Byla e2-5976-522/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Irina Serafin dokumentinio proceso tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ivetra ir Ko“ ieškinį atsakovui UAB „Krištodulos transportas“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 1 069,94 Eur skolą, 9,15 Eur palūkanas, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2019 m. kovo 22 d. už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0117270, 1 069,94 Eur sumai, kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2019 m. kovo 23 d., tačiau savo įsipareigojimo neįvykdė ir minėtą sumą liko skolingas ieškovui.

4Ieškovas prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 424 straipsnio 1 dalis numato, kad ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka.

5Ieškovas piniginius reikalavimus atsakovui grindžia leistinais rašytiniais įrodymais, todėl šalių ginčas gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Byloje nustatyta, kad ieškovas 2019 m. kovo 22 d. už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą IVE Nr. 0117270, 1 069,94 Eur sumai, kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2019 m. kovo 23 d. (el. b. l. 6), tačiau atsakovas su ieškovu neatsiskaitė ir minėtą sumą liko skolingas ieškovui.

9Ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Nagrinėjamu atveju, atsakovas nesumokėjo ieškovui už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas pagal minėtą išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, nustatytu terminu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistina 1 069,94 Eur skola.

10Pagal CK 6.261 straipsnio nuostatas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 8 proc. dydžio metines palūkanas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir aptartas teisės normas, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio pagrindu, paskaičiuotos 9,15 Eur palūkanos (paskaičiuotos nuo 2019 m. kovo 24 d. iki 2019 m. balandžio 29 d.), bei 8 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eur sumą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pažeidė prievolę atsiskaityti su ieškovu, ieškovui priteistina iš atsakovo 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų.

12CPK 93 straipsnio 1 dalis nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl, ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovo priteisiama 12 Eur sumokėto žyminio mokesčio (el. b. l. 9) ir 200 Eur išlaidų už teisinę pagalbą (el. b. l. 7, 8), iš viso 212 Eur bylinėjimosi išlaidų.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428 straipsniu,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovui UAB „Ivetra ir Ko“ (įmonės kodas 134971823) iš atsakovo UAB „Krištodulos transportas“ (įmonės kodas 301579585) 1 069,94 Eur skolą, 9,15 Eur palūkanas, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2019 m. gegužės 16 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidas ir 212 Eur bylinėjimosi išlaidas.

16Atsakovas privalo per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas. Atsakovo prieštaravimai turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

17Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2019 m. gegužės 16 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas, jeigu prievolė buvo neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai.

19Preliminarus teismo sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai