Byla I-745-160/2009

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zitos Smirnovienės, teisėjų Broniaus Januškos ir Halinos Zaikauskaitės, sekretoriaujant Vidai Verikienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams Inai Jočienei, Viktorui Matoniui ir Kęstučiui Gruzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir administracijos atstovui Robertui Dumbliauskui, trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams – UAB „Verdispar Vilnius Office Park“ - advokato padėjėjui Petrui Navardauskui; UAB „Eurox LT“- advokatei Saulei Katauskaitei, UAB „Gabijos investicijos“ atstovei advokatei Kristinai Alešiūnaitei ir UAB „Vilniaus Energija“ – Tatjanai Leus ir Virgilijui Šileikiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos AB „Lietuvos dujos“ skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atsakyti į raštus, techninių sąlygų prisijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos panaikinimo ir įpareigojimo atšaukti skelbimą laikraštyje (tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „Verdispar Vilnius Office Park“, UAB „Eurox LT“, UAB „Luidas“, UAB „Gabijos investicijos“, UAB „Anreka“, AB „Vilniaus energija“).

3Išnagrinėjusi bylą, kolegija

Nustatė

5AB „Lietuvos dujos“ prašo: 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-06-18 sprendimą Nr. 1-551 „Dėl sklypų buvusiame ( - ) kaime detaliojo plano tvirtinimo“; 2) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 patvirtintu Naujamiesčio, Naujininkų, Rasų, Vilkpėdės, Panerių, Grigiškių, Pilaitės, Pašilaičių ir Fabijoniškių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialiuoju planu bei vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės įpareigojimą vadovautis šiuo planu išduodant prijungimo prie inžinierinių tinklų technines sąlygas, taikant necentralizuoto šilumos tiekimo zoną prioritetinis kuras – dujos; 3) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento išduotas technines sąlygas dėl detaliųjų planų ir techninių projektų rengimo ( - ) kaimo teritorijoje, neatitinkančias Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002-11-20 sprendimo Nr. 723, t. y. 2006-08-21 technines sąlygas Nr. 06063D detaliajam planui rengti (žemės sklypų ( - ) kaime, kad. Nr. ( - ); Nr. ( - )); 2006-09-06 technines sąlygas Nr. 06068D detaliajam planui rengti (žemės sklypo ( - ), kad. Nr. ( - )); 2008-02-27 technines sąlygas Nr. 08016 objekto prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos (susisiekimo komunikacijos ir inžinieriniai tinklai ( - ), Vilniuje); 2008-04-15 technines sąlygas Nr. 08049 objekto prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos (daugiabučių gyvenamųjų namų grupė ( - ), Vilniuje); 2008-04-15 technines sąlygas Nr. 08053 objekto prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos (administracinis pastatas ( - ), Vilniuje), ( - ) (projekto Nr. 2007-14/071205-00TPSG-01); 4) įpareigoti pakeisti paskelbtą 2008-05-17 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ detaliųjų planų rengimą, kur numatytas centralizuotas šilumos tiekimas į necentralizuoto šilumos tiekimo zoną, prioritetinis kuras – dujos (Gineitiškių ir ( - ) teritorijos kvartaluose T2, T5, T6, T7, T8, T10, T12, T19 ir T20); 5) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pateikti atsakymus į raštus: 2008-03-28 raštą Nr. 15.11-(v25)15.6-380, 2008-03-28 raštą Nr. 15.11-(v25)15.6-381, 2008-05-12 raštą Nr. 15.11-(v25)-15.6-606, 2008-05-12 raštą Nr. 15.11-(v25)-15.6-607, 2008-05-19 raštą Nr. 15.11-(v25)15.6-657, 2008-04-10 raštą Nr. 15.11-(v12)15.6-463.

6Paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002-11-20 sprendimu Nr. 723 patvirtino Naujamiesčio, Naujininkų, Rasų, Vilkpėdės, Panerių, Grigiškių, Antakalnio, Naujosios Vilnios, Lazdynų, Karoliniškių, Viršuliškių, Justiniškių, Šeškinės, Pilaitės, Pašilaičių ir Fabijoniškių (į kurių teritoriją įeina ( - ) kaimas) seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialųjį planą ir įpareigojo Miesto plėtros departamentą vadovautis šiuo planu išduodant prijungimo prie inžinierinių tinklų technines sąlygas. Planas buvo parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto bendruoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto tarybos 1998-12-18 sprendimu Nr. 292 ir kitais planavimo dokumentais. Pagal energijos rūšies naudojimo šildymui specialųjį planą ( - ) kaimo teritorijoje nustatyta necentralizuoto šilumos tiekimo zona, prioritetinis kuras – dujos. Vadovaujantis šiuo planu AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas išdavė ne vienas projektavimo sąlygas ir į bendrą dujotiekio plėtrą šiame rajone investavo virš 1 mln. Lt ir šiuo metu gali patenkinti šio rajono būsimų vartotojų gamtinių dujų poreikius. Tačiau Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas nebesivadovauja šiuo specialiuoju planu ir paraiškas techninėm sąlygom gauti siunčia AB „Vilniaus energija“, nors specialiajame plane yra numatyta necentralizuota šilumos tiekimo zona. Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas AB „Lietuvos dujos“ neinformavo ir neinformuoja apie techninių sąlygų išdavimą. Pagal skundžiamas išduotas technines sąlygas buvo paruošti ir yra ruošiami detalieji ir techniniai inžinierinių tinklų projektai su centralizuotos šilumos tiekimu Ukmergės g., ( - ) kaimo teritorijoje, nors pagal specialųjį planą turėjo būti nustatytas gamtinių dujų tiekimas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisija neteisėtai, nesilaikydama teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, suderino ( - ) kaimo (kad. Nr. ( - ), Nr. ( - )) detaliojo plano projektą ir pateikė jį tvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos 2008 m. sausio mėn. 2-3 d. ( - ) kaime (kad. Nr. ( - ), Nr. ( - )) detaliojo plano kompleksinio derinimo protokole Nr. 1-1 AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialo atstovas, vienas iš Nuolatinės statybos komisijos narių, šio detaliojo plano nesuderino, o vadovaudamasis minėtu 2002-11-20 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 723, įrašė į protokolą nepritarimą derinamam detaliojo plano projektui. Nepritarė dėl to, kad specialiajame plane yra nustatyta, kad nagrinėjama detaliojo planavimo teritorija yra necentralizuota šilumos tiekimo zona, prioritetinis kuras – dujos. 2008-05-15 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos posėdyje statybos leidimui gauti buvo peržiūrimas susisiekimo komunikacijų ir inžinierinių tinklų techninis projektas ( - ) (projekto Nr. 2007-14/071205-00TPSG-01), ruoštas pagal 2008-02-27 projektavimo technines sąlygas Nr. 08016, kuriame suprojektuoti centrinio šildymo tinklai. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos neteisėti veiksmai yra nuolatinio pobūdžio, nes išduodama eilė techninių sąlygų ( - ) kaimo teritorijoje, nesilaikant energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano, pagal kurias yra ruošiami detalieji planai. 2008-05-17 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ buvo paskelbta eilė Vilniaus miesto savivaldybės skelbimų dėl kitų detaliųjų planų šioje teritorijoje rengimo, kur numatytas centralizuotas šilumos tiekimas (Gineitiškių ir ( - ) teritorijos kvartalai T2, T5, T6, T7, T8, T10, T12, T19 ir T20). Šiuo metu yra ruošiami detalieji planai, kurių ruošimui AB „Lietuvos dujos“ neišdavė planavimo sąlygų, nors pagal specialųjį planą Vilniaus miesto savivaldybė privalėjo AB „Lietuvos dujos“ pateikti paraišką planavimo sąlygoms ruošti. Taigi Vilniaus miesto savivaldybės administracija neteisėtai išduoda technines sąlygas detaliesiems planams rengti, derina detaliuosius planus, techninius projektus, išduoda statybos leidimus, parengtus pagal neatitinkančias teisės aktų reikalavimų išduotas technines sąlygas. Dėl neteisėtų, neatitinkančių teisės aktų reikalavimų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmų jau nuo 2005 m. ne kartą kreipėsi į įvairias institucijas su prašymais imtis visų įmanomų priemonių, kad Vilniaus miesto ( - ) kaimo teritorijoje būtų vykdomas energijos rūšies naudojimo šildymui specialusis planas bei Vilniaus miesto savivaldybė griežtai vadovautųsi minėtu planu, išduodant prisijungimo prie inžinierinių tinklų technines sąlygas. Dėl paskutinių, 2008 metais neteisėtų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmų taip pat kreipėsi į įvairias kompetentingas institucijas, tačiau atsakymų negavo iki šiol. Dėl neteisėto ir neatitinkančio teisės aktų reikalavimų detaliojo plano projekto ( - ) kaime (kad. Nr. ( - ), Nr. ( - )) derinimo 2008-03-28 raštu Nr. 15.11-(v25)15.6-380, 2008-04-10 raštu Nr. 15.11-(v12)15.6-463 ir 2008-05-12 raštu Nr. 15.11-(v25)-15.6-606 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės merą; 2008-03-28 raštu Nr. 15.11-(v25)15.6-381 - į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių ir 2008-05-12 raštu Nr. 15.11-(v25)-15.6-607, 2008-05-09 raštu Nr. 15.11-(v25)15.6-657 - į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą. Taip pat 2008-05-19 raštu Nr. 15.11-(v25)15.6-657 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą dėl neatitinkančių teisės aktų reikalavimų 2008-02-27 projektavimo techninių sąlygų Nr. 08016 centrinio šildymo tinklų įrengimui ( - ), Vilniuje išdavimo bei techninio projekto peržiūrėjimui statybos leidimui gauti. Taigi Vilniaus miesto savivaldybės administracija bei kitos institucijos, nepateikdamos atsakymų į AB „Lietuvos dujos“ raštus, pažeidė LR Viešojo administravimo įstatymo 14 str. 1 d., LR Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 30 ir 31 punktus. Savo veiksmais Vilniaus miesto savivaldybės administracija pažeidžia LR Teritorijų planavimo įstatymo 3 str. 1 d., 16 str. 2 d., 22 str. 2 d., 24 str. 4 d., 26 str. 3 d., LR Ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004-01-16 įsakymu Nr. 4-13/D1-28 patvirtintų Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių 27 p., Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų LR Aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 50 p. Detalusis planas ( - ) kaime (kad. Nr. ( - ), Nr. ( - )) yra neteisėtai suderintas, kadangi pagal specialųjį šios teritorijos planą prioritetinis kuras yra dujos, o ne centralizuotas šilumos tiekimas. Išduotos techninės sąlygos, kurių pagrindu paruošiami bei derinami detalieji planai, pažeidžia teisės aktus. Be to, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmai išduodant technines sąlygas ir derinant detaliuosius planus yra diskriminacinio pobūdžio, todėl pažeidžia LR Konkurencijos įstatymo 4 str., nes diskriminuoja AB „Lietuvos dujos“ galimybes tiekti dujas jai priskirtoje teritorijoje bei trukdo vystyti AB „Lietuvos dujos“ verslą, į kurį šiuo metu jau yra investuota virš 1 mln. litų. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisija neteisėtai, nesilaikydama teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, suderino ( - ) kaimo detaliojo plano projektą ir pateikė jį tvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai. Iš pradžių, Vilniaus miesto savivaldybės administracija atidėliojo detaliojo plano tvirtinimo terminą, o 2008-06-18 priėmė sprendimą Nr. 1-551 „Dėl sklypų buvusiame ( - ) kaime detaliojo plano tvirtinimo“, kuriuo patvirtino sklypų buvusiame ( - ) kaime detalųjį planą ir sprendinius. Šis sprendimas naikintinas, kadangi jis, kaip ir kiti skundžiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priimti norminiai administraciniai aktai, neatitinka įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, reguliuojančių teritorijų planavimą, reikalavimų (t.I, b. l. 4–10, 53–59, 110-111).

7Papildant argumentus raštu paaiškino, kad terminas ginčyti išduotas technines sąlygas nėra praleistas, nes apie išduotas technines sąlygas AB „Lietuvos dujos“ pranešama nebuvo, dėl šių sąlygų išdavimo savivaldybė kreipėsi į UAB „Vilniaus energija“ ir AB „Lietuvos dujos“ apie planuojamas statybas neinformavo ir į jų raštus neatsakinėjo iki 2008-05-15. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos posėdžio statybos leidimui gauti metu ir buvo sužinota apie išduotas 2008-02-27 technines sąlygas Nr.08016. 2008-05-19 raštu buvo kreiptasi dėl šių sąlygų neatitikimo teisės aktų reikalavimams, bet atsakymas nebuvo gautas. Apie 2006-09-06 išduotas technines sąlygas buvo sužinota 2007-07-26 posėdyje ir AB „Lietuvos dujos“ atstovas nederino paruošto detaliojo plano sprendinių dėl žemės sklypo ( - ). Techninės sąlygos pareiškėjai taip pat tuo metu nebuvo išduotos. Be to, buvo tikimasi, kad nederinus detaliojo plano, jis nebus tvirtinamas ir padėtis bus keičiama. Apie kitų techninių sąlygų išdavimą AB „Lietuvos dujos“ taip pat nebuvo informuojama ir apie jas sužinojo tik 2008-05-15 Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos posėdyje statybos leidimui gauti peržiūrint susisiekimo komunikacijų ir inžinierinių tinklų techninius projektus ( t.3 b.l.40-43).

8Bylos nagrinėjimo metu AB „Lietuvos dujos“ atstovai skundą palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad Vilniaus miesto bendrasis planas, kuris galioja nuo 2007 metų, nereglamentuoja, kokiu būdu bus šildomi pastatai buvusio ( - ) kaimo teritorijoje, todėl išduodamas projektavimo sąlygas Miesto plėtros departamentas privalėjo griežtai laikytis 2002 metų Specialiuoju planu nustatytų šilumos tiekimo šaltinių, kurių tarpe centralizuoto šildymo sistemos net nebuvo. Reglamentas dėl Statinio projektavimo sąlygų sąvado draudžia savivaldybės tarnautojams parinkti konkretų šilumos šaltinį. Tačiau šiuo atveju šilumos šaltinis buvo parinktas vienas, nesikreipiant dėl techninių projektavimo sąlygų išdavimo į kitus paslaugų davėjus, o taip pat tas, kuris nenumatytas specialiajame plane. Tuo buvo pažeistos AB „Lietuvos dujos“ teisės. 2006-08-21 išduotos techninės sąlygos Nr.06063D dėl žemės sklypų ( - ) kaime detaliojo plano rengimo buvo atšauktos ne dėl to, kad Miesto plėtros departamentas pradėjo laikytis Specialiojo plano nuostatų, o dėl to, kad paaiškėjo, jog techniškai į planuojamą sklypą privesti centralizuoto šildymo trasos neįmanoma.

9Pareikštų reikalavimų dėl 2006-08-21 išduotų techninių sąlygų Nr.06063D panaikinimo ir įpareigojimo atsakyti į raštus: 2008-03-28 Nr.15.11-(v25)15.6-380; 2008-03-28 Nr.15-11-(v25)15.6-381; 2008-04-10 Nr.15.11 (v25)15.6-463; 2008-05-12 Nr.15.11(v25)15.6-606; 2008-05-12 Nr.15.11- (v25)15.6-607 atsisakė. Paaiškino, kad šios techninės sąlygos jau atšauktos, į dalį raštų atsakyta bylos nagrinėjimo metu ar jie rašyti dėl atšauktų techninių sąlygų panaikinimo, todėl ginčo dėl šių reikalavimų nebeliko (t. 4, b.l.62).

10Atsiliepimu į skundą Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2008-06-09 raštu Nr. A51-13513 „Dėl dujų tiekimo sąlygų išdavimo“ pranešė AB „Lietuvos dujos“, kad vienos iš skunde nurodytų techninių sąlygų, t. y. 2006-08-21 Nr. 06063D yra atšaukiamos, taigi šiuo raštu yra įvykdomi net keli AB „Lietuvos dujos“ skunde nurodyti reikalavimai, tiek atsakoma į AB „Lietuvos dujos“ siųstus raštus, tiek atšaukiamos vienos iš techninių sąlygų, kurias AB „Lietuvos dujos“ prašo panaikinti. Dėl AB „Lietuvos dujos“ reikalavimo panaikinti kitas technines sąlygas, AB „Lietuvos dujos“ kaip vienintelį argumentą nurodo, kad šios sąlygos prieštarauja 2002-11-20 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 723 patvirtintam specialiajam planui. Šis argumentas akivaizdžiai nepagrįstas, nes AB „Lietuvos dujos“ nurodo, jog ( - ) kaime yra numatytas prioritetinis kuras dujos, tačiau žodis „prioritetinis“ nereiškia „vienintelis“, todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracija pilnai galėjo pagal jai teisės aktų suteiktą kompetenciją išduoti būtent tokį sąlygų sąvadą, kuriame tarp kitų institucijų išduotų techninių sąlygų buvo pateiktos ir AB „Lietuvos dujos“ ginčijamos techninės sąlygos. Be to, AB „Lietuvos dujos“ nepateikia jokių argumentų, kaip ginčijamos techninės sąlygos pažeidžia bendrovės interesus. AB „Vilniaus energija“ išduotos techninės sąlygos niekaip neįtakoja AB „Lietuvos dujos“ interesų ir negali jų pažeisti. Detalusis planas, patvirtintas 2007-12-05 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-309, kuriam ir buvo išduotos ginčijamos 2006-09-06 techninės sąlygos Nr. 06068D, Nuolatinės statybos komisijos buvo svarstomas 2007 m. liepos mėn. 25-26 dienomis, kai jau galiojo 2007-02-14 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1519 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 m., kuriame nurodyta, kad centralizuota šilumos tiekimo sistema dominuojanti aprūpinimo sistema Vilniuje ir būtent ( - ) kaimo teritorijoje yra numatyta suprojektuoti ir įgyvendinti šilumos tiekimo tinklus. Remiantis LR Aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymo Nr.D1-262 „Dėl planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo“ (toliau – Aprašas) 11 p., sąlygos gali būti keičiamos ir papildomos planavimo sąlygas išdavusios institucijos iniciatyva, kai planuojamoje teritorijoje įsigalioja parengti nauji teritorijų planavimo dokumentai ir jų sprendiniai įtakoja rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinius. Taip pat Šilumos ūkio įstatymo 7 str. 6 d. numatė, jog rengiant ir tvirtinant šilumos ūkio specialiuosius planus, negalima nepagrįstai trukdyti vartotojui pasirinkti norimą alternatyvią energijos ar kuro rūšį. Todėl šiuo atveju, tvirtinant detalųjį planą, kuriam buvo išduotos techninės sąlygos Nr. 06068D, nebuvo pažeisti teritorijų planavimo dokumentai, o kaip tik ir buvo laikomasi bendrojo plano sprendinių, o ne specialiojo plano. Be to, remiantis Aprašo 4 p., sąlygų sąvado rengimas – procedūra, kurios metu sąlygų sąvadą rengianti institucija – savivaldybės administracijos direktorius – išanalizuoja AB „Lietuvos dujos“ prašyme nurodytus duomenis apie numatomą rengti teritorijų planavimo dokumentą ir per nustatytą laiką pateikia planavimo sąlygų sąvadą, kuriame nurodo reikalavimus, taikomus planuojamai teritorijai. Šiuo atveju 2006-09-06 technines sąlygas Nr. 06068D gavęs asmuo padavė prašymą, kuriame aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad šilumos poreikis yra 8 MW ir dujų poreikio nenurodė, todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įvertinusi tiek galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, tiek norminius aktus, tiek paties prašymą padavusio asmens valią, patvirtino detalųjį planą su išduotomis techninėmis sąlygomis Nr. 06068D. 2008-02-27 techninės sąlygos Nr. 08016, 2008-04-15 techninės sąlygos Nr. 08049, 2008-04-15 techninės sąlygos Nr. 08053 yra išduotos tai pačiai teritorijai, kuriai 2007-12-05 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-309 yra patvirtintas detalusis planas. Taip pat prašymus gauti projektavimo sąlygų sąvadą pateikę asmenys konkrečiai nurodė, jog pageidauja centrinio šildymo, o ne dujinio. Todėl akivaizdu, kad minėtos projektavimo sąlygos buvo išduotos vadovaujantis tai teritorijai nustatytais sklypo tvarkymo reikalavimais ir asmenų, norinčių gauti projektavimo sąlygų sąvadą, prašymais. Remiantis LR Statybos įstatymo 23 str. 9 d., šiuo metu galiojant tiek detaliajam planui, tiek bendrajam planui, AB „Vilniaus energija“ išduotos sąlygos negali prieštarauti jokiems norminiams aktams. Šiuo atveju, remiantis LR Statybos įstatymo 12 str., už statinio projektavimo sąlygų parengimą pagal kompetenciją atsako jas parengę inžinerinių tinklų savininkai, taip pat savivaldybės administracijos direktorius. Visiškai nepagrįstas AB „Lietuvos dujos“ reikalavimas dėl įpareigojimo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pakeisti paskelbtą dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ detaliųjų planų rengimą, dėl paminėtų priežasčių bei pažymėtina, kad šis būsimas detalus planas apima tik teritorijos paskirties keitimą ir nenumato jokio nei centralizuoto, nei dujinio šildymo šioje stadijoje. Be to, AB „Lietuvos dujos“ praleido ABTĮ 33 str. numatytą terminą skundui paduoti, nes apie 2006-09-06 technines sąlygas Nr. 06068D AB „Lietuvos dujos“ sužinojo 2007-07-26, tai patvirtina Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokolas, kuriame yra AB „Lietuvos dujos“ atstovo parašas su pastaba „nederinama“, todėl akivaizdu, kad AB „Lietuvos dujos“ praleido senaties terminą be pateisinamos priežasties (t.I, b. l. 84 – 86, 145-146).

112009-02-03 raštu Nr. A104-512(3.11.1-TD3) Vilniaus miesto savivaldybės administracija paaiškino, kad pareiškėjas praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio nustatytą vieno mėnesio terminą ne tik skundui dėl 2006-09-06 techninių sąlygų Nr. 06068D, bet ir skundui dėl 2006-08-21 techninių sąlygų 06063D, 2008-02-27 techninių sąlygų Nr. 08016, 2008-04-15 techninių sąlygų Nr. 08049, 2008-04-15 techninių sąlygų Nr. 08053 paduoti. Neginčijant 2007-12-05 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. I-309 patvirtinto detalaus plano, negalima ginčyti ir šio detalaus plano pagrindu išduotų 2008-02-27 techninių sąlygų Nr. 08016, 2008-04-15 techninių sąlygų Nr. 08049, 2008-04-15 techninių sąlygų Nr. 08053. Reikalavimas panaikinti technines sąlygas vertintinas kaip išvestinis. Galiojant 2007-12-05 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. I-309 patvirtintam detaliajam planui, Vilniaus miesto savivaldybės administracija negalėjo išduoti kitokių techninių sąlygų. Vienas iš zonavimo kriterijų yra kvartalo užstatymo tankis ir aukštingumas. Specialusis planas nedraudžia necentralizuoto šilumos tiekimo zonoje, atsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes, tarp kurių - teritorijos užstatymo tankis ir aukštingumas, įrengti kitokį nei dujinis šildymo būdą. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-01-16 įsakymu Nr. 4-13/D1-28 patvirtintų Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių 36 p. numato, kad šilumos ūkio specialieji planai tikslinami ne rečiau kaip kas 5 metai. 2007-02-14 patvirtinus naują Vilniaus miesto bendrąjį planą, Specialusis planas nebuvo patikslintas ir atnaujintas. Atsižvelgiant į tai, kad bendrasis planas yra aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentas nei specialusis planas, bei pagal teisės aktų galiojimo laike principą, Specialiojo plano sprendiniai yra privalomi tiek, kiek jie neprieštarauja Vilniaus miesto bendrajam planui. Pareiškėjas neturi jokio pagrindo remtis Vilniaus miesto tarybos 2004-12-29 sprendimu Nr. I-634 patvirtintu teritorijos Gabijos ir Ukmergės gatvių detaliuoju planu, kadangi į suplanuotą teritoriją nepatenka nė vienas žemės sklypas, dėl kurio šioje byloje vyksta ginčas. Be to, 2008-06-18 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. I-551 patvirtintu detaliojo plano pagrindu pagal statytojų prašymus techninėms sąlygoms gauti yra išduodamos ir paties pareiškėjo techninės sąlygos įsirengti dujinį šildymą.

12Bylos nagrinėjimo metu atstovas prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais.

13Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Verdispar Vilnius Office Park“ prašo bylą dalyje dėl techninių sąlygų Nr.06068D, Nr.08016, Nr.08049 ir Nr. 08053 panaikinimo nutraukti, kadangi skundas dėl šių sąlygų išdavimo paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą ir pareiškėja šio termino atnaujinti neprašė (t III, b.l.1-2). Nagrinėjant bylą paaiškino, kad Teritorijų planavimo įstatymas, kuris galiojo techninių sąlygų išdavimo ir detaliojo plano rengimo metu, aiškiai nustatė, kad bendrojo planavimo dokumentai – Vilniaus miesto bendrasis planas iki 2005 metų ir naujasis bendrasis planas – turėjo aukštesnę galią nei specialusis planas. Specialiojo plano sprendiniai galėjo būti taikomi tiek, kiek jie neprieštarauja bendrajam planui ir kitiems to paties lygmens planavimo dokumentams. Naujojo bendrojo plano aiškinamojo rašto 4.9.5 punktas „šilumos tiekimas“ ir 4.9.6 punktas „Gamtinių dujų tiekimas“ nustatė, kad prioritetas Vilniaus mieste teikiamas centralizuotai šilumos tiekimo sistemai ir daugiaaukštę gyvenamąją, visuomeninę ir pramoninę statybą numatoma jungti prie šilumos tiekimo tinklų. Yra palikta galimybė kiekvienu konkrečiu atveju, įvertinant esamas komunikacijas, laisvai pasirinkti energijos naudojimo rūšį. Šilumos ūkio įstatymas taip pat šilumos vartotojui paliko teisę pasirinkti alternatyvius energijos rūšių šilumos tiekėjus (t. II, b.l.172-176).

14Bylos nagrinėjimo metu atstovas prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad pasirinkti šilumos tiekimo būdą statiniams teisę turi ne šilumos tiekėjas, o statytojas. UAB „Verdispar Vilnius Office Park“ jau prašant išduoti projektavimo sąlygas rinkosi centralizuotos šilumos tiekėją, todėl projektavimui išduotos techninės sąlygos negali būti panaikintos.

15Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Eurox LT“ prašo skundą išnagrinėti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad UAB „Eurox LT“ yra sudariusi įvairias sutartis dėl nekilnojamojo turto vystymo jai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, t. y. gyvenamųjų namų projektavimo sutartys, gyvenamųjų namų statybos kreditavimo sutartys, bei tai, kad žemės sklypo ( - ) kaime (kad Nr. ( - ), Nr. ( - )) detalaus planavimo procesas šiuo metu yra faktiškai baigtas, panaikinus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2006-08-21 išduotas technines sąlygas Nr. 06063D detaliajam planui ir techniniam projektui rengti žemės sklypui ( - ) kaime, UAB „Eurox LT“ patirs žymius materialinius nuostolius. Patenkinus šį AB „Lietuvos dujos“ reikalavimą, UAB „Eurox LT“ privalės atlikti perprojektavimo darbus, naują poveikio aplinkai įvertinimą ir pan., dėl ko, pagal preliminarius paskaičiavimus, įmonė patirs apie 200 000 Lt nuostolių. Dėl papildomai ne mažiau kaip 7 – 12 mėnesių užtruksiančio detalaus planavimo proceso, įmonė patirs nuo 379 855 Lt iki 890 419 Lt nuostolių (bankinės palūkanos ir pan.).UAB „Eurox LT“ nėra prieš necentralizuoto šilumos tiekimo panaudojimą šiame projekte. Tačiau vadovaujantis LR Konkurencijos įstatymu, galima kelti klausimą, ar skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002-11-20 sprendimas Nr. 723 neprieštarauja šio įstatymo 4 str. Skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-06-18 sprendimas Nr. 1-551, buvo priimtas galiojant 2007-02-14 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1519 patvirtintam Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajam planui iki 2015 m., kuriame nurodyta, kad centralizuota šilumos tiekimo sistema – dominuojanti aprūpinimo sistema Vilniuje ir būtent ( - ) kaimo teritorijoje yra numatyta suprojektuoti ir įgyvendinti šilumos tiekimo tinklus. Atsižvelgiant į LR Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 2 d. nuostatą, kad specialiųjų planų sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimams, galiojantiems atitinkamo lygmens bendrojo teritorijų planavimo dokumentams, akivaizdu, kad šiuo atveju negalima vadovautis 2002 m. patvirtintu specialiuoju planu (t. I, b. l. 68, 132-133).

16Bylos nagrinėjimo metu atstovė ginčą išnagrinėti paliko teismo nuožiūra. Palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus. Papildomai paaiškino, kad techninės sąlygos, išduotos 2006-08-21 yra atšauktos ir su miesto savivaldybe yra pasirašyta sutartis dėl dujų naudojimo UAB „Eurox Lt“ žemės sklype, todėl ginčo dėl UAB „Eurox Lt“ išduotų techninių sąlygų ginčo neliko. Tačiau skundą dalyje dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-06-18 sprendimo Nr.1-551 prašo atmesti, nes šis sprendimas priimtas laikantis galiojančių teisės normų.

17Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ prašo skundą išnagrinėti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad 2002-11-20 sprendimu Nr. 723 patvirtinus Teritorijos specialųjį planą, pagal jo patvirtinimo metu galiojusius Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius teritorijoje buvo numatyta mažaaukštė statyba, rekreacinės, komercinės paskirties objektų statyba. Numačius tokį teritorijos tvarkymo bei naudojimo rėžimą, buvo racionalu parengti atitinkamą specialųjį planą, jame numatant prioritetinį šildymą dujomis. Tačiau 2004-12-29 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinus naujus teritorijos ( - ) kaime sprendinius bei numačius daugiaaukščių gyvenamosios bei komercinės paskirties pastatų statybą, buvo racionalu spręsti klausimą dėl Specialiojo plano sprendinių keitimo – ypatingai įvertinant tai, jog vietoje mažaaukštės statybos buvo numatyta daugiaaukštė statyba. UAB „Gabijos investicijos“ nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose nekilnojamojo turto projektai vystomi laikantis galiojančių įstatymų bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. Siekiant gauti statybos leidimus, UAB „Gabijos investicijos“ kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos departamentą su prašymais projektavimo sąlygoms gauti. Vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas išduodavo trečiajam suinteresuotajam asmeniui atitinkamus projektavimo sąlygų sąvadus, o jų pagrindu buvo gaunami statybos leidimai. UAB „Gabijos investicijos“ savo prašymuose projektavimo sąlygų sąvadui gauti nenurodydavo, kokio šilumos būdo jis pageidautų. Specialiajame plane nurodyta, kad prioritetinis kuras yra dujos, tačiau ši formuluotė nereiškia, kad šis kuras – vienintelis galimas šilumos šaltinis. Todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įvertindama nurodytos formuluotės rekomendacinį pobūdį, neprivalo atitinkamiems subjektams, prašantiems projektavimo sąlygų sąvadų, nurodyti, jog atitinkamoje teritorijoje šildymas dujomis yra privalomas. 2008-06-18 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-551 priimtas galiojant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2007-02-14 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, sprendiniams. Vilniaus miesto bendrasis planas, kuriuo, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymą, privaloma vadovautis rengiant detaliuosius planus, numato, kad Vilniuje (įskaitant ( - ) kaimą) dominuojanti yra centralizuota šilumos tiekimo sistema bei tai, kad ( - ) kaime numatyta įrengti šilumos tiekimo tinklus. Dėl šių priežasčių skundžiamas sprendimas neprieštarauja Vilniaus bendrojo plano sprendiniams. Kiekvienas potencialus šilumos vartotojas turi teisę pasirinkti norimą energijos ar kuro rūšį (LR Šilumos ūkio įstatymas), todėl AB „Lietuvos dujos“ argumentai, neva Vilniaus miesto savivaldybės administracija turėjo išduoti atitinkamus sąvadus, kuriuose numatytas šildymas dujomis, akivaizdžiai neatitinka minėto įstatymo nuostatų. Šie argumentai prieštarauja ir STR „Statinio projektavimo sąlygų sąvado“ 14 p. Be to, AB „Lietuvos dujos“ skundą pateikė praleidę LR Administracinių bylų teisenos įstatyme numatytą senaties terminą, nes svarstant detaliojo plano sprendinius 2007-07-26 Nuolatinės statybos komisijos posėdyje dalyvavo pareiškėjo atstovas ir apie nepriimtinus pareiškėjui sprendinius žinojo (t. I, b. l. 74–76, 130-131).

18Bylos nagrinėjimo metu atstovė prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra atsiliepime išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad pareiškėjas be reikalo laiko, kad 2002 metais patvirtintas teritorijos specialusis planas turi prioritetą prieš miesto bendrojo plano sprendinius. Miesto bendrajame plane nurodoma, kad centrinio šilumos tiekimo sistema yra dominuojanti. O detalusis planas skirtas tam tikrai teritorijai ir pagal reikšmę yra svarbiausias.

19Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Luidas“ prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija pagal jai teisės aktų suteiktą kompetenciją galėjo išduoti būtent tokį sąlygų sąvadą, kuriame tarp kitų institucijų išduotų techninių sąlygų būtų pateiktos ir AB „Lietuvos dujos“ ginčijamos techninės sąlygos. Žodis „prioritetinis“, įvardintas Specialiajame plane, nereiškia, kad nurodytoje teritorijoje šilumai tiekti gali būti naudojamos tik dujos. 2007-02-14 Vilniaus tarybos sprendimu Nr. 1-1519 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 m. nurodo, kad centralizuota šilumos tiekimo sistema yra dominuojanti aprūpinimo sistema Vilniuje. ( - ) kaimo teritorijoje yra numatyta suprojektuoti ir įgyvendinti šilumos tiekimo tinklus. Sąlygos gali būti keičiamos ir papildomos planavimo sąlygas išdavusios institucijos iniciatyva, kai planuojamoje teritorijoje įsigalioja parengti nauji teritorijų planavimo dokumentai ir jų sprendiniai įtakoja rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinius. Taip pat, remiantis Šilumos ūkio įstatymo 7 str. 6 d. numatyta, kad rengiant ir tvirtinant šilumos ūkio specialiuosius planus, negalima nepagrįstai trukdyti vartotojui pasirinkti norimą alternatyvią energijos ar kuro rūšį (t. I, b.l. 81-82).

20Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Vilniaus energija“ prašo skundą dalyje dėl 2006-08-21 techninių sąlygų Nr. 06063D panaikinimo ir dėl Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2008-06-18 sprendimo Nr. 1-551 „Dėl sklypų buvusiame ( - ) kaime detaliojo plano tvirtinimo“ panaikinimo, spręsti teismo nuožiūra, kitoje dalyje skundą atmesti. Paaiškino, kad parenkant šilumos tiekėją buvusiame ( - ) kaime būtina atsižvelgti ne tik į Specialiojo plano sprendinius, bet ir į 2007-02-14 Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. I-1519 patvirtintą Vilniaus m. savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 m. bei ginčijamų sklypų detaliuosius planus. Rengiant Specialųjį planą buvo įvertinti keturi pagrindiniai kriterijai: esama teršalų koncentracijų sklaida; esamų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ir dujų tiekimo tinklų išvystymo intensyvumas; kvartalo užstatymo tankis bei aukštingumas; naujai projektuojamų pagal detalius planus kvartalų užstatymo specifika bei siūlymai. Teritorijų zonavimas pagal šilumos tiekimo būdus (priklausomai nuo taršos, statybos aukštingumo ir tankio) buvo išdėstytas Specialiajame plane numatant, kad kvartaluose, kur statomi daugiaaukščiai, nustatomas centralizuotas šildymas – tai buvo vienas iš pagrindų skirstyti šildymo rūšių zonas. Su šia sąlyga specialusis planas buvo suderintas su Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentu ir Vilniaus miesto savivaldybės Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento aplinkos apsaugos skyriumi. Padidėjus aukštingumui ir užstatymo tankiui padidėja ir aplinkos tarša, todėl prioritetas teikiamas ekologiškai švaresniam šildymui – centralizuotam (termofikaciniu vandeniu) arba elektra. ( - ) teritorijoje (t. y. 28A, 28B ir 36 kvartaluose) 2002 m. buvo numatyta mažaaukščių gyvenamųjų ir komercinių pastatų statyba, todėl šiems kvartalams buvo nustatytas necentralizuotas šildymas, prioritetinis kuras – dujos. Tačiau vėliau, 2004 – 2007 metais Vilniaus m. savivaldybės taryba, veikdama savo kompetencijos ribose, kelis kartus keitė atskirus Vilniaus m. bendrojo plano sprendinius ir tvirtino atitinkamų sklypų detaliuosius planus. Vilniaus m. savivaldybės taryba 2004-12-29 sprendimu Nr. 1-634 patvirtino Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių, susijusių su 99,45 ha teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento žemės naudojimo būdu, keitimą. Buvęs žemės naudojimo būdas, nustatytas Vilniaus m. tarybos 1998-12-18 sprendimu Nr. 292 - komercinė teritorija, 2004-12-29 sprendimu pakeistas į gyvenamąją ir komercinę teritoriją, nustatant teritorijos naudojimo pobūdį – daugiaaukščių statinių statyba. Vėliau, 2007-02-14 Vilniaus m. savivaldybės taryba sprendimu Nr. I-1519 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 m., kurio 4.9.5 punktu buvo nustatyta, kad „Centralizuoto šilumos tiekimo sistema – dominuojanti aprūpinimo šiluma sistema Vilniaus mieste“, o šiai sistemai tobulinti, būtina „...jungti daugiaaukštę gyvenamąją, visuomeninę ir pramoninę statybą prie centralizuotos šilumos tiekimo tinklų“. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2007-12-05 sprendimu Nr. 1-309 patvirtino sklypo (kad. Nr. ( - )), kuriam buvo išduotos techninės sąlygos Nr. 06068D, detalųjį planą, kuriuo numatyta šiame sklype vystyti daugiaaukščių gyvenamųjų namų ir komercinių pastatų statybą. Techninės sąlygos Nr. 06068D buvo išduotos sklypo detaliajam planui parengti, tuo tarpu kitos techninės sąlygos (2008-02-27 techninės sąlygos Nr. 08016, 2008-04-15 techninės sąlygos Nr. 08049, 2008-04-15 techninės sąlygos Nr. 08053) yra būtinos sklypo (kad. Nr. ( - )) patvirtinto detalaus plano sprendinių įgyvendinimui. Pareiškėjo skunduose nurodytame Specialiajame plane teritorijos suskirstytos kvartalais. Įvertinus kiekvieno kvartalo esamą šilumos tiekimo situaciją 2002 m. buvo nustatytas prioritetinis šilumos tiekimo būdas naujai atsirandantiems vartotojams, tačiau jis nėra vienintelis. Tokia Specialaus plano formuluotė leido vartotojui pasirinkti jam priimtiną šilumos tiekimo būdą. Būtina įvertinti trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „( - ) investicija“ pasirinkimą, nes savo prašyme inžinierinių tinklų infrastruktūros planavimo sąlygoms rengti, taip pat prašymuose projektavimo sąlygų sąvadui gauti jis nenurodė dujų tiekimo poreikio šildymui, o pasirinko centralizuotą šildymą termofikaciniu vandeniu. Todėl atsakovas pagrįstai paraišką šilumos tiekimo projektavimo sąlygoms gauti pateikė UAB „Vilniaus energija“. 2006-09-06 techninės sąlygos Nr. 06068D, 2008-02-27 techninės sąlygos Nr. 08016, 2008-04-15 techninės sąlygos Nr. 08049, 2008-04-15 techninės sąlygos Nr. 08053 buvo išduotos teisėtai, todėl nėra pagrindo jas naikinti. Atsakovas nepažeidė Teritorijų planavimo įstatymo 9 str. 2 d., 18 str. 2 d. reikalavimų, nes Specialusis planas negali prieštarauti Bendrajam planui (t I, b. l. 174 – 177).

21Teismo posėdžio metu atstovai palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus. Papildomai paaiškino, kad pagrindinis pareiškėjo argumentas dėl ginčo yra Specialiojo plano nuostatos dėl šildymo būdo parinkimo. Tačiau Specialusis planas nėra dogma, jis galioja tik 5 metus ir jį pakeisti kitu yra Vilniaus miesto savivaldybės reikalas. Pakeitus teritorijos užstatymo būdą, turi būti atsižvelgiama į realią padėtį ir taikoma šildymo sistema, skirta šildyti daugiaaukščiams pastatams. UAB „Vilniaus energija“ į ginčo teritorijoje esančius tinklus dėl centralizuoto šilumos tiekimo, yra investavusi žymiai daugiau, nei AB „Lietuvos dujos“, todėl neatsisako savo interesų teikti centralizuoto šildymo paslaugą kairėje Ukmergės plento pusėje.

22Dėl pareikštų reikalavimų teismas padarė sekančias išvadas:

231. Dėl bylos nutraukimo dėl dalies reikalavimų:

24Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p. teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo. UAB „Lietuvos dujos“ atsisakė nuo skundo reikalavimų dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2006-08-21 išduotų techninių sąlygų Nr.06063D panaikinimo, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įpareigojimo atsakyti į AB „Lietuvos dujos“ raštus: 2008-03-28 Nr.15.11-(v25)15.6-380; 2008-03-28 Nr.15-11-(v25)15.6-381; 2008-04-10 Nr.15.11(v25)15.6-463; 2008-05-12 Nr.15.11(v25)15.6-606; 2008-05-12 Nr.15.11- (v25)15.6-607. Kadangi pareiškėjas atsisakė nuo dalies reikalavimų, byla šioje dalyje nutrauktina.

252. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-06-18 sprendimo Nr.1-551 „Dėl sklypų buvusiame ( - ) kaime detaliojo plano tvirtinimo“ panaikinimo.

26Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002-11-20 sprendimu Nr.723 patvirtino Naujamiesčio, Naujininkų, Rasų, Vilkpėdės, Panerių, Grigiškių, Antakalnio, Naujosios Vilnios, Lazdynų, Karoliniškių, Viršuliškių, Justiniškių, Šeškinės, Pilaitės, Pašilaičių ir Fabijoniškių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialųjį planą (t 1, b.l.178). Specialiajame plane buvęs ( - ) kaimas yra teritorijoje, brėžinyje pažymėtoje numeriu 38 (t 1, b.l.190). Pagal Specialiojo plano brėžinio sutartinius ženklus 28A teritorija yra necentralizuoto šilumos tiekimo zona, prioritetinis kuras dujos. Šios teritorijos charakteristika – teritorija, kurioje vyrauja mažaaukštė statyba, neišvystyti CŠT tinklai. Išvystyti dujų tiekimo tinklai. Šaltojo sezono metu maksimali ir vidutinė NO2, CO, SO2 koncentracija mažesnė nei DLK. Rengiant konkrečių objektų projektus, naujiems objektams numatyti šildymą ir karšto vandens ruošimą deginant dujas individualiai. Neleistina statyti, įrengti kieto ir skysto kuro katilines. Specialiojo plano teritorijų planavimo dokumentų santraupa tvirtina, kad teritorijoje Nr.28 buvo numatyta mažaaukštė statyba, leistinas šildymas dujomis ir elektra (t.1, b.l.185).

27Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008-06-18 sprendimu Nr.1-551 patvirtino detalųjį planą buvusiame ( - ) kaime dėl žemės sklypų kadastriniais Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis (t.2, b.l.11) tvirtina, kad detaliuoju planu buvo siekiama nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, pakeisti žemės tikslinę paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius sklype, nustatyti naudojimo ir tvarkymo režimą, koreguoti sklypų ribas. Taigi detalusis planas nebuvo skirtas šilumos režimo problemoms išspręsti. Planuota teritorija yra toje vietovėje, kuri Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002-11-20 sprendimu Nr.723 patvirtintame energijos rūšies naudojimo šildymui specialiajame plane yra pažymėta numeriu 38. Sprendimo tekste nėra įvardinta, kokia energijos rūšis bus naudojama šilumai. Pagal numatomą statinių aukštį matyti, kad sklypuose numatoma daugiaaukštė gyvenamoji ir komercinė teritorija ( t.2, b.l.4-5), aiškinamajame rašte buvo numatyta, kad šilumos tiekimas projektuojamas pagal UAB „Vilniaus energija“ technines sąlygas Nr.06063D detaliajam planui rengti. Tačiau UAB „Vilniaus energija“ 2006-08-21 išduotos techninės sąlygos Nr.06063D detaliajam planui rengti yra atšauktos, pareiškėjai skundo reikalavimo naikinti šias sąlygas atsisakė ir byla dėl šio reikalavimo nutraukiama. Šios teritorijos projektuojamų statinių šildymui dujomis 2008-12-04 prašyme projektavimo sąlygų sąvadui gauti yra pateikusi UAB „Eurox LT“ (t.3, b.l.198-199), technines sąlygas 2009-01-07 yra išdavęs AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas (t.4, b.l.52-53). Ginčas dėl sprendimo panaikinimo buvo keliamas tuo pagrindu, kad teritorijoje pastatų šildymui buvo parinkta centralizuoto šildymo energija. Šia energijos rūšį pakeitus dujomis ir nekėlus kitų sprendimo panaikinimo argumentų, pagrindo naikinti sprendimą nėra, dėl šio reikalavimo skundas atmestinas.

283. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento įpareigojimo vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 patvirtintu Naujamiesčio, Naujininkų, Rasų, Vilkpėdės, Panerių, Grigiškių, Pilaitės, Pašilaičių ir Fabijoniškių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialiuoju planu bei vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės įpareigojimą vadovautis šiuo planu išduodant prijungimo prie inžinierinių tinklų technines sąlygas, taikant necentralizuoto šilumos tiekimo zoną prioritetinis kuras – dujos.

29Pagal Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 13 str. 3 d. konkrečius specialiojo teritorijų planavimo uždavinius, be išvardintųjų 13 str. 2 d., nustato Šilumos ūkio įstatymas. Pagal Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 7 str. 3 d. šilumos ūkio specialiajame plane nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos vartotojų teritorijos ir pateikiami principiniai techniniai sprendimai dėl kiekvienai teritorijai nustatytų alternatyvių energijos ar kuro rūšių naudojimo, kad būtų patenkinami šios teritorijos vartotojų šilumos poreikiai. Taigi pagal įstatymą, šilumos ūkio specialusis planas yra skirtas nustatyti, kokie šilumos šaltiniai galimi teritorijoje, kuriai yra paruoštas šis planas. Šilumos ūkio specialieji planai tikslinami ne rečiau kaip kas 5 metai, atsižvelgiant į šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus teritorijų planavimui reikšmingus veiksnius (LR Šilumos ūkio įstatymo 7 str.5d.), jie tikslinami ir rengiami pagal Teritorijų planavimo įstatymo, LR Šilumos ūkio įstatymo ir aplinkos bei ūkio ministrų patvirtintas Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisykles ( 7 str. 2 d). Pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 4 d patvirtinti specialieji planai galioja neterminuotai. Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-01-16 įsakymu Nr.4-13/01-28 35 punktu taip pat nustatyta, kad Šilumos ūkio specialiojo plano galiojimas yra neterminuotas, o 36 punktas nurodo, kad jis turi būti peržiūrimas ne rečiau kaip kas 5 metai. Planas gali būti atnaujinamas pasikeitus savivaldybės bendrajam planui. Taisyklių 37 punktas nurodo, kad plano papildymas (keitimas) gali būti atliekamas daliai savivaldybės teritorijos. Taigi iš šių teisės normų matyti, kad patvirtintas specialusis šilumos ūkio planas galioja neterminuotai arba iki jo pakeitimo ar papildymo. Jo peržiūrėjimas turi būti vykdomas ne rečiau kaip penki metai. Tačiau plano neperžiūrėjus ar nepakeitus, jo galiojimas nėra sustabdomas ir jis lieka privalomas visiems teritorijų planų rengėjams ir vykdytojams.

30Be to, Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių 3 punktas nustatė, kad Šilumos ūkio specialusis planas gali būti savarankiškas dokumentas arba savivaldybių teritorijų (jų dalių – miestų, mietelių) bendrųjų planų sudėtinė dalis. Šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijai 2007-02-14 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra patvirtintas bendrasis planas ir jo sprendiniai iki 2015 metų. Šiame bendrajame plane yra numatytos inžinierinės infrastruktūros pagrindinės gairės. Jame yra numatytos pagrindinės gairės šilumos tiekimui ir gamtinių dujų tiekimui, šiuo planu numatytas šilumos tiekimo tinklų projektavimas ir įgyvendinimas. Tarpe kitų projektų numatytas centrinio šildymo ir dujų trasų nuo Pašilaičių į Gineitiškių - ( - ) rajoną plėtimas. Pagrindinių plėtojimo principų sąraše numatyta, kad centrinio šilumos tiekimo sistema – dominuojanti aprūpinimo šiluma sistema Vilniaus mieste. Tačiau tai nereiškia, kad visose Vilniaus miesto teritorijose yra privalomas centrinis šilumos tiekimas, jeigu vartotojas turi galimybę rinktis ir kitokį pastato šildymo būdą. Bendruoju planu numatyta, kad prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų numatoma jungti daugiaaukštę gyvenamąją, visuomeninę ir pramoninę statybą. Mažaaukštės statybos teritorijų šildymo poreikiams numatoma naudoti dujas ir elektros energiją, numatytos dujų trasų vystymo kryptys. Taigi Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sudėtine dalimi yra ir šilumos ūkio vystymo gairių nustatymas, taigi šio plano sudėtine dalimi yra ir specialaus šilumos ūkio planavimo elementų. Iš šio plano sudėtinių dalių – dujotiekio schemos ir centralizuotos šilumos tiekimo tinklų schemos (t.2, b.l.147, 148) matyti, kad buvusiame ( - ) kaime yra numatyti tiek dujotiekio, tiek centralizuoto šilumos tiekimo tinklai. Todėl pagal bendrąjį planą teritorijos reikmėms galimas tiek vienos, tiek kitos energijos rūšies vartojimas. Šiuo metu galiojantis energijos rūšies naudojimo šildymui specialusis planas, patvirtintas 2002-11-20 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.723, buvusio ( - ) kaimo teritorijoje nustatė necentralizuotą šilumos tiekimo zoną, kurioje prioritetinis kuras yra dujos. Tačiau tai taip pat nereiškia, kad negalimas kitoks pastatų šildymo būdas. Šioje teritorijoje pagal specialųjį šilumos ūkio planą turėtų vyrauti mažaaukštė statyba, neišvystyti centrinio šildymo tinklai, išvystyti dujų tiekimo tinklai. Taigi remiantis bendruoju ir specialiuoju planais, šioje teritorijoje galimas ir centralizuotas šildymas, ir šildymas dujomis, taip pat kaip ir šildymas elektra. Detalusis teritorijos planas turi neprieštarauti miesto bendrajam ir specialiesiems planams (Teritorijų planavimo įstatymo 24 str. 4 d.), jis negali pakeisti nustatytų bendrojo ir specialiojo plano normų, todėl pagal šiuo metu galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, kiekvienu atveju, nustatant šilumos tiekimo būdą konkrečiam statiniui, turi būti atsižvelgiama į visus galimus kriterijus ir ne tik dėl pastatų aukštingumo, bet ir dėl energijos tiekimo tinklo išvystymo, jo plėtojimo sąnaudų, o svarbiausia – dėl vartotojo apsisprendimo pasirenkant tiekėją. Tiek miesto bendrajame plane, tiek specialiajame plane vartojamas žodis „prioritetinis“ reiškia tik rekomendaciją dėl energijos tiekimo tinklų plėtojimo, tačiau esant išplėtotiems ar suprojektuotiems tinklams pagal miesto plėtros programas, teisė pasirinkti tiekėją paliekama vartotojui.

31Pagal Statinio projektavimo sąlygų sąvado (STR 1.05.07:2002) 14 punktą į projektavimo sąlygų sąvadą įrašomos visų galimų inžinierinių tinklų, galinčių teikti statytojui (užsakovui) paslaugas, nustatytos projektavimo sąlygos. Statytojas (užsakovas) gali pasirinkti, ar jis naudosis komunaliniais inžinieriniais tinklais, ar jis pasistatys vietinius, jei pasirinkti galima pagal teritorijų planavimo dokumentus. Kadangi pagal teritorijų planavimo dokumentus (miesto bendrąjį planą, specialųjį šilumos ūkio planą) buvusioje ( - ) kaimo teritorijoje galimas pastatų šildymas centralizuoto šilumos tiekimo būdu, dujomis, elektra, projektavimo sąlygų sąvade turi būti išduotos visų galimų paslaugos tiekėjų projektavimo sąlygos, kad vartotojas (užsakovas) galėtų pasirinkti priimtiniausią (Šilumos ūkio įstatymo 3 str.1d., 7 str. 6d.). Taigi teisės aktais yra sureguliuota taip, kad ne projektavimo sąlygas išduodanti institucija busimam statytojui parenka šilumos energijos tiekėją, o vartotojas renkasi optimaliausią tiekėją iš galimų ir turi teisę pasirinkti tą, kuris geriausiai atitinka vartotojo poreikius. Todėl institucija, išduodanti statinio projektavimo sąlygų sąvadą, neišdavusi visų techninių sąlygų prisijungimui prie galimų energijos tiekėjų, pažeistų tiek energijos tiekėjo parduoti produktą teises, tiek vartotojo, pasirinkti optimaliausią tiekėją, teises.

32Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str.1 d., kreiptis į teismą turi teisę kiekvienas suinteresuotas asmuo, kad būtų apginta pažeista jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Suformuluodamas reikalavimą įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentą projektuojamiems pastatams teritorijoje, kurioje galioja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002-11-20 sprendimu Nr.723 patvirtintas šilumos ūkio specialusis planas, laikytis šio plano nuostatų, pareiškėjas iš esmės kelia reikalavimą ne dėl konkrečios pažeistos teisės gynimo, o reikalauja prevencinio sprendimo dėl galimų būsimų teisės pažeidimų. Tokia kompetencija administraciniam teismui įstatymu nėra priskirta, reikalavimas suformuluotas į ateitį, o ne dėl pažeistos teisės, todėl atmestinas.

334. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento išduotų techninių sąlygų dėl detaliųjų planų ir techninių projektų rengimo buvusio ( - ) kaimo teritorijoje.

34Pareiškėja prašo panaikinti: 1)2006-09-06 technines sąlygas Nr. 06068D detaliajam planui rengti (žemės sklypo ( - ), kad. Nr. ( - )); 2)2008-02-27 technines sąlygas Nr. 08016 objekto prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos (susisiekimo komunikacijos ir inžinieriniai tinklai ( - ), Vilniuje); 3)2008-04-15 technines sąlygas Nr. 08049 objekto prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos (daugiabučių gyvenamųjų namų grupė ( - ), Vilniuje); 4)2008-04-15 technines sąlygas Nr. 08053 objekto prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos (administracinis pastatas ( - ), Vilniuje), ( - ) (projekto Nr. 2007-14/071205-00TPSG-01).

35Atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Verdispar Vilnius Office Park“ prašo bylą nutraukti ir dėl šių reikalavimų. Paaiškino, kad skundas dėl šių sąlygų panaikinimo paduotas praleidus mėnesio terminą nuo to laiko, kai pareiškėjo atstovas, dalyvaudamas Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo posėdyje, sužinojo apie sąlygas ir nederino planuojamų dokumentų. Pareiškėjo atstovė prašė bylą nagrinėti paaiškindama, kad išduotų sąlygų pareiškėja negavo, sąlygos buvo gautos tik ruošiant skundą teismui, be to, jos yra planavimo dokumentų sudėtinė dalis, todėl terminas jų ginčijimui turi būti skaičiuojamas taip pat, kaip kad galutinio planavimo dokumento – tarybos sprendimo ar statybos leidimo išdavimo.

36Kaip matyti iš byloje pateiktų dokumentų, techninės projektavimo sąlygos Nr.06068D buvo išduotos žemės sklypo ( - ) detaliajam planui rengti. Jos galiojo iki 2008-09-06 (t., b.l.97). Taigi jų galiojimas jau pasibaigęs. Be to, pareiškėjo atstovui apie jas tapo žinoma 2007-07-26, dalyvaujant Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo posėdyje (t.1, b.l.95). Taigi šioms sąlygoms ginčyti paduodant skundą, vieno mėnesio terminas buvo pasibaigęs ir dėl jų panaikinimo bylos nagrinėjimas nutrauktinas.

37Kitos techninės sąlygos yra išduotos kaip statinio projektavimo sąlygų sąvado sudėtinė dalis. Dėl sąlygų Nr.08016 panaikinimo pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentą 2008-05-19. Tačiau negavus atsakymo, kurį galėtų skųsti teismui, skundą padavė įstatymo numatytu laiku (nepraleidęs 2 mėnesių termino suėjus turėto gauti atsakymo laikui). Techninės sąlygos 08049 ir 08053 išduotos dėl to paties žemės sklypo pastatų projektavimo ir nagrinėtinos tais pačiais pagrindais, kaip ir sąlygos Nr.08016.

38Šio sprendimo motyvuojamosios dalies 3 punkte išanalizuota, kad Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, kuri yra buvęs ( - ) kaimas, Specialiuoju šilumos tiekimo planu yra numatytas šildymas dujomis. Tačiau miesto bendrasis planas iki 2015 metų numato ir centralizuotą šilumos tiekimą. Todėl Vilniaus šilumos tinklų išduotos techninės sąlygos yra pagrįstos teritorijų planavimo dokumentais ir naikinti jų pagrindo nėra. Jei pareiškėjas siekia, kad dėl statomų statinių projektavimo techninės sąlygos turi būti išduotos ir dėl galimybės prijungti prie dujotiekio tinklų ir laiko, kad neužklausus apie tokių sąlygų išdavimą AB“Lietuvos dujos“, buvo pažeistos AB“Lietuvos dujos“, kaip galimo tiekėjo, teisės, jis turi teisę kreiptis dėl išduoto projektavimo sąlygų sąvado papildymo įstatymų nustatyta tvarka.

395.Dėl įpareigojimo pakeisti sprendimą laikraštyje

40Pareiškėja prašo įpareigoti pakeisti paskelbtą 2008-05-17 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ detaliųjų planų rengimą, kur numatytas centralizuotas šilumos tiekimas į necentralizuoto šilumos tiekimo zoną, prioritetinis kuras – dujos (Gineitiškių ir ( - ) teritorijos kvartaluose T2, T5, T6, T7, T8, T10, T12, T19 ir T20).

412008-05-17 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ yra paskelbta informacija apie teritorijų planavimą pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-05-09 įsakymais Nr.30-914, Nr.30-915, Nr.30-916, Nr.30-917, Nr.30-918, Nr.30919, Nr.30-920 nurodytą pavedimą Miesto plėtros departamentui organizuoti Vilniaus miesto Gineitiškių ir ( - ) teritorijos kvartalų T2, T5, T6, T7, T8, T10, T12, T19 it T20 detaliojo plano rengimą. Planavimo tikslas: sklypų ribų keitimas, žemės tikslinės paskirties keitimas, statybos reglamentų nustatymas, vadovaujantis Vilniaus miesto bendruoju planu ir atsižvelgiant į patvirtintą Gineitiškių ir ( - ) teritorijos, Pašilaičių seniūnijoje, detaliojo plano konceptualiąją dalį, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymas (t 1.,b.l.49).

42Sprendimo motyvuojamosios dalies 3 punkte yra išanalizuota Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 metų ir Specializuoto šilumos ūkio plano buvusio ( - ) kaimo teritorijai santykis. Taigi pagal šiuos galiojančius bendrąjį ir specializuotąjį planus, tiek centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, tiek dujotiekio tinklai planuojamoje teritorijoje yra numatyti. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-356 patvirtintas Gineitiškių ir ( - ) teritorijos detalusis planas taip pat numatė rajone naudoti tiek centralizuotą šilumos tiekimą, tiek šildymą dujomis (t.4., b.l.40, 43), nurodydamas, kad konkretus energijos šaltinis šildymui gali būti nustatytas tik atkoregavus specialiojo plano sprendinius. Kadangi skelbime nėra nurodoma, kad rengiant šiuos detaliuosius planus atsisakoma galimybės statinių šildymui naudoti dujas, skelbimas pareiškėjo teisių nevaržo. Pareiškėjui reikėtų imtis priemonių dalyvauti planavimo procese ir per detaliojo planavimo, taip pat projektavimo sąlygų sąvadų išdavimo procedūras siekti įgyvendinti savo teises siekiant vartotojams parduoti dujas pastatų šildymui.

436. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įpareigojimo pateikti atsakymą į 2008-05-19 raštą Nr. 15.11-(v25)15.6-657.

44AB “Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas 2008-05-19 raštu kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento direktorių Dėl projektavimo techninių sąlygų ( - ), prašydamas anuliuoti projektavimo technines sąlygas centrinio šildymo tinklų įrengimui ( - ), kadangi jos išduotos pažeidžiant energijos rūšies naudojimo šildymui specialųjį planą. Nurodė, kad priešingu atveju bus priversti kreiptis į teismą (t.1, b.l.40).

45Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 str.1 d., administraciniai teismai sprendžia bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Pareiškėjai 2008-05-19 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentą prašydami anuliuoti technines sąlygas, išduotas 2008-02-27 Nr.08016 dėl centrinio šildymo tinklų įrengimo pastatui ( - ). Taigi iš tiesų pareiškėja raštu siekė ne tiek gauti situaciją paaiškinantį atsakymą, tačiau prašė anuliuoti išduotas technines sąlygas, Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas prašomų anuliuoti sąlygų neanuliavo, atsakymo pareiškėjai neišsiuntė. Pareiškėja, negavusi atsakymo, dėl tų pačių techninių sąlygų anuliavimo kreipėsi į teismą ir ginčas dėl prašomų anuliuoti techninių sąlygų yra išsprendžiamas šioje byloje. Todėl įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentą priimti dar vieną sprendimą dėl ginčo neliko pagrindo.

46Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 102 str., 88 str. 1 p., kolegija

Nutarė

47Bylą dalyje dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2006-08-21 išduotų techninių sąlygų Nr.06063D, 2006-09-06 techninių sąlygų Nr. 06068D detaliajam planui rengti (žemės sklypo ( - ), kad. Nr. ( - )) panaikinimo, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įpareigojimo atsakyti į AB „Lietuvos dujos“ raštus: 2008-03-28 Nr.15.11-(v25)15.6-380; 2008-03-28 Nr.15-11-(v25)15.6-381; 2008-04-10 Nr.15.11(v25)15.6-463; 2008-05-12 Nr.15.11(v25)15.6-606; 2008-05-12 Nr.15.11- (v25)15.6-607, nutraukti.

48Skundą dalyje dėl Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2008-06-18 sprendimo Nr.1-551 „Dėl sklypų buvusiame ( - ) kaime detaliojo plano tvirtinimo“ panaikinimo, dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento įpareigojimo vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. 723 patvirtintu Naujamiesčio, Naujininkų, Rasų, Vilkpėdės, Panerių, Grigiškių, Pilaitės, Pašilaičių ir Fabijoniškių seniūnijų energijos rūšies naudojimo šildymui specialiuoju planu bei vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės įpareigojimą vadovautis šiuo planu išduodant prijungimo prie inžinierinių tinklų technines sąlygas, taikant necentralizuoto šilumos tiekimo zoną prioritetinis kuras – dujos, dėl 2008-02-27 techninių sąlygų Nr. 08016 objekto prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos (susisiekimo komunikacijos ir inžinieriniai tinklai ( - ), Vilniuje), 2008-04-15 techninių sąlygų Nr. 08049 objekto prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos (daugiabučių gyvenamųjų namų grupė ( - ), Vilniuje), 2008-04-15 techninių sąlygų Nr. 08053 objekto prijungimui prie Vilniaus šilumos tinklų sistemos (administracinis pastatas ( - ), Vilniuje), ( - ) (projekto Nr. 2007-14/071205-00TPSG-01) panaikinimo, įpareigoti pakeisti paskelbtą 2008-05-17 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ detaliųjų planų rengimą, kur numatytas centralizuotas šilumos tiekimas į necentralizuoto šilumos tiekimo zoną, prioritetinis kuras – dujos (Gineitiškių ir ( - ) teritorijos kvartaluose T2, T5, T6, T7, T8, T10, T12, T19 ir T20) ir dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įpareigojimo pateikti atsakymą į 2008-05-19 raštą Nr. 15.11-(v25)15.6-657, atmesti.

49Sprendimas per 14 dienų gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. Išnagrinėjusi bylą, kolegija... 5. AB „Lietuvos dujos“ prašo: 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės... 6. Paaiškino, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002-11-20 sprendimu Nr.... 7. Papildant argumentus raštu paaiškino, kad terminas ginčyti išduotas... 8. Bylos nagrinėjimo metu AB „Lietuvos dujos“ atstovai skundą palaikė jame... 9. Pareikštų reikalavimų dėl 2006-08-21 išduotų techninių sąlygų... 10. Atsiliepimu į skundą Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo... 11. 2009-02-03 raštu Nr. A104-512(3.11.1-TD3) Vilniaus miesto savivaldybės... 12. Bylos nagrinėjimo metu atstovas prašė skundą atmesti atsiliepime... 13. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Verdispar Vilnius Office Park“ prašo... 14. Bylos nagrinėjimo metu atstovas prašė skundą atmesti atsiliepime... 15. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Eurox LT“ prašo skundą išnagrinėti... 16. Bylos nagrinėjimo metu atstovė ginčą išnagrinėti paliko teismo... 17. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ prašo skundą... 18. Bylos nagrinėjimo metu atstovė prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra... 19. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Luidas“ prašo skundą atmesti kaip... 20. Tretysis suinteresuotasis asmuo UAB „Vilniaus energija“ prašo skundą... 21. Teismo posėdžio metu atstovai palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus.... 22. Dėl pareikštų reikalavimų teismas padarė sekančias išvadas:... 23. 1. Dėl bylos nutraukimo dėl dalies reikalavimų:... 24. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p. teismas nutraukia... 25. 2. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-06-18 sprendimo Nr.1-551... 26. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2002-11-20 sprendimu Nr.723 patvirtino... 27. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008-06-18 sprendimu Nr.1-551 patvirtino... 28. 3. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros... 29. Pagal Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 13 str. 3 d.... 30. Be to, Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių 3 punktas... 31. Pagal Statinio projektavimo sąlygų sąvado (STR 1.05.07:2002) 14 punktą į... 32. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str.1 d., kreiptis į teismą... 33. 4. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros... 34. Pareiškėja prašo panaikinti: 1)2006-09-06 technines sąlygas Nr. 06068D... 35. Atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Verdispar Vilnius Office... 36. Kaip matyti iš byloje pateiktų dokumentų, techninės projektavimo sąlygos... 37. Kitos techninės sąlygos yra išduotos kaip statinio projektavimo sąlygų... 38. Šio sprendimo motyvuojamosios dalies 3 punkte išanalizuota, kad Vilniaus... 39. 5.Dėl įpareigojimo pakeisti sprendimą laikraštyje... 40. Pareiškėja prašo įpareigoti pakeisti paskelbtą 2008-05-17 dienraščio... 41. 2008-05-17 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ yra... 42. Sprendimo motyvuojamosios dalies 3 punkte yra išanalizuota Vilniaus miesto... 43. 6. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įpareigojimo pateikti... 44. AB “Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas 2008-05-19 raštu kreipėsi į... 45. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 str.1 d., administraciniai... 46. Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 47. Bylą dalyje dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros... 48. Skundą dalyje dėl Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2008-06-18 sprendimo... 49. Sprendimas per 14 dienų gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam...