Byla e2FB-340-904/2019
Dėl E. S. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos E. S. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui, suinteresuotas asmuo J. S

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančio fizinio asmens E. S. bankroto administratorės Eglės Gabrėnienės prašymą dėl E. S. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos E. S. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui, suinteresuotas asmuo J. S..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja pareiškė reikalavimą iškelti jai bankroto bylą.

5Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai 2018 m. gruodžio 13 d. nutartimi iškėlė pareiškėjai E. S. bankroto bylą; bankroto administratore paskyrė Eglę Gabrėnienę; kreditoriams nustatė 20 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratorei savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimo dienos. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. gruodžio 22 d.

62019 m. vasario 15 d. nutartimi patvirtintas pareiškėjos E. S. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

72019 m. balandžio 4 d. teisme gautas bankroto administratorės Eglės Gabrėnienės prašymas dėl E. S. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, kuriuo prašo patvirtinti E. S. 2019 m. kovo 7 d. mokumo atkūrimo planą. Prašyme nurodė, kad įvykusios kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta pritarti pateiktam mokumo atkūrimo plano 2019 m. kovo 7 d. projektui.

8Prašymas tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi individualia veikla, mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka. FABĮ iš esmės siekiama sukurti efektyvų teisinį mechanizmą, sudarantį sąlygas atkurti fizinio asmens mokumą, užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą įstatymo nustatyta tvarka tuo pačiu išlaikyti teisingą kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyrą. Šių tikslų įgyvendinimo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo sudaryto plano ir jo įgyvendinimo.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad bankrutuojantis asmuo turi dešimt kreditorių: Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos, akcinę bendrovę SEB bankas, uždarąją akcinę bendrovę „Būsto paskolų draudimas“, uždarąją akcinę bendrovę „Intrum Lietuva“, uždarąją akcinę bendrovę „Lietuvos dujų tiekimas“, antstolį Aleksandrą Selezniovą, antstolę Liną Pužienę, antstolę Vidą Daugirdienę, Šilutės kredito uniją, viešąją įstaigą „Gargždų švara“. 2019 m. vasario 15 d. nutartimi teismas patvirtino pareiškėjos E. S. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 734116,19 Eur.

112019 m. kovo 29 d. įvyko bankrutuojančio fizinio asmens E. S. kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo hipotekos grupės kreditorius turintis 100 procentų visų hipotekos reikalavimų sumos ir kreditoriai turintys 99,25 procentus visų kitos kreditorių grupės teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų. Kreditoriai ketvirtu darbotvarkės klausimu dėl bankrutuojančios E. S. kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano tvirtinimo nutarė pritarti susirinkimui pateiktam 2019 m. kovo 7 d. bankrutuojančios E. S. kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektui ir įgaliojo bankroto administratorę pateikti jį teismui tvirtinti. Kiti kreditoriai balsavimo biuletenio kreditorių susirinkimui nepateikė.

12FABĮ 7 straipsnyje numatyti reikalavimai taikomi mokumo atkūrimo planui. Susipažinus su pateiktu tvirtinti mokumo atkūrimo planu bei kreditorių susirinkimo protokolu, nenustatyta, kad būtų pažeistos plano pateikimo tvirtinimui procedūros ar kreditorių susirinkimo šaukimo procedūros. Nenustatyta, kad pateiktas tvirtinimui planas neatitiktų FABĮ 7 straipsnyje numatytų reikalavimų.

13Prašymo nagrinėjimo metu teismas nenustatė, kad mokumo atkūrimo plane bankrutuojantis E. S. pateikė neteisingą informaciją apie turtą ir pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis. Nėra duomenų, kad ji būtų sudariusi kreditorių teises pažeidžiančius sandorius, ar tapusi nemoki dėl žalingų įpročių. Nenustatyta, kad po bankroto bylos iškėlimo bankrutuojanti E. S. būtų nuslėpusi bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą. Plane pažymėta, kad E. S. stengsis išlaikyti esamą darbą arba susirasti geriau apmoką darbą, nepaisant pačios pareiškėjos ligų, dalinio darbingumo lygio, pareiškėjos mamos priežiūros, siekiu kuo didesne dalimi atsiskaityti su kreditoriais.

14Įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad bankroto administratorės pateiktas bankrutuojančios E. S. mokumo atkūrimo planas atitinka FABĮ 7 straipsnio reikalavimus, pagal FABĮ 8 straipsnio 1 – 4 dalis pažeidimų nenustatyta. Atsižvelgiant į bankroto administratorės išvadą ir įvertinus nemokaus fizinio asmens bei kreditorių teises ir teisėtus interesus, tvirtintinas bankrutuojančios E. S. mokumo atkūrimo planas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis, FABĮ 8 straipsnio 8 dalis).

15FABĮ 8 straipsnio 10 dalis numato, kad teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama, jeigu plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas.

16Vadovaudamasis CPK 290 – 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6, 12 dalimis, teismas

Nutarė

17patvirtinti bankrutuojančios E. S. 2019 m. kovo 29 d. vykusiame kreditorių susirinkime svarstytą 2019 m. kovo 7 d., mokumo atkūrimo planą.

18Patvirtintą 2019 m. kovo 7 d., mokumo atkūrimo planą laikyti šios nutarties sudėtine dalimi.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai