Byla 2-282-666/2014
Dėl jungtinės veiklos įnašų priteisimo, teismo išlaidų

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,

2sekretoriaujant Rėdai Songailienei,

3dalyvaujant ieškovui V. L.,

4ieškovo atstovei advokatei Editai Gailienei,

5atsakovės V. S. atstovui advokatui Algiui Staškūnui,

6atsakovių M. S. ir T. S. atstovei advokatei Irenai Sinkevičienei,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. L. patikslintą ieškinį atsakovėms V. S., M. S. ir T. S. dėl jungtinės veiklos įnašų priteisimo, teismo išlaidų ,

Nustatė

8ieškovas patikslintu ieškiniu (2 t., b.l. 59-62) pareiškė reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovių į jungtinę veiklą įneštus 121635,65 Lt, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teise dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo naudai. Taip pat prašė priteisti visas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovių. Reikalavimų pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovei V. S. atsisakius vykdyti įsipareigojimus, kurie buvo aptarti prieš pradedant vykdyti bendrąją jungtinę veiklą, t.y. neparengus ir nepateikus pastato projektinės dokumentacijos bei leidimo statybai, atsisakius perleisti nuosavybės teisę į nebaigtą statyti ūkinį pastatą dovanojimo ar pirkimo-pardavimo sutarčių pagrindu, atsisakius auginti šinšilas ir taip atsisakius būti jungtinės veiklos dalyviu ir nutraukus jungtinės veiklos sutartį, ieškovui padaryta 121635,65 Lt nuostolių.

9A. V. S pateikė atsiliepimą (2 t., b.l. 96-98) į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad nesutinka su ieškovo reikalavimu ir prašo patikslintą ieškinį atmesti.

10A. M. S ir T. S., atstovaujamos advokatė Irenos Sinkevičienės, pateikė atsiliepimą (2 t., b.l. 131-132) į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad prieštarauja ieškovo reikalavimui ir prašo patikslintą ieškinį atmesti.

11Ieškovas ir jo atstovė advokatė Edita Gailienė teismo posėdžio metu patikslintą ieškinį palaikė ieškinyje išdėstytais motyvais, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad ieškovas su atsakove susitarė būti partneriais ir pradėti bendrą verslą įnešdami piniginius įnašus po 120000 Lt, o iš bendrai įneštų pinigų vykdyti verslą – pastatyti pastatą šinšiloms auginti. Iš ieškovo lėšų buvo perkamos statybinės medžiagos, automobilis, šinšiloms narvai. Patvirtino, kad žinojo, jog statybos vykdomos neturint tam reikalingų leidimų ir projektinės dokumentacijos. Tarp šalių sudarytos rangos sutarties neįvykdė dėl atsakovės padarytų esminių pažeidimų, t.y. atsakovė neparengė ir nepateikė projektinės dokumentacijos bei leidimo statyboms vykdyti, neperdavė nebaigto statyti ūkinio pastato jo nuosavybėn pagal dovanojimo ar pirkimo–pardavimo sutartį, nepriėmė verslo parneriu, prašė patikslintą ieškinį tenkinti.

12A. V. S ir jos atstovas advokatas A S teismo posėdžio metu su ieškovo patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Paaiškino, kad ieškovas ir atsakovė (kartu su atsakovės sutuoktiniu, kuris šiai dienai yra miręs) buvo susitarę dėl jungtinės veiklos vykdymo – šinšilų auginimo, abi bylos šalys investavo pinigines lėšas, konkrečiai ieškovas investavo 58000,00 Lt, atsakovė paėmė 10000,00 Lt dydžio kreditą šinšiloms įsigyti, papildomai investavo savo laiką ir sukauptas žinias. Šalių sumanytas verslas nepasisekė, nes pastatas buvo pastatytas nekokybiškai ir pasirodė netinkamas gyvūnėlių auginimui, ko pasekoje šinšilos susirgo ir nudvėsė. Papildomai nurodė, kad statinys, kurį ieškovas pastatė ir kuriame šalys ketino auginti šinšilas, buvo pastatytas savavališkai, neturint nei statybos leidimo, nei projektinės dokumentacijos ir šiai dienai yra priimtas teismo sprendimas įteisinti statinį arba nugriauti jį. Minėto sprendimo vykdymas atidėtas 12 mėnesių laikotarpiui. Nurodė, kad atsakovė neturi jokių galimybių statinio įteisinimui, be to, ne kartą siūlė perduoti ieškovui statinį nuosavybės teise, netgi siūlė parduoti dalį žemės sklypo prie statinio, kad juo būtų gailima realiai naudotis.

13A. M. ir T. S. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką informuotos tinkamai, jų interesus atstovauja advokatė Irena Sinkevičienė, kuri teismo posėdžio metu su ieškovo patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

14Ieškinys tenkintinas iš dalies.

15Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos aplinkybės. I. V. L ir atsakovė V. S. 2008-10-30 sudarė rangos sutartį, pagal ją ieškovas įsipareigojo iš savo medžiagų pastatyti pastatą šinšilų fermai įrengti, o atsakovė įsipareigojo nebaigtą statyti ūkinį pastatą perduoti ieškovui nuosavybėn pagal dovanojimo ar pirkimo–pardavimo sutartį (1 t., b.l. 34). Taip pat šalys šia sutartimi susitarė, kad ieškovas išnuomos atsakovei patalpas komercinei veiklai vystyti, atsakovė įsipareigojo nupirkti ir auginti ne mažiau kaip 80 šeimų šinšilų, samdyti darbuotojus, priimti ieškovą komercinės veiklos partneriu ir mokėti jam 50 procentų nuo komercinės veiklos gaunamo pelno. Tarp šalių buvo sutarta, kad ieškovas, pradėjęs veiklą pagal jungtinės veiklos partnerystės sutartį, gauna 50 procentų komercinės veiklos pelno, apmoka 50 procentų išlaidų, susijusių su darbuotojų samdymu, šinšilų veisimu, auginimu ir realizavimu ir 50 procentų pajamų, gautų iš šinšilų verslo, panaudoja nebaigto ūkinio pastato statybai. Rangos sutartis įsigaliojo 2009-04-10. Ieškovas pastatė pastatą žvėreliams auginti atsakovės žemės sklype, adresu sen., Kretingos. r., o atsakovė nupirko žvėrelius ir juos augino. Atsakovės teigimu, pastatas buvo netinkamas naudoti pagal paskirtį, dėl to visi žvėreliai nudvėsė. Atsakovės pateiktoje lokalinėje sąmatoje nurodyta, kad atliktų statybos darbų defektams pašalinti reikėtų 68110,25 Lt (1 t., b.l. 58–59). 2012-10-29 ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės 120000,00 Lt dydžio paskolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas (1 t., b.l. 20-22), nurodė, kad su atsakove V. S. sutarė, kad ji priims jį į šinšilų auginimo verslą, o jis pastatys jai ūkinį pastatą šinšiloms auginti, ir tai bus jo įnašas į bendrą verslą. Kadangi ieškovas į bendrą verslą buvo įnešęs apie 120000,00 Lt, tai pasiūlė atsakovei sudaryti paskolos sutartį. 2008-09-05 su atsakove sudarė rašytinę notarės patvirtintą paskolos sutartį, pagal kurią paskolino atsakovei 120000,00 Lt, juos ji įsipareigojo grąžinti iki 2012-09-05 (1 t., b.l. 5). Sutartyje nurodyta, kad atsakovė pinigus gavo. Atsakovė sutarties nevykdė ir paskolos negrąžino. 2012-12-28 atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti 2008-09-05 paskolos sutartį, patvirtintą Plungės rajono 2-ojo notarų biuro notarės G. D., nesudaryta (1 t., b.l. 63-64). Nurodė, kad jokių pinigų ieškovas jai neperdavė. Paskolos sutartis buvo sudaryta tik kitam sandoriui pridengti, siekiant užtikrinti ieškovui apmokėjimą pagal rangos sutartį. 2013-06-27 Kretingos rajono apylinkės teismas sprendimu ieškinį atmetė ir priešieškinį tenkino (1 t., b.l. 125-127), t.y. pripažino 2008-09-05 Plungės rajono 2-ojo notarų biuro notarės G. D. patvirtintą paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovei 120000,00 Lt, nesudaryta ir priteisė iš ieškovo 1000,00 Lt žyminio mokesčio atsakovei bei 28,07 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Teismas padarė išvadą, kad atsakovė iš ieškovo 120000,00 Lt negavo, todėl paskolos sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta. Ieškovas 2013-07-18 apeliaciniu skundu (1 t., b.l. 132-137) 2013-06-27 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimą apskundė Klaipėdos apygardos teismui. 2014-01-17 Klaipėdos apygardos teismas nutartimi (1 t., b.l. 151-156) panaikino 2013-06-27 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria ieškinys atmestas bei priteistos bylinėjimosi išlaidos, ir toje dalyje bylą perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. 2014-05-02 Kretingos rajono apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-121-206/2014 iš dalies tenkino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį ir įpareigojo atsakovę V. S. per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2013-02-22 akte Nr. SSA-30-130222-00010, parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo įpareigojo atsakovę savo lėšomis per 1 mėnesį likviduoti savavališkos statybos padarinius nugriaunant savavališkai pastatytą neypatingų statinių kategorijai priskiriamą vieno aukšto pastatą, esantį., Kretingos r., ir sutvarkyti statybvietę (2 t., b.l. 36-38).

16Įrodymų vertinimo taisyklės yra suformuluotos procesinio įstatymo normose, t.y. Lietuvos Respublikos CPK 185 str. Šios teisės normos esmė yra ta, kad įrodymus, vadovaudamasis įstatymais, vertina tik teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu teismo posėdyje. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas tikėtinumo taisykle, kurios esmė - laisvo įrodymų vertinimo principas, reiškiantis, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tiems įrodymams, kurie suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Kodėl vienas įrodymas lemia didesnę tikimybę negu kitas, sprendžia teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos CPK 185 str. suformuluotomis įrodymų vertinimo taisyklėmis.

17Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 178 str. suformuluota bendra įrodinėjimo taisykle, ieškovas turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, atsakovės – atsiliepimų į ieškinį faktinį pagrindą. Ieškovas nurodo, kad statybos darbams išleido 63835,65 Lt ir šioms išlaidoms pagrįsti turi rašytinius įrodymus (2 t., b.l. 65), taip pat papildomai išleido 57800,00 Lt statybinėms medžiagoms, kitoms reikmėms bei darbams, kuriems nebuvo rašomos sąskaitos, apmokėti (2 t., b.l. 66), atsakovė pretenzijų dėl statinio kokybės niekada nereiškė. Taip pat ieškovas savo ieškinį grindžia ir 2014-02-24 antstolės Redos Vizgaudienės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, kuriame užfiksuota, kad pastate laikomos vištos, kiaulė, pastato viduje sausa, drėgmė nesijaučia (2 t., b.l. 72-82). A. V. S pripažįsta, kad ieškovas statybos darbams pagal rangos sutartį išleido 58000,00 Lt. Nurodė, kad ieškovas pirko statybines medžiagas iš savo asmeninės sąskaitos, atsiskaitydamas pavedimais, tačiau atsakovės V. S. vardu, nes ji buvo įsiregistravusi kaip PVM mokėtoja ir turėjo galimybę susigrąžinti sumokėtą PVM mokestį. Statybose dirbo atsakovės sutuoktinis, kuris šiai dienai yra miręs, samdyti žmonės ir giminaičiai. Nurodė, kad pastatas buvo pastatytas nekokybiškai ir pasirodė netinkamas gyvūnėlių auginimui, savo atsikirtimus į ieškinį įrodinėja pateikta lokaline sąmata, kurioje nurodyta, kad atliktų statybos darbų defektams pašalinti reikėtų 68110,25 Lt (1 t., b.l. 58–59).

18Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.193 str. įtvirtintas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotas sutarčių aiškinimo taisykles, kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties sąlygų turinio, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir Lietuvos Respublikos CK 1.5 str. įtvirtintais bendraisiais teisės principais.

19Jungtine veikla yra laikomas asmenų susitarimas, kuriuo du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai (Lietuvos Respublikos CK 6.969 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad teisinę jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties formą gali įgyti labai įvairūs civiliniai santykiai – bet kokie įstatymui neprieštaraujantys kelių asmenų tarpusavio įsipareigojimai kooperuojant turtą ar nematerialines vertybes užsiimti bendra veikla ar siekti bendro tikslo. Būtent vieningi jungtinės veiklos sutarties dalyvių interesai ir bendras jų tikslas (sutarties dalykas) yra skiriamasis šios sutarties požymis, leidžiantis ją atriboti nuo kitų sutartinių teisinių santykių. Esminiai jungtinės veiklos sutarties požymiai yra: kelių asmenų turtinių, intelektualinių ar darbinių išteklių (įnašų) kooperavimas; įsipareigojimas naudojant kooperuotus išteklius bendrai veikti; bendras dalyvių tikslas ir interesas – tam tikros veiklos plėtojimas ar tikslo siekimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2009; 2011-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2011; 2013-03-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2013; 2008-07-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2008).

20Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes bei byloje esančių įrodymų visetą, mano, kad tikrieji ginčo sutarties šalių ketinimai buvo kooperuoti savo pinigines lėšas, darbą, žinias bendram tikslui ir veiklai – auginti šinšilas ir gauti iš to pelną (Lietuvos Respublikos CK 6.969 str. 1 d.). Tokia veikla atitinka jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus, todėl šalių sudaryta rangos sutartis turi būti kvalifikuota kaip jungtinės veiklos sutartis. Nei vienas byloje esantis įrodymas nepatvirtina, kad atsakovės V. S. tikslas buvo pasiskolinti pinigus ir vėliau juos grąžinti (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.). Pagal byloje esančius įrodymus teismas sprendžia, kad ieškovo ir atsakovės tikslas buvo auginti šinšilas ir gauti iš to pelną. Teismas vertina, kad konstatavus ieškovo ir atsakovės bendro tikslo ir interesų buvimą, tačiau nesant įrodymų, leidžiančių spręsti apie kitokį atsakovės tikslą, nėra pagrindo, spręsti apie paskolinius santykius tarp ieškovo ir atsakovo. Teismas, išanalizavęs šalių atstovų paaiškinimus bei byloje esančius rašytinius įrodymus ir pagal tai įvertinęs tikrus šalių ketinimus, sprendžia, kad tarp ieškovo ir atsakovės V. S. buvo susiklostę tarpusavio santykiai, paremti abipusiu pasitikėjimu ir intensyviu bendradarbiavimu. Byloje yra pakankamai duomenų spręsti, kad toks bendradarbiavimas yra pakankamas jį vertinti kaip jungtinę veiklą, kurioje abu partneriai turi bendrą tikslą ir interesą.

21Byloje yra iškilęs klausimas dėl šalių įnašų į bendrą veiklą ir jų likimo pasibaigus sutarčiai. Lietuvos Respublikos CK 6.970 str. 1 d. nustato, kad partnerio įnašu pripažįstama visa, ką jis įneša į bendrą veiklą – pinigai, kitoks turtas, profesinės ir kitos žinios, įgūdžiai, dalykinė reputacija ir dalykiniai ryšiai. Minėto straipsnio 2 dalyje suformuota prezumpcija, kad partnerių įnašai yra lygūs, jeigu jungtinės veiklos sutartis nenustato ko kita. Įnašas įvertinamas pinigais visų partnerių susitarimu. Partnerių įneštas turtas, buvęs jų nuosavybe, taip pat jungtinės veiklos metu gauta produkcija, pajamos ir vaisiai pagal įstatymą laikomi visų partnerių bendrąja daline nuosavybe, jeigu ko kita nenustato įstatymas ar jungtinės veiklos sutartis (Lietuvos Respublikos CK 6.971 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos CK 6.974 str. nustato išlaidų ir nuostolių paskirstymą tarp partnerių, ir numatydamas, kad bendrų išlaidų ir bendrų nuostolių, susijusių su jungtine veikla, paskirstymą nustato jungtinės veiklos sutartis. Jeigu tokio susitarimo nėra, kiekvienas partneris atsako už bendras išlaidas ir bendrus nuostolius proporcingai savo dalies dydžiui. Susitarimas, kuris visiškai atleidžia vieną iš partnerių nuo bendrų išlaidų ar nuostolių padengimo, negalioja. Gi šioje byloje ieškovas siekia visus nuostolius ir išlaidas, patirtus vykdant ginčo sutartį perkelti atsakovėms. Taigi, toks jo siekis prieštarauja nustatytam įstatyminiam reguliavimui. Byloje nenustatyta, kad atsakovės ar ieškovas būtų pažeidę kokias nors savo, kaip jungtinės veiklos dalyvio pareigas, todėl ir reikalauti nuostolių atlyginimo nei viena iš šalių neturi pagrindo.

22Pripažintina, kad jungtinės veiklos sutartis tarp bylos šalių yra pasibaigusi, ginčo dėl to nėra. Tačiau ieškovas klaidingai nurodo, kad jungtinės veiklos sutartis pasibaigė Lietuvos Respublikos CK 6.978 str. 1 d. 4 p. pagrindu, t.y. todėl, kad atsakovė atsisakė auginti šinšilas ir taip atsisakė būti jungtinės veiklos dalyve bei nutraukė jungtinės veiklos sutartį, todėl ieškovas, kaip jungtinės veiklos partneris taip pat nutraukė jungtinės veiklos vykdymą. Nagrinėjamu atveju abi bylos šalys savo veiksmais nesikooperuodamos ir nederindamos savo interesų nutraukė bendrą jungtinę veiklą. Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad pastatas buvo pastatytas kokybiškai, laikantis visų statybos reikalavimų, tačiau neneigė fakto, kad žinojo, jog statybos vykdomos neturint tam reikalingų leidimų ir projektinės dokumentacijos. Atsakovė nurodė, kad šalių sumanytas šinšilų auginimo verslas nepasisekė, nes pastatas buvo pastatytas nekokybiškai ir pasirodė netinkamas gyvūnėlių auginimui, jame kaupėsi drėgmė, per stogą varvėjo vanduo, ko pasekoje dauguma šinšilų susirgo ir nudvėsė. Byloje techninė pastato ekspertizė nepateikta (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.), todėl pastato kokybės klausimas nevertintinas. Teismas pripažįsta, kad vykdydamos jungtinę veiklą abi bylos šalys padarė savo įnašus, konkrečiai ieškovas investavo 63835,65 Lt (šioms išlaidoms pagrįsti pateikti rašytiniai įrodymai, kitoms išlaidoms pagrįsti rašytiniai įrodymai nepateikti, todėl jie nevertintini), atsakovė V. S. investavo savo laiką, įgūdžius ir sukauptas žinias (nors buvo nurodžiusi, kad paėmė 10000,00 Lt dydžio kreditą šinšiloms įsigyti, tačiau tai patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė). Reikia pažymėti, kad šalys nebuvo numačiusios, kokios pasekmės ištinka jungtinės veiklos sutarčiai pasibaigus abiejų veiklos dalyvių pageidavimu. Todėl taikytinos įstatyme Lietuvos Respublikos CK 6.978 str. 2-5 d. numatytos pasekmės. Minėtos įstatymo nuostatos numato, kad pasibaigus jungtinės veiklos sutarčiai, visiems partneriams bendrai naudoti perduoti daiktai grąžinami juos perdavusiems partneriams be atlyginimo, jeigu ko kita nenustato šalių susitarimas. Nuo jungtinės veiklos sutarties pabaigos momento jos dalyviai solidariai atsako tretiesiems asmenims pagal neįvykdytas bendras prievoles. Turtas, esantis bendrąja partnerių nuosavybe, pasibaigus jungtinės veiklos sutarčiai, padalijamas pagal šio kodekso ketvirtosios knygos nustatytas taisykles. Partneris, įnešęs individualiais požymiais apibūdintą daiktą, pasibaigus jungtinės veiklos sutarčiai turi teisę reikalauti grąžinti jam tą daiktą, jeigu dėl to nebus pažeisti kitų partnerių ir kreditorių interesai. Byloje nenustatyta, kad jungtinės veiklos vykdymui būtų perduoti kokie nors šalims priklausantys daiktai, ar kad iš jungtinės veiklos būtų kilę kokių nors prievolių, tretiesiems asmenims, kurios nėra įvykdytos. Ieškovo sumokėti pinigai už statybines medžiagas, atsakovės V. S. atliktas darbas organizuojant paruošiamuosius einamuosius šinšilų auginimo ir jų veisimo darbus, panaudojant savo žinias ir patirtį, laikytini šalių įnašais į bendrąją veiklą, kurie ginčo sutartyje nenumačius kitaip, pagal Lietuvos Respublikos CK 6.970 str. nuostatas, laikytini lygiais. Tačiau minėta sutartis pasibaigė neįgyvendinus jos tikslo, tame tarpe ir nebaigtą statyti ūkinį pastatą neperdavus ieškovo nuosavybėn pagal dovanojimo ar pirkimo-pardavimo sutartį. Todėl šalimas visus ieškovo įneštus pinigus panaudojus pagal paskirtį, pagal galiojantį teisinį reguliavimą, šalys viena kitai nuostolių ir išlaidų neprivalo atlyginti. Todėl patikslintas ieškinys dėl į jungtinę veiklą įneštų pinigų atmetamas. Atskirai pažymėtina, kad šiuo atveju šalių įnašai nebuvo vien turtiniai, t.y. ieškovas įnešė lėšas, o atsakovė savo žinias ir darbą. Todėl ieškovui gražinus įneštas lėšas, būtų pažeistos atsakovės teisės, nes atsakovei gražinti jos įnašo (atlikto darbo) nebūtų galimybės (Lietuvos Respublikos CK 6.978 str. 5 d.). Taigi, esant nustatytam specialiajam teisiniam reguliavimui, teismas neturi pagrindo taikyti vienašalę restituciją.

23Iš šalių vykdytos bendros jungtinės veiklos šiai dienai yra likęs vienintelis turtas, t.y. neypatingų statinių kategorijai priskiriamas vieno aukšto pastatas (kaip statybinės medžiagos), kuris pastatytas iš blokelių, pastato išorės matmenys yra apie 17,77 m x 17,28 m, užstatymo plotas 307 m2, aukštis 6,90 m, esantį žemės sklype (kadastrinis Nr. adresu sen., Kretingos r. Statinys viešajame registre neįregistruotas, projektinė dokumentacija nesutvarkyta ir statybą leidžiantys dokumentai negauti, tačiau tai netrukdo teismui minėtą statinį, kaip bendros jungtinės veiklos rezultatą, padalinti bylos šalims kaip statybines medžiagas. Pažymėtina, kad žemės sklype esantis statinys, kuris nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, nors ir negali būti civilinių teisinių santykių objektas kaip pastatas – tvartas, tačiau statybinės medžiagos, darbas tokiam statiniui sukurti turi vertinę išraišką. Bylos duomenys liudija, kad pastatas jau yra pastatytas, tačiau neįregistruotas viešajame registre, todėl negali būti parduodamas, įkeičiamas ar kitaip dalyvauti civiliniuose santykiuose kaip objektas – pastatas. Tačiau, statant šį statinį, buvo perkamos statybinės medžiagos, naudota darbo jėga šiam daiktui sukurti, tai reiškia, jog naujas daiktas turi vertę. Atsižvelgdamas į tai teismas mano, kad siekiant eliminuoti ginčus ateityje tikslinga minėtą statinį, kaip bendros jungtinės veiklos rezultatą, padalinti bylos šalims kaip statybines medžiagas.

24Kiti šalių išdėstyti argumentai ir byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

252012-09-27 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi (senas civilinės bylos Nr. L2-1380-474/2012) atsakovės V. S. turtui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės (1 t., b.l. 8), kurios panaikintinos teismo sprendimui įsiteisėjus (Lietuvos Respublikos CPK 150 str.).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų.

27Pagal į civilinę bylą pateiktus mokėjimo kvitus nustatyta, kad ieškovas, kreipdamasis į Kretingos rajono apylinkės teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, ieškiniu ir patikslintu ieškiniu, sumokėjo 900,00 Lt ir 1000,00 Lt žyminio mokesčio (1 t., b.l. 4, 25), pateikdamas apeliacinį skundą sumokėjo 1000,00 Lt žyminio mokesčio (1 t., b.l. 139), t.y. viso sumokėjo 2900,00 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą, turėjo 663,00 Lt papildomų išlaidų už banko išrašus, antstolės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo surašymą ir kt. (2 t., b.l. 83-83), taip pat ieškovas už advokato pagalbą sumokėjo 400,00 Lt, 300,00 Lt, 1500,00, 1500,00 Lt, 500,00 Lt, 500,00 Lt, 6000,00 Lt (1 t., b.l. 7, 24, 76-78, 111-113), t.y. viso 10700,00 Lt ir prašo šias sumas priteisti iš solidariai iš atsakovių.

282012-10-29 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi ieškovui likusios žyminio mokesčio dalies (1500,00 Lt) sumokėjimas buvo atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo dienos (1 t., b.l. 27). Nutartyje nurodyta, kad byloje mokėtinas žyminis mokestis sudaro 3400,00 Lt.

29A. V. S sumokėjo 1000,00 Lt žyminio mokesčio už priešieškinį (1 t., b.l. 65) ir prašo šias išlaidas priteisti iš ieškovo.

30Šioje byloje atsakovėms M. S. ir tuo metu buvusios nepilnametės T. S. rūpintojai A. S. (2 t., b.l. 94) 2014-06-11 Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimais Nr. SP-1935(7.1649) ir Nr. SP-1925-(7.1654) (2 t., b.l. 55-58) buvo suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba 100 procentų atleidžiant nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų. Antrinės teisinės pagalbos išlaidos šioje byloje sudarė 1920,00 Lt (2 t., b.l. 136).

31Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1, 2 d. įtvirtinta nuostata, kad tuo atveju, jeigu ieškinys tenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Teismas ieškovo patikslintą ieškinį tenkina iš dalies (26 procentus), o atsakovės priešieškinis 2013-06-27 Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimu buvo tenkintas pilnai (ir toje dalyje 2014-01-17 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi nepakeistas). Įvertinus tai, kad atsakovės M ir T. S. yra atleistos nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., 96 str. 3 d., 99 str., ieškovui iš atsakovės V. S. priteistina 754,00 Lt žyminio mokesčio ir 172,38 Lt kitų išlaidų, t.y. viso 926,38 Lt, atsakovei V. S. iš ieškovo priteistina 1000,00 Lt byloje už priešieškinį sumokėto žyminio mokesčio, o valstybei iš ieškovo priteistina 1110,00 Lt nesumokėto žyminio mokesčio bei 1420,80 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų ir iš atsakovės V. S. priteistina 390,00 Lt nesumokėto žyminio mokesčio valstybės naudai.

32Šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai (Lietuvos Respublikos CPK 42 str. 5 d.). Teismas priteisia arba nepriteisia patirtas bylinėjimosi išlaidas atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 4 d.). Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Nagrinėjamoje byloje ieškovas viso patyrė 10700,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų ir prašo šią sumą priteisti iš solidariai iš atsakovių. Šiuo atveju reikšminga tai, kad ieškovas bylos nagrinėjimo metu pakeitė net tris atstovus advokatus, kurie kas kartą naujai turėjo susipažinti su bylos medžiaga ir įsigilinti į jos esmę, taip sąmoningai didindamas teisinės pagalbos išlaidas. Atskirai paminėtina, kad į bylą pateikta ieškovo antrojo atstovo advokato Rimvydo Kairio detalizuota sąskaita už teisines paslaugas 6160,80 Lt sumai (2 t., b.l. 117), kai tuo tarpu iš pinigų priėmimo kvito nustatyta, kad už šias paslaugas ieškovas advokatui apmokėjo 6000,00 Lt (2 t., b.l. 113). Kitas dalykas – minėtoje sąskaitoje nurodytos išlaidos už atstovavimą Kretingos rajono apylinkės teisme teismo posėdyje bei kelionės išlaidos, kai tuo tarpu advokatas Rimvydas Kairys nei viename nagrinėjamos bylos teismo posėdyje nedalyvavo, priešingai 2014-05-28 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi (2 t., b.l. 42-43) ieškovo atstovui advokatui Rimvydui Kairiui buvo paskirta 700,00 Lt dydžio bauda valstybės naudai. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, tai, kad ieškovo ieškinys tenkintinas tik 26 procentų apimtyje bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 4 d. ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytomis taisyklėmis, ieškovo prašymas priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas už teisinę pagalbą tenkintinas iš dalies, t.y. priteistinų bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 1000,00 Lt (Lietuvos Respublikos CPK 98 str. 2 d.).

33Iš bylos medžiagos nustatyta, kad valstybė turėjo 100,67 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų. Ieškinį tenkinus iš dalies, iš ieškovo valstybei priteistina 74,50 Lt ir iš atsakovės priteistina 26,17 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos CPK 92 str., 96 str.).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str., 268 str., 296 str. 1 d. 12 p., teismas

Nutarė

35ieškinį tenkinti iš dalies.

36Priteisti ieškovo V. L., a.k. ( - ) naudai ½ dalį neypatingų statinių kategorijai priskiriamo vieno aukšto pastatą (kaip statybines medžiagas), kuris pastatytas iš blokelių, pastato išorės matmenys yra apie 17,77 m x 17,28 m, užstatymo plotas 307 m2, aukštis 6,90 m, esantį žemės sklype (kadastrinis Nr.), adresu, Kretingos rajone.

37Kitas ieškinio dalis atmesti.

38Priteisti iš ieškovo V. L., a.k. ( - ) 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų) (289,62 Eur) bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis) atsakovės V. S., a.k. ( - ) naudai ir 1110,00 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą dešimt litų) (321,48 Eur) nesumokėto žyminio mokesčio valstybės naudai bei 1420,80 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt litų ir 80 ct) (411,49 Eur) antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

39Priteisti iš atsakovės V. S., a.k. ( - ) 1926,38 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus dvidešimt šešis litus ir 38 ct) (557,92 Eur) bylinėjimosi išlaidų (1000,00 Lt teisinės pagalbos išlaidos, 754,00 Lt žyminis mokestis ir 172,38 Lt kitos išlaidos), ieškovo V. L., a.k. ( - ) naudai ir 390,00 Lt (tris šimtus devyniasdešimt litų) (112,95 Eur) nesumokėto žyminio mokesčio valstybės naudai.

40Priteisti iš ieškovo V. L., a.k. ( - ) 74,50 Lt (septyniasdešimt keturis litus ir 50 ct) (21,58 Lt) ir iš atsakovės V. S., a.k. ( - ) 26,17 Lt (dvidešimt šešis litus ir 17 ct) (7,58 Eur) bylinėjimosi išlaidų (pašto išlaidos) valstybės naudai.

41Išaiškinti, kad valstybės naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas bylinėjimosi išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

42Išaiškinti, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5630, nurodant mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

43Įsiteisėjus teismo sprendimui panaikinti 2012-09-27 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi atsakovės V. S., a.k. ( - ) turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

44Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą padavus per šį teismą.

Ryšiai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,... 2. sekretoriaujant Rėdai Songailienei,... 3. dalyvaujant ieškovui V. L.,... 4. ieškovo atstovei advokatei Editai Gailienei,... 5. atsakovės V. S. atstovui advokatui Algiui Staškūnui,... 6. atsakovių M. S. ir T. S. atstovei advokatei Irenai Sinkevičienei,... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. L.... 8. ieškovas patikslintu ieškiniu (2 t., b.l. 59-62) pareiškė reikalavimą... 9. A. V. S pateikė atsiliepimą (2 t., b.l. 96-98) į patikslintą ieškinį,... 10. A. M. S ir T. S., atstovaujamos advokatė Irenos Sinkevičienės, pateikė... 11. Ieškovas ir jo atstovė advokatė Edita Gailienė teismo posėdžio metu... 12. A. V. S ir jos atstovas advokatas A S teismo posėdžio metu su ieškovo... 13. A. M. ir T. S. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą,... 14. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 15. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos... 16. Įrodymų vertinimo taisyklės yra suformuluotos procesinio įstatymo normose,... 17. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 178 str. suformuluota bendra įrodinėjimo... 18. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.193 str. įtvirtintas ir Lietuvos... 19. Jungtine veikla yra laikomas asmenų susitarimas, kuriuo du ar daugiau asmenų... 20. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes bei byloje esančių įrodymų visetą,... 21. Byloje yra iškilęs klausimas dėl šalių įnašų į bendrą veiklą ir jų... 22. Pripažintina, kad jungtinės veiklos sutartis tarp bylos šalių yra... 23. Iš šalių vykdytos bendros jungtinės veiklos šiai dienai yra likęs... 24. Kiti šalių išdėstyti argumentai ir byloje pateikti įrodymai neturi... 25. 2012-09-27 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi (senas civilinės bylos... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 27. Pagal į civilinę bylą pateiktus mokėjimo kvitus nustatyta, kad ieškovas,... 28. 2012-10-29 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi ieškovui likusios... 29. A. V. S sumokėjo 1000,00 Lt žyminio mokesčio už priešieškinį (1 t., b.l.... 30. Šioje byloje atsakovėms M. S. ir tuo metu buvusios nepilnametės T. S.... 31. Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1, 2 d. įtvirtinta nuostata, kad tuo atveju,... 32. Šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis... 33. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad valstybė turėjo 100,67 Lt išlaidų,... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str., 268 str.,... 35. ieškinį tenkinti iš dalies.... 36. Priteisti ieškovo V. L., a.k. ( - ) naudai ½ dalį neypatingų statinių... 37. Kitas ieškinio dalis atmesti.... 38. Priteisti iš ieškovo V. L., a.k. ( - ) 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų)... 39. Priteisti iš atsakovės V. S., a.k. ( - ) 1926,38 Lt (vieną tūkstantį... 40. Priteisti iš ieškovo V. L., a.k. ( - ) 74,50 Lt (septyniasdešimt keturis... 41. Išaiškinti, kad valstybės naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos turi... 42. Išaiškinti, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidos mokamos į... 43. Įsiteisėjus teismo sprendimui panaikinti 2012-09-27 Kretingos rajono... 44. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui,...