Byla e2-1916-347/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Ozolinia, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį atsakovei V. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės V. S. 85,44 Eur skolą, 28,96 Eur baudą, 307,58 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur žyminį mokestį. Esant įstatyme numatytiems pagrindams, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2015-07-21, CPK 123 str. 1 d. numatyta tvarka, per nustatytą 20 dienų nuo įteikimo dienos terminą atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: 2011-03-18 kredito sutarties, ieškovo sąskaitos išrašo bei ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad 2011-03-18 ieškovas UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ ir atsakovė V. S. sudarė vartojimo kredito sutartį, kuria remiantis ieškovas atsakovei suteikė 72,41 Eur (250,00 Lt) paskolą. Atsakovė įsipareigojo grąžinti paskolą ir palūkanas iki 2011-04-16. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovė prievolės nevykdė, todėl liko ieškovui skolinga 85,44 Eur (295,00 Lt) skolos. Kadangi atsakovė praleido terminą įvykdyti prievolę, ieškovas paskaičiavo Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 p. numatytus delspinigius, kurie sudaro 307,58 Eur sumą. Ieškovas dėl įsiskolinimo ne kartą atsakovei skambino, siuntė trumpąsias žinutes į mobilų telefoną, tačiau atsakovė nereagavo. Įrodymų, patvirtinančių tinkamą sutartinių prievolių įvykdymą, atsakovė nepateikė, skolos dydžio neginčijo.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą (CPK 285 str. 2 d.). Pagal CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimo terminas yra pasibaigęs, byloje nesant įrodymų, kad atsakovė įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir grąžino ieškovui gautą paskolą, sumokėjo sutartyje numatytas palūkanas, ieškovui iš atsakovės priteistina 85,44 Eur skola (CK 6.59, 6.63, 6.213 str. 1 d.) ir 28,96 Eur bauda (CK 6.71, sutarties 9.3 p.).

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 307,58 Eur delspinigių. Sutarties bendrosios dalies 9.1 p. yra numatyta, kad kredito gavėjas, neįvykdęs prievolės grąžinti kreditą, kredito grąžinimo dieną, privalo apmokėti kreditoriui 2 (dviejų) procentų dydžio delspinigius į dieną, už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos grąžintinos sumos, už kiekvieną suteiktą kreditą.

8Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad, remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

9Įvertinęs tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal ieškovo iš anksto parengtas standartines sąlygas ir atsakovė turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog paskaičiuota delspinigių suma (307,58 Eur) apytikriai 3,5 karto viršija negrąžintą skolos sumą (85,44 Eur), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintini Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Pažymėtina ir tai, kad iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad galutinis kredito grąžinimo terminas baigėsi 2011-04-16, t. y., prieš daugiau nei ketverius metus. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų ėmęsis kokių nors aktyvių veiksmų tam, kad skola būtų išieškota anksčiau. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovo teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y., įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditoriaus, kaip verslininko, elgesys vertintinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jo delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir to negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju 0,5 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams, toks delspinigių dydis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,5 proc. dydžio delspinigių per dieną, ieškovui iš atsakovės priteisiant 76,90 Eur delspinigių. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

10Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovės taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-06-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Šioje byloje ieškovas patyrė 15 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, ieškovui iš atsakovės priteistinas visas sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis.

12Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės V. S., a. k. ( - ) 85,44 Eur (aštuoniasdešimt penkių eurų 44 ct) skolą, 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų 96 ct) baudą, 76,90 Eur (septyniasdešimt šešių eurų 90 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-06-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį ieškovui UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“, įmonės kodas 302458437.

15Ieškinį dalyje dėl 230,68 Eur delspinigių priteisimo, atmesti.

16Atsakovė V. S. negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai