Byla 2-1108/2012
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-583-124/2012 atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Žemda“ iškelta restruktūrizavimo byla bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Alasa“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Voltransa“ atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-583-124/2012 atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Žemda“ iškelta restruktūrizavimo byla bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas, ar UAB „Žemda“ keltina restruktūrizavimo byla (ar UAB „Žemda“ moki, ar jos akcininkų tikrasis tikslas yra šios įmonės restruktūrizavimas, ar parengti restruktūrizavimo metmenys leidžia tikėtis sėkmingo restruktūrizavimo proceso).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi iškėlė UAB „Žemda“ restruktūrizavimo bylą bei nutarė atlikti kitus su restruktūrizavimo bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

7Teismas, įvertinęs atsakovo 2010 m. ir 2011 m. balansus, nustatė, kad įmonė yra moki (ĮBĮ 2 str. 8 d.). 2011 m. gruodžio 31 d. atsakovas turėjo turto, kurio vertė –15 085 664 Lt, įsipareigojimai sudarė – 20 778 066 Lt (po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 750 286 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai–20 027 780 Lt). 2011 m. gruodžio 31 dienai atsakovas turėjo 10 506 498 Lt nuostolių. Pagal 2012 m. sausio 10 d. balansą atsakovo turto vertė sudarė 15 011 709, 00 Lt, o pagal ieškovo pateiktą kreditorių sąrašą 2012 m. sausio 27 dienai pradelsti įsipareigojimai sudarė 7 424 566,69 Lt. Įmonės finansinė padėtis pradėjo blogėti 2010 metais, iki tol įmonė dirbo pelningai. Pagrindiniai kreditoriai, kurių kreditoriniai reikalavimai sudaro 63,78 procentų jau šiuo metu išreiškė pritarimą restruktūrizavimui, t. y. UAB „Kurt Koenig statybinės mašinos“, UAB „Klaipėdos grundolita“, UAB „Grundolita“ bei UAB „Skauduva“ palankiai vertina galimybes įmonę restruktūrizuoti, tam pritaria. Įmonė vykdo veiklą, yra sudariusi sutarčių dėl didelės vertės darbų atlikimo, iš veiklos gauna ir numato gauti pajamas, turi piniginių lėšų. Atsakovo restruktūrizavimo bylos iškėlimas, ko pasėkoje yra išsaugomos darbo vietos (110 darbuotojų), siekiama atkurti įmonės mokumą bei įsiskolinimų kreditoriams padengimą, atitinka viešą interesą, apsaugo darbuotojų, kaip socialiai pažeidžiamos asmenų grupės, interesus. Teismui pateikta ĮRĮ reikalavimus atitinkantys restruktūrizavimo plano metmenys, kuriems pritarė visuotinis akcininkų susirinkimas. Teismas nenustatė pagrindų atsisakyti kelti UAB „Žemda“ restruktūrizavimo bylą.

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

9Tretysis asmuo (kreditorius) UAB „Voltransa“ atskiruoju skundu prašo panaikinti nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo, nes ją nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo neatskleista bylos esmė. Nurodo, kad nutartis pažeidžia kreditorių interesus (kreditoriai suinteresuoti bankroto bylos UAB „Žemda“ iškėlimu). Teigia, kad teismas nutarė iškelti restruktūrizavimo bylą tinkamai neišanalizavęs įmonės veiklos, neapklausęs visų suinteresuotų asmenų, buhalterio, nepareikalavęs aplinkybių, susijusių su restruktūrizavimu, paaiškinimo (dėl kokių priežasčių atsakovas turi finansinių sunkumų).

10Apeliantas paaiškina, kad UAB Žemda yra dukterinė UAB „Grundolita” įmonė. Ši įmonė priklauso klestinčiai UAB „Šiaulių plento“ įmonių grupei, todėl UAB „Žemda” akcininkai gali finansuoti laikinų finansinių sunkumų turinčią UAB „Žemda”. Kadangi akcininkai UAB „Žemda” nefinansuoja, darytina prielaida, kad yra nusprendę vėliau (kai UAB „Žemda” įvykdys prisiimtus įsipareigojimus) iškelti šiai įmonei bankroto bylą. Šiuo metu UAB „Žemda“ aktyviai išpardavinėja turtą (pardavė pastatus ( - ), išparduoda techniką).

11Tretysis asmuo (kreditorius) UAB „Alasa“ atskiruoju skundu prašo panaikinti nutartį ir nurodo, kad:

121. Įmonė nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 p.). UAB „Žemda” įsipareigojimai nuo 2009 m. iki 2011 m. augo kiekvienais metais kone dvigubai, kol 2011 m. mokėtinos sumos ir įsipareigojimai pasiekė 20 778 066 Lt. Tuo tarpu įmonės turtas 2010 m. ir 2011 metais ženkliai sumažėjo ir atitinkamai 2011m. preliminariais duomenimis sudarė 15 085 664 Lt.

132. Atsakovo restruktūrizavimo metmenys yra deklaratyvaus pobūdžio ir realiai neįgyvendinami.

14Atsakovas, akivaizdu, kad neįvykdytų restruktūrizavimo plano metmenyse numatytų prognozių. Metmenyse nėra pateikiama realių turto pardavimo prognozių, tik deklaratyviai nurodoma, jog įmonė atsisakys nuostolingos veiklos. Atsakovo nuostolingą veiklą lėmė jo paties rizika prisiimti nepagrįstai dideli rangos sutarčių kiekiai.

15UAB „Žemda“ metmenyse nurodyti teiginiai, jog įmonė atsisakys savarankiškai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, tačiau neužsimenama, kokią teigiamą įtaką tai turės įmonės veiklai ir jos mokumui. Tas pats pasakytina, apie deklaruojamą ketinimą atsisakyti didžiosios dalies administracijos. Metmenyse nenumatomas atsakovo veiklos perspektyvos.

16Byloje gautas A. V., A. D., A. D., L. D., R. G., R. K., T. R., atstovaujamų UAB „Atgauk algą”, atsisakymas nuo atskirojo skundo, tačiau byloje nebuvo gautas šios įmonės atskirasis skundas.

17UAB „Alasa” atsiliepimu prašo tenkinti UAB „Voltransa” atskirąjį skundą.

18UAB „Žemda” atsiliepimu į UAB „Alasa” atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

191. UAB „Žemda” nėra nemoki ĮBĮ 2 straipsnio 8 punkto prasme.

202. Didelė dalis UAB „Žemda” kreditorių taip pat įmonės darbuotojų pritaria įmonės restruktūrizavimui.

213. Bankroto bylos iškėlimas yra paskutinė priemonė. Prioritetas turi būti teikiamas restruktūrizavimui.

224. UAB „Alasa“ reikalavimas bendrame kreditorių reikalavimų dydyje sudaro 0,3 procento, todėl šis kreditorius praktiškai negali įtakoti restruktūrizavimo plano tvirtinimo eigos, o atskiruoju skundu vilkina restruktūrizavimo procesą, tuo darydamas žalos ne tik UAB „Žemda“, bet ir jos kreditoriams, siekiantiems UAB „Žemda“ restruktūrizavimo.

235. Restrukrūrizavimo plano metmenys yra preliminarus verslo planas, kuriame turi būti nustatytos preliminarios priemonės įmonės mokumui atkruti, todėl metmenims negali būti taikomi tokie išsamumo standartai, kokie yra numatyti restruktūrizavimo planui.

246. Restruktūrizavimo byla iškelta pagrįstai. Vien už vykdomus projektus 2011 metais planuojama gauti įplaukų - 3 478 475,53 Lt, o pagal 2012 m. kovo 1 d. bei 2012 m. kovo 2 d. subrangos sutartis planuojamų darbų 2011 metais vertė yra atitinkamai 3 807 939,33 Lt ir 6 609 639,52 Lt.

25UAB „Žemda” atsiliepime į UAB „Voltransa” atskirąjį skundą prašo jo netenkinti ir kartoja atsiliepime į UAB „Alasa” atskirąjį skundą išdėstytus argumentus bei papildomai nurodo, kad teismui buvo pateikti įmonės finansiniai dokumentai (balanso ir pelno (nuostolių) ataskaita, buhalterinė pažyma apie pradelstus įsipareigojimus, vykdytinos sutartys, detalizuoti restruktūrizavimo plano matmenys bei kiti dokumentai). Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas papildomai paprašė atsakovo pateikti rašytinius paaiškinimus dėl mokumo bei dėl veiklos tęstinumo.

26UAB „Voltransa“ prielaidos, kad neva po tam tikrų stambių projektų įgyvendinimo UAB „Žemda“ savininkai iškels įmonei bankroto bylą yra niekuo nepagrįstos (neįrodytos).

27UAB „Žemda” vadovas A. R. atsiliepimais į atskiruosius skundus nurodo, kad palaiko UAB „Žemda” atsiliepimuose išdėstytus motyvus.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atskirieji skundai netenkintini

30Pirmosios instancijos teismas iškėlė UAB „Žemda“ restruktūrizavimo bylą. Du UAB „Žemda“ kreditoriai ginčija restruktūrizavimo UAB „Žemda“ bylos iškėlimą iš esmės dvejopo pobūdžio argumentais: viena, kad įmonė yra nemoki (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 str. 8 d.) ir galimai siekia ateityje, dar labiau sumažinus turimo turto bendrą vertę, bankrutuoti, ir, antra, kad teismui pateikti restruktūrizavimo plano metmenys yra deklaratyvus, atsakovas jų neįvykdys.

31Teisėjų kolegija pažymi, kad galiojantys teisės aktai įtvirtina restruktūrizavimo prioriteto principą (ĮBĮ 9 str. 6 d.), nes finansinių sunkumų turinčios įmonės restruktūrizavimas sudaro sąlygas pasiekti kreditoriaus ir skolininko interesų balansą, išsaugoti bent dalį sukurtų darbo vietų ir pačią įmonę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Įmonės restruktūrizavimo atveju kreditorių reikalavimai yra tenkinami laikantis restruktūrizavimo plane nustatytos tvarkos iš pajamų, gautų tiek tęsiant įmonės veiklą, tiek pardavus įmonės veikloje nereikalingą turtą. Esminis vaidmuo sprendžiant, ar restruktūrizuoti finansinių sunkumų turinčią įmonę, tenka įmonės kreditoriams, nes jų reikalavimai bus tenkinami restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu. Dėl šios priežasties kreditorių dauguma (kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos) turi pritarti restruktūrizavimo planui (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 14 str. 3 d.). Nors galiojanti ĮRĮ redakcija nenumato reikalavimo, kad ir įmonės restruktūrizavimo plano metmenims pritartų pagrindiniai įmonės kreditoriai, tačiau kreditorių pozicija restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje teismų praktikoje pripažįstama reikšminga, nes parodo galimas įmonės restruktūrizavimo perspektyvas. Restruktūrizavimo proceso pradėjimas neturint didžiųjų bendrovės kreditorių paramos būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.). Pagal bylos duomenis didžioji dalis UAB „Žemda“ kreditorių (t.1, b.l. 128-130) pritaria įmonės restruktūrizavimui.

32Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalies nuostatą, įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas (įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; nėra nutraukusi veiklos; nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai) ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio, reglamentuojančio įmonės restruktūrizavimo plano metmenis, reikalavimai. Šių kliūčių iškelti atsakovui UAB „Žemda“ restruktūrizavimo bylą pirmosios instancijos teismas nenustatė. Šiems teismo motyvams apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pritaria ir jų nekartoja, todėl toliau pasisako tik dėl atskiruosiuose skunduose išdėstytų UAB „Žemda“ kreditorių UAB „Alasa“ ir UAB „Voltransa“ argumentų.

33Dėl UAB „Žemda“ mokumo

34Apeliantai teigia, kad UAB „Žemda“ yra nemoki, tačiau su tokiais argumentais teisėjų kolegija nesutinka. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taigi, nustatant įmonės nemokumą yra svarbus turimo (į balansą įrašyto) turto bendros vertės ir pradelstų įsipareigojimų bendros vertės santykis. Pradelsti įsipareigojimai negali būti tapatinami su visais ar per tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, vienerius metus, vykdytinais įsipareigojimais.

35Pagal 2012 m. sausio 10 d. UAB „Žemda“ balansą (1t., b.l.39-41) atsakovo turto bendra vertė sudaro 15 011 709, 00 Lt., pradelsti įsipareigojimai 2012 m. sausio 27 d. - 7 424 566,69 Lt (1t., 110–116,117-124b.l.). Taigi, teismas pagrįstai sprendė, kad UAB „Žemda“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo metu nebuvo nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo pradelstų įsipareigojimų santykis su bendra turto verte yra artimas nemokumui, todėl restruktūrizavimo byloje, tiek sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, tiek ir sprendžiant restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą, būtina įvertinti atitinkamai restruktūrizavimo plano metmenyse ir vėliau jau restruktūrizavimo plane numatytas priemones.

36Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi įpareigojo UAB „Žemda“ direktorių A. R. kartu su restruktūrizavimo planu pateikti teismui nepriklausomo auditoriaus ataskaitą, jog restruktūrizavimo plane numatytos priemonės užtikrins ilgalaikį įmonės mokumą bei padės jai išvengti bankroto. Teisėjų kolegijos vertinimu, ši priemonė yra tinkama ir pakankama šioje bylos nagrinėjimo stadijoje. Spręsdamas UAB „Žemda“ restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą (ĮRĮ 14 str. 6 d.) teismas dar kartą įvertins jau galutiniame restruktūrizavimo plane numatytas priemones, taip pat nepriklausomo auditoriaus ataskaitą dėl galimybės restruktūrizavimo plane numatytomis konkrečiomis priemonėmis realiai užtikrinti ilgalaikį įmonės mokumą bei padėti jai išvengti bankroto.

37Dėl UAB „Žemda“ restruktūrizavimo

38Pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Žemda“ restruktūrizavimo plano metmenis pripažino atitinkančiais ĮRĮ reikalavimus. Su tokiu teismo vertinimu teisėjų kolegija sutinka ir teismo motyvų nekartoja.

39Apeliantas UAB „Voltransa“ teigia, kad atsakovo akcininkai galimai siekia vėliau, kai atsakovo UAB „Žemda“ turto bendra vertė bus dar labiau sumažėjusi, iškelti atsakovui bankroto bylą. Nurodo, kad taip būtų pažeisti UAB „Žemda“ kreditorių interesai.

40Kaip jau minėta, galimybė restruktūrizuoti atsakovą UAB „Žemda“ priklauso ir nuo jo kreditorių valios bei nuomonės dėl restruktūrizavimo plano, kadangi restruktūrizavimo planui dar iki jo pateikimo teismui turi pritarti kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų (ĮRĮ 23 str. 2 d.) kreditorių reikalavimų sumos (ĮRĮ 14 str. 3 d.).

41Pagal bylos duomenis (2012 m. sausio 27 d. kreditorių sąrašas) UAB „Grundolita” reikalavimas atsakovui – 10 743 567.63 Lt (iš jų pradelsti – 277387.35 Lt ir 330421.41 Lt) (T.1., b.l. 112). UAB „Šiaulių plentas“ nėra atsakovo kreditorius. Bendra atsakovo kreditorių reikalavimų suma sudarė 20 835 389,76 Lt.

42Taigi UAB „Grundolita“ kreditorinis reikalavimas atsakovui sudarė kiek daugiau nei pusę visų kreditorinių reikalavimų, kas reiškia, kad šis kreditorius turės realią galimybę įtakoti atsakovo kreditorių sprendimus. Pagal ĮRĮ kreditorių susirinkimas laikomas įvykęs, jeigu jame dalyvavo arba iš anksto raštu balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma didesnė kaip pusė visų kreditorių bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos (ĮRĮ 26 str. 1 d.). Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip pusę visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (ĮRĮ 26 str. 2 d.), išskyrus ypatingą reikšmę restruktūrizavimo procese turinčius sprendimus, kuriem priimti pagal ĮRĮ reikia 2/3 kreditorių pritarimo (ĮRĮ 10 str. 2 d. 3 p., 14 str. 3 d. ir 25 str. 1 d. 8 p.).

43Apelianto abejonės atsakovo kreditoriaus UAB „Grindolita“ tikraisiais ketinimais nėra pagrindas šiam kreditoriui nepripažinti ĮRĮ suteiktų teisių sprendžiant klausimus, susijusius su UAB „Žemda“ restruktūrizavimu. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje teismas neturi pakankamai duomenų ir įrodymų spręsti, jog kreditoriaus UAB „Grindolita“ tikslai UAB „Žemda“ atžvilgiu neatitinka visų kreditorių interesų ar yra kitokie nei siekis atgauti skolą UAB „Žemda“ restruktūrizavimo proceso pasėkoje. Pagal restruktūrizavimo plano metmenų priedą C skola šiam kreditoriui būtų padengiama paskutiniaisiais restruktūrizavimo metais (T.1., b.l. 28), t.y. 2016-aisiais metais, kai iš esmės skolas numatoma grąžinti per du paskutinius restruktūrizavimo proceso metus, taigi visa eilė kreditorių, įskaitant ir apeliantus UAB „Alasa“ (T.1, b.l.26) ir UAB „Voltransa“ (T.1, b.l. 28) dalį skolos atgautų metais anksčiau, t.y. 2015-aisias metais.

44Teisėjų kolegijos vertinimu, esant nustatytoms bylos aplinkybėms, kai vieno iš UAB „Žemda“ kreditorių reikalavimas viršija pusę kreditorinių reikalavimų sumos, kai dalis kreditorių abejoja šio realią įtaką priimant kreditorių sprendimus turinčio kreditoriaus tikslais UAB „Žemda“ atžvilgiu, šioje situacijoje ir šioje UAB „Žemda“ restruktūrizavimo proceso pirminėje stadijoje tiek pačios finansinių sunkumų turinčios įmonės, tiek jos kreditorių visumos interesus, tiek ir viešąjį interesą prioritetą, esant galimybei, suteikti priemonėms, leisiančioms finansinių sunkumų turinčią įmonę išsaugoti kaip rinkos dalyvį, labiausiai atitiktų neužkirtimas kelio UAB „Žemda“ galimybei restruktūrizuotis. Atitinkamai esminę reikšmę turės restruktūrizavimo plano tvirtinimo stadija, kai teismas turės galimybę įvertinti jau parengtą konkretų atsakovo restruktūrizavimo planą ir jame numatytas konkrečias priemones. Vykdant skundžiamą nutartį teismui kartu su restruktūrizavimo planu turės būti pateikta ir nepriklausomo auditoriaus ataskaita dėl galimybės restruktūrizavimo plane numatytomis konkrečiomis priemonėmis realiai užtikrinti ilgalaikį įmonės mokumą bei padėti jai išvengti bankroto. Šią ataskaitą teismas taip pat įvertins spręsdamas UAB „Žemda“ restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą.

45Dabartinėje atsakovo restruktūrizavimo proceso stadijoje, kai restruktūrizavimo planas dar tik rengimas, teismas nenustatė faktinių ir teisinių pagrindų panaikinti nutartį, kuria atsakovui UAB „Žemda“ iškelta restruktūrizavimo byla. Galiausiai pažymėtina, kad net ir iškelta restruktūrizavimo byla galės būti teismo nutraukta, jeigu restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 28 str. 1 d. 4 p.).

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

47Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas, ar UAB „Žemda“ keltina restruktūrizavimo byla (ar... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Teismas, įvertinęs atsakovo 2010 m. ir 2011 m. balansus, nustatė, kad... 8. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 9. Tretysis asmuo (kreditorius) UAB „Voltransa“ atskiruoju skundu prašo... 10. Apeliantas paaiškina, kad UAB Žemda yra dukterinė UAB „Grundolita”... 11. Tretysis asmuo (kreditorius) UAB „Alasa“ atskiruoju skundu prašo... 12. 1. Įmonė nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 p.). UAB „Žemda” įsipareigojimai nuo... 13. 2. Atsakovo restruktūrizavimo metmenys yra deklaratyvaus pobūdžio ir realiai... 14. Atsakovas, akivaizdu, kad neįvykdytų restruktūrizavimo plano metmenyse... 15. UAB „Žemda“ metmenyse nurodyti teiginiai, jog įmonė atsisakys... 16. Byloje gautas A. V., A. D., A. D., L. D., R. G., R. K., T. R., atstovaujamų... 17. UAB „Alasa” atsiliepimu prašo tenkinti UAB „Voltransa” atskirąjį... 18. UAB „Žemda” atsiliepimu į UAB „Alasa” atskirąjį skundą prašo jo... 19. 1. UAB „Žemda” nėra nemoki ĮBĮ 2 straipsnio 8 punkto prasme.... 20. 2. Didelė dalis UAB „Žemda” kreditorių taip pat įmonės darbuotojų... 21. 3. Bankroto bylos iškėlimas yra paskutinė priemonė. Prioritetas turi būti... 22. 4. UAB „Alasa“ reikalavimas bendrame kreditorių reikalavimų dydyje sudaro... 23. 5. Restrukrūrizavimo plano metmenys yra preliminarus verslo planas, kuriame... 24. 6. Restruktūrizavimo byla iškelta pagrįstai. Vien už vykdomus projektus... 25. UAB „Žemda” atsiliepime į UAB „Voltransa” atskirąjį skundą prašo... 26. UAB „Voltransa“ prielaidos, kad neva po tam tikrų stambių projektų... 27. UAB „Žemda” vadovas A. R. atsiliepimais į atskiruosius skundus nurodo,... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Atskirieji skundai netenkintini... 30. Pirmosios instancijos teismas iškėlė UAB „Žemda“ restruktūrizavimo... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad galiojantys teisės aktai įtvirtina... 32. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalies nuostatą, įmonės restruktūrizavimo byla... 33. Dėl UAB „Žemda“ mokumo... 34. Apeliantai teigia, kad UAB „Žemda“ yra nemoki, tačiau su tokiais... 35. Pagal 2012 m. sausio 10 d. UAB „Žemda“ balansą (1t., b.l.39-41) atsakovo... 36. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 37. Dėl UAB „Žemda“ restruktūrizavimo ... 38. Pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Žemda“ restruktūrizavimo... 39. Apeliantas UAB „Voltransa“ teigia, kad atsakovo akcininkai galimai siekia... 40. Kaip jau minėta, galimybė restruktūrizuoti atsakovą UAB „Žemda“... 41. Pagal bylos duomenis (2012 m. sausio 27 d. kreditorių sąrašas) UAB... 42. Taigi UAB „Grundolita“ kreditorinis reikalavimas atsakovui sudarė kiek... 43. Apelianto abejonės atsakovo kreditoriaus UAB „Grindolita“ tikraisiais... 44. Teisėjų kolegijos vertinimu, esant nustatytoms bylos aplinkybėms, kai vieno... 45. Dabartinėje atsakovo restruktūrizavimo proceso stadijoje, kai... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 47. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą....