Byla e2-137-278/2018
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,

2sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Vytui Ramanauskui

4atsakovių atstovams advokatams Sauliui Urbonavičiui, Ignui Dargužui,

5trečiųjų asmenų atstovams advokatei Redai Aleksynaitei, advokatams Edvardui Sinkevičiui, Giedriui Abromavičiui,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Baloise Belgium N.V./S.A., Allianz Benelux NV/SA ir Jean Verheyen SA/Jean Verheyen NV ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Ketrona“, UAB „Kelin“, tretiesiems asmenims UAB „Continexus“ (buvusi Transeurina ir Ko”), Marine Underwriting Services SIA, Rhenus intermodal systems N.V. (buvusi Maxx Intermodal Systems NV), M. M. dėl žalos atlyginimo priteisimo ir,

Nustatė

7ieškovai Baloise Belgium N.V./S.A., Allianz Benelux NV/SA ir Jean Verheyen SA/Jean Verheyen NV nurodo, kad pardavėjas F.S. Confeccoes Lda pirkėjui Presto Ltd (toliau ir OOO „Presto“) pardavė prekes (vaikiškus drabužius) ir nusisamdė ekspeditorių Rhenus intermodal Systems N.V. (buvusį Maxx Intermodal Systems NV), kuris turėjo organizuoti prekių pristatymą iš Portugalijos į Rusiją bei jas apdrausti. Prekes procentaliai apdraudė kiekvienas iš ieškovų. Teigia, jog vykdydamas jam pavestas funkcijas, ekspeditorius Rhenus intermodal Systems N.V. su atsakove UAB „Kelin“ sudarė krovinio vežimo sutartį. Nurodo, kad pagal 2014-10-27 išduotą Tarptautinį krovinių transportavimo važtaraštį Nr. ( - ) iš Portugalijos į Rusiją vilkiku su puspriekabe, Nr. ( - ) ir priekaba Nr. ( - ) prekes, kurių vertė 172 873,70 Eur, vežė atsakovė UAB „Ketrona“. Naktį iš 2014-10-28 į 29 d. dalis krovinio buvo pavogta iš prie degalinės La Loba 2000 S.L. esančios parkavimo teritorijos, greitkelyje A-62, 169 kilometre, Ispanijoje, kurioje atsakovės UAB „Ketrona“ vairuotojas sustojo nakčiai. Teigia, kad UAB „Ketrona“ vairuotojas naktiniam sustojimui pasirinko nesaugomą parkavimo teritoriją, nors netoliese buvo saugoma aikštelė. Be to, teigia, jog vairuotojo maksimalus leistinas laikas vairuoti transporto priemonę dar nebuvo pasibaigęs, todėl jis turėjo realias galimybes nuvykti sustojimui į saugomą aikštelę, esančią už 30 km. Tvirtina, kad toks vairuotojo elgesys laikytinas dideliu neatsargumu ir sudaro pagrindą pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (toliau ir CMR konvencija, Konvencija) 29 straipsnį netaikyti vežėjo atsakomybės ribojančių nuostatų. Nurodo, kad UAB „Ketrona“ specializuojasi brangių krovinių pervežime, yra sertifikuotas vežėjas brangius krovinius vežančioms tarptautinėms kompanijoms, todėl esant CMR važtaraštyje nurodytam kroviniui, jo kiekiui, įmonė privalėjo suvokti, kad gabens didelės vertės krovinį. Tvirtina, kad įmonė prekes vežė tentine priekaba, didžioji dalis (20 padėklų su vaikiškais rūbais) buvo sukrauti galinėje, mažiau apsaugotoje puspriekabėje, o vairuotojas pasirinko minimalių saugumo standartų neatitinkančią stovėjimo aikštelę, dėl ko krovinys buvo prarastas dėl didelio neatsargumo, prilygintino tyčiniams veiksmams.

8Ieškovai nurodo, kad pagal sudarytus draudimo polisus, 2015-02-19 Trišalį susitarimą, kuriuo prekių pardavėjas F.S. Confeccoes Lda ir gavėjas Presto Ltd buvo sudarę susitarimą dėl pinigų mokėjimo tvarkos, 161 257 Eur žalą atlygino ekspeditoriui Rhenus intermodal Systems N.V., o ekspeditorius gautą sumą pervedė pardavėjui F.S. Confeccoes Lda. Mokėjimų pavedimą ieškovų vardu atliko brokeris DSV Belgium N.V., kuris pagal draudimo poliso nuostatas nagrinėja pretenzijas dėl draudimo išmokos ir atlieka pavedimus. Nurodo, kad prekių pirkėjas Presto Ltd dar nebuvo sumokėjęs už prekes, todėl draudimo išmoka buvo išmokėta prekių siuntėjui per tarpininką. Tvirtina, kad ieškovių pasirinktas būdas eliminavo perteklinį pinigų mokėjimo etapą, kuriame ieškovams būtų reikėję pirmiau draudimo išmoką pervesti pirkėjui į Rusiją, o tik po to pirkėjas būtų pervedęs pardavėjui už nupirktas prekes. Teigia, jog toks formalus mokėjimo schemos nebuvimas neeliminuoja įvykusio įstatyminės subrogacijos fakto ir negali būti vertinamas kaip ieškovų reikalavimo teisės neįgijimo priežastis. Nurodo, jog tai, kad reikalavimo teisė į atsakovus ieškovams perėjo subrogacijos pagrindu, patvirtina ir krovinio pirkėjo Presto Ltd 2015-02-09 išduotas subrogacijos laiškas. Teigia, jog nagrinėjamai bylai nėra svarbu, kad draudimo išmoka Rhenus Intermodal systems N.V. išmokėta per du kartus ir pirmas mokėjimas atliktas iki Trišalio susitarimo pasirašymo, nes pardavėjas draudimo išmoką gavo vienu pavedimu. Teigia, jog ieškovai atliko draudimo išmokos pavedimus vadovaujantis gabenamų prekių draudimo polisu Nr. ( - ), kuri buvo pervesta pardavėjui per trečiąjį asmenį ekspeditorių Rhenus Intermodal systems N.V.. Nurodo, jog ekspeditorius nebuvo naudos gavėjas, buvo tik tarpininkas per kurį buvo sumokėta draudimo išmoka, nes teisės aktai nedraudžia draudikui sumokėti draudimo išmoką per tarpininką. Byloje pateiktas ekspeditoriaus transportavimo užsakymas atsakovei UAB „Kelin“ patvirtina, kad Rhenus Intermodal systems N.V. veikė kaip ekspeditorius, o ne kaip vežėjas. Teigia, jog ieškovų patirtą žalą solidariai turi atlyginti UAB „Kelin“, kaip pirmasis, susitariantis vežėjas ir UAB „Ketrona“, vykdžiusi krovinio vežimą, tačiau žala neatlyginta, UAB „Ketrona“ atsisakė atlyginti ieškovų patirtą žalą, o atsakovės draudikas Marine Underwriting Services SIA 2015-01-13 raštu sutiko atlyginti 41 272,06 Eur žalą, pritaikius CMR konvencijos 23 straipsnio nuostatas. Nurodo, kad atsakovių UAB „Kelin“ ir UAB „Ketrona“ atsakomybei taikytinos CMR konvencijos 3, 17, 29 ir 36 straipsnių nuostatos, nes krovinio vežėjas nuo to momento, kai priėmė pervežimui krovinį už jį atsako, o pagal CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatas, vežėjas negali vadovautis Konvencijos nuostatomis, kurios ribotų jo atsakomybę, jeigu žala buvo padaryta sąmoningai arba dėl jo kaltės, todėl žala turi būti pilnai atlyginta. Prašo teismą priteisti solidariai iš atsakovių UAB „Kelin“ ir UAB „Ketrona ieškovo Baloise Insurance N.V./S.A naudai 64 502,80 Eur nuostolių atlyginimo, 2 049,96 Eur palūkanų ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; ieškovo Allianz Benelux NV/SA naudai 48 377,10 Eur nuostolių atlyginimo, 1 537,46 Eur palūkanų ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; ieškovo Jean Verheyen SA/Jean Verheyen NV naudai 48 377,10 Eur nuostolių atlyginimo, 1 537,46 Eur palūkanų ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Atsakovės UAB „Ketrona“ ir UAB „Kelin“ ieškinį prašo atmesti. Nurodo, jog nebuvo įsipareigojusios krovinį nugabenti į Rusiją. Teigia, jog pirmuoju (susitariančiuoju) vežėju laikytinas Rhenus intermodal systems N.V., kuris vežėju įvardytas ieškovų pateiktame, krovinio siuntėjo, krovinio gavėjo ir Rhenus intermodal systems N.V. sudarytame Trišaliame susitarime, pasirašytame po krovinio praradimo. Be to, 2014-10-22 elektroninis laiškas, pateiktas Rhenus intermodal systems N.V. kartu su jo atsiliepimu, patvirtina, kad šalys tarėsi dėl vežimo santykių. Teigia, jog Rhenus intermodal systems N.V. aiškiai nurodė, jog įsipareigoja pristatyti (t.y. vežti) krovinį, bet ne teikti ekspedijavimo paslaugas. Be to, sutartis dėl pervežimo su UAB „Kelin“ sudaryta ne užsakovo vardu, bet Rhenus intermodal systems N.V. vardu, kas reiškia, jog trečiasis asmuo neveikė, kaip siuntėjo ekspeditorius (agentas). Nurodo, kad pagal byloje pateiktus duomenis, draudiminė išmoka faktiškai buvo išmokėta ne naudos gavėjui Presto Ltd, bet vežėjui Rhenus intermodal systems N.V. Teigia, jog CRM konvencija imperatyviai draudžia susitarti dėl sąlygų, kad vežėjas tuo pačiu gaus ir draudiminę išmoką, todėl bet kokie tokio pobūdžio susitarimai, tame tarpe ir Trišalis susitarimais yra laikytini niekiniais ir nesukeliančiais teisinių pasekmių tretiesiems asmenims. Nesutinka su ieškovais, kad reikalavimo teisė į atsakovus jiems kilo subrogacijos pagrindu, išmokėjus draudimo išmoką Rhenus intermodal systems N.V. Mano, jog ieškovai galėjo įgyti reikalavo teisę tik vieninteliu atveju – išmokėdami draudimo išmoką draudimą turinčiam gauti asmeniui, t.y. OOO „Presto“, o draudimo išmokos išmokėjimas susitariančiam vežėjui nelaikytinas draudimo išmokos išmokėjimu. Pažymi, kad nukentėjęs asmuo OOO „Presto“ galėjo arba pareikšti reikalavimą tik susitariančiam vežėjui (Rhenus intermodal systems N.V), arba susitariančiam vežėjui ir faktiniam vežėjui, arba tiesiogiai ieškovams, kaip krovinį apdraudusiems subjektams. Tokiu atveju išmokos išmokėjimas tiesiogiai naudos gavėjui OOO „Presto“ būtų laikomas tinkamu ir sukeltų teisines pasekmes, įtvirtintas CK 6.1015 straipsnyje, būtų laikomas įstatymine subrogacija. Nurodo, kad draudimo išmokos išmokėjimas trečiajam asmeniui (ne naudos gavėjui) nelaikytinas įstatymine subrogacija. Be to, teigia, jog ieškovai neįrodė, kad jiems sutartinės subrogacijos pagrindu perėjo reikalavimo teisė į UAB „Ketrona“ ar kitus asmenis, nes teismui pateiktas 2015-02-09 dokumentas, tariamai patvirtinantis subrogaciją, yra abejotinas tiek dėl jį pasirašiusių asmenų, jame esančių teiginių apie atsiskaitymo laikotarpį, tiek dėl to, kad teismui nebuvo teikiamas daugiau nei du metus. Teigia, jog nesant galimybės nustatyti ar 2015-02-09 dokumentas pasirašytas asmens, turinčio teisę pasirašyti teisines pasekmes sukeliančius dokumentus OOO „Presto“ vardu bei neturint duomenų kas kitas be K. I.N. galėjo veikti OOO „Presto“ vardu, mano, kad dokumentas neturi būti laikomas tinkamu įrodymu patvirtinančiu, kad OOO „Presto“ savo reikalavimo teisę dėl žalos atlyginimo perleido ieškovams.

10UAB „Kelin” nurodo, kad nėra tinkamas atsakovas, nes nebuvo susitariantysis vežėjas, neturėjo teisinių santykių su krovinio siuntėju. Be to, pagal ieškovų į bylą pateiktą krovinio siuntėjo pasirašytą vienašalį subrogacijos aktą, pagal kurį krovinio siuntėjas perleido reikalavimo teises ieškovams subrogacijos akte nurodyta apimtimi, jame vežėju nurodomas vienintelis UAB „Ketrona”, o visi kiti pervežimo procese dalyvavę juridiniai asmenys yra eliminuoti iš reikalavimo perleidimo. Teigia, jog subrogacijos aktu nesant perleistai reikalavimo teisei reikalauti žalos atlyginimo iš kitų pervežime dalyvavusių vežėjų/ekspeditorių, UAB „Kelin” negali būti laikoma tinkamu atsakovu byloje ir ieškovai neturi reikalavimo teisės į bendrovę. Nurodo, jog Trišalėje sutartyje, kuri pasirašyta vėliau nei įvyko subrogacija pagal subrogacijos aktą, nurodyta, kad vežėjas Rhenus intermodal systems N.V. įsipareigoja atlyginti dėl krovinio praradimo siuntėjui padarytus nuostolius. Teigia, jog tai nebuvo padaryta, nes subrogacijos aktu siuntėjas patvirtina, kad žalą jam atlygino ieškovai, kas reiškia, kad vežėjas jokios žalos neatlygino ir Trišalė sutartis nėra įvykdyta, o Rhenus intermodal systems N.V., pripažįstantis savo, kaip vežėjo kaltę dėl krovinio praradimo, realiai nėra atlyginęs jokios žalos, todėl ieškovai galėjo perimti ir perėmė tik krovinio siuntėjo reikalavimo teises ir neturi reikalavimo teisės į pervežimo grandinės viduryje esančią UAB „Kelin“. Be to, bendrovė negali būti laikoma susitariančiuoju (pirmuoju) vežėju, nes įsipareigojo atlikti tik tarpinį pervežimą maršrutu Portugalija - Lietuva. Nurodo, kad UAB „Kelin“ ir krovinio siuntėjo nesiejo sutartiniai santykiai, UAB „Kelin“ nebuvo faktinis vežėjas, todėl nėra teisinio pagrindo ieškovams reikšti reikalavimą vadovaujantis sutartinę civilinę atsakomybę reglamentuojančiomis Lietuvos teisės normomis. Tvirtina, jog ieškovai taip pat neįrodė ir neįrodinėjo, kad UAB „Kelin“ atsakomybė galėtų kilti deliktinę atsakomybę reglamentuojančių teisės normų pagrindu. Teigia jog krovinio gabenimo organizavimo procese jokių neteisėtų veiksmų neatliko, nes nepažeidė CMR konvencijos nuostatų, pateikdama informaciją UAB „Continexus“ (UAB “Transeurina ir KO”), o CMR konvencijos nuostatos nenumato pareigos važtaraštyje (krovinio pervežimo užsakyme) nurodyti krovinio vertę. Be to, nurodo, kad vežėjui UAB „Ketrona“ buvo perduoti visi krovinį lydintys dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant sąskaita, kurioje nurodyta krovinio vertė, todėl teiginiai, kad vežėjas nežinojo ar negalėjo žinoti krovinio vertės, yra nepagrįsti. Tvirtina, kad užsakydamas ginčo krovinio pervežimą Rhenus intermodal systems N.V. nesirūpino jo saugumu ir/ar papildoma apsauga, nes užsakė konsoliduoto krovinio pervežimą, t.y. pigiausias pervežimo paslaugas. Nurodo, kad tik apeliaciniame skunde ieškovai pradėjo įrodinėti, jog pervežimo proceso dalyviai netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir vežė krovinį ne tokiomis sąlygomis bei ne tokia transporto priemone, kokia buvo užsakyta. Be to, tvirtina, jog faktinio vežėjo didelis neatsargumas ir nerūpestingumas byloje nėra įrodytas, todėl neegzistuoja teisinis pagrindas konstatuoti, jog UAB „Ketrona“ veiksmai laikytini tyčiniais ar prilygintini tyčiniams veiksmams.

11UAB „Ketrona“ papildomai nurodo, kad i eškovai neįgijo reikalavimo teisės į žalos atlyginimą iš bendrovės, todėl jų ieškinys laikytinas nepagrįstu ir turi būti atmestas, o teismui manant, kad įmonė turi atsakyti ieškovams dėl OO „Presto“ patirtos žalos, tokia žala turėtų būti mažinama ir atsakomybė už krovinį turėtų būti ribojama CMR konvencijos 23 straipsnio 3 dalis apimtimis. Teigia, jog atsižvelgiant į tai, kad prarastas krovinio kiekis sudaro 4 224,76 kg, pritaikius atsakomybės ribojimus, UAB „Ketrona“ negali būti laikoma atsakinga didesne negu 41 272,06 Eur suma, kuri galėtų būti proporcingai paskirstoma tarp trijų ieškovų, atsižvelgiant į procentines draudimo dalis. Nurodo, kad didesnė kompensacija galėtų būti pareikalauta tik tuo atveju, jeigu OOO “Presto“ būtų deklaravusi krovinio vertę arba papildomą krovinio vertę, kaip nurodyta 24 ir 26 straipsniuose (CMR konvencijos 23 straipsnio 6 dalis), tačiau tokių veiksmų neatliko. Be to, nurodo, kad gabenant krovinį, UAB „Ketrona“ veiksmai negali būti laikomi neatsargumu, prilyginamu tyčiniams veiksmams, nes bendrovė laikėsi atidumo ir rūpestingumo standartų - aikštelė, kurioje sustojo įmonės vairuotojo vairuojamas sunkvežimis, laikytina visiškai atitinkančia saugumo reikalavimus: aikštelėje įrengtas apšvietimas, yra visą parą veikianti degalinė, motelis, yra skirtos vietos sunkvežimių parkavimui, kas Lietuvos teismų praktikoje tiesiogiai pripažįstama, kad aikštelė, kuri yra apšviesta ir prie nuolat veikiančių degalinių su barais, parduotuvėmis, tualetais, atitinka minimalius krovinio apsaugos reikalavimus. Teigia, jog negalima reikalauti iš vežėjo to, kas neįmanoma, t.y. pasirinkti saugomą krovininių automobilių stovėjimo aikštelę, kai tokių šalyje nėra. Nurodo, kad Ispanijoje praktiškai nėra stovėjimo aikštelių, atitinkančių saugaus parkavimo reikalavimus, o pagal Europos saugaus parkavimo organizacijos duomenimis vienintelės saugaus parkavimo reikalavimus atitinkančios stovėjimo aikštelės yra netoli Barselonos miesto, t.y., daugiau nei 700 km atstumu nuo įvykio vietos. Krovininių automobilių parkavimo aikštelių žymėjimo projekto duomenimis, Ispanijos teritorijoje kriterijus atitinkančiomis įvardintos 6 aikštelės, iš kurių arčiausia yra apie 300 km nuo įvykio vietos. Nurodo, kad ieškovų teiginiai dėl aikštelės, kuri buvusi už mažiau nei 30 km, yra nepagrįsti, nes tokia aikštelė neatitinka tarptautinių standartų, nėra įtraukta į jokias pripažintų saugių parkavimo aikštelių duomenų bazes, todėl nepagrįstais laikytini ieškovų teiginiai dėl netinkamos sustojimo vietos pasirinkimo.

12Trečiasis asmuo Marine Underwriting Services SIA ieškinį prašo atmesti abiejų atsakovių atžvilgiu, nes ieškovai nepateikė neginčijamų įrodymų, jog jie turi reikalavimo teisę reikšti ieškinį atsakovėms. Teigia, jog pateiktas OOO „Presto“ subrogacijos laiškas vertintinas kritiškai, nes neaišku kas jį pasirašė, laiške daug klaidų, nenurodoma apie kokį ir kada įvykusį mokėjimą yra kalbama ir t.t.. Be to, teigia, jog OOO „Presto“ nebuvo sumokėjusi už prekes, todėl netekusi krovinio, žalos ji nepatyrė ir jos teisė į draudimo išmoką yra abejotina. Teigia, jog byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Rhenus Intermodal Systems N.V. buvo pirmasis susitariantis vežėjas, o ne ekspeditorius. Nurodo, kad draudimo polise, kuris išduotas Rhenus Intermodal Systems N.V. nurodyta, jog apdraustos gabenamos, o ne ekspedijuojamos prekės ir apsauga taikoma visiems gabenimams - t.y. pervežimams. Be to, 2015-02-19 Trišalio susitarimo turinyje, kuriame Rhenus Intermodal Systems N.V. įvardijamas vežėju, nurodoma, kad būtent vežėjas neteko pirkėjui skirtų prekių, už kurias pagal susitarimą įsipareigoja sumokėti siuntėjui, tuo pripažindamas savo, kaip vežėjo, atsakomybę, o ne sumokėjo draudimo išmoką, kaip teigia ieškovai. Teigia, kad gavęs draudimo išmoką, vežėjas gavo naudą ir išvengė savo lėšomis atlyginti žalą. Be to, byloje nepateikta jokių duomenų, patvirtinančių, kad Rhenus intermodal systems N.V. yra įvykdęs pavedimą pagal Trišalį susitarimą. Nurodo, kad krovinio vežėjas negali būti naudos ar išmokos gavėju pagal krovinio draudimo sutartį, nes tai prieštarauja CMR konvencijos 41 straipsnio 2 dalies nuostatoms, todėl draudimo išmokos mokėjimas vežėjui yra neteisėtas. Be to, nurodo, kad byloje nėra įrodymų, kad kas nors būtų kreipęsis į draudiką dėl draudimo išmokos gavimo, nėra priimto sprendimo išmokėti draudimo išmoką bei kitų duomenų. Nurodo, kad ieškovai UAB „Ketrona“ tyčią įrodinėja deklaratyvaus pobūdžio įrodymais, o pateikta Galutinė elektroninė ataskaita yra prieštaringa ir neišsami, surašyta vežėjo Rhenus Intermodal Systems N.V. prašymu, neaišku kokie klausimai jam buvo užduoti, nėra duomenų ar specialistas veikė kaip nepriklausomas ir nešališkas asmuo. Ataskaitoje nėra jokių įrodymų apie netoliese esančią saugomą aikštelę, be to, siurvejeris nebuvo nuvykęs į minėtą aikštelę, kokį saugumo lygį ši aikštelė užtikrino, neaišku. Teigia, jog pasirinkdamas aikštelę sustojimui, UAB „Ketrona“ vairuotojas M. M. veikė tinkamai.

13Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo UAB „Continexus“ nurodė, kad įvertinus į bylą pateiktus sutartį, dalykinį susirašinėjimą elektroniniu paštu ir paraišką bei CMR važtaraščio įrašus, darytina išvada, jog teisiniai santykiai, susiklostę tarp krovinio siuntėjo – OOO „Presto“ ir Rhenus Intermodal Systems N.V. turi būti kvalifikuojami kaip krovinio vežimo sutartis, o šiai sutarčiai esant konsensualinei, ji įsigaliojo nuo pasirašymo momento. Nurodo, kad iš paraiškos turinio ir CMR važtaraščio turinio matyti, jog pagal šių subjektų susitarimą Rhenus Intermodal Systems N. V. turėjo paimti krovinį Portugalijoje ir pristatyti jį į Rusiją, o kiti vežime dalyvavę asmenys (UAB „Kelin“, UAB „Continexus“ ir UAB „Ketrona“) buvo įsipareigoję krovinį paimti iš Portugalijos ir pristatyti tik į Vilnių. Nurodo, kad krovinio vežimo sutartį iš Portugalijos į Rusiją kvalifikavus kaip vieningą sutartį, kurią vykdė keletas vežėjų paeiliui, Rhenus Intermodal Systems N. V. laikytinas susitariančiu (pirmuoju) vežėju, o UAB „Ketrona“ faktiniu vežėju, kuriam vykdant sutartį buvo prarastas krovinys. Teigia, kad pagal CMR konvencijos 36 straipsnį ieškinys UAB „Kelin“ nėra galimas, todėl šios įmonės atžvilgiu jis turi būti atmestas. Nurodo, kad iš draudimo poliso matyti, jog Rhenus Intermodal Systems N. V. sudarė krovinio draudimo sutartį krovinio gavėjo Presto Ltd. naudai. Teigia, jog draudimo sutarties sudarymas yra teisėtas, tačiau vykdant šią sutartį, ieškovų su Rhenus Intermodal Systems N. V. sudarytas sandoris, sumokant draudimo išmoką Rhenus Intermodal Systems N. V. yra niekinis, nes minėtas subjektas iš krovinio draudimo sutarties gavo naudą, kurią gauti draudžia įstatymas. Nurodo, kad ieškovai nurodė, jog jie sumokėję draudimo išmoką pagal subrogaciją įgijo reikalavimo teises į atsakovus (CK 6.1015 str.). Teigia, jog CK 6.1015 str. numatyta subrogacija gali įvykti tik tuomet, kai draudikas sumoka draudimo išmoką, tai yra įvyksta sandoris, kuris turi atitikti teisinės apyvartos reikalavimus. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju, sandoris dėl draudimo išmokos mokėjimo yra niekinis, nes atliktas už teisinės apyvartos ribų, dėl to darytina išvada, kad iš niekinio sandorio, niekas negali įgyti nei teisių, nei pareigų. Dėl šios priežasties, ieškovai, sumokėję draudimo išmoką pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatas, nieko pagal subrogaciją neįgijo, todėl ieškinys turi būti visiškai atmestas. Be to, nurodo, kad sudarius Trišalę sutartį, Rhenus Intermodal Systems N. V. įsipareigojo apmokėti prekių pardavėjui prekių pirkimo pardavimo sutarties pagrindu išrašytą sąskaitą Nr. ( - ) - 172 873,70 Eur sumai. Nurodo, kad vykdant Trišalį susitarimą, Rhenus Intermodal Systems NV 2015-03-04 sumokėjo F.S. Confeccoes Lda 161 257,00 Eur. Šio mokėjimo pagrindu ieškovai ir kildina savo reikalavimus neva įgytus pagal draudimo teisiniuose santykiuose įtvirtintą subrogaciją, nes šis mokėjimas ieškovų teigimu traktuotinas kaip draudimo išmoka. Teigia, jog Rhenus Intermodal Systems NV 2015-03-04 mokėjimo F.S. Confeccoes Lda priežastis buvo ne draudimo teisiniai santykiai ir ne draudimo išmoka, o prekių kainos už parduotas prekes mokėjimas. Nurodo, kad susitariančiajam vežėjui sumokėjus kompensaciją net ir reikalavimo teisę turintiems asmenims, subrogacija pagal įstatymą neįvyksta, nes Lietuvos teisė tokio įstatyminio pagrindo nenumato. Tvirtina, kad subrogacija mokant ne draudimo išmoką, o mokant parduotų prekių kainą pagal pirkimo pardavimo sutartį, įstatymo pagrindu, neatsiranda. Teigia, jog ieškovai nebuvo pateikę jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti pagal sutartį ar dėl vienašalio akto įvykusią subrogaciją, todėl darytina išvada, kad ieškovai neturi reikalavimo teisės į atsakovus. Nurodo, kad išklausius vairuotojo M. M. paaiškinimo, išvada dėl faktinio vežėjo veiksmuose didelio neatsargumo nebuvimo tik pasitvirtino, todėl byloje nėra teisinio pagrindo taikyti CMR konvencijos 29 straipsnio nuostatas. 2018-11-12 procesiniame dokumente trečiasis asmuo nurodo, kad teismui priėmus subrogacijos laišką, UAB „Continexus“ procesinė pozicija krovinio draudimo sutarties aiškinimo ir subrogacijos įvykio klausimais keičiasi.

14Trečiasis asmuo Rhenus intermodal systems N.V. ieškinį siūlo tenkinti. Nurodo, kad vykdant F.S. Confeccoes Lda krovinio pervežimą, Rhenus intermodal systems N.V. buvo ekspeditorius ir užsakovui OOO „Presto“ įsipareigojo organizuoti krovinio pervežimą bei apdrausti krovinį. Ta aplinkybė, jog užsakymą dėl krovinio pervežimo su UAB „Kelin“ sudarė savo, o ne užsakovo vardu, nereiškia, jog jis yra vežėjas, nes pagal Civilinio kodekso 6.824 straipsnio 2 dalies nuostatas ekspeditorius turi teisę pasirinkti savo ar užsakovo vardu sudaryti sutartį. Nurodo, kad vykdydamas savo įsipareigojimus, Rhenus intermodal systems N.V. pateikė transportavimo užsakymą atsakovei UAB „Kelin“, kuriame buvo nurodyta, kad trečiasis asmuo veikia, kaip ekspeditorius. Tvirtina, jog pareigos savo vardu vykdyti pervežimą nebuvo prisiėmęs, o atsiradus žalai, rūpinosi žalos atlyginimu. Teigia, jog UAB „Kelin“, kuri įsipareigojo vykdyti krovinio pervežimą bei jos pervežimui pasitelktas faktinis krovinio vežėjas UAB „Ketrona“, tapo atsakingi už krovinį iki jo pristatymo momento, todėl turi pareigą atlyginti dėl krovinio praradimo atsiradusius nuostolius, juos atlyginusiam asmeniui. Tvirtina, jog draudimo išmoką yra išmokėję ieškovai, todėl jie turi teisę reikšti ieškinį atsakovėms. Teigia, jog nepaisydamas vežėjui keliamų atidumo ir rūpestingumo reikalavimų, UAB „Ketrona“ vairuotojas pasirinko ir poilsio laikui sustojo nesaugomoje aikštelėje ir tokiu būdu neužtikrino krovinio saugumo. Nurodo, kad atsakovė žinojo apie gabenamą krovinį ir jo vertę, dėl ko privalėjo imtis papildomų atsargumo priemonių. Teigia, jog paprasčiausių atidumo ir dėmesingumo reikalavimų nepaisymas, lėmė neteisėtą vežamo krovinio užvaldymą, kas reiškia vežėjo neatsargumą, prilygintiną tyčiniams veiksmams. Nurodo, kad jeigu tam tikrais vežėjo veiksmais ar jo neveikimu buvo sudarytos bent prielaidos krovinio praradimui, vežėjas netenka teisės į atsakomybės ribojimą. Kadangi atsakovės yra atsakingos už krovinio praradimą ir ieškovų reikalaujami atlyginti nuostoliai yra pagrįsti, todėl šie nuostoliai privalo būti atlyginti visa apimtimi.

15Ieškinys tenkintinas iš dalies.

16Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2014-10-22 OOO „Presto“ elektroniniu paštu pateikė trečiajam ameniui Rhenus Intermodal systems N.V paraišką Nr. 206, kuria Rhenus Intermodal systems N.V. įsipareigojo organizuoti krovinio (vaikiškų drabužių) gabenimą iš Portugalijos į Rusijos Federaciją bei apdrausti krovinį. Byloje nustatyta, kad minėtas asmuo, užsakovo vardu, 2014-10-21 apdraudė krovinį ir pateikė transportavimo užsakymą atsakovei UAB „Kelin“, kuri įsipareigojo vykdyti krovinio pervežimą. Krovinio pervežimui UAB „Kelin“ pasitelkė vežėją UAB „Continexus“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Transeurina ir Ko”), kuri sudarė sutartį su atsakove UAB „Ketrona“. Byloje nustatyta, kad 2014-10-27, į automobilį Renault, valst. Nr. ( - ) ir puspriekabę Premium, valst. Nr. ( - ), kurie priklausė vežėjui UAB „Ketrona“, prekių siuntėjas F.S. Confeccoes Lda pakrovė 457 dėžes su vaikiškais rūbais prekių gavėjui OOO „Presto“ ir šį krovinį vežėjas priėmė pervežimui CMR važtaraščiu Nr. ( - ). Teismui pateikti dokumentai patvirtina, kad UAB „Ketrona“ vairuotojas M. M. 2014-10-28 vakare, eiliniam poilsiui, sustojo automobilių stovėjimo aikštelėje degalinėje „La Loba 2000 S.L.“, esančioje greitkelyje A-62, einančiame iš Salamankos į Valadolidą, Ispanijoje, 169 km.. Vairuotojui miegant, iš 2014-10-28 į 2014-10-29, tarp 5 ir 6 val., nežinomi asmenys, iš M. M. vairuojamo automobilio pavogė 453 dėžes su vaikiškais rūbais. Iš bylos duomenų matyti, kad Rhenus Intermodal systems N.V. užsakymu buvo atliktas tyrimas, surašyta Galutinė elektroninė tyrimo ataskaita, o tyrimą atliko tyrėjas L. A. P.. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015-02-10 ieškovų draudimo brokeris DSV Belgium N.V. į Rhenus Intermodal systems N.V sąskaitą pervedė 159 644,43 Eur, o 2015-03-24 - 1 612,57 Eur, pavedimų paskirtyje nurodant „SEPA kredito pavedimas“. Nustatyta, kad 2015-02-19 buvo sudarytas Trišalis susitarimas, kuriuo prekių siuntėjas (tiekėjas) F.S. Confeccoes, Rhenus Intermodal systems N.V, įvardintas vežėju ir prekių gavėjas OOO „Presto“, įvardintas pirkėju, susitarė, kad už prekes pagal išrašytą sąskaitą 172 873,70 Eur apmokėjimas vyks keliais etapais, t.y., 161 257 Eur tiekėjui už pirkėją iki 2015-02-27 privalo sumokėti vežėjas dėl to, kad jis neteko pirkėjui skirtų prekių, o tiekėjas privalo priimti apmokėjimą iš vežėjo, kaip pirkėjo apmokėjimą už pirkėjui skirtas prekes. Minėtu Trišaliu susitarimu šalys susitarė, kad pirkėjas neprivalo sumokėti likusios sąskaitos sumos už prekes. Nustatyta, kad 2015-03-04 bankiniu pavedimu Rhenus Intermodal systems N.V. pervedė F.S. Confeccoes 161 257 Eur. Ieškovai nurodo, kad dėl atsakovių UAB „Kelin“ ir UAB „Ketrona“ kaltės patyrė žalą ir ją atsakovės privalo pilnai atlyginti, netaikant CMR konvencijoje nustatyto vežėjo atsakomybės ribojimo. Teigia, kad UAB „Kelin“ yra susitariantis vežėjas, o UAB „Ketrona“ yra faktinis vežėjas, nes Rhenus Intermodal systems N.V. buvo tik ekspeditorius.

17Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 36 straipsnis nustato, kad ieškinys dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pristatymo termino viršijimo, išskyrus priešieškinio ar prieštaravimo būdu pateikiamus ieškinius tos pačios vežimo sutarties byloje, gali būti pateiktas tik pirmajam, paskutiniajam arba tam vežėjui, kuris vykdė vežimą tuo metu, kai atsitiko tai, kas sąlygojo krovinio praradimą, sugadinimą arba pristatymo termino viršijimą; ieškinys gali būti pareikštas ir keliems vežėjams, kurie vežė tą patį krovinį. Atsakovės UAB „Kelin“ ir UAB „Ketrona“ nesutinka su ieškovų teiginiais, jog Rhenus Intermodal systems N.V. buvo ekspeditorius, todėl byloje svarbu nustatyti, kas, vykdant F.S. Confeccoes prekių pervežimą, buvo vežėjai CMR konvencijos prasme, kokias funkcijas, krovinio vežimo iš Portugalijos į Rusiją transporto operacijoje vykdė Rhenus Intermodal systems N.V..

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad jeigu asmuo sudaro sutartį kroviniui pervežti į paskirties vietą, bet veža ne pats, o paveda tai daryti trečiajam asmeniui, jis vis tiek yra vežėjas CMR konvencijos prasme. Netgi tuo atveju, kai ekspeditorius prisiima atsakomybę už visą pervežimo organizavimą, tačiau nėra atskiro nurodymo, kad jis tik ekspedijuoja krovinį, jis taip pat laikytinas vežėju CMR konvencijos prasme (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437/2012, 3K-3-449/2012, 3K-3-265/2013 ir kt.). Ieškovai teikdami, kad Rhenus Intermodal systems N.V. buvo tik ekspeditorius, neginčijamų įrodymų nepateikė. Be to, iš dalies šiuos teiginius paneigia aukščiau minėtas 2015-02-19 Trišalis susitarimas, iš kurio matyti, jog Rhenus Intermodal systems N.V. yra vežėjas, nors jis ir organizavo prekių pervežimą. Tai, kad minėtas asmuo buvo pirmasis susitariantis vežėjas patvirtina ir tas faktas, kad būtent Trišalės sutarties pagrindu jis pervedė prekių siuntėjui tą pinigų sumą, kuri buvo numatyta Trišaliame susitarime ir kurią jis, kaip vežėjas, buvo įsipareigojęs pervesti prekių siuntėjui. Iš 2014-10-22 transportavimo užsakymo matyti, kad Rhenus Intermodal systems N.V. kreipėsi į UAB „Kelin“ ne užsakovo, bet savo vardu, kas rodo, jog trečiasis asmuo neveikė kaip siuntėjo ekspeditorius. Be to, pervežimo sutartį sudarė tik dėl krovinio pervežimo iš Portugalijos iki Lietuvos, nors OOO „Presto“ užsakyme krovinį prašoma pristatyti iki Podolsko m., Maskvos srities, Rusijos Federacijoje. Tai leidžia daryti išvadą, kad krovinį pervežti iki galutinės pristatymo vietos įsipareigojo trečiasis asmuo Rhenus Intermodal systems N.V. ir UAB „Kelin“ negali būti laikoma susitariančiuoju (pirmuoju) vežėju, nes atsakovė įsipareigojo įvykdyti tik dalį trečiojo asmens Rhenus Intermodal systems N.V. prisiimtų įsipareigojimų savo klientui. Rhenus Intermodal systems N.V. pateiktas 2014-10-22 elektroninis laiškas taip pat patvirtina, kad su OOO “Presto” tarėsi dėl vežimo santykių, nes nesitariama dėl komisinių ekspeditoriui. Minėtame laiške trečiasis asmuo nurodo, jog įsipareigoja pristatyti (t.y. vežti) krovinį, bet ne teikti ekspedijavimo paslaugas, nes nurodoma „Informuojame, kad toliau nurodyto krovinio pristatymo iki sandėlio Vilniuje kaina yra 3 300 EUR“ ir tai patvirtina, kad šalys susitarė dėl krovinio vežimo. Be to, byloje ieškovai nėra pateikę prekių siuntėjo sutarties su atsakove UAB „Kelin“, kaip su susitariančiuoju vežėju. Paminėtos aplinkybės patvirtina, kad trečiasis asmuo Rhenus Intermodal systems N.V. ginčo santykiuose veikė, kaip vežėjas, todėl vadovaujantis kasacinio teismo praktika ir atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes, Rhenus Intermodal systems N.V. laikytinas pirmuoju susitariančiu vežėju CMR konvencijos prasme.

19Ieškovai nurodo, kad prekių vežimas vyko pagal vieningą sutartį ir UAB „Kelin“ atsakomybę kildino CMR konvencijos 36 straipsnio pagrindu, nurodant, kad UAB „Kelin“ krovinio pervežimo procese veikė, kaip pirmasis (susitariantysis) vežėjas, todėl UAB „Kelin“ ir faktinio vežėjo UAB „Ketrona“ atsakomybė ieškovams yra solidari. Kaip nurodyta aukščiau, pirmuoju, susitariančiu vežėju laikytinas trečiasis asmuo Rhenus Intermodal systems N.V., kuris su UAB „Kelin“ sudarė sutartį, t.y., atsakovė buvo tik tarpinis vėžėjas, kuri įsipareigojo atlikti tik tarpinį pervežimą bei jokių teisinių santykių su prekių siuntėju neturėjo, krovinio nevežė jo sugadinimo ar praradimo metu, todėl žalos išieškojimas į UAB „Kelin“ negali būti nukreiptas CMR konvencijos 36 straipsnio pagrindu. Nors ieškovai nurodo, kad, teikdama užsakymą trečiajam asmeniui UAB „Continexus“, UAB „Kelin“ neperdavė duomenų apie krovinio vertę bei nepateikė prašymo krovinį vežti tentinėje priekaboje, tačiau CMR konvencijos 6 straipsnio nuostatos nenumato pareigos važtaraštyje (krovinio pervežimo užsakyme) nurodyti krovinio vertę. Be to, nepaneigta, jog kartu su CMR vežėjui UAB „Ketrona“ buvo perduoti visi krovinį lydintys dokumentai, įskaitant ir sąskaitą, kurioje buvo nurodyta krovinio vertė, ką teismui patvirtino ir vairuotojas M. M., todėl teiginiai, kad vežėjas nežinojo ar negalėjo žinoti krovinio vertės, vertintini kritiškai. Iš bylos duomenų matyti, kad 2014-10-22, užsakydamas ginčo krovinio pervežimą, Rhenus Intermodal systems N.V. užsakė konsoliduoto krovinio pervežimą, kas sudarė sąlygas vežėjui pervežamą krovinį vežti, krauti ir sandėliuoti su kitais kroviniais. Kadangi Rhenus Intermodal systems N.V neišreiškė pageidavimo prekes pervežti kietašone transporto priemone, o ieškovai neįrodė, jog UAB „Kelin“, vykdydama sutartį atliko kokius tai neteisėtus veiksmus, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog minėta bendrovė privalo atlyginti ieškovų patirtą žalą (CPK 178 str. CK 6.246-6.248 str.).

20Be to, ieškovai prašo priteisti iš atsakovių visą patirtą žalą. Atsakovė UAB „Ketrona“ neneigia, jog buvo faktinis krovinio vežėjas ir tai patvirtina Tarptautinis krovinio pervežimo važtaraštis, tačiau nurodo, jog, veždamas krovinį, įmonės darbuotojas M. M. elgėsi protingai ir atsakingai bei taip, kaip įprastoje situacijoje pasielgtų bet kuris vežėjas.

21Pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalies nuostatas vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar sugadinimą nuo krovinio priėmimo vežti momento iki jo perdavimo momento. CMR konvencijoje, griežtai reglamentuojančioje vežėjo atsakomybę, įtvirtinant jo kaltės dėl krovinio praradimo prezumpciją, yra nustatytos ir tam tikros garantijos, kuriomis ribojamas vežėjui tenkančių atlyginti nuostolių dydis (CMR konvencijos 23 str. 1-3 d ir 28 str.). Tokio ribojimo išimtis įtvirtinta CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatose. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CMR konvencijos 29 straipsnį, yra konstatavęs, jog CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta vežėjo kaltė suprantama kaip: 1) žalos padarymas tyčia; 2) žalos padarymas veiksmais, kurie pagal bylą nagrinėjančio teismo taikomus įstatymus prilyginami tyčiniams. Civilinėje atsakomybėje pagal teisinę reikšmę tyčinei kaltės formai gali būti prilyginamas didelis neatsargumas, o taikant CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalį vežėjo didelis neatsargumas gali būti prilyginamas tyčiniams veiksmams. Didelis neatsargumas Lietuvos teisėje suprantamas kaip paprasčiausių atidumo ir rūpestingumo taisyklių nepaisymas. Tyčiniams veiksmams prilygintu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tokiais veiksmais laikytini sąmoningi, pakankamai tikslingi vežėjo vairuotojo veiksmai, dėl kurių kiltų grėsmė krovinio išsaugojimui. Minėtas teismas yra konstatavęs, jog sprendžiant žalos atlyginimo klausimą, būtina nustatyti, ar atsakovas, veždamas krovinį, elgėsi maksimaliai atsargiai ir rūpestingai ir ar ėmėsi visų tuo metu įmanomų saugumo priemonių, taip sudarydamas realias neteisėto jo vežamo krovinio užvaldymo kliūtis, kurias įveikus vagystė galėtų būti pripažinta neišvengiama aplinkybe, pašalinančia didelį vežėjo neatsargumą (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-484/2012, 3K-3-127-378/2015 ir kt.). Iš UAB „Ketrona“ vairuotojo trečiojo asmens M. M. paaiškinimų teismo posėdžio metu matyti, kad po leistino vairavimo laiko, t.y. po 9,33 val., jis sustojo poilsiui, pasirinkdamas prie greitkelio esančią visą parą veikiančią benzino kolonėlę, kuri iš vienos pusės ribojosi su greitkeliu, o iš kitos pusės buvo skardis. Nurodė, kad aikštelė buvo apšviesta, filmuojama vaizdo kameromis, joje poilsiui stovėjo ir kiti krovininiai automobiliai. Tai, jog automobilis buvo pastatytas prie skardžio krašto taip, kad nebūtų galima prie jo prieiti iš galo ir stovėjo prie apšviečiamo stulpo, patvirtina ir byloje esančios foto nuotraukos. Nors ieškovai teigia, kad pasirinkta aikštelė nėra saugi, nes nėra saugoma, be to, už 30 km buvo kita aptverta ir saugoma stovėjimo aikštelė, todėl vairuotojas dar galėjo iki jos nuvažiuoti, nes nebuvo išnaudojęs maksimalaus leistino vairavimo laiko 10 val., tačiau šie teiginiai vertintini kritiškai. Ieškovai nepaneigė vairuotojo paaiškinimų, kad rasti saugią, neužimtą aikštelę yra sudėtinga ir neįrodė, jog įvykio metu, už 30 km veikė kita aptverta ir saugoma stovėjimo aikštelė, nes Galutinėje elektroninėje tyrimo ataskaitoje Nr. ( - ) nepateikti neginčijami įrodymai, jog nurodoma aikštelė yra saugi, apšviesta, o joje įrengta stebėjimo sistema. Be to nepateikti jokie duomenys ar vairuotojas turėjo galimybę iki jos nuvykti per jam likusias darbui 27 min. (CPK 178 str.). Be to, atsakovė UAB „Ketrona“ teismui nurodė, kad aukštus saugumo reikalavimus atitinkančių aikštelių Ispanijoje yra labai mažai ir arčiausia jų vairuotojui M. M. buvo apie 300 km nuo įvykio vietos. Įvertinus minėtus duomenis, teismas daro išvadą, kad atsakovės UAB „Ketrona“ vairuotojas M. M. nepažeidė jį įpareigojančių darbo ir poilsio laiko režimo, kelių eismo taisyklių ar krovinio apsaugos tvarkos, nes laikėsi darbo ir poilsio režimo, poilsiui pasirinko gerai apšviestą, ant aukštumos esančią sunkiasvorių transporto priemonių stovėjimo aikštelę, įrengtą šalia visą parą veikiančios degalinės, transporto priemonę pastatė šalia kitų vilkikų, gerai apšviestoje vietoje, prie skardžio. Be to, nepažeidė ir UAB „Ketrona“ parengtų “Didelės vertės krovinius vežančio vairuotojo vadovo” reikalavimų, kurių 8 punkte nustatyta, kad per naktį leidžiama stovėti tik patvirtintose, aptvertose, apšviestose ir saugomose stovėjimo aikštelėse, kuriose įrengta stebėjimo sistema ir kurios buvo rekomenduotinos ir numatytos transporto maršruto planavimo etape. Be to, šiame vadove, vienu iš punktų nurodoma, kad “stovint kitoje, nei rekomenduojamoje stovėjimo aikštelėje, ji turi atitikti pagrindinius saugos kriterijus: turi būti aptverta ir būti viešai prieinamoje vietoje. Šiam tikslui tinka degalinės ir kitos aptarnavimos stotys.” Įvertinus byloje surinktus duomenis konstatuotina, jog faktinio vežėjo UAB „Ketrona“ vairuotojo M. M. pasirinkta aikštelė negali būti pripažinta nesaugia. Dėl paminėto, konstatuotina, jog vairuotojo elgesys laikytinas racionaliu ir apdairiu, todėl negali būti pripažintas turėjusiu tiesioginę įtaką neteisėtam krovinio užvaldymui ar sukūrusiam grėsmę vežamam kroviniui, nes poilsiui pasirinkta aikštelė atitiko reikalavimus saugiam sustojimui, o veiksmai buvo maksimaliai rūpestingi ir jie negali būti prilyginami tyčiai. Dėl paminėto, kritiškai vertintina Galutinėje elektroninėje tyrimo ataskaitoje pateikta išvada, kad žalos priežastimi taip pat yra netinkamas ir aplaidus sustojimo vietos pasirinkimas, padarytas vairuotojo vežimo metu. Teiginiui, jog UAB „Ketrona“ iš anksto nebuvo suplanavusi kelionės maršruto, todėl neturėjo žinių apie saugomas stovėjimo aikšteles, jokių įrodymų ieškovai nepateikė.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra nurodoma, kad ieškovas, siekdamas gauti visų jo patirtų nuostolių dėl krovinio dalies praradimo kompensavimą, turi įrodyti ne tik praradimo faktą, bet ir pagrįsti įrodymais aplinkybes, patvirtinančias vežėjo veiksmų didelį neatsargumą (šiurkštų aplaidumą), dėl kurio krovinys ar jo dalis buvo užvaldyta trečiųjų asmenų (pavogta). Byloje nustatyta, kad UAB „Ketrona“ savo kaltės dėl krovinio dalies praradimo neneigia, tačiau nesutinka su jos veiksmų, kaip ypač neatsargių, kvalifikavimu. Įvertintina aplinkybė, jog siuntėjas, manydamas, kad kroviniui būtinas didesnis saugumas, pasirinko tentinę, o ne kietašonę (saugesnę) priekabą, jokių papildomų nurodymų vežėjui dėl krovinio apsaugos nekėlė ir nenurodė, todėl taip pat konstatuotina, kad vežėjas, vadovaudamasis jam, priėmus krovinį, pateiktais krovinio pervežimo reikalavimais, jų laikėsi, pasirinko saugią pagal bendrą supratimą stovėjimo aikštelę, vairuotojas nakvojo automobilyje, elgėsi pakankamai rūpestingai ir atidžiai, siekdamas apsaugoti vežamą krovinį. Kadangi prekių siuntėjas, žinodamas atkrautų prekių didelę vertę, pasirinko mažiau saugią pervežimui tentu dengtą priekabą, darytina išvada, kad ieškovai neįrodė, jog UAB „Ketrona“ veiksmuose būtų įprastų atidumo ir dėmesingumo reikalavimų nepaisymo, galėjusio lemti neteisėtą vežamo krovinio dalies užvaldymą. Dėl paminėto, nėra pagrindo konstatuoti, jog patirta žala ieškovams turėtų būti atlyginama pilnai.

23CMR konvencijos 23 straipsnio nuostatos nustato, kad kai, remiantis šios Konvencijos nuostatomis, vežėjas, praradus dalį arba visą krovinį, privalo atlyginti žalą, kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti. Krovinio vertė įvertinama pagal biržos kainas, o jeigu tokių nėra, – pagal rinkos, o jei nėra ir tokių, tai pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę, tačiau kompensacija negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio. Atsižvelgiant į tai, jog prarastas krovinio kiekis sudaro 4 224,76 kg, pritaikius atsakomybės ribojimus, atsakovė UAB „Ketrona“ praradusi dalį vežamo krovinio yra atsakinga už jį 41 272,06 Eur suma (4 224,76 kg x 8,33 SDR x 1,172760 Eur; Tarptautinio valiutos fondo kursas 2014-10-28), kuri proporcingai paskirstytina tarp ieškovų, atsižvelgiant į procentines draudimo dalis (40 %, 30 %, 30 %), kas atitinka 16 508,82 Eur; 12 381,62 Eur; 12 381,62 Eur. Atsakovei taikyti didesnę atsakomybę, nėra pagrindo.

24Atsakovės teigia, kad ieškinys jų atžvilgiu atmestinas ir tuo pagrindu, jog ieškovai neturi reikalavimo teisės ir pagal CMR žalą turi atlyginti trečiasis asmuo Rhenus Intermodal systems N.V.. Kai minėta aukščiau pagal CMR kovencijos 36 straipsnio nuostatas ieškinys dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pristatymo termino viršijimo gali būti pateiktas tik pirmajam, paskutiniajam arba tam vežėjui, kuris vykdė vežimą tuo metu, kai atsitiko tai, kas sąlygojo krovinio praradimą, sugadinimą arba pristatymo termino viršijimą. Be to, ieškinys gali būti pareikštas ir keliems vežėjams, kurie vežė tą patį krovinį. Minėta įstatymo nuostata leidžia konstatuoti, jog ieškovai turi teisę pasirinkti kuriam iš kelių vežėjų reikšti ieškinį dėl krovinio sugadinimo ar praradimo. Ieškiniu ieškovai Baloise Belgium N.V./S.A, Allianz Benelux NV/SA ir Jean Verheyen SA/Jean Verheyen NV nurodė, kad pagal krovinio draudimo polisą, 2015-02-19 Trišalį susitarimą, 161 257 Eur draudimo išmoką išmokėjo Rhenus Intermodal systems N.V., kuris gautas lėšas 2015-03-04 pervedė prekių pardavėjui F.S. Comfeccoes Lda. Teigia subrogacijos pagrindu įgiję krovinio siuntėjo reikalavimo teises. Bylos nagrinėjimo metu, 2018-11-12, ieškovų atstovas teikdamas, kad subrogacija yra įvykusi, pateikė 2015-02-09 OOO „Presto“ subrogacijos laišką, adresuotą draudikams Baloise insurance (ir tiems, kurie paskyrė DP Survey group NV, Zwijndrecht (Antverpenas) kaip agentus dėl įvykio nurodyto žemiau), kuriuo patvirtinama perleidžiama OOO „Presto“ priklausanti reikalavimo teisė į kaltus asmenis dėl žalos atlyginimo. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Teisminėje praktikoje subrogacija apibūdinama kaip įstatymo pagrindu pereinanti draudikui draudėjo (naudos gavėjo) reikalavimo teisė asmeniui, atsakingam už atsiradusią žalą (nuostolius), kuri draudėjui buvo atlyginta draudimo sutarties pagrindu. Šią reikalavimo teisę, perimtą iš draudėjo, draudikas įgyvendina išmokėtos draudimo išmokos apimtimi. Subrogacija užtikrina tai, kad tiek draudėjas, tiek draudikas žalos atlyginimo santykiuose nepatirtų nei praradimų, nei nepagrįstai praturtėtų, o atsakingam už žalos padarymą asmeniui išliktų teisinė prievolė atlyginti nuostolius nukentėjusiam asmeniui (draudėjui), o po subrogacijos įvykimo – draudikui pagal jo išmokėtos draudimo išmokos ribas. Byloje nėra ginčo, jog ieškovai yra išmokėję bendrai 161 257 Eur draudimo išmoką, todėl vadovaujantis CK 6.1015 straipsnio 1 dalies nuostata jiems pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Nors teismui pateiktas rašytinis įrodymas, patvirtinantis, jog subrogacija yra įvykusi, atsakovų vertinamas kritiškai, be to, pateiktas praėjus trims metams nuo ieškinio padavimo teismui, tačiau minėtas OOO „Presto“ dokumentas nėra nuginčytas. Be to, nepaneigta, jog jo pagrindu buvo sudaryta ir vykdoma Trišalė sutartis, todėl teismas neturi pagrindo atmesti minėtą dokumentą bei konstatuoti, jog subrogacija neįvyko ir tuo pagrindu atmesti ieškinį.

25Dėl aukščiau paminėtų motyvų teismas daro išvadą, jog ieškinys atsakovės UAB „Kelin“ atžvilgiu atmestinas, o UAB „Ketrona“ privalo iš dalies atlyginti ieškovų patirtą žalą.

26Byloje nustatyta, kad UAB „Ketrona“, per savo draudiką 2015-01-13 atsisakė atlyginti ieškovų patirtus nuostolius, todėl privalo sumokėti ieškovams 5 procentų dydžio metines kompensuojamąsias palūkanas už 2015-01-13 - 2015-09-02 laikotarpį, kas sudaro 1 310,80 Eur (41 272,06 x 5% : 365 d. x 232 d. = 1 310,80 Eur), kurios iš UAB „Ketrona“ ieškovams priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų dydžiu - Baloise Belgium N.V./S.A (40 %) 524,32 Eur, Allianz Benelux NV/SA (30 %) ir Jean Verheyen SA/Jean Verheyen NV (30 %) – po 393,24 Eur. Be to, iš atsakovės priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.261 str., CMR konvencijos 27 str. 1 d.).

27Iš bylos duomenų matyti, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovai Baloise Belgium N.V./S.A patyrė 4 184,60 Eur, Allianz Benelux NV/SA - 3 184,60 Eur ir Jean Verheyen SA/Jean Verheyen NV - 3 184,60 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovės UAB “Kelin” bylinėjimosi išlaidas sudaro 10 469,26 Eur, UAB “Ketrona” – 5 336,10 Eur, Marine Underwriting Services SI – 3 722,50 Eur, UAB „Continexus“ – 6 067 Eur ir Rhenus intermodal systems N.V. – 2 343,80 Eur. Įvertinus, jog minėti asmenys teikė eilę procesinių dokumentų (ieškovai ieškinį, dubliką, apeliacinį skundą, atsiliepimą į kasacinį skundą, kiti asmenys atsiliepimus į ieškinį, patikslintą ieškinį, triplikus, atsiliepimus į apeliacinį bei kasacinį skundus, o UAB “Ketrona” ir kasacinį skundą), patyrė procesinių dokumentų vertimo išlaidų, o ieškovai ir dokumentų įteikimo trečiajam asmeniui išlaidas, teismas konstatuoja, jog prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos nėra užaukštintos ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. Nr. 1R-85 įsakymu patvirtintų "Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ reikalavimų. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovų patirtos išlaidos iš UAB „Ketrona“ priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str.2 d.). Marine Underwriting Services SIA yra atsakovės UAB „Ketrona“ draudikas, todėl trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų dalis iš atsakovės nepriteistina (CPK 93 str. 4 d.).

28Iš bylos dokumentų matyti, kad bylos nagrinėjimo metu patirta 23,73 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl šios išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, valstybės naudai priteistinos iš ieškovų ir atsakovės UAB „Ketrona“ (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

30ieškinį tenkinti iš dalies.

31Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ketrona“ (į.k. 168945098):

32ieškovo Baloise Belgium N.V./S.A (kodas 0400048883) naudai 16 508,82 Eur žalos atlyginimo, 524,32 Eur palūkanų, viso 17 033,14 Eur (septyniolika tūkstančių trisdešimt tris eurus 14 ct), 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2015-09-18) iki sprendimo visiško įvykdymo ir 1 071,26 Eur (vieną tūkstantį septyniasdešimt vieną eurą 26 ct) bylinėjimosi išlaidų;

33ieškovo Allianz Benelux NV/SA (kodas 0403258197) naudai 12 381,62 Eur nuostolių atlyginimo, 393,24 Eur palūkanų, viso 12 774,86 Eur (dvylika tūkstančių septynis šimtus septyniasdešimt keturis eurus 86 ct), 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2015-09-18) iki sprendimo visiško įvykdymo ir 815,26 Eur (aštuonis šimtus penkiolika eurų 26 ct) bylinėjimosi išlaidų;

34ieškovo Jean Verheyen SA/Jean Verheyen NV (kodas 0431491731) naudai 12 381,62 Eur nuostolių atlyginimo, 393,24 Eur palūkanų, viso 12 774,86 Eur (dvylika tūkstančių septynis šimtus septyniasdešimt keturis eurus 86 ct), 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2015-09-18) iki sprendimo visiško įvykdymo ir 815,26 Eur (aštuonis šimtus penkiolika eurų 26 ct) bylinėjimosi išlaidų.

35Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelin“ (įmonės kodas 301507365) atžvilgiu ieškinį atmesti.

36Priteisti iš ieškovo Baloise Belgium N.V./S.A – 4 187,70 Eur (keturis tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt septynis eurus 70 ct), o iš ieškovų Allianz Benelux NV/SA ir Jean Verheyen SA/Jean Verheyen NV po 3 140,78 Eur (tris tūkstančius šimtą keturiasdešimt eurų 78 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelin“ (įmonės kodas 301507365) naudai.

37Priteisti iš ieškovų Baloise Belgium N.V./S.A, Allianz Benelux NV/SA ir Jean Verheyen SA/Jean Verheyen NV po 1 323,35 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus dvidešimt tris eurus 35 ct) bylinėjimosi išlaidų uždarosios akcinės bendrovės „Ketrona“ naudai.

38Priteisti iš ieškovų Baloise Belgium N.V./S.A, Allianz Benelux NV/SA ir Jean Verheyen SA/Jean Verheyen NV po 923,18 Eur (devynis šimtus dvidešimt tris eurus 18 ct) bylinėjimosi išlaidų Marine Underwriting Services SIA (kodas 40103608205) naudai.

39Priteisti iš ieškovų Baloise Belgium N.V./S.A, Allianz Benelux NV/SA ir Jean Verheyen SA/Jean Verheyen NV po 1 504,61 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus keturis eurus 61 ct), o iš uždarosios akcinės bendrovės „Ketrona“ 1 553,15 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus penkiasdešimt tris eurus 15 ct) bylinėjimosi išlaidų uždarosios akcinės bendrovės „Continexus“ (įmonės kodas 125371929) naudai.

40Priteisti iš ieškovų Baloise Belgium N.V./S.A, Allianz Benelux NV/SA ir Jean Verheyen SA/Jean Verheyen NV po 581,26 Eur (penkis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 26 ct), o iš uždarosios akcinės bendrovės „Ketrona“ 600 Eur (šešis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų Rhenus intermodal systems N.V. (kodas 0445459632) naudai.

41Priteisti iš ieškovų Baloise Belgium N.V./S.A, Allianz Benelux NV/SA ir Jean Verheyen SA/Jean Verheyen NV po 5,88 Eur (penkis eurus 88 ct) ir iš uždarosios akcinės bendrovės „Ketrona“ 6,07 Eur (šešis eurus 7 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai (įmokos kodas 5660).

42Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,... 2. sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Vytui Ramanauskui... 4. atsakovių atstovams advokatams Sauliui Urbonavičiui, Ignui Dargužui,... 5. trečiųjų asmenų atstovams advokatei Redai Aleksynaitei, advokatams Edvardui... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. ieškovai Baloise Belgium N.V./S.A., Allianz Benelux NV/SA ir Jean Verheyen... 8. Ieškovai nurodo, kad pagal sudarytus draudimo polisus, 2015-02-19 Trišalį... 9. Atsakovės UAB „Ketrona“ ir UAB „Kelin“ ieškinį prašo atmesti.... 10. UAB „Kelin” nurodo, kad nėra tinkamas atsakovas, nes nebuvo... 11. UAB „Ketrona“ papildomai nurodo, kad i eškovai neįgijo reikalavimo... 12. Trečiasis asmuo Marine Underwriting Services SIA ieškinį prašo atmesti... 13. Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo UAB „Continexus“ nurodė, kad... 14. Trečiasis asmuo Rhenus intermodal systems N.V. ieškinį siūlo tenkinti.... 15. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 16. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2014-10-22 OOO „Presto“ elektroniniu... 17. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 36 straipsnis... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad jeigu asmuo sudaro... 19. Ieškovai nurodo, kad prekių vežimas vyko pagal vieningą sutartį ir UAB... 20. Be to, ieškovai prašo priteisti iš atsakovių visą patirtą žalą.... 21. Pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalies nuostatas vežėjas atsako tiek... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra nurodoma, kad ieškovas,... 23. CMR konvencijos 23 straipsnio nuostatos nustato, kad kai, remiantis šios... 24. Atsakovės teigia, kad ieškinys jų atžvilgiu atmestinas ir tuo pagrindu, jog... 25. Dėl aukščiau paminėtų motyvų teismas daro išvadą, jog ieškinys... 26. Byloje nustatyta, kad UAB „Ketrona“, per savo draudiką 2015-01-13... 27. Iš bylos duomenų matyti, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovai Baloise... 28. Iš bylos dokumentų matyti, kad bylos nagrinėjimo metu patirta 23,73 Eur... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270... 30. ieškinį tenkinti iš dalies.... 31. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ketrona“ (į.k.... 32. ieškovo Baloise Belgium N.V./S.A (kodas 0400048883) naudai 16 508,82 Eur... 33. ieškovo Allianz Benelux NV/SA (kodas 0403258197) naudai 12 381,62 Eur... 34. ieškovo Jean Verheyen SA/Jean Verheyen NV (kodas 0431491731) naudai 12 381,62... 35. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelin“ (įmonės kodas... 36. Priteisti iš ieškovo Baloise Belgium N.V./S.A – 4 187,70 Eur (keturis... 37. Priteisti iš ieškovų Baloise Belgium N.V./S.A, Allianz Benelux NV/SA ir Jean... 38. Priteisti iš ieškovų Baloise Belgium N.V./S.A, Allianz Benelux NV/SA ir Jean... 39. Priteisti iš ieškovų Baloise Belgium N.V./S.A, Allianz Benelux NV/SA ir Jean... 40. Priteisti iš ieškovų Baloise Belgium N.V./S.A, Allianz Benelux NV/SA ir Jean... 41. Priteisti iš ieškovų Baloise Belgium N.V./S.A, Allianz Benelux NV/SA ir Jean... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...