Byla 2-274/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, Nordea Bank Finland Plc (AB) ir atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutarties, kuria teismas tenkino ieškovo RUAB „Urbico“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-7605-258/2010 pagal ieškovo RUAB „Urbico“ prevencinį ieškinį atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ dėl uždraudimo vykdyti pinigines prievoles trečiajam asmeniui ir įpareigojimo šias prievoles vykdyti ieškovui, taip pat dėl nuostolių atlyginimo priteisimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Nordea Bank Finland Plc (AB).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su įpareigojimu vykdyti paslaugų sutartį bei negautų pajamų atlyginimu.

6Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami klausimai susiję su laikinųjų apsaugos priemonių prevenciniam ieškiniui užtikrinti taikymo pagrįstumu.

7Ieškovas RUAB „Urbico“ kartu su UAB „Siemens“, UAB „Fima“ ir UAB „HNIT-Baltic“ 2006 m. birželio 15 d. sudarė jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią įsteigė laikiną savanorišką partnerių susivienijimą – konsorciumą. Konsorciumas, atstovaujamas ieškovo, kaip konsorciumo atsakingojo partnerio, 2006 m. spalio 27 d. su atsakovu SĮ „Susisiekimo paslaugos“ sudarė rangos sutartį „Dėl automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimo Vilniaus mieste“ Nr. 20061027-1 (toliau – Rangos sutartis) bei paslaugų teikimo sutartį Nr. 20061027-2, kuria konsorciumas įsipareigojo teikti atsakovui Automatizuoto šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugų sutartis). Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi nutarė ieškovui iškelti restruktūrizavimo bylą. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 11 d. nutartimi šią Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl restruktūrizavimo paliko nepakeistą. Tačiau ieškovas nurodė, kad atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ savo neteisėtais veiksmais, pažeisdamas Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 str. 2 d., 16 str. 3 d. 2 p. (toliau ĮRĮ), RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu po 2010 m. vasario 11 d. atsiradusias ieškovo turtines teises į atlyginimą pagal paslaugų sutartį vykdo ne tiesiogiai ieškovui RUAB „Urbico“, o trečiajam asmeniui Nordea Bank Finland Plc (AB), dėl ko kyla žalos grėsmė RUAB „Urbico“, jo kreditoriams ir RUAB „Urbico“ teikiamų viešųjų paslaugų gavėjams (viešajam interesui). Dėl šios priežasties ieškovas RUAB „Urbico“ prevenciniu ieškiniu atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ bei trečiajam asmeniui Nordea Bank Finland Plc. Prašė uždrausti RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu atsakovui vykdyti pinigines prievoles, kylančias iš tarpusavio 2006 m. spalio 27 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. 20061027-2, kitiems asmenims nei RUAB „Urbico“, bei įpareigoti atsakovą SĮ „Susisiekimo paslaugos“ vykdyti šias pinigines prievoles tiesiogiai RUAB „Urbico“ į RUAB „Urbico“ atsiskaitomąją sąskaitą; priteisti ieškovui RUAB „Urbico“ iš atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 1 087 100,77 Lt dydžio nuostolių (negautų pajamų) atlyginimą; nepranešus atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, išvardintas prie ieškinio pridėtame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių (toliau – Prašymas): uždrausti atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje priėmimo ir įsiteisėjimo vykdyti 2007 m. liepos 23 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24 ir įpareigoti atsakovą SĮ „Susisiekimo paslaugos“ RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu (t.y. iki įsiteisės teismo nutartis dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo) už pagal 2006 m. spalio 27 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 20061027-2 suteiktas paslaugas atsiskaityti su ieškovu RUAB „Urbico“ tiesiogiai; areštuoti ieškinio kainos ribose – 1087100,77 Lt atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ priklausantį, taip pat atsakovo patikėjimo teise valdomą kilnojamą ir nekilnojamą turtą, padarant įrašus dėl nuosavybės perleidimo draudimo viešame registre, o jo neradus ar nepakankant– banko sąskaitose ir pas trečiuosius asmenis esančias atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ lėšas, leidžiant iš areštuotų lėšų ir turto mokėti užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčiu į valstybės (savivaldybės) bei socialinio draudimo biudžetus, atsiskaityti su ieškovu RUAB „Urbico“ bei savo teisiniais patarėjais (advokatais).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Uždraudė atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo vykdyti 2007 m. liepos 23 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24, įpareigoti atsakovą SĮ „Susisiekimo paslaugos“ RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu už pagal 2006 m. spalio 27 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. 20061027-2 suteiktas paslaugas atsiskaityti su ieškovu RUAB „Urbico“ tiesiogiai; areštuoti ieškinio ribose atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ priklausantį, taip pat atsakovo patikėjimo teise valdomą kilnojamą ir nekilnojamą turtą. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į prevenciniame ieškinyje ieškovo nurodytas aplinkybes, nustatė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, preziumuojant aplinkybę, kad ieškinio antrasis reikalavimas yra turtinis ir jo suma 1 087 100,77 Lt restruktūrizuojamai įmonei laikytina didele, o tai didina teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

11Tretysis asmuo ir atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ padavė atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutarties dėl įpareigojimo vykdyti paslaugų sutartį ir negautų pajamų atlyginimo.

12Tretysis asmuo ir atsakovas atskiraisiais skundais prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tretysis asmuo skundą grindžia šiais argumentais:

131)

14Ieškinys yra prima facie nepagrįstas, nes turtinės teisės į atlyginimą už suteiktas paslaugas trečiajam asmeniui buvo perleistos iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, 2007 m. liepos 23 d. konsorciumui, atstovaujamam atsakingojo partnerio ieškovo, ir trečiajam asmeniui sudarius reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24 (toliau - Reikalavimo perleidimo sutartis). 2009 m. kovo 27 d. trečiasis asmuo, atsakovas bei ieškovas, kaip konsorciumo atsakingasis partneris, pasirašė Susitarimą Nr. 09/03/16 (toliau – Trišalis susitarimas), kuriame inter alia pažymima, kad Trišalio susitarimo pasirašymo dieną įsigaliojo Reikalavimo perleidimo sutartis ir trečiajam asmeniui perėjo visos esamos ir būsimos reikalavimo teisės į gautinas sumas pagal Rangos ir Paslaugų sutartis. Todėl mokėjimai pagal jas atitinka ĮRĮ 16 str. 3 d. 2 p. Be to, ieškovas jau yra pareiškęs 2010 m. balandžio 28 d. ieškinį atsakovui dėl atlyginimo už atliktus darbus, turėtų išlaidų ir skolos priteisimo, kuriuo ieškovas prašo priteisti iš atsakovo atlyginimą už atliktus darbus bei suteiktas paslaugas pagal Rangos ir Paslaugų sutartis (Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-5747-258/2010). Ieškovo reikalavimai nagrinėjamoje byloje (dėl 1 087 100,77 litų priteisimo) ir minėtoje iš esmės sutampa.

152)

16Ieškinys, taip pat ir Prašymas, pareikštas piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, nes ieškinį bei prašymą ieškovas pareiškė siekdamas, kad teismas taikytų ieškovo prašytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis tretysis asmuo faktiškai būtų įpareigotas daryti besąlygines nuolaidas ieškovui, nes jų pagalba ieškovui būtų pervedami trečiajam asmeniui priklausantys pinigai, o ieškovas turėtų galimybę juos naudoti savo nuožiūra.

173)

18Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka laikinumo sąlygos. Laikinosios apsaugos priemonės, atsižvelgiant į jų esmę bei paskirtį, negali pakeisti materialinių teisinių santykių, nes jomis ginčas nėra išsprendžiamas iš esmės, tuo tarpu pritaikyta laikinąja apsaugos priemone šis teisinis santykis yra iš esmės pakeičiamas, atsakovas yra įpareigojamas vykdyti prievolę ne trečiajam asmeniui, bet ieškovui, kuris neturi reikalavimo teisės į atsakovą ir atitinkamai neturi teisės priimti atsakovo mokamas sumas.

194)

20Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos, nes viršija ieškinio apimtį: buvo nuspręsta dėl atsakovo, kuris nėra Reikalavimo perleidimo sutarties šalis, be to, pritaikyta laikinąja apsaugos priemone suteikiamas pagrindas manyti, kad ja atsakovui uždraudžiama vykdyti ir Rangos sutartį, nors tokio reikalavimo ieškovas nereiškia.

215)

22Nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra tapačios pareikštam reikalavimui, nesant tam pakankamo pagrindo. Teismas gali taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios iš esmės gali sutapti su ieškinyje pareikštais reikalavimais, tačiau tokie atvejai yra išimtiniai ir susiję su negalimumu kitokiu būdu užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. Objektyvaus pagrindo pripažinti tokioms aplinkybėms nebuvo.

236)

24Nutartimi areštas atsakovo turtui pritaikytas nepagrįstai. Ieškovas neįrodė arešto atsakovo turtui taikymo būtinybės, o vien didelė ieškinio suma per se nelemia teismo sprendimo neįvykdymo rizikos.

257)

26Teismo nutartis nėra tinkamai motyvuota: nutartyje nėra pasisakyta nei dėl vieno ieškovo nurodyto argumento, ji grindžiama deklaratyviais, neaiškiais ir nesuprantamais teiginiais.

27Atsakovas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

281)

29Ieškovas klaidingai aiškina ĮRĮ 9 str. 1 d. bei ĮRĮ 16 str. 3 d. 2 p. Šiose normose nurodoma apie ieškovo finansinių prievolių vykdymą, bet ne apie atsakovo prievolių vykdymą trečiajam asmeniui, be to ĮRĮ 16 str. 3 d. 2 p. esantis draudimas nereiškia, kad restruktūrizuojama įmonė neturi vykdyti prieš restruktūrizavimo procesą sudarytų sutarčių. Taigi ĮRĮ nedraudžia perleisti reikalavimo teisių.

302)

31Reikalavimo sutarties vykdymas nereiškia ir nekelia grėsmės ieškovo interesams: atsakovas yra savivaldybės įmonė, o gaunantis lėšas asmuo – bankas – todėl nėra jokios rizikos, kad ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti įvykdytas. Nebuvo jokių objektyvių duomenų, kad atsakovas vengia vykdyti teismo sprendimą.

323)

33Nutartimi Vilniaus apygardos teismas išsprendė šalių ginčą, kadangi sukūrė tokią situaciją, kuri atsirastų tenkinus ieškovo ieškinį. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis ieškovas siekia realaus sutarties įvykdymo be galutinio įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuris patvirtintų galiojančią ir teisėtą prievolę. Tokia situacija yra neteisinga, neatitinka CPK ir turėtų būti panaikinta, kad būtų užkirstas kelias atsirasti nepagrįstai žalai.

344)

35Ieškovo ir trečiojo asmens tarpusavio santykiai, susiję su lėšų nuskaitymu iš ieškovo banko sąskaitų, yra nesusiję su atsakovu ir Paslaugų sutarties vykdymu.

365)

37Prezumpcija, kad didelės sumos reikalavimas sukelia grėsmę galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymui yra paneigiama, nes atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ yra viešasis juridinis asmuo, ir bendros išieškojimo taisyklės, numatytos CPK normose, bei Apeliacinio teismo praktika patvirtina, kad savivaldybė, kuriai taikoma subsidiarioji atsakomybė su atsakovu, yra specifinis juridinis asmuo, kuris iš esmės negali būti nemokus ar bankrutuoti, tai yra neįvykdyti būsimo teismo sprendimo. Be to, atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ yra finansiškai pajėgus vykdyti savo prievoles.

386)

39Skundžiama Vilniaus apygardos teismo nutartis apsunkina SĮ „Susisiekimo paslaugos“ veiklos vykdymą (viešųjų paslaugų teikimą), tokiu būdu akivaizdžiai pažeidžiant viešąjį interesą ir sukeliant neprotingus nuostolius. Tokiu būdu kartu pažeidžiamas ir ekonomiškumo bei interesų pusiausvyros principai, kadangi prioritetu iškėlė vienos įmonės interesus gauti finansinę naudą prieš viso Vilniaus miesto ir jo gyventojų bei svečių interesus naudotis viešojo transporto sistema ir tinkamai paskirstyti miesto biudžeto lėšas.

40Ieškovas RUAB „Urbico“ padavė atsiliepimą į atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutarties dėl įpareigojimo vykdyti paslaugų sutartį ir negautų pajamų atlyginimo.

41Ieškovas atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo atmesti atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc atskiruosius skundus ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

421)

43Ieškinys yra pagrįstas, kas įvertintina nagrinėjant bylą iš esmės. Teismui nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą pagal įstatymo reikalavimus negali būti sprendžiamas ieškinio pagrįstumo klausimas, nes šioje stadijoje byla iš esmės nenagrinėjama ir dėl ieškinio pagrįstumo teismas už atsakovą nepasisako. Apeliantų teiginiai dėl ĮRĮ 16 str. 3 d. 2 p. taikymo yra nepagrįsti ir klaidinantys, nes šioje normoje numatyta, kad restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu be teismo leidimo restruktūrizuojama įmonė negali perduoti įmonės ar jos dalies, ilgalaikio turto ar turtinių teisių kitų asmenų nuosavybėn ar leisti jiems naudotis įmonės turtu neatlygintinai. Be to, reikalavimai šioje byloje ir civilinėje byloje Nr. 2-5747-258/2010 nėra tapatūs. Pastarojoje byloje pateiktu ieškiniu reikalaujama atsiskaityti už paslaugas, suteiktas dar iki restruktūrizavimo bylos ieškovui iškėlimo, tuo tarpu nagrinėjamoje byloje dėl neteisėtų atsakovo veiksmų ieškovas patyrė žalą, išreikštiną nuostoliais – negautomis pajamomis. Be to, nagrinėjamoje byloje reikalaujama ne priteisti skolą pagal paslaugų sutartį, bet iš šios sutarties kylančias pinigines prievoles vykdyti ieškovui, o ne trečiajam asmeniui.

442)

45Tretysis asmuo netiesiogiai patvirtino, kad egzistuoja savarankiškas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Fakto, kad iš ieškovo sąskaitos trečiojo asmens kreditorinio reikalavimo tenkinimui nuskaitomos sumos, gautinos ne tik pagal Paslaugų sutartį, bet ir pagal kitas sutartis, į kurias ieškovas nėra perleidęs reikalavimo teisių, tretysis asmuo nepaneigė.

463)

47Atskirųjų skundų patenkinimas pažeistų ne tik ieškovo RUAB „Urbico“, bet ir viešąjį interesą (šios įmonės kreditorių ir darbuotojų interesus). Dėl lėšų stygiaus (atsakovo kaltės) nutraukus nurodytų viešųjų paslaugų teikimą, sutriktų Vilniaus miesto eismo šviesoforinio reguliavimo sistema, kas itin neigiamai atsilieptų šių viešųjų paslaugų gavėjams: Vilniaus miesto gyventojams ir jo svečiams.

484)

49Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus civilinio proceso principus (LR CPK 6 str., 17 str., 145 str. 2 d.). Ieškovas prašė teismo taikyti tik tas konkrečias laikinąsias apsaugos priemones, kurių pagalba būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo realus įvykdymas ir apskritai išvengta situacijos, kuriai susiklosčius net ir palankus ieškovui teismo sprendimas netektų prasmės.

505)

51Teismas turėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš dalies sutampančias su ieškinio dalyku, nes pagal teismų praktiką, prevencinio ieškinio padavimo atveju teismas gali taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios iš esmės gali sutapti su ieškinyje pareikštais reikalavimais. Tokie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atvejai yra išimtiniai ir susiję su negalimumu kitokiu būdu užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, tačiau nagrinėjamu atveju siekiant apsaugoti ieškovo ir jo kreditorių bei darbuotojų (viešąjį interesą) būtinas neatidėliotinas tokių priemonių taikymas.

526)

53Atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ turto arešto taikymo būtinybė jau patvirtinta įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1259/2010.

547)

55Nutartis tinkamai motyvuota. Lietuvos teismuose yra suformuota teismų praktika, jog aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, teismų praktikoje preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės sumos turtinis ginčas, dėl ko nėra būtinas išsamus nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvavimas, pasisakant dėl kiekvieno ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

57IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

58Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones pagal ieškovo pareikštus reikalavimus atsakovui dėl draudimo vykdyti paslaugų sutartį kitiems asmenims, įpareigojimo šią sutartį vykdyti ieškovo naudai bei negautų pajamų priteisimo.

59Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

60Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jei atlikęs tokį vertinimą teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Kaip nurodoma teismų praktikoje, tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Nustačius, kad ieškovo pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai preliminariai leidžia manyti, kad ieškovui palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

61Be to, teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas užtikrinti tik tų reikalavimų, kurie buvo pareikšti byloje, įvykdymą, ir neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, apsaugodamas galimus reikalavimus, kurie byloje nebuvo pareikšti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-942/2010). Todėl teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-475/2010). Jeigu ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė nesusijusi su ieškinio dalyku, ji negali būti taikoma, nes neužtikrina sprendimo įvykdymo.

62Kai ieškovas kaip laikinąją apsaugos priemonę prašo taikyti atsakovo turto areštą, reikia įvertinti ne tik atsakovo turtinę padėtį, bet ir jo teisinę formą, statusą. Kai atsakovu patraukiama savivaldybės įmonė, teikianti viešąsias paslaugas, šios įmonės turtas pagal pareikštus reikalavimus jų įvykdymo užtikrinimui gali būti areštuojamas tik tuomet, jei įmonės turtinė padėtis yra sunki. Tokia išvada darytina dėl to, jog įstatymai griežtai reglamentuoja ir riboja tokio viešojo juridinio asmens teises disponuoti tiek nuosavybės, tiek ir patikėjimo teise valdomu turtu.

63Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinyje pareiškė kelis tarpusavyje susijusius reikalavimus: 1) Reikalavimą dėl uždraudimo atsakovui vykdyti pinigines prievoles tretiesiems asmenims pagal 2006 m. spalio 27 d. Automatizuoto šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste priežiūros paslaugų teikimo sutartį ir įpareigojimo šias prievoles vykdyti ieškovo naudai; 2) Reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo priteisimo.

64Pirmojo reikalavimo įvykdymo užtikrinimui pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, kurios sutampa su pareikštais reikalavimais. Tokia procesinė situacija, kai taikytos laikinosios apsaugos priemonės sutampa su pareikštais reikalavimais apskritai yra galima (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-781/2009). Tačiau šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo taikyti tokių laikinųjų apsaugos priemonių.

65Pirma, ieškovas pagal pareikštus reikalavimus dėl uždraudimo atsakovui vykdyti 2007 m. liepos 23 d. reikalavimo perleidimo sutartį tretiesiems asmenims ir įpareigojimo atsakovui atsiskaityti su ieškovu tiesiogiai pagal 2006 m. spalio 27 d. paslaugų teikimo sutartį už suteiktas paslaugas, iš esmės siekia modifikuoti 2007 m. liepos 23 d. tarp ieškovo ir trečiuoju asmeniu byloje patraukto Nordea Bank Finland Plc (AB) sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį, konkrečiai – jos vykdymo tvarką. Ieškovas siekia, kad atsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaitytų su juo tiesiogiai, o ne pagal ieškovo sudarytą galiojantį susitarimą su trečiuoju asmeniu. Tačiau ieškovas nereiškia ieškinio dėl 2007 m. liepos 23 d. reikalavimo perleidimo sutarties nuginčijimo. Esant tokiems ieškovo pareikštiems reikalavimams, prevencinio ieškinio pagrindu negali būti taikomi ribojimai ar suvaržymai įstatymo galią šalims turinčios sutarties galiojimui ir jos vykdymui (CK 6.189 str. 1 d.). Antra, aplinkybė, kad ieškovas yra restruktūrizuojama įmonė, neturi reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, kadangi 2001 m. kovo 20 d. ĮRĮ 16 straipsnio trečiosios dalies 2 punktas įtvirtina draudimą restruktūrizuojamai įmonei restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu be teismo leidimo perduoti įmonę arba jos dalį, ilgalaikį turtą ar turtines teises kitų asmenų nuosavybėn ar leisti jiems naudotis įmonės turtu neatlygintinai. Taigi, ši imperatyvi norma restruktūrizuojamai įmonei, o ne jos kreditoriui ar skolininkui nustato draudimą atlikti veiksmus, dėl kurių galėtų pasunkėti įmonės turtinė padėtis.

66Antrojo reikalavimo įvykdymo užtikrinimui pirmosios instancijos teismas taikė atsakovo turto areštą.

67Kaip minėta, atsakovas – savivaldybės įmonė, kuri teikia viešojo transporto paslaugas Vilniaus mieste. Ši aplinkybė savaime nepaneigia ieškinio didelės sumos ir galimos grėsmės jame pareikštų reikalavimų neįvykdymui. Tačiau ieškovo pateikti duomenys prima facie leidžia teigti, kad pateikti įrodymai, neginčijant 2007 m. liepos 23 d. reikalavimo perleidimo sutarties, iš esmės negali patvirtinti nei vieno iš pareikštų reikalavimų pagrįstumo. Be to, byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovo turtinė padėtis yra gera (pagal balansą 2009 m. gruodžio 31 d. duomenimis įmonės turtas sudarė 279 594 142 Lt), ji reguliariai gauna dotacijų iš savivaldybės biudžeto.

68Dėl kitų atskirajame skunde bei atsiliepimuose į juos išdėstytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

69Taigi, pirmosios instancijos teismas nevertino prima facie ieškovo pateiktų duomenų, neatsižvelgė į tai, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – draudimas ir įpareigojimas atlikti tam tikrus veiksmus nėra susijusios su ieškinyje pareikštais reikalavimais, netinkamai įvertino atsakovo teisinį statusą byloje sprendžiant klausimą dėl arešto taikymo jo turtui. Todėl žemesnės instancijos teismo nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, naikintina, o ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 144 str. 1 d., 337 str. 2 p.).

70Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro tvarkytojas, kad būtų panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, šioje byloje taikytos atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ turtui (CPK 152 str. 3 d.).

71Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu ir 152 straipsnio trečiąja dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

72Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės - draudimas atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ iki teismo sprendimo įsiteisėjimo vykdyti 2007 m. liepos 23 d. sudarytą Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 07/07/24 ir įpareigojimas atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu už suteiktas paslaugas pagal 2006 m. spalio 27 d. sudarytą Paslaugų teikimo sutartį Nr. 20061027-2 atsiskaityti su ieškovu RUAB „Urbico“ tiesiogiai, taip pat atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ turto areštas 1 087 100,77 Lt sumai, panaikinti.

73RUAB „Urbico“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-7605-258/2010 pagal ieškovo RUAB „Urbico“ prevencinį ieškinį atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ dėl uždraudimo vykdyti pinigines prievoles trečiajam asmeniui ir įpareigojimo šias prievoles vykdyti ieškovui, taip pat dėl nuostolių atlyginimo priteisimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Nordea Bank Finland Plc (AB), atmesti.

74Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su įpareigojimu vykdyti paslaugų... 6. Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami klausimai susiję su laikinųjų... 7. Ieškovas RUAB „Urbico“ kartu su UAB „Siemens“, UAB „Fima“ ir UAB... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartimi atsakovo prašymą... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 11. Tretysis asmuo ir atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ padavė... 12. Tretysis asmuo ir atsakovas atskiraisiais skundais prašo pirmosios instancijos... 13. 1)... 14. Ieškinys yra prima facie nepagrįstas, nes turtinės teisės į... 15. 2)... 16. Ieškinys, taip pat ir Prašymas, pareikštas piktnaudžiaujant procesinėmis... 17. 3)... 18. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka laikinumo sąlygos.... 19. 4)... 20. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos, nes viršija... 21. 5)... 22. Nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra tapačios pareikštam... 23. 6)... 24. Nutartimi areštas atsakovo turtui pritaikytas nepagrįstai. Ieškovas... 25. 7)... 26. Teismo nutartis nėra tinkamai motyvuota: nutartyje nėra pasisakyta nei dėl... 27. Atsakovas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 28. 1)... 29. Ieškovas klaidingai aiškina ĮRĮ 9 str. 1 d. bei ĮRĮ 16 str. 3 d. 2 p.... 30. 2)... 31. Reikalavimo sutarties vykdymas nereiškia ir nekelia grėsmės ieškovo... 32. 3)... 33. Nutartimi Vilniaus apygardos teismas išsprendė šalių ginčą, kadangi... 34. 4)... 35. Ieškovo ir trečiojo asmens tarpusavio santykiai, susiję su lėšų... 36. 5)... 37. Prezumpcija, kad didelės sumos reikalavimas sukelia grėsmę galimai ieškovui... 38. 6)... 39. Skundžiama Vilniaus apygardos teismo nutartis apsunkina SĮ „Susisiekimo... 40. Ieškovas RUAB „Urbico“ padavė atsiliepimą į atskiruosius skundus dėl... 41. Ieškovas atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo atmesti atsakovo SĮ... 42. 1)... 43. Ieškinys yra pagrįstas, kas įvertintina nagrinėjant bylą iš esmės.... 44. 2)... 45. Tretysis asmuo netiesiogiai patvirtino, kad egzistuoja savarankiškas pagrindas... 46. 3)... 47. Atskirųjų skundų patenkinimas pažeistų ne tik ieškovo RUAB „Urbico“,... 48. 4)... 49. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka ekonomiškumo,... 50. 5)... 51. Teismas turėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš dalies... 52. 6)... 53. Atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ turto arešto taikymo būtinybė jau... 54. 7)... 55. Nutartis tinkamai motyvuota. Lietuvos teismuose yra suformuota teismų... 57. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 58. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė... 59. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos... 60. Spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi... 61. Be to, teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas... 62. Kai ieškovas kaip laikinąją apsaugos priemonę prašo taikyti atsakovo turto... 63. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinyje pareiškė kelis tarpusavyje... 64. Pirmojo reikalavimo įvykdymo užtikrinimui pirmosios instancijos teismas... 65. Pirma, ieškovas pagal pareikštus reikalavimus dėl uždraudimo atsakovui... 66. Antrojo reikalavimo įvykdymo užtikrinimui pirmosios instancijos teismas... 67. Kaip minėta, atsakovas – savivaldybės įmonė, kuri teikia viešojo... 68. Dėl kitų atskirajame skunde bei atsiliepimuose į juos išdėstytų... 69. Taigi, pirmosios instancijos teismas nevertino prima facie ieškovo... 70. Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro... 71. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu ir 152... 72. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį, kuria taikytos... 73. RUAB „Urbico“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 74. Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro...