Byla e2-725-186/2016
Dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių Rusijos kompanijų OOO „Bering“ ir OOO „Čatka“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovių Rusijos kompanijų OOO „Bering“ ir OOO „Čatka“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Arctic fishing“ dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovės Rusijos kompanijos OOO „Bering“ ir OOO „Čatka“ kreipėsi į teismą su vindikaciniu ieškiniu, prašydamos priteisti iš atsakovės UAB „Arctic fishing“ Rusijos kompanijai OOO „Bering“ žvejybinį laivą „(duomenys neskelbtini)“ (buvęs pavadinimas „(duomenys neskelbtini)“, kurio IMO Nr. (duomenys neskelbtini)), Rusijos kompanijai ??? „Čatka“ (reg. Nr. 1114101000133) žvejybinį laivą „(duomenys neskelbtini)“ (buvęs pavadinimas „(duomenys neskelbtini)“, kurio IMO Nr. (duomenys neskelbtini)) ir žvejybinį laivą „(duomenys neskelbtini)“ (buvęs pavadinimas „(duomenys neskelbtini)“, kurio IMO Nr. (duomenys neskelbtini)), išregistruojant laivus iš Lietuvos jūrų laivų registro. Nurodė, kad atsakovė neteisėtai valdo ieškovėms priklausančius ginčo laivus, kadangi ieškovės nėra sudariusios jokių teisėtų sandorių dėl ginčo laivų pardavimo.

6Atsakovė kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikė pirkimo–pardavimo sutartis, kurių pagrindu įsigijo ginčo laivus.

7Ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriame papildomai atsakovais nurodė Western Services LLC ir A. Y. S. bei papildomai pareiškė naujus savarankiškus reikalavimus: pripažinti ginčo laivų pirkimo–pardavimo sutartis (ir atitinkamus perdavimo–priėmimo aktus), sudarytas tarp ieškovių ir Western Services LLC, bei tarp pastarosios bendrovės ir atsakovės, niekinėmis ir negaliojančiomis; priteisti solidariai iš atsakovių UAB „Arctic fishing“, Western Services LLC ir A. Y. S. 9 mln. eurų žalos atlyginimą ieškovėms. Nurodė, kad ginčo laivų pirkimo–pardavimo sutartyse, sudarytose su Western Services LLC, ieškovių atstovo A. M. K. parašai yra suklastoti. Kadangi šios sutartys yra suklastotos, pripažintinos negaliojančiomis ir kitos ginčijamos sutartys, jų pagrindu sudaryti ginčo laivų priėmimo – perdavimo aktai, kadangi iš neteisės neatsiranda teisė, šie sandoriai yra išvestiniai, kurių Western Services LLC neturėjo teisės sudaryti.

8Po to ieškovės 2016 m. sausio 12 d. pateikė teismui paaiškinimą–pareiškimą, kuriame papildomai prašė pripažinti ginčijamų laivų pirkimo–pardavimo sutarčių, sudarytų tarp ieškovių ir Western Services LLC, 7.2 punktus negaliojančiais ir juose nustatytas arbitražines išlygas nesudarytomis. Nurodė, kad ginčijamos sutartys yra suklastotos, todėl ir arbitražiniai susitarimai yra niekiniai.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. sausio 13 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovių patikslintą ieškinį, kuriuo yra reiškiami reikalavimai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, žalos atlyginimo ir 2016 m. sausio 12 d. pareiškimą dėl arbitražinių išlygų pripažinimo negaliojančiomis ir nesudarytomis atsakovams UAB „Arctic fishing“, Western Services LLC, A. Y. S.; paliko nenagrinėtą ieškovių ieškinį atsakovei UAB „Arctic fishing“ dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo.

11Esant ieškovių formuojamam ieškinio pagrindui, jog ieškovių su Western, LLC sudarytos ginčo laivų pirkimo–pardavimo sutartys yra suklastotos, o kiti ieškovių reikalavimai reiškiami kaip išvestiniai, teismo nuomone, teismingumo klausimą apsprendžia ginčijamose Jūrų transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartyse esantys arbitražiniai susitarimai, pagal kuriuos ginčai tarp šalių sprendžiami RF arbitražiniame teisme pagal procesines taisykles, nustatytas RF įstatymais. Teismas pažymėjo, kad sudarytas arbitražinis susitarimas yra šalims privalomas ir jos negali vienašališkai šio keisti, taip pat negali jo pažeisti, t. y. kilus ginčui, rinktis vietoje arbitražo kitą, pavyzdžiui, teisminį ginčo sprendimo būdą, galiojantis arbitražinis susitarimas, kaip ir kiekviena kita sutartis, šalims yra privalomas (Lietuvos CK 6.189 straipsnio 1 dalis) ir jo būtina laikytis (pacta sunt servanda). Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „Arctic fishing“ nesutinka, jog šalių ginčas būtų sprendžiamas teisme, jos nuomone, turėtų būti taikomi šalių arbitražiniai susitarimai. Ieškovės nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog kita ginčijamų ieškovės sudarytų sutarčių šalis Western, LLC neprieštarauja ir sutinka, kad ginčas būtų sprendžiamas teisme, o ne arbitraže, kaip šalys susitarė. Teismo nuomone, vertinant byloje esančių įrodymų visumą, ieškovių reikalavimų pagrindu nurodytų aplinkybių visumą, papildomai nesiaiškinant bylos aplinkybių ir nerenkant įrodymų, nėra pagrindo išvadai padaryti, jog sudaryti arbitražiniai susitarimai prieštarauja imperatyviai įstatymo normai arba viešajai tvarkai. Ieškovės nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog jų sudaryti arbitražiniai susitarimai ir ginčijamos sutartys yra suklastotos. Teismas pažymėjo, kad ieškovės iki teikiant ieškinį teismui turėjo galimybę pateikti teismui įrodymus, pagrindžiančius šią aplinkybę (pvz., atitinkamos srities specialistų išvadas). Teismas sprendė, kad pagal ieškovių pateiktame patikslintame ieškinyje ir pareiškime–paaiškinime reiškiamus reikalavimus ginčas yra neteismingas teismui, todėl atsisakė priimti ieškovių patikslintą ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies 6 punkto pagrindu. Teismas taip pat sprendė, kad ieškovių reikalavimas išreikalauti ginčo laivus ir priteisti ieškovėms yra išvestinis reikalavimas, todėl šį reikalavimą teismas paliko nenagrinėtą (CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Teismo nuomone, šiuo atveju netaikytinos išimtinio teismingumo taisyklės (Lietuvos Respublikos CPK 31 straipsnis), nes pagrindinis reikalavimas dėl ieškovių su Western, LLC sudarytų ginčo laivų pirkimo–pardavimo sutarčių, o kiti ieškovių reiškiami reikalavimai yra išvestiniai, dėl laivų, kurių buvimo vieta buvo Rusijos Federacijoje, sutartyse nurodyta, jog ginčo laivų prirašymo uostas – Petropavlovsk–Kamčatskij jūrų uostas, Rusija.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Atskirajame skunde ieškovės prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartį ir civilinę bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas nepagrįstai ir šališkai šioje bylos stadijoje nurodė, kad ieškovės nepateikė teismui įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad sandoriai yra suklastoti. Teismas įrodymus turi tirti bylos nagrinėjimo metu, o juos įvertinti tik priimdamas galutinį sprendimą, o ne priimdamas ieškinį ar jo patikslinimą. Ieškovių patikslintas ieškinys atitinka visus CPK 135 straipsnio reikalavimus ir turiniui, ir formai, todėl teismas turėjo jį priimti.

152. Ieškovės patikslintame ieškinyje nurodė faktinius ir teisinius argumentus (aplinkybes), kuriais grindžia savo reikalavimus. Ieškovės prašė skirti rašysenos ekspertizę, kuri įrodys parašų ginčijamose sutartyse suklastojimą. 2016 m. sausio 8 d. parengiamojo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas V. Ramanauskas aiškiai pareiškė, kad atsakovė žino, kas galimai suklastojo ginčo sandorius, jeigu jie suklastoti. Vadinasi, remiantis CPK 182 ir 187 straipsniais ieškovėms net nereikia įrodinėti aplinkybių, jog ginčo sandoriai yra suklastoti ir yra negaliojantys.

163. Arbitražinio susitarimo pripažinimas negaliojančiu yra priskiriamas bendriesiems sandorių negaliojimo pagrindams ir šis klausimas pagal kompetenciją yra spręstinas teisme. Ar galioja arbitražinis susitarimas, nulemiantis civilinės bylos teismingumą, teismas turėjo spręsti įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, o jų nesant ar esant nepakankamai – paskirti ekspertizę.

174. Rusijos Federacijoje neegzistuoja toks teismas, kuris turi pavadinimą Rusijos Federacijos Arbitražinis teismas. Rusijos Federacijoje yra dešimt apskrities arbitražinių teismų, dvidešimt vienas apeliacinis arbitražinis teismas, aštuoniasdešimt keturi RF subjektų arbitražiniai teismai (žr. http://arbitr.ru). Ginčijamų sutarčių 7.2 punkte nenurodyta, kuriame iš arbitražinių teismų reikėtų spręsti ginčą. Vadinasi, neegzistuoja nei teisiškai, nei faktiškai susitarimas ginčus nagrinėti sutartinio teismingumo tvarka.

185. CPK 31 straipsnis reglamentuoja išimtinį teismingumą ginče dėl nekilnojamųjų daiktų. Pagal CK 1.98 straipsnio 3 dalį laivai prilyginami nekilnojamajam turtui, todėl ginčas dėl laivo yra teismingas laivo registracijos vietos teismui (Lietuvos laivų registras yra Klaipėdoje). Remiantis CPK 32 straipsniu išimtinis ir rūšinis teismingumas šalių susitarimu negali būti pakeičiamas, todėl ši byla teisminga Klaipėdos apygardos teismui.

19Po atskirojo skundo pateikimo apeliantės pateikė Klaipėdos apygardos teismui 2016 m. vasario 5 d. prašymą prijungti įrodymą – rašysenos ekspertizės aktą, kuris, apeliančių teigimu, įrodo, jog ginčo laivų pirkimo-pardavimo sutartys, sudarytos tarp apeliančių ir Western Services LLC, yra niekinės ir negaliojančios, nes jose esantis A. M. K. parašas yra suklastotas. 2016 m. vasario 10 d. rezoliucija pirmosios instancijos teismas nusprendė šių įrodymų kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, su byla siųsti apeliacinės instancijos teismui.

20Atsiliepime atsakovė UAB „Arctic fishing“ prašo ieškovių atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

211. Ieškovės savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad jos pačios išregistravo laivus iš Rusijos Federacijos valstybinio laivų registro. Akivaizdu, kad ieškovės laivų negalėjo išregistruoti jokiais kitais, negu kad išregistravimo liudijimuose nurodytais pirkimo–pardavimo sutarčių ir perdavimo–priėmimo aktų, pagrindais. Ši aplinkybė, kaip ir laivų pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygos (1.3, 4 punktai) kuriose nurodyta, kad pirkėjo naudai yra įregistruota hipoteka, o už laivus atsiskaitoma abipusių piniginių reikalavimų įskaitymo būdu, paneigia ieškovių dėstomą įvykių versiją, kad laivus jos išregistravo, tačiau nuosavybės teisės į juos neperleido.

222. Reikalavimas dėl arbitražinių susitarimų pripažinimo negaliojančiais ir nesudarytais yra neteismingas Lietuvos Respublikos teismams. Arbitražiniai susitarimai, kuriuos ieškovių 2016 m. sausio 12 d. pareiškimu prašoma pripažinti negaliojančiai ir nesudarytais, yra įtvirtinti ieškovių ir JAV registruotos bendrovės Western Services LLC sudarytose laivų pirkimo–pardavimo sutartyse, atitinkamai reikalavimas dėl arbitražinių susitarimų pripažinimo negaliojančiais yra reiškiamas būtent JAV registruotai bendrovei Western Services LLC. Esant tokiai situacijai, kai ginčijami arbitražiniai susitarimai buvo sudaryti ne Lietuvoje, tarp Rusijos federacijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų subjektų, Lietuvos Respublikos teismai neturi jurisdikcijos spręsti ginčo dėl tokių arbitražinių susitarimų pripažinimo negaliojančiais ir nesudarytais. Toks reikalavimas turėtų būti reikiamas pagal arbitražo vietą (Rusijos Federacija) ar atsakovo registracijos vietą (JAV).

233. Tarptautinio arbitražo doktrinoje ir praktikoje taikomas principas in favor contractus, reiškiantis, kad abejonės dėl arbitražinio susitarimo buvimo ir jo galiojimo aiškinamos arbitražinio susitarimo galiojimo naudai, o arbitražinio susitarimo neaiškumai turi būti pašalinti taikant arbitražui taikytiną teisę (lex arbitri), kuria šiuo atveju yra arbitražo vietos, t. y. Rusijos Federacijos, teisė. Atsižvelgiant į tai, laivų pirkimo–pardavimo sutartyse įtvirtinti arbitražiniai susitarimai ieškovių nurodytu pagrindu negali būti laikomi negaliojančiais ar juo labiau akivaizdžiai niekiniais.

244. Ieškovių patikslintas ieškinys yra visiškai naujas ieškinys, kuriame keičiamas tiek pradinio ieškinio dalykas, tiek pagrindas ir kuriame yra reiškiami visiškai nauji, ne daiktinio pobūdžio reikalavimai. Pagrindinis patikslinto ieškinio reikalavimas yra dėl laivų pirkimo–pardavimo sutarčių, sudarytų tarp ieškovių ir Western Services LLC, pripažinimo negaliojančiomis. Esant tokiai situacijai, kai ginčijamų sutarčių sudarymo metu laivai neturėjo jokio ryšio su Lietuvos Respublika (sutartys buvo sudarytos iki laivų išregistravimo iš Rusijos Federacijos laivų registro ir įregistravimo LR Jūrų laivų registre), o ieškovių reiškiami reikalavimai yra prievolinio pobūdžio, CPK 31 straipsnis netaikytinas.

25Atsakovė pateikė teismui 2016 m. kovo 2 d. atsiliepimą į apeliančių 2016 m. vasario 5 d. prašymą, kuriuo prašo priimti Rusijos Federacijos transporto ministerijos 2014 m. gruodžio 12 d. patikrinimo aktą Nr. 07-02/14, apeliančių 2016 m. vasario 5 d. prašymo prijungti papildomą įrodymą netenkinti, priteisti atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovių patikslintą ieškinį ir paliktas nenagrinėtas ieškovių pirminis ieškinys, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

28Dėl papildomų įrodymų prijungimo

29Ginčo šalys po atskirojo skundo pateikimo teismui pateikė prašymus prijungti papildomus įrodymus: apeliantės 2016 m. vasario 5 d. prašymu prašo prijungti specialisto išvadą, atsakovė 2016 m. kovo 2 d. atsiliepimu į apeliančių prašymą prašo priimti Rusijos Federacijos transporto ministerijos 2014 m. gruodžio 12 d. patikrinimo aktą Nr. 07-02/14. Kadangi šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau, teikiami įrodymai prijungiami prie bylos (CPK 314 str., 338 str.).

30Dėl arbitražinės išlygos galiojimo ne arbitražinio susitarimo šalims

31Apeliantės, be kitų reikalavimų, prašė pripažinti negaliojančiomis ginčo laivų pirkimo-pardavimo sutartis, sudarytas tarp Western Services LLC bei atsakovės, t. y. apeliantės ginčija šias sutartis kaip trečiasis asmuo, kurio teises jos galimai pažeidžia. Pirmosios instancijos teismas šią ieškinio reikalavimų dalį atsisakė priimti tuo pagrindu, kad šalys yra sudariusios susitarimą perduoti spręsti tą ginčą arbitražui (CPK 137 str. 2 d. 6 p.), todėl būtina nustatyti, ar Western Services LLC bei atsakovės sudarytoje sutartyje įtvirtinta arbitražinė išlyga įpareigoja ir ieškoves, nesančias šios sutarties šalimi, dėl ginčo sprendimo kreiptis į arbitražą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje pažymima, kad arbitražinės išlygos sudarymo padariniai sieja tik arbitražinį susitarimą sudariusias šalis, nes ginčų sprendimas arbitražo teisme savo prigimtimi yra sutartinis, išskyrus keletą atvejų, kai asmuo gali būti laikomas savo elgesiu sutikusiu su arbitražiniu susitarimu, kurio nepasirašė: 1) kai asmuo atskiru susitarimu perima vienos iš sutarties šalių teises ir pareigas konkrečioje sutartyje, kurioje įtvirtinta arbitražinė išlyga; 2) kai asmuo vėlesniu savo elgesiu sutiko su ginčo nagrinėjimu arbitražo teisme; 3) kai arbitražinį susitarimą ar sutartį, kurioje yra arbitražinė išlyga, sudarė teisėtas asmens atstovas ir šis atstovas veikė pagal savo įgaliojimus; 4) kai arbitražinis susitarimas saisto vieną juridinį asmenį, gali būti laikoma, kad kitas itin glaudžiai su juo susijęs asmuo taip pat sutiko su konkretaus ginčo nagrinėjimu arbitražo teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje J. N. vs N. N. ir UAB „Veldė“, bylos Nr. 3K-3-171/2014).

32Nagrinėjamu atveju apeliantės gina savo kaip galimo ginčo laivų savininko teises. Jos nėra ginčo laivų pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp Western Services LLC bei atsakovės, šalis. Apeliantės neišreiškė valios prisijungti prie arbitražinės išlygos. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės, ginčydamos ginčo laivų pirkimo-pardavimo sutartis, sudarytas tarp Western Services LLC bei atsakovės, nepatenka į nurodytus išskirtinius atvejus, kai yra galimas arbitražinio susitarimo išplėtimas jo nepasirašiusiems asmenims.

33Dėl galimybės reikšti savarankišką reikalavimą dėl ginčo laivų pirkimo-pardavimo sutarčių, sudarytų tarp Western Services LLC ir atsakovės, nuginčijimo ir ginčo laivų išreikalavimo

34Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovių reikalavimas išreikalauti ginčo laivus ir priteisti juos ieškovėms yra išvestinis reikalavimas, todėl šį reikalavimą teismas paliko nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu - kai šalys yra sudariusios sutartį perduoti tą ginčą spręsti arbitražui. Todėl būtina nustatyti, ar toks reikalavimas turėtų būti nagrinėjamas kartu su reikalavimu pripažinti negaliojančiomis pirkimo-pardavimo sutartis, sudarytas tarp apeliančių ir Western Services LLC, ar tai gali būti savarankiškas teisme nagrinėtinas apeliančių reikalavimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje pažymima, kad tais atvejais, kai dėl dalies byloje reiškiamų reikalavimų yra galiojanti arbitražinė išlyga, o dėl dalies tokios išlygos nėra ir šiuos reikalavimus galima faktiškai ir teisiškai atskirti (jie kyla iš skirtingų sandorių, tarp skirtingų asmenų ir pan.), jie turi būti nagrinėjami atskirai. Jei bylos teisme nebus galima nagrinėti, kol nebus išnagrinėtas ginčas arbitraže, bylos nagrinėjimas turėtų būti sustabdytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje J. N. vs N. N. ir UAB „Veldė“, bylos Nr. 3K-3-171/2014).

35Šios bylos atveju apeliantės ginčija skirtingas ginčo laivų pirkimo-pardavimo sutartis (ir atitinkamus priėmimo-perdavimo aktus): pirma, sutartis, sudarytas tarp apeliančių ir Western Services LLC, antra, tas, kurias sudarė Western Services LLC ir atsakovė, Lietuvos įmonė. Ginčo laivų pirkimo-pardavimo sutarčių, sudarytų tarp apeliančių ir Western Services LLC, 7.2 punktuose formuluojamos analogiškos arbitražinės išlygos: „Šalių ginčus sprendžia RF Arbitražinis teismas RF įstatymų nustatyta procesine tvarka“. Paminėta arbitražinė išlyga negali būti plečiamai aiškinama kaip numatanti ginčo arbitruotinumą ir apeliančių bei atsakovės ginčui, kylančiam iš kito sandorio, juo labiau, kad Western Services LLC ir atsakovės sudarytoje sutartyje numatyta atskira arbitražinė išlyga, numatanti, jog ginčai, kylantys iš šios sutarties, bus sprendžiami Stokholmo (Švedija) arbitraže (Stokholmo prekybos rūmų arbitražo institutas), taikant ten galiojančias procedūras. Vadinasi, apeliančių reikalavimai pripažinti negaliojančiomis: 1) ginčo laivų pirkimo-pardavimo sutartis, sudarytas tarp apeliančių ir Western Services LLC, ir 2) sutartis, kurias sudarė Western Services LLC ir atsakovė, kyla iš skirtingų sandorių, sudarytų tarp skirtingų asmenų, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, jie gali būti nagrinėjami atskirai kaip savarankiški reikalavimai. Ieškinio priėmimo stadijoje negali būti sprendžiamas ieškinio pagrįstumo klausimas iš esmės. Ieškovas yra atsakingas už tinkamą pažeistų teisių gynybos būdo pasirinkimą ir tinkamą ieškinio pagrindo bei dalyko suformulavimą (CPK 135 str. 1 d. 2 ir 4 p., 13 str.). Jei reikalavimų teisme pripažinti negaliojančiomis pirkimo-pardavimo sutartis (ir atitinkamus priėmimo-perdavimo aktus), kuriuos sudarė Western Services LLC ir atsakovė, ar reikalavimo išreikalauti ginčo laivus, nebus galima nagrinėti, kol nebus išnagrinėtas ginčas arbitraže, bylos nagrinėjimas galėtų būti sustabdytas.

36Todėl yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria paliktas nenagrinėtas ieškovių ieškinys atsakovei UAB „Arctic fishing“ dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo panaikinti (CPK 337 str. 1 d. 2 p.), o nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti ieškovių reikalavimą pripažinti ginčo laivų pirkimo–pardavimo sutartis (ir atitinkamus perdavimo–priėmimo aktus), sudarytas tarp Western Services LLC ir atsakovės, niekinėmis ir negaliojančiomis, panaikinti ir šio reikalavimo priimtinumo teisme klausimą grąžinti iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

37Dėl teismo jurisdikcijos nagrinėti kitus apeliančių reikalavimus

38Apeliantės taip pat reiškė reikalavimus pripažinti ginčo laivų pirkimo–pardavimo sutartis (įskaitant jose įtvirtintas arbitražines išlygas) ir atitinkamus perdavimo–priėmimo aktus, sudarytus tarp apeliančių ir Western Services LLC, niekiniais ir negaliojančiais; priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Arctic fishing“, Western Services LLC ir A. Y. S. 9 mln. eurų žalos atlyginimą. Pirmosios instancijos teismas šią patikslinto ieškinio reikalavimų dalį atsisakė priimti tuo pagrindu, kad šalys yra sudariusios susitarimą perduoti spręsti tą ginčą arbitražui (CPK 137 str. 2 d. 6 p.). Kasacinio teismo išaiškinimais, principas, jog teismas, esant arbitražiniam susitarimui, turi atsisakyti jurisdikcijos, ribojamas dviem išlygomis: 1) teismas atsisako jurisdikcijos tik tada, jeigu viena iš šalių reikalauja, kad ginčą spręstų arbitražas; 2) teismas gali neatsisakyti spręsti šalių ginčą, jeigu nustato, kad arbitražinis susitarimas yra negaliojantis, niekinis, neveikiantis (praradęs reikšmę) ar jo negalima įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007). Nesutiktina su teismo vertinimu, kad ginčas nagrinėtinas arbitraže iš esmės dėl to, jog ieškovės nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog kita ginčijamų ieškovės sudarytų sutarčių šalis Western, LLC neprieštarauja ir sutinka, kad ginčas būtų sprendžiamas teisme, o ne arbitraže, kaip šalys susitarė, kadangi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pagal minėtą kasacinio teismo praktiką atsakovo poziciją dėl galimybės ginčą nagrinėti teisme, o ne arbitraže, išsiaiškina ieškinio priėmimo klausimą sprendžiantis teismas, tam nėra būtina pateikti išankstinio rašytinio vienos iš arbitražinės išlygos susitarimo šalių atsisakymo pasinaudoti šia išlyga ar sutikimo spręsti ginčą teisme.

39Todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinio reikalavimą pripažinti ginčo laivų pirkimo–pardavimo sutartis (įskaitant jose įtvirtintas arbitražines išlygas) ir atitinkamus perdavimo–priėmimo aktus, sudarytus tarp apeliančių ir Western Services LLC, niekiniais ir negaliojančiais tuo pagrindu, kad šalys yra sudariusios susitarimą perduoti spręsti tą ginčą arbitražui (CPK 137 str. 2 d. 6 p.), kadangi toje proceso stadijoje dar nebuvo aiški vienos iš arbitražinės išlygos susitarimo šalių pozicija dėl ginčo nagrinėjimo teisme, o ne arbitraže. Tačiau nors teismas netinkamai (nesant tam pagrindo) pritaikė CPK 137 straipsnio 2 dalies 6 punktą, tačiau iš esmės pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti nagrinėti reikalavimą pripažinti ginčo laivų pirkimo–pardavimo sutartis (įskaitant jose įtvirtintas arbitražines išlygas) ir atitinkamus perdavimo–priėmimo aktus, sudarytus tarp apeliančių ir Western Services LLC, niekiniais ir negaliojančiais, dėl toliau nurodomų priežasčių.

40Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad tuo atveju, kai byloje yra užsienio (tarptautinis) elementas, teismas visų pirma ex officio turi išspręsti savo jurisdikcijos klausimą, t. y. patikrinti, ar jis kompetentingas nagrinėti tokią bylą. Jeigu yra galiojanti Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis, kurioje išspręsti jurisdikcijos (teismingumo) klausimai, turi būti taikomos tarptautinės sutarties, o ne Lietuvos vidaus teisėje nustatytos taisyklės (CPK 780 straipsnis). Taigi teismas pirmiausia turi nustatyti, koks teisės aktas (Lietuvos vidaus teisė, tarptautinė dvišalė sutartis, tarptautinė daugiašalė sutartis, Europos Sąjungos teisės aktai) reglamentuoja konkrečios bylos jurisdikcijos klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra vs AB „Požeminiai darbai“, WTE Wassertchnik GmbH, bylos Nr. 3K-3-116/2010). Prašomos pripažinti ginčo laivų pirkimo-pardavimo sutartys ir atitinkami perdavimo–priėmimo aktai yra sudaryti tarp dviejų kitų nei Lietuvos Respublika valstybių subjektų – apeliančių, Rusijos Federacijos įmonių, ir Western Services LLC, Jungtinių Amerikos Valstijų įmonės, šios sutartys, kaip nurodė ieškovės patikslintame ieškinyje, sudarytos Petropavlovske, ginčo laivų perdavimo-priėmimo aktai – Panamoje ir Taivane. Todėl teismas pagrįstai atsisakė priimti nagrinėti šį apeliančių reikalavimą kaip neteismingą Lietuvos teismams (CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Ir nors teismas nurodė ne tą teisės normą (CPK 137 str. 2 d. 6 p.), vadovaujantis CPK 329 straipsnyje įtvirtintu draudimu naikinti sprendimą ar nutartį formaliais pagrindais, vien tai nesudaro pagrindo naikinti šią pirmosios instancijos teismo nutarties dalį.

41Apeliantės patikslintu ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Arctic fishing“, Western Services LLC ir A. Y. S. 9 mln. eurų žalos atlyginimą, tačiau nedetalizuoja, kokią konkrečią žalą ir kokiu konkrečiu pagrindu jos sieja su kiekvienu iš atsakovų. Dėl to apeliacinės instancijos teismas negali nustatyti, kokia reikalavimo atlyginti žalą dalis pinigine išraiška priskirtina teismo kompetencijai. Todėl apeliančių reikalavimo priteisti žalos atlyginimą priimtinumo klausimas grąžintinas spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kuris turi teisę reikalauti ieškovių patikslinti ieškinį - CPK 138 straipsnis. Šios proceso teisės normos taikymas pagelbėtų ieškovėms susisteminti ir tinkamai pareikšti reikalavimus, aiškiai nurodyti, ar reikalavimas dėl arbitražinės išlygos yra išskiriamas kaip savarankiškas ieškinio reikalavimas, taip pat suteiktų galimybę pasisakyti dėl teismingumo bei taikytinos teisės. Tinkamas šių aspektų išdėstymas procesiniuose dokumentuose įgalintų teismą teisingai spręsti dėl naujų reikalavimų priėmimo ar ieškinio palikimo nenagrinėtu.

42Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 – 3 punktais,

Nutarė

43Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutarties dalį, kuria paliktas nenagrinėtas ieškovių ieškinys atsakovei UAB „Arctic fishing“ dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir kuriuo nuspręsta nutarčiai įsiteisėjus panaikinti 2015 m. lapkričio 9 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, panaikinti.

44Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti ieškovių reikalavimą pripažinti ginčo laivų pirkimo–pardavimo sutartis (ir atitinkamus perdavimo–priėmimo aktus), sudarytas tarp Western Services LLC ir atsakovės, niekinėmis ir negaliojančiomis, bei reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Arctic fishing“, Western Services LLC ir A. Y. S. 9 mln. eurų žalos atlyginimą ieškovėms, panaikinti ir šių reikalavimų priimtinumo teisme klausimą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

45Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovės Rusijos kompanijos OOO „Bering“ ir OOO „Čatka“ kreipėsi į... 6. Atsakovė kartu su atsiliepimu į ieškinį pateikė pirkimo–pardavimo... 7. Ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriame papildomai atsakovais... 8. Po to ieškovės 2016 m. sausio 12 d. pateikė teismui... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. sausio 13 d. nutartimi atsisakė priimti... 11. Esant ieškovių formuojamam ieškinio pagrindui, jog ieškovių su Western,... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Atskirajame skunde ieškovės prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo... 14. 1. Teismas nepagrįstai ir šališkai šioje bylos stadijoje nurodė, kad... 15. 2. Ieškovės patikslintame ieškinyje nurodė faktinius ir teisinius... 16. 3. Arbitražinio susitarimo pripažinimas negaliojančiu yra priskiriamas... 17. 4. Rusijos Federacijoje neegzistuoja toks teismas, kuris turi pavadinimą... 18. 5. CPK 31 straipsnis reglamentuoja išimtinį teismingumą ginče dėl... 19. Po atskirojo skundo pateikimo apeliantės pateikė Klaipėdos apygardos teismui... 20. Atsiliepime atsakovė UAB „Arctic fishing“ prašo ieškovių atskirąjį... 21. 1. Ieškovės savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad jos pačios... 22. 2. Reikalavimas dėl arbitražinių susitarimų pripažinimo negaliojančiais... 23. 3. Tarptautinio arbitražo doktrinoje ir praktikoje taikomas principas in favor... 24. 4. Ieškovių patikslintas ieškinys yra visiškai naujas ieškinys, kuriame... 25. Atsakovė pateikė teismui 2016 m. kovo 2 d. atsiliepimą į apeliančių 2016... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti... 28. Dėl papildomų įrodymų prijungimo... 29. Ginčo šalys po atskirojo skundo pateikimo teismui pateikė prašymus... 30. Dėl arbitražinės išlygos galiojimo ne arbitražinio susitarimo šalims... 31. Apeliantės, be kitų reikalavimų, prašė pripažinti negaliojančiomis... 32. Nagrinėjamu atveju apeliantės gina savo kaip galimo ginčo laivų savininko... 33. Dėl galimybės reikšti savarankišką reikalavimą dėl ginčo laivų... 34. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovių reikalavimas... 35. Šios bylos atveju apeliantės ginčija skirtingas ginčo laivų... 36. Todėl yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria... 37. Dėl teismo jurisdikcijos nagrinėti kitus apeliančių reikalavimus... 38. Apeliantės taip pat reiškė reikalavimus pripažinti ginčo laivų... 39. Todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 40. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad tuo atveju, kai byloje... 41. Apeliantės patikslintu ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų UAB... 42. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 43. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutarties dalį, kuria... 44. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutarties dalį, kuria... 45. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą....