Byla A2.11.-5278-919/2013

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Aurelijus Rauckis, sekretoriaujant Ramunei Gudaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. T., išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje R. T., a. k. ( - ) gyv. ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str.,

Nustatė

2R. T. 2013 m. gegužės 13 d., apie 13.20 val., Kauno apylinkės teisme, Kęstučio g. 29, Kaune, teismo posėdyje davė melagingus parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.8.-3142-540/2013 apie tai, kad 2013 m. kovo 21 d., apie 18.00 val., jis iš D. V., adresu ( - ), nepirko 2 pakelių cigarečių „NZ Gold Super Slims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kurių muitinė vertė yra 15,70 Lt, tuo padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str.

3Administracinėn atsakomybėn traukiamas R. T. teismo posėdžio metu savo kaltės nepripažino ir nurodė, kad paaiškinime nurodyti melagingi parodymai, kadangi jis buvo be akinių ir pasirašė jų neskaitęs. Teigia, kad pareigūnai jį griebė, kišenėje rado 10 Lt, 3 saldainius ir loterijos bilietą, jokių cigarečių neturėjo, o jis nieko nerašė, neskaitė, tik pasirašė. Taip pat nurodė, kad pas Dalią atėjo žirklių krūmams.

4Nors administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo savo kaltės nepripažino, jo kaltė įrodyta teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtais liudytojų parodymais.

5Liudytojas E. N. parodė, kad apie tai jau yra girdėjęs, kuomet administracinėn atsakomybėn buvo traukiama D. V.. Buvo du epizodai ir du asmenys, kurie analogiškai paaiškino, jog abu pasirašė nematydami, nes buvo be akinių. Taip pat nurodė, kad ankstesni jo duoti paaiškinimai yra teisingi, teismas gali jais vadovautis.

6Liudytojas Ž. R. parodė, kad tikrai R. T. ten buvo, jis pats jį sulaikinėjo. R. T. pasirašė savo ranka, jokios prievartos nebuvo. Taip pat nurodė, kad teismas gali remtis jo tarnybiniu pranešimu.

7Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltė taip pat įrodyta byloje surinkta rašytine medžiaga – Kauno apylinkės teismo 2013-06-04 nutarimu (b.l. 1-3); taip pat administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.8.-3143-540/2013 medžiaga – tarnybiniais pranešimais (b.l. 3, 4), poėmio protokolu (b.l. 7), R. T. paaiškinimu (b.l. 8).

8Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str. nustatyta, kad melagingų parodymų, specialisto paaiškinimų bei ekspertizės išvadų davimas, vengimas ar atsisakymas duoti parodymus, melagingas vertimas, įkalčių arba įrodymų naikinimas bei jų slėpimas, naudojimasis negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais, melagingo pareiškimo arba kitokios apgavystės padarymas administracinio teisės pažeidimo byloje užtraukia administracinę atsakomybę.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas tyčios pasireiškimą panašiose savo esme bylose (dėl Lietuvos Respublikos BK 235 str. „Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas“) yra išaiškinęs, jog tiesioginė tyčia šio pobūdžio neteisėtose veikose pasireiškia tuo, jog kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus ar išvadas, paaiškinimus. Tokios pareigos suvokimą bei atsakomybės už jos nevykdymą žinojimą kaltininkas būna patvirtinęs savo parašu ikiteisminio tyrimo metu ar teisme. Kaltininkas taip pat suvokia, kad duoda tikrai tikrovės neatitinkančius parodymus ar išvadą, paaiškinimus, supranta ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-616/2006; 2K-164/2010).

10R. T. teismo posėdžio metu savo kaltės nepripažino ir nurodė, kad paaiškinime nurodyti melagingi parodymai, kadangi jis buvo be akinių ir pasirašė jų neskaitęs., tačiau šis jo paaiškinimas laikytinas gynybine versija siekiant išvengti savo atžvilgiu administracinės atsakomybės. Liudytojai E. N. ir Ž. R. parodė, kad R. T. paaiškinimą byloje davė savo noru, jokios prievartos nebuvo. Teismas neturi jokio pagrindo netikėti liudytojų parodymais, kadangi byloje nenustatyta jokių aplinkybių, leidžiančių manyti, kad liudytojai siekia apkalbėti administracinėn atsakomybėn patrauktą asmenį ar būtų suinteresuoti bylos baigtimi, šie jų parodymai visiškai atitinka aplinkybes, nurodytas tarnybiniuose pranešimuose, jie atitinka ir byloje surinktą medžiagą, be to liudytojai buvo įspėti dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Iš R. T. 2013-03-21 paaiškinimo matyti, kad jis nurodė, jog 2013-03-21, apie 18.00 val., atėjo pas moterį, vardu Dalė, gyv. Rambyno g., Kaune, ji prekiauja kontrabandinėmis cigaretėmis, todėl iš jos nusipirko du pakelius kontrabandinių cigarečių „NZ Super Slims“. 2013-03-21 poėmio protokolu nustatyta, kad iš R. T. buvo paimti du pakeliai cigarečių „NZ Super Slims“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis.

11Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, sprendžia, kad R. T., teisme duodamas priešingus parodymus nei savo paaiškinime bylos nagrinėjimo ne teisme metu (nurodydamas, kad jis iš D. V., adresu ( - ), 2 pakelių cigarečių „NZ Super Slims“ nepirko), suprato savo liudytojo pareigą duoti teisingus parodymus, žinojo teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą, suvokė, kad duoda tikrovės neatitinkančius parodymus ir to norėjo, t.y. veikė tiesiogine tyčia, todėl jo veika pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str. kvalifikuota teisingai.

12Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nėra.

13Skirdamas nuobaudą teismas atsižvelgia į pažeidimo pobūdį, padarymo aplinkybes, į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, todėl jam skirtina bauda Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str. sankcijos ribose.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., 224 str., 286 str., 287 str., teismas,

Nutarė

15R. T., a. k. ( - ) pripažinti padarius pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str. ir nubausti jį 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) bauda.

16Paskirtoji bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6400, o dokumentas, patvirtinantis baudos sumokėjimą, pristatytas į Kauno apylinkės teismą (Kęstučio g. 29, Kaunas).

17Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai