Byla 2-2407/2011
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 28 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Kašgarija“ atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą civilinėje byloje Nr. B2-6238-115/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kašgarija“ generalinio direktoriaus J. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 28 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Kašgarija“ atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą civilinėje byloje Nr. B2-6238-115/2011.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Kašgarija“ generalinis direktorius J. D. 2011-07-04 pareiškimu prašė iškelti restruktūrizavimo bylą šiai bendrovei. Nurodė, kad 1995-04-24 įkurtos įmonės pagrindinė veiklos sritis – statybos darbai. Ekonominio sunkmečio metu įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais, tačiau veiklos nenutraukė. Šiuo metu įmonė nepajėgi įvykdyti visų prisiimtų įsipareigojimų kreditoriams, tačiau šie sunkumai būtų išspręsti pradėjus įmonės restruktūrizavimo procesą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 28 d. nutartimi atsisakė UAB „Kašgarija“ iškelti restruktūrizavimo bylą. Teismas konstatavo, jog restruktūrizavimo byla iškeliama, jei įmonė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau ĮRĮ) 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai bei teismui išnagrinėjus pareiškimą nėra pagrindo išvadai, jog įmonė yra nemoki.

8Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad pagal 2009 metų balansą įmonės turtas sudarė 5 686 09 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 593 208 Lt; pagal 2011-06-28 balansą įmonės turtas sudarė 6 969 005 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 730 819 Lt. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos nustatė, kad įmonė 2011 m. dirba nuostolingai. Į kreditorių sąrašą nebuvo įtrauktas UAB „Gandras Energoefektas“, kuris pateikė teismui 2009-12-09 pasirašytą tarpusavio skolų suderinimo aktą. Todėl konstatavo, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodyti visi kreditoriai (ĮRĮ 5 str. 1 d. 3 p.). Be to, teismas nustatė, jog šio plano metmenyse nurodytų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 2 730 819,32 Lt, o pagal 2011-06-28 įmonės balanso duomenis, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 5 541 609 Lt, t. y. dvigubai daugiau, todėl padarė išvadą, jog ieškovas faktiškai nemokus. Nurodė, jog ieškovas metmenyse neįsipareigojo mokėti palūkanų kreditoriams, tuo pažeisdamas ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punktą. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas UAB „Kašgarija“ generalinis direktorius J. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas be pagrindo sprendė, jog ieškovas nenurodė metmenyse visų kreditorių. Pagal ĮRĮ 3 straipsnį įmonės kreditoriais laikomo asmenys turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus, todėl kreditoriais laikytini tik tie asmenys, kuriems prievolių terminai yra nesuėję. Pažymi, jo UAB „Gandras Energoefektas“ neturi reikalavimo teisės ieškovo atžvilgiu, kadangi tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas yra pasirašytas tik UAB „Gandras Energoefektas“. Tuo tarpu 2011-06-28 balanse po vienerių metų mokėtina 2 810 790 Lt suma reiškia, kad įsipareigojimų kreditoriams terminai nėra pasibaigę, todėl metmenyse tokie kreditoriai neturėjo būti nurodomi.
  2. Teismas neteisingai konstatavo, kad ieškovas turėjo įsipareigoti pagal ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punktą mokėti palūkanas kreditoriams. Tvirtina, jog įstatyme aiškiai nurodyta, kad įsipareigojimas mokėti palūkanas yra bendrovės teisė, o ne pareiga.
  3. Teismas pažeidė CPK 225 straipsnio 1 punktą, t. y. nepatikslino šalių pareigos įrodinėti ir todėl buvo padaryta nepagrįsta išvada, jog nagrinėjamoje byloje konstatuotinos ĮBĮ nurodytos bankroto bylos iškėlimo sąlygos.

11Trečiasis asmuo UAB „Energijos taupymo centras“ atsiliepime prašo skundą atmesti. Nurodo, jog ĮRĮ 3 straipsnio 1 dalyje aiškiai įtvirtinta, jog kreditoriais laikomi ir tie asmenys, kuriems įsipareigojimų vykdymo terminai nėra suėję, todėl ieškovas restruktūrizavimo plano metmenyse turėjo nurodyti ir tuos kreditorius, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 2 810 790 Lt. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintas palūkanų mokėjimas kreditoriams yra ne įmonės teisė, o pareiga, kurią įmone privalo prisiimti, tuo atveju, kai planuojama įmonei iškelti restruktūrizavimo bylą. Pažymi, jog metmenyse nėra nurodytas kreditorius AB „Šiaulių bankas“, kurio reikalavimas sudaro 1 600 000 Lt ir yra užtikrintas hipoteka. Minėtam kreditoriui nebuvo pranešta apie sprendimą dėl įmonės restruktūrizavimo, todėl buvo pažeistas ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar teismo nutartis, kuria UAB „Kašgarija“ atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

14ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo proceso tikslas – išsaugoti ir plėtoti veiklą įmonės, kuri turi finansinių sunkumų ir nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Įmonė, turinti finansinių sunkumų, – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimai (ĮRĮ 7 str. 4 d.). ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti 3 pagrindai, kuriems esant, atsisakoma iškelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.).

15ĮRĮ 3 straipsnyje įtvirtinta, jog įmonės kreditoriai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems įsipareigojimų vykdymo terminai dar nesuėję.

16ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte yra įtvirtinta pareiga, o ne teisė, metmenyse nurodyti savanoriškus įmonės įsipareigojimus kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį, nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.

17Kaip minėta, skundžiama nutartimi teismas atsisakė atsakovui iškelti restruktūrizavimo bylą, nustatęs, jog įmonės restruktūrizavimo metmenyse nebuvo nurodyti visi kreditoriai (ĮRĮ 5 str. 1 d. 3 p., ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p.), ieškovas faktiškai yra nemokus (ĮBĮ 2 str. 8 d.), o taip pat, kad skolininkas metmenyse neįsipareigojo mokėti palūkanų kreditoriams (ĮRĮ 5 str. 1 d. 6 p.).

18Apeliantas, nesutikdamas su teismo išvada dėl visų kreditorių nenurodymo metmenyse, atskirąjį skundą grindžia tuo, kad kreditoriais laikytini tik tie asmenys, kurių reikalavimų vykdymo terminai yra suėję. Teisėjų kolegija atmeta šį apelianto teiginį, nes pagal paminėto ĮRĮ 3 straipsnio nuostatas, atvirkščiai nei teigia apeliantas, įmonės kreditoriais laikomi ir tokie asmenys, kurių reikalavimų vykdymo terminai dar nėra suėję. Iš apelianto pateikto 2011-06-28 balanso duomenų matyti, jog mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams sudaro 5 541 609 Lt, tačiau restruktūrizavimo plano metmenyse esantys kreditoriniai reikalavimai sudaro 2 730 819,32 Lt (b. l. 88-94, 98-99). Tokiu būdu teismas, įvertinęs apelianto pateiktas metmenis, pagrįstai sprendė, kad UAB „Kašgarija“ metmenyse nenurodė visų savo kreditorių (CPK 185 str.).

19Apeliantas taip pat nesutinka su teismo nurodymu, dėl savanoriškų įmonės įsipareigojimų mokėti palūkanas kreditoriams. Argumentas atmestinas, remiantis pirmiau paminėta ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkto norma.

20Kaip minėta, nustačius bent vieną ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nurodytą pagrindą sudarančias aplinkybes, turi būti atsisakoma kelti įmonei restruktūrizavimo bylą. Atsižvelgdama į aukščiau nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Kašgarija“, yra teisėta bei pagrįsta. dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 330, 338 str.).

21Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą, tuo atveju, jeigu konstatuojama, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Kašgarija“ generalinis direktorius J. D. 2011-07-04... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 28 d. nutartimi atsisakė UAB... 8. Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad pagal 2009 metų balansą įmonės... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas UAB „Kašgarija“ generalinis direktorius J. D. atskiruoju skundu... 11. Trečiasis asmuo UAB „Energijos taupymo centras“ atsiliepime prašo skundą... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar teismo nutartis, kuria UAB... 14. ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo proceso tikslas... 15. ĮRĮ 3 straipsnyje įtvirtinta, jog įmonės kreditoriai yra fiziniai ir... 16. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte yra įtvirtinta pareiga, o ne teisė,... 17. Kaip minėta, skundžiama nutartimi teismas atsisakė atsakovui iškelti... 18. Apeliantas, nesutikdamas su teismo išvada dėl visų kreditorių nenurodymo... 19. Apeliantas taip pat nesutinka su teismo nurodymu, dėl savanoriškų įmonės... 20. Kaip minėta, nustačius bent vieną ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nurodytą... 21. Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog pagal ĮRĮ 7... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartį palikti nepakeistą....