Byla 2-26621-748/2017
Dėl mokėjimo už šilumą, pareikštą atsakovams P. G. ir A. G

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį dėl mokėjimo už šilumą, pareikštą atsakovams P. G. ir A. G.,

Nustatė

2Ieškovas teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo: priteisti iš atsakovo skolą už šildymą ir vandens pašildymą 597,43 Eur, delspinigius 20,08 Eur, penkių procentų dydžio procesines palūkanas, žyminį mokestį 18,50 Eur, už duomenų iš registrų gavimą 1,28 Eur; iš atsakovės priteisti skolą už šildymą ir vandens pašildymą 597,42 Eur, delspinigius 20,08 Eur, penkių procentų dydžio procesines palūkanas, žyminį mokestį 18,50 Eur, už duomenų iš registrų gavimą 1,27 Eur.

3Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas teikė šilumos energiją patalpų šildymui ir vandens pašildymui butui, esančiam adresu ( - ), kuris Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovams priklauso po ½ nuosavybės teise. Tarp ieškovo ir atsakovų sutartis dėl šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo pagal individualiai aptartas sąlygas nesudaryta, tačiau tokia sutartis laikoma sudaryta nuo buitinio vartotojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos tinklų dienos pagal Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003-07-10 įsakymu Nr. 4-289 (nuo 2012-10-01 pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012-09-07 įsakymą Nr. 1-173). Ieškovas tiekė šilumos energiją atsakovų butui, atsakovai ją vartojo, teikiamų paslaugų neatsisakė, pretenzijų dėl ieškovo paslaugų nereiškė, todėl laikytina, kad sutartis dėl šilumos tiekimo sudaryta šalių konkliudentiniais veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008, 2009-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009). Šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų tarpusavio santykiai, teisės, pareigos ir atsakomybė nustatyta Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258 (Žin., 2003, Nr. 70-3193). Atsakovai ieškovo patiektą šilumą vartojo, tačiau už ją nemokėjo arba mokėjo dalinai, todėl atsakovams nevykdant įsipareigojimų susidarė skola už nesavalaikį atsiskaitymą bei atsirado pareiga mokėti delspinigius: už šildymą ir vandens pašildymą laikotarpiu nuo 2015-04-01 iki 2017-08-01 atsakovas ieškovui įsiskolino 597,43 Eur, atsakovė 597,42 Eur, abu iš viso 1 194,85 Eur; už laikotarpį nuo 2017-03-01 iki 2017-09-01 ieškovas iš atsakovų priskaičiavo delspinigius, iš viso 40,16 Eur (iš atsakovų po 20,08 Eur).

4Atsakovams adresuoti ieškinys ir pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį per 14 dienų pateikimo įteikti atsakovei asmeniškai 2017-10-11 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis dokumentas. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

5Ieškinys tenkintinas.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų –Nekilnojamojo turto ir Gyventojų registrų duomenų, Buto apyvartos žiniaraščio, delspinigių skaičiuotės, – vertinimą bei atsakovams nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, nes šalių veiksmai rodo, kad tarp jų susiklostę prievoliniai (šilumos tiekimo – vartojimo) santykiai: atsakovai šilumą vartoja, tačiau už ją nemoka. Atsakovams naudojant ieškovo patiektą šilumą atsiranda pareiga už patiektą šilumą mokėti sąskaitoje numatytais terminais. Kadangi ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl ieškovo prašoma suma, kurią sudaro skola ir delspinigiai, priteistina iš atsakovų ieškovui (CK 6.37, 6.38, 6.71, 6.258, 6.383 straipsniai).

7Iš atsakovų, kurie laiku neatsiskaitė su ieškovu, priteistina penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

8Tenkinus ieškinį, iš atsakovų ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovo žyminis mokestis 18,50 Eur, išlaidos už duomenų iš registrų gavimą 1,28 Eur, - iš viso 19,78 Eur; iš atsakovės žyminis mokestis 18,50 Eur, išlaidos už duomenų iš registrų gavimą 1,27 Eur, - iš viso 19,77 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 93 straipsnis 1 dalis).

9Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu iš atsakovų valstybei nepriteistinos, nes CPK 96 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu iš proceso dalyvio į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373, red. Nuo 2015-01-01) nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, kuri yra 3 Eur, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

11Tenkinti ieškinį.

12Priteisti iš atsakovo P. G. (asmens kodas ( - ) ieškovui AB „Kauno energija“ (juridinio asmens kodas 235014830) skolą už šildymą ir vandens pašildymą 597,43 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt septynis eurus 43 ct), delspinigius 20,08 Eur (dvidešimt eurų 8 ct), penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-10-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bylinėjimosi išlaidas 19,78 Eur (devyniolika eurų 78 ct).

13Priteisti iš atsakovės A. G. (asmens kodas ( - ) ieškovui AB „Kauno energija“ (juridinio asmens kodas 235014830) skolą už šildymą ir vandens pašildymą 597,42 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt septynis eurus 42 ct), delspinigius 20,08 Eur (dvidešimt eurų 8 ct), penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-10-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bylinėjimosi išlaidas 19,77 Eur (devyniolika eurų 77 ct).

14Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai