Byla e2-175-798/2016
Dėl paskirtos baudos panaikinimo uždarosios akcinės bendrovės „UP energija“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. U. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl paskirtos baudos panaikinimo uždarosios akcinės bendrovės „UP energija“ bankroto byloje, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. balandžio 27 d. nutartimi UAB „UP energija“ iškėlė bankroto bylą, administratore paskyrė Eglę Kosauskienę. Ta pačia nutartimi teismas įpareigojo įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

4Bankroto administratorė kreipėsi į teismą su prašymu skirti baudą buvusiam įmonės vadovui V. U. už Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutartimi nustatytų įpareigojimų nevykdymą. Nurodė, kad registruota pašto siunta pateikė buvusiam įmonės vadovui 2015 m. balandžio 27 d. nutartį, išaiškino buvusiam įmonės vadovui apie teismo jam nustatytą pareigą perduoti įmonės dokumentus ir turtą, tačiau buvęs įmonės vadovas dokumentų ir turto neperdavė.

5Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. liepos 15 d. nutartimi patenkino administratorės prašymą, paskyrė V. U. 500 Eur dydžio baudą už teismo įpareigojimo per nustatytą terminą perduoti administratorei įmonės turtą ir dokumentus. Pareiškėjas V. U. pateikė teismui prašymą panaikinti teismo nutartimi jam paskirtą baudą. Prašyme nurodė, kad nei vienas teismo procesinis dokumentas, priimtas nagrinėjant bylą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „UP energija“ jam įteiktas nebuvo ir dėl to jis nežinojo apie teismo nustatytą įpareigojimą perduoti administratorei jos reikalaujamus dokumentus ir bendrovės turtą. Be to, pareiškėjas pažymėjo, kad nežino bankroto administratorės buveinės, todėl nežino, kur galima pateikti bendrovės administratorės prašomus dokumentus bei turtą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. birželio 18 d. nutartimi atmetė pareiškėjo V. U. prašymą dėl baudos panaikinimo. Teismas nurodė, kad pateisinama priežastimi nevykdyti nutartyje nurodytų reikalavimų negali būti laikoma aplinkybė, jog įmonė neužtikrina jai siunčiamos korespondencijos gavimo. Teismas pažymėjo, kad įmonei pranešimas su įpareigojimu teismui pateikti dokumentus buvo siunčiamas dviem adresais ( - ) ir ( - ). Abu vokai grįžo neįteikti su žyma, jog neatsiimta pašte. Taip pat pakartotinai registruotu paštu buvo siunčiama nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo ir pranešimas apie teismo posėdį dėl baudos skyrimo. Įvertinęs aplinkybę, jog procesiniai dokumentai buvo siunčiami ne tik įmonės registracijos adresu, bet ir įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresu pagal CPK reikalavimus, teismas sprendė, kad procesiniai dokumentai įteikti tinkamai. Be to, teismas pažymėjo, kad administratorius yra viešas asmuo, duomenys apie jį yra viešai skelbiami ir prieinami, todėl pareiškėjo dokumentų neperdavimą teismas vertino kaip siekį išvengti pareigų, nustatytų įstatymo ir teismo nutartimi.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Pareiškėjas V. U. atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir patenkinti jo prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apie 2015 m. balandžio 27 d. teismo nutartį bei kitus procesinius dokumentus apeliantui nebuvo žinoma iki pat 2015 m. liepos 15 d. nutarties, kuria jam paskirta bauda, priėmimo. Apeliantas, nežinodamas priimtų procesinių dokumentų turinio, neturėjo galimybės įvykdyti juose nustatytų įpareigojimų, taip pat neturėjo galimybės jų apskųsti.
  2. Atskirojo skundo pateikimo metu apeliantas negalėtų perduoti administratorei BUAB „UP energija“ dokumentų bei turto, nes jų neturi, t. y. nei bendrovės dokumentai, nei turtas jam nebuvo perduoti. Kas valdo bendrovės dokumentus ir turtą apeliantui nėra žinoma.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas pareiškėjo prašymas panaikinti jam paskirtą baudą, yra pagrįsta ir teisėta.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2015 m. liepos 15 d. nutartimi patenkinto bankroto administratorės prašymą ir paskyrė pareiškėjui baudą, nustatęs, kad pareiškėjas, kaip buvęs įmonės vadovas, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, nevykdė teismo įpareigojimo, t. y. nustatytu terminu neperdavė bankroto administratorei įmonės turto ir finansinės atskaitomybės dokumentų. Tiek prašyme panaikinti paskirtą baudą, tiek atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad jam nei 2015 m. balandžio 27 d. nutartis iškelti bankroto bylą, nei kiti procesiniai dokumentai nebuvo įteikti, taigi jis iki 2015 m. liepos 15 d. nutarties, kuria apeliantui paskirta bauda, nežinojo apie priimtų procesinių dokumentų turinį ir neturėjo galimybės įvykdyti teismo nustatytus įpareigojimus. Apeliacinės instancijos teismas atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus.

13Bylos duomenimis V. U. UAB „UP energija“ vadovu paskirtas nuo 2009 m. sausio 8 d. Iki bankroto bylos iškėlimo ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius pagal ĮBĮ nuostatas pranešimu informavo įmonės vadovą (vadovo gyvenamosios vietos adresu) apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „UP energija“, jeigu nebus sumokėta skola; minėtas pranešimas įteiktas bendrovės vadovui V. U. 2014 m. lapkričio 20 d. Įmonei nesumokėjus skolos, ieškovas su pareiškimu kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „UP energija“. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. kovo 25 d. pranešimu dėl atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įpareigojo įmonės vadovą pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, paskutinių metų ir einamųjų metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, informaciją apie turimą turtą bei jo vertę, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Minėtas pranešimas siųstas tiek įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresu (( - )), tiek įmonės registracijos adresu (( - )), taip pat adresu ( - ) , kuriuo įmonė buvo registruota iki 2015 m. vasario 17 d.

14Pažymėtina, kad visi teismo bei byloje dalyvaujančių asmenų procesiniai dokumentai (tiek nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tiek ją iškėlus) yra įteikiami CPK 117-130 straipsniuose įtvirtinta procesinių dokumentų įteikimo tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis). CPK 122 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Tuo atveju, kai procesinių dokumentų įteikti juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus 10 dienų nuo išsiuntimo (CPK 123 straipsnio 2 dalis ir 4 dalis). Minėtos teisinės nuostatos leidžia daryti išvadą, kad įstatymo leidėjas apribojo atsakovo (skolininko), kuris yra juridinis asmuo, galimybę vilkinti civilinės bylos (įskaitant ir dėl bankroto bylos iškėlimo) nagrinėjimą vien dėl faktiškai neįteiktų procesinių dokumentų bei perkėlė atsakovui visą riziką dėl su tuo susijusių neigiamų padarinių kilimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1252/2014). Minėta, kad apeliantas asmeniškai buvo informuotas apie ieškovo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „UP energija“, jeigu nebus sumokėta skola, teismo pranešimai su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedais buvo siųsti tiek apelianto gyvenamosios vietos adresu, tiek įmonės juridinių asmenų registre nurodytu adresu. Be to, apelianto gyvenamosios vietos adresu registruotu paštu taip pat buvo siųsta 2015 m. balandžio 27 d. nutartis dėl bankroto bylos UAB „UP energija“ iškėlimo, taip pat pranešimas apie teismo posėdį dėl baudos skyrimo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2014 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014). Nagrinėjamu atveju apeliantas, būdamas UAB „UP energija“ vadovu, žinodamas apie įmonei inicijuojamą bankroto bylos iškėlimą, elgdamasis rūpestingai ir atidžiai, turėjo pareigą domėtis įmonės finansine būkle bei atitinkamai jai siunčiamais dokumentais. Be to, 2015 m. balandžio 27 d. nutartimi visam UAB „UP energija“ turtui buvo taikytas areštas, kas reiškia, jog bet kuris rūpestingas ir atidus verslininkas turėjo pastebėti tiek jo turtui taikytus apribojimus, tiek domėtis tokių apribojimų atsiradimo priežastimi. Dėl to apelianto nurodoma aplinkybė, kad iki pat 2015 m. liepos 15 d. nutarties, kuria apeliantui paskirta bauda, priėmimo jam nebuvo žinomas teismo priimtų procesinių dokumentų turinys ir dėl to jis neturėjo galimybės šiuos sprendimus įvykdyti, šiuo atveju nelaikytina pateisinama priežastimi, sudarančia pagrindą įmonės vadovui nevykdyti įstatyminės pareigos pateikti įmonės dokumentus ir turtą bankroto administratoriui. Kita vertus, pažymėtina ir tai, kad apeliantas ir su atskiruoju skundu nepateikė jokių duomenų, kad būtų įvykdęs įstatyminę ir teismo nustatytą pareigą perduoti administratoriui įmonės turtą ir dokumentus. Prašyme panaikinti teismo paskirtą baudą apeliantas nurodė, kad žinodamas apie teismo nustatytą įpareigojimą, jis būtų perdavęs bankroto administratorei jos reikalaujamus dokumentus ir bendrovės turtą, tačiau nežino bankroto administratoriaus buveinės adreso bei kontaktų. Pirmosios instancijos teismui skundžiamoje nutartyje nurodžius, kad bankroto administratorius yra viešas asmuo ir duomenys apie jį yra skelbiami ir prieinami, apeliantas atskirajame skunde pakeitė savo poziciją ir nurodė, kad administratorei negalėtų perduoti bendrovės turto ir dokumentų, nes jų neturi, šie dokumentai ir turtas jam nebuvo perduoti ir apeliantui nėra žinoma, kur jie yra. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto procedūros dėl byloje vyraujančio viešojo intereso turi vykti ne tik nuosekliai, bet ir kuo operatyviau. Įstatymų leidėjas nustato sankcijų taikymo galimybę asmenims, kurie trukdo operatyviai vykdyti bankroto procedūras, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ar kitaip nesąžiningai elgiasi. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu toks apelianto elgesys, kai be pateisinamų priežasčių neįvykdomi teismo įpareigojimai, negali būti vertinamas kaip sąžiningas bei sudaro pagrindą atsakomybės priemonių taikymui.

15Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamos teismo nutarties, todėl ji paliekama nepakeista.

16Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai