Byla e2-19601-967/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovei S. P. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „Naujamiesčio būstas“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės S. P. (toliau – atsakovė) 179,79 Eur skolos, 5,00 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 76,71 Eur bylinėjimosi išlaidų.

4Nurodė, jog atsakovei asmeninės nuosavybės teise priklauso butas, esantis (duomenys neskelbtini). Ieškovė suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name, esančiame (duomenys neskelbtini), kuriame yra nurodytas atsakovės butas. Atsakovei bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo, esančio (duomenys neskelbtini), bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovė privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Kaip teigė ieškovė, atsakovės įsiskolinimas už laikotarpiu nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovės butui, yra 179,79 Eur.

5Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio 1 dalimi, kai adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir kai nėra galimybės paskirti kuratorių, teismas gali įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu. Ieškovės nurodytu atsakovės gyvenamosios vietos adresu – (duomenys neskelbtini), siųsti procesiniai dokumentai grąžinti neįteikti. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, atsakovė nedirba. Iš VĮ „Registrų centras“ Gyventojų registro departamento išrašo matyti, jog atsakovė deklaravusi išvykimą į Jungtinę Karalystę. Nežinant atsakovės gyvenamosios ir darbo vietos adresų, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-19601-967/2019 procesinius dokumentus įteikė viešo paskelbimo būdu.

6Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė. Esant ieškovės prašymui, teismas nutaria, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 30-1948, kurio galiojimas pratęstas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 30-3400 ,,Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“, o šio pratęstas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 30-3943/18(2.1.1E-TD2), pagrindu buvo paskirta gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), bendrojo naudojimo objektų administratore. Remiantis byloje esančiu Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, butas, esantis adresu (duomenys neskelbtini), asmeninės nuosavybės teise priklauso atsakovei. Iš byloje esančios skolų valdymo ataskaitos matyti, kad įsiskolinimas laikotarpiu nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d. už buto, esančio (duomenys neskelbtini), bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, sudaro 179,79 Eur. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė savo prievolę sumokėti už suteiktas paslaugas būtų įvykdžiusi (CPK 178 straipsnis).

10Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Pagal CK 6.256 straipsnio 1 dalį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). CK 6.59 straipsnyje nurodyta, jog vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas draudžiama, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus.

11Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovė pažeidė prievolę tinkamai ir laiku atsiskaityti su ieškove už faktiškai suteiktas paslaugas. Nesant byloje įrodymų, jog atsakovė su ieškove atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), ieškovės naudai iš atsakovės priteistina 179,79 Eur skolos už laikotarpiu nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d. buto, esančio (duomenys neskelbtini), bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis).

12Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5,00 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Šios vadinamosios procesinės palūkanos skirtos būsimiems, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo susidariusiems kreditoriaus nuostoliams kompensuoti, kartu – operatyviam teismo sprendimo įvykdymui skatinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235-1075/2018). Kadangi atsakovė prievolės nevykdė geruoju, nemokėdama laiku ieškovei už suteiktas butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5,00 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 179,79 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. gegužės 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 15,00 Eur žyminio mokesčio, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje ir registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos duomenų paiešką duomenų bazėje ir registro išrašo peržiūrėjimą ekrane bei 60,00 Eur už suteiktas teisines paslaugas, rengiant ieškinį dėl skolos priteisimo, iš viso – 76,71 Eur. Atsižvelgiant į tai, jog teismas visiškai tenkino ieškovės reikalavimus, ieškovei iš atsakovės priteistina 76,71 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 1,79 Eur. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ numatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Kadangi teismo patirtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos neviršija minimalios valstybei priteistinos 3,00 Eur bylinėjimosi išlaidų sumos, iš atsakovės yra nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Naujamiesčio būstas“, juridinio asmens kodas 121452091, iš atsakovės S. P., gimusios (duomenys neskelbtini), 179,79 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt devynis eurus ir septyniasdešimt devynis euro centus) skolos, 5,00 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 179,79 Eur (vieno šimto septyniasdešimt devynių eurų ir septyniasdešimt devynių euro centų) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. gegužės 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 76,71 Eur (septyniasdešimt šešis eurus ir septyniasdešimt vieną euro centą) bylinėjimosi išlaidų.

18Išaiškinti atsakovei, kad ji per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir, nepavykus kopijos įteikti paštu, skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

20Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

21Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė... 2. Teismas... 3. ieškovė UAB „Naujamiesčio būstas“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į... 4. Nurodė, jog atsakovei asmeninės nuosavybės teise priklauso butas, esantis... 5. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130... 6. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė Vilniaus... 10. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82... 11. Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovė pažeidė... 12. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas taip pat privalo mokėti... 13. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 14. Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 16. ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Naujamiesčio būstas“,... 18. Išaiškinti atsakovei, kad ji per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už... 19. Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai specialiame interneto... 20. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių...