Byla B2-768-124/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Entafarma“, uždarosios akcinės bendrovės „Europart“ ir VSDFV Šiaulių skyriaus ieškinius atsakovui vaistinei uždarajai akcinei bendrovei „Foldija“ dėl bankroto bylos iškėlimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Entafarma“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui vaistinei UAB „Foldija“. Nurodė, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 11 203,76 Lt, skolos įvykdymo terminas yra suėjęs, nors pagal skolų suderinimo aktą yra skolingas 29 749,42 Lt, atsakovas visiškai nevykdo 2012-07-09 susitarimo dėl įsiskolinimo mokėjimo. Mano, kad įmonė yra nemoki, atsakovo turtas 334 944,28 Lt sumai yra areštuotas, teismuose yra pradėta nemažai bylų, todėl prašo iškelti vaistinei UAB „Foldija“ bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Vermosa“ (1 t., 2–4 b. l.).

3Ieškovas UAB „Europart“ nurodo, kad atsakovas jam yra skolingas 19 790,04 bei 902 Lt bylinėjimosi išlaidų pagal 2012-06-25 Klaipėdos miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr.2-8233-618/2012,kurio neįvykdė, todėl mano, kad atsakovas yra nemokus, prašo iškelti vaistinei UAB „Foldija“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Ius Positivum“, kuris turi filialą ir Šiaulių mieste (1 t., 119–121 b. l. ).

4VSDFV Šiaulių skyrius prašo atsakovui iškelti bankroto bylą, nes atsakovas nevykdo įsipareigojimų, nemoka socialinio draudimo įmokų, skola 2013-04-01 sudaro 20 577,46 Lt. VSDFV Šiaulių skyrius kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovui sumokėjus dalį įsiskolinimo, ieškovas ieškinio atsisakė. Vaistinė UAB „Foldija“ įsipareigojimo sumokėti skolą nevykdė, todėl pakartotinai prašo iškelti bankroto bylą. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Ritava“ (2 t., 2–3 b. l.).

5Atsakovas vaistinė UAB “Foldija“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Vaistinei UAB “Foldija“ keltina bankroto byla.

7LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Iš teismui pateikto 2012 m. balanso matyti, kad atsakovas 2012 m. gruodžio 31 dienai turėjo turto 739 277 Lt sumai, ilgalaikio turto už 477 233 Lt, trumpalaikio turto už 262 044 Lt. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2 366 022 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 1 431 223 Lt, o po vienerių metų 934 799 Lt. Atsakovo vaistinės UAB „Foldija“ turtas palyginus su praėjusiais 2011 metais žymiai sumažėjo (nuo 1 152 940 Lt iki 739 277 Lt) (2 t., 41–42 b. l.).

9Iš 2013 m. balanso matyti, kad 2013-03-28 dienai ilgalaikio turto vertė sudarė 320 147 Lt, trumpalaikio – 205 289 Lt, viso turto už 525 436 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 2 029 758 Lt, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 242 284 Lt, po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 787 474 Lt (2 t., 44–45 b. l.)

10Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis atsakovas valstybei skolingas 760 876,96 Lt (114 b. l.). Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai 2013 m. balandžio 1 dienai – 20 577,46 Lt (2 t., 2 b. l.). Įsiskolinimas darbuotojams 2013 m. kovo 28 d. – 26 058,51 Lt (2 t., 49 b. l.). Atsakovo paskaičiavimais pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 264 199,44 Lt (2 t., 52–53 b. l.). Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad pradelsti įsipareigojimai yra žymiai didesni, nes į šį sąrašą neįtrauktas įsiskolinimas darbuotojams (26 058,51 Lt) ir įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai (760 876,96 Lt) (1 t., 114 b. l., 2 t., 49 b. l.) Taigi, atsakovo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 1 051 134,91 Lt. Debitorių įsiskolinimas – 191 526,82 Lt. Bankroto bylos iškėlimo metu atsakovo vardu nuosavybės teisėmis yra registruotas tik žemės sklypas, kurio vidutinė rinkos kaina 83 500 Lt (1 t., 99–101 b. l.). Nekilnojamas ir kitas turtas areštuotas antstolių, areštas taikytas 334 944,28 Lt sumai. Be to, teismuose buvo iškelta nemažai civilinių bylų dėl įsipareigojimų nevykdymo, skolų priteisimo (1 t., 29–30 b. l.). Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nevykdo sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, laiku nemoka darbo užmokesčio, įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, o įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Įmonės vadovo nepateikimas atsiliepimo į ieškinį patvirtina, kad atsakovas sutinka su ieškiniuose nurodytomis aplinkybėmis.

11Dėl išdėstyto teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3d.

12Vaistinei UAB „Foldija“ keltina bankroto byla dėl sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo, vėlavimo mokėti darbuotojams darbo užmokestį, įstatymų nustatytus mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 2 p., 3 p., 9 str. 5 d. 1p.).

13Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

14Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra ĮBĮ nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012).

15Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti UAB „Vermosa“, UAB „Ius Positivum“ ir UAB „Ritava“, kurie davė sutikimą administruoti vaistinę UAB „Foldija“ (1 t., 69, 126–127, 2 t., 13 b. l.). Siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (1 t., 87, 148, 2 t., 78 b. l.). Byloje yra pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos (1 t., 70–71, 131, 2t., 14–15 b. l.).

16Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo, teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt.

17Įmonės, kuriai prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra Šiaulių rajone Kuršėnų mieste. UAB „Vermosa„ yra bankroto administratorius, kurio buveinė yra Vilniuje, turi filialus Kaune ir Panevėžyje, UAB „Ius Positivum“ buveinė taip pat yra Vilniaus mieste, filialą turi Šiaulių mieste, UAB „Ritava“ buveinė – Šiaulių mieste.

18Teismas pažymi, kad bankroto administratoriaus veiklos vieta yra labai svarbi parenkant bankroto administratorių, nes tai susiję tiek su bankroto administravimo kaštais, tiek su galimybėmis operatyviai spręsti kylančius bankroto administravimo klausimus. Bankroto administratoriai UAB „Vermosa“ ir UAB „Ius Positivum“ yra veikiantys Vilniaus mieste, ir nors UAB „Ius Positivum“ turi filialą Šiaulių mieste, tačiau nenurodo, kad administruoti vaistinę UAB „Foldija“ skirtų būtent Šiaulių mieste veikiančiam administratoriui. Dėl didelio administruojamos įmonės ir bankroto administratorių buveinės atstumo bankroto administravimo klausimai gali būti sprendžiami ne taip operatyviai, kaip su vietoje esančiais bankroto administratoriais.

19Bankroto administratorius UAB „Ritava“ veikia Šiaulių mieste, šiuo metu vykdo bankroto procedūras 22 įmonėse, dirba du bankroto administratoriai, kiekvienam iš jų tenka po 11 bankrutuojančių įmonių. Pretenzijų dėl šio administratoriaus teismas neturi, jo kvalifikacija neabejoja, todėl dėl jau išdėstytų motyvų teismas sprendžia, kad bankroto administratoriumi tikslinga skirti UAB „Ritava“ (į. k. 302545835, registracijos adresas Šiaulių rajonas, Raizgių k., Salos g. 45, buveinės adresas Tilžės g. 198-15, LT-76203 Šiauliai, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 191 (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p. 11 str. 4 d.). Teismas mano, kad UAB „Ritava“ administravimo kaštai bus mažesni ir tai leis kuo didesne apimtimi patenkinti kreditorinius reikalavimus. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nurodo, kad šis pretendentas atitinka įstatymo reikalavimus, leidžiančius administruoti bankrutuojančią vaistinę UAB „Foldija“.

20Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 2 p., 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

221. Iškelti bankroto bylą vaistinei uždarajai akcinei bendrovei „Foldija“ (įmonės kodas 175895845, registracijos adresas L. Ivinskio a. 5, Kuršėnų m., Šiaulių rajonas).

232. Bankrutuojančios vaistinės UAB „Foldija“ administratoriumi paskirti UAB „Ritava“ (į. k. 302545835, registracijos adresas Šiaulių rajonas, Raizgių k., Salos g. 45, buveinės adresas Tilžės g. 198-15, LT-76203 Šiauliai, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 191).

243. Areštuoti vaistinės UAB „Foldija“ (įmonės kodas 175895845) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

254. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl vaistinės UAB „Foldija“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

265. Uždrausti vaistinei UAB „Foldija“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.

276. Nustatyti vaistinei UAB „Foldija“ terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

287. Įtraukti vaistinės UAB „Foldija“ kreditorius dalyvauti bankroto byloje trečiaisiais asmenimis.

298. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtos dalies trečiame ir ketvirtame punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies aštuntame punkte.

309. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą įmonės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti ( LR ĮBĮ 10 str. 4d.7p.)

3110.Įpareigoti vaistinės UAB „Foldija“ vadovą per 7 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus (LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 1p. ).

3211. Įpareigoti vaistinės UAB „Foldija“ vadovą pateikti administratoriui viso turimo turto sąrašą.

3312. Uždrausti be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti įmonės turtą.

3413. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos (LR ĮBĮ 22 str.)

35Apie iškeltą vaistinei UAB „Foldija“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

36Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

37Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. Ieškovas UAB „Entafarma“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos... 3. Ieškovas UAB „Europart“ nurodo, kad atsakovas jam yra skolingas 19 790,04... 4. VSDFV Šiaulių skyrius prašo atsakovui iškelti bankroto bylą, nes atsakovas... 5. Atsakovas vaistinė UAB “Foldija“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 6. Vaistinei UAB “Foldija“ keltina bankroto byla.... 7. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla... 8. Iš teismui pateikto 2012 m. balanso matyti, kad atsakovas 2012 m. gruodžio 31... 9. Iš 2013 m. balanso matyti, kad 2013-03-28 dienai ilgalaikio turto vertė... 10. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis atsakovas valstybei skolingas... 11. Dėl išdėstyto teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina... 12. Vaistinei UAB „Foldija“ keltina bankroto byla dėl sandoriais prisiimtų... 13. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 14. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra ĮBĮ... 15. Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti UAB „Vermosa“, UAB... 16. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR... 17. Įmonės, kuriai prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra... 18. Teismas pažymi, kad bankroto administratoriaus veiklos vieta yra labai svarbi... 19. Bankroto administratorius UAB „Ritava“ veikia Šiaulių mieste, šiuo metu... 20. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 22. 1. Iškelti bankroto bylą vaistinei uždarajai akcinei bendrovei „Foldija“... 23. 2. Bankrutuojančios vaistinės UAB „Foldija“ administratoriumi paskirti... 24. 3. Areštuoti vaistinės UAB „Foldija“ (įmonės kodas 175895845)... 25. 4. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl... 26. 5. Uždrausti vaistinei UAB „Foldija“ vykdyti visas finansines prievoles,... 27. 6. Nustatyti vaistinei UAB „Foldija“ terminą kreditorių finansiniams... 28. 7. Įtraukti vaistinės UAB „Foldija“ kreditorius dalyvauti bankroto byloje... 29. 8. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10... 30. 9. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties... 31. 10.Įpareigoti vaistinės UAB „Foldija“ vadovą per 7 dienas po šios... 32. 11. Įpareigoti vaistinės UAB „Foldija“ vadovą pateikti administratoriui... 33. 12. Uždrausti be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar... 34. 13. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių... 35. Apie iškeltą vaistinei UAB „Foldija“ bankroto bylą pranešti Įmonių... 36. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 37. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per...