai taikomi Europos Bendrijos institucijų reglamentai, tarp jų: 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo ir 2003 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.1725/2003, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB).

15Todėl, teismo vertinimu, ieškovo pateikti įrodymai dėl atsiskaitymo su krovinio siuntėju –Vokietijos įmone Golden Interstar GmbH – pagal taikos sutartį turi būti aiškūs ir nedviprasmiški. Vien ta aplinkybė, kad skubių mokėjimų išrašo kopijoje tarp eilės mokėjimų nurodyta lėšų suma (450000 JAV dolerių), gavėjas SKW Schwartz Rechtsamvalte ir jo sąskaitos numeris sutampa su nurodytu taikos sutartyje, nesuponuoja šalių tarpusavio atsiskaitymo pagal taikos sutartį teisingumo išvados, t. y. jog buvo įvykdyta taikos sutartis, kadangi iš minėto dokumento negalima identifikuoti sąskaitos, iš kurios galbūt atliktas skubus mokėjimas, taip pat neaiški ūkinės operacijos paskirtis (pagal kokį sandorį ar prievoles), neaiškus skubaus mokėjimo atlikimo būdas, kredito įstaiga ir t. t. Atsiskaitymą pagal taikos sutartį nepatvirtina ir elektroninio laiško ištraukos kopija su priedu, kadangi ir joje pateikti duomenys nepagrindžia ūkinės operacijos (mokėjimo pagal šalių taikos sutartį) tapatumo.

16Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais, turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-171/2008).

17Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad skubių mokėjimų išrašo kopija ir elektroninio laiško ištraukos kopija su priedu neatitinka įrodymų pakankamumo ir leistinumo kriterijų (CPK 177, 178, 185 str.).

18Byloje iš tarptautinio krovinių pervežimo kilusiam ginčui taikytinos CMR konvencijos nuostatos, kadangi yra būtinas sąlygų šiai konvencijai taikyti visetas: buvo vežama kelių transporto priemone už užmokestį, krovinio išsiuntimo ir jo gavimo vieta buvo skirtingų valstybių teritorijose ir tiek krovinio išsiuntimo vietos, tiek krovinio gavimo vietos valstybės yra CMR konvencijos narės (Konvencijos 1 str. 1 p.). Tai patvirtina ir CMR krovinio važtaraščiai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (1 tomas, 81–88 b. l.).

19Nagrinėjamoje byloje aktualus yra CMR konvencijos 32 straipsnis, kuriame reglamentuojami ieškinio senaties terminai.

20Pagal CMR konvencijos 32 straipsnio 1 punktą teisė pateikti ieškinį dėl vežimų taikant CMR konvenciją dėl senaties prarandama po vienerių metų. Tačiau tyčinių veiksmų atveju arba kaltinimo, kuris pagal teismo, nagrinėjančio šį atvejį, taikomus įstatymus prilygsta tyčiniams veiksmas, atveju senaties terminas yra treji metai.

21Byloje nėra ginčo, kad ieškininės senaties terminas nagrinėjamu atveju pradedamas skaičiuoti trisdešimtąją dieną praėjus sutartam krovinio pristatymo terminui – 2008-11-03, t. y. nuo 2008-12-03 (1 tomas, 40, 130 b. l., 2 tomas, 4 b. l., CMR konvencijos 32 str. 1 p. b papunktis). Tačiau ieškovas nurodo, kad nagrinėjamu atveju senaties terminas yra treji metai, kadangi atsakovo UAB „Transdovis“ (vežėjo) vairuotojo didelis neatsargumas lėmė neteisėtą vežamo krovinio užvaldymą (vagystę), ir tai prilyginama tyčiniams veiksmams. Be to, teigia, kad terminas ieškinį paduoti nėra praleistas, kadangi pagal CMR konvencijos 39 straipsnio 4 punktą senaties terminas prasideda arba nuo tos dienos, kai buvo paskelbtas galutinis teismo sprendimas, kuriuo nustatoma būtina sumokėti kompensacinė suma, kaip nurodyta Konvencijoje, arba, jeigu tokio sprendimo nėra, nuo faktinio atlygio mokėjimo dienos, o žala dėl krovinio praradimo krovinio siuntėjui (Vokietijos įmone Golden Interstar GmbH) atlyginta 2010-01-15.

22Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas nepateikė teismui pakankamų ir neabejotinų įrodymų, pagrindžiančių žalos atlyginimą krovinio siuntėjui – Vokietijos įmonei Golden Interstar GmbH, – atmeta ieškovo ieškinio teiginius dėl CMR konvencijos 39 straipsnio 4 punkto taikymo.

23CMR konvencijoje siekiama subalansuoti vežėjo ir ieškovo padėtį, numatant tam tikras vežėjo gynybos priemones. Pagal Konvencijos 17 straipsnio 2 punktą vežėjas neatsako už krovinio praradimą, jo sugadinimą ar pavėlavimą pristatyti, jei tai įvyko ne dėl vežėjo, o dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės, kaip jo nurodymų pasekmė, dėl krovinio defektų ar aplinkybių, kurių pasekmių vežėjas negalėjo išvengti. Tačiau įrodinėjimo, kad nuostolių nebuvo galima išvengti, našta tenka vežėjui (Konvencijos 18 str. 1 p.), ir jis turi įrodyti ir priežastinį ryšį tarp aplinkybių ir žalos, praradimo. Vežėjo didelis neatsargumas tais atvejais, kai krovinys prarandamas dėl vagystės, nustatomas atsižvelgiant į krovinio gabenimo organizavimą ir jo vykdymą, bendradarbiavimą su gavėju ir kitas bylos aplinkybes.

24Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp UAB „Mitransa“ , kuri pervežimui atlikti pasamdė UAB „Transdovis“ (1 tomas, 8 b. l.), ir trečiojo asmens BUAB „Intertek-Servis“ 2007-02-23 buvo sudaryta logistikos paslaugų sutartis Nr. ( - ) dėl logistikos paslaugų (1 tomas, 136 b. l.). Iš 2008-10-21 tarp UAB „Mitransa“ ir atsakovo UAB „Transdovis“ sudaryto ekspedicijos užsakymo Nr. ( - ) matyti, kad jame nurodyta muitinė LT – D. Kudarauskienės IĮ, esanti ( - ) (1 tomas, 8 b. l.). Trečiojo asmens UAB „Intertek-Servis“ 2008-11-07 paaiškinime nurodyta, kad 2008-10-27 į D. Kudarauskienės IĮ teritorijos aikštelę, esančią ( - ), atvyko UAB „Transdovis“ vilkikas su puspriekabe-šaldytuvu (valst. Nr. ( - ) / ( - )) ir transporto priemonės vairuotojas pateikė UAB „Intertek-Servis“ darbuotojams krovinio dokumentus (1 tomas, 12 b. l.). Atsakovo UAB „Transdovis“ (vežėjo) darbuotojo E. G. 2008-11-06 paaiškinimo duomenimis, vilkikas su puspriekabe-šaldytuvu muitinės sandėliuose prastovėjo iki 2008-10-31 vakaro, ir, išsiaiškinęs, kad UAB „Intertek-Servis“ darbuotojai krovinio dokumentus sutvarkys iki 2008-11-05, E. G., pasirašęs UAB „Intertek-Servis“ išvykimo žurnale, paliko puspriekabę-šaldytuvą muitinės terminalo teritorijoje, kurią, UAB „Intertek-Servis“ darbuotojo teigimu, saugo saugos tarnyba (1 tomas, 134 b. l.). Atsakovo UAB „Transdovis“ darbuotojo E. G. paaiškinimo teiginius patvirtina UAB „Intertek-Servis“ nurodytos aplinkybės, pagal kurias 2008-10-31 įmonės atstovai galėjo krovinio vairuotojui pranešti, kad Carnet Tir knygelė nebus tą dieną atidaryta, kadangi dalis krovinio buvo su T1 deklaracijomis ir 2008-11-03 suėjo tranzito termino pabaiga (1 tomas, 12 b. l.).

25Nors ieškovas teigia, kad atsakovas UAB „Transdovis“ vairuotojas neįsitikino, kad saugu palikti puspriekabę su kroviniu muitinės terminalo teritorijoje, ir pateikė Cunnunham Lindsey Marine Ltd tyrimo medžiagą (2 tomas, 7–19 b. l.), teismas pažymi, kad pagal CPK 113 straipsnio 3 dalį visi procesiniai dokumentai ir jų priedai teismui pateikiami valstybine kalba, išskyrus šiame Kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas išimtis. Pažymėtina, kad ieškovas pateikė tik kelių Cunnunham Lindsey Marine Ltd atlikto tyrimo išvadų sakinių vertimą, iš kurių neįmanoma nustatyti tyrimo išvadų turinio ir visapusiškai įvertinti tyrimo, todėl teismas šių įrodymų plačiau nevertina. Pažymėtina, kad minėto tyrimo ištraukoje, be kita ko, nurodyta, kad CCTV kameros muitinės sandėlyje apima automobilių įvažiavimus į sandėlį, įėjimas / išėjimas turi vartus, kurie nakčiai ir savaitgaliais rakinami pakabinama spyna.

26Iš kito atsakovo UAB „Transdovis“ darbuotojo (vairuotojo) V. R. 2008-11-13 paaiškinimo matyti, kad jam 2008-11-01 atvykus į D. Kudarauskienės IĮ sandelį, esantį ( - ) ir sargui įleidus į teritoriją, jis pastebėjo, jog puspriekabės-šaldytuvo joje nebuvo, o atvykus 2008-11-03 paėmė sutvarkytus dokumentus (1 tomas, 135 b. l.).

27Atsakovo UAB „Transdovis (vežėjo) darbuotojų teiginius dėl saugomos aikštelės, esančios ( - ), patvirtina 2011-05-31 antstolio I. G. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. ( - ) , kuris pagal CPK 635 straipsnio 4 dalį laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu ir turi didesnę įrodomąją galią, ir jame nurodyta, kad teritorija, kurioje stovi transporto priemonės yra aptverta, prie įvažiavimo sumontuotas užkardas, stovi būdelė, ant stulpų yra šviestuvai, sumontuotos vaizdo kameros (2 tomas, 64–67 b. l). Teismo vertinimu, minėtas protokolas patvirtina, kad aikštelėje yra įrengtos priemonės (tvora, užkardas, šviestuvai ant stulpų, vaizdo kameros), kurių paskirtis – sudaryti kliūtis pašaliniams asmenims, norintiems krovinį užvaldyti neteisėtu būdu, todėl atsakovo UAB „Transdovis“ vairuotojas pagrįstai siekė jų pagalba užtikrinti krovinio išsaugojimą toje vietoje.

28Pažymėtina, kad 2008-10-21 UAB „Mitransa“ ir atsakovo UAB „Transdovis“ sudaryto ekspedicijos užsakymo Nr. ( - ) 6 punkte pažymėta vežėjo galimybė stovėti saugomose aikštelėse (1 tomas, 8 b. l.).

29Esant prieš tai nurodytoms aplinkybėms, kad atsakovas UAB „Transdovis“ krovinio gabenimą organizavimo tinkamai: nenukrypo nuo maršruto ir vykdė ekspedicinio užsakymo sąlygas, atvyko į D. Kudarauskienės IĮ aikštelės teritoriją, esančią ( - ), pateikė UAB „Intertek-Servis“ darbuotojams krovinio dokumentus, negalėjo išvengti užsitęsusio krovinio dokumento tvarkymo, kuris nepriklausė nuo vežėjo valios, vadovavosi krovinio išsaugojimo prioritetu, jį palikdamas saugomoje aikštelėje, atsiimti krovinio dokumentus atvyko laiku, teismas sprendžia, kad bylos duomenys paneigia atsakovo kaltę – didelį neatsargumą ir patvirtina, jog atsakovas UAB „Transdovis ėmėsi saugumo priemonių, kad būtų galima išvengti krovinio praradimo žalos, o kadangi ieškovas praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą, jo ieškinys yra atmestinas.

30Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistina 29,40 Lt išlaidų (1 tomas, 95 b. l.), susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str.).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 279 straipsniu,

Nutarė

32Ieškinį atmesti.

33Priteisti iš ieškovo CNA Insurance Company Ltd (į. k. 00000950, buveinės adresas: 2 Minster Court, Mincing Lane, London, England EC3R 7BB) 29,40 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

34Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo CNA... 3. Ieškovas CNA Insurance Company Ltd prašo priteisti iš atsakovo TT Club... 4. Atsakovas UAB „Transdovis“ prašo ieškinį atmesti, nes dėl krovinio... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vokietijos įmonė Golden Interstar GmbH... 7. M&TM Freight UK Ltd šį užsakymą perdavė UAB „Mitransa“, kuri šiai... 8. UAB „Transdovis“ pagal CMR krovinio važtaraščius Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 9. Laikotarpiu nuo 2008-10-31 iki 2008-11-05 atsakovo UAB „Transdovis“... 10. Ieškovas CNA Insurance Company Ltd apdraudė M&TM Freight UK Ltd civiline... 11. Pagal taikos sutartį, sudarytą tarp CNA Insurance Company Ltd, M&TM... 12. Pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktą ieškinyje turi būti nurodytos... 13. Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovas savo ieškinio reikalavimus, be... 14. Pažymėtina, kad byloje nagrinėjamas ginčas tarp verslo subjektų. Bylos... 15. Todėl, teismo vertinimu, ieškovo pateikti įrodymai dėl atsiskaitymo su... 16. Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka,... 17. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad skubių mokėjimų išrašo... 18. Byloje iš tarptautinio krovinių pervežimo kilusiam ginčui taikytinos CMR... 19. Nagrinėjamoje byloje aktualus yra CMR konvencijos 32 straipsnis, kuriame... 20. Pagal CMR konvencijos 32 straipsnio 1 punktą teisė pateikti ieškinį dėl... 21. Byloje nėra ginčo, kad ieškininės senaties terminas nagrinėjamu atveju... 22. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas nepateikė teismui pakankamų ir... 23. CMR konvencijoje siekiama subalansuoti vežėjo ir ieškovo padėtį, numatant... 24. Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp UAB „Mitransa“ , kuri pervežimui... 25. Nors ieškovas teigia, kad atsakovas UAB „Transdovis“ vairuotojas... 26. Iš kito atsakovo UAB „Transdovis“ darbuotojo (vairuotojo) V. R. 2008-11-13... 27. Atsakovo UAB „Transdovis (vežėjo) darbuotojų teiginius dėl saugomos... 28. Pažymėtina, kad 2008-10-21 UAB „Mitransa“ ir atsakovo UAB... 29. Esant prieš tai nurodytoms aplinkybėms, kad atsakovas UAB „Transdovis“... 30. Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistina 29,40 Lt išlaidų (1 tomas, 95 b.... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 32. Ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš ieškovo CNA Insurance Company Ltd (į. k. 00000950, buveinės... 34. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...