Byla 2-711-724/2011
Dėl skolos už vartojimo kreditą, palūkanų, delspinigių priteisimo, priimdamas sprendimą už akių

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per Lindorff Oy fililą, į. k. 111882842, buveinė Lvovo g.25, Vilnius, a.s. ( - ) Nordea Bank Plc. Lietuvos sk., ieškinį atsakovui G. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagino m., dėl skolos už vartojimo kreditą, palūkanų, delspinigių priteisimo, priimdamas sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008-02-07 atsakovas su pirminiu kreditoriumi AB „Hansabankas“ sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 08-013300-GV, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 4000,00 Lt kreditas, už jį mokant sutartyje numatytas palūkanas. 2008-12-23 sutartimi pirminio kreditoriaus reikalavimo teisė perleista ieškovui.

3Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 3100,74 Lt negrąžintą vartojimo kredito dalį, 177,02 Lt nesumokėtų palūkanų už suteiktą kreditą, 2894,26 Lt delspinigių, 14,5 % dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo 3100,74 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui įstatymo nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas per įstatymo numatytą terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, todėl priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad AB „Hansabankas“ 2008-02-07 sudarė su atsakovu Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-013300-GV, pagal kurią pradinis kreditorius AB „Hansabankas“ suteikė atsakovui sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tikslinei paskirčiai 4000 Lt vartojimo kreditą. Gautas vartojimo kreditas turėjo būti grąžinamas dalimis pagal šalių suderintą Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką. Kadangi mokėjimai laiku nebuvo atliekami, sutartis nuo 2008-11-26 buvo nutraukta. Iš 2008-12-24 reikalavimo teisių į 2008-12-23 skolų portfelį patvirtinimo Nr. 4 turinio nustatyta, kad ieškovas įgijo visas ir neribotas reikalavimo ir su tuo susijusias teises į atsakovo skolą. Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė.

8Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.101 str. 1 d., 2 d. nuostatomis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės.

9Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistina 3100,74 Lt negrąžinto vartojimo kredito.

10Ieškovas prašo priteisti 2894,26 Lt delspinigių, skaičiuojant nuo neapmokėtos sumos po 0,1 % delspinigių už 883 dienų.

11Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sumą.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).

13Ieškovo prašomas priteisti po 0,1 % delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną, nesant aiškiai įrodytų tokio dydžio ieškovo patirtų nuostolių, yra neprotingas ir aiškiai per didelis, nes sudaro 36,50 % metinių palūkanų (0,1 proc. per dieną x 365 dienos). Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, ieškovo delsimą imtis aktyvių veiksmų išieškant įsiskolinimą, dėl kurio skaičiuotini delspinigiai itin išaugo, delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,05 % už kiekvieną praleistą mokėti dieną, tai sudaro 1447,13 Lt arba 18,25 % metinių delspinigių, pripažįstant, kad toks delspinigių dydis atlygins minimalius kreditoriaus nuostolius.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas, t.y. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsakovas su pradiniu kreditorium buvo susitarę dėl 14,50 proc. metinių palūkanų, todėl tokio dydžio palūkanos yra priteistinos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Ieškinį tenkinant, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

16Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti 76,55 % (4724,89 Lt : 6172,02 Lt × 100 % = 76,55 %), todėl ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos taikant koeficientą 0,7655.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290, 142 str., -

Nutarė

18Ieškinį tenkinti dalinai.

19Priteisti iš atsakovo G. L. 3100,74 Lt negrąžinto vartojimo kredito, 177,02 Lt nesumokėtų palūkanų už suteiktą kreditą, 1447,13 Lt delspinigių, 14,5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 3100,74 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-05-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 142 Lt žyminio mokesčio, 199,80 Lt už procesinių dokumentų įteikimą atsakovui viešo paskelbimo būdu ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per Lindorff Oy filialą, kodas 111882842, naudai.

20Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovo G. L. – 10,24 Lt, iš ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per Lindorff Oy filialą – 3,14 Lt, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB "Swedbank", b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso... 2. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008-02-07 atsakovas su pirminiu kreditoriumi... 3. Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 3100,74 Lt negrąžintą... 4. Atsakovui įstatymo nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu buvo įteiktas... 5. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas,... 7. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 8. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis,... 9. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistina... 10. Ieškovas prašo priteisti 2894,26 Lt delspinigių, skaičiuojant nuo... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 13. Ieškovo prašomas priteisti po 0,1 % delspinigių dydis už kiekvieną... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. nuo bylos iškėlimo... 15. Ieškinį tenkinant, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., iš... 16. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290, 142 str., -... 18. Ieškinį tenkinti dalinai.... 19. Priteisti iš atsakovo G. L. 3100,74 Lt negrąžinto vartojimo kredito, 177,02... 20. Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovo G. L. – 10,24 Lt,... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti...