Byla e2-28-853/2019
Dėl servituto nustatyto naudoti it valdyti gyvenamojo namo prikausinį

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Andželika Butkuvienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Svetlanai Činčiukienei, dalyvaujant ieškovės I. B. atstovui advokato padėjėjui T. B., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei V. V., trečiajam asmeniui Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovui M. N., uždarosios akcinės bendrovės „AV Grupė“ atstovui advokato padėjėjui A. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. B. ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos , trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „AV grupė“ dėl servituto nustatyto naudoti it valdyti gyvenamojo namo prikausinį.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašė: 1) panaikinti kelio servitutą, 2006 m. liepos 21 d. Telšių apskrities viršininko įsakymu Nr. P1.Ž-1795 (toliau – Įsakymas) nustatytą jai priklausančiame žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini) (toliau – Žemės sklypas); 2) įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „AV grupė“ savo lėšomis atkurti ieškovei nuosavybės teise priklausančio kiemo statinio – šulinio (toliau – šulinys), esančio (duomenys neskelbtini), buvusią padėtį, t. y. atstatyti antžeminį betoninį šulinio rentinį per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo; atsakovei neatkūrus per nurodytą terminą šulinio dalies buvusios padėties, leisti ieškovei tai atlikti savo lėšomis ir jėgomis bei išieškoti šių išlaidų atlyginimą iš atsakovės UAB „AV grupė“; 3) nustatyti servitutą valdyti kiemo statinį – šulinį ir juo naudotis kaip gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) (toliau – Gyvenamasis namas), priklausiniu, esančiu valstybinėje žemėje (duomenys neskelbtini).

5Mažeikių rajono apylinkės teismas 2016 m. birželio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: įpareigojo atsakovę UAB „AV grupė“ per vieną mėnesį nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo savo lėšomis atkurti ieškovei nuosavybės teise priklausančio šulinio antžeminio betoninio rentinio buvusią padėtį; atsakovei UAB „AV grupė“ neatkūrus per nustatytą terminą šulinio antžeminės dalies buvusios padėties, ieškovei suteikė teisę tai atlikti savo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovės UAB „AV grupė“ patirtų išlaidų atlyginimą; kitą ieškinio dalį atmetė, paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

6Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 7 d. sprendimą paliko nepakeistą.

72017 m. spalio 12 d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. B. kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 14 d. sprendimo peržiūrėjimo ir Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 14 d. nutarties ir Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 7 d. sprendimo dalis dėl servituto valdyti kiemo statinį ir juo naudotis nustatymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo panaikino ir šią bylos dalį perdavė iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Kitą Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 14 d. nutarties dalį paliko nepakeistą.

82019 m. balandžio 17 d. teisme gautas ieškovės I. B. patikslintas ieškinys, kuriuo prašo nustatyti servitutą įgyvendinti nuosavybės teisę į gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), priklausinį – šulinį, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (viešpataujantis daiktas), esantį žemės sklype adresu (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (tarnaujantis daiktas), pagal MB „Georaida“ matininko A. J. 2019 m. balandžio 3 d. parengtą žemės sklypo servitutinį planą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

92019 m. balandžio 19 d. teisme gautas atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT prie ŽŪM) atsiliepimas į ieškinį, kuriame nurodė, kad ieškovės prašymui nustatyti servitutą šuliniui eksploatuoti neprieštarauja, kadangi nėra kito būdo naudotis nuosavybės teise valdomu daiktu. Sutinka, kad žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), būtų nustatytas 2 m2 servitutas, skirtas priėjimui prie šulinio, unikalus Nr. ( - ), ir jo aptarnavimui, pagal MB „Georaida“ matininko A. J. 2019 m. balandžio 3 d. parengtą žemės sklypo servitutinį planą.

102019 m. gegužės 2 d. teisme gautas trečiojo asmens UAB „AV grupė“ atsiliepimas į patikslintą ieškinį dėl servituto nustatymo naudoti ir valdyti gyvenamojo namo priklausinį, kuriuo prašo ieškinį palikti nenagrinėtu. Nurodė, kad apžiūrėjus šulinį, nustatyta, kad tokio daikto, kaip geriamo vandens šulinio, ieškovė neturi, todėl nėra daikto, kuriam naudoti reikėtų nustatyti servitutą ir tai laikytina savarankiška vada ieškinį atmesti.

112019 m. balandžio 29 d. teisme gautas trečiojo asmens Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atsiliepimas į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė ieškovės prašymui nustatyti servitutą šuliniui eksploatuoti neprieštarauja, nes nėra kito būdo naudotis nuosavybės teise valdomu daiktu, ir jo aptarnavimui, pagal MB „Georaida“ matininko A. J. 2019 m. balandžio 3 d. parengtą žemės klypo servitutinį planą.

12Teismo posėdžio metu I. B. atstovas advokato padėjėjas T. B. nurodė, kad palaiko ieškinį, prašo nustatyti servitutą, įgyvendinti ieškovei, nuosavybės teisėmis priklausantį daiktą – šulinį, o aptarnaujantis daiktas – žemės sklypas, priklausantis Lietuvos Respublikai, pagal MB „Georaida“ parengtą žemės sklypo servitutinį planą. Nurodė, kad daiktas yra kitam asmeniui priklausančioje žemėje, todėl prašo nustatyti servitutą, kad asmuo galėtų įgyvendinti savo teises. Patikslintą ieškinį prašo tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 3662 Eur bei paskirstyti bylinėjimosi išlaidas, ieškovei 66 proc., iš trečiųjų asmenų. I instancijos teisme ieškovės reikalavimas buvo tenkintas, atsakovas tuometinis UAB „AV grupė“, todėl mano kad 33 proc. ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų turėtų būti priteistos iš UAB „AV grupė“.

13Atsakovas NŽT prie ŽŪM nurodė, kad sutinka su ieškovės reikalavimu patikslinto ieškinio, nes kito būdo, naudotis daiktu, nenustačius servituto, nėra. Sutinka, kad būtų nustatytas servitutas šuliniui. Dėl servituto visiškai pripažįsta ieškinį, tačiau dėl bylinėjimosi išlaidų nepripažįsta, nes projekto formavimo iniciatorė buvo UAB „AV grupė“. Organizavo projektą savivaldybė, o iniciatorė buvo UAB „AV grupė“. Sutinka, kad būtų surašyti sutrumpinti motyvai.

14Trečiojo asmens „AV grupė“ atstovas advokato padėjėjas A. P. teismo posėdžio metu nurodė, kad taikiai užbaigti bylą yra galimybė – siūlė įrengti ieškovei šulinį, tačiau matyti, kad tas šulinys yra nenaudojamas ir neatitinka higienos normas. Įrengti šulinį buvo siūloma ne vieną kartą, tačiau su tuo nesutinka ieškovė. Laikosi pozicijos, kuri išdėstyta atsiliepime. Nesutinka dėl bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš trečiojo asmens. Prašo priteisti 1600,00 Eur bylinėjimosi išlaidas bei 64,00 Eur žyminio mokesčio iš ieškovės. Nurodė, kad žyminis mokestis buvo sumokėtas už priešieškinį, kuris nebuvo priimtas, tačiau valstybė dar negrąžino žyminio mokesčio, todėl prašo priteisti.

15Trečiojo asmens Mažeikų rajono savivaldybės administracijos atstovas M. N. teismo posėdžio metu nurodė, kad neprieštarauja, kad būtų nustatytas servitutas, tačiau nesutinka, kad bylinėjimosi išlaidos būtų priteistos iš trečiojo asmens, kadangi neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Savivaldybė gavo projektą patvirtinimui.

16Ieškinys tenkintinas visiškai.

17Dėl servituto nustatymo

18Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo parei-gos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakan-kamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

19Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.111 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Taigi, servitutas yra išvestinė daiktinė teisė, suteikianti galimybes jos turėtojui naudotis svetimu daiktu. Servitutas nustatomas savanoriškai arba priverstinai. Pagal CK 4.124 straipsnio 1 dalį servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo nustatytais atvejais – administracinis aktas.

20CK 4.126 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, kurioms esant servitutas nustatytinas teismo sprendimu: 1) savininkų nesutarimas ir 2) būtinumas nustatyti servitutą, kad viešpataujančiojo daikto savininkas galėtų naudoti daiktą pagal paskirtį. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad servitutas priverstinai gali būti nustatytas tik tokiu atveju, kai jis yra objektyviai būtinas, t. y. pirmiausia turi įvertinti, ar šios teisės yra susijusios su naudojimusi viešpataujančiaisiais daiktais pagal tikslinę paskirtį ir ar egzistuoja objektyvus bei konkretus jų poreikis, ar nenustačius servituto įmanoma savininkui normaliomis sąnaudomis naudotis jam priklausančiu daiktu pagal paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ŽŪK „Naujieji Berniūnai“ ir kt. v. J. S., bylos Nr. 3K-3-157/2009; 2012 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. v. J. J., bylos Nr. 3K-3-210/2012; kt.). Servitutu yra suvaržoma kito asmens nuosavybės teisė (CK 4.111 straipsnis), todėl, sprendžiant su servituto nustatymu susijusius klausimus, turi būti siekiama abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros, kad nebūtų be pakankamo pagrindo varžoma nuosavybės teisė ir vienam asmeniui kilusios problemos nebūtų sprendžiamos kito asmens teisių sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. v. S. Š., bylos Nr. 3K-3-469/2008). Dėl to nustatant servitutą turi būti siekiama kuo mažiau riboti tarnaujančiojo daikto savininko teises. Servituto turinį konkrečiu atveju lemia viešpataujančiojo daikto naudojimo pagal paskirtį poreikiai.

21Ieškovė patikslintu ieškiniu prašo nustayti servitutą įgyvendinti nuosavybės teises į gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), priklausinį – šulinį, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (viešpataujantis daiktas), esantį žemės sklype adresu (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (tarnaujantis daiktas), pagal MB „Georaida“ matininko A. J. 2019 m. balandžio 3 d. parengtą žemės sklypo servitutinį planą.

22Teismas atsižvelgdamas į tai, kad šioje dalyje atsakovė sutinka su ieškovės reikalavimu dėl servituto nustatymo, remiantis CPK 268 straipsnio 5 dalimi, surašo sutrumpintus motyvus.

23Iš byloje esančių įrodymų nustayta, kad žemės sklypas, kuriame yra viešpataujantis daiktas – šulinys, priklauso valstybei, todėl ieškovė patikslintame ieškinyje atsakove nurodė Lietuvos Respubliką atstovaujančią ir valstybės žemę patikėjimo teise valdančią NŽT prie ŽŪM. UAB „AV Grupė“, kaip valstybei priklausančioje žemėje esančio pastato savininkas, nurodoma trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

24Atsakovė NŽT prie ŽŪM teismo posėdžio metu bei atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad ieškovės prašymui nustatyti servitutą šuliniui eksploatuoti neprieštarauja, kadangi kito būdo naudotis nuosavybės teise valdomu daiktu, nėra.

25Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė dalyje dėl servituto nustatymo su ieškiniu sutinka, kad šioje dalyje ginčo nėra, kad atsakovė sutinka su sutrumpintų motyvų surašymu, konstatuoja, kad šioje dalyje ieškinys tenkintinas, ieškovei nustatant servitutą įgyvendinti nuosavybės teises į gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), priklausinį – šulinį, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (viešpataujantis daiktas), esantį žemės sklype adresu (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (tarnaujantis daiktas), pagal MB „Georaida“ matininko A. J. 2019 m. balandžio 3 d. parengtą žemės sklypo servitutinį planą.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). CPK 93 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas bylinėjimosi išlaidų nepaskirsto, šį klausimą išsprendžia pirmosios instancijos teismas. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, Mažeikių rajono apylinkės teismas 2016 m. birželio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – priteisė iš ieškovės I. B. tuo metu byloje buvusiai atsakovei UAB „AV grupė“ 507,29 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios yra apmokėtos, byloje yra tai patvirtinantis dokumentas. Pirmos instancijos teismas ištyręs byloje esančius įrodymus dėl bylinėjimosi išlaidų nustatė, kad ieškovė patyrė 2646,85 Eur išlaidų už advokato padėjėjo pagalbą. Į tai, kad patenkintas tik vienas reikalavimas dėl šulinio atstatymo, ieškovei iš atsakovės priteisiama 661,71 Eur išlaidų (2646,85 x 25 proc.), bei 31 Eur žyminio mokesčio iš atsakovės, kurį ieškovė sumokėjo, kreipiantis į teismą, kadangi vienas iš trijų reikalavimų patenkintas. Tuo metu buvusi atsakovė UAB „AV grupė“ už procesą primos instancijos teisme advokatui sumokėjo 1600 Eur, tačiau ieškinį patenkinus iš dalies iš ieškovės priteisiama 75 proc. patirtų bylinėjimosi išlaidų – 1200,00 Eur. Vadovaujantis ekonomiškumo ir operatyvumo principais ieškovei iš atsakovės priteistina bylinėjimosi išlaidų suma įskaitoma į atsakovei iš ieškovės priteistiną sumą ir šia dalimi sumažinta atsakovei iš ieškovės priteisiama suma, todėl iš ieškovės priteisiama 507,29 Eur suma atsakovei. Taip pat priteisė iš ieškovės 9,44 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą. Iš tuo metu buvusios atsakovės UAB „AV grupė“ priteisė 3,15 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą. Byloje pateiktas grąžintas vykdomasis raštas dėl 3,15 Eur priteistų procesinių išlaidų išieškojimo iš UAB „AV grupė“. Byloje taip pat yra duomenys, ieškovei yra užskaityta 9,44 Eur suma, dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kaip matyti iš aukščiau išvardytų bylinėjimosi išlaidų paskaičiavimų, ieškovei liko neapmokėtos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1985,14 Eur, tuometinės atsakovės UAB „AV grupė“ likusios bylinėjimosi išlaidos – 400 Eur.

28Ieškovė nesutiko su priimtu Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu ir jį skundė aukštesnės instancijos teismui sumokėdama 62,00 Eur žyminį mokestį. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 7 d. sprendimą paliko nepakeistą.

29Ieškovė nesutikdama su apeliacinės instancijos priimta nutartimi skundė Lietuvos Aukščiausiajam teismui, sumokėdama 61,50 Eur žyminį mokestį. Lietuvos Aukščiausias teismas nutartimi Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 14 d. sprendimo peržiūrėjimo ir Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 14 d. nutarties ir Mažeikių rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 7 d. sprendimo dalis dėl servituto valdyti kiemo statinį ir juo naudotis nustatymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo panaikino ir šią bylos dalį perdavė iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Kitą Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 14 d. nutarties dalį paliko nepakeistą. Taip pat pridėjo pažymą, kad Lietuvos Aukščiausias teismas patyrė išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteiki – 6,08 Eur, kurių klausimą taip pat paliko spręsti pirmos instancijos teismui.

30Po civilinės bylos grąžinimo iš Lietuvos Aukščiausiojo teismo iki bylos išnagrinėjimo, ieškovės atstovas pateikė duomenis, dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų. Pažymėjo, kad ieškovė viso proceso metu patyrė 3700,92 Eur bylinėjimosi išlaidų, 19,40 Eur ieškovės atstovo kelionės išlaidos bei sumokėjo viso 216,00 Eur žyminio mokesčio. Taip pat, pridėjo dokumentus, kad ieškovė atsakovei sumokėjo 507,29 Eur sumą, kuri buvo priteista Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu. Ieškovės atstovas remdamasis kasacinės instancijos priimta nutartimi pažymėjo, kad ieškovė kėlė tris reikalavimus pirmoje instancijoje, todėl kiekvienas reikalavimas turėtų sudaryti 33 proc., todėl esant vienam patenkintam reikalavimui iš trijų, jos naudai turėtų būti priteista 1307,90 Eur suma (3963,32 x 33 proc.). Kadangi šis reikalavimai buvo nukreiptas į tuo metu buvusią atsakovę UAB „AV grupė“, todėl 1307,90 Eur suma, turėtų būti priteista iš UAB „AV grupės“.

31Teismas išanalizavęs visą bylos medžiagą, konstatuoja, kad pirmos instancijos teismui patenkinus vieną iš trijų reikalavimų (laikytina, kad vienas reikalavimas sudaro 33 proc.), o kitoms instancijoms palikus sprendimą toje dalyje nepakeistą, iš tuo metu buvusios atsakovės UAB „AV grupė“ priteistina 873,46 Eur suma (2646,85 Eur x 33 proc.). CPK 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, tai bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės du reikalavimai nebuvo patenkinti, darytina išvada, kad atsakovei iš ieškovės priteistina 66 proc. bylinėjimosi išlaidų – 528,00 Eur (1600 Eur x 66 proc.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė yra sumokėjusi 507,29 Eur sumą atsakovei (įrodymai byloje), todėl iš tuo metu buvusios atsakovės UAB „AV grupė“ priteisiama ieškovės naudai – 366,17 Eur (873,46 Eur – 507,29 Eur = 366,17 Eur).

32Lietuvos Aukščiausiajam teismui išnagrinėjus ir grąžinus civilinę bylą, byloje pasikeitė atsakovas, vietoje UAB „AV grupė“ pasikeitė į NŽT prie ŽŪM. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė NŽT prie ŽŪM sutiko su patikslintu ieškiniu, ginčo dėl šio reikalavimo nekilo, manytina, kad teisingiau patenkinus dar viena reikalavimą, t. y. 33 proc. priteisti iš atsakovės NŽT prie ŽŪM – 425,53 Eur (Ieškovė viso patyrė bylinėjimosi išlaidų 3936,32 Eur – pirmos instancijos bylinėjimosi išlaidas 2646,85 Eur = 1289,47 Eur) x 33 proc.).

33Iš atsakovės NŽT prie ŽŪM taip pat priteisiamos Lietuvos Aukščiausiojo teismo išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 6,08 Eur, kadangi patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

35ieškinį patenkinti visiškai.

36Ieškovei I. B., a. k. ( - ), nustatyti servitutą įgyvendinti nuosavybės teisę į gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini), priklausinį – šulinį, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (viešpataujantis daiktas), esantį žemės sklype adresu (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (tarnaujantis daiktas), pagal MB „Georaida“ matininko A. J. 2019 m. balandžio 3 d. parengtą žemės sklypo servitutinį planą.

37Priteisti iš trečiojo asmens UAB „AV grupė“, j. a. k. 302818401, ieškovės I. B., a. k. ( - ), naudai 366,17 Eur bylinėjimosi išlaidų.

38Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio minisgterijos, j. a. k. 188704927, ieškovės I. B., a. k. ( - ), naudai 425,53 Eur byliėjimosi išlaidų.

39Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, j. a. k. 188704927, 6,08 Eur išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į Valstybės biudžetą – i? viena? is? pasirinktu? Valstybine?s mokesc?iu? inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu? ministerijos biudz?eto pajamu? surenkamu?ju? sa?skaitu?. Moke?jimo nurodyme reikia nurodyti i?mokos koda? – 5660.

40Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Andželika... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė prašė: 1) panaikinti kelio servitutą, 2006 m. liepos 21 d.... 5. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2016 m. birželio 7 d. sprendimu ieškinį... 6. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi Mažeikių rajono... 7. 2017 m. spalio 12 d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus... 8. 2019 m. balandžio 17 d. teisme gautas ieškovės I. B. patikslintas ieškinys,... 9. 2019 m. balandžio 19 d. teisme gautas atsakovės Nacionalinės žemės... 10. 2019 m. gegužės 2 d. teisme gautas trečiojo asmens UAB „AV grupė“... 11. 2019 m. balandžio 29 d. teisme gautas trečiojo asmens Mažeikių rajono... 12. Teismo posėdžio metu I. B. atstovas advokato padėjėjas T. B. nurodė, kad... 13. Atsakovas NŽT prie ŽŪM nurodė, kad sutinka su ieškovės reikalavimu... 14. Trečiojo asmens „AV grupė“ atstovas advokato padėjėjas A. P. teismo... 15. Trečiojo asmens Mažeikų rajono savivaldybės administracijos atstovas M. N.... 16. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 17. Dėl servituto nustatymo... 18. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 19. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.111 straipsnio 1... 20. CK 4.126 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, kurioms esant servitutas... 21. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašo nustayti servitutą įgyvendinti... 22. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad šioje dalyje atsakovė sutinka su... 23. Iš byloje esančių įrodymų nustayta, kad žemės sklypas, kuriame yra... 24. Atsakovė NŽT prie ŽŪM teismo posėdžio metu bei atsiliepime į... 25. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė dalyje dėl servituto nustatymo... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 27. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 28. Ieškovė nesutiko su priimtu Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu ir... 29. Ieškovė nesutikdama su apeliacinės instancijos priimta nutartimi skundė... 30. Po civilinės bylos grąžinimo iš Lietuvos Aukščiausiojo teismo iki bylos... 31. Teismas išanalizavęs visą bylos medžiagą, konstatuoja, kad pirmos... 32. Lietuvos Aukščiausiajam teismui išnagrinėjus ir grąžinus civilinę bylą,... 33. Iš atsakovės NŽT prie ŽŪM taip pat priteisiamos Lietuvos Aukščiausiojo... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 35. ieškinį patenkinti visiškai.... 36. Ieškovei I. B., a. k. ( - ), nustatyti servitutą įgyvendinti nuosavybės... 37. Priteisti iš trečiojo asmens UAB „AV grupė“, j. a. k. 302818401,... 38. Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio minisgterijos,... 39. Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos,... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...