Byla 2A-1604-163/2013
Dėl bendrijos įstatų pripažinimo negaliojančiais, VĮ Registrų centro sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys Palangos miesto 2-ojo notarų biuro notarė J. D., I. K., L. G., D. S

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Alonos Romanovienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Rimvidos Zubernienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės DNSB „Pajūrio rugelis“ apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2013-06-06 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų UAB ,,Kapitalo valdymo grupė“, V. T., V. K. ieškinį atsakovams DNSB „Pajūrio rugelis“, VĮ Registrų centrui dėl bendrijos įstatų pripažinimo negaliojančiais, VĮ Registrų centro sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys Palangos miesto 2-ojo notarų biuro notarė J. D., I. K., L. G., D. S.,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais 2012-09-10 įregistruotus DNSB „Pajūrio rugelis“ įstatus, pasirašytus trečiųjų asmenų L. G. ir I. K., įregistruotus VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre; panaikinti DNSB „Pajūrio rugelis“ 2012-09-10 įstatų įregistravimą VĮ Registrų centre; priteisti iš atsakovės DNSB „Pajūrio rugelis“ bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovai nuosavybės teise valdo patalpas name, adresu ( - ): UAB ,,Kapitalo valdymo grupė“ priklauso 32,96 ir 32,92 kv. m patalpos, unikalūs Nr. ( - ); V. T. – 32,61 kv. m patalpos, unikalus Nr. ( - ); V. K. – 37,22 kv. m patalpos, unikalus Nr. ( - ). Jie yra DNSB ,,Pajūrio rugelis“ nariai, iki buvo 2012-08-19 bendrijos valdybos nariai. 2012-08-19 bendrijos narių visuotiniame susirinkime buvo nuspręsta patvirtinti pakeistus bendrijos įstatus, išdėstant juos nauja redakcija. Susirinkime buvo patvirtinti buvusios bendrijos valdybos paruošti bendrijos įstatai, kurių galutinis projektas buvo persiųstas elektroniniu paštu bendrijos nariams susipažinti iki susirinkimo. Dėl vėlesnio patvirtintų įstatų keitimo susirinkime nebuvo sprendžiama ir balsuojama, po 2012-08-19 narių susirinkimas nebuvo šaukimas. 2012-09-10 VĮ Registrų centre buvo įregistruoti įstatai, kurie akivaizdžiai neatitinka 2012-08-19 susirinkime priimto sprendimo dėl įstatų tvirtinimo ir 2012-08-19 visuotiniame bendrijos susirinkime patvirtintų įstatų. 2012-09-10 įstatai prieštarauja tiek išreikštai 2012-08-19 susirinkime bendrijos narių valiai, tiek LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymui.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2013-06-06 sprendimu ieškinį tenkino, pripažino DNSB ,,Pajūrio rugelis“ įstatus, pasirašytus L. G. ir I. K. ir 2012-09-10 įregistruotus VĮ Registro centre, negaliojančiais; panaikino LR juridinių asmenų registro tvarkytojo VĮ Registrų centro 2012-09-10 sprendimą įregistruoti DNSB „Pajūrio rugelis“ įstatus, pasirašytus L. G. ir I. K.; priteisė iš atsakovės ieškovei UAB ,,Kapitalo valdymo grupė“ – 3 600 Lt, V. T. – 4 150 Lt bylinėjimosi išlaidų, 80 Lt korespondencijos siuntimo išlaidų priteisė valstybei. Teismas konstatavo, kad ieškovų – namo, esančio ( - ), savininkų interesų (subjektinių teisių) nepažeidžia namo, esančio ( - ), savininkų sprendimas įsteigti daugiabučio namo, adresu ( - ), savininkų bendriją „Pajūrio rugelis“. 2012-09-10 įregistruoti bendrijos įstatai neatitinka 2012-08-19 visuotiniame bendrijos susirinkime patvirtintų bendrijos įstatų. Visuotinis bendrijos narių susirinkimas nėra priėmęs sprendimo pakeisti bendrijos 2012-08-19 įstatus. Pažymėjo, kad nei notaras, nei bendrijos pirmininkas, nei valdyba negali daryti įstatų keitimų. Teismas laikė esminiais šiuos 2012-09-10 įstatų pakeitimus: pakeista ginčų nagrinėjimo bendrijoje tvarka – panaikinta nuostata dėl ginčus nagrinėjančio asmens, nenustatyta slapto balsavimo organizavimo tvarka, nenustatyta tvarka bendrijos savininkų prašymų, skundų, kitų dokumentų, teikiamų bendrijos pirmininkui, registracijos tvarka.

4Atsakovė DNSB „Pajūrio rugelis“ pateikė apeliacinį skundą, prašo Palangos miesto apylinkės teismo 2013-06-06 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismo sprendimas neatitinka formos ir turinio reikalavimų, jis yra lakoniškas, neišsamus, nemotyvuotas, teismas netinkamai ištyrė ir įvertino bylai reikšmingas aplinkybes bei jas pagrindžiančius įrodymus. Teismas nepagrįstai padarė esminę išvadą, kad visuotiniame bendrijos narių susirinkime patvirtinti įstatai buvo keičiami jau po susirinkimo. Teismas visiškai nepasisakė, kuo remdamasis jis padarė išvadą, kad iki susirinkimo elektroniniu būdu aptarti įstatai buvo tvirtinami be pakeitimų. 2012-08-13 elektoriniu laišku pateiktas įstatų projektas negalėjo būti tas pats tekstas, kuris buvo patvirtintas ir 2012-08-19 susirinkimo metu. Bendrijos nariai dar iki susirinkimo sutarė, kad 2012-08-13 teiktą įstatų projektą reikia tobulinti, o tai ir buvo padaryta

52012-08-19 susirinkimo metu. 2012-08-19 susirinkimo metu nariai negalėjo tiesiog patvirtinti

62012-08-13 elektoriniu laišku teikto projekto, kadangi jis buvo neišbaigtas. Teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą bylos šalims. Teismas nepagrįstai visas bylinėjimosi išlaidas priteisė tik iš bendrijos, nors turėjo paskirstyti jas abiem atsakovams. Kadangi vyksta ginčas dėl įstatų atitikties teisės aktų reikalavimams, tai trečiaisiais asmenis į bylą turėjo būti įtraukti įstatus patvirtinę bendrijos nariai, nes jų teisės ir pareigos gali atsirasti, pasikeisti ar išnykti, atsižvelgiant į teismo sprendimą. Teismas, panaikinęs galiojančius įstatus, nenurodė, kokiais įstatais bendrija privalo vadovautis. 2004 m. patvirtinti įstatai neatitinka teisės aktų reikalavimų.

7Ieškovai pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad teismo išvados pagrįstos tiek faktiniais, tiek teisiniais argumentais, teismas glausta forma kvalifikavo ginčo dalyką, teismo sprendimas motyvuotas ir atitinka visus įstatymo keliamus reikalavimus. Teismas tinkamai ir teisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą tarp šalių. Teismas pagrįstai panaikino 2012-09-10 bendrijos įstatus, nes jie prieštarauja imperatyvioms DNSB įstatymo nuostatoms. Bylinėjimosi išlaidos paskirstytos tinkamai.

8Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

9Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnio įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas neturi teisės spręsti klausimo dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų (CPK 266 str.). Šis įstatymo imperatyvas sukuria bylą nagrinėjančiam teismui pareigą, nustačius tikėtiną teisinę sprendimo įtaką ne tik bylos dalyviams, bet ir kitiems asmenims, imtis priemonių įtraukti juos į prasidėjusį procesą. Vienas iš teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų yra teismo nusprendimas dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų (CPK 329 str. 2 d. 2 p., 360 str.). Nusprendimas suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar padariniams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2010; 2009-10-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2009; 2009-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2009).

11Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl daugiabučių namų savininkų bendrijos Juridinių asmenų registre 2012-09-10 įregistruotų įstatų teisėtumo bei jų atitikties 2012-08-19 visuotiniame bendrijos susirinkime patvirtintiems bendrijos įstatams. Bylos duomenimis, 2000-03-02 įsteigta ir 2000-03-07 įregistruota daugiabučių namų savininkų bendrija „Pajūrio rugelis“, bendrijos steigėjai – daugiabučio namo, esančio ( - ), patalpų savininkai. 2004-08-27 įregistruoti daugiabučių namų savininkų bendrijos „Pajūrio rugelis“ įstatai. 2012-08-19 įvyko bendrijos narių susirinkimas, kuriame vienas iš svarstomų klausimų buvo bendrijos naujų įstatų tvirtinimas. Juridinių asmenų registre 2012-09-10 įregistruoti DNSB „Pajūrio rugelis“ įstatai. Ieškovai, būdami bendrijos nariais, ginčija 2012-09-10 bendrijos įstatus teigdami, kad įregistruoti bendrijos įstatai prieštarauja tiek išreikštai bendrijos narių 2012-08-19 susirinkime valiai, tiek LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymui (toliau tekste – DNSBĮ).

12Daugiabučių gyvenamųjų namų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkai įsteigdami bendriją bendrajai dalinei nuosavybei valdyti ir naudoti, įgyvendina savo konstitucinę teisę vienytis (Konstitucijos 35 straipsnis), siekdami tam tikro bendro tikslo – tinkamo daugiabučių namų eksploatavimo bei jų išsaugojimo, įgyvendindami namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrijos steigėjai yra butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai. Bendrijos steigėjai tampa įsteigtos bendrijos nariais (DNSBĮ 2 str.). Aukščiausiasis bendrijos organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę keisti bendrijos įstatus (DNSBĮ 9-10 str.) Bendrijos įstatai yra dokumentas, kuriuo bendrija vadovaujasi savo veikloje (DNSBĮ 7 str. 1 d.).

13Byloje ginčijamas bendrijos naujai priimtų ir įregistruotų įstatų, kuriuos priėmė bendrijos nariai balsuodami ir išreikšdami savo valią dėl bendrijos įstatų, kuriais bendrija vadovaujasi savo veikloje, teisėtumas, todėl jų pripažinimas neteisėtais ir panaikinimas turės įtakos visų daugiabučių namų patalpų savininkų teisėms ir interesams. Teisėjų kolegijos nuomone, bendriją įsteigia daugiabučio namo savininkai. Jie, išreiškę savo valią balsuodami bendrijos susirinkime dėl įstatų pakeitimo, turi aiškų materialinį ir procesinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir turi dalyvauti byloje. CPK 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad byloje dalyvaujantys asmenys – tai teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi turintys asmenys. Sąvoka „byloje dalyvaujantys asmenys“ yra apibendrinamoji, apimanti tuos proceso dalyvius, kuriems būdingas teisinis (materialusis ir procesinis arba tik procesinis) suinteresuotumas bylos baigtimi. Pabrėžtina, kad nagrinėjamu atveju tokį suinteresuotumą turi visi pastato, esančio ( - ), patalpų savininkai, jie turi teisę išreikšti nuomonę dėl ieškovų ginčijamų DNSB „Pajūrio rugelis“ 2012-09-10 įstatų teisėtumo. Atsižvelgiant į tai, kad, ieškovų teigimu, įstatai, už kuriuos balsavo bendrijos nariai 2012-08-19 susirinkime, ir įstatai, kurie 2012-09-10 įregistruoti Juridinių asmenų registre, neatitinka bendrijos narių valios, akivaizdu, kad tiek bendrijos nariai, kurie dalyvavo, tiek bendrijos nariai, kurie nedalyvavo susirinkime dėl įstatų keitimo, turi suinteresuotumą šioje byloje.

14Nagrinėjamu atveju byloje dalyvavo tik keli bendrijos nariai ir bendrija kaip juridinis asmuo, tačiau kiti bendrijos nariai – patalpų savininkai, kurių, bylos duomenimis, yra 134, apie vykstantį civilinį procesą apskritai nežinojo. Patalpų savininkai, kurie dalyvavo 2012-08-19 narių susirinkime, kuriame buvo sprendžiamas klausimas dėl bendrijos įstatų priėmimo, ir išreiškė savo valią dėl įstatų pakeitimo, tie patalpų savininkai, kurie susirinkime nedalyvavo, nors tokią teisę turėjo, apie ginčijamus ir teismo panaikintus įstatus, kurie reglamentuoja bendrijos veiklą ir kuriais remiantis bendrija veikia, nieko nežino. Bendrijos nariai niekaip negalėjo pareikšti savo nuomonės ginčo klausimais. Pažymėtina, kad byloje buvo pažeista teisė ir kartu teismo pareiga informuoti apie vykstantį civilinį procesą dėl DNSB „Pajūrio rugelis“ 2012-09-10 įregistruotų įstatų teisėtumo šiai bendrijai priklausančio daugiabučio namo bendraturčius, nes teismo pranešimai, šaukimai buvo siunčiami ir įteikiami tik buvusiems bendrijos valdybos nariams (ieškovams) ir bendrijai. Pirmosios instancijos teismui į nagrinėjamą bylą suinteresuotais asmenimis neįtraukus visų bendrijos narių – patalpų savininkų bei neinformavus jų apie procesą, teisėjų kolegija konstatuoja absoliutų Palangos miesto apylinkės teismo 2013-06-06 sprendimo negaliojimo pagrindą (CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Nustačius CPK 329 str. 2 d. nurodytą ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindą, šis sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 1 p.). Kadangi civilinė byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo, tai apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija apeliacinių skundų argumentų, kuriais neigiamas skundžiamo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, neanalizuoja ir dėl jų nepasisako, taip pat nepaskirstytinos ir šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme, dėl jų turės pasisakyti pirmosios instancijos teismas, iš naujo išnagrinėjęs bylą iš esmės.

15Vadovaudamasis CPK 326–331 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

16Palangos miesto apylinkės teismo 2013-06-06 sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai