Byla 2-94-372/2008

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant Ignei Urlakienei, dalyvaujant ieškovo atstovams Vytautui Skripkauskui, adv. Vygantui Barkauskui, ieškovams M. D., A. J., K. P., atsakovo atstovui adv. Gintarui Žičkui, trečiojo asmens, nepareiškusio savarankiškų reikalavimų, atstovui adv. Gediminui Pranevičiui,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų UAB „Šiaulių naujienos“, M. D., A. J., K. P. ieškinį atsakovui UAB „Šiaulių kraštas“, tretiesiems asmenims, nepareiškusiem savarankiškų reikalavimų, UAB „Akropolis“, UAB „Respublikos investicija“, UAB „Adcom“ dėl autorių turtinių ir neturtinių teisių gynimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

3

4Ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ atstovai prašė uždrausti atsakovui naudoti laikraščio „Šiaulių naujienos“ numerius ir jų dalis bei priteisti iš jo 22222,90 Lt turtinės žalos. Jie nurodė, kad atsakovas pažeidė ieškovo autoriaus turtines teises ir be jo sutikimo laikraštyje „Šiaulių kraštas“ išspausdino autorinėmis sutartimis susijusių autorių straipsnių, nuotraukų ir karikatūrų koliažą. Ieškovo atstovai nurodė, kad kiekvienas laikraščio numeris yra autorinis kūrinys, o autorinės teisės priklauso laikraščio leidėjui UAB „Šiaulių naujienos“. Nė vienas iš ieškovų nedavė leidimo panaudoti jų autorinius kūrinius, o koliaže buvo panaudoti šie kūriniai. Atsakovo motyvas, kad jis suteikė spausdinimo ir platinimo paslaugas, todėl už nieką neatsako, nepagrįstas. Leidėjas privalo įsitikinti, ar spausdinamas kūrinys nepažeidžia kitų asmenų autorinių teisių. Ieškovo atstovai teigė, kad turi būti taikoma analogija tarp leidyklos ir redakcijos veiksmų, pažeidžiant autorių teises. Jie nurodė, kad neturi garantijų, jog analogiški ieškovo teisių pažeidimai gali pasikartoti, todėl reikalauja uždrausti atsakovui naudotis ieškovui priklausančiais laikraščio numeriais ar jų dalimis. Ieškovas pasirinko turtinės žalos būdą, kuriame prašoma priteisti atsakovo gautą 22222,90 Lt užmokestį už UAB „Akropolis“ užsakytą koliažą. Pateikiant ieškinį, ieškovui nebuvo tiksliai žinoma gautos naudos suma, todėl ieškovo atstovai mažina pradinę ieškinio sumą.

5Ieškovas M. D. prašo priteisti 10000 Lt neturtinės žalos už jo autoriaus teisių pažeidimą. Jis nurodė, kad pas ieškovą dirba pagal darbo ir autorinę sutartį, savo rašinius atiduoda tik laikraščiui „Šiaulių naujienos“. Į jį kaip autorių dėl teisių perleidimo nesikreipė nei atsakovas, nei tretysis asmuo. Jis nurodė, kad laikraštyje išdėstė savo mintis, o koliaže jo minties seka išdarkyta, tekstas neįskaitomas, ieškovo išdėstyta kritika sunkiai įskaitoma ir įžvelgiama. Ieškovas mano, kad pats koliažas gali būti vertinamas kaip plagiatas. Ieškovas save vertina daugiau, tačiau prašoma priteisti suma yra protinga, kadangi koliažas buvo panaudojamas UAB „Akropolis“ savireklamai. Ieškovas mano, kad neigiama informacija buvo pateikta kaip teigiama. Jis nurodė sulaukęs daug skambučių, klausimų, ar tame koliaže yra tas pats asmuo. Dėl pretenzijų už koliažo paskelbimą ieškovui UAB „Šiaulių naujienos“ jis neapsisprendė.

6Ieškovas A. J. prašė priteisti 10000 Lt neturtinės žalos iš atsakovo. Jis nurodė, kad niekam nedavė leidimo naudotis savo nuotraukomis ir mano, kad tai vertintina kaip vagystė. Jis dirba tik laikraštyje „Šiaulių naujienos“, todėl savo darbą pamatęs kitame laikraštyje, jautėsi nemaloniai, kaip apvogtas. Savo darbą jis vertina, todėl neturtinės žalos dydis būtent toks.

7Ieškovas K. P. prašė priteisti 10000 Lt neturtinės žalos už tai, kad jo karikatūros buvo atspausdintos laikraštyje „Šiaulių kraštas“. Jis jautėsi apgautas ir apvogtas. Jis nenorėtų, kad jo autorinius darbus naudotų tie, su kuriais nėra susitaręs. Ieškovas nurodė, kad reikalaujamos neturtinės žalos dydis yra ne per didelis.

8Atsakovo atstovas prašo ieškinį atmesti. Visų pirma, jis nurodė, kad ieškovai M. D., A. J. ir K. P. nėra pasirašę ieškinio, todėl mano, kad turi būti nagrinėjamas tik ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ ieškinys. Atstovas nurodė, kad iš viso neaišku, kas yra spausdinto koliažo autorius. Užsakovas buvo UAB „Respublikos investicija“, todėl ji turėjo atsakyti už reklamos turinį. Jis mano, kad ieškovų atstovas nepagrįstai daro išvadą, kad tiek leidyklai, tiek periodiniam leidiniui yra vieningi reikalavimai ginti autorių teises. UAB „Respublikos investicija“ užsakymu atspausdinęs koliažą, atsakovas nei turtinių, nei neturtinių teisių neįgijo, jos liko ieškovui UAB „Šiaulių naujienos“. Dėl to negali būti taikoma atsakomybė, kadangi nebuvo pažeistos teisės .Atsakovo atstovas nurodo, kad vis dėlto teismas privalėjo nagrinėti patikslintą ieškinį su jame nurodytais reikalavimais dėl 22222,90 Lt sumos priteisimo. Dėl šios priežasties pareiškimas dalyje dėl ieškinio atsiėmimo neturi jokios juridinės reikšmės ir jis negali būti tenkinamas. Kadangi atsakovas turėjo sumokėti valstybės biudžetui PVM, tai jis šioje dalyje neturėjo jokios naudos. Dėl šios priežasties PVM suma negali būti įskaičiuota į ieškovo nuostolius. Teismas negalėtų atsakovo gautą naudą pripažinti ieškovo nuostoliais, kadangi jis gavo tokias pat pajamas už koliažo spausdinimą laikraštyje „Šiaulių naujienos“. Pirmasis ieškovo reikalavimas dėl uždraudimo naudotis atsakovui ieškovų kūriniais yra abstrakcija, jis niekaip nėra susijęs su išspausdintais koliažais. Tokio ieškovo reikalavimo iš viso neįmanoma įvykdyti. Atstovas nurodė, kad negali būti ginamos autorių asmeninės neturtinės teisės, kadangi ieškovai M. D., A. J. ir K. P. nenurodė, kokios jų teisės pažeistos. Jei šie ieškovai mano, kad koliažo kokybė netinkama, jie turėtų reikšti pretenzijas ir UAB „Šiaulių naujienos“, kadangi analogiškas koliažas buvo spausdintas abiejuose laikraščiuose. Atstovas taip pat nurodė, kad spausdintas koliažas buvo naudojamas karikatūrai ir parodijai, o tokiu atveju nereikalingas autorių sutikimas ir nepažeidžiamos jų teisės.

9Trečiojo asmens UAB „Akropolis“ atstovas nurodė, kad ieškovo laikraštyje buvo daug straipsnių, nukreiptų prieš bendrovės plėtrą. Tada buvo nutarta sutraukti visus straipsnius į visumą, visuomenei ironiškai parodant jų turinį, Atstovas nurodė, kad ieškovo straipsniai buvo užsakomieji, todėl tretysis asmuo norėjo parodyti, kokia yra spauda. Ieškovų straipsniai buvo apie prekybos centro statybą, o nuotraukos tai iliustravo. Jos nebuvo ypatingos meninės vertės kūriniai. Straipsniai nebuvo iškraipyti, buvo sudėti į visumą, autoriai ir nuotraukos buvo palikti. Skaityti buvo sunku, nes tikslas buvo ne perspausdinti straipsnius, kad kiti paskaitytų. Atstovas nurodė, kad jie norėjo įrodyti, jog tai yra užsakomoji spauda, todėl atspausdino juoduose rėmeliuose. To koliažo tikslas buvo ne informuoti, o parodyti požiūrį į tokią spaudą. Niekas nebuvo iškraipyta, tik buvo sumažinta, todėl negalima daryti išvados, kad buvo kėsinamasi į kūrinį. Atspausdinus koliažą viename laikraštyje, reputacija dėl to, kad tas pats koliažas buvo atspausdintas kitame laikraštyje nebuvo sugadinta. Kūriniai buvo panaudoti leistina apimtimi ir jų tikslas - parodija. Už tą patį koliažą ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“ taip pat gavo pinigus pagal pateiktą sąskaitą.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Teismas nustatė, kad UAB „Šiaulių naujienos“ leidžia laikraštį „Šiaulių naujienos“. 2007 m. gegužės 19-26 d. laikraštis „Šiaulių kraštas“ be pastarojo sutikimo panaudojo šią autorinę medžiagą : 1) laikraščio „Šiaulių naujienos“ 2007 m. balandžio 19 d. Nr.88 1 ir 2 puslapiuose išspausdintą ieškovo M. D. straipsnį „Savivaldybėje prasideda „ančiukų“ medžioklė“, ieškovo A. J. fotografijas, laikraščio kompoziciją; 2) laikraščio „Šiaulių naujienos“ 2007 m. balandžio 25 d. Nr.93 1 ir 3 puslapiuose išspausdintą ieškovo M. D. straipsnį „Prekybininkai valdžią tampo už virvučių?“, ieškovo A. J. fotografijas, Seimo narių V.Simulik ir E.Žakario „Viešas kreipimasis į Šiaulių miesto tarybos narius“ ir puslapių kompoziciją; 3) laikraščio „Šiaulių naujienos“ 2007 m. balandžio 27 d.Nr.95 1 ir 2 puslapiuose išspausdintą ieškovo M. D. straipsnį „Politikai suklupo prieš pinigus“, ieškovo A. J. fotografijas ir puslapių kompoziciją; 4) laikraščio „Šiaulių naujienos“ 2007 m. gegužės 5 d. Nr.101 4 puslapyje išspausdintą redakcijos straipsnį „Kiaulyte persirgę politikai melsis „Akropoliui“, ieškovo K. P. karikatūrą ir puslapio kompoziciją; 5) laikraščio „Šiaulių naujienos“ 2007 m. gegužės 12 d. Nr.106 1 ir 2 puslapiuose išspausdintą ieškovo M. D. straipsnį „Politikų padus kutena prokurorai“, ieškovo K. P. karikatūrą, redakcijos archyvo nuotrauką ir puslapio kompoziciją. Ieškovai pateikė ieškinį, nurodydami, kad tai yra jų autoriaus teisių pažeidimai ir prašė ginti šias teises.

12Teismas mano, kad yra pagrįstas ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ reikalavimas uždrausti atsakovui naudoti jo numerius ar jų dalis, įskaitant straipsnius, fotografijas, karikatūras, kitą tekstinę ar grafinę medžiagą, taip pat puslapių kompoziciją. Kaip matyti iš analizuotos medžiagos, ginčas kilęs būtent dėl to, kad atsakovas be teisėto pagrindo pažeidė ieškovų autorių teises. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas turi kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių ( CPK 2 straipsnis) ir padėti užtikrinti, kad ateityje nebūtų pažeidinėjamos šalių teisės. Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos 6-bis straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog autoriai turi teisę prieštarauti bet kokiam jų kūrinio iškraipymui, išdarkymui ar kitokiam pakeitimui, taip pat bet kokiam kitam autoriaus garbei ar reputacijai galinčiam padaryti žalos kėsinimuisi į kūrinį. Ieškovų reikalavimas uždrausti atsakovui naudotis laikraščio „Šiaulių naujienos“ kūriniais ar jo dalimis laikomas apsauginiu autorių teisių gynimo būdu, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams arba uždrausti tokius veiksmus, kurie kelia pagrįstą žalos atsiradimo grėsmę arba gali realiai pažeisti teisę į autoriaus vardą ar autorystės teisę. Vienas iš apsauginių teisių gynimo būdų yra autoriaus teisė kreiptis į teismą su prašymu įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus arba reikalauti uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala. Ieškovai nepareiškė prevencinio ieškinio, tačiau savo reikalavimus aiškiai išdėstė nagrinėjamoje byloje. Teismas mano, kad atsakovas nepagrįstai nurodė, jog toks ieškovo reikalavimas neįvykdomas. Ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“ pakankamai aiškiai nurodė, kad jis reikalauja uždrausti naudoti tik jo leidžiamo laikraščio numerius ar jų dalis, įskaitant straipsnius, fotografijas, karikatūras, kitą tekstinę ar grafinę medžiagą, taip pat puslapių kompoziciją ( ATGTĮ 77 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai).

13UAB „Šiaulių naujienos“ leidžia tokio pat pavadinimo laikraštį (dienraštį) „Šiaulių naujienos“. Laikraštis yra kolektyvinis kūrinys, kurį sudaro, be kita ko, ir straipsniai, fotografijos bei karikatūros. Šio kolektyvinio kūrinio turtinės autorių teisės turi būti ginamos ( ATGTĮ 8 straipsnio 1 dalis).

14Reikalaudamas atlyginti konkrečią turtinę žalą, kuri buvo padaryta atspausdinant ieškovų kūrinių koliažus laikraštyje „Šiaulių kraštas“, t.y. atgaminant kūrinius nepriimtinu autoriams būdu be jų leidimo (ATGTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas) , ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“ pagrįstai remiasi Civilinio kodekso normomis. Darant išvadą, kad atsakovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 3 dalis), būtina įvertinti likusias tris civilinės atsakomybės sąlygas : neteisėtų veiksmų buvimą ( CK 6.246 straipsnis), priežastinį ryšį tarp atsakovo padarytų veiksmų ir atsiradusių nuostolių ( CK 6.247 straipsnis), žalos dydį ( CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Kaltės prezumpcija taikoma, įvertinus tą svarbią aplinkybę, jog atsakovas, išspausdindamas trečiojo asmens UAB „Respublikos investicija“ užsakytą ieškovų kūrinių koliažą, privalėjo kelti sau didesnius rūpestingumo, apdairumo ir teisėtumo reikalavimus. Teismo nuomone, laikraštis šiuo atveju pasinaudojo ieškovams priklausančia autoriaus teise, neatsižvelgęs į tai, kad jis privalėjo įvertinti šios teisės naudojimo teisėtumą. Pripažinus atsakovo kaltę dėl ieškovų autorinių teisių pažeidimo, tuo pačiu pripažįstamas jo veiksmų neteisėtumas. Tarp atsakovo kaltės ir neteisėtų veiksmų atsirado priežastinis ryšys, suteikiantis ieškovui UAB „Šiaulių naujienos“ teisę reikalauti žalos atlyginimo.CK 6.249 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu atsakingas asmuo iš savo neteisėtų veiksmų gavo naudos, tai gauta nauda kreditoriaus reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. Atsakovas yra pateikęs teismui Pažymą dėl gautų pajamų ( b.l.46, t.1), kurioje nurodyta, jog už 2007 m. gegužės 19-26 dienomis spausdintą reklamą gavo 22222,90 Lt. Būtent ši suma yra laikytina ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ nuostoliais. Atsakovo atstovas nepagrįstai nurodo, kad ieškovui neturi būti grąžinama atsakovui sumokėta PVM suma. Teismas mano, kad 3389,93 Lt PVM suma yra atsakovui sumokėta, todėl nėra pagrindo jos neįskaičiuoti į ieškovo turėtus nuostolius. Ginčas dėl šios sumos galėtų kilti tarp atsakovo ir trečiųjų asmenų, tačiau tai negali būti nagrinėjama šioje byloje. Pateikdamas ieškinį, ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“ nurodė priteistinos turtinės žalos dydį 34320 Lt. Pareiškime dėl ieškinio dalyko pakeitimo jis patikslino reikalaujamą turtinės žalos dydį, sumažindamas ją iki 22222,90 Lt ( b.l.8-15, t.2). Byloje taip pat yra pateiktas ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ Pareiškimas apie ieškinio dalies atsiėmimą (b.l.6-7, t.2), kuriame jis prašo ieškinį skirtumo dalyje 12097,10 Lt palikti nenagrinėtą ir grąžinti 362,91 Lt žyminio mokesčio. Šis reikalavimas yra grindžiamas CPK 139 straipsnio nuostatomis. Tačiau atsakovas nesutiko su šiuo pareiškimu, todėl ieškinys nagrinėjamas, įvertinus tiek ieškinio, tiek pareiškimo apie ieškinio dalyko pakeitimą reikalavimus.

15Kūrinių, įtrauktų į kolektyvinį kūrinį, šiuo atveju laikraštį, autoriai išsaugo išimtines teises naudoti savo kūrinius atskirai nuo kolektyvinio kūrinio, jeigu kitaip nenustatyta sutartyse.( ATGTĮ 8 straipsnio 2 dalis). Teismui pateiktos autorinės sutartys tarp UAB „Šiaulių naujienos“ ir M. D. (b.l.14-16, t.1), A. J. (b.l.19-21, t.1) ir K. P. ( b.l.22-24,t.1). Ieškovas M. D. pagal darbo sutartį dirba vyr. redaktoriaus pavaduotoju, į kurio pareigas taip pat įeina publikacijų rašymas ( b.l.13, t.1). Ieškovas A. J. laikraštyje dirba fotokorespondentu ir į jo pareigas įeina nuotraukų pateikimas laikraščiui ( b.l.17-18, t.1). Tai įrodo, kad jie turtines teise į kūrinius 5 metams perleidžia UAB „Šiaulių naujienos“. Ieškovas K. P. nėra sudaręs darbo sutarties su ieškovu UAB „Šiaulių naujienos“, tačiau turtinės žalos priteisti neprašo. Teismo nuomone, atsakovas pažeidė ieškovų M. D., A. J. ir K. P. autorių asmenines neturtines teises. Tai parodoma savavališku šių autorių kūrinių perdavimu bei atspausdinimu laikraštyje „Šiaulių kraštas“, neaiškiai išdėstant jų straipsnio tekstą, fotografijas bei karikatūras, neišskaitomai nurodant autorių pavardes ir vardus ( ATGTĮ 14 straipsnio 1 dalis). Trečiojo asmens UAB „Akropolis“ atstovas nurodė, kad iš autorių kūrinių sudarė koliažą ir jį paskelbė tiek UAB „Šiaulių naujienos“, tiek UAB „Šiaulių kraštas“ kaip parodiją, todėl nepažeidė ieškovų teisių ( ATGTĮ 25 straipsnis). Teismo posėdyje jis taip pat nurodė, kad šiais veiksmais buvo siekiama parodyti, kad spauda yra užsakomoji. Tačiau teismas mano, kad toks kūrinių publikavimas ieškovų M. D., A. J. ir K. P. nepasirinktame leidinyje yra ne parodija, o veiksmas, žeminantis jų garbę ir reputaciją, pažeidžiant teisę į kūrinių neliečiamybę. Ieškovai turėjo teisę bet kokiu būdu juos naudoti, suderinant su autorines sutartis pasirašiusia UAB „Šiaulių naujienos“. Ieškovai M. D., A. J. ir K. P. turi teisę reikalauti iš UAB „Šiaulių naujienos“, kuri taip pat paskelbė koliažą savo laikraštyje, priteisti neturtinės žalos. Šią savo teisę jie gali ginti , kreipdamiesi į teismą atskiru ieškiniu. Tai nurodė ir ieškovas M. D..

16Pripažinus, kad atsakovas pažeidė ieškovų M. D., A. J. ir K. P. asmenines neturtines teises, jie turi teisę reikalauti neturtinės žalos atlyginimo ( ATGTĮ 14 straipsnio 1 dalis, 84 straipsnis). Teismas privalo spręsti klausimą dėl šios žalos dydžio ( CK 6.250 straipsnio 2 dalis). Ieškovai pareikalavo priteisti iš atsakovo po 10000 Lt neturtinės žalos. Teismas mano, kad ši suma yra per didelė. Mažindamas reikalaujamą sumą, teismas atsižvelgia į tai, kad laikraštyje „Šiaulių kraštas“ išspausdinto koliažo tekstas iš esmės neišskaitomas, nuotraukos ir karikatūros neryškios. Taigi, neperskaičius prieš tai laikraštyje „Šiaulių naujienos“ atspausdintų kūrinių originalų, iš esmės UAB „Šiaulių kraštas“ publikuotas koliažas nepadarytų itin didelės neturtinės žalos kūrinių autoriams. Atsižvelgiama į tai, kad UAB „Šiaulių kraštas“ yra Šiaulių apskrities ir miesto laikraštis, didžiajai aplinkinių rajonų skaitytojų daliai yra nesvarbūs UAB „Šiaulių naujienos“ rašiniai, iš esmės kritikuojantys Šiaulių miesto politikų veiksmus. Taigi, negalima daryti išvados, kad atsakovo padaryto pažeidimo mastas sutampa su atsakovo tiražu. Be to, UAB „Šiaulių naujienos“ leidžiamas laikraštis iš esmės yra Šiaulių miesto laikraštis, turintis apie 8000 tiražą darbo dienomis ir apie 18000 tiražą šeštadieniais ( www.snaujienos.lt duomenys). Darant išvadą, kad jį skaito tiraže nurodytas skaitytojų skaičius, su originaliais ieškovų kūriniais bei su koliažu susipažino būtent tiek jų. Koliažą Šiaulių miesto skaitytojams UAB „Akropolis“ užsakymu taip pat išspausdino ir pats ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“. Dėl šios priežasties teismas mano, kad pažeidimo dydis, išspausdinus koliažą UAB „Šiaulių kraštas“, yra pakankamai nedidelis, pripažįstant, kad Šiaulių miesto skaitytojai sudaro didžiąją UAB „Šiaulių naujienos“ skaitytojų dalį, skaitančią būtent ieškovo laikraštyje spausdinamus kūrinius. Teismas nuomone, koliažo įrėminimas juodais rėmeliais negalėjo sukelti ieškovams neigiamų emocijų, kadangi didžioji dauguma laikraštyje „Šiaulių naujienos“ spausdinamos reklamos yra įrėminta būtent juoda spalva. Analogiškai reklama įforminama ir laikraštyje „Šiaulių kraštas“. Laikraščiuose paskelbtas užsakomasis UAB „Akropolis“ koliažas kaip reklaminis spaudinys neišsiskiria iš kitų reklaminių spaudinių rėminimo. Dėl šios priežasties negalima daryti išvados, kad tai galėjo sukelti ieškovams itin neigiamų emocijų. Tačiau nėra nuneigtas pats faktas, kad ieškovams buvo nepriimtini pažįstamų asmenų klausimai dėl darbo vietos pakeitimo, jų sukurtų kūrinių pardavinėjimo kituose laikraščiuose, dėl domėjimosi, kodėl jų kūriniai spausdinti tokiu būdu. Teismas mano, kad bent vienas toks faktas galėjo sukelti nemalonius išgyvenimus, neigiamas emocijas. Ieškovai nurodė, kad jie neturėjo tikslo pardavinėti savo kūrinių kituose laikraščiuose, nei UAB „Šiaulių naujienos“. Ieškovams M. D. ir A. J. kaip laikraščio darbuotojams ir pagal autorinę sutartį dirbančiam karikatūristui K. P. buvo žinomos laikraščio maketavimo taisyklės, nuotraukų ir karikatūrų talpinimo formatai, todėl negalima neigti, jog toks kūrinio iškraipymas svetimame laikraštyje sukėlė nemalonių pojūčių. Įvertinus šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovams priteistina neturtinė žala sudaro po 5000 Lt.

17Atsakovo motyvas, kad ieškovai M. D., A. J. ir K. P. nepasirašė ieškinio, todėl jų reikalavimai paliktini nenagrinėti, atmestinas. Teismas pripažįsta, kad laiku nepastebėjo šios aplinkybės, tačiau vėliau klaida buvo ištaisyta, jiems pasirašius pareiškimą apie ieškinio dalyko pakeitimą ( b.l.8-15, t.2). Dėl išdėstytos aplinkybės negali nukentėti asmenys, aiškiai išdėstę savo reikalavimus ir kituose procesiniuose dokumentuose. Atsakovo atstovas teismo posėdyje taip pat analizavo ieškovų reikalavimus, todėl teismas laiko, kad jis buvo nenuoseklus.

18Tenkinant ieškinio reikalavimus iš dalies, teismas ieškovų turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisia proporcingai patenkinamų reikalavimų daliai ( CPK 79, 93 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju ieškovams M. D., A. J. ir K. P. iš atsakovo priteisiama po 150 Lt žyminio mokesčio. Ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ reikalavimai patenkinti 65 procentais, todėl iš atsakovo jam priteisiama 769 Lt sumokėto žyminio mokesčio, į šią sumą įskaičiuojant dėl neturtinio reikalavimo sumokėto žyminio mokesčio sumą. Laikantis patenkintų reikalavimų proporcingumo principo, iš ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ priteisiama 6,24 Lt, iš ieškovų M. D., A. J. ir K. P. po 8,92 Lt, iš atsakovo – 119,66 Lt valstybei išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalis 3 punktas). Tiek ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“, tiek atsakovas UAB „Šiaulių kraštas“ naudojosi teisine pagalba ir sumokėjo advokatams užmokestį. Teismo nuomone, abiejų šalių išlaidos advokatų pagalbos apmokėjimui neprieštarauja Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintoms Rekomendacijoms dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamos teisinės pagalbos (paslaugų) maksimalaus dydžio. Pripažindamas, kad abiejų šalių advokatai dalyvavo sudėtingoje byloje, kurioje spręstas ginčas reikalavo teisinių klausimų naujumo analizės, teismas taip pat atsižvelgia ir į tai, kad ieškovus atstovaujantis advokatas turėjo atvykti iš Vilniaus. Atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų proporciją, iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ ieškovui UAB „Šiaulių naujienos“ priteisiama 2492,75 Lt atstovavimo išlaidų. Iš ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ atsakovui UAB „Šiaulių kraštas“ priteisiama 784,70 Lt atstovavimo išlaidų.

19Vadovaudamasis CPK 259, 263, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

20

21Ieškinį patenkinti iš dalies.

22Uždrausti atsakovui UAB „Šiaulių kraštas“ naudoti laikraščio „Šiaulių naujienos“ numerius ar jų dalis, įskaitant straipsnius, fotografijas, karikatūras, kitą tekstinę ir grafinę medžiagą, taip pat puslapių kompozicijas.

23Priteisti iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ ( įmonės kodas 144032335, buveinė P.Višinskio g.26, Šiauliai, a.s ( - )) ieškovui UAB „Šiaulių naujienos“ ( įmonės kodas 144342654, Aušros al.48, LT-76233 Šiauliai, a.s ( - )) 22222,90 Lt turėtų nuostolių, 2492,75 Lt atstovavimo išlaidų ir 769 Lt bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisti iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ (įmonės kodas 144032335, buveinė P.Višinskio g.26, Šiauliai, a.s ( - )) ieškovui M. D. (a.k ( - ) gyv. ( - )) 5000 Lt neturtinės žalos ir 150 Lt bylinėjimosi išlaidų.

25Priteisti iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“( įmonės kodas 144032335, buveinė P.Višinskio g.26, Šiauliai, a.s ( - )) ieškovui A. J. ( a.k ( - ) gyv. ( - )) 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir 150 Lt bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ ( įmonės kodas 144032335, buveinė ( - ), a.s ( - )) ieškovui K. P. ( a.k ( - ) gyv. ( - )) 5000 Lt neturtinės žalos ir 150 Lt bylinėjimosi išlaidų.

27Likusioje dalyje reikalavimus atmesti.

28Priteisti valstybei bylinėjimosi išlaidų iš ieškovų M. D. (a.k ( - ) gyv. ( - )), A. J. (a.k ( - ) gyv. ( - )) ir K. P. ( a.k ( - ) gyv. ( - )) po 8,92 Lt, iš ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ ( įmonės kodas 144342654, buveinė Aušros al.48, LT-76233 Šiauliai, a.s ( - )) 6,24 Lt, iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ ( įmonės kodas 144032335, buveinė P.Višinskio g.26, Šiauliai, a.s ( - )) 119,66 Lt.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. ... 4. Ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ atstovai prašė uždrausti atsakovui... 5. Ieškovas M. D. prašo priteisti 10000 Lt neturtinės žalos už jo autoriaus... 6. Ieškovas A. J. prašė priteisti 10000 Lt neturtinės žalos iš atsakovo. Jis... 7. Ieškovas K. P. prašė priteisti 10000 Lt neturtinės žalos už tai, kad jo... 8. Atsakovo atstovas prašo ieškinį atmesti. Visų pirma, jis nurodė, kad... 9. Trečiojo asmens UAB „Akropolis“ atstovas nurodė, kad ieškovo... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Teismas nustatė, kad UAB „Šiaulių naujienos“ leidžia laikraštį... 12. Teismas mano, kad yra pagrįstas ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“... 13. UAB „Šiaulių naujienos“ leidžia tokio pat pavadinimo laikraštį... 14. Reikalaudamas atlyginti konkrečią turtinę žalą, kuri buvo padaryta... 15. Kūrinių, įtrauktų į kolektyvinį kūrinį, šiuo atveju laikraštį,... 16. Pripažinus, kad atsakovas pažeidė ieškovų M. D., A. J. ir K. P. asmenines... 17. Atsakovo motyvas, kad ieškovai M. D., A. J. ir K. P. nepasirašė ieškinio,... 18. Tenkinant ieškinio reikalavimus iš dalies, teismas ieškovų turėtas... 19. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 268-270 straipsniais, teismas... 20. ... 21. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Uždrausti atsakovui UAB „Šiaulių kraštas“ naudoti laikraščio... 23. Priteisti iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ ( įmonės kodas 144032335,... 24. Priteisti iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ (įmonės kodas 144032335,... 25. Priteisti iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“( įmonės kodas 144032335,... 26. Priteisti iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ ( įmonės kodas 144032335,... 27. Likusioje dalyje reikalavimus atmesti.... 28. Priteisti valstybei bylinėjimosi išlaidų iš ieškovų M. D. (a.k ( - ) gyv.... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...