Byla 2A-349/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant: ieškovų atstovui adv. Vygantui Barkauskui, atsakovo atstovui adv. Gintarui Žičkui, trečiųjų asmenų atstovams adv. Gediminui Pranevičiui, adv. Vilijai Viešūnaitei, valstybės institucijos išvadai byloje pateikti – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovei N. J. M., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių kraštas“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Akropolis“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. sausio 23 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-94-372/2008 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių naujienos“, M. D. , A. J. ir K. P. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių kraštas“ dėl autorių turtinių ir neturtinių teisių gynimo. Tretieji asmenys byloje uždaroji akcinė bendrovė „Akropolis“, uždaroji akcinė bendrovė „Respublikos investicija“, uždaroji akcinė bendrovė „Adcom“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovai UAB „Šiaulių naujienos“, M. D. , A. J. ir K. P. , patikslinę savo reikalavimus, vadovaudamiesi Berno konvencijos 6bis straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.6., 6.245 - 6.250 straipsniais, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 2, 8, 15, 77, 83, 84 straipsniais, prašė: 1) uždrausti atsakovui UAB „Šiaulių kraštas“ naudoti ieškovo laikraščio „Šiaulių naujienos“ numerius ar jų dalis, įskaitant straipsnius, fotografijas, karikatūras, kitą tekstinę ir grafinę medžiagą, taip pat puslapių kompoziciją; 2) priteisti ieškovui UAB „Šiaulių naujienos“ 22 222,90 Lt turtinės žalos atlyginimą iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“; 3) priteisti ieškovui M. D. 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“; 4) priteisti ieškovui A. J. 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“; 5) priteisti ieškovui K. P. 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“; 6) priteisti iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovai nurodė, kad UAB „Šiaulių naujienos“ leidžia laikraštį „Šiaulių naujienos“. M. D. yra laikraščio vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, A. J. – fotokorespondentas, o K. P. teikia piešinius ir karikatūras pagal autorines sutartis. Atsakovas UAB „Šiaulių kraštas“ leidžia laikraštį „Šiaulių kraštas“ ir šio laikraščio 2007 m. gegužės 19 d., 2007 m. gegužės 21 d., 2007 m. gegužės 22 d., 2007 m. gegužės 23 d., 2007 m. gegužės 24 d., 2007 m. gegužės 25 d., 2007 m. gegužės 26 d. numeriuose išspausdino puslapius, kuriuose panaudoti ieškovo leidžiamo laikraščio „Šiaulių naujienos“ fragmentai, M. D. straipsniai, fotokorespondento A. J. nuotraukos, redakcijos archyvo nuotraukos, K. P. karikatūros, taip pat tekstinės ir vaizdinės bei grafinės medžiagos komponuotė. Tokiais veiksmais atsakovas pažeidė ieškovų turtines ir neturtines autorių teises, ieškovams buvo padaryta turtinė ir neturtinė žala.

5Ieškovai pažymėjo, kad jie nedavė sutikimo atgaminti, išleisti ir platinti jų autorinius kūrinius (nei kaip kolektyvinius, nei kaip individualius autorinius kūrinius), išskyrus jų panaudojimą laikraštyje „Šiaulių naujienos“. Bet koks šių autorinių kūrinių panaudojimas be autorių turtinių ir/ar neturtinių teisių turėtojų sutikimo, be to, savo nuožiūra kompiliuojant straipsnių fragmentus ir taip pažeidžiant teisę į kūrinio neliečiamybę, yra neteisėtas. Atsakovui UAB „Šiaulių kraštas“ reiškiamas reikalavimas uždrausti naudoti laikraščio „Šiaulių naujienos“ numerius ar jų dalis, nes nėra garantijos, jog ateityje nepasikartos nurodyti pažeidimai. Aplinkybė, jog laikraštyje „Šiaulių kraštas“ būdavo nurodoma, jog reklamos užsakovas yra trečiasis asmuo UAB „Akropolis“, neatleidžia atsakovo nuo atsakomybės.

6Ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“ reiškia reikalavimą dėl faktiškai atsiradusios turtinės žalos (nuostolių) atlyginimo. Nuostolių dydis apskaičiuojamas pagal ATGTĮ 83 straipsnio 2 dalį (pažeidėjo gauta nauda pripažintina ieškovo nuostoliais). Atsakovas UAB „Šiaulių kraštas“ pateikė pažymą, kurioje nurodyta, jog už 2007 m. gegužės 19-26 d. išspausdintus reklaminius skelbimus iš viso gavo 22 222,90 Lt pajamų, todėl ši suma priteistina iš atsakovo ieškovui UAB „Šiaulių kraštas“. Nustatant neturtinės žalos dydį atsižvelgtina į tai, kad laikraštyje „Šiaulių kraštas“ ieškovų M. D. , A. J. ir K. P. autoriniai kūriniai pateikti iškraipyti, primena ne laikraščio puslapius, bet nevykusį koliažą. Laikraštyje „Šiaulių naujienos“ viename puslapyje yra penki teksto stulpeliai, straipsniai spausdinami aiškiu ir įskaitomu šriftu, fotografijos ir karikatūros kokybiškos ir įžiūrimos, tekstai, fotografijos ir karikatūros išdėstytos nuosekliai ir sistemingai. Laikraštyje „Šiaulių kraštas“ viename puslapyje yra net devyni-trylika teksto stulpelių, straipsnių tekstas yra sunkiai įskaitomas, fotografijos ir karikatūros yra prastos poligrafinės kokybės, tamsios ir vos įžiūrimos, puslapių fragmentai pateikti padrikai, o apie visą laikraščio „Šiaulių kraštas“ puslapį uždėtas platus juodas rėmelis, būdingas nekrologams ar užuojautoms. Šios aplinkybės patvirtina, kad buvo siekiama paniekinti ir pažeminti konkuruojantį laikraštį ir jo autorius. Atsižvelgtina ir į tai, kad ieškovų M. D. , A. J. , K. P. autorių neturtinės teisės buvo pažeistos komerciniais tikslais, atsakovo veiksmai kartojosi ir buvo sistemingi. Atsakovo laikraštis leidžiamas Šiaulių mieste ir regione 16 500 egzempliorių tiražu darbo dienomis ir 19 500 egzempliorių tiražu šeštadieniais. Atsakovas yra vieno didžiausių šalies regioninių dienraščių leidėjas, todėl jo turtinė padėtis turi būti gera.

7Šiaulių apygardos teismas 2008 m. sausio 23 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: 1) uždraudė atsakovui UAB „Šiaulių kraštas“ naudoti laikraščio „Šiaulių naujienos“ numerius ar jų dalis, įskaitant straipsnius, fotografijas, karikatūras, kitą tekstinę ir grafinę medžiagą, taip pat puslapių kompozicijas; 2) priteisė iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ ieškovui UAB „Šiaulių naujienos“ 22 222,90 Lt nuostolių, 2 492,75 Lt atstovavimo išlaidų ir 769 Lt bylinėjimosi išlaidų; 3) priteisė iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ ieškovui M. D. 5 000 Lt neturtinės žalos ir 150 Lt bylinėjimosi išlaidų; 4) priteisė iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ ieškovui A. J. 5 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir 150 Lt bylinėjimosi išlaidų; 5) priteisė iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ ieškovui K. P. 5 000 Lt neturtinės žalos ir 150 Lt bylinėjimosi išlaidų. Likusioje dalyje ieškinio reikalavimus atmetė.

8Teismas nustatė, kad 2007 m. gegužės 19-26 d. laikraštis „Šiaulių kraštas“ be UAB „Šiaulių naujienos“ sutikimo panaudojo konkrečią autorinę medžiagą. Iš bylos medžiagos matyti, kad ginčas kilęs dėl to, jog atsakovas be teisėto pagrindo pažeidė ieškovų autorines teises. Teismo manymu, ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ reikalavimas uždrausti atsakovui naudoti laikraščio „Šiaulių naujienos“ numerius ar jų dalis (įskaitant straipsnius, fotografijas, karikatūras, kitą tekstinę ar grafinę medžiagą, taip pat puslapių kompoziciją) yra pagrįstas. Toks reikalavimas laikomas apsauginiu autorių teisių gynimo būdu. Juo siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams arba uždrausti tokius veiksmus, kurie kelia pagrįstą žalos atsiradimo grėsmę arba gali realiai pažeisti teisę į autoriaus vardą ar autorystės teisę (Berno konvencijos 6bis str. 1 d.). Teismo įsitikinimu, atsakovas nepagrįstai nurodė, jog toks ieškovo reikalavimas neįvykdomas. Ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“ pakankamai aiškiai nurodė, kad jis reikalauja uždrausti naudoti tik jo leidžiamo laikraščio numerius ar jų dalis ( ATGTĮ 77 str. 1 d. 2 ir 3 p.). Laikraštis yra kolektyvinis kūrinys, kurį sudaro, be kita ko, ir straipsniai, fotografijos bei karikatūros.

9Teismas pažymėjo, kad reikalaudamas atlyginti turtinę žalą, kuri buvo padaryta atspausdinant ieškovų kūrinių koliažą laikraštyje „Šiaulių kraštas“ (ATGTĮ 15 str. 1 d. 1 p.), ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“ pagrįstai remiasi CK normomis. Kaltės prezumpcija taikoma įvertinus aplinkybę, jog atsakovas, išspausdindamas trečiojo asmens UAB „Respublikos investicija“ užsakytą ieškovų kūrinių koliažą, turėjo kelti sau didesnius rūpestingumo, apdairumo ir teisėtumo reikalavimus. Teismo įsitikinimu, laikraštis šiuo atveju pasinaudojo ieškovams priklausančia autoriaus teise, neatsižvelgęs į tai, kad jis privalėjo įvertinti šios teisės naudojimo teisėtumą. Pripažinus atsakovo kaltę dėl ieškovų autorinių teisių pažeidimo, tuo pačiu pripažįstamas jo veiksmų neteisėtumas. Atsakovas pateikė teismui pažymą dėl gautų pajamų, kurioje nurodyta, jog už 2007 m. gegužės 19-26 dienomis spausdintą reklamą gavo 22 222,90 Lt. Ši suma laikytina ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ nuostoliais (CK 6.249 str. 2 d.). Atsakovo atstovas nepagrįstai nurodo, kad neturi būti grąžinama atsakovui sumokėta PVM suma. Teismo manymu, 3 389,93 Lt PVM suma yra atsakovui sumokėta, todėl nėra pagrindo jos neįskaičiuoti į ieškovo turėtus nuostolius.

10Teismas nurodė, kad kūrinių, įtrauktų į kolektyvinį kūrinį, šiuo atveju - į laikraštį, autoriai išsaugo išimtines teises naudoti savo kūrinius atskirai nuo kolektyvinio kūrinio, jeigu kitaip nenustatyta sutartyse (ATGTĮ 8 str. 2 d.). Ieškovas M. D. pagal darbo sutartį dirba vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju. Jo pareigos taip pat apima publikacijų rašymą. Ieškovas A. J. laikraštyje dirba fotokorespondentu, o jo pareigas apima nuotraukų pateikimas laikraščiui. Šios aplinkybės įrodo, kad jie turtines teises į kūrinius 5 metams perleidžia UAB „Šiaulių naujienos“. Ieškovas K. P. nėra sudaręs darbo sutarties su ieškovu UAB „Šiaulių naujienos“, tačiau turtinės žalos priteisti neprašo. Teismo manymu, atsakovas pažeidė ieškovų M. D. , A. J. ir K. P. autorių asmenines neturtines teises savavališku šių autorių kūrinių perdavimu bei atspausdinimu laikraštyje „Šiaulių kraštas“, neaiškiai išdėstydamas jų straipsnių tekstą, fotografijas bei karikatūras, neįskaitomai nurodydamas autorių pavardes ir vardus (ATGTĮ 14 str. 1 d.).

11Teismas nesutiko su trečiojo asmens UAB „Akropolis“ atstovo argumentais, kad iš autorių kūrinių buvo sudarytas koliažas, kuris tiek UAB „Šiaulių naujienos“, tiek UAB „Šiaulių kraštas“ laikraščiuose paskelbtas kaip parodija, todėl ieškovų teisės nepažeistos (ATGTĮ 25 str.). Teismo manymu, toks kūrinių publikavimas ieškovų M. D. , A. J. ir K. P. nepasirinktame leidinyje yra ne parodija, o veiksmas, žeminantis jų garbę ir reputaciją, pažeidžiantis teisę į kūrinių neliečiamybę. Ieškovai M. D. , A. J. ir K. P. turi teisę reikalauti ir iš UAB „Šiaulių naujienos“, taip pat paskelbusios koliažą savo laikraštyje, priteisti neturtinę žalą. Teismas pažymėjo, kad pripažinus, jog atsakovas pažeidė ieškovų M. D. , A. J. ir K. P. asmenines neturtines teises, jie turi teisę reikalauti neturtinės žalos atlyginimo (ATGTĮ 14 str. 1 d., 84 str.). Ieškovai reikalavo priteisti iš atsakovo po 10 000 Lt neturtinės žalos, tačiau teismo įsitikinimu, ši suma yra per didelė. Mažindamas nurodytą sumą, teismas atsižvelgė į tai, kad laikraštyje „Šiaulių kraštas“ išspausdinto koliažo tekstas iš esmės neįskaitomas, nuotraukos ir karikatūros neryškios. Neperskaičius prieš tai laikraštyje „Šiaulių naujienos“ atspausdintų kūrinių originalų, UAB „Šiaulių kraštas“ publikuotas koliažas iš esmės nepadarytų didelės neturtinės žalos kūrinių autoriams. Teismas pažymėjo, jog negalima daryti išvados, kad atsakovo padaryto pažeidimo mastas sutampa su atsakovo tiražu. Koliažą Šiaulių miesto skaitytojams UAB „Akropolis“ užsakymu taip pat išspausdino ir pats ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“. Teismo įsitikinimu, pažeidimo dydis, išspausdinus koliažą UAB „Šiaulių kraštas“, yra pakankamai nedidelis, pripažįstant, kad Šiaulių miesto skaitytojai sudaro didžiąją UAB „Šiaulių naujienos“ skaitytojų dalį, skaitančią būtent ieškovo laikraštyje spausdinamus kūrinius. Teismo nuomone, koliažo įrėminimas juodais rėmeliais negalėjo sukelti ieškovams neigiamų emocijų, kadangi didžioji dauguma laikraštyje „Šiaulių naujienos“ spausdinamos reklamos yra įrėminta juoda spalva. Analogiškai reklama įforminama ir laikraštyje „Šiaulių kraštas“. Paskelbtas užsakomasis UAB „Akropolis“ koliažas kaip reklaminis spaudinys neišsiskiria iš kitų reklaminių spaudinių rėminimo, todėl negalima daryti išvados, kad tai galėjo sukelti ieškovams itin neigiamų emocijų. Teismas pažymėjo, jog nėra paneigtas pats faktas, kad ieškovams buvo nepriimtini pažįstamų asmenų klausimai dėl galimo darbo vietos pakeitimo, jų sukurtų kūrinių pardavinėjimo kituose laikraščiuose, dėl domėjimosi, kodėl jų kūriniai spausdinti tokiu būdu. Teismo manymu, bent vienas toks faktas galėjo sukelti nemalonius išgyvenimus, neigiamas emocijas. Negalima neigti, kad kūrinių iškraipymas svetimame laikraštyje sukėlė ieškovams M. D. , A. J. ir K. P. nemalonius pojūčius. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškovams priteistina neturtinė žala sudaro po 5 000 Lt. Teismas nurodė, jog atsakovo motyvas, kad ieškovai M. D. , A. J. ir K. P. nepasirašė ieškinio, todėl jų reikalavimai paliktini nenagrinėti, atmestinas. Teismas pripažino, kad laiku nepastebėjo šios aplinkybės, tačiau vėliau klaida buvo ištaisyta, ieškovams pasirašius pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo.

12Apeliaciniu skundu atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ atstovas prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. sausio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas. Skunde rašoma:

131.

14Atsakovas nepažeidė autorių teisių, nes laikraštyje „Šiaulių kraštas“ buvo išspausdinti reklaminiai skelbimai, kurių turinys - tai laikraštyje „Šiaulių naujienos“ išspausdintų straipsnių, nuotraukų ir karikatūrų koliažas. Minėti skelbimai yra visiškai naujas kūrinys ir autoriaus teisių į šį kūrinį ieškovas neturi. Iš laikraštyje „Šiaulių naujienos“ spausdintų straipsnių buvo sukurtas naujas savarankiškas kūrinys – koliažas, kurį kaip reklaminį skelbimą atsakovas publikavo savo laikraštyje. Atsakovas nebuvo šio kūrinio autorius, o tik teikdamas reklamos spausdinimo paslaugas pagal trečiojo asmens užsakymą šį koliažą išspausdino, todėl savo veiksmais ieškovų autorių teisių nepažeidė.

152.

16Ieškovų kūriniai buvo panaudoti parodijai, todėl jų sutikimas nereikalingas. UAB „Šiaulių kraštas“ spausdinti reklaminiai skelbimai yra ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ spausdintų straipsnių parodija, sukurta siekiant pamėgdžioti valdžios institucijas intensyviai kritikuojančio laikraščio stilių bei pabrėžti analogiškų straipsnių gausą. Teismas be pagrindo netaikė ATGTĮ 25 straipsnio.

173.

18Atsakovas yra redakcija. Jam taikomi kitokie atsakomybės standartai, negu leidyklai. ATGTĮ nenumato pareigos periodinės spaudos leidėjui įsitikinti, ar jam pateiktas išspausdinti kūrinys nepažeidžia kitų asmenų autorinių teisių. Laikraščio redakcija ir leidykla yra skirtingi subjektai ir jiems taikomi skirtingi standartai. Laikraščio redakcija neturi vadovautis ATGTĮ 43-48 straipsnių nuostatomis.

194.

20Teismas nepagrįstai tenkino reikalavimą uždrausti UAB „Šiaulių kraštas“ naudoti laikraščio „Šiaulių naujienos“ numerius ar jų dalis. Toks reikalavimas priskirtinas prie prevencinių teisių gynimo būdų. Ieškovai neįrodė esant realų pavojų jų autorinėms teisėms. Be to, toks draudimas yra absoliutus, todėl vien dėl to yra neteisėtas.

215.

22Teismas, skaičiuodamas ieškovui UAB „Šiaulių naujienos“ priteistinos sumos dydį, neteisingai vertino atsakovo gautą naudą. Nuostoliais gali būti pripažinta tik gauta nauda (grynasis pelnas), o ne visos gautos pajamos. Teismas, skaičiuodamas ieškovui UAB „Šiaulių naujienos“ priteistinos sumos dydį, iš atsakovo gautų bendrųjų pajamų nepagrįstai neišskaitė jo patirtų išlaidų. Be to, teismas turėjo ištirti, kokią naudą atsakovas gavo spausdindamas būtent reklaminius skelbimus, o ne kitas publikacijas toje pačioje vietoje ir tomis pačiomis dienomis. Teismas taip pat nenustatinėjo priežastinio ryšio, tai yra, ar tokią pat naudą, kurią gavo atsakovas išspausdinęs reklaminius skelbimus, būtų galėjęs gauti ir ieškovas.

236.

24Kadangi tokio paties turinio koliažai buvo išspausdinti laikraščio „Šiaulių naujienos“ numeriuose, o ieškovai tam neprieštaravo, paneigiami jų argumentai, jog buvo siekiama sumenkinti, pažeminti konkuruojantį laikraštį ir jo autorius (ATGTĮ 16 str. 1 d.). Ieškovai nepatyrė neturtinės žalos. Be to, teismas neteisingai nustatė neturtinės žalos dydį. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad ieškovai gali reikalauti neturtinės žalos atlyginimo tik už asmeninių neturtinių teisių pažeidimą, o tokio pažeidimo nebuvo padaryta.

257.

26Ieškovai M. D. , A. J. ir K. P. nepasirašė teismui pateikto 2007 m. liepos 11 d. ieškinio. Įstatymas imperatyviai įpareigoja pasirašyti teismui pateikiamą procesinį dokumentą. Ieškovai, pareikšdami ieškinį, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

27Apeliaciniu skundu trečiojo asmens UAB „Akropolis“ atstovas prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. sausio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas. Skunde nurodoma:

281.Teismo sprendime neatskleista, kuo remiantis teismas padarė išvadą, jog buvo pažeistos UAB „Šiaulių naujienos“ autoriaus turtinės teisės. Teismas nevertino argumentų dėl autoriaus turtinių teisių apribojimo parodijos žanro pagrindu. Teismas neatsižvelgė į ATGTĮ 25 straipsnyje įtvirtintą leidimą be autoriaus ar kito autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo panaudoti kūrinį karikatūrai arba parodijai.

292.Laikraštyje „Šiaulių kraštas“ išspausdintas koliažas atitinka parodijos žanrui taikomus reikalavimus. Sudarant koliažą buvo imituoti, komiškai pavaizduoti, pamėgdžioti kiti kūriniai. Informacine prasme straipsniai koliaže pateikiami tapačiai originalui, tačiau suderinus juos viename kūrinyje, panaudojus kai kurias menines išraiškos priemones (juodą rėmelį) pasiektas kūrinio stiliaus ir teminių motyvų neatitikimas, hiperbolizuojamas ir tuo pačiu pašiepiamas straipsnių kritiškumas. Ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“ neįrodė, kad jo teisės buvo pažeistos, be to, teismo priteista turtinės žalos suma yra nepagrįsta.

303.Teismas, pasisakydamas dėl autorių neturtinių teisių, nepagrįstai nurodo kūrinių savavališką atspausdinimą laikraštyje „Šiaulių kraštas“. Autorių pavardės ir vardai koliaže buvo nurodyti pakankamai aiškiai. Kūriniai buvo panaudoti juos sumažinant ir sumaketuojant į vieną visumą, todėl tai negali būti vertinama kaip iškraipymas, pažeidžiantis autorių garbę ir reputaciją. Kadangi parodija buvo sukurta visuomenei priimtinais būdais, teigtina, jog autorių asmeninės neturtinės teisės nebuvo pažeistos, todėl nėra pagrindo neturtinės žalos atlyginimui. Tapatus koliažas buvo išspausdintas ne tik atsakovo laikraštyje „Šiaulių kraštas“, bet ir ieškovo laikraštyje „Šiaulių naujienos“, tačiau ieškovai M. D. , A. J. ir K. P. prieštaravimų dėl šių publikacijų nereiškia. Nepateikta rodymų, jog dėl koliažo-parodijos išspausdinimo dienraštyje „Šiaulių kraštas“ ieškovams M. D. , A. J. ir K. P. buvo padaryta neturtinė žala.

314.Teismas be pagrindo uždraudė atsakovui UAB „Šiaulių kraštas“ naudoti laikraščio „Šiaulių naujienos“ numerius ar jų dalis. Nagrinėjamos bylos atveju nepagrįstai taikytas ATGTĮ 77 straipsnio 1 dalies 2 punktas, nes ieškinyje nebuvo reikalaujama įpareigoti atsakovą nutraukti bet kokius neteisėtus veiksmus. Ieškovai neįrodinėjo, kad egzistuoja realus pavojus, jog atsakovas ateityje pažeis ieškovo autorines teises. Teismas, taikydamas tokį abstraktų draudimą, nepagrįstai apribojo atsakovo galimybes pasinaudoti jam įstatymų nustatytomis teisėmis (pvz. citavimo teise, teise kūrinį panaudoti informacijos tikslais).

32Atsiliepimu į atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ ir trečiojo asmens UAB „Akropolis“ apeliacinius skundus ieškovų atstovas prašo apeliacinius skundus atmesti, o Šiaulių apygardos teismo 2008 m. sausio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovų atstovas akcentuoja, kad:

331.Nei turtinių teisių į kolektyvinį autorinį kūrinį (laikraštį „Šiaulių naujienos“) turėtojas UAB „Šiaulių naujienos“, nei neturtinių teisių į individualius autorinius kūrinius turėtojai nedavė sutikimo apeliantams atgaminti, išleisti, platinti jų autorinius kūrinius. Nepriklausomai nuo to, kad ieškovų autoriniai kūriniai buvo surinkti į rinkinį, kuris tapo nauju autoriniu kūriniu, tai nepašalina autorių turtines ir neturtines teises pažeidusių asmenų atsakomybės (ATGTĮ 4 str. 4 d.). Reklaminis skelbimas, kuris buvo išspausdintas laikraštyje „Šiaulių kraštas“, neatitinka parodijos sampratos. Autorių teisių pažeidėjui deklaruojant, esą kūrinys buvo panaudotas karikatūrai ar parodijai, turi būti taikomas Berno konvencijos 6bis straipsnis.

342.Apeliantas UAB „Šiaulių kraštas“ veikė ne kaip spaustuvė, o kaip viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas. Apeliantas UAB „Šiaulių kraštas“ nepagrįstai išskiria leidyklą ir laikraščio redakciją. Viešosios informacijos įstatymo 2 straipsnio 62 dalyje tiek leidykla, tiek redakcija nurodomi kaip vienarūšiai subjektai. Autorių teisių srityje padidinti reikalavimai keliami kiekvienam juridiniam asmeniui, susiduriančiam su autorių teisės objektais. Be to, viešosios informacijos rengėjas privalo paisyti ATGTĮ ir kitų autorių teises ginančių teisės normų reikalavimų.

353.Kadangi egzistavo ir egzistuoja reali tikimybė, kad UAB „Šiaulių kraštas“ bet kada ateityje ir vėl gali pažeisti ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ teises, teismas pagrįstai tenkino reikalavimą dėl draudimo naudoti laikraščio „Šiaulių naujienos“ numerius ar jų dalis. Teismas pagrįstai priteisė iš atsakovo 22 222,90 Lt dydžio nuostolių sumą. Samprotavimai apie tariamai dvigubas ieškovo pajamas yra niekuo nepagrįsti. Teismo priteistas neturtinės žalos dydis atitinka pažeidimo mastą.

36Apeliacinės instancijos teismo 2008 m. birželio 16 d. posėdžio protokoline nutartimi į procesą buvo įtraukta valstybės institucija – LR kultūros ministerija, kad jos atstovas duotų išvadą byloje kylančiais klausimais. Valstybės institucijos atstovo teismo posėdyje pateiktos šios pagrindinės išvados: 1. atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ laikraštyje išspausdinta informacinė medžiaga negali būti laikoma koliažo technika sukurtu kūriniu, nes joje yra atpažįstami panaudoti pradiniai kūriniai; 2. atsakovo laikraštyje išspausdinta informacinė medžiaga negali būti laikoma išvestiniu kūriniu, nes tai nėra originaliai perdirbant pradinius kūrinius sukurtas naujas kūrinys, be to, išvestinis kūrinys negali būti laikomas teisėtu, jeigu pradinio kūrinio originalas ar jo kopijos panaudojami be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar tinkamai įgalioto asmens leidimo; 3. atsakovo laikraštyje išspausdinta informacinė medžiaga negali būti laikoma karikatūra ar parodija, kaip išvestiniu kūriniu, nes pradiniai kūriniai nėra perdirbti pamėgdžiojant kito autoriaus kūrybos stilių ir tam panaudojant kūrybinės išraiškos formas, būdingas hiperbolei, metaforai, groteskai ar ironijai; 4. atsakovo laikraštyje publikuojami autorių (ieškovų fizinių asmenų) kūriniai yra tiesiogiai atgaminti spaudos būdu sumažinta forma; 5. atsakovo laikraštyje išspausdinta informacinė medžiaga nelaikytina kūrinio atgaminimu informacijos tikslais, nes nėra nurodytas informacijos šaltinis bei naudojamų kūrinių autoriaus vardas.

37Atsakovo ir trečiojo asmens apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.

38Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovas UAB „Šiaulių kraštas“ trečiojo asmens UAB „Akropolis“ užsakymu savo leidžiamo laikraščio „Šiaulių kraštas“ keliuose paeiliui numeriuose (2007 m. gegužės 19 – 26 d.) išspausdinęs informacinę medžiagą, kurioje panaudoti ieškovo leidžiamo laikraščio „Šiaulių naujienos“ fragmentai, ieškovų M. D. straipsniai, A. J. fotonuotraukos, redakcijos archyvo nuotraukos, K. P. karikatūros, taip pat tekstinės ir vaizdinės bei grafinės medžiagos komponuotė, pažeidė ieškovų turtines ir asmenines neturtines autorių teises. Pagrindinės pirmosios instancijos teismo išvados: 1) ieškovo reikalavimas uždrausti atsakovui naudotis laikraščio „Šiaulių naujienos“ kūriniais ar jų dalimis yra pagrįstas, nes tokia prevencine apsaugos priemone bus užkirstas kelias žalos atsiradimo grėsmei ar realiam autoriaus teisių pažeidimui ateityje; 2) ieškovų kūriniai atsakovo laikraštyje buvo atgaminti be autorių leidimo ir nepriimtinu jiems būdu, atsakovas pasinaudojo ieškovams priklausančia autoriaus teise neįvertinęs šios teisės panaudojimo teisėtumo; 3) pripažinus atsakovo kaltę dėl neteisėtais veiksmais padaryto ieškovų autorių teisių pažeidimo, ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“ pagrįstai reikalauja atlyginti žalą, kurią sudaro atsakovo neteisėtai gauta nauda už reklamos spausdinimą – 22 222,90 Lt pajamų; 4) atsakovas pažeidė ieškovų fizinių asmenų išimtines neturtines autorių teises, nes jų kūriniai buvo atgaminti ir publikuoti savavališkai, be to, kūriniai buvo iškraipyti, tuo pažeidžiant teisę į kūrinių neliečiamybę. Tokie pažeidimai sudaro pagrindą reikalauti neturtinės žalos atlyginimo, kurios dydis sumažintinas iki protingo ir teisingo dydžio – 5000 Lt kiekvienam iš ieškovų fizinių asmenų.

39Nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu atsakovas UAB „Šiaulių kraštas“ ir trečiasis asmuo UAB „Akropolis“ savo apeliaciniuose skunduose nurodė tokius esminius argumentus: 1) ginčo reklaminis skelbimas yra visiškai naujas savarankiškas vizualinis kūrinys – koliažas, kuris, įvertinus bei pakeitus pirminių kūrinių požymius, yra sukurtas parodijos forma. Autoriaus teisių į šį kūrinį ieškovai neturi; 2) ieškovų kūriniai buvo panaudoti sukurti naujam savarankiškam kūriniui - parodijai, todėl pagal ATGTĮ 25 straipsnį jų sutikimas (leidimas) nebuvo reikalingas. Tokia parodija atliko visuomeninę kritinę funkciją; 3) atsakovas yra redakcija, todėl jam netaikomi tokie atsakomybės autorių teisių srityje standartai, kokie yra taikomi leidyklai. Atsakovas neįgijo autorinių teisių į spausdintus reklaminius skelbimus, todėl neprivalėjo įsitikinti šių kūrinių panaudojimo teisėtumu, jam netaikytini ATGTĮ 43-48 straipsnių reikalavimai; 4) nepagrįstai uždrausta atsakovui naudoti laikraščio „Šiaulių naujienos“ numerius ar jų dalis, nes ieškovai neįrodė realaus pavojaus jų autorinėms teisėms egzistavimo tikimybės, nepagrindė grėsmės jų autorinėms teisėms ateityje atsiradimo. Teismo nustatytas draudimas yra abstraktus ir absoliutus, nepagrįstai suvaržantis įstatymo suteikiamas teises (pvz. citavimo, naudojimo informaciniais tikslais), todėl yra neteisėtas; 5) teismas neteisingai įvertino atsakovo gautą naudą, o tuo pačiu ir atlygintinos žalos dydį. Nuostoliais gali būti pripažinta tik gauta nauda – grynasis pelnas, bet ne visos gautos pajamos. Neatskaitęs patirtų išlaidų pajamoms gauti (pvz., 3389,93 Lt išlaidų PVM sumokėti), teismas sudarė sąlygas ieškovui nepagrįstai praturtėti. Be to, teismas neįvertino tos aplinkybės, kad ieškovas, savo laikraštyje taip pat išspausdinęs analogiškus skelbimus, iš to gavo tokią pačią naudą; 6) teismas be pagrindo priteisė neturtinės žalos atlyginimą ir neteisingai nustatė jos dydį. Ieškovai fiziniai asmenys sutiko, kad tokie patys skelbimai būtų publikuojami ir ieškovo laikraštyje „Šiaulių naujienos“, kuriam pretenzijų neturi. Ši aplinkybė patvirtina net tik tai, kad ieškovai „atėmė“ iš savęs išimtinę teisę platinti teisėtai apyvartoje esantį kūrinį ar jo kopijas, tačiau ir paneigia jų samprotavimus apie kūrinių iškraipymą. Teismas nepagrįstai nustatė tokį didelį neturtinės žalos atlyginimą, nepagrindė tokio paties dydžio žalos atlyginimo kiekvienam iš ieškovų priteisimo; 7) teismas padarė procesinės teisės pažeidimų. Ieškovai M. D. , A. J. , K. P. nepasirašė ieškinio pareiškimo, todėl nebuvo galima teigti, kad jie iš viso pateikė ieškinį teismui.

40Vadovaudamasi įstatymo nuostatomis dėl bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų pagal apeliacinių skundų teisinius ir faktinius pagrindus (CPK 320 str.), taip pat būtinumu patikrinti, ar neegzistuoja absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai, teisėjų kolegija pasisako dėl apeliantų pateiktų argumentų, kuriais grindžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimo ydingumas.

41Dėl ieškovų turtinių ir neturtinių autoriaus teisių pažeidimo

42Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, įvertinusi joje surinktus įrodymus bei atsižvelgdama į valstybės institucijos išvadas nagrinėjamais ir analizuojamais klausimais, teisėjų kolegija iš esmės laikosi pirmosios instancijos teismo teisinės pozicijos dėl atsakovo padarytų ieškovų teisių ir teisėtų interesų pažeidimų, kiek tai susiję su autorių teises reglamentuojančiomis teisės normomis.

43Byloje dalyvaujantys asmenys atsakovo laikraštyje publikuotą informacinę medžiagą (reklaminį skelbimą) apibūdino kaip vaizduojamojo meno kūrinį - koliažą. Tokio šios medžiagos apibūdinimo laikėsi ir pirmosios instancijos teismas. Terminas „koliažas“ reiškia tapybos ir grafikos techniką, kai prie pagrindo lipdoma popieriaus, audinio ar kitos medžiagos gabalai ir piešiama ar tapoma (Tarptautinių žodžių žodynas. Ketvirtasis leidimas. Vilnius: Alma litera, 2005, p. 379-380). Dailės žodyne (Vilniaus dailės akademijos leidykla: Vilnius, 1999, p. 208) pateikiamas toks sąvokos „koliažas“ apibrėžimas: 1. koliažas (pranc. Collage – prilipdyti, priklijuoti): šiuolaikinės dailės technika. Ant kartono, drobės, faneros klijuojamos audinių, nuotraukų, tapetų, laikraščių, plakatų bei kitų spaudinių skiautės. Klijuota kompozicija dažnai papildoma tapybos išraiškos priemonėmis. Taip realių daiktų fragmentai įterpiami į sąlygišką meninę erdvę, sukuriami netikėti formų, spalvų, vaizdinių deriniai bei prasmės asociacijos. 2. Koliažo technika sukurtas kūrinys.

44Valstybės institucijos išvadai byloje pateikti atstovė paaiškino, kad aukščiau pateiktas koliažo sąvokos paaiškinimas reiškia, jog koliažo technika sukurti kūriniai nėra išvestiniai kūriniai, nes naudojami kūriniai nėra atpažįstami (naudojamos skiautės, gabalai). Esminis koliažo technika sukurto kūrinio požymis yra tas, kad jame nėra atpažįstamas kūrinys, kurio dalys (skiautės, gabalai) buvo panaudotos kuriant kitą kūrinį. Tuo tarpu atsakovo laikraštyje „Šiaulių kraštas“ išspausdintoje medžiagoje panaudoti ieškovų kūriniai (straipsniai, iliustruoti fotografijomis ir karikatūromis) yra visiškai atpažįstami. Jie yra nukopijuoti spaudos būdu, tik sumažinta forma. Kadangi atsakovo išspausdintoje informacinėje medžiagoje pilnai atpažįstami kūriniai, kuriuos naudojant buvo parengta ši medžiaga (reklaminis skelbimas), nėra jokio pagrindo ją apibūdinti kaip koliažo technika sukurtą savarankišką vaizduojamąjį kūrinį. Teisėjų kolegijos vertinimu, ši medžiaga - tai ne koliažo technika sukurtas vizualinis vaizduojamasis kūrinys, bet ieškovų laikraštyje anksčiau spausdintų straipsnių, iliustruotų fotonuotraukomis ir karikatūromis, kopijų padarymas (atgaminimas), atliktas grynai techninio pobūdžio priemonėmis, tik sumažinta forma, siekiant šias kopijas sutalpinti viename laikraščio puslapyje. Ši medžiaga vertintina kaip grynai techninio pobūdžio priemonėmis sudarytas maketas iš kitų kūrinių kopijų, kuriuo pirminių kūrinių požymiai kokiomis nors kūrybinėmis vaizduojamojo meno išraiškos priemonėmis nėra pakeisti ar rekonstruoti.

45Atsakovas ir trečiasis asmuo tvirtino, kad atsakovo laikraštyje išspausdintas reklaminis skelbimas turi naujo savarankiško kūrinio – parodijos požymius. Sąvoka „parodija“ aiškinama kaip: 1. kurio nors literatūros kūrinio, aktoriaus arba dainininko vaidybos, dainavimo manieros, rečiau muzikos, dailės kūrinio pajuokiamasis sekimas, mėgdžiojimas; 2. paviršutiniškas, pajuokiamasis sekimas, pagrįstas išorės panašumo ir esmės nepanašumo komizmu (Tarptautinių žodžių žodynas. Ketvirtasis leidimas. Vilnius: Alma litera, 2005, p. 552). Parodija yra kokio nors literatūros, muzikos, dailės ar kino kūrinio, aktoriaus vaidybos, dainininko dainavimo manieros ir pan. išjuokimas, linksmas mėgdžiojimas. Artimas parodijai meninis kūrybinis žanras yra karikatūra. „Karikatūra“ aiškinama taip: humoristinis arba satyrinis vaizduojamosios dailės, grafikos (rečiau skulptūros, tapybos) kūrinys, kuriame išjuokiami neigiami gyvenimo reiškiniai, žmogaus ydos ir komiški bruožai (Dailės žodynas. Vilniaus dailės akademijos leidykla: Vilnius, 1999, p. 208). „Karikatūra“: 1. grafikos žanras; satyrinis arba humoristinis piešinys, išjuokiantis arba pašiepiantis visuomeninio gyvenimo neigiamybes, žmogaus ydas; 2. juokingas kieno nors panašumas, originalo nevykęs mėgdžiojimas; sekimas, labai iškraipantis originalą (Tarptautinių žodžių žodynas. Ketvirtasis leidimas. Vilnius: Alma litera, 2005, p. 357). ATGTĮ 25 straipsnyje nustatyta, kad leidžiama be autoriaus ar kito autorių teisių turėtojo leidimo panaudoti kūrinį karikatūrai ar parodijai. Teisėjų kolegija, kaip ir pirmosios instancijos teismas, negali sutikti su teiginiais, kad informacinė medžiaga, išspausdinta atsakovo laikraštyje, gali būti prilyginta išvestiniam kūriniui – parodijai arba karikatūrai. Valstybės institucijos išvadai pateikti atstovės paaiškinimu, atsižvelgiant į tai, kad karikatūra yra vaizduojamosios dailės kūrinys, kuriant išvestinį kūrinį – karikatūrą pirminių kūrinių autorių M. D. , A. J. , K. P. kūriniai turėjo būti perdirbti panaudojant vaizduojamajai dailei būdingas kūrybinės išraiškos formas. Atstovė teikė išvadą, kad pateiktą informacinę medžiagą negalima priskirti ir literatūros žanro parodijai. Kuriant naują išvestinį kūrinį - literatūrinę parodiją, literatūros kūriniams būdingomis išraiškos priemonėmis, mėgdžiojant autorių kūrybinį stilių, turėjo būti pasiektas originalus kūrybinės veiklos rezultatas. Parodija, kaip originalus išvestinis kūrinys turėjo būti sukurtas mėgdžiojant kito autoriaus kūrybinį stilių, naudojant panašias kūrybos išraiškos priemones, tačiau šiuo konkrečiu atveju tokių originalaus kūrinio sukūrimo požymių nėra. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo laikraštyje išspausdinta medžiaga nėra pirminių kūrinių autoriaus (autorių) mėgdžiojimas, nėra komiškas sekimas pirminiu kūriniu, nes niekas nėra pakeista meninės išraiškos priemonėmis, bet vien techniniu spaudos būdu. Iš atsakovo išspausdinto straipsnių, iliustruotų fotografijomis ir karikatūromis, kopijų maketo negalima suvokti, kad yra mėgdžiojamas ieškovų kūrybos stilius, nes jis visiškai neatskleidžiamas. Tokios medžiagos negalima laikyti kūrinių imitavimu satyrinėmis, komiškomis ar ironiškomis priemonėmis. Ieškovų straipsnių, fotografijų ir karikatūrų sutalpinimas į vieną spaudos puslapį nėra šių kūrinių mėgdžiojimas ar imitavimas, jų įrėminimas juodos spalvos rėmeliu nelaikytinas meninės išraiškos priemone, būdinga komiškiems, satyriniams ar ironiškiems kūriniams. Išvestinių kūrinių originalumas turi pasireikšti pagrindinio kūrinio perdirbimu, kūrybiškai jį pakeičiant, pertvarkant, arba suteikiant esančiam kūriniui kūrybinės išraiškos elementus vertimu į kitą kalbą. Teigti, kad atsakovo laikraštyje išspausdinta informacinė medžiaga (reklaminis skelbimas) turi originalaus išvestinio kūrinio bruožų ar elementų, nėra pagrindo. Ieškovų atstovo atsiliepime į skundus pagrįstai atkreiptas dėmesys į tam tikrus atsakovo apeliacinio skundo prieštaravimus, kai pradžioje nurodant dėl pradinių kūrinių modifikavimo, rekonstrukcijos, vėliau jau akcentuojama, jog pradiniai kūriniai nėra iškraipyti ar pakeisti, autorių vardai - nurodyti, teisės į kūrinių autorystę – neginčijamos, vadinasi, nebedaroma net ir užuominų apie kokį nors kūrinių modifikavimą, neatitikimą pradinei būklei.

46Teisėjų kolegija taip pat sutinka su valstybės institucijos atstovo išvada, jog ieškovų kūrinių panaudojimas – jų kopijų išspausdinimas atsakovo laikraštyje negali būti pripažįstamas kūrinio panaudojimu informacijos tikslais ATGTĮ 24 straipsnio 1 dalies 1 punkto prasme, nes toks kūrinių panaudojimas (atgaminimas sumažinta forma) prieštarauja įprastiniam kūrinio panaudojimo tikslui, nesilaikyta reikalavimo nurodyti informacijos šaltinį.

47Vertindama šioje byloje esančius įrodymus ir atsižvelgdama į valstybės institucijos išvadą byloje iškilusiais klausimais, teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad atsakovo laikraštyje išspausdinta informacinė medžiaga (reklaminis skelbimas) vertintina kaip autorių M. D. , A. J. , K. P. kūrinių atgaminimas spaudos būdu sumažinta forma, bet ne originalus kūrinys, galintis būti savarankišku autorių teisių objektu (ATGTĮ 2 str. 19 d., 4 str. 1 d.).

48Atgaminimas – kūrinio tiesioginis ar netiesioginis, nuolatinis ar laikinas kopijų (kopijos) padarymas bet kuriuo būdu ir bet kuria forma, įskaitant elektroninę (ATGTĮ 2 str. 1 d.). Šiuo atveju atsakovo laikraštyje buvo spausdinamos ieškovų kūrinių kopijos, atgamintos sumažinta forma. ATGTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta autorių išimtinė teisė leisti arba uždrausti atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu. Pagal ATGTĮ 15 straipsnio 2 dalį bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu (išskyrus šio įstatymo numatytus atvejus). Byloje neįrodyta, kad atsakovas savo laikraštyje publikavo (vadinasi – viešai paskleidė) ieškovų kūrinių kopijas, kurioms atgaminti ir platinti šių kūrinių autoriai ar autorių teisių turėtojai davė leidimą, arba kad jų leidimas nebuvo reikalingas, todėl toks ieškovų kūrinių kopijų panaudojimas yra neteisėtas.

49Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad egzistuoja atsakovo civilinės atsakomybės taikymo sąlygos dėl ieškovų autorinėms teisėms (ieškovo UAB „Šiaulių naujienos turtinėms autorių teisių turėtojo teisėms į kolektyvinį kūrinį, ieškovams fiziniams asmenims – autorių neturtinėms teisėms į individualius kūrinius) padaryto pažeidimo. Atsakovo apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas neturėjo pagrindo konstatuoti atsakovo kaltės dėl ieškovų teisių pažeidimo, nes atsakovas yra laikraščio redakcija, todėl jam taikomi kitokie atsakomybės standartai, nei leidyklai. Pasak atsakovo, skirtingai nuo reikalavimų leidykloms, ATGTĮ nenustato specialių reikalavimų periodinės spaudos leidėjams, kai yra užsakoma išspausdinti autorinį kūrinį, nėra numatyta pareiga įsitikinti, ar pateiktas spausdinti kūrinys nepažeidžia kitų asmenų autoriaus teisių. Čia atsakovas remiasi ATGTĮ 43 straipsnio 3 dalies nuostata, kad leidybos teisinius santykius reglamentuojančios nuostatos netaikomos periodiniams leidiniams ir kitiems kolektyviniams kūriniams. Pažymėtina, kad asmuo, neteisėtai padaręs ieškovų kūrinių kopijas, pateiktoje atsakovui spausdinti informacinėje medžiagoje (reklaminiame skelbime) kaip jos autorius, sudarytojas ar kaip kitaip nėra įvardintas. Informacinės medžiagos autorius nebuvo nustatytas (neatskleistas) ir šios bylos nagrinėjimo metu. Pažymėtina, kad nustatant už autorių teisių pažeidimus atsakingus asmenis, vertinami ne tik tų asmenų, kurie tiesiogiai atliko teisės pažeidimą, veiksmai, bet ir tų, kurie prisidėjo prie teisę pažeidusių veiksmų. Atsakovas savo leidinyje viešai išplatino neteisėtai atgamintas ieškovų kūrinių kopijas. Prieš spausdinant pateiktą informacinę medžiagą (reklaminį skelbimą) buvo akivaizdu, kad jos turinį sudaro sumažinta forma atgaminti ieškovų kūriniai (ieškovų kūrinių kopijos). Visuomenės informavimo įstatymo (toliau – VIĮ) 2 straipsnio 61 dalyje nustatyta, kad viešoji informacija – informacija, skirta viešai skleisti. Viena iš viešosios informacijos skleidimo visuomenei priemonių yra laikraštis - periodiškai leidžiamas ir platinamas informacinis leidinys (VIĮ 2 str. 27 d., 2 str. 67 d.). Atsakovas yra savo leidžiamo laikraščio UAB „Šiaulių kraštas“ savininkas, todėl jis laikytinas viešosios informacijos rengėju ir skleidėju - juridiniu asmeniu, rengiančiu ir skleidžiančiu viešąją informaciją visuomenei per periodiškai leidžiamą ir platinamą informacijos skleidimo priemonę (VIĮ 2 str. 62 d., 22 str. 1 d.). Toks asmuo yra atsakingas už rengiamos ir skleidžiamos informacijos teisėtumą (VIĮ 2 str. 63 d.). Visuomenės informavimo įstatymo 21 straipsnyje nurodyta, kad literatūros, mokslo, meno ir kitus kūrinius viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai ir žurnalistai naudoja vadovaudamiesi Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu ir kitais įstatymais bei teisės aktais. Taigi jie yra atsakingi už rengiamos ir/ar skleidžiamos informacijos panaudojimo teisėtumą pagal autorių teisių apsaugą užtikrinančių įstatymų ir kitų teisės aktų normas. Teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad atsakovui - viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui, kaip juridiniam asmeniui, kuris savo veikloje tiesiogiai susiduria su autorių teisių objektais ir autorių teisėmis, turi būti keliami tokie patys didesni rūpestingumo, apdairumo ir teisėtumo laikymosi reikalavimai, kaip ir leidyklai. Priėmęs išplatinti tam tikrą informacinės paskirties ar turinio kūrinį (atsakovas laikosi pozicijos, kad byloje analizuojama informacinė medžiaga yra išvestinis kūrinys) viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas turi pareigą įsitikinti, ar kūrinį pateikusiam asmeniui priklauso tokio kūrinio autoriaus ar autorių teisių turėtojo teisės, nes kiekvienas, kuris naudojasi kieno nors suteikta teise, privalo būti įsitikinęs tos teisės naudojimo teisėtumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2006, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-48/2007). Viešosios informacijos rengėjo ir skleidėjo nepakankamas atidumas, neatsargumas ar nerūpestingumas įsitikinant, ar teisėtai bus naudojamas tam tikras kūrinys, lemia jo kaltę autoriaus teisių pažeidimo atveju. Atsižvelgiant į tai laikytina, kad už nurodytą autorių teisių pažeidimą atsakingas yra ir atsakovas UAB „Šiaulių kraštas“, išplatinęs informacinę medžiagą, kurioje neteisėtai panaudoti ieškovams priklausantys autorių teisių objektai. Atsakovo atsakomybės nepanaikina ir ta jo nurodyta aplinkybė, kad pats atsakovas neįgijo autorinių teisių į spausdintus reklaminius skelbimus, nes šie skelbimai buvo išspausdinti už pinigus autoriaus užsakymu ir jo interesais. Kaip jau pažymėta, atsakovui perduotos spausdinti informacinės medžiagos (reklaminio skelbimo) autorius nėra atskleistas, todėl atsakovas, kaip verslo subjektas - viešąją informaciją periodiškai rengiantis ir skleidžiantis juridinis asmuo, būdamas apdairus ir rūpestingas, turėjo įsitikinti, ar užsakymą spausdinti informacinę medžiagą (neįprasto turinio ir formos reklaminį skelbimą) pateikęs asmuo teisėtai naudojasi autorystės ar autorių teisių turėtojo teisėmis. Atsakovo apeliaciniame skunde minimas ATGTĮ 43 straipsnis, kaip teisingai pastebima ieškovo atstovo atsiliepime į skundus, nėra reikšmingas nagrinėjamai bylai, nes čia sprendžiamas ginčas ne dėl leidybos sutarties sudarymo ar vykdymo ir ne dėl sutartinės civilinės atsakomybės.

50Dėl ieškovams priteistos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo dydžio

51

52ATGTĮ 73 straipsnyje nurodoma, kad autorių teisių pažeidimu laikomi veiksmai, kuriais pažeidžiamos bet kurios šio įstatymo ir kitų įstatymų saugomos autorių teisės. Autorių teisių subjektai, gindami savo teises, gali teismine tvarka reikalauti atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas, o ATGTĮ 84 straipsnyje numatytais atvejais – ir neturtinę žalą. Priteisdamas ieškovui UAB „Šiaulių naujienos“ iš atsakovo 22 222,90 Lt turtinės žalos atlyginimą pirmosios instancijos teismas vadovavosi CK 6.249 straipsnio 2 dalyje nustatyta netiesioginių nuostolių atlyginimo taisykle, pagal kurią atsakingo už žalą asmens iš neteisėtų veiksmų gauta nauda gali būti pripažįstama kreditoriaus nuostoliais (ATGTĮ 83 str. 1 ir 2 d.). Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada teisėjų kolegija sutinka. Pažeidėjo gauta nauda laikoma visa tai, ką pažeidėjas sutaupė ir (ar) gavo pažeisdamas ATGTĮ saugomas teises. Nustatant pažeidėjo gautą naudą, teisių subjektui (šiuo atvejų – ieškovui UAB „Šiaulių naujienos“) tenka procesinė pareiga pateikti tuos įrodymus, kurie patvirtintų pažeidėjo gautas bendrąsias pajamas, o kokia yra pažeidėjo grynoji nauda (nauda, atskaičius išlaidas), turi įrodyti pažeidėjas (ATGTĮ 83 str. 5 d. nuostatos). Realizuojant šias sąlygas, pagal ieškovo prašymą pirmosios instancijos teismas 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi įpareigojo atsakovą pateikti duomenis apie tai, kiek šis gavo pajamų už 2007 m. gegužės 19-26 dienomis išspausdintus reklaminius skelbimus, kuriuose buvo panaudoti ieškovo laikraščio „Šiaulių naujienos“ fragmentai (t. 1, b. l. 25). Atsakovas pateikė pažymą apie tokias pajamas, nurodydamas, kad už 2007 m. gegužės 19-26 dienomis spausdintą reklamą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą SKR Nr. 85665 gavo 22 222,90 Lt pajamų (t. 1, b. l. 45-46). Atskira pajamų eilute nurodytas ir atsakovui sumokėtas PVM (3389,93Lt). Taigi, pagal atsakovo pateiktus duomenis sąskaitoje faktūroje SKR Nr. 85665 išskirtas 3389,93 Lt sumos PVM priskaičiuojamas prie atsakovo gautų pajamų. Atsakovo apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas nepagrįstai iš gautų pajamų neišskaitė 3389,93 Lt PVM bei netyrė aplinkybių dėl kitų patirtų išlaidų spausdinant reklaminius skelbimus. Tačiau kaip teisingai akcentuojama ieškovo atstovo atsiliepime į apeliacinius skundus, remiantis civiliniam procesui būdingais rungimosi ir dispozityvumo principais įrodyti faktinių išlaidų dydį privalėjo atsakovas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas nei nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, nei su apeliaciniu skundu nepateikė įrodymų, kiek jis patyrė faktinių išlaidų išspausdinęs ieškovų autorines teises pažeidžiančią informacinę medžiagą (reklaminius skelbimus). Ši nuostata taikytina ir atsakovo pažymoje nurodytam PVM, nes pažymoje PVM priskiriamas prie pajamų, tačiau byloje nebuvo pateikta įrodymų nei apie tokio dydžio PVM pervedimą į biudžetą, nei apie kitas faktiškai patirtas atsakovo išlaidas pažymoje nurodytoms pajamoms gauti. Atsakovo samprotavimai apie tariamų „dvigubų pajamų“ ieškovui atsiradimo galimybes laikytini neturinčiais teisinės reikšmės, nes aukščiau nurodytų teisės normų pagrindu kaip kompensacinė priemonė už autorių teisių subjektams padarytą pažeidimą numatytas atsakovo gautos naudos priskyrimas tų teisių subjektų nuostoliams ir tokių nuostolių atlyginimo priteisimas. Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas iš atsakovo 22 222,90 Lt turtinės žalos atlyginimą, priėmė teisingą sprendimą.

53Berno konvencijos 6bis straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nepaisant autoriaus turtinių teisių, net ir po jų perdavimo, autorius turi teisę reikalauti pripažinti kūrinio autorystę ir prieštarauti bet kokiam šio kūrinio iškraipymui, išdarkymui ar kitokiam pakeitimui, taip pat bet kokiam kitam autoriaus garbei ir reputacijai galinčiam padaryti žalos kėsinimuisi į kūrinį. Analogiško turinio teisės norma įtvirtinta ir ATGTĮ 14 straipsnyje, kuriame, be kita ko, pasakyta, kad kūrinio autorius, neatsižvelgiant į jo turtines teises, net ir tuo atveju, kai turtinės teisės perduotos kitam asmeniui, išsaugo asmenines neturtines teises į kūrinį, įskaitant teisę prieštarauti dėl kūrinio bet kokio iškraipymo ar kitokio pakeitimo, taip pat bet kokio kito kėsinimosi į kūrinį, galinčio pažeisti autoriaus garbę ir reputaciją (1 d. 3 p.). Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kurias remiantis buvo pripažinta, kad neteisėtu kūrinių kopijų atgaminimu ir jų išspausdinimu atsakovo leidžiamame laikraštyje buvo pažeistos ieškovų fizinių asmenų asmeninės neturtinės autorių teisės. Konstatavus ieškovų fizinių asmenų asmeninių neturtinių autoriaus teisių pažeidimą, atsirado teisinis pagrindas spręsti dėl neturtinės žalos jiems atlyginimo (CK 6.250 str. 2 d., ATGTĮ 84 str.). Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas visapusiškai įvertino faktines bylos aplinkybes (kūrinių autorių teisių pažeidimo pobūdį ir mastą, atsakovo laikraščio leidimo periodiškumą ir tiražą, platinimo teritoriją ir kt.), kuriomis remdamasis padarė objektyvią išvadą dėl ieškovams priteistinos neturtinės žalos atlyginimo dydžio, todėl apeliaciniuose skunduose išdėstyti argumentai dėl ieškovų teisės reikalauti neturtinės žalos atlyginimo nebuvimo ar dėl per didelio priteistos žalos dydžio, nesudaro pagrindo naikinti arba keisti šią teismo sprendimo dalį.

54Dėl uždraudimo atsakovui atlikti veiksmus, galinčius pažeisti ieškovų autoriaus teises

55Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo šioje byloje taikyti ATGTĮ 77 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytų prevencinių autoriaus teisių apsaugos priemonių. Pirmosios instancijos teismo uždraudimas atsakovui naudoti laikraščio „Šiaulių naujienos“ numerius ar jų dalis yra iš esmės nemotyvuotas ir nepagrįstas objektyvaus pobūdžio įrodymais. Teismas neargumentavo, kodėl ir kokia grėsmė gali atsirasti ieškovų autorių teisėms ateityje, kokį realų pavojų šioms teisėms kelia ar gali kelti atsakovas, nors šioje byloje buvo vertinamas tik vienetinis autorių teisių pažeidimo, nors ir įvykdyto publikuojant ieškovų kūrinius keliuose paeiliui laikraščio numeriuose, atvejis. Autorių teisę pažeidžiančių veiksmų grėsmė nėra preziumuojama, ją turi įrodyti asmuo, teigiantis apie tokios grėsmės buvimą. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų argumentais, jog ieškovai realaus pavojaus ateityje jų autorinėms teisėms dėl atsakovo galimų veiksmų neįrodė. Byloje nepasitvirtino ieškovų nurodytos aplinkybės dėl realios grėsmės jų autorinėms teisėms, kurias neteisėtais veiksmais gali pažeisti atsakovas. Apeliantai pagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas draudimas yra pernelyg abstraktus ir absoliutus. Juo iš esmės uždrausti ir tokie veiksmai, kurių galimybę numato ATGTĮ normos, ribojančios autorių turtines teises, pvz., kūrinio dalies citavimo ar kūrinio panaudojimo informacijos tikslais (ATGTĮ 21, 24 str.). Trečiojo asmens apeliaciniame skunde teisingai apeliuojama, kad pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo šiuo atveju remtis Berno konvencijos 6bis straipsnio 1 dalies norma, nes ji skirta įtvirtinti asmeninių neturtinių autoriaus teisių apsaugą, todėl netaikytina juridinio asmens (ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“) atžvilgiu. Taikant sprendime nurodytą draudimą nepagrįstai remtasi ir ATGTĮ 77 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nes ieškiniu nebuvo reikalaujama nutraukti kokius nors konkrečius neteisėtus veiksmus. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas nepripažino autorių teisių pažeidimo, nes rėmėsi tuo, jog buvo publikuojamas visiškai naujas kūrinys, kurio autoriumi yra ne ieškovai, o kitas asmuo. Byloje nėra įrodymų, paneigiančių aplinkybę, kad atsakovas šiuo atveju sąžiningai klydo, o ne piktnaudžiavo subjektinėmis teisėmis, ar kad turėjo tikslą sąmoningai pažeisti ieškovų autorines teises, pažeminti ar paniekinti ieškovus. Atsakovas galėjo sąžiningai manyti, kad nėra ieškovų teisių pažeidimo publikuojant informacinę medžiagą kito asmens užsakymu. Atsakymo į ieškovų pretenziją nepateikimas ir ieškinio nepripažinimas savaime nereiškia, kad atsakovas ateityje ketina ignoruoti ieškovų autorines teises ir bandys jas pažeidinėti. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija naikina pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl draudimų atsakovui nustatymo, nes tenkinti šį ieškovų reikalavimą nebuvo pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

56Atsakovo apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad ieškovai M. D. , A. J. ir K. P. nepasirašė pirminio ieškinio pareiškimo. Pasak apelianto, kadangi šis trūkumas nebuvo ištaisytas, negalima teigti, kad šie asmenys apskritai padavė ieškinį.

57Kiekviename byloje dalyvaujančio asmens procesiniame dokumente turi būti jį paduodančio asmens parašas. Šioje byloje pirminis ieškinio pareiškimas nebuvo pasirašytas jame nurodytų ieškovų fizinių asmenų. Nepasirašyto ieškinio padavimas reiškia, kad buvo pateiktas įstatymo reikalavimų neatitinkantis procesinis dokumentas (procesinis dokumentas su trūkumais). Teismas neturėjo pagrindo priimti ieškinio, paduoto su tokio pobūdžio trūkumais. Pirmosios instancijos teismas, nesiėmęs priemonių pašalinti ieškinio trūkumų, padarė procesinę klaidą. Pirmosios instancijos teismo sprendime pažymėta, kad minėtas procesinio dokumento trūkumas buvo pašalintas po to, kai visi ieškovai pasirašė pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo. Šioje byloje pateiktas pareiškimas dėl ieškinio dalyko pakeitimo atitinka procesinių dokumentų turiniui keliamus reikalavimus, dėl jo pateikimo ir pasirašymo kiti byloje dalyvaujantys asmenys triplikuose ar kituose pirmosios instancijos teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose prieštaravimų nereiškė. Kadangi aptariamas procesinio dokumento trūkumas buvo ištaisytas dar pasirengimo nagrinėti bylą stadijoje (iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo), negalima sutikti su atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytu teiginiu, kad byloje buvo išspręstas klausimas ir dėl asmenų, nepadavusių ieškinio teismui. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šioje byloje nėra padaryta tokių procesinės teisės pažeidimų, kurių pagrindu būtų galima teigti, kad byla išspręsta neteisingai (CPK 329 str. 1 d. nuostata). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

58Kadangi apeliaciniai skundai tenkinami tik dėl vienos iš skundžiamų pirmosios instancijos teismo sprendimo dalių (dėl patenkinto neturtinio pobūdžio ieškininio reikalavimo), byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidos, jų turėtos apeliaciniame procese, paskirstomos tokiu santykiu: ieškovui atlyginama 80 proc. turėtų išlaidų, apeliantams – 20 proc. turėtų išlaidų. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

59Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. sausio 23 d. sprendimą. Panaikinti sprendimo dalį, kuria nustatytas draudimas atsakovui UAB „Šiaulių kraštas“ naudoti laikraščio „Šiaulių naujienos“ numerius ar jų dalis. Šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinio reikalavimą dėl uždraudimo atsakovui UAB „Šiaulių kraštas“ naudoti laikraščio „Šiaulių naujienos“ numerius ar jų dalis, įskaitant straipsnius, fotografijas, karikatūras, kitą tekstinę ir grafinę medžiagą, taip pat puslapių kompozicijas, atmesti.

60Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

61Paskirstyti bylinėjimosi išlaidas, šalių turėtas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka procese: 1) priteisti ieškovui UAB „Šiaulių naujienos“ iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ 1890 Lt išlaidų; 2) priteisti atsakovui UAB „Šiaulių kraštas“ iš ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ 670 Lt išlaidų; 3) priteisti trečiajam asmeniui UAB „Akropolis“ iš ieškovo UAB „Šiaulių naujienos“ 727 Lt išlaidų.

62Priteisti iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ į valstybės biudžetą 47 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovai UAB „Šiaulių naujienos“, M. D. , A. J. ir K. P. , patikslinę... 4. Ieškovai nurodė, kad UAB „Šiaulių naujienos“ leidžia laikraštį... 5. Ieškovai pažymėjo, kad jie nedavė sutikimo atgaminti, išleisti ir platinti... 6. Ieškovas UAB „Šiaulių naujienos“ reiškia reikalavimą dėl faktiškai... 7. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. sausio 23 d. sprendimu ieškinį patenkino... 8. Teismas nustatė, kad 2007 m. gegužės 19-26 d. laikraštis „Šiaulių... 9. Teismas pažymėjo, kad reikalaudamas atlyginti turtinę žalą, kuri buvo... 10. Teismas nurodė, kad kūrinių, įtrauktų į kolektyvinį kūrinį, šiuo... 11. Teismas nesutiko su trečiojo asmens UAB „Akropolis“ atstovo argumentais,... 12. Apeliaciniu skundu atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ atstovas prašo... 13. 1.... 14. Atsakovas nepažeidė autorių teisių, nes laikraštyje „Šiaulių... 15. 2.... 16. Ieškovų kūriniai buvo panaudoti parodijai, todėl jų sutikimas... 17. 3.... 18. Atsakovas yra redakcija. Jam taikomi kitokie atsakomybės standartai, negu... 19. 4.... 20. Teismas nepagrįstai tenkino reikalavimą uždrausti UAB „Šiaulių... 21. 5.... 22. Teismas, skaičiuodamas ieškovui UAB „Šiaulių naujienos“ priteistinos... 23. 6.... 24. Kadangi tokio paties turinio koliažai buvo išspausdinti laikraščio... 25. 7.... 26. Ieškovai M. D. , A. J. ir K. P. nepasirašė teismui pateikto 2007 m. liepos... 27. Apeliaciniu skundu trečiojo asmens UAB „Akropolis“ atstovas prašo... 28. 1.Teismo sprendime neatskleista, kuo remiantis teismas padarė išvadą, jog... 29. 2.Laikraštyje „Šiaulių kraštas“ išspausdintas koliažas atitinka... 30. 3.Teismas, pasisakydamas dėl autorių neturtinių teisių, nepagrįstai nurodo... 31. 4.Teismas be pagrindo uždraudė atsakovui UAB „Šiaulių kraštas“ naudoti... 32. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ ir trečiojo asmens UAB... 33. 1.Nei turtinių teisių į kolektyvinį autorinį kūrinį (laikraštį... 34. 2.Apeliantas UAB „Šiaulių kraštas“ veikė ne kaip spaustuvė, o kaip... 35. 3.Kadangi egzistavo ir egzistuoja reali tikimybė, kad UAB „Šiaulių... 36. Apeliacinės instancijos teismo 2008 m. birželio 16 d. posėdžio protokoline... 37. Atsakovo ir trečiojo asmens apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.... 38. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovas UAB „Šiaulių... 39. Nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu atsakovas UAB... 40. Vadovaudamasi įstatymo nuostatomis dėl bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 41. Dėl ieškovų turtinių ir neturtinių autoriaus teisių pažeidimo... 42. Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, įvertinusi joje surinktus įrodymus... 43. Byloje dalyvaujantys asmenys atsakovo laikraštyje publikuotą informacinę... 44. Valstybės institucijos išvadai byloje pateikti atstovė paaiškino, kad... 45. Atsakovas ir trečiasis asmuo tvirtino, kad atsakovo laikraštyje... 46. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su valstybės institucijos atstovo išvada,... 47. Vertindama šioje byloje esančius įrodymus ir atsižvelgdama į valstybės... 48. Atgaminimas – kūrinio tiesioginis ar netiesioginis, nuolatinis ar laikinas... 49. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad egzistuoja atsakovo... 50. Dėl ieškovams priteistos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo... 51. ... 52. ATGTĮ 73 straipsnyje nurodoma, kad autorių teisių pažeidimu laikomi... 53. Berno konvencijos 6bis straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nepaisant... 54. Dėl uždraudimo atsakovui atlikti veiksmus, galinčius pažeisti ieškovų... 55. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo... 56. Atsakovo apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad ieškovai M. D.... 57. Kiekviename byloje dalyvaujančio asmens procesiniame dokumente turi būti jį... 58. Kadangi apeliaciniai skundai tenkinami tik dėl vienos iš skundžiamų... 59. Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. sausio 23 d. sprendimą. Panaikinti... 60. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 61. Paskirstyti bylinėjimosi išlaidas, šalių turėtas bylos nagrinėjimo... 62. Priteisti iš atsakovo UAB „Šiaulių kraštas“ į valstybės biudžetą 47...