Byla 2-1357-570/2015
Dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos antstolės S. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Marijampolės VMI, atstovaujamai VMI prie LR Finansų ministerijos, UAB „Marijampolės butų ūkis“ dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese,

Nustatė

2Pareiškėja antstolė S. Ž. kreipėsi į teismą, prašydama atlikti procesinį teisių perėmimą vykdomojoje byloje Nr.76/09/1214, t.y. skolininkę S. Z. pakeisti nauju skolininku – Lietuvos Respublika, atstovaujama VMI prie LR Finansų ministerijos. Pareiškime nurodo, jog vykdant išieškojimą iš skolininkės S. Z. pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008-06-19 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1360-301/2008 dėl 1634,32 Eur skolos, paaiškėjo, kad S. Z. 2010-12-15 mirė, o jos palikimą priėmė Lietuvos Respublika, atstovaujama VMI prie LR Finansų ministerijos.

3Teismo nustatytu terminu gauti suinteresuotų asmenų UAB „Marijampolės butų ūkis“ bei Marijampolės AVMI, atstovaujamos VMI prie LR Finansų minsterijos, atsiliepimai į pareiškimą, kuriuose nurodyta, jog suinteresuotieji asmenys iš esmės sutinka, kad vykdomojoje byloje Nr.76/09/1214 po skolininkės S. Z. mirties būtų pakeistas skolininkas į palikimą priėmusį asmenį - Lietuvos Respubliką, atstovaujamą VMI prie LR Finansų ministerijos.

4Pareiškimas tenkintinas visiškai.

5Byloje esančiais rašytiniais duomenimis nustatyta, kad antstolės S. Ž. žinioje esančioje vykdomojoje byloje Nr. 76/09/1214, vykdomas išieškojimas pagal 2008-06-19 išduotą Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-1360-301/2008 dėl 1634,32 Eur skolos iš skolininkės S. Z.. Vykdant skolos išieškojimą, 1999-06-09 buvo uždėtas areštas skolininkės butui, esančiam ( - ) kreditoriaus UAB ‚Marijampolės butų ūkis reikalavimams užtikrinti, t.y. faktas, kad skolininkė turi kreditorių UAB ‚Marijampolės butų ūkis‘ buvo išviešintas Turto arešto aktų ir Nekilnojamojo turto registruose. S. Z. 2010-12-15 mirė. Kaip matyti iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų, pagal notaro biuro 2015-01-12 išduotą Palikimo perėjimo valstybei liudijimą Nr. 137/2014, mirusios S. Z. palikimą priėmė Lietuvos Respublika, atstovaujama VMI prie LR Finansų ministerijos. Kitų asmenų, priėmusių palikimą, nenustatyta.

6Sutinkamai su LR CK 5.50 str. 2 d., įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl apyrašo sudarymo arba kai padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Tačiau šioje konkrečioje byloje nustatyta, jog skolininkė turėjo kreditorių, kurie prašo nukreipti išieškojimą į skolininkės turto paveldėtoją.

7LR CK 5.63 str. numatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartyje Nr. Nr. 3K-7-18/2014 yra konstatuota, kad jei įpėdinis informuojamas apie palikėjo kreditoriaus reikalavimus, praleidus CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą, tačiau iki įpėdiniui priimant palikimą, toks kreditorius pripažintinas tinkamai įgyvendinusiu teisę (ir kartu pareigą) informuoti įpėdinį apie palikėjo skolines prievoles bei nepraradusiu teisės reikalauti, kad įpėdinis patenkintų jo turtines pretenzijas. Gi skolininkės palikimą valstybė priėmė jau po turto arešto akto išviešinimo, t.y. 2015-01-12.

8Todėl sprendžiant dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese reikšminga yra nustatyti ar kreditorius yra pareiškęs apie savo reikalavimą CK 5.63 straipsnyje nustatytais būdais ir terminais.

9Aiškindamas CK 5.63 straipsnyje nustatytos tvarkos bei terminų reikšmę, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas inter alia yra nurodęs, kad palikėjo kreditoriaus reikalavimo pareiškimo CK 5.63 straipsnio prasme tikslas – suteikti įpėdiniui informacijos apie palikėjo kreditorių turtines pretenzijas į palikėjo turtą, nes tokia informacija padeda įpėdiniui apsispręsti, ar jam apskritai priimti palikimą, o jeigu priimti, tai kokiu būdu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. D. V., bylos Nr. 3K-7-190/2009). Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad greta šiame straipsnyje nurodytų būdų tinkamu pareiškimu laikomas ir viešame registre išviešintas palikėjo turto areštas, jis gali būti išviešintas tiek iki, tiek ir po palikėjo mirties laikantis CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolis J. K. v. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-540/2011). Kadangi nustatyta, jog skolininkės turto areštas buvo išviešintas dar iki jos mirties, paveldėtojui turėjo būti žinomas kreditorius UAB ‚Marijampolės butų ūkis‘.

10Kadangi yra nustatytas mirusios S. Z. turto paveldėtojas, jis apie kreditoriaus buvimą buvo informuotas įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, todėl jis atsako ir už palikėjos skolas.

11Taip pat nustatyta, kad vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas, skola neišieškota, todėl procesinis teisių perėmimas atliktinas.

12Vadovaudamasis LR 290, 291 str., 596 str. teismas,

Nutarė

13Pareiškėjos antstolės S. Ž. pareiškimą tenkinti visiškai.

14Vykdomojoje byloje Nr.76/09/1214 pagal 2008-06-19 išduotą Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. Nr. 2-1360-301/2008 dėl 1634,32 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės S. Z., a.k. ( - ) - po skolininkės S. Z., a.k. ( - ) mirties pakeisti skolininką į palikimą priėmusį asmenį - Lietuvos Respubliką, atstovaujamą VMI prie LR Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752.

15Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui (antstoliui) ir suinteresuotiems asmenims.

16Nutartis per 7 d. nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Marijampolės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai