Byla 2A-271/2009
Dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Samsonas“ vadovo A. R. prašymą dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo ir

Nustatė

3Lietuvos apeliaciniame teisme apeliacine tvarka nagrinėjama civilinė byla UAB ,,Viržis“ v. Lietuvos kariuomenė dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 21 d. sprendimo, kuriuo ieškinys dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo buvo atmestas.

4Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 12 d. nutartimi (t. 3, b. l. 52-53) paskyrė trečiojo asmens UAB „Samsonas“ vadovui A. R. , kaip įmonės atstovui ex officio, 500 Lt baudą už neatvykimą į teismo posėdį, kuriame trečiojo asmens dalyvavimas pripažintas būtinu.

5Iš trečiojo asmens UAB „Samsonas“ vadovo A. R. 2009 m. spalio 26 d. gautas prašymas dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo. Prašymą įmonės vadovas grindžia tuo, kad bendrovei visų instancijų teismuose atstovauja įmonės juriskonsultė G. L. , būtent minėtai darbuotojai įteiktas teismo pranešimas apie bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka laiką ir vietą, todėl nuobauda turėtų būti skirta G. L. . Be to, teismo pranešimas apie posėdžio laiką ir vietą suformuluotas dviprasmiškai, nes jame, viena vertus, nurodyta, kad dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas nekliudo nagrinėti bylą iš esmės (CPK 319 str. 3 d.), kita vertus, -kad trečiojo asmens atstovo dalyvavimas yra privalomas.

6Prašymas dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo netenkintinas.

7CPK 106 straipsnio 1 dalyje sakoma, kad teismas skiria baudas CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio. CPK 247 straipsnio 3 dalis išvardina nuobaudų skyrimo pagrindus, dydį ir asmenis, kuriems teismas gali skirti nuobaudą. Pagal CPK 247 straipsnio 3 dalį iki 1 000 Lt bauda gali būti skiriama tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, ar jų atstovams, kurie neatvyko į teismo posėdį be svarbių priežasčių, taip pat juridinio asmens vadovui, dėl kurio kaltės atstovas neatvyko į posėdį. Taigi teismo bauda gali būti skiriama 3 kategorijų subjektams: tretiesiems asmenims (fiziniams asmenims), trečiųjų asmenų atstovams (fizinių ar juridinių asmenų atstovams), trečiojo asmens - juridinio asmens – vadovui, jeigu jis neužtikrino atstovo atvykimo į posėdį. Byloje kilo ginčas dėl trečiojo asmens vadovo kaltės. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors trečiojo asmens vadovas kartu su prašymu pateikė UAB „Samsonas“ 2008 m. gruodžio 16 d. generalinį įgaliojimą Nr. I-54-371/08, išduotą darbuotojai G. L. , bet iki šiol minėto įgaliojimo byloje nebuvo. Byloje yra tik darbuotojai G. L. UAB „Samsonas“ 2007 m. gruodžio 17 d. išduotas generalinis įgaliojimas Nr. I-98-530/07, kurio galiojimo terminas baigėsi 2008 m. gruodžio 16 d. (t. 2, b. l. 15). Atsiliepimo į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo nepateikė, nė į vieną iš įvykusių net trijų apeliacinės instancijos teismo posėdžių (t. 3, b. l. 18-21, 42-44, 50-51) trečiojo asmens vadovas ir/ar jo atstovas neatvyko. Kadangi trečiojo asmens vadovas nei pats tiesiogiai, nei per įgaliotą asmenį (G. L. ) nesidomėjo kone metus besitęsiančiu bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme, todėl visų pirma trečiojo asmens vadovas atsakingas už tai, kad nekontroliavo įgalioto asmens, toleravo jo pasyvumą.

8Kalbant apie teismo pranešimo turinio dviprasmiškumą, pažymėtina, kad dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas į apeliacinės instancijos teismo posėdį nekliudo nagrinėti bylą iš esmės (CPK 319 str. 3 d.). Bet trečiajam asmeniui buvo pritaikyta išimtis iš bendros taisyklės, pripažinus jo dalyvavimą būtinu (CPK 3 str. 6 d., 160 str. 1 d. 1 p.). Tai aiškiai nurodyta teismo pranešimo pradžioje (išryškinta pastorintu šriftu) (t. 3, b. l. 46). Kilus abejonėms, trečiojo asmens atstovai (pagal įstatymą ir/ar įgalioti) galėjo iš anksto pasiteirauti dėl dalyvavimo teismo posėdyje in personam būtinybės, bet to laiku nepadarė, vadinasi, prisiėmė neigiamų padarinių atsiradimo riziką.

9Susiklosčius nurodytai situacijai teisėjų kolegija daro išvadą, kad panaikinti ar sumažinti trečiojo asmens vadovui skirtą baudą nėra pagrindo.

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 107 straipsniu, 291–292 straipsniais,

Nutarė

11Trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Samsonas“ vadovo A. R. prašymo dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartimi paskirtos 500 Lt baudos panaikinimo ar sumažinimo netenkinti.

Proceso dalyviai