Byla 2-528-844/2011
Dėl įsiskolinimo priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “SNORO lizingas”, buveinė ( - ), Vilnius, įm.k. ( - ), a.s. ( - ) AB banke SNORAS, banko kodas ( - ), atsakovui A. S. (A. S.), a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, dėl įsiskolinimo priteisimo,-

Nustatė

32003-12-03 tarp UAB "SNORO lizingas" ir atsakovo buvo pasirašyta išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartis Nr. ( - ), pagal kurią UAB "SNORO lizingas" suteikė atsakovui teisę valdyti ir naudoti UAB "SNORO lizingas" priklausančią prekę. Atsakovas įsipareigojo už šią prekę mokėti UAB "SNORO lizingas" pagal sutartyje nurodytą mokėjimo grafiką. Savo duotų įsipareigojimų lizingo kompanijai atsakovas nevykdė, todėl 2004-02-19, 2004-03-24, 2004-04-05 ieškovas išsiuntė atsakovui pretenzijas dėl susidariusios skolos atlyginimo, tačiau atsakovas ir toliau įsipareigojimų nevykdė.

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 1867,37 Lt mokėtinų įmokų ir 772,56 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo A. S. bei priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

5Atsakovui A. S. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu 2011-04-14, o Lietuvos Respublikos CPK 123 str. nustatyta tvarka 2011-04-26.

6Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

7Ieškinys tenkintinas dalinai.

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

9Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

10Byloje nustatyta, kad UAB „SNORO lizingas“ su atsakovu 2003-12-03 sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ). Atsakovas gavo prekę ir įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau įsipareigojimų nesilaikė, įmokų nemokėjo, liko skolingas ieškovui 1867,37 Lt mokėtinų įmokų. Ieškovas savo iniciatyva perskaičiavo delspinigius už 182 dienas, registruotu laišku 2004-03-24 išsiuntė atsakovui pretenziją. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti mokėtinas įmokas, delspinigius, bylinėjimosi išlaidas.

11Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama. Šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai, sutarties nevykdymu laikomas įvykdymo termino praleidimas. Atsakovas pažeidė šių straipsnių nuostatas, netinkamai vykdė sutartyje numatytas sąlygas, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todėl, atsiradus atsakovo atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant įsiskolinimo sumą teismine tvarka, todėl iš atsakovo priteistina 1867,37 Lt mokėtinų įmokų.

12Ieškovas prašo priteisti 772,56 Lt delspinigius už 182 dienas už sutarčių nevykdymą laiku, skaičiuojamus pagal 0,5 % dienos normą, delspinigių dydį grindžia sutarties nuostatomis.

13Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mežesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sumą.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)“.

15Ieškovas prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną yra neprotingas ir aiškiai per didelis, nes sudaro 182,5 % metinių delspinigių, todėl delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1 % už kiekvieną praleistą mokėti dieną, tai sudaro 339,86 Lt arba 36,5 % metinių delspinigių, ir šis delspinigių dydis tikrai nebus mažesnis už minimalius kreditoriaus (ieškovo) patirtus nuostolius.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-03-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

18Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti 83,61 % (2207,23 Lt : 2639,93 Lt × 100 % = 83,61 %), todėl ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos taikant koeficientą 0,8361.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

20Ieškinį tenkinti dalinai.

21Priteisti iš atsakovo A. S. 1867,37 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis Lt 37 ct) mokėtinų įmokų, 339,86 Lt (tris šimtus trisdešimt devynis Lt 86 ct) delspinigių, 5,00 % metinių palūkanų už priteistą 2207,23 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-03-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 66,05 Lt (šešiasdešimt šešis Lt 05 ct) žyminio mokesčio, 298,45 Lt (du šimtus devyniasdešimt aštuonis Lt 45 ct) už procesinių dokumentų įteikimą atsakovui viešo paskelbimo būdu UAB “SNORO lizingas” naudai.

22Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovo A. S. – 9,51 Lt (devynis Lt 51 ct), iš ieškovo UAB „SNORO lizingas“ – 1,87 Lt (vieną Lt 87 ct).

23Sprendimas už akių atsakovo A. S. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. 2003-12-03 tarp UAB "SNORO lizingas" ir atsakovo buvo pasirašyta... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 1867,37 Lt mokėtinų... 5. Atsakovui A. S. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 6. Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą... 7. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui... 10. Byloje nustatyta, kad UAB „SNORO lizingas“ su atsakovu 2003-12-03 sudarė... 11. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės... 12. Ieškovas prašo priteisti 772,56 Lt delspinigius už 182 dienas už sutarčių... 13. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 15. Ieškovas prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo... 17. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 18. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str.... 20. Ieškinį tenkinti dalinai.... 21. Priteisti iš atsakovo A. S. 1867,37 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus... 22. Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovo A. S. – 9,51 Lt... 23. Sprendimas už akių atsakovo A. S. apeliacine ir kasacine tvarka... 24. Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti...