Byla 2-2589/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartis ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-6740-611/2011 dėl sandorių pripažinimo niekiniais pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ ieškinį atsakovui Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi UAB „Urbico“ iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“. 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi patvirtinti RUAB „Urbico“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai (civilinė byla Nr. B2-7072-661/2011).

6Ieškovas RUAB „Urbico“ 2011-08-12 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, prašydamas pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis ab initio sutartis, sudarytas tarp UAB „Urbico” ir Nordea Bank Finland Plc: 2007-01-17 Ilgalaikio kredito sutartį Nr. ICS 07/01/02 (toliau Kredito sutartis), 2007-01-17 sutartį dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių Nr. KS 07/01/001, 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24 (toliau Reikalavimo perleidimo sutartis), pagal minėtas sutartis atliktus įkeitimus bei taikyti restituciją.

7Šiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1. uždrausti atsakovui išskaityti iš jo atsiskaitomųjų sąskaitų SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pervedamus pinigus pagal 2006-10-27 rangos sutartį Nr. 20061027-1, 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr. 20062027-2, 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24; 2. uždrausti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pervesti pinigus į atsakovo banko sąskaitas pagal aukščiau nurodytas sutartis; 3 areštuoti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ sumokamas sumas, pavedant jas saugoti ieškovui, leidžiant iš šių lėšų atlikti einamuosius mokėjimus įmonės ūkinei komercinei veiklai vykdyti, t. y. mokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti už medžiagas ir žaliavas, reikalingas paslaugoms teikti, darbo priemonėms įsigyti, nuomoti, eksploatuoti, įskaitant automobilių ir kitos techninės įrangos nuomą, remontą ir eksploatavimą, techninių apžiūrų atlikimą, prekes ir paslaugas, būtinas įmonės vykdomiems projektams aptarnauti ir priežiūrėti, įskaitant subrangovų paslaugas, būtinas įrangos metrologines patikras, atliekų bei šiukšlių išvežimą, deratizacijos paslaugas; biuro įrangos (kompiuterių, kopijavimo, spausdinimo aparatų, projektorių ir pan.) nuomą, remontą ir eksploataciją, informacinių technologijų ūkio (kompiuterių, biuro technikos ir pan.) bei kompiuterinių programų, kt. programinės įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas; kanceliarinių ir biuro prekių įsigijimą ir nuomą, reikalingus įmonės veiklai vertimus, transporto, pervežimų, siuntų ir pašto, telekomunikacijų paslaugas, degalų ir degalinių prekių/paslaugų įsigijimą, išlaidas, susijusias su darbuotojų tarnybinėmis komandiruotėmis; negyvenamųjų patalpų nuomą, komunalines paslaugas, patalpų valymą ir priežiūrą, turto apsaugos ir signalizacijos paslaugas bei apsaugos sistemų priežiūrą ir eksploatavimą, įmonei priklausančio ar nuomojamo turto draudimą; pinigų inkasavimo, valiutos keitimo paslaugas, kasos operacijų finansavimą; teisines ir skolų išieškojimo, notarų, darbų saugos paslaugas, konkursinės medžiagos įsigijimą dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose, sutarčių vykdymo garantijas ir laidavimus; įvairias rinkliavas, susijusias su dalyvavimu viešųjų pirkimų konkursuose; dalyvavimo konkursuose ir sutarčių vykdymo garantijų išdavimą, paslaugas, susijusias su įmonei privalomų sertifikatų, atestatų ir leidimų galiojimu, pratęsimu ir priežiūra (toliau ir laikinosios apsaugos priemonės).

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas dėl šios teismo nutarties padavė atskirąjį skundą ir prašė ją panaikinti. Nurodė, kad ieškinys prima facie yra pagrįstas, o dėl ginčijamų sutarčių jis patiria didelius finansinius sunkumus, turi mažesnę galimybę atsiskaityti su kreditoriais, mokėti einamuosius mokėjimus. Dėl to netaikius prašomų priemonių jis bankrutuos ir galimas palankus jam teismo sprendimas neteks prasmės.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi panaikino teismo 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartį ir taikė ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 334 str. 2 d. 1 p.). Teismas nustatė, kad viena iš ieškovo ginčijamų sutarčių yra reikalavimo perleidimo sutartis, kuria ieškovas perleido reikalavimo teises atsakovui į savo skolininkus, todėl šiuo metu visos lėšos pagal ieškovo rangos ir paslaugų sutartis atitenka atsakovui, o ieškovas negauna lėšų veiklai palaikyti. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad neuždraudus vykdyti ginčijamų sutarčių, ieškovas negauna lėšų savo veiklai palaikyti ir vykdyti ir gali tapti nemokus, dėl ko prarastų prasmę ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymas, o ieškovo atstatymas į pradinę padėtį taptų nebegalimas. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad prašomos taikyti apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir susiję su nagrinėjama byla, o pagal bylos aplinkybes prima facie negalima teigti, kad ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas. Teismas nurodė, kad iš gaunamų lėšų bus palaikoma ieškovo įprastinė ūkinė veikla, todėl šalių interesų pusiausvyra nebus pažeista, be to, ieškovo veiklos tęstinumas atitinka ne tik ieškovo, kitų kreditorių, bet ir paties atsakovo interesus.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atsakovas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartį ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Ieškinys prima facie yra nepagrįstas. Tai patvirtina šios aplinkybės: ieškovas teigia, kad Kredito sutarties 11.3 dalies a, b, c, d, e, f, i punktai ir 11.7 dalis reiškia jų (ieškovo ir atsakovo) susitarimą dėl koncentracijos konkurencijos teisės prasme, kuriai vykdyti turėjo būti gautas Konkurencijos tarnybos leidimas. Tačiau minėtos Kredito sutarties sąlygos, kuriomis ieškovas įrodinėja koncentraciją, yra tipinės, teisėtos, protingos ir sąžiningos bet kurios kredito sutarties nuostatos, todėl jos negali būti vertinamos kaip susitarimas dėl koncentracijos. Ieškovas sąmoningai klaidina teismą dėl koncentracijos sampratos konkurencijos teisės prasme. Kredito sutartis neturi įtakos ieškovo valdymui, dėl jos nesilaikymo gali kilti ieškovo sutartinė atsakomybė. Be to, net ir pripažinus, kad kai kurios Kredito sąlygos yra negaliojančios, kitos jos sąlygos bei išvestinės sutartys galiotų.
  2. Ieškovas nesąžiningai nuslėpė šiai bylai reikšmingą aplinkybę, kad yra Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-608-258/2011 pagal ieškovo RUAB „Urbico“ ieškinį atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“, kurioje trečiaisiais asmenimis su savarankiškais reikalavimais dalyvauja jis (bankas). Toje byloje yra nagrinėjama, kuriam iš dalyvaujančių asmenų priklauso mokėjimai pagal Rangos sutartis ir kokia apimtimi. Dėl to teismas, pritaikydamas apsaugos priemones šioje byloje, iš esmės išsprendė kitoje byloje pareikštą materialų reikalavimą. Be to, tokio pobūdžio ieškovo prašymas nesąžiningai pareikštas jau ne pirmą kartą: Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-488-258/2011 pagal to paties ieškovo ieškinį atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ dėl uždraudimo atlikti neteisėtus ir žalą sukeliančius veiksmus, įpareigojimo vykdyti Paslaugų sutartį ir nuostolių (negautų pajamų) atlyginimo priteisimo, teismas 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartimi buvo uždraudęs atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo vykdyti Reikalavimo perleidimo sutartį ir įpareigojęs SĮ „Susisiekimo paslaugos“ RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu už pagal 2006-10-27 Paslaugų teikimo sutartį Nr. 20061027-2 suteiktas paslaugas atsiskaityti tiesiogiai su ieškovu RUAB „Urbico“. Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2011m. kovo 24 d. nutartimi minėtas apsaugos priemones panaikino, konstatavęs, kad ieškovas jomis iš esmės siekia modifikuoti 2007-07-23 tarp ieškovo ir Nordea Bank Finland Plc sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį, konkrečiai – jos vykdymo tvarką (civilinė byla Nr. 2-274/2011).
  3. Taikytos apsaugos priemonės yra neproporcingos siekiamam tikslui ir neekonomiškos, iškreipia šalių interesų pusiausvyrą, nes viršija ieškinio apimtį, o visas SĮ „Susisekimo paslaugos“ lėšas gaus ir jomis be reikšmingų apribojimų disponuos ieškovas.
  4. Ieškovas, prašydamas taikyti apsaugos priemones, piktnaudžiavo teise, nes siekia perimti ir disponuoti jam (atsakovui) priklausančiomis lėšomis.

13Ieškovas RUAB „Urbico“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

141.

15Ieškinys prima facie yra pagrįstas, o apeliantas neteisėtai siekia, kad apeliacinės instancijos teismas a priori (iš anksto) pasisakytų dėl ieškinio pagrįstumo. Šio proceso stadijoje teismas neturi pagrindo pasisakyti iš esmės dėl pareikštų materialių reikalavimų.

162.

17Teismui atskleistos visos reikšmingos aplinkybės, o apelianto nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2011m. kovo 24 d. nutartis yra priimta, esant kitoms aplinkybėms, t. y. toje byloje buvo atsisakyta taikyti apsaugos priemones dėl to, kad jis neginčijo Reikalavimo perleidimo sutarties. Be to, toje teismo nutartyje nėra konstatuotas jo nesąžiningumas. Apeliantas neteisingai teigia, kad taikytomis apsaugos priemonėmis yra išspręstas kitoje byloje nagrinėjamas ginčas (Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-608-258/2011 pagal ieškovo RUAB „Urbico“ ieškinį atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“), nes skiriasi toje byloje nagrinėjamos esminės faktinės aplinkybės. Tai yra šioje byloje siekiama pripažinti ginčijamas sutartis niekinėmis, o apsaugos priemonėmis užtikrinti, kad galimas palankus teismo sprendimo įvykdymas nebus apsunkintas.

183.

19Taikytos apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamam tikslui ir ekonomiškos, nes jos bylos nagrinėjimo metu užtikrins esamos padėties išsaugojimą, ieškovo veiklos tęstinumą, įskaitant ir galimybę atsiskaityti su kreditoriais. Priešingu atveju, būtų nutraukta jo veikla, jis taptų nemokus Įmonių bankroto įstatymo prasme ir teismo sprendimas prarastų prasmę.

204.

21Jis nepiktnaudžiavo teise pareikšdamas tokį prašymą, nes taip siekia užtikrinti savo veiklos tęstinumą ir restitucijos taikymą. Be to, jis neturėjo galimybės pažeistų teisių ginti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje Nr. 2-608-258/2011, nes joje dalyvauja kitas atsakovas.

22Trečiasis asmuo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsiliepimu į į atskirąjį skundą prašo jį patenkinti. Nurodo, kad:

231. Ieškovas nesąžiningai nenurodė teismui, kad yra nagrinėjamos kitos civilinės bylos, kuriose sprendžiami RUAB „Urbico“ reikalavimų pagal Rangos sutartį, Paslaugų sutartį, Reikalavimo perleidimo sutartį pagrįstumo klausimai. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-608-258/2011, Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pareiškus savarankiškus reikalavimus, yra sprendžiamas klausimas, kam priklauso reikalavimo teisės į sumas, mokamas pagal Rangos, Paslaugų, Reikalavimo perleidimo sutartis – RUAB „Urbico“ ar bankui. Kitoje Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-7605-258/2011 teismas buvo pritaikęs apsaugos priemones – įpareigojęs SĮ „Susisiekimo paslaugos“ iki įsiteisės teismo sprendimas dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo mokėti tiesiogiai RUAB „Urbico“, bet ne bankui, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2011m. kovo 24 d. nutartimi panaikino minėtas apsaugos priemones.

242. Taikytos apsaugos priemonės yra neproporcingos siekiamam tikslui. Tai yra teismas sumokamas lėšas nurodė pervesti ne pagal bankui, ne įmokėti jas į depozito sąskaitą, bet tiesiogiai ieškovui RUAB „Urbico“ tam, kad būtų palaikyta šios įmonės veikla. Tačiau ieškovo veiklos palaikymo klausimas spręstinas restruktūrizavimo byloje, bet ne šioje byloje, kurioje yra ginčijami sandoriai. Be to, teismas leido disponuoti lėšomis, kurios yra ginčo dalykas kitose bylose ir nepareikalavo jokių garantijų, kad atmetus ieškinį šios lėšos ieškovo bus sugrąžintos. Teismas turėjo įvertinti ir tai, kad šioje byloje nėra keliamas klausimas dėl Rangos sutarties bei Paslaugų sutarties galiojimo ir vykdymo, todėl be pagrindo nusprendė dėl šioje byloje nenagrinėjamų sutarčių vykdymo, t. y. įsiterpė į kitų civilinių bylų nagrinėjimo ribas.

253. Taikytos apsaugos priemonės yra neekonomiškos, t. y. pagal savo pobūdį nesusijusios su pareikštais RUAB „Urbico“ reikalavimais ir būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymu. Ieškovas jau šiuo metu turi teisę, vis dar būdamas banko skolininku pagal Kredito sutartį, gauti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ mokamas lėšas ir jomis disponuoti, nesant jokių garantijų, kad šias lėšas bus galima susigrąžinti, jei ieškinys bus atmestas.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Nagrinėjama, ar teisėta ir pagrįsta yra teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas atsakovui Bankui nuskaityti iš ieškovo sąskaitų į jas trečiojo asmens SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pervedamas lėšas pagal 2006-10-27 rangos sutartį Nr. 20061027-1, 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr. 20062027-2, 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24, draudimas trečiajam asmeniui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pervesti pinigus į atsakovo Banko sąskaitas pagal nurodytas sutartis, šių lėšų areštas, pavedant jas saugoti ieškovui RUAB „Urbico“, ir leidimas ieškovui iš šių lėšų atlikti išvardytus einamuosius mokėjimus įmonės ūkinei komercinei veiklai vykdyti.

28Kaip nustatyta aukščiau, minėtos apsaugos priemonės buvo taikytos siekiant užtikrinti ieškovo RUAB „Urbico“ reikalavimus atsakovui Bankui dėl pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis: 2007-01-17 Ilgalaikio kredito sutartį Nr. ICS 07/01/02, 2007-01-17 sutartį dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių Nr. KS 07/01/001, 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24, pagal minėtas sutartis atliktus įkeitimus bei taikyti restituciją. Pažymėtina, kad minima ginčijama Reikalavimo perleidimo sutartimi Bankui neatšaukiamai ir besąlygiškai ieškovas perleido visas reikalavimo teises į visą esamą ir būsimą SĮ „Susiekimo paslaugos“ įsiskolinimą pagal 2006-10-27 Rangos sutartį dėl automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimo Vilniaus mieste ir 2006-10-27 Paslaugų tiekimo sutartį.

29Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, jog teismas sprendė, kad visų pirma, yra tikslinga sustabdyti ieškovo ginčijamų sutarčių vykdymą iki bylos išnagrinėjimo. Tokią išvadą motyvavo tuo, kad yra tikslinga sukaupti trečiojo asmens pervedamas pinigines lėšas atsiskaitomoje sąskaitoje, iš kurios jos būtų pervestos ieškovui ar atsakovui po to, kai bus išnagrinėta byla ir atsižvelgiant į jos išnagrinėjimo rezultatą. Antra, teismas, suteikdamas plačius įgaliojimus ieškovui disponuoti minėtomis areštuotomis lėšomis, akcentavo tai, kad ieškovui iškelta restruktūrizavimo byla, kurios tikslas yra atkurti įmonės mokumą, o pagal šioje byloje ginčijamą Reikalavimo sutartį, visos lėšos, gaunamos pagal minėtas Rangos sutartį ir Paslaugų teikimo sutartį, atitenka tik vienam iš kreditorių (atsakovui Bankui), todėl ieškovas negauna lėšų veiklai palaikyti, neturi galimybių atsiskaityti su kitais kreditoriais ir dėl to gali tapti nemokus.

30Kaip yra žinoma, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo ir bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati padėtis, kuri buvo iki kreipimosi į teismą. Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į atsakovą apribojantį šių priemonių pobūdį, nustatė, kad jos turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir teisingumo principais (CPK 145 str. 2 d.). Tai yra teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek priemonių, kiek būtina ir pakanka būsimo teismo sprendimo, kuris ieškovui gali būti palankus, įvykdymui užtikrinti, kad jos nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių ir teisėtų interesų daugiau, nei būtina tikslui pasiekti (CPK 17 str.). Be to, gali būti pritaikytos tik tokios priemonės, kurios tiesiogiai susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, nes priešingu atveju, ji neužtikrina sprendimo įvykdymo.

31Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytą apsaugos priemonių taikymo paskirtį ir tikslus, įvertinusi ieškovo šioje byloje pareikštų reikalavimų pobūdį (pripažinti sandorius niekiniais ir negaliojančiais ab initio), kad ginčijama 2007-07-23 Reikalavimo perleidimo sutartis, kurios pagrindu trečiasis asmuo SĮ „Susiekimo paslaugos“ moka už suteiktas paslaugas, kad ginčas tarp šalių yra kilęs iš esmės dėl to, su kuriuo iš šalių (ieškovu ar atsakovu) trečiasis asmuo turi atsiskaityti už suteiktas paslaugas, kad iš tiesų, kaip nurodė teismas, ši aplinkybė bus nustatyta tik išnagrinėjus bylą iš esmės, – daro išvada, kad teismas pagrįstai ir teisėtai pritaikė ieškovo prašomą apsaugos priemonę – draudimą atsakovui Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, nuskaityti nuo ieškovo sąskaitų trečiojo asmens SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pervedamas lėšas ir jas areštuoti. Teisėjų kolegija laiko, kad ši priemonė yra tiesiogiai susijusi su ieškinio dalyku, užtikrina būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir jos taikymas nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros bei yra proporcinga siekiamam tikslui.

32Kaip žinoma, areštavus lėšas, esančias bankų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijos, kurios yra nurodytos teismo nutartyje (CPK 145 str. 5 d.). Tai reiškia, jog yra draudžiama iš areštuotų lėšų atlikti bet kokias finansines operacijas. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo taikyti kitas ieškovo prašomas priemones – draudimą trečiajam asmeniui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pervesti pinigines lėšas pagal nurodytas sutartis į ieškovo sąskaitas, esančias pas atsakovą Banką, ir pavesti šias lėšas saugoti ieškovui. Tuo labiau, kad ieškovas prašyme nenurodė konkrečios atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią, jo manymu, turėtų būti pervedamos trečiojo asmens piniginės lėšos, dėl kokių priežasčių mano, kad jų laikymas atsakovo Banke esančiose sąskaitose yra negalimas. Dėl to ši apsaugos priemonė panaikintina (CPK 185 str.).

33Kaip yra žinoma, įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, jų proporcingumas siekiamiems tikslams. Tai reiškia, kad ieškovas, prašydamas leisti iš areštuotų lėšų atlikti einamuosius mokėjimus įmonės ūkinei komercinei veiklai vykdyti (pvz.: kanceliarinėms ir biuro prekėms įsigyti, nuomoti, mokėti už įmonės veiklai reikalingus vertimus, transporto, pervežimų, siuntų ir pašto paslaugas, išlaidas, susijusias su darbuotojų tarnybinėmis komandiruotėmis, teisines ir skolų išieškojimo, notarų, darbų saugos paslaugas ir kt.) turėjo pareigą įrodyti šios priemonės taikymo būtinumą, pagrįstumą ir apimtį. Kaip jau minėta, teismas, taikydamas šią apsaugos priemonę, vadovavosi tik tuo, kad ieškovas yra restruktūrizuojama įmonė, todėl jos veiklai yra būtinos lėšos. Teisėjų kolegija sprendžia, kad vien ši aplinkybė pati savaime nėra pakankama taikyti tokio masto leidimą ieškovui laisvai disponuoti areštuotomis lėšomis, tuo tarpu įrodymų, patvirtinančių konkrečių jo veiklai (einamiesiems mokėjimams) būtinų piniginių lėšų dydžio, ieškovas nepateikė.

34Pažymėtina, kad iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad praėjus beveik 2 metams nuo ieškovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo restruktūrizavimo planas vis dar nėra patvirtintas. Kaip žinoma, iškėlus restruktūrizavimo bylą įmonės restruktūrizavimas tampa galimas tik sudarius bei patvirtinus restruktūrizavimo planą, kuris yra esminis dokumentas tokioje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2011). Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau ĮRĮ) 12 straipsnyje tiesiogiai įtvirtinta, kad šiame plane turi būti restruktūrizavimo tikslai ir trukmė, įmonės verslo planas restruktūrizavimo laikotarpiui, kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir tenkinimo terminai, numatoma kreditorių pagalba dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme, vykdymo: reikalavimų vykdymo terminų atidėjimas, reikalavimų (jų dalies) atsisakymas, piniginės prievolės pakeitimas kita ir kt. Visą įmonei nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja bei vadovauja veiklai įmonės valdymo organai pagal savo kompetenciją, nustatytą įmonės steigimo ir kituose įmonės veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, vadovaudamiesi restruktūrizavimo planu, laikydamiesi ĮRĮ ir teismo nutartyje nustatytų apribojimų ir pagal kompetenciją atsako už tinkamą įmonės lėšų einamosioms įmokoms mokėti naudojimą šio ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju ir už 8 straipsnio 1, 2 ir 4 punktuose nustatytų įsipareigojimų vykdymą (ĮRĮ 9 str.).

35Taigi minėti įstatyme nustatyti įpareigojimai, kurie yra susiję tiek su pačios įmonės, tiek jos kreditorių interesais, bei bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad ieškovas, prašydamas leisti atlikti jam einamuosius mokėjimus, kaip minėta, privalo teismui pagrįsti, kokio dydžio piniginės lėšos ir kokiems konkretiems tikslams iš areštuotų lėšų bus naudojamos. Priešingu atveju, kaip teisingai teigia apeliantas, esant neapibrėžtai apsaugos priemonei, yra pažeidžiami proporcingumo, ekonomiškumo ir šalių teisėtų interesų pusiausvyros, lygiateisiškumo principai (CPK 185 str.).

36Atsižvelgdama į aukščiau nustatytas teisines ir faktines aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas pakeisti skundžiamą teismo nutartį, tai yra palikti galioti teismo taikytą draudimą atsakovui Bankui nuskaityti sau iš ieškovo sąskaitų į jas trečiojo asmens SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pervedamas lėšas pagal 2006-10-27 rangos sutartį Nr. 20061027-1, 2006-10-27 paslaugų teikimo sutartį Nr. 20062027-2, 2007-07-23 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24 ir šias lėšas areštuoti, o kitas taikytas apsaugos priemones panaikinti (CPK 144, 145 str., 263 str. 1 d., 338 str.).

37Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad ši nutartis neužkerta kelio kreiptis į teismą su pagrįstu prašymu dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo (CPK 148 str.).

38Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartį pakeisti.

40Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties dalį, kuria uždrausta trečiajam asmeniui savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ pervesti sumas į atsakovo Nordea Bank Finland Plc banko sąskaitas pagal 2006 m. spalio 27 d. rangos sutartį Nr. 20061027-1, 2006 m. spalio 27 d. paslaugų teikimo sutartį Nr.20062027-2 ir 2007 m. liepos 23 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24.

41Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties dalį, kuria areštuotos savivaldybės „Susisiekimo paslaugos“ pagal 2006 m. spalio 27 d. rangos sutartį Nr. 20061027-1, 2006 m. spalio 27 d. paslaugų teikimo sutartį Nr.20062027-2 ir 2007 m. liepos 23 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24 sumokamos sumos, pavestos saugoti ieškovui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Urbico“ ir ieškovui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei iš šių lėšų leista atlikti einamuosius mokėjimus įmonės įprastinei ūkinei komercinei veiklai vykdyti, t. y. mokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas; mokėti už medžiagas ir žaliavas, reikalingas įmonės paslaugų teikimui, darbo priemonių įsigijimą bei jų nuomą, eksploataciją; automobilių ir kitos techninės įrangos nuomą, remontą ir eksploatavimą, techninių apžiūrų atlikimą; prekes ir paslaugas, būtinas įmonės vykdomų projektų aptarnavimui ir priežiūrai, įskaitant subrangovų paslaugas, būtinas įrangos metrologines patikras, atliekų bei šiukšlių išvežimą, deratizacijos paslaugas; biuro įrangos (kompiuterių, kopijavimo, spausdinimo aparatų, projektorių ir pan.) nuomą, remontą ir eksploataciją, informacinių technologijų ūkio (kompiuterių, biuro technikos ir pan.) bei kompiuterinių programų, kt. programinės įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas; kanceliarinių ir biuro prekių įsigijimą ir nuomą, reikalingus įmonės veiklai vertimus; transporto, pervežimų, siuntų ir pašto, telekomunikacijų paslaugas, degalų ir degalinių prekių/paslaugų įsigijimą, išlaidas, susijusias su darbuotojų tarnybinėmis komandiruotėmis; negyvenamųjų patalpų nuomą, komunalines paslaugas, patalpų valymą ir priežiūrą, turto apsaugos ir signalizacijos paslaugas bei apsaugos sistemų priežiūrą ir eksploatavimą, įmonei priklausančio ar nuomojamo turto draudimą; pinigų inkasavimo, valiutos keitimo paslaugas, kasos operacijų finansavimą; teisines ir skolų išieškojimo, notarų, darbų saugos paslaugas; konkursinės medžiagos įsigijimą dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose, sutarčių vykdymo garantijas ir laidavimus; įvairias rinkliavas, susijusias su dalyvavimu viešųjų pirkimų konkursuose; dalyvavimo konkursuose ir sutarčių vykdymo garantijų išdavimą; paslaugas, susijusias su įmonei privalomų sertifikatų, atestatų ir leidimų galiojimu, pratęsimu ir priežiūra.

42Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

43Nutarties nuorašą išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi UAB „Urbico“... 6. Ieškovas RUAB „Urbico“ 2011-08-12 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 7. Šiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi netenkino... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi panaikino teismo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 13. Ieškovas RUAB „Urbico“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį... 14. 1.... 15. Ieškinys prima facie yra pagrįstas, o apeliantas neteisėtai siekia, kad... 16. 2.... 17. Teismui atskleistos visos reikšmingos aplinkybės, o apelianto nurodyta... 18. 3.... 19. Taikytos apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamam tikslui ir... 20. 4.... 21. Jis nepiktnaudžiavo teise pareikšdamas tokį prašymą, nes taip siekia... 22. Trečiasis asmuo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsiliepimu į į atskirąjį... 23. 1. Ieškovas nesąžiningai nenurodė teismui, kad yra nagrinėjamos kitos... 24. 2. Taikytos apsaugos priemonės yra neproporcingos siekiamam tikslui. Tai yra... 25. 3. Taikytos apsaugos priemonės yra neekonomiškos, t. y. pagal savo pobūdį... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Nagrinėjama, ar teisėta ir pagrįsta yra teismo nutartis, kuria pritaikytos... 28. Kaip nustatyta aukščiau, minėtos apsaugos priemonės buvo taikytos siekiant... 29. Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, jog teismas sprendė, kad visų... 30. Kaip yra žinoma, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų... 31. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytą apsaugos priemonių... 32. Kaip žinoma, areštavus lėšas, esančias bankų sąskaitose, leidžiama su... 33. Kaip yra žinoma, įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius... 34. Pažymėtina, kad iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti,... 35. Taigi minėti įstatyme nustatyti įpareigojimai, kurie yra susiję tiek su... 36. Atsižvelgdama į aukščiau nustatytas teisines ir faktines aplinkybes,... 37. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad ši nutartis neužkerta kelio kreiptis į... 38. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 39. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartį pakeisti.... 40. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties dalį,... 41. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarties dalį,... 42. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 43. Nutarties nuorašą išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui –...