Byla e2-1343-494/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui R. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo R. D., a.k. ( - ) 1 874, 85 Eur negrąžintos paskolos, 1 218,41 Eur palūkanų, 181,23 Eur administravimo mokesčio, 62,60 Eur delspinigių, 45,82 Eur vėlavimo palūkanų, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ administruoja tarpusavio skolinimo platformą SAVY www.gosavy.lt (toliau - platforma), kurioje vieni asmenys, kuriems reikalinga paskola (kredito gavėjai) gali elektroniniu būdu teikti paraiškas gauti vartojimo kreditą ar paskolą, o platformoje registruoti fiziniai asmenys (skolintojai) gali dalyvauti aukcione ir investuoti į tokias paskolas. 2015 m. gruodžio 2 d. atsakovas R. D. kaip vartojimo kredito gavėjas platformoje elektroniniu būdu pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_60982, siekdamas sudaryti vartojimo kredito sutartį su platformoje registruotais asmenimis. Atsakovui pateikus ofertą ir organizatoriui, t. y. ieškovei, įvertinus atsakovo kreditingumą bei patvirtinus atsakovo ofertą, tarpusavio skolinimo platformoje tarp platformoje registruotų skolintojų įvyko aukcionas, kurio pagrindu buvo sudaryta paskolos sutartis bei suformuotas vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat iš skolintojų sąskaitų į atsakovo sąskaitą organizatorius įskaitė atsakovui skolinamas lėšas, t. y. tarp atsakovo ir skolintojų buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kurios pagrindu skolintojai suteikė atsakovui 1 900 Eur dydžio paskolą refinansavimui 36 mėnesių terminui už 37 proc. metinių palūkanų, kurią atsakovas privalėjo skolintojams grąžinti sutarties mokėjimų grafike numatyta tvarka, bei mokėti organizatoriui sutarties administravimo mokestį. Atsakovas netinkamai vykdė savo sutartines pareigas, todėl 2016 m. lapkričio 14 d. pranešimu ieškovė skolintojų vardu nutraukė su atsakovu sudarytą sutartį. Iki ieškinio pateikimo dienos atsakovas nėra įvykdęs savo sutartinių įsipareigojimų ieškovei.

4Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka. Per teismo nustatytą 14 dienų laikotarpį atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl vadovaujantis ( - ) straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (( - ) str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (( - )str. 2 d.).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2015-12-02 ieškovo administruojamame portale www.gosavy.lt elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_60982 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 1 900 Eur sumai; vartojimo kredito grąžinimo terminas – 36 mėnesiai; vartojimo kredito metinės palūkanos – 37 procentų. Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovo kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovo, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 60982, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 1 900 Eur kreditas, kurį, mokėdamas kartu su palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), jis turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką iki 2018-12-15. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas, įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016-11-14 pateikė atsakovui pranešimą, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, taip pat apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą Sutartyje, nuo pranešimo dienos Sutarties kreditoriumi esant UAB „Bendras finansavimas“.

8Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 str. 1 d.). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu (( - )str.), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1874,85 Eur negrąžinta dalis kredito ir 1218,41 Eur palūkanos (nesumokėta dalis bendros vartojimo kredito kainos) (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.205 str., 6.256 str. 1 dalis, 6.886 str. 1 d., sutarties bendrųjų sąlygų 4.1, 5.1, 7.4 punktai).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 45,82 Eur vėlavimo palūkanas ir 62,60 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos paskaičiavimo lentelės, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos A. T. 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tad abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos A. T. 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, jog kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius <..> iš skolininko reikalaujant atlyginti ir netesybas, ir palūkanas, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją (2013-01-08 netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvoje A. T. praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Kadangi ieškovas reikalauja tiek vėlavimo palūkanų, tiek netesybų, ieškovui iš atsakovo priteistina 62,60 delspinigių suma, kuri apima 45,82 Eur vėlavimo palūkanas, o ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 45,82 Eur vėlavimo palūkanas atmestinas.

10Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovui kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (ofertos 2.4 p., sutarties bendrųjų sąlygų 7.3 p.), todėl ieškovo reikalavimas dėl 181,23 Eur administravimo mokesčio priteisimo laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

11Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (3337,09 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-02-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

12Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (98,65 proc.), ieškovui iš atsakovo priteisiama 74,97 Eur žyminio mokesčio ir 687,50 Eur advokato pagalbos išlaidų, iš viso – 762,47 Eur bylinėjimosi išlaidų.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3 Eur ir valstybei iš atsakovo nepriteistinos, vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija).

14Teismas, vadovaudamasis ( - ) straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo R. D. (a. k. ( - ) 1874,85 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus septyniasdešimt keturis eurus 85 ct) skolos, 1218,41 Eur (vieną tūkstantį du šimtus aštuoniolika eurų 41 ct) palūkanų, 181,23 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą 23 ct) administravimo mokesčio, 62, 60 Eur (šešiasdešimt du eurus 60 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3337,09 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017-02-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 762,47 Eur (septynis šimtus šešiasdešimt du eurus 47 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ (j. a. k. ( - )) naudai.

17Likusią ieškinio dalį atmesti.

18Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti ( - ) straipsnio reikalavimus.

19Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

21

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 3. Nurodė, kad ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ administruoja tarpusavio... 4. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2015-12-02 ieškovo administruojamame... 8. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 9. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 45,82 Eur vėlavimo palūkanas... 10. Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovui kas mėnesį mokėti sutarties... 11. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės... 12. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 13. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3 Eur ir... 14. Teismas, vadovaudamasis ( - ) straipsnio 4 dalimi, 279... 15. ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo R. D. (a. k. (... 17. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 18. Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi... 19. Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti... 21. ...