Byla 2A-520-278/2008

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Romualdo Januškos,

2kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Birutės Valiulienės (pranešėja),

3sekretoriaujant Editai Šinkūnienei,

4šalims nedalyvaujant,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Buities rojus“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 10 d. sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-5443-755/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Buities rojus“ ieškinį atsakovei M. I. dėl skolos išieškojimo.

6Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos Birutės Valiulienės pranešimą apie bylą,

Nustatė

8ieškovas nurodė, kad pagal 2006 07 20 tarp šalių sudarytą sutartį Nr. 13569 atsakovė įsigijo telefoną „Motorola L6“ 673,00 Lt vertės, o pagal 2007 03 09 sutartį Nr. 14651 (toliau sutartys) - telefoną „Sony Ericsson K310i“ 601Lt vertės. Už prekes atsakovė įsipareigojo sumokėti pagal sutarčių 3 punkte nustatytas sąlygas, o nevykdant įsipareigojimo - mokėti 10 % delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas nurodė, kad M. I. yra skolinga ieškovui 614Lt, o už laikotarpį nuo 2007 06 16 iki 2008 03 15 delspinigių suma sudaro 12542,00Lt. Prašė teismą priteisti iš atsakovės 614Lt skolos, 650Lt delspinigių, 5 procentų dydžio palūkanas skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008 m. spalio 10 d. priėmė sprendimą už akių, kuriuo priteisė iš atsakovės M. I. ieškovo naudai 614Lt skolos už prekes, 61Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y., 2008 08 11, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas konstatavo, kad atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė, todėl iš jos priteistina skola už prekes, tačiau nurodė, kad iš pateiktų ieškovo dokumentų matyti, jog už vieną paimtą prekę ieškovas delspinigius paskaičiavo už 30 dienų, o už kitą už 244 dienas po 10 procentų nuo likusios neišmokėtos sumos už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną, kas prieštarauja bendriesiems prievolių sampratos principams (CK 6.4 str.). Nurodė, jog nors ieškinio senatį teismas taiko tik reikalaujant ginčo šaliai, tačiau nurodytą įstatymo normą taikant sistemiškai su CK 6.73 str. 2 d. bei 6.258 str. 3 d., kuriuose nurodoma, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Teismas darė išvadą, kad ieškovo reikalavimas dalyje dėl delspinigių išieškojimo, kurių suma yra didesnė nei susidariusi skola, yra aiškiai nepagrįstas ir neatitinkantis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų, nes netesybos atlieka kompensuojamąją, o ne baudinę funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius ir negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog šioje dalyje ieškinys tenkintinas dalinai, iš atsakovės priteistini delspinigiai neviršijantys 10proc. skolos.

10Apeliaciniu skundu ieškovas prašo 2008 m. spalio 10 d. sprendimą už akių dalyje dėl netesybų priteisimo panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti pilnai, priteisiant visą prašomą delspinigių sumą. Ieškovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, sumažindamas prašomus priteisti delspinigius nuo 650Lt iki 61Lt sumos, neteisingai išaiškino ir taikė CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas netesybų mažinimo nuostatas, padarė nustatytoms faktinėms aplinkybėms byloje prieštaraujančią išvadą bei nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos tokio pobūdžio bylose. Ieškovas sutinka, kad tarp šalių sudarytų Nuomos – pardavimo sutarčių Nr. 14651 ir Nr. 13569 punktuose 3.4 numatytos 10 procentų netesybos yra per didelės, todėl savo reikalavimą dėl netesybų sumažino nuo pagal Sutartis priskaičiuotų delspinigių 12542Lt sumos iki 650Lt sumos. Teigia, kad teismas negalėjo mažinti prašomos priteisti 650Lt delspinigių sumos, kadangi pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, CK 6.258 straipsnio 3 dalį sumažintų netesybų dydis negali būti mažesnis negu tiesioginiai nuostoliai, kurie šioje byloje sudaro 614Lt sumą. Nurodo, kad atsakovės nesumokėta 614Lt skola ir yra tiesioginiai nuostoliai, kadangi ieškovas perdavė atsakovei prekę, tačiau negavo už ją pinigų. Nurodo, kad skirtumas tarp tiesioginių nuostolių ir prašomų priteisti netesybų yra nežymus, t.y., 36Lt ir tai neprieštarauja protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principams (CK 1.5 str.).

11Atsiliepimo į apeliacinį skundą atsakovė nepateikė.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Byloje nustatyta, kad šalys sudarė dvi Nuomos - pardavimo sutartis: 2006 07 20 Nr. 13569 ir 2007 03 09 Nr.14651, pagal kurias ieškovas pardavė, o atsakovė įsigijo prekes už kurias ji įsipareigojo mokėti pardavėjui šalių sutartu grafiku, o savalaikiai įsipareigojimų nevykdant - mokėti 10 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad pagal sutartį Nr. 13569 atsakovė liko skolinga 114Lt, o pagal antrą sutartį - 500Lt (b.l.3-4). Iš ieškovo paskaičiavimų matyti, kad už laikotarpius nuo 2007 06 21 iki 2008 03 15 atsakovė M. I. UAB „Buities rojus“ yra skolinga 12542Lt delspinigių (b.l. 11-12). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumo, sąžiningumu ir teisingumu, o pardavėjui prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. Tai nėra subjektyvi teismo teisė, taikoma ar netaikoma savo nuožiūra, nes Civilinio kodekso (toliau CK) 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Teismo pareigą kontroliuoti netesybų dydį įtvirtina ir teisminė praktika. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Teismas jam suteikiama teise mažinti delspinigius naudojasi savo nuožiūra, atsižvelgdamas į teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes - prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma ir kitus kriterijus. Pagal teismų praktiką priteistų delspinigių dydis turi atkurti teisingumą tarp teisinių santykių šalių, t. y., turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ir grąžinti jį į padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei kita šalis būtų tinkamai vykdžiusi sutartinius įsipareigojimus. Teismas, spręsdamas klausimą dėl delspinigių dydžio mažinimo, turi vertinti sutarties šalių santykius dėl apmokėjimo už prekes ir paslaugas tiek iki ieškovo nurodyto laikotarpio, už kurį prašoma priteisti delspinigius, tiek šalių elgesį po šio laikotarpio. Teisminėje praktikoje yra pripažįstama, kad minimaliais nuostoliais yra pripažintini 0,02proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, tačiau sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis Nr.3k-3-85/2007, 3K-7-304/2007). Ar konkretus netesybų dydis teismo nustatytas pagrįstai, sprendžiama įvertinant, ar teismas nepažeidė įstatymų, kuriuose suformuluoti jų mažinimo atvejai ir kriterijai. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad pagal 2006 07 20 nuomos-pardavimo sutartį atsakovė didžiają dalį prievolės įvykdė, jos skolos likutis yra 114Lt, tuo tarpu pagal antrąją nuomos – pirkimo sutartį, atsakovė yra sumokėjusi nedidelę dalį prekės kainos. Nurodytos aplinkybės įvertintinos sprendžiant priteistinos delspinigių sumos dydį. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad šalių sudarytos sutarties nustatyti delspinigiai yra pernelyg didelės netesybos, tačiau, atsižvelgiant ir į tą aplinkybę, kad ieškovas sutarties pagrindu apskaičiuotų delspinigių sumą savo iniciatyva ženkliai sumažino, prašoma priteisti 650Lt delspinigių suma taip pat yra aiškiai per didelė, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams. Kadangi teismui ieškovas nepateikė realių jo patirtų nuostolių paskaičiavimo, todėl įvertinus aukščiau nurodytus motyvus kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo priteista delspinigių suma yra pagrįsta ir jos didinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

16Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 10 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai