Byla e2-45-620/2016
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo , atsakovė UAB „Medienos imperija“

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, dalyvaujant teismo posėdžio sekretorei Jūratei Meiluvienei, ieškovės atstovei advokatei Kristinai Balandytei , atsakovės atstovams Ž. K., advokatui Aurelijui Gruodžiui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Timbex“ ieškinį dėl skolos ir delspinigių priteisimo , atsakovė UAB „Medienos imperija“ ir

Nustatė

2Ieškovė pateiktame ieškinyje nurodė ,kad ieškovė UAB „Timbex“ ir atsakovė UAB „Medienos imperija“ 2014 m. rugsėjo 15 d. sudarė Apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. G14-047, pagal kurią ieškovė įsipareigojo pagal atsakovės pateiktą užsakymą parduoti apvaliąją medieną, o atsakovė įsipareigojo priimti ir sumokėti ieškovei už medieną sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Minėtos sutarties priedu Nr.1 ieškovė ir atsakovė sulygo dėl medienos pardavimo kainų. Ieškovės atstovas J. G. su atsakovės direktoriumi Ž. K. kiekvieną kartą telefonu suderindavo teikiamos medienos kiekį ir kainą, kuri keitėsi atsižvelgiant į medienos kainų pasikeitimus rinkoje .

3Pagal minėtą sutartį ieškovė atsakovei per 2015 metų rugpjūčio-rugsėjo mėnesius pardavė medienos pagal PVM sąskaitas-faktūras už 8579,33 Eur sumą.

4Atsakovė už medieną buvo įsipareigojusi sumokėti per 14 dienų nuo medienos pristatymo dienos ir paslaugų sutartį. Nors ieškovė savo įsipareigojimus atsakovei įvykdė-pristatė užsakytą medieną, tačiau atsakovė tik iš dalies atsiskaitė su ieškove, apmokėdama dalį pagal 2015-08-13 PVM sąskaitą-faktūrą nustatytos sumos, sumokėdama 500 Eur, nors sąskaitų-faktūrų apmokėjimo terminai jau buvo pasibaigę.

5Ieškovė nurodė, jog atsakovė iki šiol liko skolinga ieškovei 8079,33 Eur ,skolos neginčijo, PVM sąskaitų-faktūrų negrąžino, pretenzijų nereiškė, medieną priėmė. Atsakovės prašymu, sąskaitas jų bendrovė siųsdavo ne tik įmonės buhalterijos, bet ir įmonės vadovui Ž. K. elektroniniu paštu, todėl atsakovės vadovas gavęs laišką, visada turėjo galimybę, o kaip atidus ir pareigingas įmonės vadovas privalėjo susipažinti su laiško turiniu bei prie laiško prisegtos sąskaitos-faktūros turiniu ir esant neatitikimams tarp ieškovės ir atsakovės sutartų ir PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytų kainų, pareikšti savalaikes pretenzijas. Ieškovė teigė, jog laikotarpyje nuo 2015-01-01 iki 2015-11-30, atsakovė, apmokėdama ieškovės pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, mokėjimo pavedimuose visada nurodydavo kokias konkrečias sąskaitas apmoka, todėl buvo su jomis susipažinusi, be to įmonės vadovas apmokėjo sąskaitas ir mirus įmonės buhalterei pats darydamas pavedimus-2015 m. rugpjūčio 21 d., rugsėjo 3,11 d., spalio 12 d.

6Pagal sutartį atsakovė turėtų mokėti ir delspinigius, kurie sudaro 0,02 proc. dydžio nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai atsakovei buvo apskaičiuoti pateikiant jai 2015 m. spalio 21 d. PVM sąskaitą-faktūrą TBX Nr.001916.

7Ieškovė nurodė, jog jai taip pat turėtų būti priteistos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (-toliau CK) 6.37 str. 2d.,6.210 str.).

8Vadovaudamasi CK 6.1 str.,6.37 str.2d.,6.38 str.,6.200 str.6.210 str., Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso(-toliau CPK) 29,80,130,135 str. teismo prašė:

9-priteisti iš atsakovės UAB „Medienos imperija“ ieškovės UAB „Timbex“ naudai 8079,33 Eur skolos, 46,11 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų , skaičiuojamų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovė „UAB Medienos imperija“ pateikė atsiliepimą į ieškinį ir jos atstovai teismo posėdžio metu prašė ieškovės ieškinį tenkinti iš dalies, t.y. sutiko dėl reikalavimų priteisti iš atsakovės 3141,78 Eur skolos, 10 Eur delspinigių , 6 procentų dydžio metinių palūkanų , skaičiuojamų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei prašė iš ieškovės priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas .Atsakovė likusią ieškinio dalį prašė atmesti bei paaiškino priežastis.

11Nurodė, jog gavus ieškinį ir pradėjus aiškintis susidariusio tokio didelio įsiskolinimo aplinkybes, paaiškėjo, kad ieškovė UAB „Timbex“ išrašomose atsakovei sąskaitose nurodė ne 2014 m. rugsėjo 15 d. apvalios medienos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. G14-047 priede sutartas kainas, dėl ko ieškovė reikalauja iš dalies nesamos skolos. Iš pradžių sąskaitose kainos buvo nurodytos kaip ir sutarties priede, tačiau vėliau jos pakilo.

12Atvežus medieną į įmonę , atsakingas asmuo priimdavo krovinį, pasirašydavo krovinio važtaraštį, kurį atiduodavo buhalterei, patikrindavo nurodytus kiekius tiek važtaraštyje, tiek ir PVM sąskaitoje-faktūroje. Įvertinus dokumentus paaiškėjo, jog ieškovė pasinaudojo tuo, kad atsakovės vadovas 2015 m. sausio 8 d. elektroniniu laišku informavo ieškovę, kad visos ieškovės išrašomos sąskaitos būtų siunčiamos bendrovės buhalterei, kurių turinio vadovas nebekontroliavo. Sąskaitos buvo perkeliamos į buhalterinę programą .Po atitinkamo nurodymo, ieškovė visose naujai išrašomose sąskaitose pradėjo nurodyti ne sutartyje sutartas kainas už atsakovei pristatomą produkciją.

13Įvertinus visas ieškovės 2015 m. išrašytas ir atsakovės apmokėtas bei neapmokėtas sąskaitas, paaiškėjo, kad per laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d., ieškovė nepagrįstai į atsakovei išrašytas sąskaitas įrašė padidintas vertes bendrai 4937,56 Eur sumai. Į 2015-01-05 išrašytą sąskaitą faktūrą ieškovė nurodė sutartyje sutartas kainas. Tuo metu į 2015-01-10 išrašytą sąskaitą faktūrą ir vėlesnes, ieškovė nurodė padidintas kainas.

14Iš byloje esančio apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutarties priedo Nr. 1, už lapuočių medieną, kurios ilgis 2,40 m, šalys susitarė, jog bus mokama po 41,99 Eur už vieną kub.m, o už spygliuočių medieną, kurios ilgis 2,40 m, bus mokama po 43,44 Eur už vieną kub.m., tačiau į 2015 m. sausio 10 d. PVM sąskaitą faktūrą serija TBXS Nr. 006019 , ieškovė įrašė 47,79 Eur už vieną kub.m spygliuočių medienos kainą ir 46,50 Eur už vieną kub.m lapuočių medienos kainą. Tokiu būdu, atsakovės atstovų nuomone, į šią sąskaitą nepagrįstai buvo įrašyta padidinta 113,95 Eur be PVM suma, o su ( - )88 Eur suma .Analogiškai ieškovė ir į kitas sąskaitas įrašė ne sutartyje sutartas kainas, dėl ko per laikotarpį nuo 2015-01-10 iki 2015-09-30 ieškovė nepagrįstai atsakovei išrašytas sąskaitas padidino 4 080,63 Eur be PVM suma, su PVM 4937,56 Eur suma, todėl atitinkama suma yra mažintina ieškovės reikalaujama priteisti iš atsakovės suma, kadangi atitinkama sumą atsakovė yra permokėjusi (sumokėjusi avansu) ieškovei už pateiktas prekes ir valstybei pridėtinės vertės mokestį.

15Nurodė, jog rašytinė sutartis dėl perkamos medienos kainų pasikeitimo nebuvo pasirašyta, todėl pagal CK 1.23 str.2d. negalima remtis liudytojų parodymais, o PVM sąskaita-faktūros negali būti vertinama kaip oferta. Jos skirtos apskaičiuoti valstybei mokėtiną pridėtinės vertės mokestį.

16Atsakovės atstovai prašė taikyti ( - ) str.4 d. priteisiant bylinėjimosi išlaidas, nes šiuo atveju atsakovė neginčija 3 141,78 EUR skolos dalies ir su tuo susijusių reikalavimų, todėl už atitinkamą reikalavimų dalį ieškovei bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, kadangi šią sumą ieškovė galėjo prisiteisti supaprastinto proceso tvarka (nors ir pareiškusi visai prašomai sumai, dėl neginčijamos skolininko dalies galėjo būti priimtas teismo įsakymas, kuris jau galėjo būti vykdomas), tačiau ieškinį pareiškė pagal bendrąsias ginčo taisykles.

17Ieškinys tenkintinas .

18Įstatymas numato, kad šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, o teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymais (LR ( - ) 185 str. ).

19Šalių ginčas kilo iš sutartinių teisinių santykių, t. y. dėl 2014 m. rugsėjo 15 d. tarp šalių sudarytos apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. G14-047 (-toliau Sutartis). Ieškovės nuomone, atsakovė pilnai neatsiskaitė už pagal Sutartį įsigytą medieną, be to atsakovė be pagrindo ginčija šalių konkliudentiniais veiksmais suderintus medienos kainų pasikeitimus. Atsakovės teigimu, ji su ieškiniu sutinka iš dalies, teigdama, kad privalo atsiskaityti už tiektą medieną tik sutarties priede nurodytomis kainomis, perkamos medienos kainų pasikeitimas turėjo būti įformintas raštu, o konkliudentiniais veiksmais sutarties sąlygos negalėjo būti keičiamos.

20Sutartimi ieškovė UAB „Timbex“ (pardavėjas) įsipareigojo atsakovei UAB „Medienos imperija“ (pirkėjai) pagal jos pateikiamus užsakymus parduoti ir perduoti pirkėjui apvaliąją medieną, o atsakovė įsipareigojo priimti ir sumokėti ieškovei už medieną Sutartyje nustatytomis sąlygomis , terminais ir tvarka (sutarties 1.1 punktas). Ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei medieną Sutarties priede Nr. 1 sutartomis kainomis (Sutarties 4.1 punktas ).Sutarties 4.2 punkte buvo numatyta, jog medienos kainos gali būti tikslinamos atsižvelgiant į medienos rinkos pokyčius, kainos gali būti mažinamos arba didinamos ieškovės (pardavėjos) arba atsakovės (pirkėjos) iniciatyva , o kainų pakeitimas įtvirtinamas atskiru rašytiniu šalių susitarimu, kuris tampa minėtos Sutarties priedu. Sutartyje taip pat buvo numatyta, jog visi minėtos Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių įgaliotų atstovų (8.2 punktas).2014 m. rugsėjo 15 d. priede prie Sutarties buvo nurodytos medienos kainos, kurios priklauso nuo asortimento pavadinimo, kokybės klasės/koeficiento, skersmens, ilgio.

21Atsakovė neneigė, jog ji pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras :2015 m. rugpjūčio 13d.Nr.007423; 2015 m. rugpjūčio 18 d. Nr.007446;2015 m. rugsėjo 1 d. Nr.007543; 2015 m. rugsėjo 2 d.Nr.007557;2015 m. rugsėjo 15 d. Nr.007598;2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. 007637 ir 2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. 007691 gavo jose nurodytą medienos kiekį, tačiau teigė, jog gavus ieškinį ir pradėjus tikrinti didelio įsiskolinimo aplinkybes paaiškėjo, jog ieškovės išrašomose atsakovei sąskaitose buvo nurodytos ne Sutarties priede nurodytos kainos, o didesnės. Atsakovės atstovai patvirtino, jog gautos PVM sąskaitos –faktūros ir jose nurodytos kainos buvo įtraukiamos į įmonės buhalterinę apskaitą.

22Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdytinumo principas, kuriuo vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, priešingu atveju atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė už netinkamą prievolės įvykdymą – asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 256 straipsnio 2 dalis). Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

23Šalys, sudariusios sutartį, gali keisti jos turinį. Pagal CK 6.192 straipsnio 4 dalį pakeitimai turi būti tokios pat formos, kokios yra ir sutartis, išskyrus įstatymų ar sutarties nustatytus atvejus. Įstatymo reikalaujamos formos nesilaikymas lemia sutarties negaliojimą, kai tokie padariniai įsakmiai nurodyti įstatymuose (CK 1.93 straipsnio 1 dalis), o kitais atvejais – kilus ginčui dėl sutarties, gali būti taikomas įrodinėjimo priemonių. Savo elgesiu (konkliudentiniais veiksmais) šalys gali pakeisti raštu sudarytos sutarties turinį, jeigu tai atitinka jų ketinimus. Siekdamos, kad toks elgesys nebūtų įvertintas kaip rašytinės sutarties pakeitimas, šalys gali įtraukti į sutartį jos pakeitimą ribojančią išlygą, t. y. susitarti, kad rašytinė sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta tik raštu (CK 6.183 straipsnio 1 dalis). Tačiau net ir tada viena sutarties šalis dėl savo elgesio gali prarasti teisę remtis tokia sutarties išlyga, jeigu kita sutarties šalis atitinkamai veikė, remdamasi pirmosios elgesiu (CK 6.183 straipsnio 2 dalis).

24Minėta, kad šalys sudarė rašytinės formos sutartį, kurios 4.2 ir 8.2 punktuose nurodė CK 6.183 straipsnio 1 dalyje reglamentuojamą išlygą, įtvirtindamos, kad galioja tik rašytine forma atlikti sutarties pakeitimai. Minėta, kad CK 6.183 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata leidžia šalims nepaisyti sutarties sąlygos, reikalaujančios rašytinės formos, tais atvejais, kai iš šalių konkliudentinių veiksmų galima pagrįstai spręsti, kad tos sąlygos abi šalys yra atsisakiusios. Sprendžiant, ar konkretūs šalies elgesio faktai pripažintini pagrindu taikyti pastarąją teisės normą, turi būti atsižvelgiama į tokiu elgesiu išreikštą abiejų sutarties šalių bendrą ketinimą dėl sutarties keitimo ar nekeitimo, jų consensus ad idem, o ne tik vienai šalių priimtiną sutarties elgesio vertinimo variantą, nes priešingu atveju, kitai šaliai pažeidžiant sutarties laisvės principą, būtų primetamos sąlygos, dėl kurių ji nesutinka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2009; 2012 m. gegužės 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2012).

25Apklaustas posėdžio metu liudytojas J. G., kuris yra ieškovės medienos prekybos vadovas paaiškino, jog su atsakovės vadovu Ž. K. jis visuomet telefonu derindavo perkamos medienos kiekius ir kainas. Iš pradžių sutartimi buvo nurodytos vienos medienos kainos, tačiau jos keičiasi atsižvelgiant į rinkoje esančius kainų pokyčius. Atsakovės vadovas sutikdavo su nauja pasiūlyta kaina ir tik tuomet jų įmonė tiekdavo medieną, nes sutartis buvo sudaryta ne konkrečiam medienos kiekiui įgyti, o ilgalaikiui jos įsigijimui. Liudytojas paaiškino, jog įmonės direktorius Ž. K. niekada neišsakė pretenzijų dėl perkamos medienos kainos, dažniausiai būdavo pageidaujama įsigyti spygliuočių medieną, nes ji pigesnė, naujai sutartai kainai buvo išrašomos ir pateikiamos atsakovei PVM sąskaitos-faktūros. Kaina nuo 43,44 Eur už spygliuočių medieną buvo pakilusi iki 47,79 Eur/kub. m. be PVM, o 2015 m. rugsėjo mėnesį iki 50 Eur/kub.m. be PVM. Atsakovė atlikdavo mokėjimus už nupirktą medieną, tačiau visada vėluodavo tai padaryti. Liudytojas nurodė, jog jų įmonė bendrauja su šimtu kompanijų, tačiau tik su atsakove iškilo problemų dėl atsisakymo apmokėti už prekę, teigiant , jog nebuvo susitarta dėl kainos. Gailisi, jog nebuvo sudarytas rašytinis susitarimas dėl kainos pasikeitimo, tačiau jie nemanė, jog atsakovės atstovai neigs jų tarpusavio susitarimus, kuriuos jie patvirtino savo veiksmais, niekada neišsakė pretenzijų ir visuomet sutarę už kokią kainą įsigys medieną.

26Atsiliepime į ieškinį nurodyta ir apklaustas atsakovės atstovas Ž. K. nurodė, jog į PVM sąskaitas-faktūras įrašytos didesnės kainos jie sužinojo, tik gavę ieškinį ir ieškovė pasinaudojo, kad atsakovės vadovas 2015 m. sausio 8 d. elektroniniu laišku informavo ją, kad visos ieškovės išrašomos sąskaitos būtų siunčiamos įmonės buhalterei, kurių turinio vadovas nekontroliavo. Susipažinus su minėto elektroninio laiško turiniu matyti, jog atsakovės direktorius Ž. K. neprašė ieškovės sąskaitas siųsti tik atsakovės buhalterei, o papildomai prašė jas atsiųsti ir el.paštu mi.buhalterija@gmail.com, t.y. jam ir papildomai dar buhalterei, todėl negalima teigti, jog vadovas negalėjo kontroliuoti išrašomų sąskaitų turinio, priešingai, jis jas gaudavo ir turėjo galimybę patikrinti ar teisingai jose nurodyti medienos kiekiai, kaina. Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog ji siųsdama sąskaitas atsakovei laikotarpiu nuo 2015 m. sausio mėnesio (kai buvo gautas elektroninis laiškas) iki 2015 m. spalio mėnesio visuomet siųsdavo tiek įmonės vadovui, tiek ir įmonės buhalterei. Sutiktina su ieškovės motyvais, jog atsakovės vadovas visada turėjo galimybę , o būdamas atidus, pareigingas juridinio asmens vadovas privalėjo susipažinti su elektroninio laiško bei prie jo prisegtos PVM sąskaitos-faktūros turiniu, o nustatęs neatitikimus tarp ieškovės ir atsakovės sutartų PVM sąskaitų-faktūrų kainų pareikšti savalaikes pretenzijas, juk už atsakovės tinkamą finansinių įsipareigojimų vykdymą atsakingi atsakovės vadovas bei įmonės finansininkas (buhalteris), duomenų, jog kitas asmuo buvo įgaliotas spręsti šiuos klausimus byloje nepateikta. Byloje taip pat yra pateikti 2015 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesių krovinių važtaraščiai, kurie patvirtina, kad atsakovė ieškovės pristatytą medieną PVM sąskaitose-faktūrose nurodytais kiekiais ir pagal nurodytus krovinių važtaraščių numerius priėmė. Byloje nebuvo pateikti įrodymai, jog atsakovės atstovai būtų pareiškę ieškovei pretenzijas dėl sutartų kainų, todėl tai leidžia pagrindo manyti, jog susitarimas tarp šalių pakeisti medienos kainas buvo. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog dar iki ieškinio pateikimo dienos -2015 m. spalio 21 d. atsakovei buvo išsiųstas reikalavimas sumokėti 8079,33 Eur skolą, nurodytas sąskaitos numeris, data, įsiskolinimo suma pagal kiekvieną sąskaitą bei papildomai išrašyta PVM sąskaita-faktūra , kurioje buvo paskaičiuoti delspinigiai.

27Byloje pateiktas išrašas iš ieškovės atsiskaitomosios sąskaitos „Swedbank“ AB patvirtina, jog nuo 2015 m. sausio 01 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d. atsakovė, apmokėdama ieškovės pateiktas PVM sąskaitas –faktūras , mokėjimo pavedimuose nurodė kokias konkrečias PVM sąskaitas –faktūras apmoka, todėl teigtina, jog buvo su jomis susipažinusi ir žinojo kiekvienos mokėtinos sąskaitos sumą bei už ką sąskaita jai buvo išrašyta. Nors ir atsakovės atstovai teigė, jog sąskaitas apmokėdavo buhalterė ir įmonės vadovas nekontroliavo jų turinio, tačiau iš banko išrašo matyti, jog sąskaitos buvo apmokamos ir po atsakovės buhalterės mirties (2015 m. rugpjūčio 5 d.), t.y. 2015 m. rugpjūčio 21 d., rugsėjo 3 d.,11 d., spalio 12 d., nes ir pats vadovas apklaustas posėdžio metu patvirtino, jog jis pavedimus atliko, kol nebuvo priimta į darbą kita buhalterė.

28Liudytojo J. G. parodymus apie vykusį bendravimą telefonu su UAB „Medienos imperija“ vadovu patvirtina ir pateiktos mobilaus ryšio operatoriaus Omnitel išklotinės, kuriose nurodytas vadovo Ž. K. telefono numeris sutampa su jo telefono numeriu, nurodytu jo 2015-01-08 elektroniniame rašte ieškovei. Apklaustas teismo posėdžio metu atsakovės vadovas Ž. K. neneigė bendravęs su ieškovės atstovu J. G. ne tik dėl perkamos medienos kiekių ir rūšies, bet ir dėl kainų, tačiau nepatvirtino, jog susitarė dėl padidėjusios medienos kainos pasikeitus rinkai, nurodydamas, jog neatsimena. Tai vertintina, kaip pasirinkta gynybinė pozicija, siekiant išvengti visos skolos apmokėjimo.

29Įvertintina ir tai, jog atsakovė apygardos teismo prašydama UAB „Medienos imperija“ iškelti restruktūrizavimo bylą (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Panevėžio apygardos teismo byla Nr.B2-731-280/2015), į kreditorių sąrašą įtraukė tą pačią skolos sumą, kokią yra nurodžiusi ieškovė pareikšdama ieškinį, tą patvirtino apklaustas posėdžio metu įmonės vadovas, o tai taip pat leidžia manyti, kad susitarimas tarp šalių dėl perkamos medienos kainų pakeitimo buvo.

30Byloje nustatytos aplinkybės yra pakankamos spręsti, kad šalys, vykdydamos sutartį, suderintais konkliudentiniais veiksmais pakeitė sutarties nuostatas dėl medienos kainų, atsakovės pristatytos medienos priėmimas, pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų apmokėjimas, nurodant konkrečias sąskaitas, kurias apmoka, jokių pretenzijų negavimas nuo 2015 m. sausio 10 d., pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų neginčijimas, liudytojo J. G. parodymai, ieškovės prašomos priteisti skolos įtraukimas į kreditorių sąrašą kreipiantis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pagrįstai gali būti vertinama kaip šalių suderinta valia pakeisti sutartį dalyje dėl perkamos medienos kainų didinimo atsižvelgiant į medienos rinkos pokyčius.

31Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus ( CK 6.38 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.).

32Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad ieškovė UAB „Timbex“ pardavė atsakovei UAB „Medienos imperija“ medienos pagal PVM sąskaitas-faktūras:2015 m. rugpjūčio 13d.Nr.007423; 2015 m. rugpjūčio 18 d. Nr.007446;2015 m. rugsėjo 1 d. Nr.007543; 2015 m. rugsėjo 2 d.Nr.007557;2015 m. rugsėjo 15 d. Nr.007598;2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. 007637 ir 2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. 007691 prekes pagal 2012-03-02 PVM sąskaitą – faktūrą Serija TBXS Nr. 002070 už 3061,50 Lt. Dalis 2015 m. rugpjūčio 13 d. PVM sąskaitos- faktūros buvo apmokėta-500 Eur. Atsakovė nevykdė pareigos atsiskaityti su ieškove pagal Sutartį ir pateiktas minėtas PVM sąskaitas-faktūras ir atsakovei nepateikus įrodymų apie tai, jog ji likusią sumą už iš ieškovės nupirktą medieną apmokėjo, susidariusi 8079,33 Eur skola priteistina iš atsakovės UAB „Medienos imperija“ ieškovės UAB „Timbex“ naudai.

33Iš atsakovės priteistini ir 46,11 Eur delspinigių, kurie apskaičiuoti pagal Sutarties 4.4 punktą (CK 6.71 str.).

34Iš atsakovės taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. spalio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.) ir 733 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 183 Eur žyminis mokestis ir 550 Eur už advokato teisinę pagalbą rengiant procesinius dokumentus, atstovaujant teismo posėdyje, teikiant konsultacijas (CPK 93 str. 1 d.,98 str.).

35Vadovaudamasis išdėstytu ir LR ( - )263-265,270 str. teismas

Nutarė

36ieškovės UAB „Timbex“ ieškinį patenkinti .

37Priteisti iš atsakovės UAB „Medienos imperija“, į.k. ( - ), 8079,33 Eur (aštuonis tūkstančius septyniasdešimt devynis eurus 33 euro ct) skolos, 46,11 Eur (keturiasdešimt šešis eurus 11 euro ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2015 m. spalio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 733 Eur (septynis šimtus trisdešimt tris eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Timbex“,į.k. ( - ) , naudai.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, dalyvaujant... 2. Ieškovė pateiktame ieškinyje nurodė ,kad ieškovė UAB „Timbex“ ir... 3. Pagal minėtą sutartį ieškovė atsakovei per 2015 metų rugpjūčio-rugsėjo... 4. Atsakovė už medieną buvo įsipareigojusi sumokėti per 14 dienų nuo... 5. Ieškovė nurodė, jog atsakovė iki šiol liko skolinga ieškovei 8079,33 Eur... 6. Pagal sutartį atsakovė turėtų mokėti ir delspinigius, kurie sudaro 0,02... 7. Ieškovė nurodė, jog jai taip pat turėtų būti priteistos 6 procentų... 8. Vadovaudamasi CK 6.1 str.,6.37 str.2d.,6.38 str.,6.200 str.6.210 str., Lietuvos... 9. -priteisti iš atsakovės UAB „Medienos imperija“ ieškovės UAB... 10. Atsakovė „UAB Medienos imperija“ pateikė atsiliepimą į ieškinį ir jos... 11. Nurodė, jog gavus ieškinį ir pradėjus aiškintis susidariusio tokio didelio... 12. Atvežus medieną į įmonę , atsakingas asmuo priimdavo krovinį,... 13. Įvertinus visas ieškovės 2015 m. išrašytas ir atsakovės apmokėtas bei... 14. Iš byloje esančio apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo sutarties priedo Nr.... 15. Nurodė, jog rašytinė sutartis dėl perkamos medienos kainų pasikeitimo... 16. Atsakovės atstovai prašė taikyti ( - ) str.4 d. priteisiant bylinėjimosi... 17. Ieškinys tenkintinas .... 18. Įstatymas numato, kad šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 19. Šalių ginčas kilo iš sutartinių teisinių santykių, t. y. dėl 2014 m.... 20. Sutartimi ieškovė UAB „Timbex“ (pardavėjas) įsipareigojo atsakovei UAB... 21. Atsakovė neneigė, jog ji pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras :2015 m.... 22. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią,... 23. Šalys, sudariusios sutartį, gali keisti jos turinį. Pagal CK 6.192... 24. Minėta, kad šalys sudarė rašytinės formos sutartį, kurios 4.2 ir 8.2... 25. Apklaustas posėdžio metu liudytojas J. G., kuris yra ieškovės medienos... 26. Atsiliepime į ieškinį nurodyta ir apklaustas atsakovės atstovas Ž. K.... 27. Byloje pateiktas išrašas iš ieškovės atsiskaitomosios sąskaitos... 28. Liudytojo J. G. parodymus apie vykusį bendravimą telefonu su UAB „Medienos... 29. Įvertintina ir tai, jog atsakovė apygardos teismo prašydama UAB „Medienos... 30. Byloje nustatytos aplinkybės yra pakankamos spręsti, kad šalys, vykdydamos... 31. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 32. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad ieškovė UAB „Timbex“... 33. Iš atsakovės priteistini ir 46,11 Eur delspinigių, kurie apskaičiuoti pagal... 34. Iš atsakovės taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos... 35. Vadovaudamasis išdėstytu ir LR ( - )263-265,270 str. teismas... 36. ieškovės UAB „Timbex“ ieškinį patenkinti .... 37. Priteisti iš atsakovės UAB „Medienos imperija“, į.k. ( - ), 8079,33 Eur... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...